O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Els Determinants

12.655 visualizações

Publicada em

Publicada em: Turismo, Negócios
 • Login to see the comments

Els Determinants

 1. 1. Els determinants Tipus de determinants
 2. 2.  <ul><li>L'article definit indica que el nom que acompanya ja és conegut per l’emissor i pel receptor. </li></ul>
 3. 3.  <ul><li>Els demostratius indiquen la situació d’allò designat pel substantiu respecte de l’emissor (n’expressen proximitat o llunyania en el temps o en l’espai). </li></ul>
 4. 4. Taula de els demostratius aquelles aquella aquells aquell Llunyà aquella tarda Lluny Aquella taula aquestes aquests Plural Pròxim Aquesta tarda A prop aquesta taula aquesta aquest Singular Distància en el temps Distància en l’espai femení masculí
 5. 5. POSSESSIUS <ul><li>Els possessius indiquen la relació de pertinença entre allò designat pel substantiu i l’emissor, el receptor o un tercer. Van precedits de l’article definit. </li></ul>
 6. 6. Taula dels possessius Seva Seus Seves Seu Vostres Vostres Vostra Vostre Ells/Elles Vosaltres Nostres Nostres Nostra Nostre Nosaltres Seves Seus Seva Seu Ell/ella Teves Teus Teva Teu Tu Meves Meus Meva Meu Jo Femení masculí singular masculí Plural Singular
 7. 7. DETERMINANTS INDEFINITS <ul><li>Els determinants indefinits determinen el significat d’un substantiu d’una manera imprecisa. </li></ul>
 8. 8. Determinants indefinits més freqüents Uns quants, unes quantes Cert, certa, cert, certes Mateix, mateixa, mateixos, mateixes Qualsevol, qualssevol Tot, tota, tota, totes Cap, gens, res Un, una, uns, unes Algun, alguna, alguns, algunes Altre, altra, altres Ambdós, ambdues; tots dos, totes dues... Cada; cadascun, cadascuna Cada un, cada una
 9. 9. DETERMINANTS QUANTIFICADORS <ul><li>Aquets elements determinen quantitativament el significat del substantiu que acompanyen. Es classifiquen en numerals i quantitatius </li></ul>
 10. 10.  <ul><li>Els numerals poden ser ordinals, partitius o fraccionaris, cardinals, multiplicatius i col.lectius </li></ul>
 11. 11. Vint-i-unè -unena Vint-i-dosè –dosena Vint-i-tresè –tresena Quaranta-dosè –dosena Centè –ena Milè –ena etc. Onzè –ena Dotzè –ena Tretzè –ena Catorzè –ena Quinzè –ena Setze –en Dissetè –na Divuitè –ena Dinovè –ena Vintè –ena Primer -a Segon -a Tercer -a Quart -a Cinquè –ena Sisè –ena Setè –ena Vuitè –ena Novè –ena Desè –ena
 12. 12.    <ul><li>FET PER... </li></ul>

×