O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Workshop scriptie Thema 1 Opbouw scriptie
Aanpak scriptie <ul><li>Onderwerp </li></ul><ul><li>Onderzoeksvraag </li></ul><ul><li>Onderzoek </li></ul><ul><li>Result...
Inhoudselementen van een scriptie <ul><li>Inhoudsopgave </li></ul><ul><li>Voorwoord </li></ul><ul><li>Inleiding </li></ul>...
Inhoudsopgave <ul><li>Routekaart voor lezer </li></ul><ul><li>Richtlijnen inhoudsopgave: </li></ul><ul><ul><li>Logische h...
Voorbeeld inhoudsopgave <ul><li>1 Inleiding </li></ul><ul><li>1.1 Onderwerp en aanleiding pag. </li></ul><ul><li>1.2 Prob...
Voorwoord <ul><li>Persoonlijk getint </li></ul><ul><li>Beschrijft hoe je tot probleemstelling, onderzoek en product bent...
Hoofdstuk 1 Inleiding
Inleiding I <ul><li>Lezer wordt ingeleid in onderwerp </li></ul><ul><li>Lezer krijgt noodzakelijke informatie om scriptie ...
Inleiding II <ul><li>Wat is de achtergrond en wat heeft geleid tot mijn onderzoek ( achtergrondinformatie ) </li></ul><ul>...
Aanleiding en probleemstelling <ul><li>Aanleiding: </li></ul><ul><ul><li>Motiveer je keuze voor je onderwerp </li></ul></...
Onderzoeksvraag en deelvragen I waar wil ik antwoord op krijgen <ul><li>Je vertaalt je probleemstelling in een onderzoeksv...
Onderzoeksvraag en deelvragen II waar wil ik antwoord op krijgen <ul><li>Let bij het formuleren van je onderzoeksvraag op:...
Kennisgebied(en) <ul><li>Plaatst je probleemstelling en onderzoeksvraag in context </li></ul><ul><li>Vormt afbakening van...
Doelstelling <ul><li>Met welk doel voer je je onderzoek uit? </li></ul><ul><ul><li>Denk aan je afstudeerproject </li></ul...
Verantwoording who cares? so what? <ul><li>Relevantie van het beantwoorden van je onderzoeksvraag: </li></ul><ul><ul><li>M...
Methode hoe heb ik mijn gegevens verzameld <ul><li>Geeft aan hoe je gegevens voor je scriptie hebt verzameld en geanalysee...
Begripsbepaling <ul><li>Definiëren, specificeren, en evt. kenmerken geven van begrippen </li></ul><ul><ul><li>Ofwel: betek...
Hoofdstuk 2 Bronnenonderzoek = Theoretisch kader
Bronnenonderzoek <ul><li>Bespreking van (theoretische) opvattingen en begrippen, vergelijkingen (best practices) die relev...
Hoofdstuk 3 Afstudeerproject = Case study
Stappenplan en eindproduct <ul><li>Wat heb je gedaan, waarom en met welk resultaat? </li></ul><ul><ul><li>Onderbouw de keu...
Hoofdstuk 4 Conclusie
Conclusie I <ul><li>Omschrijving van inzichten die je hebt verkregen op basis van gegevens van voorgaande hoofdstukken </l...
Conclusie II <ul><li>Onderdelen conclusie: </li></ul><ul><ul><li>Herhaling onderwerp en probleemstelling </li></ul></ul><u...
Samenvatting <ul><li>Beschrijf in bondige zinnen de essentie van je onderzoek </li></ul><ul><li>Geef inhoudelijke informa...
Literatuurlijst <ul><li>Verantwoording van gegevens die je daadwerkelijk hebt verzameld en/of hebt geraadpleegd </li></ul...
Bijlagen <ul><li>Afhankelijk van de aard van je afstudeerproject: </li></ul><ul><ul><li>alle (pre) deliverables, </li></...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Opzet Scriptie - Thema 1 Scriptieworkshop

verkregen via HRO

 • Seja o primeiro a comentar

Opzet Scriptie - Thema 1 Scriptieworkshop

 1. 1. Workshop scriptie Thema 1 Opbouw scriptie
 2. 2. Aanpak scriptie <ul><li>Onderwerp </li></ul><ul><li>Onderzoeksvraag </li></ul><ul><li>Onderzoek </li></ul><ul><li>Resultaten </li></ul><ul><li>Conclusie </li></ul>
 3. 3. Inhoudselementen van een scriptie <ul><li>Inhoudsopgave </li></ul><ul><li>Voorwoord </li></ul><ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Bronnenonderzoek </li></ul><ul><li>Afstudeerproject </li></ul><ul><li>Conclusie </li></ul><ul><li>Samenvatting </li></ul><ul><li>Literatuurlijst </li></ul><ul><li>Bijlagen </li></ul>
 4. 4. Inhoudsopgave <ul><li>Routekaart voor lezer </li></ul><ul><li>Richtlijnen inhoudsopgave: </li></ul><ul><ul><li>Logische hoofdstuk verdeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie onderdelen zijn makkelijk vindbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Paginanummering opnemen </li></ul></ul>
 5. 5. Voorbeeld inhoudsopgave <ul><li>1 Inleiding </li></ul><ul><li>1.1 Onderwerp en aanleiding pag. </li></ul><ul><li>1.2 Probleemstelling .... </li></ul><ul><li>1.3 Onderzoeksvraag + deelvragen .... </li></ul><ul><li>1.4 Kennisgebied .... </li></ul><ul><li>1.5 Doelstelling .... etc. </li></ul><ul><li>1.6 Verantwoording (relevantie) </li></ul><ul><li>1.7 Methode </li></ul><ul><li>1.8 Begripsbepaling </li></ul><ul><li>2 Bronnenonderzoek / Theoretisch kader </li></ul><ul><li>2.1 Theoretische literatuur </li></ul><ul><li>Deelparagrafen met bespreking literatuur </li></ul><ul><li>2.2. Praktische literatuur </li></ul><ul><li>Deelparagrafen met bespreking literatuur </li></ul><ul><li>2.3. Ontwerpcriteria </li></ul><ul><li>3 Afstudeerproject </li></ul><ul><li>3.1 Bespreking case study </li></ul><ul><li>Deelparagrafen met stappenplan en eindproduct </li></ul><ul><li>4 Conclusie </li></ul><ul><li>4.1 Herhaling onderwerp, probleemstelling en aanpak </li></ul><ul><li>4.2 Beantwoording probleemstelling (uitkomst) </li></ul><ul><li>4.3 evt. aanbevelingen </li></ul><ul><li>Literatuurlijst </li></ul><ul><li>Bijlage </li></ul>
 6. 6. Voorwoord <ul><li>Persoonlijk getint </li></ul><ul><li>Beschrijft hoe je tot probleemstelling, onderzoek en product bent gekomen </li></ul><ul><li>D é plek voor woorden van dank aan stagebegeleider, afstudeerdocent, geliefde, familie, etc. </li></ul><ul><li>Schrijf voorwoord na afronding van scriptie </li></ul>
 7. 7. Hoofdstuk 1 Inleiding
 8. 8. Inleiding I <ul><li>Lezer wordt ingeleid in onderwerp </li></ul><ul><li>Lezer krijgt noodzakelijke informatie om scriptie te kunnen begrijpen </li></ul><ul><li>Lezer wordt gemotiveerd om verder te lezen </li></ul>
 9. 9. Inleiding II <ul><li>Wat is de achtergrond en wat heeft geleid tot mijn onderzoek ( achtergrondinformatie ) </li></ul><ul><li>Wat is het feitelijke probleem (probleemstelling ) </li></ul><ul><li>Wat is de centrale vraag in mijn onderzoek ( onderzoeksvraag + deelvragen ) </li></ul><ul><li>Wat en vanuit welk perspectief wil ik gaan onderzoeken ( kennisgebied ) </li></ul><ul><li>Wat wordt er met het antwoord beoogd( doelstelling ) </li></ul><ul><li>Wat is de relevantie van mijn onderzoek ( verantwoording ) </li></ul><ul><li>Hoe ben je te werk gegaan ( methode ) </li></ul><ul><li>Begripsbepaling ( uitleg begrippen ) </li></ul>
 10. 10. Aanleiding en probleemstelling <ul><li>Aanleiding: </li></ul><ul><ul><li>Motiveer je keuze voor je onderwerp </li></ul></ul><ul><ul><li>Geef achtergrondinformatie bij onderwerp </li></ul></ul><ul><li>Probleemstelling: </li></ul><ul><ul><li>Welk feitelijk probleem pak je aan? Omschrijf </li></ul></ul><ul><ul><li>In welke tijd, plaats en historische context speelt de probleemstelling? </li></ul></ul>
 11. 11. Onderzoeksvraag en deelvragen I waar wil ik antwoord op krijgen <ul><li>Je vertaalt je probleemstelling in een onderzoeksvraag </li></ul><ul><li>Complexe onderzoeksvraag wordt opgedeeld in deelvragen </li></ul><ul><li>Verschillende soorten onderzoeksvragen: </li></ul><ul><ul><li>Beschrijvende vraag: wat, wie, welke, wanneer, waar, hoe, hoeveel </li></ul></ul><ul><ul><li>Verklarende vraag: waarom, waardoor, welke, </li></ul></ul>
 12. 12. Onderzoeksvraag en deelvragen II waar wil ik antwoord op krijgen <ul><li>Let bij het formuleren van je onderzoeksvraag op: </li></ul><ul><ul><li>Sluit de onderzoeksvraag aan bij mijn kennisgebied? </li></ul></ul><ul><ul><li>Is de vraag goed afgebakend? </li></ul></ul><ul><ul><li>Past de vraag binnen het onderzoek wat ik wil gaan doen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Is de vraag neutraal geformuleerd, dus geen stelling innemen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Is de vraag niet te gesloten geformuleerd (in de vraagstelling ligt het antwoord al besloten)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Is de vraag niet te open geformuleerd (is beantwoording wel haalbaar)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Draagt de beantwoording van de deelvragen bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag? </li></ul></ul>
 13. 13. Kennisgebied(en) <ul><li>Plaatst je probleemstelling en onderzoeksvraag in context </li></ul><ul><li>Vormt afbakening van onderzoeksvraag </li></ul><ul><li>Vormt basis van bronnenonderzoek </li></ul><ul><li>Biedt verschillende perspectieven om je onderzoeksvraag te benaderen </li></ul><ul><ul><li>Waar gaat je vraag over en vanuit welk(e) vakgebied(en) ga je de vraag te lijf? </li></ul></ul>
 14. 14. Doelstelling <ul><li>Met welk doel voer je je onderzoek uit? </li></ul><ul><ul><li>Denk aan je afstudeerproject </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbeter je of ontwikkel je met je project een product? </li></ul></ul>
 15. 15. Verantwoording who cares? so what? <ul><li>Relevantie van het beantwoorden van je onderzoeksvraag: </li></ul><ul><ul><li>Maatschappelijke relevantie: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>draagt kennis aan voor veranderen/oplossen maatschappelijk probleem </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Wetenschappelijke relevantie: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>draagt kennis aan voor nieuwe theorievorming, wetenschappelijke kennis wordt vergroot </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Praktische relevantie: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>draagt bij aan verbetering beroepspraktijk (vaak is dit jouw relevantie) </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Methode hoe heb ik mijn gegevens verzameld <ul><li>Geeft aan hoe je gegevens voor je scriptie hebt verzameld en geanalyseerd </li></ul><ul><ul><li>literatuuronderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>enquêtes </li></ul></ul><ul><ul><li>interviews </li></ul></ul><ul><ul><li>andere bronnen, etc. </li></ul></ul><ul><li>Maak onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek </li></ul>
 17. 17. Begripsbepaling <ul><li>Definiëren, specificeren, en evt. kenmerken geven van begrippen </li></ul><ul><ul><li>Ofwel: betekenis vastleggen van begrippen voor je onderzoek voor een beter begrip van de leze </li></ul></ul>
 18. 18. Hoofdstuk 2 Bronnenonderzoek = Theoretisch kader
 19. 19. Bronnenonderzoek <ul><li>Bespreking van (theoretische) opvattingen en begrippen, vergelijkingen (best practices) die relevant zijn voor je onderzoeksvraag </li></ul><ul><li>Raadpleeg: </li></ul><ul><ul><li>literatuur, experts, stakeholders </li></ul></ul><ul><ul><li>foto’s, filmfragmenten etc. kunnen als bron dienen. </li></ul></ul><ul><li>Omschrijving ontwerpcriteria waaraan je oplossing (afstudeerproject) moet voldoen </li></ul>
 20. 20. Hoofdstuk 3 Afstudeerproject = Case study
 21. 21. Stappenplan en eindproduct <ul><li>Wat heb je gedaan, waarom en met welk resultaat? </li></ul><ul><ul><li>Onderbouw de keuzes die je maakt in het ontwerpproces van je afstudeerproject </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Licht je stappenplan toe van het denkproces dat je nav. probleemstelling, onderzoeksvraag en bronnenonderzoek hebt doorlopen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Beschrijf je eindproduct </li></ul></ul>
 22. 22. Hoofdstuk 4 Conclusie
 23. 23. Conclusie I <ul><li>Omschrijving van inzichten die je hebt verkregen op basis van gegevens van voorgaande hoofdstukken </li></ul><ul><li>Antwoord op onderzoeksvraag </li></ul><ul><li>Let op: </li></ul><ul><ul><li>In je conclusie zet je geen nieuwe feitelijke informatie </li></ul></ul>
 24. 24. Conclusie II <ul><li>Onderdelen conclusie: </li></ul><ul><ul><li>Herhaling onderwerp en probleemstelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Herhaling bronnen, literatuur en ontwerpcriteria </li></ul></ul><ul><ul><li>Stappenplan afstudeerproject </li></ul></ul><ul><ul><li>Beantwoording deelvragen leidt tot beantwoording onderzoeksvraag </li></ul></ul><ul><li>Evt. aanbevelingen </li></ul>
 25. 25. Samenvatting <ul><li>Beschrijf in bondige zinnen de essentie van je onderzoek </li></ul><ul><li>Geef inhoudelijke informatie over: </li></ul><ul><ul><li>Wat is het onderwerp (probleemstelling, onderzoeksvraag, relevantie van de onderzoeksvraag) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is er gedaan (methode) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is er gevonden (resultaten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat houden deze bevindingen in (conclusie, aanbevelingen) </li></ul></ul><ul><li>Let op: </li></ul><ul><ul><li>je samenvatting schrijf je pas aan het eind van je onderzoek </li></ul></ul>
 26. 26. Literatuurlijst <ul><li>Verantwoording van gegevens die je daadwerkelijk hebt verzameld en/of hebt geraadpleegd </li></ul><ul><ul><li>Denk aan: boeken, tijdschriften, krantenartikelen, internetbronnen, etc. </li></ul></ul><ul><li>Titelbeschrijving is volledig </li></ul><ul><li>Titelbeschrijving is in APA-stijl </li></ul><ul><ul><li>Zie: Oosterbaan, Warna, Een leesbare scriptie, Gids voor het schrijven van scripties, essays en papers, Prometheus/NRC Handelsblad, Amsterdam/Rotterdam, 2004 </li></ul></ul>
 27. 27. Bijlagen <ul><li>Afhankelijk van de aard van je afstudeerproject: </li></ul><ul><ul><li>alle (pre) deliverables, </li></ul></ul><ul><ul><li>persona’s, </li></ul></ul><ul><ul><li>wireframes, </li></ul></ul><ul><ul><li>taakanalyse, </li></ul></ul><ul><ul><li>scenario’s, </li></ul></ul><ul><ul><li>schetsen, </li></ul></ul><ul><ul><li>moodboards, </li></ul></ul><ul><ul><li>conceptboards, </li></ul></ul><ul><ul><li>storyboards, </li></ul></ul><ul><ul><li>podcasts, </li></ul></ul><ul><ul><li>analysemodellen, </li></ul></ul><ul><ul><li>voorbeelden, (analyse)onderzoek. </li></ul></ul><ul><li>Bij interviews: </li></ul><ul><ul><li>Neem de volledige transcriptie van interview op </li></ul></ul>

×