O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Włocławek, dnia 08.10.2014 r. 
OFERTA INWESTYCYJNA 
GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK 
WŁOCŁAWSKA STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 
PAR...
Przeznaczenie zgodne z planem 
Teren Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park 
Przemysłowo-Technologiczny jest obj...
Odległość sieci od 
granicy działki 
Sieć zlokalizowana w pasie drogowym przyległym do granicy 
działek – konieczność budo...
Odległość sieci od 
granicy działki 
Na granicy działki w określonych przez projektanta lokalizacjach 
z włączeniem do stu...
Wsparcie dla przedsiębiorców 
1. POMOC DE MINIMIS (zwolnienie od podatku od nieruchomości) 
Uchwała Nr XXVIII/30/09 Rady M...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWSKA STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO – PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK
WŁOCŁAWSKA STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO –
PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWSKA STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO – PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

  1. 1. Włocławek, dnia 08.10.2014 r. OFERTA INWESTYCYJNA GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWSKA STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO – PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY Lokalizacja /położenie Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo- Technologiczny są to tereny położone w sąsiedztwie dużych zakładów przemysłowych, tj. Anwil SA, PV Prefabet Kluczbork SA oraz Indorama Ventures Poland Sp. z o. o., uzbrojone w infrastrukturę techniczną, w pełni przygotowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Powierzchnia ogólna Działki nr: 4/52 – 1,4658 ha, 4/53 – 0,25 ha, 4/54 – 1,9815 ha, 4/35 – 3,1167 ha, 4/37 – 2,4376 ha, 4/40 – 2,5461 ha, 4/49 - 1,4850 ha, 4/48 – 1,4 ha Forma własności Własność Gminy Miasto Włocławek Forma zbycia praw Sprzedaż: Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. Dzierżawa: - na okres 10 lat, po upływie tego okresu istnieje możliwość nabycia nieruchomości na własność bezprzetargowo na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę, - stawka czynszu dzierżawnego wynosi 0,30 zł/m²/m-c (brutto) i obowiązuje do 2015 roku, od 2016 roku będzie wzrastać o wskaźnik inflacji. Leasing: - nabycie prawa własności po okresie 10 lat leasingu, - wysokość rat leasingowych ustalana na podstawie wartości nieruchomości obowiązującej w dniu zawierania umowy, - suma rat leasingowych zostanie zaliczona w poczet kwoty ostatecznego wykupu nieruchomości.
  2. 2. Przeznaczenie zgodne z planem Teren Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na mocy uchwały Nr XXVII/20/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku, który zakłada następujące przeznaczenie terenu: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny przemysłowe, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) zabudowa magazynowa i składy; b) usługi. Dostępność komunikacyjna Strefa za pośrednictwem ul. Wiklinowej posiada bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 91 (odległość – ok. 4 km) oraz zjazdem z autostrady A 1 – węzeł Włocławek - Północ (odległość – ok. 11 km). W przyszłości dla polepszenia bezpośredniego skomunikowania Strefy z drogą krajową nr 91 istnieje możliwość przebudowy ul. Mikanowskiej. Ponadto w pobliżu (w odległości ok. 5 km od Strefy) znajduje się bocznica kolejowa. Uzbrojenie terenu ENERGIA ELEKTRYCZNA Odległość sieci lub rozdzielni od granicy działki 3 lokalizacje stacji rozdzielczo-transformatorowych GSZ, ST1 i ST2 z transformatorami po 2x 1000 kVA Sieć zlokalizowana w pasie drogowym przyległym do granicy działek – konieczność budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych Napięcie 10 /0,4 kV (zasilanie z Anwil) Dostępna moc Sumaryczna 5 MVA (wg warunków Anwil) GAZ Odległość sieci lub stacji redukcyjnej od granicy działki Sieć zlokalizowana w pasie drogowym przyległym do granicy działek – konieczność budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych Średnica rury/ciśnienie gazu Średnica rury: 63, 110, 125, 160 Ciśnienie gazu: 0,25 MPa Dostępna ilość ok. 1375 Nm3/h WODA GOSPODARCZA
  3. 3. Odległość sieci od granicy działki Sieć zlokalizowana w pasie drogowym przyległym do granicy działek – konieczność budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych Średnica rury/ciśnienie wody Średnica rury:  Sieć wodociągowa gospodarcza w ulicy 8KD-D: 110, 160, 180, 200  Sieć wodociągowa w ulicy 9 KD-D: 160, 180, 200  Sieć wodociągowa gospodarcza w ulicy 10 KD-D: 180, 200  Sieć wodociągowa gospodarcza w ulicy Wiklinowej: 110, 200  Sieć wodociągowa gospodarcza na terenie Anwilu: 225 Ciśnienie wody:  Minimalne – 0,25 MPa,  Normalne – 0,3 – 0,4 MPa,  Maksymalne – 0,5 MPa. Dostępna ilość 52 l/s (187,2 m3/h) WODA POŻAROWA Odległość sieci od granicy działki Sieć zlokalizowana w pasie drogowym przyległym do granicy działek – konieczność budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych Średnica rury/ciśnienie wody Średnica rury:  Sieć wodociągowa p.poż. w ulicy 8 KD-D: 160, 200  Sieć wodociągowa p.poż. w ulicy 9KD-D: 200  Sieć wodociągowa p.poż. w ulicy 10KD-D: 200  Sieć wodociągowa p.poż. w ulicy Wiklinowej: 110, 200  Sieć wodociągowa p.poż na terenie Anwilu: 250 Ciśnienie wody:  Minimalne – 0,5 MPa,  Normalne – 0,55 – 0,70 MPa,  Maksymalne – do 1,2 MPa. Dostępna ilość ok. 30 l/s (108 m3/h) KANALIZACJA SANITARNA
  4. 4. Odległość sieci od granicy działki Na granicy działki w określonych przez projektanta lokalizacjach z włączeniem do studni na kanałach głównych (zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą) Średnica rury Średnica rury:  Kanalizacja sanitarna w drodze 8KD-D: 200, 300  Kanalizacja sanitarna w drodze 9KD-D: 200  Kanalizacja sanitarna w drodze 10KD-D: 200 Kanalizacja sanitarna w ulicy Wiklinowej: 200, 300 Ograniczenie zrzutu ścieków – ilościowe i jakościowe Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe 42 l/s (ilość ścieków przepompowanych) 151,2 m3/h (ruraż kanalizacji) ODPROWADZANIE WÓD DESZCZOWYCH Z TERENU – CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WÓD Wody deszczowe z terenu Strefy odprowadzane są poprzez system podczyszczania do rzeki Wisły. W skład urządzeń do odprowadzania ścieków deszczowych do rzeki Wisły wchodzą: 1. Kanał z rur Witros fi 1000 mm (74 m), 2. Studnie redukcyjne fi 2,0 m (5 szt.), 3. Wylot żelbetowy, dokowy fi 1000 mm, 4. Rów odpływowy wraz z umocnieniami (224 m), Wszystkie urządzenie są bezobsługowe (tzn. nie wymagają stałej obsługi). Rozdział przepływu na nominalny – kierowany na podczyszczalnię i maksymalny – kierowany na bypass odbywać się będzie samoczynnie w komorze przelewowej, a równomierny podział na trzy ciągi oczyszczające w komorze rozdziału. Zaprojektowane separatory są separatorami bezfiltrowymi i nie wymagają systematycznego przepłukiwania. Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska Wszystkie inwestycje przemysłowe zgodnie z przepisami prawa muszą ograniczyć swoją uciążliwość do granicy działek. Specjalna strefa ekonomiczna Rozporządzenie Rady Ministrów rozszerzające obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny (Dz. U. z dnia 14 stycznia 2013 r. poz. 58)
  5. 5. Wsparcie dla przedsiębiorców 1. POMOC DE MINIMIS (zwolnienie od podatku od nieruchomości) Uchwała Nr XXVIII/30/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 70, poz. 1321) – obowiązująca do dnia 30 czerwca 2014 r. Obecnie przygotowywany jest nowy projekt uchwały. 2. POMOC REGIONALNA (zwolnienie od podatku od nieruchomości) Uchwała Nr XXIV/170/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2012 r. poz. 1870) – obowiązująca do dnia 30 czerwca 2014 r. Obecnie przygotowywany jest nowy projekt uchwały. 3. POMOC REGIONALNA (zwolnienie od podatku dochodowego) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych - obowiązujące dla zezwoleń wydanych do dnia 30 czerwca 2014 r. Obecnie przygotowywany jest nowy projekt rozporządzenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 maksymalna intensywność pomocy regionalnej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 35% (55% dla małych przedsiębiorstw i 45% dla średnich przedsiębiorstw). Cena gruntu Określenie wartości gruntu dla konkretnych działek może nastąpić na wniosek inwestora, na podstawie każdorazowo sporządzanego operatu szacunkowego. Kontakt Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek Wydział Rozwoju Miasta Centrum Obsługi Inwestora tel.: (54) 414 42 30, fax: (54) 411 36 00 www.wloclawek.pl/strefa coi@um.wloclawek.pl

×