El modernisme i noucentisme

Pilar Gobierno
Pilar GobiernoProfessora de Màrqueting i Publicitat em Centre d'Estudis Prat
MODERNISME NOUCENTISME Pilar Gobierno
DEL 1892 AL 1931 En un període de quaranta anys es produeix en la literatura catalana una quantitat i diversitat d'obres sense precedents. Modernisme, Noucentisme i Avantguardes se succeeixen i conviuen o coexisteixen, i també hi ha alguns autors que s'escapen de la classificació dins d'aquests moviments.   1 MODERNISME 2 NOUCENTISME 3 AVANTGUARDES
EL MODERNISME 1892 - 1911
MODERNISME
Contextualització històrica El desig de modernitat L’artista i la societat La novel·la realista La novel·la modernista Víctor Català El teatre Modernista Santiago Rusiñol 1 MODERNISME Joan Maragall
1 ETAPES INICIS 1892-1900 Dos corrents ideològics: esteticisme i regeneracionisme, apareguts a L’Avenç i equilibrats a "Catalònia" (1906). Preocupació per la normalització de la llengua. Festes modernistes de Sitges. “ Quatre Gats". "Pel&Ploma". 1900-1911 MODERNISME TRIOMFANT 1900-1911 Revista "Joventut". Assimilació d'escriptors de la Renaixença. Aparició del ruralisme. Producció novel·lística important. Revalorització dels Jocs Florals. Primeres mostres del Noucentisme. Contextualització històrica
M A R C S O C I A L I E C O N Ò M I C ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL C R I S I Fil·loxera Catalunya i País Basc = Motors econòmics d’Espanya Febre d’or Progrés
EFECTES DE LA FIL·LOXERA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Febre de l’or Guerres colonials RADICALITZACIÓ OBRERISME AUGMENT DE L’ATUR DISMINUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ
PROGRÉS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],INTEL·LECTUALS: BOHÈMIA DAURADA O NEGRA
MODERNISME ,[object Object],[object Object],[object Object]
INFLUÈNCIES Reforma gramatical Arrels de la identitat catalana Creació d’una literatura moderna Literatura nacional Llengua i estil Passat heterodox Valoració dels marginats Traduccions: Nietzsche, Novalis, Carlyle, D’Annunzio, Ruskin, Ibsen i Maeterlinck Trencament dels límits dels gèneres Art-Síntesi CARACTERÍSTIQUES COMUNES
CARTELLISME
ARQUITECTURA
ESCULTURA
 
FORJA
 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],2 Generalitats El desig de modernitat
CORRENTS IDEOLÒGICS I ESTÈTICS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
CENTRES DE COHESIÓ DEL MODERNISME ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Les Festes modernistes de Sitges Impulsor: Santiago Rusiñol. 1a. Festa (1892): Exposició de pintura. 2a. Festa (1893): Discurs de Rusiñol. Concert d’Enric Morera. Representació de La intrusa de Maeterlinck. Inauguració del Cau Ferrat. 3a Festa (1894): Partidaris de l’Art per l’Art. Processó amb els Grecos. Presentació de La damisel·la santa de Raimon Casellas i Les estrofes decadentistes de Joan Maragall. 4a. i 5a. Festes: Sense tanta repercussió social ni literària.
Els Quatre Gats Famosa cerveseria situada al carrer Montsió. Lloc de reunió dels artistes modernistes.
Catalònia 1898-1900 Vitalistes moderats i decadentistes. Col·laboració amb la burgesia catalanis t a.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Joan Maragall ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
La paraula viva Joan Maragall elabora la seva pròpia teoria poètica que defineix com paraula viva. Segons la teoria el poeta ha de contemplar la realitat i esperar el moment en què li arriba la inspiració (la veu interior secreta). Un cop escrites ja no es poden tocar perquè perdrien espontaneïtat i puresa. La seva obra poètica és una exaltació a la natura i a la vida amb una actitud positiva i vitalista. La vaca cega Un dels principals temes de la poesia de Maragall és la natura. Essent un home de ciutat quan contemplava la natura quedava impressionat. Maragall veu en la natura la cara visible de Déu. El poeta té la missió de transmetre l’emoció que transmet aquest espectacle. El poema de la vaca cega n’és un exemple d’aquest transmissió. L’estat de la vaca simbolitza l’individu aïllat i incomprès, com se sentien els artistes modernistes. Joan Maragall
El Realisme reflectirà aquesta societat canviant. L’artista ha de reflectir el món real, el món que observava. S. XIX – meitat- un corrent d’optimisme recorria Europa Avenços tècnics i científics transformen la societat. L’economia experimenta un gran impuls. La novel·la realista
Escenaris rurals i personatges simbòlics Els novel·listes busquen noves formes per superar el realisme. El Modernisme assigna a l'artista una nova missió: l'escriptor ha de plarmar la realitat exterior i la vida interior que s'hi amaga a través de la transmissió de tota la seva intensitat dramàtica. El 1901 apareix la primera novel·la modernista: Els sots feréstecs de Raimon Casellas , amb un estil narratiu nou i una visió diferent de la realitat. La novel·la modernista pretén relectir el xoc emocional que sent l'artista en contacte amb la realitat amb un llenguatge colpidor, suggeridor i rar, amb visions subjectives i personatges singulars que simbolitzaran les forces ocultes de la natura i l'esperit. La novel·la modernista
Pseudònim de ALBERT I PARADÍS, CATERINA ( L'Escala , 1869 – 1966) Novel·lista, narradora, autora teatral i poetessa. Filla d'una família de propietaris rurals, visqué de la renda familiar entre L'Escala amb Barcelona. De formació autodidacta, fou des de petita una gran lectora. Les seves primeres publicacions són de poesia i teatre. On realment destaca és en el terreny de la narrativa. L'any 1902 publicà el primer recull, Drames rurals, que desperta una viva polèmica motivada per dues raons: la incògnita sobre l'autor i la reacció de la societat davant d'un tipus de literatura "massa crua". Tot això s'agreujà amb el descobriment de la personalitat femenina que s'amagava sota el pseudònim. La novel·la modernista Víctor Català
La seva narrativa es pot dividir en tres etapes. La primera, de 1902 a 1907, la més important quantitativament i qualitativament, en la qual escriu la novel·la Solitud (1905), que cal considerar la seva obra cabdal i una de les més interessants de la literatura catalana contemporània. De 1907 a 1918, Víctor Català, davant el dur atac dels noucentistes al modernisme, caigué en un gran desànim i emmudí. Reprengué la seva producció el 1918 amb una novel·la, Un film (3000 metres), llarga i poc reeixida, i anà escrivint fins l'any 1928, en què tingué lloc el segon període de silenci que acabà el 1950 amb la publicació del recull de narracions Vida mòlta . La major part de l'obra de Víctor Català correspon a l'anomenat "ruralisme" que ja havien conreat els escriptors de la Renaixença des d'una perspectiva folklòrica i pintoresca i que en l'època modernista s'adscriu a un naturalisme portat a les darreres conseqüències i, en aquesta autora, té unes característiques personals remarcables. El tret essencial de la seva narrativa és el caràcter marcadament asocial dels personatges, amb la presència d'un món rural inhòspit en el qual l'home, generalment dolent o marginat, pobre i feble, viu radicalment sol i abocat al fatalisme. Les situacions presentades són sovint casos-límit que desemboquen en morts violentes i cruels, que l'autora descriu d'una manera freda i distanciada, de vegades amb pinzellades d'humor negre. En algunes obres, com en Solitud , els trets naturalistes estan enfrontats i complementats amb d'altres d'idealistes -elements mítics, llegendes, poemes en prosa...-. Cal destacar en la seva obra la riquesa de la llengua, tret comú al de la majoria d'autors de narrativa rural modernista. La novel·la modernista Víctor Català
(Barcelona, 1861 - Aranjuez, 1931) Escriptor i pintor. Fill d'una família de l'alta burgesia procedent de Manlleu, on tenien una fàbrica de teixits, Rusiñol no seguí la tradició familiar, sinó que de ben jove se sentí atret per l'art i es matriculà d'amagat, primer a l'Acadèmia Moragues i després a la Llotja, deixant l'empresa familiar en mans del seu germà més petit. L'any 1880 inicià els seus viatges per Catalunya. D'aleshores és el seu primer escrit, Una excursió a Targa . El 1888 marxà a París, on residí llargues temporades per espai de set anys; és el moment en què es manifesta al gran públic la seva personalitat de pintor i escriptor. Des d'allà envià cròniques, que il·lustrava ell mateix, a "La Vanguardia" -recollides després en els volums Impresiones de Arte i Desde el Molino - Des de 1892 a 1899, en les seves vingudes de París, celebrà a Sitges les Festes Modernistes que constitueixen una fita important en l'inici d'aquest moviment. Contertuli dels Quatre Gats, fou protagonista de l'anomenada "bohèmia daurada" i un dels capdavanters de la tendència de "l'art per l'art". El teatre Modernista Santiago Rusiñol
El seu primer teatre adoptà una actitud d'intransigència enfront de la societat constituïda i presentà una clara influència del simbolisme: el Poeta és posat al marge i per sobre de la societat: L'alegria que passa (1891), Cigales i formigues (1901). Aquesta posició anà fent-se menys radical en obres posteriors, en què comencen a establir-se punts de contacte i acceptació entre els dos elements: La mare (1907) o la novel·la L'auca del senyor Esteve (1907), la seva obra més ambiciosa i reeixida, de la qual farà una versió més endolcida per al teatre l'any 1917. A principi de segle el seu teatre també mostrà un interès creixent pels conflictes col·lectius, la qual cosa es reflecteix a Llibertat (1901) o L'Heroi (1903). El seu prestigi resistí l'acabament del modernisme, però la seva figurà restà cada cop més aïllada, tant pel que fa als corrents pictòrics com literaris. A partir dels anys 20 es dedicà més a pintar que a escriure, encara que són d'aquesta darrera època L'illa de la calma (1922), fruit de les seves estades a Mallorca i Màximes i mals pensaments (1927). El teatre Modernista Santiago Rusiñol
EL NOUCENTISME
Contextualització històrica L' Institut d’Estudis Catalans Pompeu Fabra Josep Carner 2 EL NOUCENTIME Institucions polítiques catalanes
1 NOUCENTISME 1906-1910 INICIS 1906: Prat de la Riba publica La Nacionalitat Catalana ; Eugeni d'Ors inicia el Glosari a la "Veu de Catalunya"; Els fruits saborosos de Carner; 1r Congrés Internacional de la Llengua Catalana. 1907: Fundació de l'IEC . 1911-1916 PLENITUD Ampliació de l'IEC amb la Secció Filològica i la de Ciències. El 1913 es publiquen les Normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. El 1914 s'instaura la Mancomunitat de Catalunya; Prat de la Riba en fou el 1r president. 1917-1925 DECLIVI Mor Prat de la Riba el 1917 . Diccionari de P. Fabra (1918). Eugeni d'Ors marxa de Catalunya el 1920; el 1921 marxa Carner. El 1923 es proclama la Dictadura de Primo de Rivera. El 1925 se suprimeix la Mancomunitat. Contextualització històrica
EL MOVIMENT ARTÍSTIC ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Contextualització històrica
Institucions polítiques catalanes ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Institucions polítiques catalanes
[object Object],[object Object],L' Institut d’Estudis Catalans
[object Object],[object Object],[object Object],L' Institut d’Estudis Catalans
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Josep Carner
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Josep Carner
Els fruits saborosos És el primer llibre de poemes de Carner considerat noucentista. S’inicia el camí del classicisme, la mesura, el domini de la llengua i la perfecció formal. Versos alexandrins, amb gran domini de la tècnica, ritme i harmonia. En cadascun dels 18 poemes s’estableix una semblança entre un fruit i una etapa de la vida (infantesa, joventut i maduresa). Els títol són suggeridors i simbòlics. Les característiques dels fruits van lligades a la figura humana: colors vius, colors apagats; fruits sucosos, fruits secs...en funció de l’etapa vital. En cada poema es presenta un personatge femení. La natura per als noucentistes és el locus amoenus (lloc ideal) i no grandiosa com anunciaven els romàntics o bé feréstega com els modernistes. Josep Carner
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pompeu Fabra
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pompeu Fabra
1 AVANTGUARDES 1916-1924 FUTURISME... Es rep i es conrea el cubisme, dadaisme i futurisme. Salvat-Papasseit publica tota la seva obra. Primeres obres de Foix, Folguera, Junoy. El 1923 apareix l'anomenat "grup de Sabadell". 1926-1931 SURREALISME Recepció del Surrealisme francès a través de "L'Amic de les Arts". Publicació del "Manifest groc" de Dalí, Gasch i Muntanyà. Continuen altres tendències avantguardistes. Aparició de nous autors al marge dels moviments d'avantguarda, com Espriu o Llorenç Villalonga. Contextualització històrica
 
1 de 49

Recomendados

El noucentismeEl noucentisme
El noucentismeSílvia Montals
57.4K visualizações14 slides
El modernismeEl modernisme
El modernismeSílvia Montals
128.4K visualizações26 slides
Modernisme vs noucentisme.definitiuModernisme vs noucentisme.definitiu
Modernisme vs noucentisme.definitiuFerranet74
25.7K visualizações15 slides
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanyajoanmolar
4.2K visualizações10 slides
Autors Modernistes.Autors Modernistes.
Autors Modernistes.kwart
25K visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Escola mallorquinaEscola mallorquina
Escola mallorquinayovima70
13K visualizações8 slides
El modernismeEl modernisme
El modernismemlope657
2.8K visualizações20 slides
Tema 10. Romanticisme i RealismeTema 10. Romanticisme i Realisme
Tema 10. Romanticisme i RealismeSílvia Montals
8.4K visualizações27 slides
La Plaça del DiamantLa Plaça del Diamant
La Plaça del DiamantSílvia Montals
80.7K visualizações43 slides
Context històric modernismeContext històric modernisme
Context històric modernismeBlancafort
9K visualizações15 slides
El modernisme catalàEl modernisme català
El modernisme catalàMontse Torrescasana
22.9K visualizações11 slides

Mais procurados(20)

Escola mallorquinaEscola mallorquina
Escola mallorquina
yovima7013K visualizações
El modernismeEl modernisme
El modernisme
mlope6572.8K visualizações
Tema 10. Romanticisme i RealismeTema 10. Romanticisme i Realisme
Tema 10. Romanticisme i Realisme
Sílvia Montals8.4K visualizações
La Plaça del DiamantLa Plaça del Diamant
La Plaça del Diamant
Sílvia Montals80.7K visualizações
Context històric modernismeContext històric modernisme
Context històric modernisme
Blancafort9K visualizações
El modernisme catalàEl modernisme català
El modernisme català
Montse Torrescasana22.9K visualizações
El noucentismeEl noucentisme
El noucentisme
sandramr_7820.2K visualizações
Renaixença i romanticismeRenaixença i romanticisme
Renaixença i romanticisme
Sílvia Montals58K visualizações
Les avantguardesLes avantguardes
Les avantguardes
Merce13.1K visualizações
Les avantguardes literàriesLes avantguardes literàries
Les avantguardes literàries
Carme Bravo Fortuny5.3K visualizações
La RenaixençA PowerpointLa RenaixençA Powerpoint
La RenaixençA Powerpoint
montse.ciberta46.3K visualizações
El modernisme.pptEl modernisme.ppt
El modernisme.ppt
sandramr_7812.7K visualizações
Joan Salvat-PapasseïtJoan Salvat-Papasseït
Joan Salvat-Papasseït
adalaisadelcomtearnau23.3K visualizações
La literatura al segle XIXLa literatura al segle XIX
La literatura al segle XIX
ieslt7.2K visualizações
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XVLiteratura Medieval Catalana s.XIV-XV
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XV
Sílvia Montals38.4K visualizações
Aigües encantadesAigües encantades
Aigües encantades
judit19982.1K visualizações
Característiques del modernismeCaracterístiques del modernisme
Característiques del modernisme
yovima7043.9K visualizações
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanya
joanmolar26.4K visualizações
ModernismeModernisme
Modernisme
ctorrijo4.2K visualizações
L’avantguardisme 4esoL’avantguardisme 4eso
L’avantguardisme 4eso
montse.ciberta55.2K visualizações

Similar a El modernisme i noucentisme

Literatura!Literatura!
Literatura!mariaruiz97
152 visualizações10 slides
LiteraturaLiteratura
Literaturamariaruiz97
83 visualizações11 slides
Decadència RenaixençaDecadència Renaixença
Decadència Renaixençactorrijo
4K visualizações65 slides
REALISME, NATURALISME I modernisme.pptREALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
REALISME, NATURALISME I modernisme.pptfmart3
97 visualizações81 slides
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXjoanpol
121 visualizações12 slides

Similar a El modernisme i noucentisme (20)

Literatura!Literatura!
Literatura!
mariaruiz97152 visualizações
LiteraturaLiteratura
Literatura
mariaruiz9783 visualizações
Decadència RenaixençaDecadència Renaixença
Decadència Renaixença
ctorrijo4K visualizações
REALISME, NATURALISME I modernisme.pptREALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
fmart397 visualizações
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
joanpol121 visualizações
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1
Joan Buades Beltran2.5K visualizações
9_modernisme.ppt9_modernisme.ppt
9_modernisme.ppt
fmart312 visualizações
CronologiaCronologia
Cronologia
ctorrijo18.5K visualizações
ModernismeModernisme
Modernisme
Montse Jane6.3K visualizações
ElmodernismeacatalunyaElmodernismeacatalunya
Elmodernismeacatalunya
Teresa Lladó546 visualizações
Modernisme Modernisme
Modernisme
BiannyIbaezRodrguez155 visualizações
Modernisme01 (1)Modernisme01 (1)
Modernisme01 (1)
sarab991492 visualizações
Modernisme01 (1)Modernisme01 (1)
Modernisme01 (1)
sarab9914110 visualizações
ModernismeModernisme
Modernisme
albertarragona209 visualizações
Modernisme01Modernisme01
Modernisme01
lauraalija168 visualizações
El Romanticisme i la Reinaixença El Romanticisme i la Reinaixença
El Romanticisme i la Reinaixença
irenitaa13tl656 visualizações
El ModernismeEl Modernisme
El Modernisme
Helena Castella1.2K visualizações
El ModernismeEl Modernisme
El Modernisme
Toni Gomez4.2K visualizações
Modernisme mossèn.pptxModernisme mossèn.pptx
Modernisme mossèn.pptx
AngelaMelisGalmes7 visualizações
Modernisme. Víctor Català i Drames ruralsModernisme. Víctor Català i Drames rurals
Modernisme. Víctor Català i Drames rurals
ctorrijo2.3K visualizações

Mais de Pilar Gobierno

Un món globalitzatUn món globalitzat
Un món globalitzatPilar Gobierno
4.6K visualizações44 slides
Vicente Aleixandre, se queríanVicente Aleixandre, se querían
Vicente Aleixandre, se queríanPilar Gobierno
16.2K visualizações4 slides
Pedro Salinas, el alma teníasPedro Salinas, el alma tenías
Pedro Salinas, el alma teníasPilar Gobierno
28.9K visualizações5 slides

Mais de Pilar Gobierno(20)

Temes 15 i 16 org. pol. i ter. de sp i catTemes 15 i 16 org. pol. i ter. de sp i cat
Temes 15 i 16 org. pol. i ter. de sp i cat
Pilar Gobierno2.2K visualizações
Un món globalitzatUn món globalitzat
Un món globalitzat
Pilar Gobierno4.6K visualizações
Vicente Aleixandre, se queríanVicente Aleixandre, se querían
Vicente Aleixandre, se querían
Pilar Gobierno16.2K visualizações
Pedro Salinas, el alma teníasPedro Salinas, el alma tenías
Pedro Salinas, el alma tenías
Pilar Gobierno28.9K visualizações
Rubén Dario. canción de otoño en primaveraRubén Dario. canción de otoño en primavera
Rubén Dario. canción de otoño en primavera
Pilar Gobierno107.3K visualizações
Rafael alberti si mi voz muriera en tierraRafael alberti si mi voz muriera en tierra
Rafael alberti si mi voz muriera en tierra
Pilar Gobierno46.5K visualizações
María Victoria Atencia, placeta de san marcosMaría Victoria Atencia, placeta de san marcos
María Victoria Atencia, placeta de san marcos
Pilar Gobierno11.5K visualizações
Miguel Hernández. ELEGÍA A RAMÓN SIJÉMiguel Hernández. ELEGÍA A RAMÓN SIJÉ
Miguel Hernández. ELEGÍA A RAMÓN SIJÉ
Pilar Gobierno108K visualizações
Luis cernuda. donde habite el olvidoLuis cernuda. donde habite el olvido
Luis cernuda. donde habite el olvido
Pilar Gobierno9.7K visualizações
Jorge Guillén , más alláJorge Guillén , más allá
Jorge Guillén , más allá
Pilar Gobierno24.5K visualizações
José María Valverde , en el principioJosé María Valverde , en el principio
José María Valverde , en el principio
Pilar Gobierno17.5K visualizações
J.a. valente , si no creamos un objeto metálicoJ.a. valente , si no creamos un objeto metálico
J.a. valente , si no creamos un objeto metálico
Pilar Gobierno14.4K visualizações
Gerardo Diego, romance del dueroGerardo Diego, romance del duero
Gerardo Diego, romance del duero
Pilar Gobierno24K visualizações
García lorca romance de la luna, luna García lorca romance de la luna, luna
García lorca romance de la luna, luna
Pilar Gobierno65.5K visualizações
García Lorca, ciudad sin sueñoGarcía Lorca, ciudad sin sueño
García Lorca, ciudad sin sueño
Pilar Gobierno18.8K visualizações
Dámaso alonsoDámaso alonso
Dámaso alonso
Pilar Gobierno5.4K visualizações
Blas de oteroBlas de otero
Blas de otero
Pilar Gobierno2.4K visualizações
Gabriel celaya (2)Gabriel celaya (2)
Gabriel celaya (2)
Pilar Gobierno4.2K visualizações

Último

ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 visualizações98 slides
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdfRaulGomez822561
47 visualizações1 slide
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
13 visualizações5 slides
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
24 visualizações6 slides
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
42 visualizações4 slides
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 visualizações48 slides

Último(8)

ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 visualizações
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256147 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 visualizações
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 visualizações
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256142 visualizações
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA56 visualizações
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau5 visualizações

El modernisme i noucentisme

 • 2. DEL 1892 AL 1931 En un període de quaranta anys es produeix en la literatura catalana una quantitat i diversitat d'obres sense precedents. Modernisme, Noucentisme i Avantguardes se succeeixen i conviuen o coexisteixen, i també hi ha alguns autors que s'escapen de la classificació dins d'aquests moviments.   1 MODERNISME 2 NOUCENTISME 3 AVANTGUARDES
 • 5. Contextualització històrica El desig de modernitat L’artista i la societat La novel·la realista La novel·la modernista Víctor Català El teatre Modernista Santiago Rusiñol 1 MODERNISME Joan Maragall
 • 6. 1 ETAPES INICIS 1892-1900 Dos corrents ideològics: esteticisme i regeneracionisme, apareguts a L’Avenç i equilibrats a "Catalònia" (1906). Preocupació per la normalització de la llengua. Festes modernistes de Sitges. “ Quatre Gats". "Pel&Ploma". 1900-1911 MODERNISME TRIOMFANT 1900-1911 Revista "Joventut". Assimilació d'escriptors de la Renaixença. Aparició del ruralisme. Producció novel·lística important. Revalorització dels Jocs Florals. Primeres mostres del Noucentisme. Contextualització històrica
 • 7.
 • 8. REVOLUCIÓ INDUSTRIAL C R I S I Fil·loxera Catalunya i País Basc = Motors econòmics d’Espanya Febre d’or Progrés
 • 9.
 • 10. Febre de l’or Guerres colonials RADICALITZACIÓ OBRERISME AUGMENT DE L’ATUR DISMINUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ
 • 11.
 • 12.
 • 13. INFLUÈNCIES Reforma gramatical Arrels de la identitat catalana Creació d’una literatura moderna Literatura nacional Llengua i estil Passat heterodox Valoració dels marginats Traduccions: Nietzsche, Novalis, Carlyle, D’Annunzio, Ruskin, Ibsen i Maeterlinck Trencament dels límits dels gèneres Art-Síntesi CARACTERÍSTIQUES COMUNES
 • 17.  
 • 18. FORJA
 • 19.  
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23. Les Festes modernistes de Sitges Impulsor: Santiago Rusiñol. 1a. Festa (1892): Exposició de pintura. 2a. Festa (1893): Discurs de Rusiñol. Concert d’Enric Morera. Representació de La intrusa de Maeterlinck. Inauguració del Cau Ferrat. 3a Festa (1894): Partidaris de l’Art per l’Art. Processó amb els Grecos. Presentació de La damisel·la santa de Raimon Casellas i Les estrofes decadentistes de Joan Maragall. 4a. i 5a. Festes: Sense tanta repercussió social ni literària.
 • 24. Els Quatre Gats Famosa cerveseria situada al carrer Montsió. Lloc de reunió dels artistes modernistes.
 • 25. Catalònia 1898-1900 Vitalistes moderats i decadentistes. Col·laboració amb la burgesia catalanis t a.
 • 26.
 • 27.
 • 28. La paraula viva Joan Maragall elabora la seva pròpia teoria poètica que defineix com paraula viva. Segons la teoria el poeta ha de contemplar la realitat i esperar el moment en què li arriba la inspiració (la veu interior secreta). Un cop escrites ja no es poden tocar perquè perdrien espontaneïtat i puresa. La seva obra poètica és una exaltació a la natura i a la vida amb una actitud positiva i vitalista. La vaca cega Un dels principals temes de la poesia de Maragall és la natura. Essent un home de ciutat quan contemplava la natura quedava impressionat. Maragall veu en la natura la cara visible de Déu. El poeta té la missió de transmetre l’emoció que transmet aquest espectacle. El poema de la vaca cega n’és un exemple d’aquest transmissió. L’estat de la vaca simbolitza l’individu aïllat i incomprès, com se sentien els artistes modernistes. Joan Maragall
 • 29. El Realisme reflectirà aquesta societat canviant. L’artista ha de reflectir el món real, el món que observava. S. XIX – meitat- un corrent d’optimisme recorria Europa Avenços tècnics i científics transformen la societat. L’economia experimenta un gran impuls. La novel·la realista
 • 30. Escenaris rurals i personatges simbòlics Els novel·listes busquen noves formes per superar el realisme. El Modernisme assigna a l'artista una nova missió: l'escriptor ha de plarmar la realitat exterior i la vida interior que s'hi amaga a través de la transmissió de tota la seva intensitat dramàtica. El 1901 apareix la primera novel·la modernista: Els sots feréstecs de Raimon Casellas , amb un estil narratiu nou i una visió diferent de la realitat. La novel·la modernista pretén relectir el xoc emocional que sent l'artista en contacte amb la realitat amb un llenguatge colpidor, suggeridor i rar, amb visions subjectives i personatges singulars que simbolitzaran les forces ocultes de la natura i l'esperit. La novel·la modernista
 • 31. Pseudònim de ALBERT I PARADÍS, CATERINA ( L'Escala , 1869 – 1966) Novel·lista, narradora, autora teatral i poetessa. Filla d'una família de propietaris rurals, visqué de la renda familiar entre L'Escala amb Barcelona. De formació autodidacta, fou des de petita una gran lectora. Les seves primeres publicacions són de poesia i teatre. On realment destaca és en el terreny de la narrativa. L'any 1902 publicà el primer recull, Drames rurals, que desperta una viva polèmica motivada per dues raons: la incògnita sobre l'autor i la reacció de la societat davant d'un tipus de literatura "massa crua". Tot això s'agreujà amb el descobriment de la personalitat femenina que s'amagava sota el pseudònim. La novel·la modernista Víctor Català
 • 32. La seva narrativa es pot dividir en tres etapes. La primera, de 1902 a 1907, la més important quantitativament i qualitativament, en la qual escriu la novel·la Solitud (1905), que cal considerar la seva obra cabdal i una de les més interessants de la literatura catalana contemporània. De 1907 a 1918, Víctor Català, davant el dur atac dels noucentistes al modernisme, caigué en un gran desànim i emmudí. Reprengué la seva producció el 1918 amb una novel·la, Un film (3000 metres), llarga i poc reeixida, i anà escrivint fins l'any 1928, en què tingué lloc el segon període de silenci que acabà el 1950 amb la publicació del recull de narracions Vida mòlta . La major part de l'obra de Víctor Català correspon a l'anomenat "ruralisme" que ja havien conreat els escriptors de la Renaixença des d'una perspectiva folklòrica i pintoresca i que en l'època modernista s'adscriu a un naturalisme portat a les darreres conseqüències i, en aquesta autora, té unes característiques personals remarcables. El tret essencial de la seva narrativa és el caràcter marcadament asocial dels personatges, amb la presència d'un món rural inhòspit en el qual l'home, generalment dolent o marginat, pobre i feble, viu radicalment sol i abocat al fatalisme. Les situacions presentades són sovint casos-límit que desemboquen en morts violentes i cruels, que l'autora descriu d'una manera freda i distanciada, de vegades amb pinzellades d'humor negre. En algunes obres, com en Solitud , els trets naturalistes estan enfrontats i complementats amb d'altres d'idealistes -elements mítics, llegendes, poemes en prosa...-. Cal destacar en la seva obra la riquesa de la llengua, tret comú al de la majoria d'autors de narrativa rural modernista. La novel·la modernista Víctor Català
 • 33. (Barcelona, 1861 - Aranjuez, 1931) Escriptor i pintor. Fill d'una família de l'alta burgesia procedent de Manlleu, on tenien una fàbrica de teixits, Rusiñol no seguí la tradició familiar, sinó que de ben jove se sentí atret per l'art i es matriculà d'amagat, primer a l'Acadèmia Moragues i després a la Llotja, deixant l'empresa familiar en mans del seu germà més petit. L'any 1880 inicià els seus viatges per Catalunya. D'aleshores és el seu primer escrit, Una excursió a Targa . El 1888 marxà a París, on residí llargues temporades per espai de set anys; és el moment en què es manifesta al gran públic la seva personalitat de pintor i escriptor. Des d'allà envià cròniques, que il·lustrava ell mateix, a "La Vanguardia" -recollides després en els volums Impresiones de Arte i Desde el Molino - Des de 1892 a 1899, en les seves vingudes de París, celebrà a Sitges les Festes Modernistes que constitueixen una fita important en l'inici d'aquest moviment. Contertuli dels Quatre Gats, fou protagonista de l'anomenada "bohèmia daurada" i un dels capdavanters de la tendència de "l'art per l'art". El teatre Modernista Santiago Rusiñol
 • 34. El seu primer teatre adoptà una actitud d'intransigència enfront de la societat constituïda i presentà una clara influència del simbolisme: el Poeta és posat al marge i per sobre de la societat: L'alegria que passa (1891), Cigales i formigues (1901). Aquesta posició anà fent-se menys radical en obres posteriors, en què comencen a establir-se punts de contacte i acceptació entre els dos elements: La mare (1907) o la novel·la L'auca del senyor Esteve (1907), la seva obra més ambiciosa i reeixida, de la qual farà una versió més endolcida per al teatre l'any 1917. A principi de segle el seu teatre també mostrà un interès creixent pels conflictes col·lectius, la qual cosa es reflecteix a Llibertat (1901) o L'Heroi (1903). El seu prestigi resistí l'acabament del modernisme, però la seva figurà restà cada cop més aïllada, tant pel que fa als corrents pictòrics com literaris. A partir dels anys 20 es dedicà més a pintar que a escriure, encara que són d'aquesta darrera època L'illa de la calma (1922), fruit de les seves estades a Mallorca i Màximes i mals pensaments (1927). El teatre Modernista Santiago Rusiñol
 • 36. Contextualització històrica L' Institut d’Estudis Catalans Pompeu Fabra Josep Carner 2 EL NOUCENTIME Institucions polítiques catalanes
 • 37. 1 NOUCENTISME 1906-1910 INICIS 1906: Prat de la Riba publica La Nacionalitat Catalana ; Eugeni d'Ors inicia el Glosari a la "Veu de Catalunya"; Els fruits saborosos de Carner; 1r Congrés Internacional de la Llengua Catalana. 1907: Fundació de l'IEC . 1911-1916 PLENITUD Ampliació de l'IEC amb la Secció Filològica i la de Ciències. El 1913 es publiquen les Normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. El 1914 s'instaura la Mancomunitat de Catalunya; Prat de la Riba en fou el 1r president. 1917-1925 DECLIVI Mor Prat de la Riba el 1917 . Diccionari de P. Fabra (1918). Eugeni d'Ors marxa de Catalunya el 1920; el 1921 marxa Carner. El 1923 es proclama la Dictadura de Primo de Rivera. El 1925 se suprimeix la Mancomunitat. Contextualització històrica
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45. Els fruits saborosos És el primer llibre de poemes de Carner considerat noucentista. S’inicia el camí del classicisme, la mesura, el domini de la llengua i la perfecció formal. Versos alexandrins, amb gran domini de la tècnica, ritme i harmonia. En cadascun dels 18 poemes s’estableix una semblança entre un fruit i una etapa de la vida (infantesa, joventut i maduresa). Els títol són suggeridors i simbòlics. Les característiques dels fruits van lligades a la figura humana: colors vius, colors apagats; fruits sucosos, fruits secs...en funció de l’etapa vital. En cada poema es presenta un personatge femení. La natura per als noucentistes és el locus amoenus (lloc ideal) i no grandiosa com anunciaven els romàntics o bé feréstega com els modernistes. Josep Carner
 • 46.
 • 47.
 • 48. 1 AVANTGUARDES 1916-1924 FUTURISME... Es rep i es conrea el cubisme, dadaisme i futurisme. Salvat-Papasseit publica tota la seva obra. Primeres obres de Foix, Folguera, Junoy. El 1923 apareix l'anomenat "grup de Sabadell". 1926-1931 SURREALISME Recepció del Surrealisme francès a través de "L'Amic de les Arts". Publicació del "Manifest groc" de Dalí, Gasch i Muntanyà. Continuen altres tendències avantguardistes. Aparició de nous autors al marge dels moviments d'avantguarda, com Espriu o Llorenç Villalonga. Contextualització històrica
 • 49.