O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

מודל הגיוס לצהל נקודות בועז ארד

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

מודל הגיוס לצהל נקודות בועז ארד

  1. 1. ‫וחלופות‬ ‫חידושים‬ :‫לצה"ל‬ ‫הגיוס‬ ‫מודל‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫ברוח‬ ‫עגול‬ ‫שולחן‬ ‫יום‬‫רביעי‬, 91.2.3.91 ,‫י‬"‫ז‬‫אדר‬‫ב‬',‫תשע‬"‫ד‬ ‫הצעת‬‫החלטה‬":‫גיוס‬‫חובה‬‫הוא‬‫המודל‬‫האופטימאלי‬‫מבחינה‬‫כלכלית‬" ?‫ולמה‬ ‫למי‬ ‫אופטימלי‬ ‫השאלה‬ ‫היא‬ ?"‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫"אופטימלי‬ ‫בניסוח‬ ‫הבעיה‬ ?‫המטרה‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ‫היא‬ ‫המרכזית‬ ‫הבעיה‬‫מניח‬ ‫שהניסוח‬‫הסכמה‬‫לכאורה‬‫להפיק‬ ‫שאמור‬ ‫הגורם‬ ‫על‬ .‫לשקלל‬ ‫יש‬ ‫אותם‬ ‫האילוצים‬ ‫בהינתן‬ ‫המכסימלי‬ ‫הרווח‬ ‫את‬‫היא‬ ‫הבעיה‬ ‫מכאן‬ .‫הדבר‬ ‫כך‬ ‫שלא‬ ‫אלא‬ ‫יחסית‬ ‫פשוטה‬‫חוזרים‬ ‫עצמנו‬ ‫נמצא‬ ‫הדיון‬ ‫שביסוד‬ ‫חוששני‬ ‫לשאלת‬?‫למדינה‬ ‫הפרט‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬‫האם‬‫חזון‬‫המדינה‬‫קליטת‬ ,‫ההיתוך‬ ‫כור‬ , ‫או‬ ‫הצבא‬ ‫נבנה‬ ‫לפיו‬ ‫הגורם‬ ‫הן‬ ‫חינוכיות‬ ‫וסוגיות‬ ‫והחינוך‬ ‫הגיור‬ ‫בעיות‬ ,‫עליייה‬ ‫שמא‬‫חיצוני‬ ‫אוייב‬ ‫מפני‬ ‫הבטחון‬ ‫סוגיית‬‫המגדיר‬ ‫היא‬‫ה‬‫המצב‬ ‫את‬‫האופטימלי‬ ‫ל‬ ‫להעניק‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫במדינה‬ ‫לחיות‬ ‫המבקש‬ ‫פרט‬‫הביטחון‬ ‫מיטב‬‫בהתאמה‬ ‫ואיומים‬ ‫כלכליים‬ ‫לשיקולים‬‫ב‬ ‫מסתפקת‬ ‫המדינה‬ ‫בו‬ ‫במודל‬‫חירות‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫אזרחיה‬. ‫המים‬ ‫פרשת‬ ‫קו‬ ‫יהוו‬ ‫הזאת‬ ‫לשאלה‬ ‫התשובות‬ ‫להערכתי‬‫בעיקרון‬ ‫הדוגלים‬ ‫שבין‬ ‫"צבא‬‫ה‬ ‫לבין‬ ‫ורפורמות‬ ‫תיקונים‬ ‫עם‬ "‫העם‬‫דוגלים‬‫בישראל‬ ,"‫התנדבותי‬ ‫ב"צבא‬ ‫אנו‬‫פוסחים‬‫ו‬ ‫הסעיפים‬ ‫על‬‫פחות‬ ‫עבור‬ ‫מידי‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫משלמים‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ ‫ביטחון‬ ‫מידי‬‫את‬ ‫בונים‬ ‫שאנו‬ ‫תוך‬‫ה‬‫שבחדר‬ "‫הלבן‬ )‫(הצבאי‬ ‫"פיל‬.‫כמה‬ ‫הנה‬ ‫דוגמאות‬: ‫דוגמאות‬ ‫כמה‬‫החובה‬ ‫וגיוס‬ ‫השוויון‬ ‫בשם‬: ‫מועדפת‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫העיוות‬-‫תדלוק‬‫הם‬ ‫ממנה‬ ‫שהמוטבים‬ '‫וכו‬ ‫מלונאות‬ / ‫שהצליחו‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬.‫לובי‬ ‫להפעיל‬ ‫לאומי‬ ‫שירות‬–‫בצלם‬.‫בבומבי‬ ‫חב"ד‬ ‫בסניף‬ ‫או‬ ‫בנטל‬ ‫השוויון‬–‫שמירות‬ ‫ללא‬ ,‫לשנתיים‬ ‫להתגייס‬ ‫יכול‬ ‫החרדי‬ ‫השכן‬ ‫של‬ ‫הבן‬ ‫מ‬ ‫להנות‬-5‫סעד‬ ‫לנתמך‬ ‫יהפוך‬ ‫שלי‬ ‫הבן‬ ‫ואילו‬ ‫הכשרה‬ ‫ובקורס‬ ‫בחודש‬ ‫אל"ש‬ ‫השירות‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫במיסים‬ ‫לממן‬ ‫אצטרך‬ ‫בנוסף‬ ?‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫למשך‬ ‫משפחתי‬ ‫שאינ‬ ‫הלאומי‬.‫אמיתית‬ ‫תרומה‬ ‫כל‬ ‫לי‬ ‫תורמים‬ ‫ם‬
  2. 2. ‫של‬ ‫הנחה‬ ‫למתן‬ ‫תוכנית‬ ‫עם‬ ‫לאחרונה‬ ‫יצא‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬81%‫דירה‬ ‫ברכישת‬– ‫באלו‬ ‫ופגיעה‬ ‫אפלייה‬ ‫לבעיית‬ ‫דוגמא‬ ‫עוד‬ ,‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫הוא‬ ‫הקריטריונים‬ ‫אחד‬ ,‫ששירתו‬ ‫באלו‬ ‫הפגיעה‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫שלא‬ ‫מגויייסים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫לשרת‬ ‫יכולים‬ ‫שלא‬‫ניקח‬ ‫צעיר‬ ‫זוג‬ ‫של‬ ‫להיות‬ ‫שיכול‬ ‫מקרה‬:‫קיבלו‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫בקרקל‬ ‫והיא‬ ‫בגולני‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫שכר‬‫השירות‬ ‫במהלך‬...‫לעולם‬ ‫ילד‬ ‫להביא‬ ‫רפואית‬ ‫מסיבה‬ ‫מתקשים‬ ‫הם‬ ‫והיום‬ .)‫לילד‬ ‫הורים‬ ‫להיות‬ ‫הוא‬ ‫הקיטריונים‬ ‫אחד‬ ‫(שכן‬ .‫כאלו‬ ‫ומגזריות‬ ‫פופוליסטיות‬ ‫בהצעות‬ ‫שיש‬ ‫אחד‬ ‫עיוות‬ ‫רק‬ ‫זה‬‫שמדובר‬ ‫כמובן‬ ‫כ‬ ‫עולה‬ ‫ההטבה‬ ‫של‬ ‫הסכום‬ ‫שכן‬ ‫לעשירים‬ ‫בהטבה‬.‫הדירה‬ ‫מחיר‬ ‫שעולה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫המענק‬ ‫של‬ ‫מכוונות‬ ‫הלא‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫שכדאי‬ ‫כמובן‬011‫אל"ש‬ ‫שרוכשים‬ ‫לזוגות‬.‫קבלנים‬ ‫בעיקר‬ ‫שסיבסדה‬ ‫שנדמה‬ ‫בירושלים‬ ‫ראשונה‬ ‫דירה‬ ‫עופר‬ ‫אברהם‬ ‫אברהם‬ ‫פירסם‬ ‫שאותו‬ ‫ממאמר‬ ‫לצטט‬ ‫ברצוני‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫ברוח‬ ‫עוסקים‬ ‫ואנו‬ ‫היות‬ ‫עופר‬‫בדצמבר‬ ‫מפא"י‬ ‫מצעירי‬0551. ‫ב‬‫בשירי‬ ‫גם‬ ‫שלוותה‬ ‫המעברות‬ ‫לטובת‬ ‫הצבא‬ ‫התגייסות‬ ‫עקבות‬ ‫הלל‬‫עופר‬ ‫אברהם‬ ‫פרסם‬‫המשמרת‬ ‫של‬ ‫בטאונה‬ ,"‫ב"אשמורת‬ ‫השלטון‬ ‫מפלגת‬ ‫של‬ ‫הצעירה‬.‫חתרני‬ ‫מאמר‬. ‫עופר‬‫העלה‬‫עשורים‬ ‫שישה‬ ‫גם‬ ‫ועולה‬ ‫החוזרת‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫אחר‬-" :‫כך‬,‫עליו‬ ‫בקרה‬ ‫לציבור‬ ‫ואין‬ ‫סודי‬ ‫הוא‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫למה‬ ‫בניגוד‬‫הכרח‬ ‫מתוך‬ ‫אם‬ .‫אחרים‬ ‫תקציבים‬ ‫לגבי‬ ‫שקיים‬ ‫אין‬ ‫הרי‬ ,‫דמוקרטית‬ ‫מדינה‬ ‫בשום‬ ‫קיים‬ ‫שאינו‬ ‫לדבר‬ ‫הגענו‬ .‫הביטחון‬ ‫מענייני‬ ‫החורגים‬ ‫דברים‬ ‫זה‬ ‫בתקציב‬ ‫להכליל‬ ,‫במעברות‬ ‫הפעולה‬ ‫לו‬ ‫עלתה‬ ‫כמה‬ ‫לדעת‬ ‫רשאי‬ ‫הציבור‬ ‫וביעילות‬ ‫בחיסכון‬ ‫הדברים‬ ‫נעשו‬ ‫אמנם‬ ‫אם‬ ‫לבקר‬ ‫ורשאי‬". "‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫המדינה‬ ‫אזרחי‬‫תקציב‬ ‫את‬ ‫שהקובעים‬ ‫ההנחה‬ )‫החמור‬ ‫הכלכלי‬ ‫למצבנו‬ ‫הגורמים‬ ‫אחד‬ ‫(שהוא‬ ‫הביטחון‬ ‫לאור‬ .‫חיינו‬ ‫שטחי‬ ‫בכל‬ ‫הקיים‬ ‫הצמצום‬ ‫אותו‬ ‫בו‬ ‫הנהיגו‬ ‫שמחוץ‬ ‫לעניינים‬ ‫הצבא‬ ‫בידי‬ ‫פעם‬ ‫מדי‬ ‫המתגלים‬ ‫האמצעים‬ ‫הסודיות‬ ‫האם‬ :‫חמורה‬ ‫שאלה‬ ‫מתעוררת‬ ,‫פעולתו‬ ‫לתחום‬
  3. 3. ‫ש‬ ‫שטחים‬ ‫באותם‬ ‫וליקויים‬ ‫בזבוז‬ ‫על‬ ‫מחפה‬ ‫אינה‬‫לציבור‬ ‫אין‬ ‫עליהם‬ ‫ידיעה‬ ‫הרחב‬?" ‫כמשל‬ ‫שליט‬ ‫גלעד‬ ‫מקרה‬ ‫של‬ ‫הדוגמא‬ ‫את‬ ‫הראיונות‬ ‫באחד‬ ‫העלה‬ ‫לוי‬ ‫יגיל‬‫שליט‬ ‫גלעד‬‫היה‬ ‫שאם‬ ‫בהסבירו‬ ‫למען‬ ‫הקולקטיבית‬ ‫ההתגייסות‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫היינו‬ ‫לא‬ "‫מקצועי‬ ‫"התנדבותי‬ ‫צבא‬ ‫לנו‬ ‫מקצועי‬ ‫צבא‬ ‫לנו‬ ‫היה‬ ‫שאם‬ ‫היא‬ ‫הזאת‬ ‫לטענה‬ ‫שלי‬ ‫התשובה‬ .‫שליט‬ ‫של‬ ‫שיחרורו‬ ‫היו‬ ‫האירוע‬ ‫של‬ ‫ושהתוצאות‬ ‫שהוצב‬ ‫כפי‬ ‫מוצב‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫שליט‬ ‫שגלעד‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ ‫(ב‬ ‫שהתפרסם‬ ‫התחקיר‬ ‫את‬ ‫שקרא‬ ‫מי‬ .‫שונות‬‫שרצף‬ ‫יראה‬ )‫סופשבוע‬ ‫עיתון‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫כשיר‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫מראות‬ ‫בהתנהלותו‬ ‫שליט‬ ‫שביצע‬ ‫הטעויות‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫שהקדישה‬ ‫העצומים‬ ‫המשאבים‬ ‫את‬ ‫ישקלל‬ ‫לא‬ ‫איש‬ .‫תפקידו‬ ,‫בעולם‬ ‫מנהיגים‬ ‫עם‬ ‫מכר‬ ‫סחר‬ ,‫החוץ‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ערוצים‬ ,‫תעמולתיים‬ ‫במשאבים‬ ‫ציבור‬ ‫לחץ‬ ‫תחת‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫ששולם‬ ‫הכבד‬ ‫והמחיר‬‫במשפחות‬ ‫קשות‬ ‫שפגע‬ ‫י‬ .‫מחירה‬ ‫את‬ ‫לשקלל‬ ‫הדרך‬ ‫נמצאה‬ ‫לא‬ ‫שעוד‬ ‫מהתנהלות‬ ‫כתוצאה‬ ‫הטרור‬ ‫נפגעי‬ ‫הועדות‬ ‫דוח"ות‬ ‫לפי‬ ‫עלויות‬ •‫שפר‬ ‫ועדת‬(2112-2112)- •‫בן‬ ‫ועדת‬-( ‫בסט‬2115-2112)-‫אחזקת‬ ‫עלות‬ ‫בסט‬ ‫בן‬ ‫ועדת‬ ‫נתוני‬ ‫לפי‬ ‫כ‬ ‫היא‬ ‫לחודש‬ ‫חייל‬-0,5,1‫למשק‬ ‫והאבדן‬ ‫ש"ח‬,,2,1‫סה"כ‬ ,‫ש"ח‬ 5,201.‫ש"ח‬‫גס‬ ‫(חישוב‬2.2)‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬ •( ‫ברודט‬ ‫ועדת‬2112-2112)-‫ב‬ ‫נאמד‬ ‫למשק‬ ‫הכולל‬ ‫ההפסד‬-00 ‫שהם‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬0.2%‫במונחי‬ ‫מהתמ"ג‬2112. •‫מרידור‬ ‫ליאורה‬ ‫ועדת‬-‫של‬ ‫דומה‬ ‫בהיקף‬ ‫נאמד‬ ‫ההפסד‬0.2%‫והאוצר‬ ‫ב‬ ‫שמדובר‬ ‫חישב‬-5‫בשנת‬ ‫בשנה‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬2115. •‫(זע‬ ‫בירושלים‬ ‫פאלק‬ ‫במכון‬ ‫מחקר‬)‫ירא‬–‫ציטט‬0,...‫מיליארד‬ •‫גיל‬ ‫אחרי‬ ‫חרדי‬ ‫חייל‬ ‫החזקת‬ ‫עלות‬22-‫מפי‬ ‫יותר‬2! •‫טכנולוגיים‬ ‫שכלולים‬ ‫על‬ ‫זול‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫העדפת‬ ‫עידוד‬ •)‫(פנסיות‬ ‫כבדות‬ ‫ועלויות‬ ‫מיותרים‬ ‫מנגנונים‬ ‫יצירת‬
  4. 4. •‫יצירת‬ ,‫ולימודים‬ ‫וותק‬ ‫צבירת‬ ‫עיכוב‬ ,‫בקרירה‬ ‫עיכוב‬ ‫של‬ ‫דינמית‬ ‫עלות‬ ."‫"מסורבים‬ ‫מעמד‬ •‫סמויה‬ ‫אבטלה‬

×