1a part genetica

C
conchiconchi
L’ADN es troba en la cèl·lula en forma de filaments anomenats cromatina (així és pot “llegir” la seva informació i es pot copiar) Quan la cèl·lula s’ha de dividir, l’ADN es copia (s’ha de repartir la mateixa informació a les cèl·lules filles) , i s’empaqueta en unes estructures anomenades cromosomes. Els cromosomes estan formats per dos braços, les cromàtides , que són còpia una de l’altra. Breu introducció a la genètica
El número i la forma dels cromosomes és diferent en cada espècie. En el cas dels éssers humans és de 46. D’aquests 46, 23 provenen del pare i 23 de la mare. Així doncs, presentem dues còpies de cada cromosoma (excepte els sexuals). Els cromosomes que porten la mateixa informació i en el mateix ordre s’anomenen cromosomes homòlegs. Un gen és un fragment de DNA que codifica la síntesis d’una proteïna determinada. És la unitat d’informació genètica.
Els gens poden presentar diverses variants, anomenades al·lels . (ex: color del pel en les cobaies : negre – marró ) Si els dos cromosomes homòlegs presenten el mateix al·lel parlem de homozigosi per aquell caràcter. Si presenten dos al·lels diferents, parlem de heterozigosi . De vegades hi ha un al·lel que no deixa que l’altre es manifesti. Aquest és diu dominant , i el que no s’expressa , recessiu .(només s’expressarà quan està en homozigosi) També es pot produir herència intermèdia , en què els heterozigots presentin característiques diferents als homozigots.
Cal diferenciar entre genotip i fenotip. El genotip és el conjunt de gens que presenta un individu per un caràcter en concret, i el fenotip és l’aspecte extern que manifesta un individu d’un determinat genotip. En els exemples anteriors: Color de la llavor - Dominància Tres possibles genotips : AA – Aa – aa Dos possibles fenotips : grocs o verds. Color de la flor – Herència intermèdia Tres possibles genotips: BB – RR – Rr Tres possibles fenotips: Blanc – roig - rosa
La majoria de les nostres cèl.lules es divideixen per mitosi . El resultat d’aquest tipus de divisió són dues cèl.lules amb la mateixa informació que la original. En el cas de l’èsser humà, 46 cromosmes. Es separen les dues cromàtides germanes, i una còpia va a cada cèl·lula filla. Així doncs, les dues filles tenen la mateixa informació.
Per a formar les cèl·lules sexuals , els gàmetes, el procés de divisió s’anomena meiosi, en el que es formen quatre cèl·lules amb la meitat de la informació de la cèl·lula original. En el cas de l’ésser humà , 23 cromosomes. Si hi ha homozigosi, els dos al·lels són iguals, per tant, tots els gàmetes porten la mateixa informació per aquell caràcter. Si hi ha heterozigosi , la meitat dels gàmetes portarà un al·lel, i l’altra meitat l’altre.(o sigui, informació diferent per aquell caràcter) Activitat de les granotes.
Gregor Mendel
Enunciat de la primera llei de Mendel .- A aquesta llei se l’anomena també Llei de la uniformitat dels híbrids de la primera generació (F1) , i diu que quan s’encreuen dues varietats d’individus de raça pura ambdós (homozigòtics) per a un determinat caràcter, tots els híbrids de la primera generació són iguals. Interpretació de l’experiment.- El pol·len de la planta progenitora aporta a la descendència un al·lel per al color de la llavor, i l’ òvul de l’altra planta progenitora aporta l’altre al·lel. Dels dos al·lels només es manifesta aquell que és dominant (A), mentre que el recessiu (a) roman ocult.
Enunciat de la segona llei de Mendel.- També anomenada de la separació o segregació dels gens o dels al·lels.  L’ experiment de Mendel. Mendel va agafar plantes procedents de les llavors de la primera generació (F1) de l’experiment anterior i les pol·linitzà entre sí. De l’encreuament va obtenir llavors grogues i verdes en la proporció 3:1. Així doncs, encara que l’ al·lel que determina la coloració verda de les llavors sembla que desapareix en la primera generació filial, torna a manifestar-se en esta segona generació. Interpretació de l’experiment. Els dos al·lels diferents per el color de la llavor presents en els individus de la primera generació filial, no s’ han barrejat ni han desaparegut, simplement el que passa és que es manifestava un dels dos. Quan l’individu de fenotip groc i genotip Aa , formi les gàmetes, es separen els al·lels, de tal forma que en cada gàmeta tan sols hi haurà un dels al·lels i així pot explicar-se els resultats obtinguts.
En herència intermedia Herència del sexe
Enunciat de la tercera llei de Mendel. Llei de l’herència independent dels caràcters, i es refereix al cas que s’estudiïn dos caràcters diferents. Cadascun d’ells es transmet seguint les lleis anteriors amb independència de la presencia de l’altre caràcter. L’ experiment de Mendel. Mendel va encreuar plantes de pèsols de llavor verda i llisa amb plantes de llavor groga i rugosa (homozigòtiques ambdues per als dos caràcters). Les llavors obtingudes en aquest creuament eren totes grogues i llises, complint-se així la primera llei pera cadascun dels caràcters considerats , i podem deduir també que els al·lels dominants per a aquests caràcters són els que determinen el color groc i la forma llisa .
Les plantes que formen la F1 són dihíbrides  (AaBb) . Aquestes plantes de la F1 s’encreuen entre si. S’ha de tenir en compte les gàmetes que formaran cadascuna de les plantes. Els al·lels dels diferents gens es transmeten amb independència uns dels altres, ja que en la segona generació filial F2 apareixen pèsols grocs i  rugosos i altres que són verds i llisos , combinacions que no s’ havien donat ni en la generació parental (P), ni en la filial primera (F1). Interpretació de l’experiment. Els resultats dels experiments de la tercera llei reforcen el concepte que els gens són independents entre sí, que no es mesclen ni desapareixen generació rere generació. Però, per a aquesta interpretació va ser providencial l’elecció dels caràcters, ja que aquests resultats no es compleixen sempre, tan sols en el cas que els dos caràcters a estudiar estiguin regulats por gens que es trobin en diferents cromosomes . No es compleix quan els dos gens considerats es troben en un mateix cromosoma.
Un resum del tema, en català
1 de 13

Recomendados

3 cromosomes por
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomesbertachico
5.1K visualizações51 slides
2 gentica mendeliana por
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendelianabertachico
1.7K visualizações65 slides
GENÈTICA por
GENÈTICAGENÈTICA
GENÈTICADepartament d'Educació
61.5K visualizações51 slides
Genetica por
GeneticaGenetica
GeneticaAnna Giro
2.6K visualizações54 slides
MENDEL I LA GENÈTICA por
MENDEL I LA GENÈTICAMENDEL I LA GENÈTICA
MENDEL I LA GENÈTICADepartament d'Educació
3.9K visualizações26 slides
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana. por
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Oriol Baradad
22.7K visualizações53 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Genètica mendeliana por
Genètica mendelianaGenètica mendeliana
Genètica mendelianaJordi Bas
2.7K visualizações30 slides
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA por
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIAUD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIADepartament d'Educació
24.8K visualizações36 slides
Herència genètica por
Herència genèticaHerència genètica
Herència genèticaSofía García
10.2K visualizações31 slides
2 1 Cicle Genetica Cel Lular por
2 1 Cicle Genetica Cel Lular2 1 Cicle Genetica Cel Lular
2 1 Cicle Genetica Cel LularFub
3.1K visualizações66 slides
Genètica mendeliana 2 por
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2Jordi Bas
1.4K visualizações30 slides
1 herència caràcters biològics por
1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològicsbertachico
2.6K visualizações81 slides

Mais procurados(20)

Genètica mendeliana por Jordi Bas
Genètica mendelianaGenètica mendeliana
Genètica mendeliana
Jordi Bas2.7K visualizações
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA por Departament d'Educació
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIAUD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
Departament d'Educació24.8K visualizações
Herència genètica por Sofía García
Herència genèticaHerència genètica
Herència genètica
Sofía García10.2K visualizações
2 1 Cicle Genetica Cel Lular por Fub
2 1 Cicle Genetica Cel Lular2 1 Cicle Genetica Cel Lular
2 1 Cicle Genetica Cel Lular
Fub3.1K visualizações
Genètica mendeliana 2 por Jordi Bas
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2
Jordi Bas1.4K visualizações
1 herència caràcters biològics por bertachico
1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològics
bertachico2.6K visualizações
Genetica 4 ESO por txellrocaprevera
Genetica 4 ESOGenetica 4 ESO
Genetica 4 ESO
txellrocaprevera5.3K visualizações
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO por Jordi Pipó
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOL'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
Jordi Pipó2.3K visualizações
Genètica Mendeliana (2) por tiotavio
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)
tiotavio1.6K visualizações
69. Les mutacions genòmiques por Dani Ribo
69. Les mutacions genòmiques69. Les mutacions genòmiques
69. Les mutacions genòmiques
Dani Ribo4.1K visualizações
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso por Xavier Cubells Martínez
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoB6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
Xavier Cubells Martínez7.7K visualizações
Estudi de les característiques genètiques d’una família. por CRP del Tarragonès
Estudi de les característiques genètiques d’una família.Estudi de les característiques genètiques d’una família.
Estudi de les característiques genètiques d’una família.
CRP del Tarragonès2.8K visualizações
Els cromosomes i els cariotips por Anna Giro
Els cromosomes i els cariotipsEls cromosomes i els cariotips
Els cromosomes i els cariotips
Anna Giro4.2K visualizações
La revolució genètica por montsejaen
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
montsejaen1.7K visualizações
Herència genètica por Manel miguela
Herència genèticaHerència genètica
Herència genètica
Manel miguela6.5K visualizações

Destaque

Els teixits cel·lulars por
Els teixits cel·lularsEls teixits cel·lulars
Els teixits cel·lularsDepartament d'Educació
131.9K visualizações20 slides
La cèl·lula 1 por
La cèl·lula 1La cèl·lula 1
La cèl·lula 1M T
83.6K visualizações17 slides
Pantalla por
PantallaPantalla
Pantallaguestef4cc7
229 visualizações14 slides
Book review romeval por
Book review romevalBook review romeval
Book review romevalRMVTITO
398 visualizações13 slides
Gestión Privacidad en Facebook por
Gestión Privacidad en FacebookGestión Privacidad en Facebook
Gestión Privacidad en FacebookFreisolin
801 visualizações70 slides
Programa Grupo Adultos Edimburgo 2010, beca MEC, inglés, inmersion total, por
Programa Grupo Adultos Edimburgo 2010, beca MEC, inglés, inmersion total,Programa Grupo Adultos Edimburgo 2010, beca MEC, inglés, inmersion total,
Programa Grupo Adultos Edimburgo 2010, beca MEC, inglés, inmersion total,guest4c728158
276 visualizações13 slides

Destaque(20)

La cèl·lula 1 por M T
La cèl·lula 1La cèl·lula 1
La cèl·lula 1
M T83.6K visualizações
Pantalla por guestef4cc7
PantallaPantalla
Pantalla
guestef4cc7229 visualizações
Book review romeval por RMVTITO
Book review romevalBook review romeval
Book review romeval
RMVTITO398 visualizações
Gestión Privacidad en Facebook por Freisolin
Gestión Privacidad en FacebookGestión Privacidad en Facebook
Gestión Privacidad en Facebook
Freisolin801 visualizações
Programa Grupo Adultos Edimburgo 2010, beca MEC, inglés, inmersion total, por guest4c728158
Programa Grupo Adultos Edimburgo 2010, beca MEC, inglés, inmersion total,Programa Grupo Adultos Edimburgo 2010, beca MEC, inglés, inmersion total,
Programa Grupo Adultos Edimburgo 2010, beca MEC, inglés, inmersion total,
guest4c728158276 visualizações
Jesusjesusinma.odt por Verpasarlasnubes
Jesusjesusinma.odtJesusjesusinma.odt
Jesusjesusinma.odt
Verpasarlasnubes634 visualizações
ESTADOS FINANCIEROS por Pedro Ruben Rivero
ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS
ESTADOS FINANCIEROS
Pedro Ruben Rivero418 visualizações
Tateiju España Guía del Inmigrante 7mo numero por Gabriel B. Venegas
Tateiju España Guía del Inmigrante 7mo numero Tateiju España Guía del Inmigrante 7mo numero
Tateiju España Guía del Inmigrante 7mo numero
Gabriel B. Venegas1K visualizações
ESTADOS FINANCIEROS por Pedro Ruben Rivero
ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS
ESTADOS FINANCIEROS
Pedro Ruben Rivero608 visualizações
Hoja De Vida Dani por sara perez
Hoja De Vida DaniHoja De Vida Dani
Hoja De Vida Dani
sara perez293 visualizações
Salpicon por Monica Sepulveda
SalpiconSalpicon
Salpicon
Monica Sepulveda411 visualizações
Pikeo por ramonquiroz
PikeoPikeo
Pikeo
ramonquiroz707 visualizações
Concurso del ByJohn Book Concurso Director Creativo Publicista John Fernando ... por VALENCIA VBC COLOMBIA
Concurso del ByJohn Book Concurso Director Creativo Publicista John Fernando ...Concurso del ByJohn Book Concurso Director Creativo Publicista John Fernando ...
Concurso del ByJohn Book Concurso Director Creativo Publicista John Fernando ...
VALENCIA VBC COLOMBIA990 visualizações
Alimentos por josescobedo
AlimentosAlimentos
Alimentos
josescobedo212 visualizações
Propuesta UTPL Turismo por ferzhr
Propuesta UTPL TurismoPropuesta UTPL Turismo
Propuesta UTPL Turismo
ferzhr358 visualizações
Ideologías Políticas Del S XIX por Mari
Ideologías Políticas Del S XIXIdeologías Políticas Del S XIX
Ideologías Políticas Del S XIX
Mari430 visualizações
powerdiego por diegodeltoya
powerdiegopowerdiego
powerdiego
diegodeltoya191 visualizações

Similar a 1a part genetica

Herència i genètica por
Herència i genèticaHerència i genètica
Herència i genèticaGerard Diestre Castro
328 visualizações31 slides
Genètica (teoria) por
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)CC NN
675 visualizações51 slides
Gregor mendemargalidal por
Gregor mendemargalidalGregor mendemargalidal
Gregor mendemargalidalinsjoanamigo
181 visualizações17 slides
La revolució genètica por
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genèticaMaria del Mar lago
300 visualizações8 slides
Biología por
BiologíaBiología
Biologíaemma_cq
138 visualizações27 slides
Mendemarl por
MendemarlMendemarl
Mendemarlinsjoanamigo
200 visualizações21 slides

Similar a 1a part genetica(20)

Genètica (teoria) por CC NN
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)
CC NN675 visualizações
Gregor mendemargalidal por insjoanamigo
Gregor mendemargalidalGregor mendemargalidal
Gregor mendemargalidal
insjoanamigo181 visualizações
La revolució genètica por Maria del Mar lago
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
Maria del Mar lago300 visualizações
Biología por emma_cq
BiologíaBiología
Biología
emma_cq138 visualizações
Mendemarl por insjoanamigo
MendemarlMendemarl
Mendemarl
insjoanamigo200 visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
tiotavio1.3K visualizações
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo por tiotavio
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) BoPp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo
tiotavio627 visualizações
Vocabulari genètic.pdf por IzlovePesquero
Vocabulari genètic.pdfVocabulari genètic.pdf
Vocabulari genètic.pdf
IzlovePesquero22 visualizações
Ud7 por bioblogjoana
Ud7Ud7
Ud7
bioblogjoana396 visualizações
Les bases de la genètica por peceman
Les bases de la genèticaLes bases de la genètica
Les bases de la genètica
peceman271 visualizações
Herència i transmissió de caràcters por Laura Gantiva Polo
Herència i transmissió de caràctersHerència i transmissió de caràcters
Herència i transmissió de caràcters
Laura Gantiva Polo762 visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
tiotavio1.1K visualizações
Problemes genetica mendeliana por Biologia i Geologia
Problemes genetica mendelianaProblemes genetica mendeliana
Problemes genetica mendeliana
Biologia i Geologia9.5K visualizações
Ajut problemes genètica por CC NN
Ajut problemes genèticaAjut problemes genètica
Ajut problemes genètica
CC NN1.8K visualizações
La genètica por vikitoria90
La genèticaLa genètica
La genètica
vikitoria90220 visualizações
Unitat 10 por Patricia Abadín
Unitat 10Unitat 10
Unitat 10
Patricia Abadín411 visualizações
Sonia genetica por insjoanamigo
Sonia geneticaSonia genetica
Sonia genetica
insjoanamigo235 visualizações

Mais de conchi

Viatjar segur por
Viatjar segurViatjar segur
Viatjar segurconchi
717 visualizações14 slides
Orgànuls cel.lulars por
Orgànuls cel.lularsOrgànuls cel.lulars
Orgànuls cel.lularsconchi
15.8K visualizações31 slides
3. la salut i la investigació mèdica por
3. la salut i la investigació mèdica3. la salut i la investigació mèdica
3. la salut i la investigació mèdicaconchi
2.9K visualizações48 slides
2a part dna por
2a part dna2a part dna
2a part dnaconchi
500 visualizações13 slides
Magnetisme por
MagnetismeMagnetisme
Magnetismeconchi
1.2K visualizações39 slides
2n part por
2n part2n part
2n partconchi
474 visualizações13 slides

Mais de conchi(17)

Viatjar segur por conchi
Viatjar segurViatjar segur
Viatjar segur
conchi717 visualizações
Orgànuls cel.lulars por conchi
Orgànuls cel.lularsOrgànuls cel.lulars
Orgànuls cel.lulars
conchi15.8K visualizações
3. la salut i la investigació mèdica por conchi
3. la salut i la investigació mèdica3. la salut i la investigació mèdica
3. la salut i la investigació mèdica
conchi2.9K visualizações
2a part dna por conchi
2a part dna2a part dna
2a part dna
conchi500 visualizações
Magnetisme por conchi
MagnetismeMagnetisme
Magnetisme
conchi1.2K visualizações
2n part por conchi
2n part2n part
2n part
conchi474 visualizações
Evolució t3 (1a part) por conchi
Evolució t3 (1a part)Evolució t3 (1a part)
Evolució t3 (1a part)
conchi620 visualizações
Tema 5 proteines por conchi
Tema 5 proteinesTema 5 proteines
Tema 5 proteines
conchi2.3K visualizações
LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS por conchi
LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUSLA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS
LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS
conchi12.6K visualizações
Espectros por conchi
EspectrosEspectros
Espectros
conchi1.4K visualizações
Tema 6 enzims por conchi
Tema 6 enzimsTema 6 enzims
Tema 6 enzims
conchi2.6K visualizações
Neoplasies 2-09-10vv por conchi
Neoplasies 2-09-10vvNeoplasies 2-09-10vv
Neoplasies 2-09-10vv
conchi324 visualizações
Metab07pp por conchi
Metab07ppMetab07pp
Metab07pp
conchi772 visualizações
Neoplasies 2-09-10vv por conchi
Neoplasies 2-09-10vvNeoplasies 2-09-10vv
Neoplasies 2-09-10vv
conchi316 visualizações
Mutacions(final) por conchi
Mutacions(final)Mutacions(final)
Mutacions(final)
conchi3.6K visualizações
La Cel por conchi
La CelLa Cel
La Cel
conchi1.5K visualizações
Sistema Inmune por conchi
Sistema InmuneSistema Inmune
Sistema Inmune
conchi2.6K visualizações

1a part genetica

 • 1. L’ADN es troba en la cèl·lula en forma de filaments anomenats cromatina (així és pot “llegir” la seva informació i es pot copiar) Quan la cèl·lula s’ha de dividir, l’ADN es copia (s’ha de repartir la mateixa informació a les cèl·lules filles) , i s’empaqueta en unes estructures anomenades cromosomes. Els cromosomes estan formats per dos braços, les cromàtides , que són còpia una de l’altra. Breu introducció a la genètica
 • 2. El número i la forma dels cromosomes és diferent en cada espècie. En el cas dels éssers humans és de 46. D’aquests 46, 23 provenen del pare i 23 de la mare. Així doncs, presentem dues còpies de cada cromosoma (excepte els sexuals). Els cromosomes que porten la mateixa informació i en el mateix ordre s’anomenen cromosomes homòlegs. Un gen és un fragment de DNA que codifica la síntesis d’una proteïna determinada. És la unitat d’informació genètica.
 • 3. Els gens poden presentar diverses variants, anomenades al·lels . (ex: color del pel en les cobaies : negre – marró ) Si els dos cromosomes homòlegs presenten el mateix al·lel parlem de homozigosi per aquell caràcter. Si presenten dos al·lels diferents, parlem de heterozigosi . De vegades hi ha un al·lel que no deixa que l’altre es manifesti. Aquest és diu dominant , i el que no s’expressa , recessiu .(només s’expressarà quan està en homozigosi) També es pot produir herència intermèdia , en què els heterozigots presentin característiques diferents als homozigots.
 • 4. Cal diferenciar entre genotip i fenotip. El genotip és el conjunt de gens que presenta un individu per un caràcter en concret, i el fenotip és l’aspecte extern que manifesta un individu d’un determinat genotip. En els exemples anteriors: Color de la llavor - Dominància Tres possibles genotips : AA – Aa – aa Dos possibles fenotips : grocs o verds. Color de la flor – Herència intermèdia Tres possibles genotips: BB – RR – Rr Tres possibles fenotips: Blanc – roig - rosa
 • 5. La majoria de les nostres cèl.lules es divideixen per mitosi . El resultat d’aquest tipus de divisió són dues cèl.lules amb la mateixa informació que la original. En el cas de l’èsser humà, 46 cromosmes. Es separen les dues cromàtides germanes, i una còpia va a cada cèl·lula filla. Així doncs, les dues filles tenen la mateixa informació.
 • 6. Per a formar les cèl·lules sexuals , els gàmetes, el procés de divisió s’anomena meiosi, en el que es formen quatre cèl·lules amb la meitat de la informació de la cèl·lula original. En el cas de l’ésser humà , 23 cromosomes. Si hi ha homozigosi, els dos al·lels són iguals, per tant, tots els gàmetes porten la mateixa informació per aquell caràcter. Si hi ha heterozigosi , la meitat dels gàmetes portarà un al·lel, i l’altra meitat l’altre.(o sigui, informació diferent per aquell caràcter) Activitat de les granotes.
 • 8. Enunciat de la primera llei de Mendel .- A aquesta llei se l’anomena també Llei de la uniformitat dels híbrids de la primera generació (F1) , i diu que quan s’encreuen dues varietats d’individus de raça pura ambdós (homozigòtics) per a un determinat caràcter, tots els híbrids de la primera generació són iguals. Interpretació de l’experiment.- El pol·len de la planta progenitora aporta a la descendència un al·lel per al color de la llavor, i l’ òvul de l’altra planta progenitora aporta l’altre al·lel. Dels dos al·lels només es manifesta aquell que és dominant (A), mentre que el recessiu (a) roman ocult.
 • 9. Enunciat de la segona llei de Mendel.- També anomenada de la separació o segregació dels gens o dels al·lels. L’ experiment de Mendel. Mendel va agafar plantes procedents de les llavors de la primera generació (F1) de l’experiment anterior i les pol·linitzà entre sí. De l’encreuament va obtenir llavors grogues i verdes en la proporció 3:1. Així doncs, encara que l’ al·lel que determina la coloració verda de les llavors sembla que desapareix en la primera generació filial, torna a manifestar-se en esta segona generació. Interpretació de l’experiment. Els dos al·lels diferents per el color de la llavor presents en els individus de la primera generació filial, no s’ han barrejat ni han desaparegut, simplement el que passa és que es manifestava un dels dos. Quan l’individu de fenotip groc i genotip Aa , formi les gàmetes, es separen els al·lels, de tal forma que en cada gàmeta tan sols hi haurà un dels al·lels i així pot explicar-se els resultats obtinguts.
 • 10. En herència intermedia Herència del sexe
 • 11. Enunciat de la tercera llei de Mendel. Llei de l’herència independent dels caràcters, i es refereix al cas que s’estudiïn dos caràcters diferents. Cadascun d’ells es transmet seguint les lleis anteriors amb independència de la presencia de l’altre caràcter. L’ experiment de Mendel. Mendel va encreuar plantes de pèsols de llavor verda i llisa amb plantes de llavor groga i rugosa (homozigòtiques ambdues per als dos caràcters). Les llavors obtingudes en aquest creuament eren totes grogues i llises, complint-se així la primera llei pera cadascun dels caràcters considerats , i podem deduir també que els al·lels dominants per a aquests caràcters són els que determinen el color groc i la forma llisa .
 • 12. Les plantes que formen la F1 són dihíbrides (AaBb) . Aquestes plantes de la F1 s’encreuen entre si. S’ha de tenir en compte les gàmetes que formaran cadascuna de les plantes. Els al·lels dels diferents gens es transmeten amb independència uns dels altres, ja que en la segona generació filial F2 apareixen pèsols grocs i rugosos i altres que són verds i llisos , combinacions que no s’ havien donat ni en la generació parental (P), ni en la filial primera (F1). Interpretació de l’experiment. Els resultats dels experiments de la tercera llei reforcen el concepte que els gens són independents entre sí, que no es mesclen ni desapareixen generació rere generació. Però, per a aquesta interpretació va ser providencial l’elecció dels caràcters, ja que aquests resultats no es compleixen sempre, tan sols en el cas que els dos caràcters a estudiar estiguin regulats por gens que es trobin en diferents cromosomes . No es compleix quan els dos gens considerats es troben en un mateix cromosoma.
 • 13. Un resum del tema, en català