O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

MotioMera

703 visualizações

Publicada em

www.MotioMera.se

Publicada em: Saúde
 • Login to see the comments

MotioMera

 1. 1. www.mo%omera.se/foretag Sveriges roligaste friskvård för företag -­‐ www.mo%omera.se/foretag
 2. 2. Kort bakgrund Stegräknartjänsten Mo%oMera (www.mo%omera.se) utvecklades av Aller media i Helsingborg 2008, men idag drivs den som eH fristående bolag.
 3. 3. Vad är Mo%oMera? • Mo%oMera är avdragsgillt för företag. • Mo%oMera är en underhållande interneHjänst för steg och mo%onsregistrering. • Ni kan själv välja tävlingslängd mellan 5 och 8 veckor. • Mo%oMera ska inspirera %ll rörelse och gemenskap. • Inspirerande kringak%viteter, t ex allmänbildande frågesporter och tävlingar som uppmuntrar %ll social gemenskap på företaget. På Mo%omera registrerar du dina mo%onsak%viteter varje dag. De omvandlas då %ll steg som du tar dig runt i Sverige med, du väljer själv vart. Hur många orter du besökt blir alltså en måHstock på hur mycket du rört på dig. Välj om du vill använda en stegräknare eller om du vill registrera en ak%vitet du gjort (t ex simning). Mo%oMera omvandlar ak%viteten %ll steg.
 4. 4. Anmälan och administra%on Det är enkelt för den tävlingsansvarige aH driva en Mo%oMeratävling. Vid anmälan räcker det aH ange antalet deltagare: 1. Den företagsansvarige anmäler antalet deltagare på (mo%omera.se/foretag) och uppger önskat startdatum. 2. Kort däreVer får den företagsansvarige eH utskick med stegräknare och deltagarbrev innehållandes instruk%oner och inloggningskoder. 3. Deltagarbreven och stegräknarna delas ut %ll alla som anmält sig. 4. De anställda loggar in på mo%omera.se och tävlingen kan starta. 5. Vill den tävlingsansvarige själv styra lagindelningen har han/hon %llgång %ll en enkel administra%onssida. Självklart går det också aH få hjälp via vår kundservice.
 5. 5. Kundserviceteamet är experter på Mo%oMera och kan snabbt kan ge personlig service. Maila på support@mo%omera.se eller ring Gustaf på 0730-­‐550918 Kundservice Sälj och Support Gustaf Josefsson
 6. 6. Stegräknaren eller APP Stegräknare Mo%oMera använder en modell med enkla funk%oner för aH den ska vara läH aH använda för alla. En stor tydlig display visar antalet steg som användaren går. Vi har haV få klagomål på stegräknaren. Men i de fall där måndagsexemplar påträffas skickar vi givetvis genast en ny stegräknare. Smarthphone som stegräknare -­‐ använd APP för mo7onsräkning För medlemmar som hellre vill använd sin smartphone för aH räkna steg och mo%on går det alldeles utmärkt. Mo%oMera rekommenderar en APP som heter Moves. Den registrerar automa%skt din vardagliga mo%on, bara förvara din telefon i fickan eller i din handväska. Ladda ner appen här: På Google Play för Android smartphones hHps://play.google.com/store/apps/details?id=com.protogeo.moves På App Store för iPhone hHps://itunes.apple.com/us/app/moves/id509204969?mt=8
 7. 7. På Min sida rapporterar användaren sina steg samt lägger upp den ruH han/hon vill gå. Det går också aH se var på ruHen man just nu befinner sig, samt vilka städer man redan besökt. Min sida
 8. 8. Rapportera steg När användaren klickar på Rapportera steg-­‐knappen har han/hon möjlighet aH rapportera de antalet steg som stegräknaren visar eVer dagens slut. Det är också möjligt aH ange andra mo%onsak%viteter, något som är uppskaHat bland de som föredrar andra ak%viteter än promenader. Det antal minuter som anges räknas automa%skt om %ll steg av Mo%oMera.
 9. 9. Min RuH De steg som användaren går blir %ll km som du går runt i Sverige med. Användaren väljer själv den ruH han/hon önskar gå genom aH klicka sig fram i kartan. Det är också möjligt aH välja nån av de fasta ruHer som finns i systemet.
 10. 10. Lagsidan På lagsidan kan du hela %den följa ställningen inom laget. Det är också möjligt aH se lagets antal steg totalt. På anslagstavlan kan lagets deltagare lämna meddelanden %ll varandra.
 11. 11. Företagsidan På Företagssidan följer du ställningen mellan företagets olika lag. Det är också möjligt aH se hur många steg företaget gåH totalt, samt vilka deltagare som ligger i topp.
 12. 12. Sta%s%k På sta%s%ksidan kan kalenderbitaren följa sina framsteg mer i detalj. Här finns staplar över antalet avverkade steg, samt en kalender där det är möjligt aH gå %llbaka och dag för dag se vilka ak%viteter som rapporterats.
 13. 13. Kommunjakten Mo%oMera har eH samarbete med Sveriges turistbyråer. Vid varje des%na%on på användarens ruH presenteras orten med text och bilder. För den som önskar är det möjligt aH testa sig själv på frågor från orten. Det är i många fall också möjligt aH höra ljudupptagningar av dialekter från den aktuella delen av landet.
 14. 14. Tävlingar Alla som under veckan gåH minst 49 000 steg under pågående kampanj tävlar om priser fina priser. Priser och vinnare presenteras veckovis på www.mo%omera.se
 15. 15. Teknik Mo%oMera driVas på dedikerade servrar och vi har fullt ägandeskap av den tekniska miljön. Vi har utvecklare dedikerade åt Mo%oMera. DeHa innebär aH vi snabbt kan åtgärda eventuella tekniska problem.
 16. 16. Vad säger andra användare? ” Äntligen har det fungerat aH mo%vera de som normalt inte rör på sig!” (SkaHekontoret i Helsingborg) ” AH det kan vara så enkelt aH ändra vanor och få lite vardagsmo%on. Det är fak%skt första gången en mo%onsak%vitet har gåH hem i hela personalgruppen. ” (Gotlands turisjörening) ” Några som inte varit så väldigt ak%va %digare, fajtades nu om vår interna veckodeltävling, där flera deltagare stegat iväg runt 150-­‐200000 steg/vecka.” (Bracke forest) ” Roligt aH det är eH tävlingsmoment, bra aH det kan vara individuellt, i lag eller hela företaget. ” (Umeå kommun) Se fler nöjda kunder på hHp://mo%omera.se/pages/tes%monials.php
 17. 17. Varför friskvård genom Mo%oMera? Här är bara några av svaren: • Hela summan är avdragsgill som mo%onsak%vitet. • Alla kan vara med • LäH aH hinna med • Mätbar friskvård • Ger bra uppfaHning om egna hälsan • Mo%verar %ll ökad mo%on • Stärker sammanhållningen på jobbet • Det är roligt! • LäH aH ansluta • Snabb och personlig support Mo7oMera sköter allt! – Från start 7ll slut • Tidsplanering • Mo%ons & Stegtävling • Informa%onsmaterial • Powerpoint %ll personalmötet • Logis%k och distribu%on • Vinstdragningar • Personlig support • Sammanställning av resultat och rapporter
 18. 18. SammanfaHning Mo%oMera kan erbjuda en 5 -­‐ 8 veckors stegräknartjänst med enkel och tydlig funk%onalitet – för användaren såväl som för administratören. Sam%digt finns det lilla extra för den som önskar, t ex roliga utmaningar aH testa sig själv i frågesporter om de olika orterna. Det går också aH omvandla olika sorters mo%onsak%viteter %ll steg, vilket gör aH fler får lust aH delta. Mo%oMera har en gedigen kundtjänst med högt kunnande om tjänsten och personlig service. Vi kan erbjuda en hög driVsäkerhet, men skulle det uppstå tekniska problem kan våra egna utvecklare påbörja felsökning omedelbart. Vi vill väldigt gärna se er som en våra kunder och vi ser fram emot aH få beräHa mer om vår tjänst. Varmt välkomna!
 19. 19. Kontakt och beställning Beställning kan göras här: hHp://mo%omera.se/pages/skapaforetag.php Önskas offert, kontakta Gustaf. Gustaf Josefsson Sälj & Support Mo%oMera Kontakt: gustaf@mo%omera.se 0730-­‐550918 www.mo%omera.se/foretag

×