O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Marketingcommunicatie 06 20150929 mediaplanning

1.993 visualizações

Publicada em

Mediaplanning

Publicada em: Marketing
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Marketingcommunicatie 06 20150929 mediaplanning

 1. 1. Kom verder. Saxion. Mediaplanning
 2. 2. Kom verder. Saxion. Literatuur Slides gebaseerd op: • Floor & Van Raaij: Marketingcommunicatiestrategie. • Babs van Teylingen-Geerlings: Mediaplanning. Van marketingcommunicatie tot mediaplanning en –inkoop. Boom Lemma Uitgevers. Den Haag 2010.. ISBN 978-90-473-0153-0.
 3. 3. Kom verder. Saxion. Wat zijn media? Middelen om informatie over te dragen zoals radio, tv, pers, internet etc.
 4. 4. Kom verder. Saxion. Mediaplanning Mediaplanning is het zodanig selecteren van de juiste media (dragers) dat de boodschap bij de juiste doelgroep terechtkomt en dat daardoor optimaal en efficiënt wordt bijgedragen aan het realiseren van de beoogde doelstellingen.
 5. 5. Kom verder. Saxion. Mediaplanning in de context Ondernemingsplan; Marketingplan; Marketingcommunicatieplan. Mediaplan (onderdeel marketingcommunicatieplan).
 6. 6. Kom verder. Saxion. Betrokken partijen • Leverancier; • Adverteerder; • Reclamebureau ↔(online) Mediabureau; • Exploitant; • Consument; • Wetgevende organisaties.
 7. 7. Kom verder. Saxion. Wetgevende organisaties (1) Commissariaat voor de media: past mediawet toe. Onderwerpen: • Transparantie; • Non-spot advertising (heel beperkt); • Vaste boekenprijs; • Onafhankelijke, verscheidenheid en kwaliteit van de media.
 8. 8. Kom verder. Saxion. Wetgevende organisaties (2) Reclame Code Commissie (www.reclamecode.nl) Met regels die door de branche zijn opgesteld (adverteerders, reclamebureaus, mediabureaus, consumenten). Mogelijkheid om klachten in te dienen.
 9. 9. Kom verder. Saxion. Taken mediabureau • Intermediair tussen betrokkenen; • Mediastrategie; • Mediaplanning; • Inkoop (en onderhandelen); • Implementatie media: orderen/reserveren; • Facturering; • Controle en evaluatie; • Mediaonderzoek (pre-test, posttest, effectmeting).
 10. 10. Kom verder. Saxion. Belangrijke mediabegrippen • Bereik; • Frequentie; • GRP; • Selectiviteitsindex; • Mediabestedingen.
 11. 11. Kom verder. Saxion. Brutobereik De som van het aantal bereikte contacten in de doelgroep dat door elk afzonderlijk medium wordt bereikt, ongeacht het aantal keer dat een individu wordt bereikt.
 12. 12. Kom verder. Saxion. Nettobereik Som van het aantal bereikte personen als percentage van de doelgroep.
 13. 13. Kom verder. Saxion. Bereik som 1 Dagblad A gelezen door 223.000 mensen in de doelgroep 20-24 jaar. Totale doelgroep 20-24 jaar: 852.000 Wat is het nettobereik in de doelgroep bij een advertentie in dagblad A?
 14. 14. Kom verder. Saxion. Bereik som 1 antwoord Met inzetten van dagblad A wordt 26,2% van de doelgroep 20-24 bereikt. Berekening: Bereikte doelgroeppersonen x 100% totale doelgroep 223.000 x 100% 852.000
 15. 15. Kom verder. Saxion. Bereik som 1 uitbreiding Stel dat 100.000 mensen uit de doelgroep die krant A lezen ook een radiocommercial horen van hetzelfde merk, a) wat wordt dan het netto-bereik? b) Wat wordt dan het brutobereik?
 16. 16. Kom verder. Saxion. Bereik som 1 uitbreiding antwoord a) Nettobereik blijft 26,2% want het aantal personen dat bereikt wordt neemt niet toe. b) Brutobereik neemt wel toe want het aantal contacten neemt wel toe. 223.000 + 100.000 x 100% = 37,91% 852.000
 17. 17. Kom verder. Saxion. Bereik som 1 uitbreiding 2 Hoeveel wordt het brutobereik als er uit de doelgroep naast de 223.000 mensen die de advertentie zien ook nog 700.000 mensen een TV- commercial van hetzelfde merk zien en ook nog een 500.000 mensen een radiocommercial van hetzelfde merk horen?
 18. 18. Kom verder. Saxion. Bereik som 1 uitbreiding 2 antwoord 223.000+700.000+500.000 x 100% = 852.000 167,2% NB Dit zijn contactmomenten!
 19. 19. Kom verder. Saxion.
 20. 20. Kom verder. Saxion. Frequentie Gemiddelde contactfrequentie: het gemiddeld aantal contacten dat de bereikte personen hebben gehad met de uiting.
 21. 21. Kom verder. Saxion. Benodigde contactfrequentie Billboard 15 -25 (in twee weken) TV: 3-6 Radio: 4-8
 22. 22. Kom verder. Saxion. Welke frequentie is nodig? Lage frequentie Hoge frequentie Bekend product Nieuw product Bekende uiting Nieuwe communicatie Eenvoudige boodschap Complexe boodschap High interest good Low interest good Bevestigen attitude Verandering attitude Zwakke concurrentie Sterke concurrentie Personeelsadvertenties
 23. 23. Kom verder. Saxion. GRP=Gross Rating Point GRP: 1% brutobereik binnen een bepaalde doelgroep (b.v. 20-34 jaar). Gemeten in brutobereik, dus in contactmomenten, dus hoger dan 100% mogelijk. Rekenvoorbeeld: 55% nettobereik (personen) x 3 contacten = 165 GRP’s. TV- en radioprijzen zijn hierop gebaseerd!
 24. 24. Kom verder. Saxion. Selectiviteitsindex De selectiviteitsindex is een getal dat aangeeft wat de verhouding is tussen het bereik van een medium binnen de doelgroep (de dekking) en de totale groep die door dit medium wordt bereikt.
 25. 25. Kom verder. Saxion. Voorbeeld selectiviteitsindex 2.000.000 miljoen sportvissers in Nederland = 11,82% van 16 909 135. Advertentie in “Beet”. 100% hoort bij de doelgroep sportvisser. SI = 100% x 100= 846. 11,82% Goede keuze?
 26. 26. Kom verder. Saxion. In formule:
 27. 27. Kom verder. Saxion. Som selectiviteitsindex
 28. 28. Kom verder. Saxion. Marketingcommunicatie instrumenten Marketingcommunicatiemix
 29. 29. Kom verder. Saxion. Soorten reclame COLLECTIEVE RECLAME COMBINATIE RECLAME Aanbieders in een branche of bedrijfstak ontwikkelen samen één campagne. Twee merken die niet met elkaar concurreren, maken een gezamenlijke reclame. Reclame kent een aantal opvallende vormen
 30. 30. Kom verder. Saxion. Thema- vs actiecommunicatie Themacommunicatie: beïnvloeding van kennis of houding van de doelgroep, vergroten merkbekendheid, relatie onderhouden, versterken tevredenheid en bijdragen tot merkentrouw. Instrumenten: reclame, PR, sponsoring of evenementen.
 31. 31. Kom verder. Saxion. Actiecommunicatie: directe beïnvloeding van het koopgedrag, vaak gedurende een bepaalde korte periode. De doelgroep wordt aangemoedigd probeeraankopen te doen. Instrumenten: promoties, winkelcommunicatie/verpakkingen, direct marketing, persoonlijke verkoop.
 32. 32. Kom verder. Saxion. Argumentatie voor keuze van communicatiemiddelen (1) Je kiest een middel omdat het past bij: • Merkwaarden en positionering • Past het middel bij de rationele, emotionele en expressieve waarden waaruit de merkidentiteit is opgebouwd? • Propositie (Boodschap) • Kun je met dit middel de boodschap overbrengen? • Kern van het concept • Past dit middel bij de kern van het concept? Bij KPN was dat bij voorbeeld “KPN sluit je aan”. Kan de doelgroep zich ook aansluiten?
 33. 33. Kom verder. Saxion. Argumentatie voor keuze van communicatiemiddelen (2) • Mediaconsumptie – Welke media consumeert de doelgroep en wanneer? • Effectdoelstellingen – Sluit het middel aan bij de gekozen kennis-, houdings- en gedragsdoelstellingen?
 34. 34. Kom verder. Saxion. Argumentatie voor keuze van communicatiemiddelen (3) • Bereik, dekking en contactfrequentie – Kun je met dit middel de gekozen doelstellingen voor bereik, dekking en contactfrequentie halen? • Communicatievermogen – Kan dit middel jouw boodschap overbrengen? Zijn er b.v. beelden nodig, dan valt radio af. • Technische mogelijkheden
 35. 35. Kom verder. Saxion. Argumentatie voor keuze van communicatiemiddelen (4) • Mediaplanning – Is er wel ruimte in de gekozen media op de gewenste tijden? • Umfeld – Biedt het middel wel een omgeving, waar jij met je merk tussen wilt staan? • Budget – Is er wel budget voor? Met 2 ton doe je geen TV-campagne.
 36. 36. Kom verder. Saxion. Reclame Thema, actie en overig
 37. 37. Kom verder. Saxion. Themareclame Ook wel: thematische marketingcommunicatie. Vooral gericht op het beïnvloeden van de kennis en/of de attitude van de consument. Vb: •Zwitserleven; •UNOX Jan Vayne commercial; •Waarden Toyota en Honda
 38. 38. Kom verder. Saxion. Actiereclame Ook wel: actiemarketingcommunicatie. Gericht op het beïnvloeden van het koopgedrag. Vb. • “Ga nu naar de winkel!!”; • Actiereclame Dirk; • Hollen naar Hema.
 39. 39. Kom verder. Saxion. Andere indeling reclame • Consumentenreclame; • Retailreclame; • B2B-reclame (zakelijke reclame); • Personeelsreclame; • Collectieve reclame (zie voorbeelden).
 40. 40. Kom verder. Saxion.
 41. 41. Kom verder. Saxion. Mogelijkheden TV-reclame • Spot; • Non-spot: – Titelsponsoring (in programmatitel); – Billboarding (mede mogelijk gemaakt door….); – Infomercials (binnen redactionele contekst); – Itemsponsoring (binnen redactionele contekst); – Inscript sponsoring (zie volgende
 42. 42. Kom verder. Saxion. Inscript sponsoring • Product placement (op natuurlijke wijze in beeld); • Gebruik van product in natuurlijke setting; • Setdressing (product ergens op de set in beeld); • Locatiesponsoring; • Prijzensponsoring; • Programmaparticipatie.
 43. 43. Kom verder. Saxion. Voordelen TV-reclame (1) • Boodschap in beeld en geluid (impact); • Kan snel hoog bereik opbouwen; • Grote autoriteit / indringend; • External pacing: opbouwen climax; • Umfeld door programma’s; • Emotie; • Sterke binding.
 44. 44. Kom verder. Saxion. Voordelen TV-reclame (2) • Veel inkoopmogelijkheden (> 200 blokken per dag en non-spot); • Regionale TV; • Sterke zichtbaarheid en bekendheid.
 45. 45. Kom verder. Saxion. Nadelen TV-reclame • Trage opbouw van confrontaties (versnippering); • Beperkte selectiviteit mogelijk (veel waste); • Hoge absolute kosten; • Zapgedrag; • Toenemende irritatie bij kijkers (= ware out).
 46. 46. Kom verder. Saxion. Voordelen radioreclame (1) • Snelle opbouw van bereik en contacten; • Redelijk selectief (doelgroepzenders); • Flexibele inzet (ad hoc) en snel (ook non-spot); • Visual transfer mogelijkheid (door overeenkomst met TV-spot wordt beeld opgeroepen); • Kostenefficiënt (ook door lage
 47. 47. Kom verder. Saxion. Voordelen radioreclame (2) • Hoge luisteraarstrouw; • Zapbestendig; • External pacing (zender heeft controle over volgorde en snelheid); • Aanjager van online campagnes; • Realtime medium (overal en altijd te beluisteren).
 48. 48. Kom verder. Saxion. Nadelen radioreclame • Beperkte creatieve mogelijkheden. • Beperkte attentiewaarde (opvallen is lastig). • Vaak secundaire bezigheid; • Vluchtig/clutter/veel herhaling noodzakelijk; • Niet visueel.
 49. 49. Kom verder. Saxion. Voordelen dagbladreclame (1) • Snelle bereiksopbouw (1 dag); • Actualiteit/inhaakmogelijkheid; • Autoriteit door umfeld (imago opbouwend); • Nieuwswaarde; • Grote lezer-bladbinding; • Creatieve impactvolle formaten mogelijk.
 50. 50. Kom verder. Saxion. Voordelen dagbladreclame (2) • Geografische selectie mogelijk; • Ook onlineportal 24/7; • Internal pacing (lezer bepaalt zelf tempo en moment van lezen waardoor complexere informatie mogelijk is).
 51. 51. Kom verder. Saxion. Nadelen dagbladreclame • Beperkt selectief naar doelgroepen (oud); • Veel titels noodzakelijk voor ‘nationaal rondje’; • Hoge inzetkosten; • Statisch medium.
 52. 52. Kom verder. Saxion. Voordelen tijdschriftreclame (1) • Umfeld (aansluiting bij redactionele omgeving); • Internal pacing (lezer bepaalt leestempo en leesmoment); • Selectief naar doelgroepen; • Creatieve formaten (niet alleen visueel maar ook geur).
 53. 53. Kom verder. Saxion. Voordelen tijdschriftreclame (2) • Lezer-bladbinding; • Complexe boodschap mogelijk; • Sampling mogelijk (premiums/folders/ansichtkaarten).
 54. 54. Kom verder. Saxion. Nadelen tijdschriftreclame • Soms uitgesteld bereik (later gelezen). • Lage aantallen lezers. • Actiecampagnes beperkt mogelijk. • Lange productietijd (maandbladen). • Losse verkoop afhankelijk van schappositie. • Generieke doelgroepen moeilijk kostenefficiënt te bereiken.
 55. 55. Kom verder. Saxion. Voordelen bioscoopreclame (1) • Impactvol, groot beeld, super sound; • Selectief ten aanzien van jongeren; • Sterke binding, veel emoties (reacties); • Forced exposure (indringend en external pacing); • Mediumbereik gelijk aan advertentiebereik;
 56. 56. Kom verder. Saxion. Voordelen bioscoopreclame (2) • Multimediaal inzetbaar; • Lokale en regionale mogelijkheden; • Geurreclame mogelijk.
 57. 57. Kom verder. Saxion. Nadelen bioscoopreclame • Geringe bereiksopbouw; • Lage bezoekfrequentie; • Hoge productiekosten.
 58. 58. Kom verder. Saxion. Voordelen abri’s • Grote zichtbaarheid; • Hoge contactfrequentie; • Snel en hoog actueel bereik; • Creatieve mogelijkheden; • Lage kosten per 1000; • Geen confrontatiedrempels.
 59. 59. Kom verder. Saxion. Nadelen abri’s • Beperkt selectief naar doelgroepen; • Hoge inzetkosten; • Korte exposureperiode (1-2 weken); • Vluchtig contact; • Korte boodschap vereist.
 60. 60. Kom verder. Saxion. Voordelen billboards • Grote zichtbaarheid; • Hoge contactfrequentie; • Snel en massale bereiksopbouw; • Creatieve mogelijkheden, impact; • Geen confrontatiedrempels.
 61. 61. Kom verder. Saxion. Nadelen billboards • Vluchtig contact; • Korte boodschap vereist; • Hoge inzetkosten.
 62. 62. Kom verder. Saxion. Voordelen (nog grotere) formaten • Grote formaten vallen op; • Massamedium; • Grote zichtbaarheid; • Impactvolformaat.
 63. 63. Kom verder. Saxion. Nadelen (nog grotere) formaten • Korte boodschap vereist; • Hoge inzetkosten.
 64. 64. Kom verder. Saxion. PR Public Relations
 65. 65. Kom verder. Saxion. Public Relations Definitie: het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een onderneming en haar publieksgroepen (doelgroepen). Duidelijk breder dan marketingcommunicatie!
 66. 66. Kom verder. Saxion.
 67. 67. Kom verder. Saxion. Onderdelen Public Relations • Lobbyen; • Beïnvloeden publieke opinie; • Inhaken op evenementen en gebeurtenissen; • Ghost writing; • Perscommuniqués; • Fluistercampagnes (virale marketingcommunicatie).
 68. 68. Kom verder. Saxion.
 69. 69. Kom verder. Saxion. Voorlichting • Vooral door overheid; • Maatschappelijke doelstelling. Mogelijke doelen: • Educatie; • Informeren (hulp bij besluitvorming); • Overreden (tot goed gedrag).
 70. 70. Kom verder. Saxion. Sponsoring
 71. 71. Kom verder. Saxion. Voordelen sponsoring • Associaties bij gesponsord object/persoon worden overgedragen op sponsor; • Merkbekendheid goed te verbeteren; • Merkimago goed te verbeteren.
 72. 72. Kom verder. Saxion. Nadelen sponsoring • Heel indirecte werkwijze; • Minder controle dan bij reclame (risico reputatieschade bij wangedrag); • Kan niet zonder andere marketingcommunicatie; • Niet geschikt voor overbrengen ‘inhoudelijke aspecten’ van een product.
 73. 73. Kom verder. Saxion.
 74. 74. Kom verder. Saxion. Soorten sponsoring • Maatschappelijke projecten; • Sport; • Kunst, cultuur, amusement (minder risico wangedrag); • Onderwijs en wetenschap.
 75. 75. Kom verder. Saxion. Meten van sponsoringeffecten • Media-aandacht (tellen seconden en millimeters); • Stijging merkbekendheid; • Verbetering merkimago; • Stijging omzet.
 76. 76. Kom verder. Saxion. Selectiecriteria sponsoring (1) • Imagotransfer (mogelijk, gewenst?); • Samenstelling publiek; • Vermogen om retailers te prikkelen; • Vermogen om actie te genereren; • Aandacht in de media; • Exclusiviteit; • Merk tonen; • Bevorderen verkoop.
 77. 77. Kom verder. Saxion. Selectiecriteria sponsoring (2) • Efficiëntie; • Meetbaarheid; • Continuïteit; • Beheersgemak; • Integratie met andere communicatiemiddelen mogelijk.
 78. 78. Kom verder. Saxion. 3 manieren om gelden te werven die lijken op sponsoring DONATIE FUNDRAISING CROWDFUNDING
 79. 79. Kom verder. Saxion. DONATIE Een donatie is een gift van een organisatie of particulier. Het verschil met sponsoring is dat er door de sponsor geen communicatieve tegenprestatie wordt verlangd.
 80. 80. Kom verder. Saxion. FUNDRAISIN G CROWDFUNDING Een organisatie onderneemt een actie met het doel geld bijeen te brengen voor het realiseren van een specifiek doel met meestal een sociaal of cultureel karakter. Bij crowdfunding zoekt de initiatiefnemer sponsoren of funders die enthousiast zijn over het project en erin willen investeren. Als bijvoorbeeld de film of het bedrijf een succes wordt, kan de initiatiefnemer de crowd terugbetalen of een voordeel aanbieden.
 81. 81. Kom verder. Saxion. Evenementen Beurzen
 82. 82. Kom verder. Saxion.
 83. 83. Kom verder. Saxion. Voor- en nadelen beurzen
 84. 84. Kom verder. Saxion.
 85. 85. Kom verder. Saxion. Promoties
 86. 86. Kom verder. Saxion. Promotie Klassieke promotie: tijdelijke prijsverlaging of waardevermeerdering. Doel: extra omzet bv. 20% extra inhoud zak chips. Thematische promotie: actie, maar meer gericht op merkbeleving en de langere termijn: •Heineken luidsprekerhoed; •Paaltjesvoetbal door Coca-Cola.
 87. 87. Kom verder. Saxion. Promotiestrategieën • Tijdelijke prijskortingen (voor handel of consumenten); • Waardebonnen en refunds; • Bonusverpakkingen; • Sampling en demonstraties; • Weggevers; • Cadeaus met bijbetaling; • Spaaracties; • Prijsvragen en wedstrijden; • Joint promoties (met meerdere fabrikanten).
 88. 88. Kom verder. Saxion.
 89. 89. Kom verder. Saxion.
 90. 90. Kom verder. Saxion. Promotie voor de verkoopstaf Eigen verkopers motiveren tot: • Werven nieuwe klanten; • Opvoeren orderbedrag; • Aandacht bepaalde merken; • Realiseren gelijkmatiger seizoenpatroon; • Verkoop merken met hogere marge; • Verbeteren prestaties winkelpersoneel;
 91. 91. Kom verder. Saxion. Winkelcommunicatie/ verpakkingen
 92. 92. Kom verder. Saxion. Winkelcommunicatie Onder winkelcommunicatie vallen: • Winkelinrichting; • Displays; • Schaphoogte; • Verpakkingen. Belang: veel keuzes worden pas gemaakt tijdens het winkelbezoek.
 93. 93. Kom verder. Saxion.
 94. 94. Kom verder. Saxion.
 95. 95. Kom verder. Saxion.
 96. 96. Kom verder. Saxion.
 97. 97. Kom verder. Saxion.
 98. 98. Kom verder. Saxion.
 99. 99. Kom verder. Saxion.
 100. 100. Kom verder. Saxion.
 101. 101. Kom verder. Saxion.
 102. 102. Kom verder. Saxion. Direct Marketing
 103. 103. Kom verder. Saxion. Hoe verloopt het DM- proces?
 104. 104. Kom verder. Saxion. Hoe kom je aan adressen?
 105. 105. Kom verder. Saxion. Mogelijke voordelen DM • Kostenbesparing; • Individuele afstemming; • Geografische spreiding; • Macht ten opzichte van de detailhandel; • Taboeproducten; • Accountability hoog; • Cross-selling.
 106. 106. Kom verder. Saxion. Mogelijke media • Direct mail • Reclamedrukwerk • Catalogus • Telefoon • Interactieve media • Gedrukte massamedia (coupon, insert) • Lid-werft-lid-actie
 107. 107. Kom verder. Saxion. KlantenpiramideBij CRM staat centraal: identificeren, werven, behouden en ontwikkelen van relaties.
 108. 108. Kom verder. Saxion. Persoonlijke verkoop
 109. 109. Kom verder. Saxion. Wanneer persoonlijke verkoop? • Beperkt aantal prospects; • Klein marktgebied; • Hoge aankoopprijs; • Langdurige verplichting; • Aanpassing aan individuele behoeften; • Toelichting nodig; • Onderhandelen over prijs; • Sterke binding met bestaande
 110. 110. Kom verder. Saxion.
 111. 111. Kom verder. Saxion.
 112. 112. Kom verder. Saxion. Internet
 113. 113. Kom verder. Saxion. Voordelen webvertising • Goedkoop medium met hoog bereik; • Meetbaar; • Zeer doelgroepgericht; • Flexibel inzetbaar/Snel aan te passen; • Interactief klantgegevens verkrijgen.
 114. 114. Kom verder. Saxion. Voordelen zoekmachinemarketing • Goed meetbaar (ROI is bekend en hoogste van alle communicatie- instrumenten); • Breed inzetbaar (van branding tot conversie); • Geeft inzicht in online zoekgedrag van doelgroep; • 1-op-1-communicatie met doelgroep; • Inzetbaar bij verschillende budgetten; • Door optimalisatie
 115. 115. Kom verder. Saxion. Voordelen online video • Relatief lage kosten; • Ideaal om jongere TV-kijkers te bereiken (voegt bereik aan TV toe); • Vertaling van TV naar internet mogelijk; • Bij positieve houding ten opzichte van merk is merkherkenning groot; • Branding en makkelijke PR; • Creëren van engagement.
 116. 116. Kom verder. Saxion. Tips voor social media (1) • Wees echt, eerlijk, transparant!!! (Fake wordt afgestraft, keihard); • Denk goed na over strategie (doelgroep, doelstelling); • Zelf doen of via bestaande kanalen; • Stel verantwoordelijke aan; • Ook hier budget nodig; • Gebruik bij doelgroep bekende platforms.
 117. 117. Kom verder. Saxion. Tips voor social media (2) • Maak zelf content; • Bouw persoonlijke relatie op met merkambassadeurs (bv. bloggers); • Geef controle op, laat debatten gebeuren; • Stimuleer aanbrengen nieuwe ‘leden’; • Beloon schrijven van bijdragen; • Bouw eerst community, dan pas een site;
 118. 118. Kom verder. Saxion. Voordelen social media • Sluit aan bij normaal gedrag; • Hoog bereik; • Makkelijk te verspreiden; • Goede segmentatie mogelijk; • Betrokken consument; • Redelijk objectief door betrouwbare peers; • Scoren goed bij zoekmachines; • Persoonlijk.
 119. 119. Kom verder. Saxion. Nadelen social media • Risico van negatieve publiciteit; • Moeilijk controleerbaar; • Niet alijd betrouwbaar.
 120. 120. Kom verder. Saxion. Voordelen e-mailmarketing • Goedkoop; • Actief en actiegericht; • Internal pacing ontvanger; • Groot bereik mogelijk; • Persoonlijk; • Viraal effect mogelijk; • Traceerbaar; • Prioriteit bij opstarten computer.
 121. 121. Kom verder. Saxion. Nadelen e-mailmarketing • Ongevraagde e-mails als spam gezien; • Spamfilters blokkeren veel; • Wetgeving verbiedt ongevraagde commerciële e-mail.
 122. 122. Kom verder. Saxion. Voordelen viral marketing • Goedkoop; • Goed bereik onder jongeren mogelijk; • Snelheid van de campagne; • Als betrouwbaar ervaren; • Imago opbouwend.
 123. 123. Kom verder. Saxion. Nadelen viral marketing • Opzetten campagne is lastig; • Voorspellen effecten is lastig; • Geen controle door adverteerder; • Kans op irritatie met reputatierisico.
 124. 124. Kom verder. Saxion. Voordelen gaming • Interactief; • Persoonlijk; • Onlinegamers goed meetbaar; • Lage kosten; • Dynamic ingame advertising snel, ad hoc, regionaal in te zetten; • Viraal aspect; • Crossmediaal in te zetten.
 125. 125. Kom verder. Saxion. Nadelen gaming • Breed bereik moeilijk; • Waste; • Beschikbaarheid database beperkt.
 126. 126. Kom verder. Saxion. Brandactivation Met een brandactivation koppelt de organisatie (nieuwe) associaties aan het merk en geeft de kernwaarden meer lading door relevante informatie en authentieke ervaringen aan te bieden.
 127. 127. Kom verder. Saxion. Kenmerken brandactivation • Brandactivation biedt een authentieke ervaring en beleving. • Brandactivation geeft lading aan het merk en activeert de merkessentie. • Brandactivation verleidt de doelgroep tot een actieve deelname. • Brandactivation zorgt voor een memorabele ervaring die zichzelf doorvertelt.
 128. 128. Kom verder. Saxion. Guerrilla-actie
 129. 129. Kom verder. Saxion. Kenmerken guerrilla-acties • Doel is dat mensen het merk op een spraakmakende manier meemaken. • De doelgroep hoeft niet deel te nemen en is meestal toeschouwer. • De actie wordt eenmalig en niet structureel ingezet. • Het verrassingseffect dat free publicity in de (social) media oplevert
 130. 130. Kom verder. Saxion.
 131. 131. Kom verder. Saxion. Case
 132. 132. Kom verder. Saxion. Megaphonelabs Uitleg met filmpje. Website
 133. 133. Kom verder. Saxion. Vragen mediaplanning Wat is de doelgroep en hoe hebben jullie deze gesegmenteerd? Hoe (via welke media) zouden jullie dit nieuwe product in de markt zetten? Jullie hebben 20 minuten om tot een antwoord te komen en vervolgens een korte presentatie van vijf minuten te geven.

×