O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Muziek Geluid en beelden in het onderwijs

782 visualizações

Publicada em

gebruik van apple in het onderwijs aan leerling en aan leerkracht kant

Publicada em: Educação, Turismo, Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Muziek Geluid en beelden in het onderwijs

 1. 1. Apple RTC Hogeschool Domstad [email_address]
 2. 2. Leerbron Boeken E-middelen Medeleerlingen Docenten, casuïstiek, toetsen de arena van het leren Attitude Kennis Vaardigheden Context Curriculum Functiehuis Leeromgeving Project-organisatie Leer organisatie Lerende © John van Dongen – KPC Groep De nieuwe didactische driehoek [email_address]
 3. 3. Hoe gebruikt Hogeschool Domstad de MacBook: <ul><li>Creativiteit </li></ul><ul><ul><li>Film </li></ul></ul><ul><ul><li>Muziek </li></ul></ul><ul><ul><li>Podcast </li></ul></ul><ul><li>Onderwijs </li></ul><ul><ul><li>Ondersteuning in / bij leersituaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor leerkracht en leerling </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor docent en student </li></ul></ul><ul><ul><li>Gericht op ‘publicatie’ </li></ul></ul>[email_address]
 4. 4. Practische beelden: <ul><li>Media lab </li></ul><ul><ul><li>Een paar basissystemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen gsm’s van de deelnemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Verder: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>I Pod </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digitale camera’s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Filmcamera’s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gprs apparaten (I Phone) </li></ul></ul></ul><ul><li>Netwerk inrichtingen </li></ul><ul><ul><li>Educatie via internettoepassingen </li></ul></ul>[email_address]
 5. 5. Pod cast R T C Struc tuur In struc tie In struc tie [email_address] Mu ziek Film Associa tie Ge voelens Verslag Kennis object lees vaardig heden Inter view publicatie.nl
 6. 6. Podcasten in onderwijs situaties <ul><li>Mogelijkheden rond instructie: </li></ul><ul><li>dictee </li></ul><ul><li>individuele instructies </li></ul><ul><li>begrijpend luisteren </li></ul><ul><li>Interview </li></ul><ul><li>gesprekken voeren </li></ul><ul><li>vraag antwoord </li></ul><ul><li>informatie verwerven door gesprek </li></ul><ul><li>Leesvaardigheden jezelf voorlezen </li></ul><ul><li>digi prentenboeken inspreken voor de onderbouw </li></ul><ul><li>taalgevoel (zelfde zin op verschillende manieren inlezen </li></ul><ul><li>en vervolgens uitproberen op nieuwe luisteraars </li></ul>R T C Pod cast In struc tie [email_address] lees vaardig heden Inter view
 7. 7. Door muziek te maken met Garage Band worden structuren in de muziek zichtbaar Door muziek passend te maken bij beelden en voor situaties worden gevoelens bespreekbaar gemaakt Leren wordt impliciet En zo verder en zo voort... Muziek in onderwijs situaties Struc tuur [email_address] R T C Mu ziek As socia tie Ge voe lens
 8. 8. Zoals bij podcast kan instructie ook via film worden gegeven. opdracht geven toelichting op de instructie praktijkvoorbeelden Verslag van het geleerde kan ook via film worden aangeleverd. het is interessant om daarbij over toetscriteria na te denken welke competenties worden getoond en waarom worden die in deze context getoond Kennisobjecten kunnen worden gefilmd aan welke vormeisen moeten deze voldoen (Kennisnet heeft daar vier niveaus voor gedefinieerd) welke infrastructuur is nodig om deze objecten beschikbaar te stellen aan de lerende Film in onderwijs situaties In struc tie [email_address] R T C Film Ver slag Kennis object
 9. 9. Medialab: <ul><li>Dit stappenplan is gebaseerd op: </li></ul><ul><ul><li>Het laten ervaren van de mogelijkheden van het medialab </li></ul></ul><ul><ul><li>Zicht creëren op mogelijke toepassingen van een medialab in het eigen onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Zicht geven op bereikbaarheid van een medialab </li></ul></ul><ul><ul><li>Vorm eisen bepalen voor de verschillende toepassingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eisen mbt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>kennisobject </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Instructie </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>e.d. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aanscherpen van vaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ Ins and outs’ mbt publicatie van media-producten </li></ul></ul>[email_address] R T C
 10. 10. <ul><li>De ‘mediakist’ bestaat uit vier MacBook’s </li></ul><ul><li>Router </li></ul><ul><li>usb -Audio set voor de MacBook </li></ul><ul><li>Evt. digitale randapparatuur </li></ul><ul><li>Deelnemers maken bij voorkeur gebruik van de eigen gsm / telefoon / ‘entertainmenttools’... </li></ul>De media kist [email_address] R T C
 11. 11. <ul><li>Aanwezig zijn op vieringen van scholen </li></ul><ul><li>Aanwezig zijn als onderdeel van een themaweek ‘creativiteit’ </li></ul><ul><li>Organiseren van professionaliseringsbijeenkomsten voor het hele team </li></ul><ul><ul><li>Idem in samenwerking met andere leergebieden </li></ul></ul><ul><li>Betaald onderdeel zijn van atelieronderwijs op ‘vrijdagmiddag’ </li></ul><ul><li>... </li></ul>Het laten ervaren van de mogelijkheden van het medialab [email_address] R T C

×