O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Sähköiset oppimispalvelut 2001 km

Digioppimisen leviämisen logiikka ei ole kovinkaan muuttunut 15 vuodessa!

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sähköiset oppimispalvelut 2001 km

 1. 1. © Kari Mikkelä, Roadmap-projekti, 2001 Sähköiset oppimispalvelutSähköiset oppimispalvelut -- ””suunnitelmasuunnitelma””- ja markkina-- ja markkina- talouden allianssissakotalouden allianssissako tulevaisuustulevaisuus?? Mikä on työvoima- hallinnon rooli?
 2. 2. ©KariMikkelä,Roadmap-projekti,2001kari.mikkela@humcap.fi Selvityksestä poimittuja pääviestejäSelvityksestä poimittuja pääviestejä E-oppimisessa suuri hyödyntämispotentiaali sekä kansallisesti että kansainvälisesti (sekä osaamisen ja liiketoiminnan mahdollisuudet) Edelleen hyvin hajanainen ja vasta syntyvä toimintakenttä (useita erillisiä kehittäjäyhteisöjä) Paljon osaamisen kehittämiseen liittyviä tarpeita (uudet toimijat, alan asiantuntijat, hyödyntäjät, julkiset toimijat) Rahoituksen sirpaleisuus hidastaa kehitystä (julkisen sektorin rahoituksen koordinointi?) Tarvitaan mittavampaa verkostomaista julkis- yksityistä yhteistyötä (r&d, toteutus, arvionti)
 3. 3. ©KariMikkelä,Roadmap-projekti,2001kari.mikkela@humcap.fi eOppimisen kentällä on paljoneOppimisen kentällä on paljon toimijoita - ja lisää tulee edelleen!toimijoita - ja lisää tulee edelleen! SISÄLLÖN LUOJA YRITYS-HR eOppiminen KOULUTUS- LAITOS SISÄLTÖ- TUOTTAJA TELEOPE- RAATTORIINFRA- VALMISTAJA OHJELMISTO- KEHITTÄJÄ KUSTANTAJA JULKISPALVELU KONSULTTI OPETTAJA PÄÄTELAITE- KEHITTÄJÄ MEDIA INTRESSI- RYHMÄ SISÄLTÖ- BROKERI UUSMEDIA- TALO AMMATTI- YHDISTYS ELINIKÄINEN OPPIJA Nykytilan paradoksi: useat pyrkivät yksin hallitsevaksi e-oppimisen kokonaisratkaisun tarjoajaksi, vaikka kokonaisuuden kontrolli ei ole enää kenelläkään yksittäisellä toimijalle - kumppanuus on lähes ainoa käypä strategia ja toimintamoodi!
 4. 4. ©KariMikkelä,Roadmap-projekti,2001kari.mikkela@humcap.fi Oppiminen, informaatio ja työ vs.Oppiminen, informaatio ja työ vs. viestintä-ja informaatioteknologiatviestintä-ja informaatioteknologiat © Ari-Matti Auvinen, Kari Mikkelä HCI, 1998 Informaatio- järjestelmät Yhteistyön tuen järjestelmät Yksilötyön tuen järjestelmät Oppimis- järjestelmät yleisen informaation ja jaettujen tietoresurssien tarjonta yksilöiden oppimisen edistäminen ja osaamisen kehittymisen tukeminen ryhmien oppimisen ja kokemusten vaihdon edistäminen profiloidun informaation ja päätöksenteon tuen tarjonta Viestintä- järjestelmät (IP)
 5. 5. ©KariMikkelä,Roadmap-projekti,2001kari.mikkela@humcap.fi eOppiminen? eOppimisen ekosysteemieOppimisen ekosysteemi (tai klusteri) syntymässä ?(tai klusteri) syntymässä ? Sisältö- tuotanto Informaatio- ja viestintä- teknologiat Tieto- intensiiviset bisnespalvelut Oppimis- yhteisöt Miten neljä kulttuuria kohtaavat ja löytävät toisensa?
 6. 6. ©KariMikkelä,Roadmap-projekti,2001kari.mikkela@humcap.fi Kehityksen pullonkauloja?Kehityksen pullonkauloja? • Erikoistuneiden nykyammattilaisten kompetenssien hallinnanErikoistuneiden nykyammattilaisten kompetenssien hallinnan ja osaamisen jakamisen tukeminen sekä erityisestija osaamisen jakamisen tukeminen sekä erityisesti monikanavaisen oppisisällöntuotannon työjaon kehittäminenmonikanavaisen oppisisällöntuotannon työjaon kehittäminen • Projektitoiminta-, tuottaja- ja kumppanuusprosessienProjektitoiminta-, tuottaja- ja kumppanuusprosessien kehittäminen, kestävät IPR- ja sopimuskonseptit, rahoitus-kehittäminen, kestävät IPR- ja sopimuskonseptit, rahoitus- instrumentit sekä kansainvälisen kehityksen monitorointiinstrumentit sekä kansainvälisen kehityksen monitorointi • Riittämätön uusille alan toimijoille suunnattu ohjelmallinenRiittämätön uusille alan toimijoille suunnattu ohjelmallinen koulutustarjonta (sisältö, tuottaminen, tekniikka, rahoitus,koulutustarjonta (sisältö, tuottaminen, tekniikka, rahoitus, pedagogiikka, projektiosaaminen, markkinointi jne.)pedagogiikka, projektiosaaminen, markkinointi jne.) • Julkisen sektorin mahdollisuuksien parempi hyväksikäyttö,Julkisen sektorin mahdollisuuksien parempi hyväksikäyttö, toimijoiden kouluttaminen ja julkisen roolin täsmentäminen,toimijoiden kouluttaminen ja julkisen roolin täsmentäminen, riittävän suurten ja kokonaisvaltaisten hankkeiden tukeminenriittävän suurten ja kokonaisvaltaisten hankkeiden tukeminen • Kansallinen julkis-yksityinen kansainvälisesti verkostuneenKansallinen julkis-yksityinen kansainvälisesti verkostuneen e-oppimisen kehittämisen ja yhteistyön foorumine-oppimisen kehittämisen ja yhteistyön foorumin puuttuminenpuuttuminen
 7. 7. ©KariMikkelä,Roadmap-projekti,2001kari.mikkela@humcap.fi Market Development ModelMarket Development Model by Geoffrey Mooreby Geoffrey Moore Chasm Tornado Total Assimilation Bowling Alley Main Street Early Market
 8. 8. ©KariMikkelä,Roadmap-projekti,2001kari.mikkela@humcap.fi The E-Learning Value ChainThe E-Learning Value Chain Discontinuous innovations must create new value chains to survive. Continuous innovations leverage existing value chains. Discontinuous innovations must create new value chains to survive. Continuous innovations leverage existing value chains. Technology Providers Service Providers Learning Communities $ Training Products Learning Technologies Learning Delivery Systems Learning Solutions Learning Facilitators Economic Buyers System Integration Services S A L E Technical Buyers Information Resources Learning Materials Experts Content Providers Learning Support Services S A L E S A L E Basic concept adopted from Geoffrey Moore, re-organised by Kari Mikkelä
 9. 9. ©KariMikkelä,Roadmap-projekti,2001kari.mikkela@humcap.fi © Kari Mikkelä 2000 and ECOLE, HUT, 1997 Sosio-kulttuurinen yhteensopivuus • uusien roolien yhteensopivuus • ihminen/järjestelmä -rajapinta • oppimistilanne/tarjottu ratkaisu • osaamisen vaihdon tasapaino • oppiminen/työ/vapaa-aika • uuden oppimis-/toimintakulttuurin hyväksyminen kulttuurinen kehys ? Rakenteellinen yhteensopivuus • oppimistapahtuma, sisältö, teknologia, palvelut • allianssit, verkostot, win-win • tekn. rajapinnat, standardit • sopimukset, tekijänoikeudet • organisaatioiden strategiat rakenteellinen kehys ? Yhteensopivuus verkko-Yhteensopivuus verkko- oppimisen yleistymisenoppimisen yleistymisen haasteenahaasteena
 10. 10. ©KariMikkelä,Roadmap-projekti,2001kari.mikkela@humcap.fi Työministeriön toimenpiteitä?Työministeriön toimenpiteitä? Alan ammattilaisten täydennys-, työllisyys- ja muuntokoulutuksen kehittäminen (e-oppimisen käyttöönoton ja koulutuksen yhdistäminen?) E-oppimisen käyttöönoton helpottaminen työyhteisöissä: tietoisuus, pilotointi, strateginen sitoutuminen ja vaikuttavuus (TM mahdollistajana?) E-oppimisen työkalujen ja järjestelmien käyttö TM:n tukemassa koulutuksessa ja TM:n sisäisessä toiminnassa (TM esimerkin antajana?) TM aktiivisena kumppanina kansallisissa e- oppimisen yhteistyöverkostoissa ja ohjelmissa (TM kehityksen ja rahoituksen koordinoijana?)

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Digioppimisen leviämisen logiikka ei ole kovinkaan muuttunut 15 vuodessa!

Vistos

Vistos totais

375

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

5

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×