El segle XV

Sílvia Montals
Sílvia MontalsProfessora de Llengua Catalana i Tutora de 3r ESO en Escolàpies Sant Martí em Escolàpies Sant Martí
Tema 9. EL SEGLE XV
Escolàpies Sant Martí
Sílvia MontalsLlengua Catalana i Literatura
ÍNDEX
1.  El context històric i social del s.XV
2.  La poesia
1.  Jordi de Sant Jordi
2.  Ausiàs March
3.  Jaume Roig
4.  Joan Roís de Corella
3.  Els llibres de cavalleries
4.  La narrativa cavalleresca
1.  Curial e Güelfa
2.  Tirant lo Blanc
1. CONTEXT HISTÒRIC I SOCIAL
A Europa:
•  Fi de l’època medieval:
•  Crisi del feudalisme.
•  Pèrdua de poder de l’Església.
1453 Conquesta de Constantinoble
•  S’acaba l’edat mitjana.
•  Inicia l’època moderna.
A la Corona Catalanoaragonesa:
•  Crisi política:
– Rei Martí l’Humà à conflicte successori (mor
sense descendència).
•  Compromís de Casp à Ferran d’Antequera
(dinastia castellana dels Trastàmara). Provoca:
– Castellanització de la cort i la noblesa
– Aproximació política a Castella (unió de les 2
corones à MATRIMONI: Ferran II i Isabel I (1469)
•  Crisi econòmica i social:
–  Epidèmies de pesta, revoltes antifeudals, guerra
civil amb Joan II.
A València:
•  Època esplendorosa (sobretot literària)
à La Cancelleria Reial estableix un model de
llengua estàndard.
2. LA POESIA
•  Els canvis socials i culturals enceten una nova
visió del món:
–  Visió humanista (persona) à desplaça la visió
teocèntrica (Déu).
•  S’inicia a Itàlia al s.XIV
(HUMANISME).
•  Es desenvoluparà plenament
al s.XVI (RENAIXEMENT).
•  Màxims exponents del canvi de concepció:
DANTE ALIGHIERI FRANCESCO PETRARCA
•  Amor: vist gairebé com
una concepció religiosa.
•  Estimada: Beatriu à
transformada en una figura
metafísica i teològica
(donna angelicata).
•  Obra: Divina Comèdia
•  Amor: impossible, a
causa de la llunyania i la
mort.
•  Estimada: Laura à no
està tan idealitzada. És
rossa amb ulls blaus.
•  Obra: El Cançoner
2.1 Jordi de Sant Jordi
•  Va néixer a València.
•  Era un poeta cortesà que participà a les
campanyes del rei Alfons el Magnànim.
•  Es conserven 18 poemes.
–  Tema: principalment amorós à evolució de la poesia
trobadoresca (s’aproxima a l’Humanisme).
–  Característiques: Actitud lírica, sincera i versemblant
–  Poemes: El presoner, Estramps, Setge d’amor
2.2 Ausiàs March
•  Biografia
–  Pertanyia a una família de la petita
noblesa valenciana.
–  El pare i l’oncle eren poetes.
–  Va participar a la campanya
militar del rei Alfons el Magnànim.
–  Es va casar amb:
•  Isabel Martorell (germana de Joanot Martorell)
•  Joana Escorna
.
•  Obra:
–  Trenca amb la poesia trobadoresca:
–  Abandona la llengua occitana
–  Aprofunditza en l’aspecte amorós (amor passional).
–  Empra moltes comparacions i metàfores
INFLUÈNCIES LITERÀRIES
Trobadors El senyal (per a les dames)
Aristòtil i Tomàs d’Aquino Lluita entre el bé i el mal, el plaer...
Dante i Petrarca Tractament de l’amor com a idea
DIFERÈNCIES ENTRE L’ESTIMADA DELS POETES
Trobadors
(s.XII-XIII)
Dama: senyora feudal (superior en jerarquia).
El trobador li retia vassallatge.
Dante i
Petrarca (s.XIV)
Estimada: dona angelicata era noble de cor.
Vista com un ésser superior.
Ausiàs March
(s.XV)
Dona: és humana. Té virtuts, defectes,
sentiments...
•  La concepció de l’amor de l’estimada varia
respecte els seus antecessors.
•  Es conserven 128 poemes d’Ausiàs March.
CLASSIFICACIÓ DELS POEMES D’AUSIÀS MARCH
Cants d’amor Tracten de l’amor (el sensual, l’espiritual i el venal). Es
divideixen en cicles (segons el senyal emprat):
• Plena de seny, Llir entre cards, Amor amor, Mon
darrer bé, Oh foll amor!
Cants de mort Es plany de la mort de l’estimada i reflexiona sobre el
destí de l’ànima.
Cants morals Anàlisi introspectiva sobre els seus sentiments.
Cant espiritual Poema religiós en què s’adreça a Déu.
Altres cants Poemes sense classificar, “poemes de circumstàncies).
•  Estil: complicat
–  Hipèrbatons i el·lipsis freqüents.
–  Comparacions: de tema militar, mariner,
mèdic o relatiu a la mort.
–  Metàfores: intenses, tristes, violentes...
–  Al·legories: en l’expressió d’emocions i
idees abstractes.
–  Interrogacions retòriques, antítesis,
paradoxes, personificacions, hipèrboles...
2.3 Jaume Roig
•  Prestigiós metge valencià.
•  Obra: L’espill o Llibre de les dones
–  Narració de versos apariats
de 4 síl·labes.
–  Llenguatge popular (expressions
col·loquials).
–  Consta de:
•  Un prefaci i 4 capítols.
–  Temàtica: misogínia
INFLUÈNCIES LITERÀRIES
Prefaci Anuncia que donarà consells i exemples a joves i
vells perquè desconfiïn de les dones.
Llibre I El protagonista explica la seva infantesa.
Llibre II Narra els fracassos matrimonials del protagonista
Llibre III Vol trobar la dona perfecte. Se li apareix en somnis
Salomó (critica les dones).
Llibre IV Fa cas a Salomó i s’aparta de les dones. Conclou
que només existeixen 2 bones dones: la Verge
Maria i la seva dona.
3. ELS LLIBRES DE CAVALLERIES
•  Són les històries conegudes com a matèria de
Bretanya.
–  Van sorgir al s.XIII
–  Objectiu principal (encomanat per la noblesa):
•  Defensar la institució de la cavalleria.
–  Els primers relats s’inspiraven en les llegendes
grecollatines.
–  Més tard, van recrear mites cèltics.
•  Creador del gènere: Chrétien de Troyes. Algunes
obres són:
–  Lancelot o el cavaller de la carreta
–  Perceval o el conte del Graal
•  Característiques:
–  Elements fantàstics: mags, fades...
–  Fets ocorreguts en llocs remots i exòtics.
–  Protagonistes: qualitats sobrehumanes.
–  Personatges principals: rei Artur, Lancelot, Ginebra,
Merlí, Morgana...
•  Existeixen 2 obres de matèria de Bretanya
escrites en català:
– Blandín de Cornualla (anònim)
– La faula (Guillem de Torroella)
•  Intenció: crítica i moralitzadora
sobre la crisi que pateix la
cavalleria.
4. LA NARRATIVA CAVALLARESCA
•  Al s. XV es produeixen canvis en la societat.
Sorgeixen uns valors nous:
–  La realitat pren força enfront de la fantasia.
–  Es valora l’esforç i el valor propis (promoció
personal) enfront de la societat jerarquitzada
(estaments permanents).
•  CONCLUSIÓ: els llibres de cavalleries es
transformen en novel·les cavalleresques.
https://classgrup14.wordpress.com/diferencies-entre-llibres-de-cavalleries-i-novel%E2%80%A2la-cavalleresca/
4.1 Curial e Güelfa
•  Es va escriure a mitjan del s.XV.
•  És una obra anònima.
•  S’estructura en 3 parts (llibres).
– Llibre I: (tema amorós i cavalleresc)
•  Curial entra al món de la cavalleria, gràcies a
Güelfa (s’enamora d’ell).
•  En un viatge a Àustria se sent atret per
Laquesis.
•  Güelfa se sent gelosa i ingressa a un convent.
•  Llibre II: (tema bèl·lic).
–  Curial participa a un torneig a França i hi viu episodis
amorosos.
–  Güelfa deixa de protegir-lo.
•  Llibre III: (tema sobre el saber i la ciència).
–  Curial viatja a Jerusalem i Grècia per fer penitència.
Finalment, Güelfa el perdona i es casen.
Cavalleria: mitjà que farà possible l’ascens del protagonista.
4.2 Tirant lo Blanc
•  Autor: Joanot Martorell (1413-1468),
nascut a València.
–  Sembla que el llibre estava inacabat
quan va morir i l’acabà Martí Joan de
Galba.
•  Es narren les proeses d’un cavaller
que venç els turcs de Constantinoble
i es casa amb Carmesina à
esdevindrà emperador.
•  El Tirant lo Blanc es considera una novel·la total:
–  Novel·la de cavalleria:
•  Tirant vol esdevenir cavaller (coneix a Guillem de Varoic).
•  Episodis de batalles cavalleresques i tornejos.
–  Novel·la històrica:
•  Es tracten fets històrics: invasió de Constantinoble.
–  Novel·la militar:
•  Manual de formació de cavallers
•  Detalls de combats.
– Novel·la de costums:
•  Descripció d’estrats socials de l’època: cerimònies,
tornejos, armes de seducció i cortesia...
– Novel·la eròtica:
•  Episodis amorosos entre Tirant i Carmesina.
•  Jocs sensuals de Plaerdemavida
– Novel·la psicològica
•  Els personatges evolucionen al llarg de la novel·la.
•  Mostren molts sentiments i emocions.
•  Es divideix en 5 parts:
–  Tirant a Anglaterra (cap. 1-97)
•  Aventures de Guillem de Varoic (ermità i antic cavaller).
•  Alliçona a Tirant sobre la cavalleria (formació).
•  Tirant esdevé cavaller.
–  Tirant a Sicília i Rodes (cap. 98-114)
•  Tirant allibera Rodes (està assetjada).
•  L’infant Felip s’enamora de Ricomana a Sicília.
•  Tirant marxa a Terra Santa a alliberar captius.
–  Tirant a Constantinoble (cap. 115-296)
•  Tirant va a lluitar contra els turcs, cridat per l’emperador
de Constantinoble.
•  Allà s’enamora de Carmesina, la filla del l’emperador.
–  Tirant al nord d’Àfrica (cap. 297-407)
•  Tirant és empresonat i després alliberat per lluitar contra
els turcs.
•  Guanya fama militar i converteix al cristianisme a molts
sarraïns.
– Tirant retorna a Constantinoble (cap. 408-487).
•  Tirant allibera l’Imperi de l'amenaça dels turcs.
•  Es casa amb Carmesina i és nomenat cèsar.
•  Emmalalteix i mor.
•  Hipòlit, escuder de Tirant, acaba sent emperador (es
casa amb l’emperadriu).
Personatges: moderns. Alta complexitat psicològica.
Evolucionen durant la història.
1 de 28

Recomendados

Ausiàs March por
Ausiàs MarchAusiàs March
Ausiàs MarchSílvia Montals
28.2K visualizações13 slides
Literatura catalana medieval por
Literatura catalana medievalLiteratura catalana medieval
Literatura catalana medievalLluis Rius
82K visualizações19 slides
Literatura catalana de l'Edat mitjana por
Literatura catalana de l'Edat mitjanaLiteratura catalana de l'Edat mitjana
Literatura catalana de l'Edat mitjanactorrijo
35.4K visualizações36 slides
Literatura Medieval catalana por
Literatura Medieval catalanaLiteratura Medieval catalana
Literatura Medieval catalanamontse.ciberta
23.5K visualizações19 slides
Les Quatre Grans Cròniques por
Les Quatre Grans CròniquesLes Quatre Grans Cròniques
Les Quatre Grans CròniquesEnric Estellé
24.4K visualizações7 slides
Literatura Medieval Catalana s.XII-XIII por
Literatura Medieval Catalana s.XII-XIIILiteratura Medieval Catalana s.XII-XIII
Literatura Medieval Catalana s.XII-XIIISílvia Montals
31.9K visualizações29 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Les quatre grans cròniques por
Les quatre grans cròniquesLes quatre grans cròniques
Les quatre grans cròniquesNombre Apellidos
33.8K visualizações13 slides
Narrativa medieval característiques por
Narrativa medieval característiquesNarrativa medieval característiques
Narrativa medieval característiquesCarme Bravo Fortuny
2.7K visualizações7 slides
Bernat Metge por
Bernat MetgeBernat Metge
Bernat Metgemsilves8
41.9K visualizações22 slides
6 La novela cavalleresca por
6 La novela cavalleresca6 La novela cavalleresca
6 La novela cavallerescaUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
3.7K visualizações13 slides
Els primers textos en llengua catalana por
Els primers textos en llengua catalanaEls primers textos en llengua catalana
Els primers textos en llengua catalanaUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
24.1K visualizações13 slides
Curial e güelfa por
Curial e güelfaCurial e güelfa
Curial e güelfaSílvia Montals
21K visualizações11 slides

Mais procurados(20)

Les quatre grans cròniques por Nombre Apellidos
Les quatre grans cròniquesLes quatre grans cròniques
Les quatre grans cròniques
Nombre Apellidos33.8K visualizações
Narrativa medieval característiques por Carme Bravo Fortuny
Narrativa medieval característiquesNarrativa medieval característiques
Narrativa medieval característiques
Carme Bravo Fortuny2.7K visualizações
Bernat Metge por msilves8
Bernat MetgeBernat Metge
Bernat Metge
msilves841.9K visualizações
Curial e güelfa por Sílvia Montals
Curial e güelfaCurial e güelfa
Curial e güelfa
Sílvia Montals21K visualizações
Tirant lo blanc power personatges masculins ànnia, coral, a. guanter, a. pavó... por imsosu
Tirant lo blanc power personatges masculins ànnia, coral, a. guanter, a. pavó...Tirant lo blanc power personatges masculins ànnia, coral, a. guanter, a. pavó...
Tirant lo blanc power personatges masculins ànnia, coral, a. guanter, a. pavó...
imsosu19.4K visualizações
Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch) por lluchvalencia
Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch)Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch)
Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch)
lluchvalencia8.8K visualizações
Lo pi de formentor por joanmolar
Lo pi de formentorLo pi de formentor
Lo pi de formentor
joanmolar9.5K visualizações
Literatura catalana segles XIV i XV por Lluis Rius
Literatura catalana segles XIV i XVLiteratura catalana segles XIV i XV
Literatura catalana segles XIV i XV
Lluis Rius10.6K visualizações
Les Cròniques por carme
Les CròniquesLes Cròniques
Les Cròniques
carme 19K visualizações
Oda a espanya por joanmolar
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanya
joanmolar26.5K visualizações
Bernat metge. Lo Somni por Eliiana Gb
Bernat metge. Lo SomniBernat metge. Lo Somni
Bernat metge. Lo Somni
Eliiana Gb5.7K visualizações
Joanot Martorell por lisa lobato
Joanot MartorellJoanot Martorell
Joanot Martorell
lisa lobato3.4K visualizações
Comentari de Avui les fades i les bruixes s'estimen Maria Mercè MArçal por JanaUrpina
 Comentari de Avui les fades i les bruixes s'estimen Maria Mercè MArçal Comentari de Avui les fades i les bruixes s'estimen Maria Mercè MArçal
Comentari de Avui les fades i les bruixes s'estimen Maria Mercè MArçal
JanaUrpina2.3K visualizações
Tirant lo Blanc por La Banyera Voladora
Tirant lo BlancTirant lo Blanc
Tirant lo Blanc
La Banyera Voladora38.7K visualizações
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX por joanpol
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
joanpol807 visualizações
El modernisme por Sílvia Montals
El modernismeEl modernisme
El modernisme
Sílvia Montals128.8K visualizações

Similar a El segle XV

La prosa catalana del segle xv por
La prosa catalana del segle xvLa prosa catalana del segle xv
La prosa catalana del segle xvtessesptrav
608 visualizações16 slides
El segle d_or_de_la_literatura_catalana._tirant por
El segle d_or_de_la_literatura_catalana._tirantEl segle d_or_de_la_literatura_catalana._tirant
El segle d_or_de_la_literatura_catalana._tirantMicaela Alvarez
386 visualizações12 slides
La prosa catalana del segle xv por
La prosa catalana del segle xvLa prosa catalana del segle xv
La prosa catalana del segle xvromerillaa
158 visualizações11 slides
La prosa catalana del segle xv por
La prosa catalana del segle xvLa prosa catalana del segle xv
La prosa catalana del segle xvJose Manuel Mimbrero
345 visualizações11 slides
La prosa catalana del segle xv (2) por
La prosa catalana del segle xv (2)La prosa catalana del segle xv (2)
La prosa catalana del segle xv (2)anabelmg5
367 visualizações13 slides
La prosa catalana del segle xv (2) por
La prosa catalana del segle xv (2)La prosa catalana del segle xv (2)
La prosa catalana del segle xv (2)anabelmg5
391 visualizações13 slides

Similar a El segle XV(20)

La prosa catalana del segle xv por tessesptrav
La prosa catalana del segle xvLa prosa catalana del segle xv
La prosa catalana del segle xv
tessesptrav608 visualizações
El segle d_or_de_la_literatura_catalana._tirant por Micaela Alvarez
El segle d_or_de_la_literatura_catalana._tirantEl segle d_or_de_la_literatura_catalana._tirant
El segle d_or_de_la_literatura_catalana._tirant
Micaela Alvarez386 visualizações
La prosa catalana del segle xv por romerillaa
La prosa catalana del segle xvLa prosa catalana del segle xv
La prosa catalana del segle xv
romerillaa158 visualizações
La prosa catalana del segle xv por Jose Manuel Mimbrero
La prosa catalana del segle xvLa prosa catalana del segle xv
La prosa catalana del segle xv
Jose Manuel Mimbrero345 visualizações
La prosa catalana del segle xv (2) por anabelmg5
La prosa catalana del segle xv (2)La prosa catalana del segle xv (2)
La prosa catalana del segle xv (2)
anabelmg5367 visualizações
La prosa catalana del segle xv (2) por anabelmg5
La prosa catalana del segle xv (2)La prosa catalana del segle xv (2)
La prosa catalana del segle xv (2)
anabelmg5391 visualizações
Narrativa postguerra por dolors
Narrativa postguerraNarrativa postguerra
Narrativa postguerra
dolors 6.3K visualizações
La narrativa medieval fins barroc por Pilar Gobierno
La narrativa medieval fins barrocLa narrativa medieval fins barroc
La narrativa medieval fins barroc
Pilar Gobierno1.3K visualizações
Prosa segle xv por MVidalArtigues
Prosa segle xvProsa segle xv
Prosa segle xv
MVidalArtigues1.6K visualizações
La prosa catalana del segle XV por Sumy El Amri
La prosa catalana del segle XVLa prosa catalana del segle XV
La prosa catalana del segle XV
Sumy El Amri552 visualizações
Prosa segle XV por valeen00
Prosa segle XVProsa segle XV
Prosa segle XV
valeen00534 visualizações
La narrativa al segle XV por guestf610e697
La narrativa al segle XVLa narrativa al segle XV
La narrativa al segle XV
guestf610e6971.9K visualizações
Literatura medieval por barberamm
Literatura medievalLiteratura medieval
Literatura medieval
barberamm683 visualizações
Història literatura catalana medieval por joanpol
Història literatura catalana medievalHistòria literatura catalana medieval
Història literatura catalana medieval
joanpol118 visualizações
La_prosa_medieval.pptx por MiguelRecaFigueras
La_prosa_medieval.pptxLa_prosa_medieval.pptx
La_prosa_medieval.pptx
MiguelRecaFigueras3 visualizações
El segle d_or_de_la_literatura_catalana._ausias_march por Micaela Alvarez
El segle d_or_de_la_literatura_catalana._ausias_marchEl segle d_or_de_la_literatura_catalana._ausias_march
El segle d_or_de_la_literatura_catalana._ausias_march
Micaela Alvarez636 visualizações
La narrativa medieval por Enric Estellé
La narrativa medievalLa narrativa medieval
La narrativa medieval
Enric Estellé6.2K visualizações
Autors modernistes por Carme Bravo Fortuny
Autors modernistesAutors modernistes
Autors modernistes
Carme Bravo Fortuny3.9K visualizações
Narrativa catalana a partir del segle xix por Cristina Pueyo
Narrativa catalana a partir del segle xixNarrativa catalana a partir del segle xix
Narrativa catalana a partir del segle xix
Cristina Pueyo851 visualizações
APUNTS CATALÀ 2n trim..pdf por JudithDalmsVilanova
APUNTS CATALÀ 2n trim..pdfAPUNTS CATALÀ 2n trim..pdf
APUNTS CATALÀ 2n trim..pdf
JudithDalmsVilanova128 visualizações

Mais de Sílvia Montals

Anàlisi Mirall trencat (nou) por
Anàlisi Mirall trencat (nou)Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)Sílvia Montals
57.6K visualizações50 slides
Quadre coordinades por
Quadre coordinadesQuadre coordinades
Quadre coordinadesSílvia Montals
9.3K visualizações1 slide
Presentació 3r ESO por
Presentació 3r ESOPresentació 3r ESO
Presentació 3r ESOSílvia Montals
1.9K visualizações12 slides
Presentació 4t ESO por
Presentació 4t ESOPresentació 4t ESO
Presentació 4t ESOSílvia Montals
1.2K visualizações12 slides
Presentació 1r de Batxillerat por
Presentació 1r de BatxilleratPresentació 1r de Batxillerat
Presentació 1r de BatxilleratSílvia Montals
1.3K visualizações8 slides
Presentació 2n batxillerat por
Presentació 2n batxilleratPresentació 2n batxillerat
Presentació 2n batxilleratSílvia Montals
1.3K visualizações8 slides

Mais de Sílvia Montals(20)

Anàlisi Mirall trencat (nou) por Sílvia Montals
Anàlisi Mirall trencat (nou)Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)
Sílvia Montals57.6K visualizações
Quadre coordinades por Sílvia Montals
Quadre coordinadesQuadre coordinades
Quadre coordinades
Sílvia Montals9.3K visualizações
Presentació 3r ESO por Sílvia Montals
Presentació 3r ESOPresentació 3r ESO
Presentació 3r ESO
Sílvia Montals1.9K visualizações
Presentació 4t ESO por Sílvia Montals
Presentació 4t ESOPresentació 4t ESO
Presentació 4t ESO
Sílvia Montals1.2K visualizações
Presentació 1r de Batxillerat por Sílvia Montals
Presentació 1r de BatxilleratPresentació 1r de Batxillerat
Presentació 1r de Batxillerat
Sílvia Montals1.3K visualizações
Presentació 2n batxillerat por Sílvia Montals
Presentació 2n batxilleratPresentació 2n batxillerat
Presentació 2n batxillerat
Sílvia Montals1.3K visualizações
Literatura Catalana por Sílvia Montals
Literatura CatalanaLiteratura Catalana
Literatura Catalana
Sílvia Montals2K visualizações
Pista whatsapp por Sílvia Montals
Pista whatsappPista whatsapp
Pista whatsapp
Sílvia Montals371 visualizações
Tema 10. Romanticisme i Realisme por Sílvia Montals
Tema 10. Romanticisme i RealismeTema 10. Romanticisme i Realisme
Tema 10. Romanticisme i Realisme
Sílvia Montals8.4K visualizações
Tema 6. La diversitat lingüística por Sílvia Montals
Tema 6. La diversitat lingüísticaTema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüística
Sílvia Montals5.7K visualizações
Tema 5. Les propietats del text por Sílvia Montals
Tema 5. Les propietats del textTema 5. Les propietats del text
Tema 5. Les propietats del text
Sílvia Montals9.5K visualizações
La Plaça del Diamant por Sílvia Montals
La Plaça del DiamantLa Plaça del Diamant
La Plaça del Diamant
Sílvia Montals80.9K visualizações
Article d'opinió por Sílvia Montals
Article d'opinióArticle d'opinió
Article d'opinió
Sílvia Montals2.4K visualizações
Tema 2. Morfologia verbal por Sílvia Montals
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal
Sílvia Montals26.1K visualizações
Tema 1. fonètica por Sílvia Montals
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
Sílvia Montals26.5K visualizações
Cims borrascosos por Sílvia Montals
Cims borrascososCims borrascosos
Cims borrascosos
Sílvia Montals6.2K visualizações
La Poesia Trobadoresca por Sílvia Montals
La Poesia TrobadorescaLa Poesia Trobadoresca
La Poesia Trobadoresca
Sílvia Montals10.3K visualizações
Prosa medieval catalana por Sílvia Montals
Prosa medieval catalanaProsa medieval catalana
Prosa medieval catalana
Sílvia Montals6.3K visualizações
Com fer una exposició oral d'un llibre por Sílvia Montals
Com fer una exposició oral d'un llibreCom fer una exposició oral d'un llibre
Com fer una exposició oral d'un llibre
Sílvia Montals3.3K visualizações
Càndid o l'optimisme por Sílvia Montals
Càndid o l'optimismeCàndid o l'optimisme
Càndid o l'optimisme
Sílvia Montals5K visualizações

El segle XV

 • 1. Tema 9. EL SEGLE XV Escolàpies Sant Martí Sílvia MontalsLlengua Catalana i Literatura
 • 2. ÍNDEX 1.  El context històric i social del s.XV 2.  La poesia 1.  Jordi de Sant Jordi 2.  Ausiàs March 3.  Jaume Roig 4.  Joan Roís de Corella 3.  Els llibres de cavalleries 4.  La narrativa cavalleresca 1.  Curial e Güelfa 2.  Tirant lo Blanc
 • 3. 1. CONTEXT HISTÒRIC I SOCIAL A Europa: •  Fi de l’època medieval: •  Crisi del feudalisme. •  Pèrdua de poder de l’Església. 1453 Conquesta de Constantinoble •  S’acaba l’edat mitjana. •  Inicia l’època moderna.
 • 4. A la Corona Catalanoaragonesa: •  Crisi política: – Rei Martí l’Humà à conflicte successori (mor sense descendència). •  Compromís de Casp à Ferran d’Antequera (dinastia castellana dels Trastàmara). Provoca: – Castellanització de la cort i la noblesa – Aproximació política a Castella (unió de les 2 corones à MATRIMONI: Ferran II i Isabel I (1469)
 • 5. •  Crisi econòmica i social: –  Epidèmies de pesta, revoltes antifeudals, guerra civil amb Joan II. A València: •  Època esplendorosa (sobretot literària) à La Cancelleria Reial estableix un model de llengua estàndard.
 • 6. 2. LA POESIA •  Els canvis socials i culturals enceten una nova visió del món: –  Visió humanista (persona) à desplaça la visió teocèntrica (Déu). •  S’inicia a Itàlia al s.XIV (HUMANISME). •  Es desenvoluparà plenament al s.XVI (RENAIXEMENT).
 • 7. •  Màxims exponents del canvi de concepció: DANTE ALIGHIERI FRANCESCO PETRARCA •  Amor: vist gairebé com una concepció religiosa. •  Estimada: Beatriu à transformada en una figura metafísica i teològica (donna angelicata). •  Obra: Divina Comèdia •  Amor: impossible, a causa de la llunyania i la mort. •  Estimada: Laura à no està tan idealitzada. És rossa amb ulls blaus. •  Obra: El Cançoner
 • 8. 2.1 Jordi de Sant Jordi •  Va néixer a València. •  Era un poeta cortesà que participà a les campanyes del rei Alfons el Magnànim. •  Es conserven 18 poemes. –  Tema: principalment amorós à evolució de la poesia trobadoresca (s’aproxima a l’Humanisme). –  Característiques: Actitud lírica, sincera i versemblant –  Poemes: El presoner, Estramps, Setge d’amor
 • 9. 2.2 Ausiàs March •  Biografia –  Pertanyia a una família de la petita noblesa valenciana. –  El pare i l’oncle eren poetes. –  Va participar a la campanya militar del rei Alfons el Magnànim. –  Es va casar amb: •  Isabel Martorell (germana de Joanot Martorell) •  Joana Escorna
 • 10. . •  Obra: –  Trenca amb la poesia trobadoresca: –  Abandona la llengua occitana –  Aprofunditza en l’aspecte amorós (amor passional). –  Empra moltes comparacions i metàfores INFLUÈNCIES LITERÀRIES Trobadors El senyal (per a les dames) Aristòtil i Tomàs d’Aquino Lluita entre el bé i el mal, el plaer... Dante i Petrarca Tractament de l’amor com a idea
 • 11. DIFERÈNCIES ENTRE L’ESTIMADA DELS POETES Trobadors (s.XII-XIII) Dama: senyora feudal (superior en jerarquia). El trobador li retia vassallatge. Dante i Petrarca (s.XIV) Estimada: dona angelicata era noble de cor. Vista com un ésser superior. Ausiàs March (s.XV) Dona: és humana. Té virtuts, defectes, sentiments... •  La concepció de l’amor de l’estimada varia respecte els seus antecessors.
 • 12. •  Es conserven 128 poemes d’Ausiàs March. CLASSIFICACIÓ DELS POEMES D’AUSIÀS MARCH Cants d’amor Tracten de l’amor (el sensual, l’espiritual i el venal). Es divideixen en cicles (segons el senyal emprat): • Plena de seny, Llir entre cards, Amor amor, Mon darrer bé, Oh foll amor! Cants de mort Es plany de la mort de l’estimada i reflexiona sobre el destí de l’ànima. Cants morals Anàlisi introspectiva sobre els seus sentiments. Cant espiritual Poema religiós en què s’adreça a Déu. Altres cants Poemes sense classificar, “poemes de circumstàncies).
 • 13. •  Estil: complicat –  Hipèrbatons i el·lipsis freqüents. –  Comparacions: de tema militar, mariner, mèdic o relatiu a la mort. –  Metàfores: intenses, tristes, violentes... –  Al·legories: en l’expressió d’emocions i idees abstractes. –  Interrogacions retòriques, antítesis, paradoxes, personificacions, hipèrboles...
 • 14. 2.3 Jaume Roig •  Prestigiós metge valencià. •  Obra: L’espill o Llibre de les dones –  Narració de versos apariats de 4 síl·labes. –  Llenguatge popular (expressions col·loquials). –  Consta de: •  Un prefaci i 4 capítols. –  Temàtica: misogínia
 • 15. INFLUÈNCIES LITERÀRIES Prefaci Anuncia que donarà consells i exemples a joves i vells perquè desconfiïn de les dones. Llibre I El protagonista explica la seva infantesa. Llibre II Narra els fracassos matrimonials del protagonista Llibre III Vol trobar la dona perfecte. Se li apareix en somnis Salomó (critica les dones). Llibre IV Fa cas a Salomó i s’aparta de les dones. Conclou que només existeixen 2 bones dones: la Verge Maria i la seva dona.
 • 16. 3. ELS LLIBRES DE CAVALLERIES •  Són les històries conegudes com a matèria de Bretanya. –  Van sorgir al s.XIII –  Objectiu principal (encomanat per la noblesa): •  Defensar la institució de la cavalleria. –  Els primers relats s’inspiraven en les llegendes grecollatines. –  Més tard, van recrear mites cèltics.
 • 17. •  Creador del gènere: Chrétien de Troyes. Algunes obres són: –  Lancelot o el cavaller de la carreta –  Perceval o el conte del Graal •  Característiques: –  Elements fantàstics: mags, fades... –  Fets ocorreguts en llocs remots i exòtics. –  Protagonistes: qualitats sobrehumanes. –  Personatges principals: rei Artur, Lancelot, Ginebra, Merlí, Morgana...
 • 18. •  Existeixen 2 obres de matèria de Bretanya escrites en català: – Blandín de Cornualla (anònim) – La faula (Guillem de Torroella) •  Intenció: crítica i moralitzadora sobre la crisi que pateix la cavalleria.
 • 19. 4. LA NARRATIVA CAVALLARESCA •  Al s. XV es produeixen canvis en la societat. Sorgeixen uns valors nous: –  La realitat pren força enfront de la fantasia. –  Es valora l’esforç i el valor propis (promoció personal) enfront de la societat jerarquitzada (estaments permanents). •  CONCLUSIÓ: els llibres de cavalleries es transformen en novel·les cavalleresques.
 • 21. 4.1 Curial e Güelfa •  Es va escriure a mitjan del s.XV. •  És una obra anònima. •  S’estructura en 3 parts (llibres). – Llibre I: (tema amorós i cavalleresc) •  Curial entra al món de la cavalleria, gràcies a Güelfa (s’enamora d’ell). •  En un viatge a Àustria se sent atret per Laquesis. •  Güelfa se sent gelosa i ingressa a un convent.
 • 22. •  Llibre II: (tema bèl·lic). –  Curial participa a un torneig a França i hi viu episodis amorosos. –  Güelfa deixa de protegir-lo. •  Llibre III: (tema sobre el saber i la ciència). –  Curial viatja a Jerusalem i Grècia per fer penitència. Finalment, Güelfa el perdona i es casen. Cavalleria: mitjà que farà possible l’ascens del protagonista.
 • 23. 4.2 Tirant lo Blanc •  Autor: Joanot Martorell (1413-1468), nascut a València. –  Sembla que el llibre estava inacabat quan va morir i l’acabà Martí Joan de Galba. •  Es narren les proeses d’un cavaller que venç els turcs de Constantinoble i es casa amb Carmesina à esdevindrà emperador.
 • 24. •  El Tirant lo Blanc es considera una novel·la total: –  Novel·la de cavalleria: •  Tirant vol esdevenir cavaller (coneix a Guillem de Varoic). •  Episodis de batalles cavalleresques i tornejos. –  Novel·la històrica: •  Es tracten fets històrics: invasió de Constantinoble. –  Novel·la militar: •  Manual de formació de cavallers •  Detalls de combats.
 • 25. – Novel·la de costums: •  Descripció d’estrats socials de l’època: cerimònies, tornejos, armes de seducció i cortesia... – Novel·la eròtica: •  Episodis amorosos entre Tirant i Carmesina. •  Jocs sensuals de Plaerdemavida – Novel·la psicològica •  Els personatges evolucionen al llarg de la novel·la. •  Mostren molts sentiments i emocions.
 • 26. •  Es divideix en 5 parts: –  Tirant a Anglaterra (cap. 1-97) •  Aventures de Guillem de Varoic (ermità i antic cavaller). •  Alliçona a Tirant sobre la cavalleria (formació). •  Tirant esdevé cavaller. –  Tirant a Sicília i Rodes (cap. 98-114) •  Tirant allibera Rodes (està assetjada). •  L’infant Felip s’enamora de Ricomana a Sicília. •  Tirant marxa a Terra Santa a alliberar captius.
 • 27. –  Tirant a Constantinoble (cap. 115-296) •  Tirant va a lluitar contra els turcs, cridat per l’emperador de Constantinoble. •  Allà s’enamora de Carmesina, la filla del l’emperador. –  Tirant al nord d’Àfrica (cap. 297-407) •  Tirant és empresonat i després alliberat per lluitar contra els turcs. •  Guanya fama militar i converteix al cristianisme a molts sarraïns.
 • 28. – Tirant retorna a Constantinoble (cap. 408-487). •  Tirant allibera l’Imperi de l'amenaça dels turcs. •  Es casa amb Carmesina i és nomenat cèsar. •  Emmalalteix i mor. •  Hipòlit, escuder de Tirant, acaba sent emperador (es casa amb l’emperadriu). Personatges: moderns. Alta complexitat psicològica. Evolucionen durant la història.