El modernisme - context general i literatura catalana

EL MODERNISME CATALÀ
Llengua catalana i literatura
Objectiu princial
En el tombant de segle
(1892-1911) es produeix un
moviment d’abast ampli
que té com a objectiu l’
afany de modernització.
Anhelava transformar la
societat a nivell polític i
cultural a través de l’art.
Època de transformacions
● L’últim quart del s.XIX, la societat catalana viu la
industrialització de Barcelona, que seguirà el model d’altres
ciutats europees.
● Es forma una burgesia industrial que vol modernitzar-se i
intervenir en política (construir un país autònom, catalanisme
polític)
● Neix la classe obrera que s’organitza en sindicats per millorar
les seves condicions laborals (socialisme i anarquisme).
Característiques
Es tracta d’un art fonamentalment burgès, tanmateix els intel·lectuals que
el propiciaren van ser molt crítics amb la seva pròpia classe a la qual
consideraven materialista i prosaica.
Es produeix sovint una ruptura i rebuig mutu (artista/societat) que explica,
de fet, el final del moviment.
A nivell estètic és molt ambigu i recull influències de procedència diversa
que fins i tot semblen contradictòries, però els diferents corrents que inclou
participen de decadentisme, simbolisme, esteticisme...és a dir, retorn de l’
idealisme espiritual contra el realisme.
Tensions artista-societat
● La societat viu un moment de crisi (guerres colonials) i s’
accentuen actituds conservadores. La burgesia vol
preservar valors culturals ja establerts i considera els joves
intel·lectuals destructors i desequilibrats.
● Els artistes modernistes veuen els burgesos com éssers materialistes i pragmàtics
que no donen a l’art i a l’artista la importància que té.
● El moviment neix marcat per l’enfrontament entre l’artista (que vol elevar la
societat culturalment i espiritualment) i el burgès (que només es preocupa dels
béns materials). Els intel·lectuals adopten formes de vida bohèmies.
Abast del moviment
El mateix fenomen de
renovació s’observa arreu
dels centres urbans de l’
Europa industrialitzada:
França i Bèlgica: Art Nouveau
Àustria: Wiener Sezession
Anglaterra: Modern Style o Art Déco
Espanya i Sudamèrica: Modernismo
EUA: Tiffany
Itàlia: Style Noville, Florale, Stile Liberty
Alfons Mucha (txec)
Arts que abasta
El seu desplegament
abasta tots els camps
de l’estètica:
arquitectura, pintura,
escultura, literatura…
Moviment molt divers, que
va utilitzar i conciliar estils
del passat.
El desconsol - Josep Llimona
Pavellons Güell (avinguda Pedralves)
Antoni Gaudí
Casa Batlló - Antoni Gaudí
Casa Batlló - Antoni Gaudí
Casa Batlló - Antoni Gaudí
Palau de la Música Catalana
Lluís Domènech i Montaner
Palau de la Música Catalana
Lluís Domènech i Montaner
Cereria Subirà
Hospital de Sant Pau
Lluís Domènech i Montaner
Transformació de la cultura
● L’objectiu era aconseguir una cultura moderna amb formes i idees
noves.
● Va significar la transformació d’una cultura regional i tradicionalista en
cultura nacional i moderna (reacció contra la Renaixença). Ex:
canvien “pàtria, fe i amor” per “joventut, progrés i innovació”
● Va ser una opció ideològica de fons en el sentit més ampli de la
paraula.
Activitats dels intel·lectuals catalans
A Catalunya, a finals del
segle XIX un grup de joves
intel·lectuals (pintors,
poetes, dramaturgs...) es
reunien al bar-restaurant
Els Quatre Gats.
Hi feien tertúlies,
concerts, espectacles,
exposicions.
El modernisme - context general i literatura catalana
Activitats dels intel·lectuals catalans
Freqüentaven El Cau Ferrat a Sitges on
celebraven unes festes ben peculiars que
impressionaren els pacífics pescadors que
hi vivien.
Les seves festes, viatges i reunions eren
constants. Els germans Llimona van acudir-
hi i van quedar horroritzats per la disbauxa
dionisíaca i el llibertinatge.
Donaven a conèixer les seves
propostes culturals i estètiques en la
premsa diària (La Vanguardia i Diario
de Barcelona) i revistes com L’avenç
i Catalònia.
Eren "moderns”, vivien com a
bohemis i els devem un llegat artístic
molt valuós.
Bar Marsella (creat el 1820)
● Festes Modernistes a Sitges (la primera el 1892)
● Article de Jaume Brossa a l’Avenç: Viure del passat.
● Traduccions al català d’autors com: Goethe, Nietzsche, Baudelire i D’
Annunzio.
● Preocupació per la normativització de la llengua (inici campanya per a la
reforma lingüística que culminarà el Noucentisme)
● Publicació de revistes de caire artístic Quatre Gats, Pel&Ploma i Joventut.
● Mort de Joan Maragall i Isidre Nonell el 1911
● Primeres mostres del Noucentisme (1906)
FETS IMPORTANTS (anys 1892-1911)
Tendències intel·lectuals:
ESTETICISTES: partidaris de l’art per l’art. Entenen l’art com una religió, un
bàlsam i el seu paper és el de sacerdot o messies que conduirà la societat al
canvi. Per a ells l’art és un refugi, una evasió. Constitueixen la bohèmia
daurada (Santigo Rusiñol....)
REGENERACIONISTES: Els regeneracionistes creuen que la renovació vindrà a
partir del desvetllament ideològic, donen més importància al missatge que a
la forma i fan campanya de crítica social, política i ideològica, estan
compromesos amb la seva societat. Constitueixen la bohèmia negra o tràgica
(Joan Puig i Ferreter....)
Estil de la literatura modernista
● No es vol retratar objectivament la realitat sinó fer una
selecció subjectiva d’aspectes, suggerir no pas analitzar.
● Ús d’un llenguatge connotatiu i de figures pròpies del vers
(metàfora i símbol). Prosa poètica.
● Temàtiques comunes: la lluita per l’existència (autorealització
individu), relacions home i entorn, conflicte individu-societat
(ferir la sensibilitat burgesa i els conflictes), dualitat camp-
ciutat, visió de la multitud hostil.
POESIA: JOAN MARAGALL
● La seva família era burgesa i es
dedicava a la indústria tèxtil
● Ell no vol fer-se càrrec de l’empresa
perquè volia estudiar Dret
● Als 30 anys comença la seva activitat
periodística, d’escriptor i traductor.
● Va destacar pels seus articles d’opinió
de compromís social i les ressenyes
literàries. (Barcelona, 1860-1911)
Joan Maragall: Elogi de la paraula
● En aquest text de teoria literària és on formula la teoria
de “la paraula viva”.
● Segons aquesta teoria, el poeta ha de contemplar la
realitat i esperar aquell moment en què arriba l’autèntica
inspiració: una veu interior, secreta, sobrenatural, que li
va dictant les paraules del poema.
● Un cop escrites, les paraules no es poden canviar perquè
perdrien l’espontaneïtat i la puresa d’aquell moment
especial.
Joan Maragall: Elogi de la paraula
● Valora que els poetes s’expressin de manera senzilla i
directa, sense retòrica.
● Maragall té una actitud molt optimista i positiva. Els seus
temes predilectes són l’exaltació de la vida i de la
natura.
● El poeta és un ésser privilegiat que es capaç d’expressar
la vida en paraules.
La vaca cega, Joan Maragall
La vaca cega recitada per Sergi Belbel
Excelsior, Joan Maragall
Excelsior recitat per Dolors Juanpere
TEATRE: SANTIAGO RUSIÑOL
(Barcelona, 1861- Aranjuez, 1931)
● La seva família era burgesa i es
dedicava a la indústria tèxtil
● Va viure amb l’avi patern des de ben
petit i era l’hereu (el germà gran)
● Estava interessat per la pintura i
assistia d’amagat a l’Escola la Llotja
● Va viure a París aprox. 10 anys on
porta una vida al límit
● Va organitzar les Festes Modernistes
de Sitges al Cau Ferrat
L’auca del senyor Esteve, Santiago Rusiñol
● Comèdia molt coneguda, estrenada el 1917.
● El 1907, la va escriure en prosa (acompanyada de 27
dibuixos de Ramon Casas i 27 rodolins de Gabriel Alomar)
● Posteriorment, la va adaptar al teatre, perquè era un
gènere ideal per difondre les idees del Modernisme.
● L’obra presenta els costums i valors morals d’una nova
classe (la petita burgesia catalana), representada per
una família de comerciants.
● L’hereu de la quarta generació, Ramonet, s’estima més
ser escultor fet que provoca un gran crisi familiar
L’auca del senyor Esteve
L’auca del Senyor Esteve amb ceràmica al carrer del Petritxol, Barcelona
L’auca del senyor Esteve
Rodolí 13 Rodolí 24
L’auca del senyor Esteve
Rodolí 27
● Quan el senyor Esteve es troba al llit de mort,
es produeix una reconciliació entre ell i el seu
fill: Ramonet podrà ser escultor gràcies al fet
que el seu pare ha guanyat prou diners perquè
ell es faci artista i pugui dedicar-se a l’art.
● Aquest final representa el pacte entre la
generació de la vella burgesia i els joves
artistes: l’artista ha d’agrair el suport
econòmic a la burgesia i aquesta és conscient
que necessita la dimensió espiritual de l’
artista.
Vídeo sobre el teatre a tombant de segle
Vídeo titulat “Els artistes” des del minut 15 al
final.
CATERINA ALBERT
● Escrivia sota el pseudònim de Víctor
Català perquè sinó, depenent del tema,
causava molt escàndol
● Pertanyia a una família de rics
terratinents
● La seva formació és fruit de l’ambient
culte de la seva família
● Va fer-se càrrec de les propietats però
també anava a Barcelona i per Europa
● No es va casar, tenia fama d’enigmàtica (L’Escala, Alt Empordà, 1869-1966)
Solitud, Caterina Albert (Víctor Català)
● Consta de 18 capítols més o menys autònoms que narren l’
itinerari vital de Mila, la protagonista.
● El tema de la novel·la gira entorn el conflicte interior d’
una dona que es troba enmig d’un entorn físic i social
opressor.
● Mila se sent insatisfeta de la vida i sent un intens dolor
interior.
● Lluitarà per aconseguir realitzar-se interiorment, però
això li suposarà la marginació social i la solitud, sentiment
que dóna títol al llibre.
● Es va publicar entre 1904 i 1905 en fulletons de 8 pàgines
a la revista Joventut.
Text: Viure del passat de Jaume Brossa
L’Avenç
2a època, IV, núm. 9 (1892)
Les diatribes llançades contra el caràcter espanyol en general ens porten adirigir algunes
amonestacions al caràcter català en particular. A quantesqueixes no es presten les
alteracions que sofreix la fesomia moral d’un poblecom el nostre, que sembla que hagi
perdut la carta de navegar! Sols unavanitat cega ens pot fer creure que amb mig segle de
renaixença hem realitzatel progrés que era d’esperar. Si fóssim francs i sincers, hauríem de
reconèixer que del renaixement literari ja es va oblidant un immens bagatge que abansens
havia complagut i que ara veiem que és fullaraca. L’excessiu culte alpassat que s’apoderà del
regionalisme esterilitza tota concepció moderna,convertint el catalanisme literari en una
resurrecció arqueològica. D’una literatura que sols havia de tenir per inspiradora l’ànima del
poble, ses costumsi sos ideals, ses alegries i ses tristeses, se’n va fer un conreu d’hivernacle,
lamajor part gràcies a la llavor que ens donà el romanticisme francès.
Text: Viure del passat de Jaume Brossa
L’edat mitjana fou una veritable obsessió per als poetes i escriptors catalans.No podem negar
que al principi aquell era el gran medi de fer reviscolar l’amor a la pàtria petita; però com
que el moviment literari anava en sentit invers delpolític nacional, forçosament triomfants
els ideals revolucionaris havia deresultar més palpable el contrasentit i l’anacronisme de les
reivindicacionsdemanades pels nacionalistes catalans…
Un dels principals lemes de la nova generació literària i científica és no admetrecap límit en
la concepció de l’obra artística i no acatar cap autoritat d’un modeincondicional quan es
tracti de la investigació imparcial i desinteressada.
A èpoques noves, formes d’art noves. El fonament de la cultura d’unageneració ha de reposar
sobre allò bo de l’anterior; mes si aquesta porta unpatrimoni dolent, és preferible
menysprear-lo, no fer-ne cas i començar foc nou.Si Catalunya vol agafar el camí que li
correspon, deu agafar nous procedimentsen la creació de l’obra d’art, procediments que
estiguin en consonància amb elmedi que la volti, procurant influir sobre d’ell per millorar-lo.
1 de 39

Recomendados

El modernisme català por
El modernisme catalàEl modernisme català
El modernisme catalàMontse Torrescasana
23K visualizações11 slides
Característiques del modernisme por
Característiques del modernismeCaracterístiques del modernisme
Característiques del modernismeyovima70
43.9K visualizações4 slides
El modernisme.ppt por
El modernisme.pptEl modernisme.ppt
El modernisme.pptsandramr_78
12.7K visualizações20 slides
Literatura Medieval catalana por
Literatura Medieval catalanaLiteratura Medieval catalana
Literatura Medieval catalanamontse.ciberta
23.5K visualizações19 slides
El modernisme por
El modernismeEl modernisme
El modernismeSílvia Montals
128.7K visualizações26 slides
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx por
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xxLITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xxjoanpol
20K visualizações111 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Oda a espanya por
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanyajoanmolar
26.5K visualizações9 slides
El modernisme i noucentisme por
El modernisme i noucentisme El modernisme i noucentisme
El modernisme i noucentisme Pilar Gobierno
17.8K visualizações49 slides
La RenaixençA Powerpoint por
La RenaixençA PowerpointLa RenaixençA Powerpoint
La RenaixençA Powerpointmontse.ciberta
46.3K visualizações12 slides
Literatura catalana de l'Edat mitjana por
Literatura catalana de l'Edat mitjanaLiteratura catalana de l'Edat mitjana
Literatura catalana de l'Edat mitjanactorrijo
35.4K visualizações36 slides
Despotisme il·lustrat por
Despotisme il·lustratDespotisme il·lustrat
Despotisme il·lustratI.E.S. Joanot Martorell in València
11.9K visualizações9 slides
Autors d'avantguarda por
Autors d'avantguardaAutors d'avantguarda
Autors d'avantguardaCarme Bravo Fortuny
4.9K visualizações22 slides

Mais procurados(20)

Oda a espanya por joanmolar
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanya
joanmolar26.5K visualizações
El modernisme i noucentisme por Pilar Gobierno
El modernisme i noucentisme El modernisme i noucentisme
El modernisme i noucentisme
Pilar Gobierno17.8K visualizações
La RenaixençA Powerpoint por montse.ciberta
La RenaixençA PowerpointLa RenaixençA Powerpoint
La RenaixençA Powerpoint
montse.ciberta46.3K visualizações
Literatura catalana de l'Edat mitjana por ctorrijo
Literatura catalana de l'Edat mitjanaLiteratura catalana de l'Edat mitjana
Literatura catalana de l'Edat mitjana
ctorrijo35.4K visualizações
Autors d'avantguarda por Carme Bravo Fortuny
Autors d'avantguardaAutors d'avantguarda
Autors d'avantguarda
Carme Bravo Fortuny4.9K visualizações
La narrativa de Mercé Rodoreda. 2n bat por esther_montesinos
La narrativa de Mercé Rodoreda. 2n batLa narrativa de Mercé Rodoreda. 2n bat
La narrativa de Mercé Rodoreda. 2n bat
esther_montesinos38.1K visualizações
Segle d’or de la literatura catalana por Dolors Taulats
Segle d’or de la literatura catalanaSegle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalana
Dolors Taulats21.2K visualizações
La renovació literària dels anys 20 i 30 por montse.ciberta
La renovació literària dels anys 20 i 30La renovació literària dels anys 20 i 30
La renovació literària dels anys 20 i 30
montse.ciberta19.6K visualizações
Renaixença por aalmodis
RenaixençaRenaixença
Renaixença
aalmodis24.2K visualizações
Tot l'enyor de demà por juanjogonzalez
Tot l'enyor de demàTot l'enyor de demà
Tot l'enyor de demà
juanjogonzalez26.4K visualizações
La renaixença 4t ESO por gemmagp98
La renaixença 4t ESOLa renaixença 4t ESO
La renaixença 4t ESO
gemmagp9813.4K visualizações
El teatre modernista catala por Montse Torrescasana
El teatre modernista catalaEl teatre modernista catala
El teatre modernista catala
Montse Torrescasana16.2K visualizações
La renaixença por Laura Pla Marzo
La renaixençaLa renaixença
La renaixença
Laura Pla Marzo3.8K visualizações
El noucentisme por sandramr_78
El noucentismeEl noucentisme
El noucentisme
sandramr_7820.3K visualizações
Clementina arderiu, power por Maria Oreto Sanchis
Clementina arderiu, powerClementina arderiu, power
Clementina arderiu, power
Maria Oreto Sanchis7.1K visualizações
Modernisme por ctorrijo
ModernismeModernisme
Modernisme
ctorrijo4.2K visualizações
El modernisme por mlope657
El modernismeEl modernisme
El modernisme
mlope6572.8K visualizações
Les fonts històriques i la seva classificació por Gemma Ajenjo Rodriguez
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificació
Gemma Ajenjo Rodriguez47.7K visualizações

Destaque

EL MODERNISME por
EL MODERNISMEEL MODERNISME
EL MODERNISMEkwart
7K visualizações6 slides
Context històric modernisme por
Context històric modernismeContext històric modernisme
Context històric modernismeyovima70
5.3K visualizações6 slides
Modernisme por
ModernismeModernisme
ModernismeEscola Vedruna-Àngels
2.7K visualizações21 slides
Modernisme Arquitectura I Forja por
Modernisme Arquitectura I ForjaModernisme Arquitectura I Forja
Modernisme Arquitectura I ForjaJoan Florit
4.9K visualizações45 slides
Autors Modernistes. por
Autors Modernistes.Autors Modernistes.
Autors Modernistes.kwart
25.1K visualizações14 slides
Modernisme por
ModernismeModernisme
ModernismeCarme Aranda- Mònica Navarro
12K visualizações15 slides

Destaque(6)

EL MODERNISME por kwart
EL MODERNISMEEL MODERNISME
EL MODERNISME
kwart7K visualizações
Context històric modernisme por yovima70
Context històric modernismeContext històric modernisme
Context històric modernisme
yovima705.3K visualizações
Modernisme Arquitectura I Forja por Joan Florit
Modernisme Arquitectura I ForjaModernisme Arquitectura I Forja
Modernisme Arquitectura I Forja
Joan Florit4.9K visualizações
Autors Modernistes. por kwart
Autors Modernistes.Autors Modernistes.
Autors Modernistes.
kwart25.1K visualizações

Similar a El modernisme - context general i literatura catalana

REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt por
REALISME, NATURALISME I modernisme.pptREALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
REALISME, NATURALISME I modernisme.pptfmart3
101 visualizações81 slides
9_modernisme.ppt por
9_modernisme.ppt9_modernisme.ppt
9_modernisme.pptfmart3
12 visualizações81 slides
Modernisme mossèn.pptx por
Modernisme mossèn.pptxModernisme mossèn.pptx
Modernisme mossèn.pptxAngelaMelisGalmes
8 visualizações15 slides
Literatura por
LiteraturaLiteratura
Literaturamariaruiz97
83 visualizações11 slides
Literatura! por
Literatura!Literatura!
Literatura!mariaruiz97
152 visualizações10 slides
Modernisme por
Modernisme Modernisme
Modernisme BiannyIbaezRodrguez
158 visualizações26 slides

Similar a El modernisme - context general i literatura catalana(20)

REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt por fmart3
REALISME, NATURALISME I modernisme.pptREALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
fmart3101 visualizações
9_modernisme.ppt por fmart3
9_modernisme.ppt9_modernisme.ppt
9_modernisme.ppt
fmart312 visualizações
Modernisme mossèn.pptx por AngelaMelisGalmes
Modernisme mossèn.pptxModernisme mossèn.pptx
Modernisme mossèn.pptx
AngelaMelisGalmes8 visualizações
Literatura por mariaruiz97
LiteraturaLiteratura
Literatura
mariaruiz9783 visualizações
Literatura! por mariaruiz97
Literatura!Literatura!
Literatura!
mariaruiz97152 visualizações
El modernisme por angel montoliu
El modernismeEl modernisme
El modernisme
angel montoliu518 visualizações
El Modernisme por Toni Gomez
El ModernismeEl Modernisme
El Modernisme
Toni Gomez4.2K visualizações
El Romanticisme i la Reinaixença por irenitaa13tl
El Romanticisme i la Reinaixença El Romanticisme i la Reinaixença
El Romanticisme i la Reinaixença
irenitaa13tl656 visualizações
Modernisme01 (1) por sarab9914
Modernisme01 (1)Modernisme01 (1)
Modernisme01 (1)
sarab991492 visualizações
Modernisme01 por lauraalija
Modernisme01Modernisme01
Modernisme01
lauraalija168 visualizações
Modernisme01 (1) por sarab9914
Modernisme01 (1)Modernisme01 (1)
Modernisme01 (1)
sarab9914110 visualizações
Modernisme por albertarragona
ModernismeModernisme
Modernisme
albertarragona209 visualizações
Modernisme por Montse Jane
ModernismeModernisme
Modernisme
Montse Jane6.3K visualizações
El Modernisme por Helena Castella
El ModernismeEl Modernisme
El Modernisme
Helena Castella1.2K visualizações
Modernisme Catalunya por mgarciaj
Modernisme CatalunyaModernisme Catalunya
Modernisme Catalunya
mgarciaj326 visualizações
Modernisme catalunya por Marc Vilaplana
Modernisme catalunyaModernisme catalunya
Modernisme catalunya
Marc Vilaplana239 visualizações
Decadència Renaixença por ctorrijo
Decadència RenaixençaDecadència Renaixença
Decadència Renaixença
ctorrijo4K visualizações
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1 por Joan Buades Beltran
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1
Joan Buades Beltran2.5K visualizações

Mais de gemmaencamp

Lectures recomanades (segona ensenyança) por
Lectures recomanades (segona ensenyança)Lectures recomanades (segona ensenyança)
Lectures recomanades (segona ensenyança)gemmaencamp
1.1K visualizações27 slides
Complements verbals por
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbalsgemmaencamp
60.2K visualizações26 slides
Pronoms febles repàs_4t por
Pronoms febles repàs_4tPronoms febles repàs_4t
Pronoms febles repàs_4tgemmaencamp
8.3K visualizações10 slides
Guió comentari de text 2 por
Guió comentari de text 2Guió comentari de text 2
Guió comentari de text 2gemmaencamp
501 visualizações2 slides
Guió comentari de text 1 por
Guió comentari de text 1Guió comentari de text 1
Guió comentari de text 1gemmaencamp
353 visualizações1 slide
Índex literatura XIX (4t) por
Índex literatura XIX (4t)Índex literatura XIX (4t)
Índex literatura XIX (4t)gemmaencamp
847 visualizações1 slide

Mais de gemmaencamp(14)

Lectures recomanades (segona ensenyança) por gemmaencamp
Lectures recomanades (segona ensenyança)Lectures recomanades (segona ensenyança)
Lectures recomanades (segona ensenyança)
gemmaencamp1.1K visualizações
Complements verbals por gemmaencamp
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbals
gemmaencamp60.2K visualizações
Pronoms febles repàs_4t por gemmaencamp
Pronoms febles repàs_4tPronoms febles repàs_4t
Pronoms febles repàs_4t
gemmaencamp8.3K visualizações
Guió comentari de text 2 por gemmaencamp
Guió comentari de text 2Guió comentari de text 2
Guió comentari de text 2
gemmaencamp501 visualizações
Guió comentari de text 1 por gemmaencamp
Guió comentari de text 1Guió comentari de text 1
Guió comentari de text 1
gemmaencamp353 visualizações
Índex literatura XIX (4t) por gemmaencamp
Índex literatura XIX (4t)Índex literatura XIX (4t)
Índex literatura XIX (4t)
gemmaencamp847 visualizações
Guió cinematogràfic por gemmaencamp
Guió cinematogràficGuió cinematogràfic
Guió cinematogràfic
gemmaencamp2.8K visualizações
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements por gemmaencamp
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complementsSolucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements
gemmaencamp33K visualizações
Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC por gemmaencamp
Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CCExercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC
Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC
gemmaencamp36.9K visualizações
Substitució dels complements verbals por gemmaencamp
Substitució dels complements verbalsSubstitució dels complements verbals
Substitució dels complements verbals
gemmaencamp3.4K visualizações
L’exposició oral por gemmaencamp
L’exposició oralL’exposició oral
L’exposició oral
gemmaencamp1.2K visualizações
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.) por gemmaencamp
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
gemmaencamp38.4K visualizações
Text argumentatiu por gemmaencamp
Text argumentatiuText argumentatiu
Text argumentatiu
gemmaencamp8.4K visualizações
Literatura trobadoresca por gemmaencamp
Literatura trobadorescaLiteratura trobadoresca
Literatura trobadoresca
gemmaencamp6.2K visualizações

Último

Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 visualizações48 slides
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
9 visualizações48 slides
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
15 visualizações37 slides
Redissenyar la nostra feina.pdf por
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
14 visualizações4 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 visualizações1 slide

Último(6)

RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada9 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau15 visualizações
Redissenyar la nostra feina.pdf por RaulGomez822561
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdf
RaulGomez82256114 visualizações
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por ajuntlloretdemar
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
ajuntlloretdemar5 visualizações

El modernisme - context general i literatura catalana

 • 1. EL MODERNISME CATALÀ Llengua catalana i literatura
 • 2. Objectiu princial En el tombant de segle (1892-1911) es produeix un moviment d’abast ampli que té com a objectiu l’ afany de modernització. Anhelava transformar la societat a nivell polític i cultural a través de l’art.
 • 3. Època de transformacions ● L’últim quart del s.XIX, la societat catalana viu la industrialització de Barcelona, que seguirà el model d’altres ciutats europees. ● Es forma una burgesia industrial que vol modernitzar-se i intervenir en política (construir un país autònom, catalanisme polític) ● Neix la classe obrera que s’organitza en sindicats per millorar les seves condicions laborals (socialisme i anarquisme).
 • 4. Característiques Es tracta d’un art fonamentalment burgès, tanmateix els intel·lectuals que el propiciaren van ser molt crítics amb la seva pròpia classe a la qual consideraven materialista i prosaica. Es produeix sovint una ruptura i rebuig mutu (artista/societat) que explica, de fet, el final del moviment. A nivell estètic és molt ambigu i recull influències de procedència diversa que fins i tot semblen contradictòries, però els diferents corrents que inclou participen de decadentisme, simbolisme, esteticisme...és a dir, retorn de l’ idealisme espiritual contra el realisme.
 • 5. Tensions artista-societat ● La societat viu un moment de crisi (guerres colonials) i s’ accentuen actituds conservadores. La burgesia vol preservar valors culturals ja establerts i considera els joves intel·lectuals destructors i desequilibrats. ● Els artistes modernistes veuen els burgesos com éssers materialistes i pragmàtics que no donen a l’art i a l’artista la importància que té. ● El moviment neix marcat per l’enfrontament entre l’artista (que vol elevar la societat culturalment i espiritualment) i el burgès (que només es preocupa dels béns materials). Els intel·lectuals adopten formes de vida bohèmies.
 • 6. Abast del moviment El mateix fenomen de renovació s’observa arreu dels centres urbans de l’ Europa industrialitzada: França i Bèlgica: Art Nouveau Àustria: Wiener Sezession Anglaterra: Modern Style o Art Déco Espanya i Sudamèrica: Modernismo EUA: Tiffany Itàlia: Style Noville, Florale, Stile Liberty Alfons Mucha (txec)
 • 7. Arts que abasta El seu desplegament abasta tots els camps de l’estètica: arquitectura, pintura, escultura, literatura… Moviment molt divers, que va utilitzar i conciliar estils del passat. El desconsol - Josep Llimona
 • 8. Pavellons Güell (avinguda Pedralves) Antoni Gaudí
 • 9. Casa Batlló - Antoni Gaudí
 • 10. Casa Batlló - Antoni Gaudí
 • 11. Casa Batlló - Antoni Gaudí
 • 12. Palau de la Música Catalana Lluís Domènech i Montaner
 • 13. Palau de la Música Catalana Lluís Domènech i Montaner
 • 15. Hospital de Sant Pau Lluís Domènech i Montaner
 • 16. Transformació de la cultura ● L’objectiu era aconseguir una cultura moderna amb formes i idees noves. ● Va significar la transformació d’una cultura regional i tradicionalista en cultura nacional i moderna (reacció contra la Renaixença). Ex: canvien “pàtria, fe i amor” per “joventut, progrés i innovació” ● Va ser una opció ideològica de fons en el sentit més ampli de la paraula.
 • 17. Activitats dels intel·lectuals catalans A Catalunya, a finals del segle XIX un grup de joves intel·lectuals (pintors, poetes, dramaturgs...) es reunien al bar-restaurant Els Quatre Gats. Hi feien tertúlies, concerts, espectacles, exposicions.
 • 19. Activitats dels intel·lectuals catalans Freqüentaven El Cau Ferrat a Sitges on celebraven unes festes ben peculiars que impressionaren els pacífics pescadors que hi vivien. Les seves festes, viatges i reunions eren constants. Els germans Llimona van acudir- hi i van quedar horroritzats per la disbauxa dionisíaca i el llibertinatge.
 • 20. Donaven a conèixer les seves propostes culturals i estètiques en la premsa diària (La Vanguardia i Diario de Barcelona) i revistes com L’avenç i Catalònia. Eren "moderns”, vivien com a bohemis i els devem un llegat artístic molt valuós.
 • 22. ● Festes Modernistes a Sitges (la primera el 1892) ● Article de Jaume Brossa a l’Avenç: Viure del passat. ● Traduccions al català d’autors com: Goethe, Nietzsche, Baudelire i D’ Annunzio. ● Preocupació per la normativització de la llengua (inici campanya per a la reforma lingüística que culminarà el Noucentisme) ● Publicació de revistes de caire artístic Quatre Gats, Pel&Ploma i Joventut. ● Mort de Joan Maragall i Isidre Nonell el 1911 ● Primeres mostres del Noucentisme (1906) FETS IMPORTANTS (anys 1892-1911)
 • 23. Tendències intel·lectuals: ESTETICISTES: partidaris de l’art per l’art. Entenen l’art com una religió, un bàlsam i el seu paper és el de sacerdot o messies que conduirà la societat al canvi. Per a ells l’art és un refugi, una evasió. Constitueixen la bohèmia daurada (Santigo Rusiñol....) REGENERACIONISTES: Els regeneracionistes creuen que la renovació vindrà a partir del desvetllament ideològic, donen més importància al missatge que a la forma i fan campanya de crítica social, política i ideològica, estan compromesos amb la seva societat. Constitueixen la bohèmia negra o tràgica (Joan Puig i Ferreter....)
 • 24. Estil de la literatura modernista ● No es vol retratar objectivament la realitat sinó fer una selecció subjectiva d’aspectes, suggerir no pas analitzar. ● Ús d’un llenguatge connotatiu i de figures pròpies del vers (metàfora i símbol). Prosa poètica. ● Temàtiques comunes: la lluita per l’existència (autorealització individu), relacions home i entorn, conflicte individu-societat (ferir la sensibilitat burgesa i els conflictes), dualitat camp- ciutat, visió de la multitud hostil.
 • 25. POESIA: JOAN MARAGALL ● La seva família era burgesa i es dedicava a la indústria tèxtil ● Ell no vol fer-se càrrec de l’empresa perquè volia estudiar Dret ● Als 30 anys comença la seva activitat periodística, d’escriptor i traductor. ● Va destacar pels seus articles d’opinió de compromís social i les ressenyes literàries. (Barcelona, 1860-1911)
 • 26. Joan Maragall: Elogi de la paraula ● En aquest text de teoria literària és on formula la teoria de “la paraula viva”. ● Segons aquesta teoria, el poeta ha de contemplar la realitat i esperar aquell moment en què arriba l’autèntica inspiració: una veu interior, secreta, sobrenatural, que li va dictant les paraules del poema. ● Un cop escrites, les paraules no es poden canviar perquè perdrien l’espontaneïtat i la puresa d’aquell moment especial.
 • 27. Joan Maragall: Elogi de la paraula ● Valora que els poetes s’expressin de manera senzilla i directa, sense retòrica. ● Maragall té una actitud molt optimista i positiva. Els seus temes predilectes són l’exaltació de la vida i de la natura. ● El poeta és un ésser privilegiat que es capaç d’expressar la vida en paraules.
 • 28. La vaca cega, Joan Maragall La vaca cega recitada per Sergi Belbel
 • 29. Excelsior, Joan Maragall Excelsior recitat per Dolors Juanpere
 • 30. TEATRE: SANTIAGO RUSIÑOL (Barcelona, 1861- Aranjuez, 1931) ● La seva família era burgesa i es dedicava a la indústria tèxtil ● Va viure amb l’avi patern des de ben petit i era l’hereu (el germà gran) ● Estava interessat per la pintura i assistia d’amagat a l’Escola la Llotja ● Va viure a París aprox. 10 anys on porta una vida al límit ● Va organitzar les Festes Modernistes de Sitges al Cau Ferrat
 • 31. L’auca del senyor Esteve, Santiago Rusiñol ● Comèdia molt coneguda, estrenada el 1917. ● El 1907, la va escriure en prosa (acompanyada de 27 dibuixos de Ramon Casas i 27 rodolins de Gabriel Alomar) ● Posteriorment, la va adaptar al teatre, perquè era un gènere ideal per difondre les idees del Modernisme. ● L’obra presenta els costums i valors morals d’una nova classe (la petita burgesia catalana), representada per una família de comerciants. ● L’hereu de la quarta generació, Ramonet, s’estima més ser escultor fet que provoca un gran crisi familiar
 • 32. L’auca del senyor Esteve L’auca del Senyor Esteve amb ceràmica al carrer del Petritxol, Barcelona
 • 33. L’auca del senyor Esteve Rodolí 13 Rodolí 24
 • 34. L’auca del senyor Esteve Rodolí 27 ● Quan el senyor Esteve es troba al llit de mort, es produeix una reconciliació entre ell i el seu fill: Ramonet podrà ser escultor gràcies al fet que el seu pare ha guanyat prou diners perquè ell es faci artista i pugui dedicar-se a l’art. ● Aquest final representa el pacte entre la generació de la vella burgesia i els joves artistes: l’artista ha d’agrair el suport econòmic a la burgesia i aquesta és conscient que necessita la dimensió espiritual de l’ artista.
 • 35. Vídeo sobre el teatre a tombant de segle Vídeo titulat “Els artistes” des del minut 15 al final.
 • 36. CATERINA ALBERT ● Escrivia sota el pseudònim de Víctor Català perquè sinó, depenent del tema, causava molt escàndol ● Pertanyia a una família de rics terratinents ● La seva formació és fruit de l’ambient culte de la seva família ● Va fer-se càrrec de les propietats però també anava a Barcelona i per Europa ● No es va casar, tenia fama d’enigmàtica (L’Escala, Alt Empordà, 1869-1966)
 • 37. Solitud, Caterina Albert (Víctor Català) ● Consta de 18 capítols més o menys autònoms que narren l’ itinerari vital de Mila, la protagonista. ● El tema de la novel·la gira entorn el conflicte interior d’ una dona que es troba enmig d’un entorn físic i social opressor. ● Mila se sent insatisfeta de la vida i sent un intens dolor interior. ● Lluitarà per aconseguir realitzar-se interiorment, però això li suposarà la marginació social i la solitud, sentiment que dóna títol al llibre. ● Es va publicar entre 1904 i 1905 en fulletons de 8 pàgines a la revista Joventut.
 • 38. Text: Viure del passat de Jaume Brossa L’Avenç 2a època, IV, núm. 9 (1892) Les diatribes llançades contra el caràcter espanyol en general ens porten adirigir algunes amonestacions al caràcter català en particular. A quantesqueixes no es presten les alteracions que sofreix la fesomia moral d’un poblecom el nostre, que sembla que hagi perdut la carta de navegar! Sols unavanitat cega ens pot fer creure que amb mig segle de renaixença hem realitzatel progrés que era d’esperar. Si fóssim francs i sincers, hauríem de reconèixer que del renaixement literari ja es va oblidant un immens bagatge que abansens havia complagut i que ara veiem que és fullaraca. L’excessiu culte alpassat que s’apoderà del regionalisme esterilitza tota concepció moderna,convertint el catalanisme literari en una resurrecció arqueològica. D’una literatura que sols havia de tenir per inspiradora l’ànima del poble, ses costumsi sos ideals, ses alegries i ses tristeses, se’n va fer un conreu d’hivernacle, lamajor part gràcies a la llavor que ens donà el romanticisme francès.
 • 39. Text: Viure del passat de Jaume Brossa L’edat mitjana fou una veritable obsessió per als poetes i escriptors catalans.No podem negar que al principi aquell era el gran medi de fer reviscolar l’amor a la pàtria petita; però com que el moviment literari anava en sentit invers delpolític nacional, forçosament triomfants els ideals revolucionaris havia deresultar més palpable el contrasentit i l’anacronisme de les reivindicacionsdemanades pels nacionalistes catalans… Un dels principals lemes de la nova generació literària i científica és no admetrecap límit en la concepció de l’obra artística i no acatar cap autoritat d’un modeincondicional quan es tracti de la investigació imparcial i desinteressada. A èpoques noves, formes d’art noves. El fonament de la cultura d’unageneració ha de reposar sobre allò bo de l’anterior; mes si aquesta porta unpatrimoni dolent, és preferible menysprear-lo, no fer-ne cas i començar foc nou.Si Catalunya vol agafar el camí que li correspon, deu agafar nous procedimentsen la creació de l’obra d’art, procediments que estiguin en consonància amb elmedi que la volti, procurant influir sobre d’ell per millorar-lo.