O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Pac 2 presentacio

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 7 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Semelhante a Pac 2 presentacio (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Pac 2 presentacio

  1. 1. PAC 2PAC 2 Claus tecnològiques de l’administració electrònica UOCClaus tecnològiques de l administració electrònica. UOC. Projecte d’implantació de la Seu Electrònica: anàlisi del procés d’implantació en unap p administració pública i del seu ús per part dels ciutadans Pilar de Diego Ruiz.Abril del 2015 1
  2. 2. Projecte d’implantació de la Seu Electrònica: anàlisi del procés d’implantació en una administració pública i del seu ús per part dels ciutadans  La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAE) reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, correlativament, l’obligació de les administracions públiques de dotar-se dels mitjans i sistemes electrònics necessaris è i i t d tperquè es pugui exercir aquest dret.  Les administracions públiques es doten d’un canal d’entrada. Una web que es denomina Seu Electrònica que ha de garantir que els seus continguts i serveis es prestin sota els principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat, interoperabilitat i d'identificació i autenticacióautenticació.  La Seu Electrònica és obligatòria per a totes les administracions públiques. L’Ad i i t ió G l d l’E t t t i d t lí it l 31 d d b d l 2009L’Administració General de l’Estat tenia com a data límit el 31 de desembre del 2009 per a que tots els procediments fossin accessibles electrònicament. A la resta d’administracions no hi ha aquesta obligatorietat. Queda supeditada la implantació a les disponibilitats pressupostàriesles disponibilitats pressupostàries. 2
  3. 3. Projecte d’implantació de la Seu Electrònica: anàlisi del procés d’implantació en una administració pública i del seu ús per part dels ciutadans  Normativa que regula la Seu Electrònica i explicita els continguts i serveis que ha de tenir: article 6 del Reial Decret 1671/2009 de 6 de novembre pel qual estenir: article 6 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.  Estat actual d’implantació de les seus electròniques a Catalunya: 354 administracions públiques estan donades d’alta al servei Seu-Electrònica del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) Les seus es poden desenvoluparConsorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Les seus es poden desenvolupar també per mitjans propis o per empreses d’àmbit privat. S t b d l 2014 i f d l’AOC é 39% d l j t t Setembre del 2014: segons informe de l’AOC, només un 39% dels ajuntaments catalans disposen de Seu Electrònica.  Exemple d’impuls: la Diputació de Girona estableix ajuts i subvencions per a ajuntaments amb poblacions de menys de 5.000 habitants (s’entén que són susceptibles de tenir menys mitjans tècnics i organitzatius). 3
  4. 4. Projecte d’implantació de la Seu Electrònica: anàlisi del procés d’implantació en una administració pública i del seu ús per part dels ciutadans  Com s’implanten i implementen els procediments i tràmits administratius adreçats al ciutadà en una Seu Electrònica ?*adreçats al ciutadà en una Seu Electrònica ?* Primer. Creació d’un comitè multidisciplinari: persones de l’àmbit normatiu; l’àmbit organitzatiu procedimental; l’àmbit d’arxiu (gestor documental) i de l’àmbit tecnològicorganitzatiu-procedimental; l àmbit d arxiu (gestor documental) i de l àmbit tecnològic. Segon. Disseny d’aspectes tecnològics:  Gestió de continguts, configuració de servidors, sistemes de comunicació segura (protocol https),utilització d'estàndards oberts (neutralitat tecnològica) per a facilitar la interoperabilitat.  Implementar certificat electrònic de Seu Electrònica.  Configuració de la Seu: disseny accessible i amb capacitat d’usabilitat. Entorn fàcil, ràpid, agradable i intuïtiu. * És l’apartat de la Seu Electrònica d’interactuació entre administració i ciutadà 4
  5. 5. Projecte d’implantació de la Seu Electrònica: anàlisi del procés d’implantació en una administració pública i del seu ús per part dels ciutadans Tercer. Anàlisi i disseny dels procediments i tràmits administratius:  Gran esforç per part de l’administració. Reconfigura l’organització del treball.  Utilització del workflow . Obj ti di d’ C tàl d P di t Objectiu: disposar d’un Catàleg de Procediments. Eines necessàries per a desenvolupar els procediments: generador de formularis, registre electrònic tramitador d’expedients i documents portasignatures electrònic eines deelectrònic, tramitador d’expedients i documents, portasignatures electrònic, eines de signatura i certificats electrònics; notificador electrònic, verificador de documents, validador de certificats, gestor documental (arxiu electrònic), impressió i digitalitzacio elecrònica, sistema d’evidències electròniques.q A Catalunya aquestes eines són proporcionades per l’AOC. Quart. Formació i informació adequada del personal d’administració i serveis. 5
  6. 6. Projecte d’implantació de la Seu Electrònica: anàlisi del procés d’implantació en una administració pública i del seu ús per part dels ciutadans Com interactua telemàticament el ciutadà amb l’administració?  La pròpia administració l’ha de dotar d’eines.  Propòsit: aconseguir ciutadans proactius envers l’administració electrònica i no reactius. • Connexió a Internet • Certificats amb signatura electrònica. Exemples: • DNI electrònic • IdCat de CatCert • Pin 24 hores (Agència Tributària)  Informació al ciutadà dels aspectes tecnològics de manera fàcil i amena Informació al ciutadà dels aspectes tecnològics de manera fàcil i amena. Superació de la bretxa digital. 6
  7. 7. Projecte d’implantació de la Seu Electrònica: anàlisi del procés d’implantació en una administració pública i del seu ús per part dels ciutadans Conclusions:Conclusions:  Voluntat política d’aproximar l’administració al ciutadà que ha d’anar acompanyada d’un impuls pressupostari.  Reconfiguració de l’organització del treball dins de l’administració: noves metodologies, canvis estructurals.  Superació de les barreres legislatives i tecnològiques: l’administració està supeditada a la garantia dels processos administratius.  El ciutadà ha d’estar informat i format en els termes en que es relaciona ambq l’administració. Per això és necessari un procés d’alfabetització de les noves tecnologies en un intent de superar la bretxa digital.  Actualització continua de processos i eines, en la mesura que es vanp , q desenvolupant avanços tecnològics. Un exemple: la utilització del mòbil, amb certificat digital reconegut, en la interactuació ciutadà-administració. 7

×