O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

De industriële revolutie (Dutch)

2.557 visualizações

Publicada em

A short presentation of the industrial revolution around the 1900's, will be uploaded in English if enough demand.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

De industriële revolutie (Dutch)

 1. 1. De industriële revolutie
 2. 2. AlgemeenIn de periode van de nieuwe tijd was er een grotetoename van de bevolking.De vraag naar producten en voeding steeg en de huidigesectoren konden deze niet snel genoeg produceren.De industriële revolutie was een kettingreactie van deveranderingen in de verschillende sectoren.
 3. 3. De landbouw in 1750De landbouw was een zeerbelangrijke sector.Alles werd manueel of met hetpaard gedaan.Door de snel toenemendebevolking komt er een groterevraag naar voedsel.Het huidige landbouwsysteem kanniet snel genoeg werken.Verandering was noodzakelijk.Er komt een Agrarische Revolutie.
 4. 4. Verbeteringen in de landbouwDoor de wetenschap was hetmogelijk om nieuwe gewassen zoalsaardappelen en maïs te verbouwen.Met het oude drieslagstelsel zou ditte ingewikkeld worden.Het drieslagstelsel werd vervangendoor vruchtwisseling.Men ging de bodem bemesten voor een beterebodemvruchtbaarheid.De akkers werden ook uitgebreid door bossen te kappen.
 5. 5. Verbeteringen in de landbouwDe haakploeg werd vervangendoor de keerploeg.Deze was veel efficiënter dan dehaakploeg.De haakploeg trok de grondgewoon open, terwijl dekeerploeg de grond keerde.
 6. 6. De textielnijverheid in 1750• Huisnijverheid• Zeer trage productie• De spinners en de weverskonden de vraag naartextiel nier meer bijhouden.
 7. 7. Verbeteringen in de textielnijverheid1765: de spinning jennyEen spinmolen die met de handwerd aangedrevenen kon 16 draden tegelijkspinnen.Latere versies konden 130draden spinnen.Een persoon kon het werkdoen van meerdere spinners ineen kortere tijd.Het was een verbeterde versievan het klassieke spinnewiel.
 8. 8. Verbeteringen in de textielnijverheidWerking spinning jenny:
 9. 9. Verbeteringen in de textielnijverheid1779: de mule jennyMachinaal aangedrevenspinmolen om garen tespinnen.Werden vooral infabrieken gebruikt.In 1780 werd stoomkrachtgebruikt om dezespintoestellen aan tedrijven.
 10. 10. Video:Mule Jenny
 11. 11. Verbeteringen in de textielnijverheidDe stoommachine:
 12. 12. Verbeteringen in de textielnijverheid
 13. 13. Verbeteringen in de textielnijverheid1785: de power loomMachinaal aangedrevenweefgetouw.Was gemaakt van metaalwaardoor het sterker wasdan de vroegere houtenweefgetouwen.
 14. 14. Video:Power Loom
 15. 15. Verbeteringen in de textielnijverheid
 16. 16. Verbeteringen in de textielnijverheid
 17. 17. Er ontstonden fabrieken, de productiesnelheid wasverbeterd.Er kon goedkoper en sneller meer geproduceerd worden.Door deze technische ontwikkelingen verloor dehuisnijverheid snel terrein op de fabrieksmatigetextielproductie.De industrialisatie van de textielnijverheid was deaanleiding tot de industriële revolutie.Verbeteringen in de textielnijverheid
 18. 18. kettingreactie van de industrialisatieDe industrialisatie in de textielnijverheid had ookinvloed op andere sectoren , zoals bv detransportsector.Doordat er fabrieken werden geopend moest er eentransportnetwerk aangelegd worden. Erkwamen ook massaal mensen van het platteland in defabrieken werken en het wegennetwerk moest wordenuitgebreid.
 19. 19. De transportsectorTussen steden werden erkanalen en waterwegengegraven.Dit maakte het transportvan grondstoffen engoederen gemakkelijker.
 20. 20. De transportsectorIn 1826 werd destoomlocomotiefuitgevonden, dit maaktehet transport tussensteden gemakkelijker.
 21. 21. De staalnijverheidRond 1800 kwam destaalindustrie op gang.Er was staal nodig voormachines en bruggen te bouwen.Door de uitvinding van dehoogoven was het mogelijk omsterk staal van goedekwaliteit te maken.
 22. 22. SamenvattingDoor de verbeteringen in de verschillende sectoren,ontstond er een industriële revolutie.De maatschappij verbeterde ook aanzienlijk door deverbeteringen in de transportsector.Ambachtelijke en kleinschalige werkplaatsen groeidenuit tot grote fabrieken en vormden samen eengrootschalige industrie.Kleine steden veranderden in grote industriesteden.UrbanisatieEr ontstond ook een nieuwe sociale klasse:de arbeiders.

×