Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

L'accentuació

  1. • L’accent gràfic català pot ser obert <`> o tancat <´> • La vocal <a> sempre té accent obert: fàbrica • Les vocals <i> i <u> sempre tenen accent tancat: camí, núvia • Les vocals <e> i <o> poden dur accent obert i accent tancat: depèn, també, sabó, això
  2. • Les paraules agudes són aquelles en què la síl·laba tònica recau en la darrera síl·laba. • S’accentuen les paraules agudes que acaben en: – Vocal: camió, cafè, demà (excepte si és un diftong decreixent: acabeu, voleu) – Vocal + <s>: pastís, abús, sabràs – <en> i <in>: encén, Berlín
  3. • Les paraules planes són aquelles en què la síl·laba tònica recau en la penúltima síl·laba • S’accentuen les paraules planes: – Que acaben en diftong decreixent: portàveu, entristíssiu – Que no acaben en vocal, vocal + <s>, <en> i <in>: exàmens, bàsquet, cérvol
  4. • Les paraules esdrúixoles són aquelles en que la síl·laba tònica recau en la antepenúltima síl·laba. – Sempre s’accentuen: farmàcia, església, òliba, superfície • Quan a una paraula esdrúixola se li afegeix el sufix –ment, esdevé sobreesdrúixola. – Sempre s’accentuen: únicament, ràpidament
  5. • Les paraules esdrúixoles són aquelles en que la síl·laba tònica recau en la antepenúltima síl·laba. – Sempre s’accentuen: farmàcia, església, òliba, superfície • Quan a una paraula esdrúixola se li afegeix el sufix –ment, esdevé sobreesdrúixola. – Sempre s’accentuen: únicament, ràpidament
Anúncio