Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

รถยนต์ลอยฟ้า พลังงานแม่เหล็ก

  1. นางสาวอริสา ร่วมสุข บธ.บ.4.9 ก นางสาวสุดารัตน์ จ่าเชย บธ.บ.4.9 ก นางสาวสุณิษา คาภีระ บธ.บ.4.9 ก นางสาววรัญญา บุญประเสริฐ บธ.บ 4.9 ก นางสาวปทิตตา พระไชยนาม บธบ.4.9 ก นายณัฐพล อินทะแสง บธบ.4.9 ก นายชนน ม่วงเมือง บธบ 4.9 ก นายธนกฤต ฤทัยพิชาชาญ บธ.บ.4.9 ก นายศตวรรต สวยสม บธ.บ.4.9 ก นางสาวพัดชา สนั่นนาม บธบ.4.9 ข นางสาวอังสุมา คางาม บธ.บ 4.9 ข นางสาวพรพรรณ คงชู บธบ.4.9 ข นายศิราวุฒ รักศรี บธบ.4.9 ข สมาชิก กลุ่มที่ 3
  2. รถยนต์ลอยฟ้ าพลังงานแม่เหล็ก Cr. Volkswagen hover car
  3. นวัตกรรมใหม่ รถยนต์ลอยฟ้ าพลังงานแม่เหล็ก Volkswagen Hover Car บริษัทรถยนตร์เมืองเบียร์ ได้เปิดคอนเซ็ปต์รถยนตร์แห่ง อนาคต Volkswagen hover car เป็น โครงการ People’s Car Project ประเทศจีน
  4. ด้วยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในแนวคิดออกแบบรถยนต์บิน ได้" ฮัฟเวอร์ คาร์“ ที่ระดมความคิดของลูกค้า ให้ช่วยกัน ออกแบบรถยนต์ในอนาคตมีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซท์ถึง 33 ล้านคน และมีไอเดียที่ถูกเสนอมากถึง 119,000 ไอเดีย
  5. ลูซา เดอ เมียว ผู้อานวยการฝ่ายการตลาดของโฟล์ค สวาเกน เผยว่า "แนวคิดนวัตกรรมล้ายุคนี้คือโปร เจ็คของการเริ่มต้นยุคใหม่ เราจะไม่เป็นฝ่ายที่สร้าง รถยนต์เพื่อลูกค้าอีกต่อไป แต่จะให้ลูกค้าได้มีส่วน ร่วม แบบเดียวกับการยกระดับขึ้นมาเป็ นวาระ แห่งชาติ ที่จะทาให้ทางบริษัทสามารถมองลึกเข้าไป ถึงรูปแบบของการดีไซน์ ความจาเป็นและความ ต้องการของลูกค้าด้วย"
  6. ไอเดีย ที่น่าสนใจ ที่ถูกโพสต์เป็นคลิปวิดีโอใน ยูทูบ เป็น ฮัฟเวอร์ คาร์ ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วย พลังงานแม่เหล็ก หรือ อิเล็คโทรแม็กเนติก เลวิเทชั่นอันเป็นนวัตกรรมใหม่ในโลกขนส่ง และ สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไปได้ทั่วทุกหน แห่งโดยไม่สัมผัสกับผิวถนนและยังมีระบบ เซ็นเซอร์ทาให้หลีกเลี่ยงจากการเฉี่ยวชนกับ ยานพาหนะอื่น ๆ
  7. ฮัฟเวอร์ คาร์ มีที่นั่ง ผู้โดยสารรูปทรง คล้ายแผ่นดิสค์ 2 ที่ นั่ง บังคับด้วยคัน โยก ที่จะช่วยให้ผู้ ขับขี่ บังคับรถได้คล่องแคล่วอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ทั้ง เดินหน้า ถอยหลัง หันซ้าย หันขวา และที่สาคัญที่สุด คือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดภาวะเรือน กระจกแต่อย่างใด
  8. นอกจากแนวคิด ฮัฟเวอร์ คาร์แล้ว โฟล์คสวาเกน ยังได้เสนออีก 2 แนวคิด ภายใต้ พีเพิล'ส คาร์ โปร เจ็ค ในงานปักกิ่ง ออโต้ โชว์ ในปี นี้(2012)ด้วย โดยนอกจากจะเคลื่อนที่ด้วยการโฉบไปมาอย่าง รวดเร็วซึ่งเป็นความเท่ห์อย่างที่สุดแล้ว สีภายนอก ของรถยังสามารถเปลี่ยนได้ตามเพลงที่ผู้ขับขี่เลือก อีกด้วย และยังเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยการ ติดตั้งระบบจอสัมผัส ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชั่นทุก อย่างของรถด้วย
  9. อ้างอิง - ข้อมูลจาก รายการโทรทัศน์ Bizfocus - ผู้ให้ข้อมูล ลูซา เดอ เมียว ผู้อานวยการฝ่ าย การตลาดของ โฟล์คสวาเกน
  10. จบการนาเสนอ
Anúncio