glucids virus cel.lulosa mido sacarosa glucosa lipids ciencia sistema immunitari fongs bacteris plasmidis terapia genica transgenic cmc respiració fermentació catabolisme quitina reducció fheling pseudociência micel.les fosfolipids saponificacio lactosa colesterol triglicerids lugol sudan fehling amortidor osmosi bioelements sals minerals ponts hidrogen aigua biologia ins tremp 1r batxillerat criteris avaluacio vector enzims restricció insulina vacunes recombinants immunoglobulines anticossos exo intro lead generation letals germinals somatiques agents mutàgens mutació 2n batxillerat immunology drogues alimentació infeccions malalties salut microorganismes algues protozous bactaris photosynthesis biology secondary school autotroph anabolism enzims de restricció clonació evolucio genetics mendel ecology
Ver mais