Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

2. pecahan

 1. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN PECAHAN
 2. Pecahan setara / pecahan tak wajar Penukaran nilai kepada perpuluhan atau peratus Samakan penyebut / bina nilai pecahan gambar rajah / nilai pecahan Pecahan dengan operasi yang empat mencari bilangan daripada nilai pecahan ( x dan ÷ ) Penyelesaian masalah – melibatkan pecahan dan kemahiran lain PECAHAN MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 3. Pengangka Penyebut MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 4. PECAHAN WAJAR MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 5. 4 3
 6. PERMUDAHKAN MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 7. 6 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 8.  6 2 2 2 x 3 x1 = 3 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 9. 9 6 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 10. Termudah 9 6 = 0 x 3 = 0 1 x 3 = 3 2 x 3 = 6 3 x 3 = 93 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 11. 9 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 12. Termudah 9 3 = 0 x 3 = 0 1 x 3 = 3 2 x 3 = 6 3 x 3 = 93 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 13. PECAHAN TIDAK WAJAR MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 14. 2 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 15. ) 32 1 2 1 1 1 2 = MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 16. 4 6 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 17. ) 64 1 4 2 1 2 4 = MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 18. 1 2 4 = ÷2 2÷ =1 1 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 19. Tukar kepada nombor bercampur 0 x 4 = 0 1 x 4 = 4 2 x 4 = 8 4 7 ) 74 1 4 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 20. )74 1 4 3 13 4= MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 21. TUKAR NOMBOR BERCAMPUR KEPADA PECAHAN TIDAK WAJAR MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 22. 2 1 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 23. 2 1 1 = 2 1 1X + = 2 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 24. 3 1 3 = 3 1 3X + = 3 10 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 25. Tukar kepada pecahan tidak wajar 3 2 1 3 x11 3 3 2+ x 2+ 5 3 5 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 26. TULIS DALAM PERKATAAN MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 27. Tiga per dua 2 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 28. 3 2 3 Tiga dua per tiga MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 29. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN GARIS NOMBOR
 30. 2 1 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 3 8 7 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 31. 6 5 2 1 6 5 6 6 6 7 6 1 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 32. 2 1 8 7 8 8 8 7 1 8 8  MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 33. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 34. 8 1 1 4 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 35. 4 1 1 2 1 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 36. 8 5 P Q P + Q = MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN 8 4 8 2 8 3
 37. 6 1 P Q Q - P = MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN 6 2 6 4 6 3
 38. 3 8 Tulis pecahan MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 39. Tulis dalam perkataan Satu per lima MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 40. Tulis dalam nombor bercampur 4 1 4 1 11 + = MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 41. 5 2 Nyatakan nilai 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 PECAHAN
 42. 2 1 5 2  x 2 x2 x5 x5 = 10 11 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 43. 0 x 10 = 0 1 x 10 = 10 2 x 10 = 20 ) 1110 1 10 1 10 1 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 44.  8 3 8 2 2/ 10 8 7 1 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 45. 5 2 X 150 150 X 2 300 )5 300 - 30 . . 0 0 . 6 0 x 5 = 0 1 x 5 = 5 2 x 5 = 10 3 x 5 = 15 4 x 5 = 20 5 x 5 = 25 6 x 5 = 30 0 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 46. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 47. 6 1 3 1  x2 x2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 48. 2 1 5 2  x2 x2 x5 x5 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 49.  3 1 3 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 50.  3 2 3 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 51.  6 1 3 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 52.  2 1 5 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 53.  3 1 5 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 54.  8 1 4 1 2 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 55.  2 1 6 5 3 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 56.  4 3 5 2 2 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 57.  6 1 9 5 3 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 58.  2 1 4 1 3 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 59.  2 1 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 60.  3 1 12 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 61.  4 1 1 2 1 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 62.  6 1 1 3 2 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 63.  3 2 1 4 1 3 2 1 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 64.  9 1 4 3 1 3 2 1 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 65.  2 1 1 6 5 3 4 1 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 66.  4 3 2 5 1 1 8 5 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 67.  10 3 3 2 1 1 5 3 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 68.  3 1 1 4 1 2 3 2 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 69. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 70.  3 1 3 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 71.  5 2 5 7 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 72.  3 2 6 5 x 2 x2 6 4 6 5  = 3 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 73.  6 2 2 2 x 3 x1 = 3 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 74.  5 3 3 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 75.  3 2 1 3 3 3 2 3 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 76.  9 4 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 77.  5 3 46 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 78.  8 6 910 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 79.  3 1 4210 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 80.  4 1 4 4 3 3 3 ( 4 – 1 ) MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 81.  7 6 5 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 82.  6 5 1 6 1 312 11 +  6 5 1 6 7 311  6 5 1 6 1 312  6 2 7 3 1 7 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 83.  3 1 1 2 1 220 19  6 2 1 6 3 219  3 1 1 2 1 220 6 1 16 x 3 x 3 x 2 x 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 84.  3 2 1 4 1 514 19  12 8 1 12 15 513  3 2 1 4 1 514 12 7 7 x 3 x 3 x 4 x 4 +
 85.  5 4 1 5 3 6  5 4 1 5 3 65 8 5 4 4
 86.  5 3 1 2 1 4  5 3 1 2 1 3 5 10 9 2 x 5x 2x 2x 10 6 10 15 2  = MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 87.  7 5 7 2 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 88.  7 5 7 2 1 0 9 ( 2 + 7 ) MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 89.  7 5 7 2 1x + 9 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 90. 7 5 7 2 1   7 5 7 2 7 7 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 91.  5 2 1 5 3 4 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 92.  5 4 1 5 3 6 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 93.  5 3 1 2 1 4 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 94.  6 1 1 4 3 24 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 95.  4 1 2 4 1 1 4 3 5 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 96.  8 1 2 2 1 4 4 3 7 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 97.  4 3 2 3 1 3 2 1 7 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 98. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 99.  2 1 6 1 3 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 100.  6 1 1 4 3 2 2 1 4 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 101.  6 1 1 4 3 25 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 102.  6 1 1 4 3 24 6 1 1 4 1 1  3 12 13 5 x 3x 2x 2x 4 3 24  = 3 12 296 5  12 1 6= MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 103. 8 1 8 3 8 5 8 7 4 1 2 1 4 3 8 2 8 4 8 6 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 104. 9 2 9 4 9 5 3 1 3 2 9 3 9 6 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 105. 10 1 10 3 8 7 2 1 5 2 5 3 10 2 10 4 10 6 5 1 10 5 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 106. 2 1 10 3 5 3 10 4 10 610 5 P MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 107. 5 4 5 6 5 5 5 1 1 5 7 5 8 5 9 x + MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 108. 4 1 1 4 8 P1 = 2 x + 4 5 4 6 4 7 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 109. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 110. Lorek 4 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 111. Lorek 2 1
 112. Lorek 3 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 113. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 114. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 115. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 116. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 117. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 118. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 119. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 120. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 121. 12x 4 3 =
 122. 16x 5 3 =
 123. 8x 2 1 1
 124. 10x 3 1 1 =
 125. 5 2 =x 480
 126. 4 3 = 12 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 127. 20 4 = 5 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 128. 8 3 = 12 9 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 129. How many triangle represent of the whole diagram? 8 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 130. = MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 131. = MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 132. 2 1 of 6 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 133. 5 3 of 15 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 134. Reza has RM84. Nana’s money is of Reza’s money? Calculate the Nana’s money? 8 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 135. 8 3 × RM 84 = MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 136. Sani buys 2 kg of flour. He uses of the flour to bake a cake. Calculate the mass in kg of the flour left ? 5 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 137. Left = 5 3 × 2 kg = 1.2 kg MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 138. 2 1 ÷ 5 = MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 139. 2 1 ÷ 5 = MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 140. 10 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 141. 4 1 ÷ 12 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 142. 4 1 x 1 12 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 143. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 144. MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 145. 5 3 ÷ 6 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 146. 30 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 147. 10 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 148. 2 1 ÷ 4 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 149. 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 150. 5 4 ÷ 3 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 151. 5 4 x 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 152. 5 12 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 153. 5 2 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 154. 2 1 1 ÷ 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 155. 2 3 ÷ 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 156. 2 1 1 ÷ 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 157. 2 3 ÷ 1 3 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 158. 2 3 x 3 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 159. 2 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 160. 4 3 1 ÷ 8 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 161. 4 7 ÷ 8 1 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 162. 4 7 x 1 8 1 2 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 163. 14 MODUL KECEMERLANGAN MATEMATIK UPSR 2016 PECAHAN
 164. Lina used of RM12 3 1 to buy a book.
 165. Red BlueBlue Yellow Yellow Green The total of the books are 360. 3 1 of the book are red. What is the amount of the rest colour
 166. Lina has RM 12. 3 1 She spends of her money. How much is her saving ? 3 1 x RM 12 = RM 4
 167. Jony has RM 200. 4 3He gives of his money to his parent. How much money is left ? 4 1 4 1 4 3 4 4  x 200 = RM 50 50 1
 168. Suzi has RM90. 3 1 Zana’s money is of Suzi’s money. Calculate the total amount of their money ? RM 90Suzi = Zana = Total = X RM 90 = 3 1 RM 30 RM 90 + RM 30 = RM 120
 169. Zami has RM 240. 6 1 Tuba’s money is of Zami’s money. Calculate the diffrence of their money ? RM 240Zami = Tuba = Diffrence = X RM 240 6 1 RM 240 - RM 40 = RM 200 40
Anúncio