O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
RYNEK PRACY W PIGUŁCE          Zapraszamy do prezentacji szkoleniowej, w której omawiamy          najw...
Zmiana i co dalej? Szanse czy zagrożenia?         Moja waluta na rynku pracy – moje kompetencje, cele, wartości ...
ZMIANA – i co dalej?     Co niesie ze sobą okres zmian ? Okres zmian niesie za sobą zarówno     Zagrożenia – zw...
Zmiana – i co dalej? Zanim zaczniesz poszukiwanie pracy, zastanów się z jakim nastawieniem podchodzisz do tego tematu? Jak...
ZMIANA – i co dalej?ZAGROŻENIA                           SZANSE•  Brak pewności siebie     ...
ZMIANA – i co dalej?   Aby w pełni wykorzystad szanse związane z tym okresem, musisz pamiętad, że    poszukiwanie p...
ZMIANA – i co dalej?Co mówią statystyki o poszukiwaniu pracy? •  Badania przeprowadzone przez firmę Hays Poland pokazują,...
ZMIANA – i co dalej?
MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Poszukiwanie pracy to praca w sprzedaży!    Co  oferujesz ?               K...
MOJA WALUTA NA RYNKU PRACYPotencjalnemu pracodawcy oferujesz swoje kompetencje,na które mogą się składad:     Twoja wi...
MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Kompetencje przejawiają się w zachowaniach. W trakcie procesu rekrutacyjnego musisz pokazad się...
MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Osoba kompetentna, to ktoś, kto:Wiedzę możesz   Umiejętności rozwijasz w  Dzięki postawie „...
MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Po co mam sporządzad swój bilans kompetencji?  W dzisiejszym, pełnym rywalizacji świecie, nie...
MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Po co mam sporządzad swój bilans kompetencji?  Umiejętnośd  wiarygodnego   przedstawienia...
MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Jak zdefiniowad swoje kompetencje?     Zastanów się: jaką wiedzę, umiejętności oraz cechy ...
MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY  Spróbuj wypisad trzy najważniejsze zadania zawodowe,  które realizujesz codziennie. Następ...
MOJA WALUTA NA RYNKU PRACYWarto zastanowid się nad swoimi właściwościami osobowościi kompetencjami, by potem, w trakcie ro...
MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY  Zastanów się: czy możesz powiedzied, że miałeś w swojej  pracy osiągnięcia?  Osiągnięcia...
MOJA WALUTA NA RYNKU PRACYDlaczego należy formułowad cele zawodowe?    Cele odzwierciedlają to, co potrafisz i do czego...
MOJA WALUTA NA RYNKU PRACYJak sformułowad cele zawodowe?•  „Szukam pracy w roli specjalisty / menedżera dbającego o rozwó...
MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY      Aby doprecyzowad swoje cele zawodowe, odpowiedz      sobie na pytania:•  W czym...
MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY  Określając swoje cele zawodowe, pamiętaj, że powinny  one iśd w parze z tym, co dla Ciebie...
MOJA WALUTA NA RYNKU PRACYPrzy planowaniu swojej kariery zawodowej i ustalaniu celów,przeprowadź swoją analizę SWOT – zast...
DOKUMENTY APLIKACYJNE – cel tworzenia Celem dokumentów aplikacyjnych przesyłanych potencjalnemu pracodawcy jest zachęcenie...
DOKUMENTY APLIKACYJNE – cel tworzeniaNa podstawie Twoich dokumentów pracodawca czyrekrutujący może już wyciągad pierwsze w...
DOKUMENTY APLIKACYJNE – cel tworzeniaTworząc swoje dokumenty aplikacyjne, wykorzystajwnioski ze swojego bilansu kompetencj...
DOKUMENTY APLIKACYJNE – CVTworząc swoje CV, pamiętaj o kilku podstawowychzasadach:   doświadczenie i wykształcenie powin...
DOKUMENTY APLIKACYJNE – CVTworząc swoje CV, pamiętaj o kilku podstawowychzasadach:   opisuj konkretne obowiązki, używają...
DOKUMENTY APLIKACYJNE – CVSwoje doświadczenia możesz opisad językiem obowiązków lub językiemefektów. Poniżej przykład wyko...
DOKUMENTY APLIKACYJNE – CVA tam może brzmied opis tych samych doświadczeo napisanyjęzykiem efektów:03.2008 -      Na...
DOKUMENTY APLIKACYJNE Na formularzu „Moje obowiązki językiem efektów” wypisz najważniejsze obowiązki i zadania realizowane...
DOKUMENTY APLIKACYJNE – CVPamiętaj, by w swoim CV nie umieszczad informacjidotyczących: •  Twojego pochodzenia społeczneg...
DOKUMENTY APLIKACYJNE – list motywacyjny •  Jeden, dwa, trzy – czas minął !!! •  Badania wykazują, że 80 % listów motywa...
DOKUMENTY APLIKACYJNE – list motywacyjny Tworząc list motywacyjny, kieruj się zasadą 1/3 strony: •  Najważniejsze i najba...
DOKUMENTY APLIKACYJNE – list motywacyjny Tworząc list motywacyjny: •  nie usprawiedliwiaj się (zostałem wprawdzie zwolnio...
DOKUMENTY APLIKACYJNE – list motywacyjny Tworząc list motywacyjny, uważaj na: •  błędne oznaczenie adresata dokumentów • ...
DOKUMENTY APLIKACYJNE – najczęstsze błędyTworząc swoje dokumenty, wystrzegaj się: •  chaosu informacyjnego,    układu ...
DOKUMENTY APLIKACYJNE – referencjeReferencje:•  mogą mied formę dokumentów pisemnych bądź  informacji przekazywanych us...
DOKUMENTY APLIKACYJNE – referencje Osoby, które mogą udzielid Ci referencji: •  to bezpośredni przełożony, współpracownik...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – jak długo?Poszukiwanie pracy, to też praca, której efekty nie zawszepojawiają się szybko! •  ...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – jak długo?        Jak długo zajęło Panu/Pani znalezienie obecnej pracy?     więcej...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – w jaki sposób?        Jakie są według Pana/i najskuteczniejsze metody poszukiwania prac...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – w jaki sposób?Badanie przeprowadzone na zlecenie Work Service S.A. we wrześniu 2011 r.
POSZUKIWANIE OFERT PRACY Poszukując możliwości podjęcia nowej pracy, powinieneś pamiętad, że rynek pracy dzieli się na tzw...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY      RYNEK JAWNY             RYNEK UKRYTY•  prasa, radio, telewizja, Internet ...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY Pamiętaj! • Dostęp do jawnego  rynku pracy jest nieograniczony • Liczba osób zainteresowanych da...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY  Opracowując strategię poszukiwania pracy, zastanów się:  •  jakiej pracy szukasz? – o jakim ...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – Internet•  zdecydowana większośd pracodawców zamieszcza swoje  oferty pracy w Internecie (po...
POSZUKIWANIE OFERT PRACYDo najbardziej efektywnych metod/kanałówposzukiwania pracy możemy zaliczyd:            ...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – serwisy rekrutacyjne
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – serwisy rekrutacyjne Dlaczego warto zerkad na strony serwisów rekrutacyjnych? –zawierają:   ...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – social media        Social Media, czyli serwisy społecznościowe, to:•  rodzaj interakty...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – social mediaJak w kilku prostych krokach stworzyd swój profil?   Przykład dla portalu1.  Otw...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – social mediaPamiętaj, że nawiązując relacje on-line, powinieneśprzestrzegad zasad savoir-vivre:...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – social mediaPamiętaj, że nawiązując relacje w social media,powinieneś przestrzegad zasad savoir...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – on – lineKorzystając z dobrodziejstwa sieci internetowej,pamiętaj o kształtowaniu pozytywnego w...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – on – lineZa najbardziej efektywne metodyposzukiwania pracy uznaje się:•  kontakty prywatne/kon...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – kontakty prywatneKontakty prywatne to kontakty z:•  rodziną i krewnymi,•  sąsiadami,•  przyj...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – kontakty prywatne          firmą X
POSZUKIWANIE OFERT PRACYPoszukując pracy, możesz także          kontaktowad  siębezpośrednio z pracodawcamiZani...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyW procesie poszukiwania pracy warto skorzysta...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracy•  Typowy projekt w firmie rekrutacyjnej trw...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracy Narzędzia, którymi posługuje się rekrutując...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyCzego może oczekiwad od Ciebie rekrutujący, j...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyCzego może oczekiwad od Ciebie rekrutujący, j...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyCzego może oczekiwad od Ciebie rekrutujący, j...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyCzego może oczekiwad od Ciebie rekrutujący, j...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyKontaktując się z agencją doradztwa personaln...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyKontaktując się z agencją doradztwa personaln...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyKontaktując się z agencją doradztwa personaln...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyDokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na ogłosze...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY –zarządzanie procesem poszukiwao Dokumentuj wszystkie wysłane aplikacje i opracuj sposób zarządza...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY –zarządzanie procesem poszukiwao •  Poszukiwanie pracy polega w dużej mierze na zbieraniu   i ...
ROZMOWA TELEFONICZNA       Wywiad telefoniczny to metoda,       która poprzedza, a w wielu       przy...
ROZMOWA TELEFONICZNA –kiedy dzwoni pracodawca/rekrutujący Jeśli pracodawca/rekrutujący kontaktuje się z Tobą drogą telefon...
ROZMOWA TELEFONICZNA –kiedy dzwoni pracodawca/rekrutującyJeśli pracodawca/rekrutujący kontaktuje się z Tobą drogątelefonic...
ROZMOWA TELEFONICZNA –kiedy dzwoni pracodawca/rekrutującyZainicjowana przez Ciebie rozmowa telefoniczna możeprzybrad dwoja...
ROZMOWA TELEFONICZNA –kiedy Ty dzwonisz do pracodawcy/rekrutującegoJeśli sam zdecydujesz się na telefoniczny kontakt z pra...
ROZMOWA TELEFONICZNA –kiedy Ty dzwonisz do pracodawcy/rekrutującegoJeśli sam zdecydujesz się na telefoniczny kontakt z pra...
ROZMOWA TELEFONICZNA –kiedy Ty dzwonisz do pracodawcy/rekrutującegoJeśli sam zdecydujesz się na telefoniczny kontakt z pra...
ROZMOWA TELEFONICZNAW rozmowie telefonicznej, wystrzegaj się możliwych „wpadek”    Niechęd do rozmowy w        ...
ROZMOWA TELEFONICZNA – możliwe wpadki* 1.  Nie rozpoznanie firmy – jeśli na zdanie telefonującego: Dzieo   dobry, firm...
ROZMOWA TELEFONICZNA – możliwe wpadki* 3.  Brak świadomości swojego czasu i czasu rekrutującego – jeśli to   do Ciebie...
ROZMOWA TELEFONICZNA – możliwe wpadki* 5.  My zrobiliśMY/wykonaliśMY//osiągnęliśMY/ – umiejętnośd   współpracy zespoło...
ROZMOWA TELEFONICZNA – możliwe wpadki* 7.  Sprzedawanie wad ukrytych – prawdopodobnie nie jesteś   cyborgiem i poza po...
ROZMOWA TELEFONICZNA – możliwe wpadki* 9.  Oczekiwania finansowe – jeśli rekrutujący w rozmowie zapyta    Cię o ocz...
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA•  dla szukającego pracy stanowi możliwośd korzystnego  zaprezentowania własnej osoby i sprawdzen...
ROZMOWA KWALIFIKACYJNATwoim celem, jako osoby zaproszonej do udziałuw rozmowie kwalifikacyjnej, jest wzbudzenie w przyszły...
PRZED ROZMOWĄ KWALIFIKACYJNĄ… Postaw się w roli pracodawcy i zastanów się: •  jakiego pracownika chciałbyś mied na wybran...
PRZED ROZMOWĄ KWALIFIKACYJNĄ…Im lepiej będziesz przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej, tymwiększe Twoje szanse na zatrud...
PRZED ROZMOWĄ KWALIFIKACYJNĄ…Im lepiej będziesz przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej, tymwiększe Twoje szanse na zatrud...
PRZED ROZMOWĄ KWALIFIKACYJNĄ…Im lepiej będziesz przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej, tymwiększe Twoje szanse na zatrud...
W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ… Rozmowa kwalifikacyjna składa się (a przynajmniej powinna) z kilku logicznie uporządkow...
W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP I Faza kontaktu bezpośredniego (tzw. pierwszego wrażenia)•  W pierwszym etapie roz...
W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP I Faza kontaktu bezpośredniego (tzw. pierwszego wrażenia) Mając na względzie to, n...
W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP I Faza kontaktu bezpośredniego (tzw. pierwszego wrażenia)Mając na względzie to, na ...
W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP II Wywiad właściwyW drugim etapie wywiadu, rekrutujący prawdopodobnie: •  zada Ci...
W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP II Wywiad właściwyW drugim etapie wywiadu, rekrutujący może zadawad Ci pytaniadotyc...
W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP II Wywiad właściwyPrzykładowe pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:•  Proszę ...
W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP II Wywiad właściwy Osobie prowadzącej wywiad nie wolno zadawad pytao o:•  stan cyw...
W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP II Wywiad właściwy Jeśli w trakcie rozmowy         padnie   pytanie   z...
W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP II Wywiad właściwy W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej usłyszysz z pewnością wiele py...
W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP III Zakończenie • Ostatni etap rozmowy, to moment, kiedy rekrutujący może Ci zadad...
W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP III Zakończenie O co, jako kandydat możesz zapytad na rozmowie?• stanowisko, o  k...
W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…Ubiegając się o stanowisko pracy, wystrzegaj się :• błędu niedostatecznej wiedzy nt.  f...
W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…Ubiegając się o stanowisko pracy, wystrzegaj się:• bierności w  rozmowie, braku inicjat...
W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…Ubiegając się o stanowisko pracy, wystrzegaj się:• niewłaściwegozachowania niewerbalnego...
ROZMOWA KWALIFIKACYJNADla niektórych osób udział w rozmowie kwalifikacyjnej może bydsytuacją mocno stresującą. Jak zmniejs...
ROZMOWA KWALIFIKACYJNADla niektórych osób udział w rozmowie kwalifikacyjnej może bydsytuacją mocno stresującą. Jak zmniejs...
PO ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJPo zakooczeniu rozmowy:• podziękuj rozmówcy za poświęcony czas i uwagę oraz zaproszenie na spot...
PO ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJZrób notatki:• jakie zadano  Ci pytania?• jak na  nie odpowiadałeś?• jak oceniasz  swoje re...
PO ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJJeśli zdarzy się tak, że tym razem Cię nie wybrali…:•  podziękuj za to, że otrzymałeś informac...
PO ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJPamiętaj!Nawet jeśli rozmowa kwalifikacyjna nie zakooczy sięsukcesem (ofertą pracy), to mimo to...
INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJITesty    •  Zatrudnienie nowego pracownika to zwykle złożony,      długotrwały i ko...
INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJITesty W ramach prowadzonych procesów rekrutacji, możesz się spotkad z testami takimi, jak:• ...
INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJITestyDo testów merytorycznych, testów umiejętności, testówjęzykowych można i należy się przy...
INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJITesty Jeśli chodzi o testy psychologiczne, to: • niemożna „nie zdad” testów psychologicznyc...
INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJIAssessment CenterAssessment Center, to metoda, w ramach której: • grupa uczestników • bierze...
INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJIAssessment Center Assessment Center ma zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do kandyd...
INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJIAssessment CenterWśród zadao, z którymi możesz zetknąd się w ramach metodyAC, mogą znajdowad...
INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJIAssessment CenterChociaż nierzadko obiegowe opinie przedstawiają AC jako„coś strasznego”, w ...
INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJIZachowania w social mediaBądź świadomy, że do zamieszczonych w sieci informacjiwszyscy zaint...
INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJIZachowania w social media• uważaj na zdjęcia, które zamieszczasz w Internecie (prowokacyjne ...
NEGOCJACJE WARUNKÓW ZATRUDNIENIA Odpowiedź na pytanie:     Jakiej płacy Pan/ Pani się spodziewa? powinna byd staranni...
NEGOCJACJE WARUNKÓW ZATRUDNIENIAZanim odpowiesz na pytanie o oczekiwania finansowepowinieneś przeanalizowad: •  jak kszta...
NEGOCJACJE WARUNKÓW ZATRUDNIENIA• nie negocjuj wysokości wynagrodzenia do momentu, gdy będziesz pewien, że to właśnie Cieb...
NEGOCJACJE WARUNKÓW ZATRUDNIENIAZdarza się czasami, że kandydat zmienia zdanie co do swoichoczekiwao finansowych w miarę u...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY –co zrobid, jeśli stanęło w martwym punkcie? • Zachowaj odpowiednią perspektywę • Trzymaj się pl...
POSZUKIWANIE OFERT PRACY –co zrobid, jeśli stanęło w martwym punkcie? Zastanów się nad alternatywnymi możliwościami pracy...
Dziękujemy za uwagę!L.GRANT HR Consultingul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowicetel. 32 782 64 80,e-mail: lgrant@lgrant.comwww....
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Rynek pracy w pigułce

3.445 visualizações

Publicada em

Kilka pomocnych wskazówek dla osób poszukujących pracy.

Publicada em: Carreiras
 • If you are looking for customer-oriented academic and research paper writing service try ⇒⇒⇒ WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ liked them A LOTTT Really nice solutions for the last-day papers
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • To get professional research papers you must go for experts like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Rynek pracy w pigułce

 1. 1. RYNEK PRACY W PIGUŁCE Zapraszamy do prezentacji szkoleniowej, w której omawiamy najważniejsze zasady związane z poszukiwaniem nowej pracy. Każdy z omawianych tu tematów możesz pogłębid sięgając do wybranego rozdziału w zakładce „Przewodnik po rynku pracy”. Pamiętaj, że na naszych stronach znajdują się również wzory różnych dokumentów oraz wiele linków i informacji pomocnych w poruszaniu się po rynku pracy. Powodzenia!Prezentacja szkoleniowa przygotowana przez firmę L.GRANT HR Consulting
 2. 2. Zmiana i co dalej? Szanse czy zagrożenia? Moja waluta na rynku pracy – moje kompetencje, cele, wartości i osiągnięcia Dokumenty aplikacyjne – CV, list motywacyjny, referencje Poszukiwanie pracy – jak? rynek jawny czy ukryty? Internet, agencje doradztwa, kontakty bezpośrednie, social mediaTo są Rozmowa telefoniczna – kiedy dzwoni pracodawca,najważniejszezagadnienia, kiedy ja dzwonięo którychpowiemy w tejprezentacji. Rozmowa kwalifikacyjna – przed, po, w trakcie; przygotowanie i eliminowanie błędów Inne metody selekcjiZapraszamy! Negocjacje warunków zatrudnienia
 3. 3. ZMIANA – i co dalej? Co niesie ze sobą okres zmian ? Okres zmian niesie za sobą zarówno Zagrożenia – związane z negatywnymi aspektami zmiany (utrata pracy) jak i Szanse – związane z możliwością podjęcia nowych wyzwao.
 4. 4. Zmiana – i co dalej? Zanim zaczniesz poszukiwanie pracy, zastanów się z jakim nastawieniem podchodzisz do tego tematu? Jakiego typu uczucia Ci teraz towarzyszą? Czy są raczej pozytywne (nadzieja, optymizm, energia) czy raczej negatywne (lęk, niepokój, stres, żal)? To bardzo ważne aby sobie uświadomid jakie to uczucia, ponieważ mogą one rzutowad na wszystkie działania i kontakty jakie będziesz podejmowad poszukując nowej pracy. Pamiętaj, że:  Jeśli stanąłeś wobec sytuacji, w której straciłeś pracę, rzeczą naturalną będzie odczuwanie szeregu negatywnych uczud towarzyszących zmianie.  Ważne jednak, byś był świadomy, że w dłuższej perspektywie takie uczucia są destrukcyjne i najczęściej powodują niechęd do podejmowania jakiejkolwiek aktywności, a zwłaszcza tak stresującej, jak poszukiwanie nowej pracy.  Tymczasem wykorzystanie szans związanych z tym okresem wymaga aktywności i skupienia się na przyszłości. Dlatego, mając świadomośd, że negatywne uczucia mogą Ci towarzyszyd w tym okresie, postaraj się je pokonad poprzez dobre przygotowanie i codzienną aktywnośd związaną z poszukiwaniem nowej pracy i nowych możliwości. W tej prezentacji pokażemy Ci jak to zrobid.
 5. 5. ZMIANA – i co dalej?ZAGROŻENIA SZANSE• Brak pewności siebie • Nowa praca• Obniżone poczucie własnej wartości • Możliwośd rozwoju• Negatywne uczucia – poczucie zdrady, • Poznanie nowych ludzi złośd, niepewnośd, panika, stres • Awans zawodowy• Paraliż i niechęd do działania • Nowy etap w życiu Skoncentruj się na szansach. To pomoże Ci zniwelowad zagrożenia.
 6. 6. ZMIANA – i co dalej? Aby w pełni wykorzystad szanse związane z tym okresem, musisz pamiętad, że poszukiwanie pracy to też praca, która wymaga systematyki i dyscypliny: Dotychczasowa praca Poszukiwanie pracy • Codzienne wypełnianie zadao • Ustalenie własnego zakresu i obowiązków wynikających odpowiedzialności – zadao do z zajmowanego stanowiska pracy. wykonania i celów prowadzących do znalezienia pracy. • Praca w określonym wymiarze czasu. Wyznaczenie czasu na VS. • poszukiwania pracy (np. od 10 do • Efektywna praca przez około 40 16 itp.) godzin tygodniowo. • Efektywnośd i konsekwencja – • Raportowanie, ocena codzienne poszukiwania. przełożonego, ocena efektywności pracy. • Ocena własnej pracy, analiza podejmowanych działao (ich efektów).
 7. 7. ZMIANA – i co dalej?Co mówią statystyki o poszukiwaniu pracy? • Badania przeprowadzone przez firmę Hays Poland pokazują, że: – przeciętny czas poszukiwania pracy przez specjalistów to ok. 3 miesiące – średnio trzeba wysład ok. 50 CV, aby znaleźd pracę • Jednak nie ilośd, a jakośd jest najważniejsza: – osoby, które wysyłały do 10 CV otrzymywały częściej zaproszenia na rozmowy, niż osoby, które wysyłały 50 CV – osoby, które wysyłają od 10 do 50 CV są zapraszane średnio na 2 rozmowy, chod są i tacy, którzy otrzymali aż 5 zaproszeo (16,5%) – osoby, które wysyłały po 500 czy nawet 1000 CV szukały pracy średnio 9 – 12 miesięcy • Z drugiej strony, dane urzędów statystycznych pokazują, że osoby zarejestrowane w urzędach pracy poszukują pracy średnio od 7 do 12 miesięcy, w zależności od województwa oraz poziomu wykształcenia.
 8. 8. ZMIANA – i co dalej?
 9. 9. MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Poszukiwanie pracy to praca w sprzedaży! Co oferujesz ? Komu ? W jaki sposób ?
 10. 10. MOJA WALUTA NA RYNKU PRACYPotencjalnemu pracodawcy oferujesz swoje kompetencje,na które mogą się składad:  Twoja wiedza  umiejętności  cechy  postawy  wartości  osiągnięcia
 11. 11. MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Kompetencje przejawiają się w zachowaniach. W trakcie procesu rekrutacyjnego musisz pokazad się jako osoba kompetentna, dlatego powinieneś umied opowiadad o swoich doświadczeniach i osiągnięciach
 12. 12. MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Osoba kompetentna, to ktoś, kto:Wiedzę możesz Umiejętności rozwijasz w Dzięki postawie „chcę iposzerzad dzięki toku zdobywania jestem gotów” możeszedukacji i doświadczeo, wspierając wykorzystad swojądoświadczeniom się pozyskaną wiedzą wiedzę i umiejętnościżyciowym i naturalnymi w działaniu, w realizacjii zawodowym predyspozycjami konkretnych zadao.
 13. 13. MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Po co mam sporządzad swój bilans kompetencji? W dzisiejszym, pełnym rywalizacji świecie, nie wystarczy samo świadectwo ukooczenia odpowiedniej szkoły i uzyskanych kwalifikacji. Jeżeli poza swoim wykształceniem możesz przedstawid pracodawcy swoje mocne cechy charakteru, wykraczające poza bezpośrednio zdobytą w czasie szkoły lub studiów wiedzę, wówczas stajesz się dla potencjalnego pracodawcy interesującym kandydatem do pracy.
 14. 14. MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Po co mam sporządzad swój bilans kompetencji? Umiejętnośd wiarygodnego przedstawienia swoich kompetencji i motywacji ma obecnie kluczową rolę w całym procesie poszukiwania pracy – począwszy od dokumentów aplikacyjnych poprzez kontakt telefoniczny aż po bezpośrednie spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej Ważne byś spojrzał/a na siebie jako kandydata do pracy, który dysponuje różnorodnymi umiejętnościami w wielu dziedzinach! Nie ograniczaj się tylko do nazwy stanowiska!
 15. 15. MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Jak zdefiniowad swoje kompetencje? Zastanów się: jaką wiedzę, umiejętności oraz cechy wykorzystujesz do realizacji najważniejszych zadao w swojej pracy? np.: Zadanie Wiedza Umiejętności Cechy osobowości• zamawianie • znajomośd rynku • formułowanie • energia w działaniu komponentów do dostawców zapytao ofertowych • otwartośd na zmiany produkcji kostki • znajomośd cen • obsługa systemu do • szybkie brukowej składania zamówieo zapamiętywanie nowych informacji
 16. 16. MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Spróbuj wypisad trzy najważniejsze zadania zawodowe, które realizujesz codziennie. Następnie, zastanów się, czego potrzebujesz lub co rozwijasz, realizując to zadanie, z podziałem na: • wiedzę fachową lub ogólną • umiejętności techniczne i zawodowe • umiejętności interpersonalne • cechy i zdolności osobiste
 17. 17. MOJA WALUTA NA RYNKU PRACYWarto zastanowid się nad swoimi właściwościami osobowościi kompetencjami, by potem, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,móc pokierowad rozmowę w stronę tych cech, które są Twoimimocnymi stronami.Istotne jest także, byś wskazując daną cechę, potrafił poprzed jąprzykładem i byś zastanowił się, w jaki sposób można ją było dalejrozwijad.Czasami w definiowaniu swoich cech może Ci także pomóc analizaTwoich zainteresowao – a więc – czym zajmujesz się w wolnychchwilach? Co cię pochłania?
 18. 18. MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Zastanów się: czy możesz powiedzied, że miałeś w swojej pracy osiągnięcia? Osiągnięcia zawodowe można podzielid na 7 grup:
 19. 19. MOJA WALUTA NA RYNKU PRACYDlaczego należy formułowad cele zawodowe?  Cele odzwierciedlają to, co potrafisz i do czego chcesz dążyd w trakcie rozwoju kariery.  Dzięki celom określasz i wysyłasz do otoczenia komunikat:  jaką rolę chcesz pełnid  w jakim obszarze lub obszarach konkretnie szukasz pracy  Mając sprecyzowane cele, jesteś w stanie wyjaśnid przyszłemu pracodawcy swoje motywacje oraz wskazad, w czym możesz się najlepiej sprawdzid.  Zdefiniowany cel pomaga w stworzeniu dobrego CV
 20. 20. MOJA WALUTA NA RYNKU PRACYJak sformułowad cele zawodowe?• „Szukam pracy w roli specjalisty / menedżera dbającego o rozwój i jakośd procesów sprzedażowych oraz podnoszącego efektywnośd tych procesów”• „Ambitna i kreatywna praca na stanowisku menedżerskim w dziale handlowym dużej firmy, umożliwiająca podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy”• „Podjęcie pracy na stanowisku specjalisty ds. logistyki lub/i transportu w firmie o międzynarodowym zasięgu działania ”• „Posiadam doświadczenie w obsłudze i utrzymywaniu lojalności klientów hurtowych z branży spożywczej. Chcę wykorzystad swoje doświadczenie i umiejętności w kształtowaniu relacji z klientami i wsparciu sprzedaży”.
 21. 21. MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Aby doprecyzowad swoje cele zawodowe, odpowiedz sobie na pytania:• W czym jestem dobry? Najlepszy? • Co sprawia, że mogę byd postrzegany jako• Co odróżnia mnie od innych osób osoba dobrze wykwalifikowana? szukających podobnej pracy? • Jakie rzeczy umiem robid?• Jakie umiejętności są/były doceniane? • W jakich tematach mam wiedzę?• Jaka praca mnie interesuje? W jakich chciałbym ją zdobyd?• Wykonywanie jakich zadao, daje mi • Jaką rolę mogę pełnid w zespole? satysfakcję? • W jakiej firmie chciałbym pracowad za• Co powiedzieliby moi koledzy z pracy rok, dwa, pięd lat? zapytani o to, jaką jestem osobą/jakim • Na jakim stanowisku chciałbym pracowad jestem pracownikiem? za rok, dwa, pięd lat?• Jaka praca byłaby dla mnie idealna? • Jakie umiejętności powinienem poszerzyd,• Jakich ofert pracy na pewno bym nie by lepiej wykonywad swoją pracę? rozważał/a?
 22. 22. MOJA WALUTA NA RYNKU PRACY Określając swoje cele zawodowe, pamiętaj, że powinny one iśd w parze z tym, co dla Ciebie ważne w życiu – a zatem – co stanowi dla Ciebie wartośd?: • bycie niezależnym i działanie autonomiczne?, • posiadanie władzy i wywieranie wpływu na innych?, • zachowanie równowagi między różnymi aspektami życia?, • bycie lubianym przez innych?, • poczucie stabilizacji i bezpieczeostwa?, • bycie zamożnym?, • a może coś zupełnie innego?
 23. 23. MOJA WALUTA NA RYNKU PRACYPrzy planowaniu swojej kariery zawodowej i ustalaniu celów,przeprowadź swoją analizę SWOT – zastanów się nad tym : • jakie są Twoje mocne strony jako pracownika? • jakie są Twoje słabe strony jako pracownika? • jakie szanse możesz wykorzystad? • jakie zagrożenia mogą Cię spotkad i jak możesz ich uniknąd lub zniwelowad ich wpływ? Pamiętaj! Wnikliwe i rzetelne opracowanie wszystkich elementów swojego bilansu zawodowego zaprocentuje w postaci lepszego CV, listu motywacyjnego oraz większej pewności siebie podczas rozmów kwalifikacyjnych.
 24. 24. DOKUMENTY APLIKACYJNE – cel tworzenia Celem dokumentów aplikacyjnych przesyłanych potencjalnemu pracodawcy jest zachęcenie do zaproszenia Cię do kolejnego etapu rekrutacji, czyli najczęściej na rozmowę kwalifikacyjną! Osoba czytająca Twoje CV i LM musi sobie odpowiedzied na pytanie – czy warto się z Tobą spotkad pod kątem danego stanowiska pracy.
 25. 25. DOKUMENTY APLIKACYJNE – cel tworzeniaNa podstawie Twoich dokumentów pracodawca czyrekrutujący może już wyciągad pierwsze wnioski natemat Twoich doświadczeo, sposobu wysławiania sięi argumentowania, sposobu prezentowania danych,profesjonalizmu – dlatego dołóż wszelkich starao, abyTwoje dokumenty aplikacyjne zachęcały ich adresatówdo zaproszenia Cię na spotkanie.
 26. 26. DOKUMENTY APLIKACYJNE – cel tworzeniaTworząc swoje dokumenty aplikacyjne, wykorzystajwnioski ze swojego bilansu kompetencji: • wybierz te osiągnięcia i zdolności, które uważasz za najbardziej miarodajne wskaźniki Twojej przydatności zawodowej na stanowisku, na które chcesz aplikowad • zastanów się, które z Twoich cech charakteru, osobowości, umiejętności i kompetencje mogą byd przydatne na tym stanowisku? – znajdź konkretne przykłady
 27. 27. DOKUMENTY APLIKACYJNE – CVTworząc swoje CV, pamiętaj o kilku podstawowychzasadach:  doświadczenie i wykształcenie powinno byd prezentowane w odwróconej chronologii (tj. od „najświeższego” do najstarszego  CV powinno zawierad konkrety i odnosid się do faktów przedstawionych w logiczny sposób  dokument powinien wyglądad estetycznie – zadbaj o jego graficzną, przejrzystą! formę  dokument powinien byd kompletny – nie musisz ograniczad się do 1 strony, ale też nie rozpisuj się zanadto
 28. 28. DOKUMENTY APLIKACYJNE – CVTworząc swoje CV, pamiętaj o kilku podstawowychzasadach:  opisuj konkretne obowiązki, używając pozytywnego języka dla opisania uzyskanych rezultatów  akcentuj to, co istotne, zarówno w obszarze doświadczeo, jak i edukacji (np. jeśli masz wykształcenie wyższe nie ma sensu wymieniad, jaką szkołę podstawową ukooczyłeś…)  nie pozostawiaj luk między datami zatrudnienia – niewyjaśnione, budzą wątpliwości  nie stosuj skrótów i żargonu zawodowego, jeśli nie masz pewności, że zostanie on zrozumiany
 29. 29. DOKUMENTY APLIKACYJNE – CVSwoje doświadczenia możesz opisad językiem obowiązków lub językiemefektów. Poniżej przykład wykorzystania języka obowiązków:03.2008 - Napoje ABC Sp. z o.o. - Specjalista ds. obsługi klienta: • Przyjmowanie i realizacja zamówieo od klientów hurtowych, z rynku tradycyjnego (sklepy) oraz gastronomii (sektor HoReCa); • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i obsługa dokumentacji związanej z obsługą klientów (faktury, korekty, dokumenty transportowe, etc.); • Rozliczanie prawidłowości dostaw, weryfikacja należności, podejmowanie podstawowych działao windykacyjnych, rozliczanie reklamacji; • Obsługa systemu CRM – wprowadzanie i aktualizacja danych o klientach; • Obsługa i prowadzenie sklepu firmowego, w tym ewidencja zakupów i kontrola zapasów.
 30. 30. DOKUMENTY APLIKACYJNE – CVA tam może brzmied opis tych samych doświadczeo napisanyjęzykiem efektów:03.2008 - Napoje ABC Sp. z o.o. - Specjalista ds. obsługi klienta: • Odpowiedzialnośd na obsługę oraz kształtowanie bieżących relacji z grupą 125 klientów Oddziału firmy Napoje ABC, generujących sprzedaż o wartości 12 mln pln miesięcznie (wzrost o 50% z 8 mln pln w 2004): • Wprowadzenie usprawnieo skracających przeciętny czas realizacji zlecenia z 1 dnia roboczego do 3 godzin; • Wzrost wskaźnika prawidłowości dostaw z 67% w 2006 do 96% w 2011 (terminowe dostawy zgodnie ze specyfikacją); • Obniżenie wskaźnika reklamacji dostaw do 4% (z poziomu 33% w 2006) • Utrzymanie 95% lojalności klientów, przy zapewnieniu wzrostu wolumenu zamawianych towarów u 65% obsługiwanych przeze mnie klientów • Obniżenie przeciętnego czasu spływu należności z 36 dni w 2006 do 17 dni w 2011r.
 31. 31. DOKUMENTY APLIKACYJNE Na formularzu „Moje obowiązki językiem efektów” wypisz najważniejsze obowiązki i zadania realizowane na ostatnim stanowisku pracy. Przy każdym z zadao spróbuj odpowiedzied na następujące pytania:  Co było efektem dobrze zrealizowanego zadania? Np.: przyjęcie zamówienia / terminowa dostawa do klienta, etc.  Czy wypisany efekt mogę przedstawid liczbowo? Np. przyjmowanie 200 zamówieo miesięcznie / obsługa ewidencji sprzedaży 370 klientów /m-c  Jak mogę zobrazowad efektywnośd realizacji tego zadania? Np. 95% przyjętych zamówieo zostało zrealizowanych terminowo  Czy w realizacji tego zadania mam jakieś osiągnięcia? Np. podniosłem wskaźnik terminowości dostaw z 65% w 03/2009 do 97% w 09/2011
 32. 32. DOKUMENTY APLIKACYJNE – CVPamiętaj, by w swoim CV nie umieszczad informacjidotyczących: • Twojego pochodzenia społecznego • członków rodziny i ich miejsc pracy • poglądów politycznych • wyznao religijnych • światopoglądu • konfliktów w poprzedniej pracy • informacji niezgodnych z prawdą
 33. 33. DOKUMENTY APLIKACYJNE – list motywacyjny • Jeden, dwa, trzy – czas minął !!! • Badania wykazują, że 80 % listów motywacyjnych jest odrzucanych już po 3 sekundach ich czytania – pracodawcy nie mogą sobie pozwolid na uważne przeczytanie każdego listu. • Twoim zadaniem jest więc zainteresowanie pracodawcy swoją kandydaturą już w pierwszych 3 sekundach. • Podczas, gdy CV stanowi raczej formalny dokument, list motywacyjny daje Ci pewną swobodę w wyrażaniu myśli i podkreśleniu Twojej indywidualności.
 34. 34. DOKUMENTY APLIKACYJNE – list motywacyjny Tworząc list motywacyjny, kieruj się zasadą 1/3 strony: • Najważniejsze i najbardziej przekonywujące argumenty listu powinny się znaleźd w pierwszej z trzech części twojego dokumentu. Na tę częśd pracodawca zwraca największą uwagę. • Osoba czytająca list powinna mied wrażenie, iż jest on jedyny w swoim rodzaju, skierowany właśnie do tej, a nie innej firmy, a Ty jesteś właśnie tą osobą, której ona poszukuje.
 35. 35. DOKUMENTY APLIKACYJNE – list motywacyjny Tworząc list motywacyjny: • nie usprawiedliwiaj się (zostałem wprawdzie zwolniony, ale była to redukcja etatów) • nie pisz o swoich problemach ze znalezieniem pracy (od roku jestem bezrobotny) • nie opisuj swoich trudności finansowych (potrzebuję pracy, gdyż mam kredyt) • nie proś o pomoc (bardzo proszę o danie mi szansy) • nie pokazuj, że zgodzisz się na każde warunki – nawet jeśli tak jest (mogę robid wszystko)
 36. 36. DOKUMENTY APLIKACYJNE – list motywacyjny Tworząc list motywacyjny, uważaj na: • błędne oznaczenie adresata dokumentów • brak nazwy stanowiska / numeru referencyjnego • pomyłki w nazwie firmy, do której aplikujemy • pisanie o cudzych osiągnięciach • „wodolejstwo” i ogólniki • niedostosowanie treści listu do oferty pracy • przeładowanie treścią
 37. 37. DOKUMENTY APLIKACYJNE – najczęstsze błędyTworząc swoje dokumenty, wystrzegaj się: • chaosu informacyjnego, układu utrudniającego wyszukanie najważniejszych informacji • nieczytelnego układu treści, lakoniczności lub przeładowania treścią • zbyt dużej ilości efektów graficznych (różnych czcionek, ramek, kolorów, etc.) • nieoficjalnych zdjęd • używania żargonu branżowego i skrótów • szablonowości • pomyłek w datach i chronologii • braku zgody na przetwarzanie danych osobowych
 38. 38. DOKUMENTY APLIKACYJNE – referencjeReferencje:• mogą mied formę dokumentów pisemnych bądź informacji przekazywanych ustnie przez poprzednich pracodawców• potwierdzają Twoje umiejętności i kwalifikacje, które przedstawiasz w dokumentach aplikacyjnych i podczas rozmów kwalifikacyjnych• nie powinny byd dołączane do CV i Listu motywacyjnego, wysyłanych w odpowiedzi na ofertę pracy – to kwestia do poruszenia na rozmowie kwalifikacyjnej
 39. 39. DOKUMENTY APLIKACYJNE – referencje Osoby, które mogą udzielid Ci referencji: • to bezpośredni przełożony, współpracownik lub klient, którego obsługiwałeś • powinny byd uprzedzone o tym, że możesz posłużyd się ich danymi personalnymi i podad je do wiadomości rekrutującego/pracodawcy
 40. 40. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – jak długo?Poszukiwanie pracy, to też praca, której efekty nie zawszepojawiają się szybko! • średni czas poszukiwania pracy według danych Urzędu Statystycznego to około 10 miesięcy!
 41. 41. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – jak długo? Jak długo zajęło Panu/Pani znalezienie obecnej pracy? więcej niż rok 13% około roku 8% około pół roku 5% około 3 miesięcy 9% około miesiąca 21% około tygodnia 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25%Badanie zlecone przez Work Service SA przeprowadzone przez Instytut Badania Opinii Homo Homini w dniu 17września 2011r. na losowej, liczebnie reprezentatywnej próbie dla ogółu dorosłych mieszkaoców Polski. Wielkośdpróby wyniosła 1041 osób, a błąd oszacowania 3%. Wyniki zbierano metodą wywiadów kwestionariuszowychwspomaganych komputerowo (CATI).
 42. 42. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – w jaki sposób? Jakie są według Pana/i najskuteczniejsze metody poszukiwania pracy? wysyłanie CV na ogłoszenia bezpośrednio do pracodawców 52,5% poprzez kontakty rodziny i znajomych 48,7% poprzez profesjonalną sied kontaktów/kontakty biznesowe 47,5% wysyłanie CV na oferty pracy publikowane w Internecie, 41,4% na portalach pracy poprzez kontakt z agencją rekrutacyjną 35,7% poprzez aktywnośd na portalach społecznościowych, 11,4% kontakt od potencjalnego pracodawcy poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i nawiązywanie 9,5% nowych kontaktów wysyłanie CV na oferty pracy publikowane w prasie 9,1% na targach pracy 4,2% inne 3,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%Badanie przeprowadzone przez Hays Poland w I kwartale 2011 r.
 43. 43. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – w jaki sposób?Badanie przeprowadzone na zlecenie Work Service S.A. we wrześniu 2011 r.
 44. 44. POSZUKIWANIE OFERT PRACY Poszukując możliwości podjęcia nowej pracy, powinieneś pamiętad, że rynek pracy dzieli się na tzw. rynek jawny i rynek ukryty
 45. 45. POSZUKIWANIE OFERT PRACY RYNEK JAWNY RYNEK UKRYTY• prasa, radio, telewizja, Internet • bezpośrednie kontakty• giełdy pracy z pracodawcą, pomimo braku ogłoszeo o pracy• instytucje: Urzędy Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery • kontakty prywatne np. poprzez Zawodowej, Agencje Doradztwa portale społecznościowe Personalnego i Pośrednictwa Pracy • darmowe staże i praktyki• przypadkowe oferty: tablice ogłoszeo w sklepach , supermarketach, restauracjach, oferty w oknach wystawowych
 46. 46. POSZUKIWANIE OFERT PRACY Pamiętaj! • Dostęp do jawnego rynku pracy jest nieograniczony • Liczba osób zainteresowanych daną ofertą pracy jest kolosalnie większa niż liczba osób poruszających się po rynku ukrytym • 2/3wszystkich ofert nie jest ujawnianych do publicznej wiadomości
 47. 47. POSZUKIWANIE OFERT PRACY Opracowując strategię poszukiwania pracy, zastanów się: • jakiej pracy szukasz? – o jakim charakterze?, w jakiej branży? w jak dużej firmie?, w jakiej lokalizacji? • jaką pracę możesz znaleźd? • gdzie tę pracę możesz znaleźd? • jak dotrzed do pracodawcy? • jak nawiązad i wykorzystad kontakt z pracodawcą?
 48. 48. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – Internet• zdecydowana większośd pracodawców zamieszcza swoje oferty pracy w Internecie (portale rekrutacyjne, strona WWW firmy);• w Internecie znaleźd możesz kilkadziesiąt profesjonalnych, polskich portali zawierających ogłoszenia rekrutacyjne• poszukując ofert pracy, warto także zaglądad na strony www pracodawców – zakładki typu: kariera, praca u nas, dołącz do nas itp.
 49. 49. POSZUKIWANIE OFERT PRACYDo najbardziej efektywnych metod/kanałówposzukiwania pracy możemy zaliczyd: Social Media Internet – portale Kontakty bezpośrednie rekrutacyjne / prywatne Agencje doradztwa personalnego lub agencje pośrednictwa pracy
 50. 50. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – serwisy rekrutacyjne
 51. 51. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – serwisy rekrutacyjne Dlaczego warto zerkad na strony serwisów rekrutacyjnych? –zawierają: umożliwiają:• duży wybór ofert pracy • skonstruowanie własnego CV oraz z różnych branż oraz wprowadzenie już istniejącego do specjalizacji bazy danych, z której korzystają pracodawcy• zagraniczne oferty pracy • dostęp do własnej aplikacji• treści o charakterze z dowolnego miejsca poradnikowym • automatyczne otrzymywanie• opinię dotyczącą powiadomienia o nowych ofertach poszczególnych pracodawców pracy (na wskazany adres e-mail) (forum)
 52. 52. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – social media Social Media, czyli serwisy społecznościowe, to:• rodzaj interaktywnych stron WWW, które są współtworzone przez sieci społeczne osób podzielających wspólne zainteresowania lub chcących poznad zainteresowania innych (wg. Wikipedii).• idealne miejsce do nawiązywania kontaktów pomiędzy pracodawcami a osobami poszukującymi zatrudnienia
 53. 53. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – social mediaJak w kilku prostych krokach stworzyd swój profil? Przykład dla portalu1. Otwórz stronę główną www.goldenline.pl (strona główna)2. Wypełnij kwestionariusz rejestracyjny (rejestracja)3. Zaloguj się za pomocą wymyślonego hasła oraz loginu4. Uzupełnij profil o informacje, które mogą byd istotne dla potencjalnego pracodawcy np. doświadczenie zawodowe, znajomośd języków itp. (profil)5. Korzystaj z narzędzi (np. wyszukiwarka ofert pracy, fora dyskusyjne, grupy tematyczne) i bezpośrednio nawiązuj relację
 54. 54. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – social mediaPamiętaj, że nawiązując relacje on-line, powinieneśprzestrzegad zasad savoir-vivre:• Twój adres e-mail winien byd prosty do zapamiętania np. adam.nowak@gmail.com• nie używaj adresów typu kotteczek@buziaczek.onet.pl• stosuj ogólnie przyjęte zwroty powitalne, pożegnalne oraz grzecznościowe (co prawda na portalach społecznościowych raczej funkcjonuje język mniej formalny, ale nigdy nie wiesz, kto jest odbiorcą Twojego komunikatu).• staraj się poprawnie formatowad tekst – o ile interface portalu to umożliwia (dziel tekst na akapity itp.)• podawaj temat wiadomości
 55. 55. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – social mediaPamiętaj, że nawiązując relacje w social media,powinieneś przestrzegad zasad savoir-vivre:• przestrzegaj zasad poprawnej pisowni (kwestia dysleksji, literówek)• odpowiadając na list /post, cytuj tekst, do którego się odnosimy• staraj się pisad o konkretach• odpowiadaj na wiadomości jak najszybciej• raczej unikaj wielkich liter (w Internecie oznaczają krzyk i utrudniają czytanie)• unikaj spamowania – nie rozsyłaj mało wartościowych informacji• pamiętaj o zasadzie wzajemności – obopólnej wymianie informacji!
 56. 56. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – on – lineKorzystając z dobrodziejstwa sieci internetowej,pamiętaj o kształtowaniu pozytywnego wizerunku on-line i wystrzegaj się:• niestosownych komentarzy i opinii• niestosownych zdjęd/filmików video• negatywnych komentarzy dotyczących poprzednich pracodawców, kolegów z pracy
 57. 57. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – on – lineZa najbardziej efektywne metodyposzukiwania pracy uznaje się:• kontakty prywatne/kontakty bezpośrednie, które stanowią jedno z podstawowych narzędzi rekrutacyjnych stosowanych przez wielu pracodawców i niejednokrotnie pozwalają na dotarcie do osoby decyzyjnej w kwestiach personalnych• oczywiście skutecznośd działao w dużym stopniu zależy od zaangażowania osoby poszukującej pracy.
 58. 58. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – kontakty prywatneKontakty prywatne to kontakty z:• rodziną i krewnymi,• sąsiadami,• przyjaciółmi• znajomymi ze szkoły/dzieciostwa,• byłymi współpracownikami i partnerami handlowymi;• znajomymi z klubów i stowarzyszeo,• ludźmi, których widujesz codziennie Jak wyglądają Twoje kontakty prywatne? – spróbuj wypisad co najmniej po 2 nazwiska osób z każdej z powyższych kategorii, z którymi warto skontaktowad się z informacją o poszukiwaniu pracy.
 59. 59. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – kontakty prywatne firmą X
 60. 60. POSZUKIWANIE OFERT PRACYPoszukując pracy, możesz także kontaktowad siębezpośrednio z pracodawcamiZanim zdecydujesz się na taki krok, odpowiednio się przygotuji przemyśl cel takiego kontaktu.Czy zastanowiłeś się: • czym zajmuje się ta firma/instytucja? • dlaczego właśnie tam chcę pracowad? Które kompetencje/ doświadczenia mogą byd tu najbardziej przydatne? • w jakim charakterze chcę / mogę pracowad? • z kim się kontaktowad? Kto może byd moim przełożonym? Jaką rolę pełni dział personalny?
 61. 61. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyW procesie poszukiwania pracy warto skorzystad z usługagencji doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,w ramach których wyróżnid można : • agencje doradztwa personalnego/rekrutacyjne • agencje pracy tymczasowej • pośrednicy pracy • agencje rekrutujące na rynki zagraniczneDlaczego warto? – ponieważ agencje takie: • współpracują z wieloma firmami i instytucjami • posiadają szeroki portfel ofert.
 62. 62. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracy• Typowy projekt w firmie rekrutacyjnej trwa około miesiąca – do kooca tego okresu zleceniodawca wymaga przedstawienia kandydatów spełniających jego oczekiwania.• Kolejne kilka tygodni to czas na decyzje po stronie pracodawcy.• Zazwyczaj rekrutujący przedstawia zleceniodawcy minimum 3-5 kandydatów.
 63. 63. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracy Narzędzia, którymi posługuje się rekrutujący, poszukując odpowiedniego kandydata to: • wewnętrzna baza danych – mailing do potencjalnych kandydatów, • ogłoszenia na portalach rekrutacyjnych (1 lub 2 najbardziej znane + szereg pomniejszych, bezpłatnych), • portale społecznościowe, • headhunting .
 64. 64. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyCzego może oczekiwad od Ciebie rekrutujący, jeśli bierzeszudział w realizowanym przez agencję projekcie? • profesjonalnie przygotowanego CV i określania celu przesłania dokumentu (czy „po prostu” do bazy danych, czy w związku z projektem rekrutacyjnym na konkretne stanowisko?), aktualnych danych kontaktowych, rzetelnego opisu doświadczenia zawodowego oraz posiadanych kompetencji • mobilności i gotowości do odbycia spotkania w innej lokalizacji (inne miasto) w godzinach pracy
 65. 65. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyCzego może oczekiwad od Ciebie rekrutujący, jeśli bierzeszudział w realizowanym przez agencję projekcie? • profesjonalnie przygotowanego CV i określania celu przesłania dokumentu (czy „po prostu” do bazy danych, czy w związku z projektem rekrutacyjnym na konkretne stanowisko?), aktualnych danych kontaktowych, rzetelnego opisu doświadczenia zawodowego oraz posiadanych kompetencji • mobilności i gotowości do odbycia spotkania w innej lokalizacji (inne miasto) w godzinach pracy
 66. 66. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyCzego może oczekiwad od Ciebie rekrutujący, jeśli bierzeszudział w realizowanym przez agencję projekcie? • profesjonalnie przygotowanego CV i określania celu przesłania dokumentu (czy „po prostu” do bazy danych, czy w związku z projektem rekrutacyjnym na konkretne stanowisko?), aktualnych danych kontaktowych, rzetelnego opisu doświadczenia zawodowego oraz posiadanych kompetencji • mobilności i gotowości do odbycia spotkania w innej lokalizacji (inne miasto) w godzinach pracy
 67. 67. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyCzego może oczekiwad od Ciebie rekrutujący, jeśli bierzeszw realizowanym przez agencję projekcie? • umiejętności korzystania z narzędzi komunikacji internetowej (np. Skype – wideo- rozmowa on-line, internetowe systemy składania aplikacji • wypełniania testów • motywacji, zaangażowania i cierpliwości- niejednokrotnie procesy rekrutacyjne składają się z kilku etapów
 68. 68. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyKontaktując się z agencją doradztwa personalnego/pośrednictwa pracy, a nawet bezpośrednio z potencjalnympracodawcą, pamiętaj: • treśd maila powinna byd profesjonalna i zwięzła • podaj temat maila, najlepiej numer referencyjny i nazwę stanowiska, na które aplikujesz (chyba że zależy Ci po prostu, by Twoje dokumenty zostały umieszczone w bazie danych) • CV i list motywacyjny dołączaj w postaci załączników (*.doc lub *.pdf ) – nie wklejaj ich zawartości w treśd maila!
 69. 69. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyKontaktując się z agencją doradztwa personalnego/pośrednictwa pracy, a nawet bezpośrednio z potencjalnympracodawcą, pamiętaj: • załączniki powinny mied wielkośd nie przekraczającą 1 MB (zazwyczaj źle sformatowane zdjęcie wpływa na duży rozmiar pliku) • przesyłaj wyłącznie oczekiwane dokumenty (a nie wszystkie świadectwa, zaświadczenia, dyplomy itp.) i w oczekiwanym języku • nie zabezpieczaj dokumentów hasłami uniemożliwiającymi ich odczytanie
 70. 70. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyKontaktując się z agencją doradztwa personalnego/pośrednictwa pracy, a nawet bezpośrednio z potencjalnympracodawcą, pamiętaj: • nie wysyłaj dokumentów jednocześnie do kilku odbiorców (nawet ,jeśli używasz opcji ukryj do wielu…) • nie wysyłaj aplikacji kilkakrotnie pod kątem danej oferty pracy • przed kliknięciem ikony wyślij upewnij się, że załączyłeś poprawne pliki (a nie przykładowo prywatne zdjęcia, listy zakupów itp.)
 71. 71. POSZUKIWANIE OFERT PRACY – agencje doradztwapersonalnego i pośrednictwa pracyDokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na ogłoszenieo pracy wysyłaj tak szybko, jak to tylko możliwe, w krótkimczasie po ukazaniu się oferty pracy czy otrzymaniuinformacji o naborze do konkretnej firmy z innych źródeł alepo przemyśleniu zawartości swoich dokumentówaplikacyjnych (bo aplikujesz na konkretne stanowiskoi Twoje dokumenty powinny byd tego wyrazem)Liczy się czas!
 72. 72. POSZUKIWANIE OFERT PRACY –zarządzanie procesem poszukiwao Dokumentuj wszystkie wysłane aplikacje i opracuj sposób zarządzania informacjami pozyskiwanymi podczas poszukiwao (kontakty, informacje o firmach, artykuły, etc.). Możesz sobie w tym celu stworzyd w komputerze plik z tabelką podobną do tej:
 73. 73. POSZUKIWANIE OFERT PRACY –zarządzanie procesem poszukiwao • Poszukiwanie pracy polega w dużej mierze na zbieraniu i wykorzystywaniu informacji na temat rynku pracy – w pewnym sensie nie różni się znacząco od zarządzania klasycznym projektem • Dlatego warto archiwizowad wszystkie swoje kroki na rynku pracy, aby szybciej i celniej odpowiadad na telefony pracodawców • Stwórz specjalny katalog w swoim komputerze z wszystkimi potrzebnymi dokumentami (CV, list motywacyjny, skany referencji, etc.) • Utrzymuj dyscyplinę i narzud sobie odpowiedni rytm systematycznych działao
 74. 74. ROZMOWA TELEFONICZNA Wywiad telefoniczny to metoda, która poprzedza, a w wielu przypadkach nawet zastępuje rozmowę kwalifikacyjną.
 75. 75. ROZMOWA TELEFONICZNA –kiedy dzwoni pracodawca/rekrutujący Jeśli pracodawca/rekrutujący kontaktuje się z Tobą drogą telefoniczną, to zwykle pragnie uzyskad informacje na temat: • danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: – czy dysponujesz wymaganym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym? – jakie dokładnie były Twoje obowiązki na danym stanowisku? • Twojej znajomości tematyki zawodowej • Twojej aktualnej sytuacji życiowej
 76. 76. ROZMOWA TELEFONICZNA –kiedy dzwoni pracodawca/rekrutującyJeśli pracodawca/rekrutujący kontaktuje się z Tobą drogątelefoniczną, to zwykle pragnie uzyskad informacje na temat: • rzeczywistych przyczyn Twojego ubiegania się o stanowisko; • Twojej gotowości do zmiany miejsca zamieszkania, jeśli praca tego wymaga; • Twoich oczekiwao finansowych oraz znajomości języków obcych (jeśli taki był wymóg pracy)
 77. 77. ROZMOWA TELEFONICZNA –kiedy dzwoni pracodawca/rekrutującyZainicjowana przez Ciebie rozmowa telefoniczna możeprzybrad dwojaki charakter: • czysto informacyjny , np. „Dzieo dobry, moje nazwisko............... Dzwonię w sprawie ogłoszenia o pracy, które zostało zamieszczone przez paostwa w dniu dzisiejszym na stronie/w prasie .............. . Chciałbym dowiedzied się czy mogę porozmawiad z kimś na ten temat?” • polegający na nawiązaniu kontaktu z pracodawcą i zaprezentowaniu swojej osoby tak, aby zaciekawid rozmówcę sobą, co w konsekwencji poprowadzi do uzyskania zgody na wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych.
 78. 78. ROZMOWA TELEFONICZNA –kiedy Ty dzwonisz do pracodawcy/rekrutującegoJeśli sam zdecydujesz się na telefoniczny kontakt z pracodawcą/rekrutującym, pamiętaj o: • wcześniejszym „rozpoznaniu” firmy – trochę głupio dzwonid, nie wiedząc do kogo się dzwoni • odpowiedniej porze telefonowania – najlepiej rano (co nie znaczy o 7 rano!, chyba że wiesz, że firma do przedstawiciela której dzwonisz, otwarta jest już od wczesnych godzin porannych) • zarezerwowaniu odpowiedniej ilości czasu (nie wiesz, w jakim kierunku potoczy się rozmowa, a tekst w stylu: muszę już kooczyd, bo byłem/am umówiony/a na zakupy z koleżanką/mam za chwilę zajęcia fitness jest mało profesjonalny)
 79. 79. ROZMOWA TELEFONICZNA –kiedy Ty dzwonisz do pracodawcy/rekrutującegoJeśli sam zdecydujesz się na telefoniczny kontakt z pracodawcą/rekrutującym, pamiętaj o: • przygotowaniu odpowiedniej „scenerii” do telefonowania, takiej w której nikt i nic (np. czajnik z gwizdkiem) nie będzie Ci przeszkadzał w prowadzeniu rozmowy • przygotowaniu dokumentów/notatek • liście swoich pytao – w koocu po coś przecież dzwonisz • uprzednim przemyśleniu pytao: kim jestem?/w jakiej sprawie dzwonię?/jakie stanowisko mnie interesuje?/z kim chciałbym rozmawiad? • przedstawieniu siebie! i sprawy, w jakiej dzwonisz
 80. 80. ROZMOWA TELEFONICZNA –kiedy Ty dzwonisz do pracodawcy/rekrutującegoJeśli sam zdecydujesz się na telefoniczny kontakt z pracodawcą/rekrutującym, pamiętaj o: • znaczeniu siły głosu i tempa mówienia oraz uśmiechu w trakcie rozmowy • wcześniejszym zastanowieniu się nad tym, jakie masz kompetencje? • Twoim prawie do prośby o powtórzenie słów w przypadku nie zrozumienia • możliwości zapytania o spotkanie/ponowny kontakt/inne ustalenia
 81. 81. ROZMOWA TELEFONICZNAW rozmowie telefonicznej, wystrzegaj się możliwych „wpadek” Niechęd do rozmowy w „I jak mi poszło?” języku obcym Sprzedawanie wad Oczekiwania ukrytych finansowe Niezdecydowane i rozwlekłe Brak konkretnych odpowiedzi przykładów Brak świadomości czasu „My zrobiliśmy” swojego i rekrutera Nie rozpoznanie firmy Ukrywanie się z telefonem
 82. 82. ROZMOWA TELEFONICZNA – możliwe wpadki* 1. Nie rozpoznanie firmy – jeśli na zdanie telefonującego: Dzieo dobry, firma X, dzwonię ponieważ otrzymaliśmy Pana CV zareagujesz: yyy… ale jaka firma?, ale o co chodzi? aaa… na jakie to stanowisko było?, bo tyle tego wysyłam, że już się w tym gubię… raczej nie zrobisz dobrego wrażenia… 2. Ukrywanie się z telefonem – jeśli nie możesz w danej chwili rozmawiad, bo np. jesteś w pracy, w miejscu bardzo hałaśliwym, to poproś o możliwośd kontaktu później – nie ma sensu ukrywad się w firmowej toalecie i szeptad albo przeciwnie – wydzierad się do słuchawki, tylko dlatego, że sam nic nie słyszysz. Pamiętaj jednak, że rekrutujący też wykonuje swoją pracę i nie zawsze ma chęd/możliwośd dzwonienia do Ciebie o 20:00.*Na podstawie:http://weblog.infopraca.pl/2009/02/jak-zawalic-telefoniczny-wywiad-rekrutacyjny-top-10-sposobow
 83. 83. ROZMOWA TELEFONICZNA – możliwe wpadki* 3. Brak świadomości swojego czasu i czasu rekrutującego – jeśli to do Ciebie telefonują, nie próbuj na siłę zakooczyd rozmowy. Z drugiej strony miej świadomośd upływu czasu – rekrutujący nie dzwoni w celu towarzyskiej pogawędki – nie „częstuj go” więc anegdotami i opowiastkami nie związanymi bezpośrednio z pracą. 4. Niezdecydowane i rozwlekłe wypowiedzi albo ciąg monosylab – sytuacja w której rekrutujący musi „wyciągad” każdą odpowiedź do kandydata nie należy do łatwych, ale też nie ma sensu rozwlekad wypowiedzi i streszczad całości swojego dotychczasowego życia. Możesz przyjąd, że jeśli coś rekrutującego zaciekawi, to po prostu o to dopyta.*Na podstawie:http://weblog.infopraca.pl/2009/02/jak-zawalic-telefoniczny-wywiad-rekrutacyjny-top-10-sposobow
 84. 84. ROZMOWA TELEFONICZNA – możliwe wpadki* 5. My zrobiliśMY/wykonaliśMY//osiągnęliśMY/ – umiejętnośd współpracy zespołowej to niewątpliwie zaleta, ale rekrutującego interesuje co TY zrobiłeś, jaki miałeś udział w przedstawianym przez siebie działaniu – skupiaj się na swoich osiągnięciach/działaniach. 6. Brak konkretnych przykładów – jeśli rekrutujący zadaje pytanie, to oczekuje konkretnej odpowiedzi, mającej związek właśnie z tym pytaniem, a nie lania wody i uciekania do ogólników. Jeśli więc zapyta Cię przykładowo, jak Pan/i rozwiązał/a sprawę X, to nie uciekaj się do przytaczania teorii: a więc, jeśli chodzi o możliwości rozwiązywania tego typu spraw, to jest tak i tak…*Na podstawie:http://weblog.infopraca.pl/2009/02/jak-zawalic-telefoniczny-wywiad-rekrutacyjny-top-10-sposobow
 85. 85. ROZMOWA TELEFONICZNA – możliwe wpadki* 7. Sprzedawanie wad ukrytych – prawdopodobnie nie jesteś cyborgiem i poza posiadanymi umiejętnościami/wiedzą, masz – jak każdy – obszary do rozwoju/doskonalenia. Jeśli więc rekrutujący pyta o to, nad czym chciałbyś popracowad, nie zapieraj się, że jesteś doskonały i w ogóle… Jeśli tak sądzisz, to albo nie znasz siebie, albo… jesteś przekwalifikowany do objęcia danego stanowiska… 8. Niechęd do rozmowy w języku obcym – jeśli rekrutujący już zadzwonił i chce z Tobą porozmawiad w języku obcym (bo umiejętnośd komunikowania się w tym języku to wymóg danego stanowiska), to spróbuj! Jeśli nie spróbujesz, prawdopodobnie i tak dany proces rekrutacyjny się dla Ciebie zakooczy.*Na podstawie:http://weblog.infopraca.pl/2009/02/jak-zawalic-telefoniczny-wywiad-rekrutacyjny-top-10-sposobow
 86. 86. ROZMOWA TELEFONICZNA – możliwe wpadki* 9. Oczekiwania finansowe – jeśli rekrutujący w rozmowie zapyta Cię o oczekiwania finansowe, to z pewnością (chod może Ci się to wydawad dziwne), nie chce Cię urazid. Powodem takiego pytania jest zwykle określony budżet związany z zatrudnieniem pracownika. Jeśli uważasz, że na dany moment masz za mało informacji, możesz wskazad pewien przedział, zaznaczając, że zależy on od zakresu obowiązków i innych warunków pracy. 10. I jak mi poszło? – to pytanie (na które odpowiedzi raczej i tak nie usłyszysz), stawia rekrutującego w niezręcznej sytuacji – zwykle konstruuje on opinie po przeanalizowaniu swoich notatek (a nie w trakcie rozmowy) albo też nie jest osobą odpowiedzialną za podejmowanie decyzji, co do dalszych etapów procesu*Na podstawie:http://weblog.infopraca.pl/2009/02/jak-zawalic-telefoniczny-wywiad-rekrutacyjny-top-10-sposobow
 87. 87. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA• dla szukającego pracy stanowi możliwośd korzystnego zaprezentowania własnej osoby i sprawdzenia czy rzeczywiście chciałby pracowad w danej firmie;• ma formę dialogu, podczas którego pracodawca dokonuje wyboru osób na przyszłych pracowników, zaś sam kandydat decyduje czy dana oferta odpowiada jego oczekiwaniom;• to rozmowa, podczas której sprawdzane są kompetencje kandydatów lub, która kwalifikuje kandydatów do następnego spotkania (kolejnego etapu rekrutacji).
 88. 88. ROZMOWA KWALIFIKACYJNATwoim celem, jako osoby zaproszonej do udziałuw rozmowie kwalifikacyjnej, jest wzbudzenie w przyszłympracodawcy chęci zatrudnienia Cię.
 89. 89. PRZED ROZMOWĄ KWALIFIKACYJNĄ… Postaw się w roli pracodawcy i zastanów się: • jakiego pracownika chciałbyś mied na wybranym przez Ciebie stanowisku? • co powinien umied taki pracownik? Jaki powinien byd? DLACZEGO JESTEŚ (?) ODPOWIEDNIM KANDYDATEM NA TO STANOWISKO?
 90. 90. PRZED ROZMOWĄ KWALIFIKACYJNĄ…Im lepiej będziesz przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej, tymwiększe Twoje szanse na zatrudnienie, dlatego, przed rozmową:• zgromadź jak najwięcej informacji o firmie, do której się wybierasz.• zgromadź informacje o stanowisku  zastanów się, jakie są wymagania pracodawcy dotyczące kwestii, takich jak: kwalifikacje, zdolności, zainteresowania czy cechy charakteru kandydata do pracy.• zorientuj się w zakresie m.in. przewidywanego zestawu pytao i odpowiedzi• przemyśl, jakimi przykładami ze swojego życia możesz przekonad pracodawcę, że spełniasz postawione wymagania.• przygotuj pytania do pracodawcy, określ swoje oczekiwania wobec pracy (w tym finansowe) i przede wszystkim – zadbaj o pozytywne nastawienie!
 91. 91. PRZED ROZMOWĄ KWALIFIKACYJNĄ…Im lepiej będziesz przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej, tymwiększe Twoje szanse na zatrudnienie, dlatego, przed rozmową:Zastanów się nad takimi kwestiami, jak:• sukcesy i osiągnięcia z poprzednich miejsc pracy• własne preferencje zawodowe, umiejętności, predyspozycje zawodowe• hierarchia celów, wartości i planów życiowych• sposób spostrzegania przez inne osoby• co możesz zaoferowad firmie, jakie firma odniesie korzyści z Twojego zatrudnienia• czy naprawdę chcesz tę pracę zdobyd i dlaczego?
 92. 92. PRZED ROZMOWĄ KWALIFIKACYJNĄ…Im lepiej będziesz przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej, tymwiększe Twoje szanse na zatrudnienie, dlatego, przed rozmową:• przypomnij sobie gdzie i kiedy oraz z kim odbędzie się spotkanie?• zaplanuj czas dojazdu, uwzględniając niespodziewane sytuacje• w przeddzieo wieczorem przygotuj odpowiednie ubranie (klasyczna elegancja jest zawsze na miejscu)• przeczytaj jeszcze raz ogłoszenie• wyśpij się i próbuj wizualizowad pozytywny przebieg spotkania
 93. 93. W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ… Rozmowa kwalifikacyjna składa się (a przynajmniej powinna) z kilku logicznie uporządkowanych, następujących po sobie etapów: III. Zakooczenie II. Wywiad właściwy I. Faza kontaktu bezpośredniego(tzw. pierwszego wrażenia)
 94. 94. W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP I Faza kontaktu bezpośredniego (tzw. pierwszego wrażenia)• W pierwszym etapie rozmowy jej prowadzący odnotowuje najbardziej wyraziste, zewnętrzne cechy kandydatów, zauważa podstawowe właściwości zachowania.• Już na tym etapie ważne jest wywarcie jak najlepszego tzw. „pierwszego wrażenia” – istotne znaczenie ma tu także Twój ubiór.• Rekrutujący obserwuje również Twoją umiejętnośd radzenia sobie w sytuacji stresowej, umiejętnośd zachowania się w sytuacji nowej i poradzenia sobie ze zdenerwowaniem oraz zdolnośd do nawiązywania kontaktu z nieznanymi sobie ludźmi.
 95. 95. W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP I Faza kontaktu bezpośredniego (tzw. pierwszego wrażenia) Mając na względzie to, na co może zwrócid uwagę rekrutujący w pierwszym etapie Waszego spotkania, zastanów się: • jakie sprawiasz (możesz sprawiad) pierwsze wrażenie? • jaka jest Twoja autoprezentacja? • co mówisz (jaki jest Twój przekaz werbalny) i co mówią Twoje gesty, mimika (czyli jaki jest Twój przekaz niewerbalny)?
 96. 96. W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP I Faza kontaktu bezpośredniego (tzw. pierwszego wrażenia)Mając na względzie to, na co może zwrócid uwagę rekrutującyw pierwszym etapie Waszego spotkania, wystrzegaj się: • przesadnie krótkich spódnic, opiętych bluzek i leginsów, odzieży ze stretchu • zbyt jaskrawych kolorów – najbardziej pozytywne reakcje wywołują stroje w kolorach czarnym, szarym lub granatowym • przezroczystych materiałów, widocznej bielizny • sandałów, klapek, ciemnych okularów • braku rajstop lub wzorów na nich, • zbyt dużych dekoltów, falban, koronek • zbyt widocznego makijażu, przeładowania biżuterią • żucia gumy
 97. 97. W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP II Wywiad właściwyW drugim etapie wywiadu, rekrutujący prawdopodobnie: • zada Ci pytania precyzujące, uzupełniające oraz potwierdzające dane zawarte w Twoich dokumentach aplikacyjnych; • oprócz pytao o doświadczenia zawodowe, może dopytywad także o wykształcenie i przebieg Twojej edukacji • często może odwoływad się do konkretnych faktów z Twojego życia
 98. 98. W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP II Wywiad właściwyW drugim etapie wywiadu, rekrutujący może zadawad Ci pytaniadotyczące: • wykształcenia • umiejętności • doświadczeo zawodowych • aspiracji zawodowych • typowego dnia pracy • stosunku i motywacji do pracy; • częstotliwości wykonywanych • zainteresowao; zadao • cech charakteru; • konkretnych stanowisk oraz • wiedzy na temat zakresu obowiązków interesującego Cię miejsca • przyczyn zmiany pracy pracy; • oczekiwao płacowych.
 99. 99. W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP II Wywiad właściwyPrzykładowe pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:• Proszę opowiedzied coś o sobie…• Jak sobie wyobraża pan/ pani pracę w naszej firmie?• Dlaczego zdecydował się pan / pani aplikowad na to stanowisko?• Jaka praca sprawiła panu/pani największą satysfakcję zawodową?• Czy może pan/pani opisad jakiś problem, który udało panu/pani się rozwiązad?• Co byłoby dla pana/pani nagrodą w pracy oprócz pensji?• Dlaczego zakooczył pan / pani pracę w firmie X?• Jak wyobraża sobie pan/ pani swoją przyszłośd zawodową za dwa, trzy lata?• Proszę opisad sytuację, kiedy musiał pan/ musiała pani wykonad zadanie współpracując z innymi- jaki był pani/pana wkład, jaki był wynik?• Proszę wymienid swoje trzy największe wady i zalety?• Z jakimi osobami pracuje się panu/pani najlepiej/najgorzej?• Jakie są pani/pana oczekiwania finansowe?
 100. 100. W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP II Wywiad właściwy Osobie prowadzącej wywiad nie wolno zadawad pytao o:• stan cywilny • orientację seksualną• posiadanie dzieci, ich wiek • przekonania religijne• dane fizyczne (wzrost, waga) • warunki zamieszkania• plany rodzinne A co, jeśli mimo wszystko takie pytania się pojawią? Jak sobie poradzid w takiej sytuacji?
 101. 101. W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP II Wywiad właściwy Jeśli w trakcie rozmowy padnie pytanie z kategorii „niedozwolonych”, możesz: • powiedzied wprost, bez okazywania złości, że Twoim zdaniem pytanie to nie wiąże się bezpośrednio z danym stanowiskiem pracy i w związku z tym nie chciałbyś na nie odpowiadad. Jest to rozwiązanie ryzykowne, jeśli jednak masz poczucie, że pytanie było wysoce niestosowne, możesz spróbowad; • odpowiedzied wymijająco, przekazując te informacje, które gotów jesteś ujawnid i zatrzymując dla siebie szczegóły osobiste, które Twoim zdaniem są zbyt intymne; • zapytad rozmówcę, do czego potrzebna mu jest ta właśnie wiadomośd lub powiedzied na przykład tak: „Czy obawia się pan, że nie będę do pana dyspozycji wtedy, gdy będę potrzebny?"
 102. 102. W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP II Wywiad właściwy W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej usłyszysz z pewnością wiele pytao dotyczących różnych obszarów. Istotne, by: • Twoje odpowiedzi były konkretne i przekonujące • Twój ton wypowiedzi był naturalny (abyś nie sprawiał wrażenia np. recytacji wypowiedzi) • wskazane jest unikanie wszelkiego rodzaju manieryzmów językowych („więc”, „eee...” itp.)
 103. 103. W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP III Zakończenie • Ostatni etap rozmowy, to moment, kiedy rekrutujący może Ci zadad pytania typu: • Jaki ma pan/pani okres wypowiedzenia? • Kiedy może pan/pani rozpocząd pracę u nas? • Czy pozostała pan/pani do wykorzystania jakaś częśd urlopu? Może także zapytad Cię o możliwośd sprawdzenia Twoich referencji• Rekrutujący powinien Cię także poinformowad o następnych etapach rekrutacji oraz o tym, kiedy możesz spodziewad się odpowiedzi.• Koocowy etap spotkania to czas na zadawanie pytao przez Ciebie
 104. 104. W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…ETAP III Zakończenie O co, jako kandydat możesz zapytad na rozmowie?• stanowisko, o które się starasz • szkolenie pracowników• cele i plany firmy • bezpieczeostwo pracy• perspektywy na przyszłośd • klientelę• oczekiwania wobec ciebie • kto będzie twoim• warunki pracy zwierzchnikiem• powody zwolnienia • kiedy poznasz wynik stanowiska rozmowy• zakres obowiązków
 105. 105. W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…Ubiegając się o stanowisko pracy, wystrzegaj się :• błędu niedostatecznej wiedzy nt. firmy i stanowiska pracy• braku autentycznego zainteresowania konkretną ofertą• spóźnieo! (albo rezygnowania z rozmowy) bez uprzedniego powiadomienia o tym osoby zapraszającej Cię na spotkanie• ogólnego braku przygotowania• nie słuchania osoby prowadzącej rozmowę, przerywania wypowiedzi• manieryzmów językowych (ę, więc, eee... etc)• dygresji – odchodzenia od tematu• lakoniczności wypowiedzi
 106. 106. W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…Ubiegając się o stanowisko pracy, wystrzegaj się:• bierności w rozmowie, braku inicjatywy, nie zadawania żadnych pytao• wdawania się w spory• braku kultury osobistej, niechlujstwa• nieumiejętnego uzasadniania swoich opinii• wypowiadania się w sposób negatywny o poprzednim pracodawcy• nonszalanckiego zachowanie, niestosownych żartów• zbytniej pewności siebie, arogancji, przesadnej autoreklama
 107. 107. W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ…Ubiegając się o stanowisko pracy, wystrzegaj się:• niewłaściwegozachowania niewerbalnego (np. rozbiegany wzrok, ręce założone na klatce piersiowej, zbyt wyluzowana/sztywna postawa)• prezentowania niewłaściwej hierarchii ważności (np. przywiązywania większej wagi do pieniędzy niż do samej pracy)• postawy wskazującej na brak wiary w siebie
 108. 108. ROZMOWA KWALIFIKACYJNADla niektórych osób udział w rozmowie kwalifikacyjnej może bydsytuacją mocno stresującą. Jak zmniejszyd tremę?:• staranne przygotuj się do rozmowy (niewiedza i nieświadomośd tego, o co możesz zostad zapytany, może potęgowad odczuwany lęk)• okazuj zaangażowanie i entuzjazm• reaguj na potrzeby rozmówcy (skup się na tym, co do Ciebie mówi, a nie tylko na tym, co Ty chciałbyś powiedzied)• bierz udział w rozmowach kwalifikacyjnych (dla oswojenia się z tą sytuacją)• w czasie rozmowy oddychaj powoli i głęboko
 109. 109. ROZMOWA KWALIFIKACYJNADla niektórych osób udział w rozmowie kwalifikacyjnej może bydsytuacją mocno stresującą. Jak zmniejszyd tremę?:• patrz na swojego rozmówcę (podniesiesz tym swoją pewnośd siebie i opanowanie)• przygotuj się na odczuwanie fizycznych symptomów zdenerwowania (takich, jak np. suchośd w gardle, spocone dłonie)• panuj nad tonacją głosu, kontroluj swoje ciało• stosujtechniki wizualizacji (wyobrażaj sobie pozytywny przebieg spotkania)
 110. 110. PO ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJPo zakooczeniu rozmowy:• podziękuj rozmówcy za poświęcony czas i uwagę oraz zaproszenie na spotkanie. Możesz też powiedzied, że jesteś gotów dostarczyd dalszych informacji, jeśli będzie to konieczne.• jeśli rekrutujący w trakcie rozmowy nie poruszył tematu kolejnych etapów procesu/nie określił terminu udzielenia informacji zwrotne, zapytaj, kiedy możesz liczyd na odpowiedź z jego strony.• pożegnaj się i wyjdź z uśmiechem
 111. 111. PO ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJZrób notatki:• jakie zadano Ci pytania?• jak na nie odpowiadałeś?• jak oceniasz swoje reakcje?• z jakimi sytuacjami sobie poradziłeś, jakie sprawiły Ci problem/co poszło dobrze, a co nienajlepiej?• jak lepiej „rozegrad” pewne sytuacje w przyszłości?
 112. 112. PO ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJJeśli zdarzy się tak, że tym razem Cię nie wybrali…:• podziękuj za to, że otrzymałeś informację zwrotną• podziękuj za to, że poświęcono ci swój czas• podziękuj za to, że mogłeś dowiedzied się czegoś o firmie i poszerzyd swoje doświadczenia• zasugeruj swoją dostępnośd dla firmy w przyszłości.
 113. 113. PO ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJPamiętaj!Nawet jeśli rozmowa kwalifikacyjna nie zakooczy sięsukcesem (ofertą pracy), to mimo to można wynieśd z niejpewne korzyści: • po kilku rozmowach zdobywasz doświadczenie i umiejętnośd odpowiedzi na prawie każde pytanie • pracodawca, na którym zrobisz dobre wrażenie jest potencjalnym „kontaktem” prowadzącym do innych pracodawców (polecenie, rekomendacja), otwierasz sobie również szanse zatrudnienia w danej firmie w przyszłości.
 114. 114. INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJITesty • Zatrudnienie nowego pracownika to zwykle złożony, długotrwały i kosztowny proces. Aby zwiększyd prawdopodobieostwo, że wybrany kandydat będzie właściwą osobą na właściwym miejscu”, firmy niejednokrotnie posługują się różnorakimi testami. • Ich celem może byd sprawdzenie Twojego przygotowania merytorycznego, wiedzy fachowej czy odpowiedniego zestawu cech osobowości preferowanych na danym stanowisku.
 115. 115. INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJITesty W ramach prowadzonych procesów rekrutacji, możesz się spotkad z testami takimi, jak:• psychologiczne • osobowości • inteligencji • badające określone predyspozycje• merytoryczne• kompetencyjne i umiejętności• językowe• psychometryczne• medyczne
 116. 116. INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJITestyDo testów merytorycznych, testów umiejętności, testówjęzykowych można i należy się przygotowad: • przypominając sobie i ucząc się odpowiednich, konkretnych wiadomości czy • dwicząc pewne umiejętności.
 117. 117. INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJITesty Jeśli chodzi o testy psychologiczne, to: • niemożna „nie zdad” testów psychologicznych, nie należy się ich zatem obawiad • testyte pomagają nie tylko pracodawcy w doborze pracowników, ale również Tobie pozwalają uniknąd rozczarowao wynikających z pracy na stanowisku niezgodnym z Twoimi predyspozycjami.
 118. 118. INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJIAssessment CenterAssessment Center, to metoda, w ramach której: • grupa uczestników • bierze udział w różnorodnych dwiczeniach • obserwowanych przez zespół wyszkolonych oceniających • którzyoceniają każdego uczestnika, biorąc pod uwagę kilka wcześniej określonych, związanych z pracą, rodzajów zachowao; • następnie podejmowane są decyzje na podstawie wspólnie uzyskanych danych.
 119. 119. INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJIAssessment Center Assessment Center ma zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do kandydatów na stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla W ramach tej metody możesz zostad poproszony o wykonanie różnych zadao, zarówno indywidualnych, jak i grupowych.
 120. 120. INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJIAssessment CenterWśród zadao, z którymi możesz zetknąd się w ramach metodyAC, mogą znajdowad się: Studium Grupowa dyskusja Grupowa dyskusja przypadku (tzw. kooperacyjna (tzw. rywalizacyjna (tzw. analiza dyskusja grupowa bez dyskusja grupowa z przypadku, case przypisanych ról, dyskusjaprzypisanymi rolami) study) grupowa bez lidera)Odgrywanie roli (role Koszyk dokumentów Poszukiwanie faktów (tzw. dokumenty na playing) (tzw. fact-fanding) biurku, papiery na biurku, sprawy do załatwienia, metoda "in Wystąpienie Dwiczenie basket") publiczne zadaniowe
 121. 121. INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJIAssessment CenterChociaż nierzadko obiegowe opinie przedstawiają AC jako„coś strasznego”, w razie możliwości, warto wziąd w nimudział, bowiem takie doświadczenie i jego wyniki: • mogą dostarczyd Ci informacji o Twoich mocnych i słabych stronach • umożliwiają zwiększenie wglądu we własny profil kompetencyjny • pozwalają na doskonalenie umiejętności interpersonalnych • dostarczająinformacji o pożądanym kierunku doskonalenia nie tylko w sytuacjach zawodowych, ale i prywatnych.
 122. 122. INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJIZachowania w social mediaBądź świadomy, że do zamieszczonych w sieci informacjiwszyscy zainteresowani mają stosunkowo łatwy dostęp –może się zdarzyd, że potencjalny pracodawca/osobaodpowiedzialna za prowadzenie projektów rekrutacyjnychpostanowi zweryfikowad Twoją kandydaturę, przeglądającsied i korzystając z serwisów społecznościowych, w myślzasady, że to, jak ludzie zachowują się w życiu osobistym,odzwierciedla częściowo to, kim są i jak będą zachowywadsię w pracy.
 123. 123. INNE ELEMENTY PROCESU SELEKCJIZachowania w social media• uważaj na zdjęcia, które zamieszczasz w Internecie (prowokacyjne i nieodpowiednie),• zastanówsię, w jaki sposób wypowiadasz się o byłym pracodawcy, współpracownikach czy klientach oraz• zastanów się, jakie są Twoje wypowiedzi w ramach grup dyskusyjnych na kontrowersyjne tematy;• zastanów się, czy aby nie jest tak, że podajesz nieprawdziwe informacje dotyczące kwalifikacji• zastanów się, czy aby nie udostępniasz poufnych danych o byłym miejscu zatrudnienia – wszystko to może w efekcie stanowid jedną z przyczyn nierozpatrywania twojej dalszej kandydatury.
 124. 124. NEGOCJACJE WARUNKÓW ZATRUDNIENIA Odpowiedź na pytanie: Jakiej płacy Pan/ Pani się spodziewa? powinna byd starannie przemyślana
 125. 125. NEGOCJACJE WARUNKÓW ZATRUDNIENIAZanim odpowiesz na pytanie o oczekiwania finansowepowinieneś przeanalizowad: • jak kształtują się zarobki na podobnych stanowiskach w Twojej branży, w danym regionie? • jeśli możliwe – jaki jest zakres wynagrodzeo w danej firmie oraz jaka była pensja osoby zatrudnionej wcześniej na tym stanowisku ? • jakie są Twoje własne potrzeby i wymagania i jak się to ma do dwóch wcześniejszych podpunktów? • jakie są Twoje atuty, umiejętności, kwalifikacje? • co możesz wnieśd do firmy, jak możesz przyczynid się do jej rozwoju? – czy jesteś wart pieniędzy, które miałby wyłożyd pracodawca?
 126. 126. NEGOCJACJE WARUNKÓW ZATRUDNIENIA• nie negocjuj wysokości wynagrodzenia do momentu, gdy będziesz pewien, że to właśnie Ciebie firma chce zatrudnid• nie zaczynaj rozmowy na temat wysokości pensji jako pierwszy• nie stawiaj zbyt wygórowanych żądao• pokaż pracodawcy korzyści z zatrudnienia Ciebie• pamiętaj, że na wynagrodzenie składa się nie tylko wynagrodzenie gotówkowe• nie bój się negocjowad
 127. 127. NEGOCJACJE WARUNKÓW ZATRUDNIENIAZdarza się czasami, że kandydat zmienia zdanie co do swoichoczekiwao finansowych w miarę udziału w kolejnych etapachrekrutacji. Warto jednak pamiętad, że takie zachowanie(zmiana zdania), może byd postrzegane w kategoriach: • utraty wiarygodności • powątpiewania, czy przypadkiem jedyną motywacją kandydata nie są finanse • nadmiernej i nieuzasadnionej pewności siebie
 128. 128. POSZUKIWANIE OFERT PRACY –co zrobid, jeśli stanęło w martwym punkcie? • Zachowaj odpowiednią perspektywę • Trzymaj się planu i analizuj swoje działania • Rozważaj alternatywy • Bądź optymistycznym realistą • Nie unikaj wsparcia ze strony najbliższych
 129. 129. POSZUKIWANIE OFERT PRACY –co zrobid, jeśli stanęło w martwym punkcie? Zastanów się nad alternatywnymi możliwościami pracy: • Umowy cywilne – zlecenie / dzieło • Telepraca • Praca czasowa • Kontrakty • Samozatrudnienie – własna działalnośd gospodarcza.
 130. 130. Dziękujemy za uwagę!L.GRANT HR Consultingul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowicetel. 32 782 64 80,e-mail: lgrant@lgrant.comwww.lgrant.com

×