O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

GSMA 2017 | 200 Plus Slides

,

 • Entre para ver os comentários

GSMA 2017 | 200 Plus Slides

 1. 1. MWC 2017
 2. 2. The Fourth Industrial Revolution
 3. 3. Mobile 4.0 ‫המוביל‬ ‫מהפכת‬ ‫זו‬ ‫הרביעית‬ ‫התעשייתית‬ ‫המהפכה‬, ‫ל‬ ‫מאפשרת‬ ‫היא‬Digital Economy-‫בכל‬ ‫להתפשט‬ ‫שלנו‬ ‫החיים‬ ‫של‬ ‫אספקט‬. ‫פרסום‬ ‫כמו‬ ‫שלמות‬ ‫תעשיות‬,‫ובידור‬ ‫רפואה‬ ‫לקצה‬ ‫מקצה‬ ‫משתנות‬. ‫ריאלטי‬ ‫אוגמנטד‬ ‫על‬ ‫תשען‬ ‫לוגיסטיקה‬,‫מה‬ ‫והערך‬- Digital Economy‫דברים‬ ‫בין‬ ‫מחיבור‬ ‫יגיע‬. ‫בהכל‬ ‫שנוגעת‬ ‫במהפכה‬ ‫למעשה‬ ‫צופים‬ ‫אנחנו‬, ‫ובכך‬ ‫למובייל‬ ‫מחוברות‬ ‫שתהינה‬ ‫שלמות‬ ‫קהילות‬ ‫להתפתחות‬ ‫שלהן‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫כל‬ ‫ישתנו‬-‫בחינוך‬, ‫עבודה‬,‫ורפואה‬ ‫כלכלה‬.
 4. 4. ‫המובייל‬ ‫וכנס‬ ‫תערוכת‬ ‫מתחילה‬2017,‫לתאר‬ ‫דרך‬ ‫ממש‬ ‫שאין‬ ‫ענק‬ ‫פשוט‬ ‫זה‬.
 5. 5. ‫להמחשה‬ ‫מהתערוכה‬ ‫קטנה‬ ‫תמונה‬.
 6. 6. Day One
 7. 7. The Innovation City-‫ה‬ ‫של‬ ‫דוכן‬GSMA‫קונקטיביות‬ ‫ההיפר‬ ‫רעיון‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫שמטרתו‬.
 8. 8. Mats Granryd‫ה‬ ‫בראש‬ ‫שעומד‬ ‫מי‬GSMA-‫מדהימים‬ ‫מספרים‬ ‫עם‬ ‫הוועידה‬ ‫את‬ ‫פותח‬.
 9. 9. ‫ה‬ ‫של‬ ‫ההערכות‬-GSMA‫עד‬ ‫כי‬-2025‫ה‬ ‫לתשתית‬ ‫מחוברים‬ ‫מכשירים‬ ‫כמיליארד‬ ‫יהיו‬-.5G Mats Granryd GSMA
 10. 10. ‫מחוברים‬ ‫היום‬ ‫כבר‬4.8‫ועד‬ ‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬-2020‫כמעט‬ ‫מחוברים‬ ‫יהיו‬5.7‫אנשים‬ ‫מיליארד‬.‫כ‬ ‫על‬ ‫מדובר‬-60 ‫הגלובאלית‬ ‫מהאוכלוסייה‬ ‫אחוז‬.
 11. 11. Soft Bank-‫השיקו‬‫ונצ‬'‫רס‬‫קפיטל‬‫של‬100‫מליארד‬‫דולר‬,‫למה‬‫מוציאים‬ ‫הם‬‫על‬‫יותר‬‫ויותר‬‫השקעות‬? Masayoshi Son Soft Bank
 12. 12. ‫משקיעים‬ ‫בנק‬ ‫בסופט‬,‫למנכ‬ ‫יש‬ ‫כי‬"‫חזון‬ ‫ל‬ ‫הבאות‬ ‫השנים‬ ‫לשלושים‬,‫הויז‬'‫הוא‬ ‫ן‬- ‫סינגולרטי‬,‫על‬ ‫יעלה‬ ‫המחשובי‬ ‫המוח‬ ‫בו‬ ‫היום‬ ‫שלו‬ ‫ביכולות‬ ‫האנושי‬ ‫המוח‬-‫תהיה‬ ‫זו‬ ‫המציאות‬‫מספר‬ ‫תוך‬‫עשורים‬.‫זה‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬ ‫יש‬ ‫הממוצע‬ ‫לאדם‬ ‫אם‬IQ‫על‬ ‫שעומד‬100 ‫יש‬ ‫אינשטיין‬ ‫כמו‬ ‫ולגאונים‬IQ‫על‬ ‫שעומד‬200 -‫יהיה‬ ‫למחשב‬IQ‫אלפים‬ ‫על‬ ‫שעומד‬‫וזה‬, ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫למה‬ ‫ביחס‬ ‫שלנו‬ ‫לדימיון‬ ‫מעבר‬ ‫חוכמה‬. ‫ה‬-Super Intelligent‫בתוך‬ ‫מוטמע‬ ‫יהיה‬ ‫הזה‬ ‫בצורה‬ ‫שלנו‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫ישנו‬ ‫אשר‬ ‫רובוטים‬ ‫דרמטית‬. ‫מאסיבית‬ ‫בצורה‬ ‫שגדל‬ ‫שמה‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫הצ‬ ‫עולם‬ ‫זה‬'‫החכמים‬ ‫יפים‬ ‫ובעתיד‬ ‫המחוברים‬,‫שלנו‬ ‫השכל‬‫יהיה‬‫פחות‬ ‫מהצ‬ ‫חכם‬'‫שלנו‬ ‫בנעל‬ ‫יפ‬-‫זה‬ ‫על‬ ‫ותחשבו‬ ‫שלנו‬ ‫הנעל‬ ‫על‬ ‫דורכים‬ ‫אנחנו‬-‫שאומר‬ ‫מה‬ ‫מאיתנו‬ ‫חכם‬ ‫שיותר‬ ‫משהו‬ ‫על‬ ‫שנדרוך‬.
 13. 13. ‫שאמור‬ ‫בחזון‬ ‫מדובר‬‫באופן‬ ‫להשפיע‬‫הכלכלה‬ ‫על‬ ‫דרמטי‬.
 14. 14. ‫עתיד‬‫חכם‬‫באמצעות‬‫כוח‬‫מחשובי‬‫וקונקטיביות‬,‫סנסורים‬‫שמחברים‬‫את‬‫הכל‬‫להכל‬.
 15. 15. ‫התחבורה‬ ‫עולם‬ ‫על‬ ‫ההשפעות‬.
 16. 16. ‫שלנו‬ ‫והתזונה‬ ‫הבריאות‬ ‫על‬ ‫ההשפעות‬.
 17. 17. ‫שינוי‬ ‫בנקודות‬ ‫אנחנו‬,‫יורדות‬ ‫הסלולר‬ ‫מכירות‬,‫עולה‬ ‫לסנסורים‬ ‫החיבוריות‬ ‫אבל‬-‫פוינט‬ ‫לטיפינג‬ ‫הגענו‬ ‫מהמובייל‬ ‫הכלכלית‬ ‫הצמיחה‬ ‫ביכולת‬. Sunil Bharti Mittal Chairman, GSMA
 18. 18. ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫מגדירים‬ ‫אשר‬ ‫המרכזיים‬ ‫המרכיבים‬.
 19. 19. ‫הרעיון‬‫ב‬Google Assistant-‫הוא‬‫ככזה‬‫שעוזר‬‫למחשב‬‫להתרגל‬‫אלינו‬‫ולא‬‫הפוך‬,‫כי‬‫כך‬‫אנחנו‬ ‫יכולים‬‫לנהל‬‫את‬‫המורכבות‬‫הטכנולוגית‬‫שאנחנו‬‫עומדים‬‫מולה‬,‫זה‬‫אורקסטרה‬‫של‬‫כל‬ ‫הפעולות‬‫שלנו‬.
 20. 20. Google Assistant,‫דרך‬ ‫זו‬‫קלה‬‫למשתמשים‬‫להיות‬‫באינטראקציה‬‫עם‬‫הטכנולוגיה‬-‫הדבר‬ ‫זה‬ ‫ושיחה‬ ‫לנו‬ ‫טבעי‬ ‫הכי‬,‫דברים‬ ‫לעשות‬ ‫לאנשים‬ ‫שעוזר‬ ‫ומוצר‬ ‫בשירות‬ ‫מדובר‬.‫הוא‬ ‫גוגל‬ ‫של‬ ‫שהעוזר‬ ‫להבין‬ ‫צריך‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫התפיסה‬ ‫את‬ ‫להכניס‬ ‫רוצים‬ ‫והם‬ ‫פרסונאלי‬Assistant‫מקום‬ ‫לכל‬,‫לביש‬ ‫במחשוב‬ ‫זה‬ ‫כרגע‬ ‫ברכב‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫ובעתיד‬ ‫ובסלולר‬,‫טלוויזיה‬-‫קונקטיבית‬ ‫שכבה‬ ‫עם‬ ‫שלנו‬ ‫החיים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫יהפוך‬ ‫למעשה‬ ‫דברים‬ ‫לבצע‬ ‫לנו‬ ‫שתעזור‬ ‫חכמה‬.
 21. 21. ‫המערכות‬‫הקוגנטיביות‬‫עושות‬-Amplifier‫של‬‫היכולות‬‫האנושיות‬Watson‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫מלאכותית‬ ‫ובינה‬,‫להשלים‬ ‫אמורה‬ ‫אותנו‬.‫אדם‬ ‫כבני‬ ‫שלנו‬ ‫ולמגבלות‬ ‫לאנשים‬ ‫חדשות‬ ‫יכולות‬ ‫להוסיף‬ ‫הוא‬ ‫הרעיון‬.‫עם‬ ‫לשיחה‬ ‫עומק‬ ‫להביא‬ ‫הוא‬ ‫החזון‬ ‫המחשוב‬-‫האנושות‬ ‫של‬ ‫היכולות‬ ‫את‬ ‫למתוח‬ ‫שיכולה‬ ‫ככזו‬,‫ליצור‬,‫אותנו‬ ‫ולהשביח‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫הרעיונות‬ ‫את‬ ‫ולפסל‬ ‫לעצב‬. Rob High IBM Fellow, VP, CTO Watson
 22. 22. ‫הרעיון‬‫של‬‫צ‬'‫אט‬‫בוט‬,‫דרכו‬ ‫בתחילת‬ ‫רק‬ ‫נמצא‬,‫ונראה‬‫הרבה‬‫יותר‬‫חדשנות‬‫בהמשך‬-‫תהיינה‬‫חוויות‬‫שמגבירות‬‫את‬‫היכולת‬‫של‬‫האנשים‬.
 23. 23. ‫האפלקציות‬‫של‬‫היום‬‫בנויות‬‫על‬Touch Interface,‫על‬ ‫בנוי‬ ‫יהיה‬ ‫העתיד‬-Voice Interface.
 24. 24. ‫הרמקולים‬‫המחוברים‬‫מסמנים‬‫שינוי‬‫בהתנהגות‬-‫אלו‬Interface‫חדשים‬‫לגמרי‬‫שמשנים‬ ‫את‬‫הדרך‬‫שבה‬‫נוגעים‬‫ועושים‬‫אינטראקציה‬‫עם‬‫אנשים‬.
 25. 25. Bots‫יכול‬‫להחליף‬‫פעולות‬‫מורכבות‬‫שאנשים‬‫לא‬‫אוהבים‬‫לעשות‬‫בעצמם‬-‫כמו‬‫ראיית‬‫חשבון‬ ‫שיכולה‬‫להיות‬‫מתוחלפת‬‫באמצעות‬‫יכולות‬‫רובוטיות‬.
 26. 26. ‫טלפוניקה‬‫החליטו‬‫להפוך‬‫את‬‫הביזניס‬‫לעסק‬‫דיגיטלי‬,‫זה‬‫לא‬‫עבור‬ ‫פשוט‬‫חברה‬‫שיושבת‬‫על‬‫תשתיות‬-Legacy ‫בהנהלה‬‫שינו‬‫את‬‫הסקופ‬‫מחשיבה‬‫על‬‫נכסים‬‫וגאוגרפיות‬-‫לחשיבה‬‫שמונעת‬‫מכלכלת‬‫פלטפורמות‬. ‫ההבנה‬‫היא‬‫כי‬‫ראיה‬‫פלטפורמטית‬‫להם‬ ‫תאפשר‬‫לבנות‬‫שכבה‬‫על‬‫גבי‬‫שכבה‬‫את‬‫העסק‬‫בצורה‬‫חכמה‬. José María Álvarez-Pallete López Telefonica
 27. 27. ‫העתיד‬‫הינו‬‫מוח‬ ‫לבנות‬‫של‬‫טלפוניקה‬,‫שכל‬‫שיבנה‬‫מתוך‬‫התשתיות‬‫והפלטפורמות‬- ‫דטה‬‫ובינה‬‫מלאכותית‬-‫השכל‬‫יוכל‬‫להפוך‬‫להיות‬‫כלי‬‫שרת‬‫לשותפים‬,‫לקוחות‬‫ולביזניס‬.
 28. 28. ‫על‬ ‫לחשיבה‬ ‫ונכסים‬ ‫גאוגרפיות‬ ‫על‬ ‫מחשיבה‬‫פלטפורמה‬ ‫חברת‬.
 29. 29. ‫פלטפורמה‬ ‫לחברת‬ ‫המעבר‬ ‫נראה‬ ‫כך‬.
 30. 30. ‫עוברת‬ ‫שהחברה‬ ‫והמסע‬ ‫הזמן‬ ‫ציר‬.
 31. 31. ‫משתנים‬ ‫החברות‬ ‫של‬ ‫הנכסים‬:‫אנשים‬,‫ארגונית‬ ‫תרבות‬,‫תוכנה‬,‫שלהם‬ ‫והדטה‬ ‫לקוחות‬. Alexey Reznikovich L1 Technology
 32. 32. ‫המוצר‬‫הוא‬‫תוכנה‬-‫זה‬‫מה‬‫שקובע‬‫את‬‫החוויה‬‫ואת‬‫הדרך‬‫שבה‬‫הלקוח‬‫משתמש‬‫לתוכן‬ ‫ונגיש‬- ‫אם‬‫לא‬‫תהיו‬‫האאונרים‬‫של‬‫התוכנה‬-‫של‬‫ה‬Stack‫שלה‬,‫אתם‬‫לא‬‫בהכרח‬‫רלוונטים‬‫כי‬‫לכם‬ ‫אין‬‫מוצר‬. ‫היעדים‬‫של‬‫החברה‬‫צריכים‬‫להתמקד‬‫בפאשן‬‫ובמעורבות‬‫שיש‬‫לה‬‫עם‬‫לקוחותיה‬. John Stankey CEO, AT&T Entertainment Group
 33. 33. ‫רוצים‬ ‫באמת‬ ‫הלקוחות‬ ‫מה‬?‫פי‬ ‫על‬AT&T
 34. 34. ‫זה‬‫עולם‬‫שבו‬‫אנחנו‬‫כמותגים‬‫חיים‬‫בחייו‬‫של‬‫הלקוח‬‫ולא‬‫הפוך‬, ‫חמשת‬‫החברות‬‫עם‬‫שווי‬‫השוק‬‫הגבוה‬‫ביותר‬‫הינן‬‫דיגיטליות‬ ‫פלטפורמות‬, ‫יחסים‬‫נרכשים‬‫יום‬‫ביום‬‫או‬‫דקה‬‫בדקה‬‫על‬‫פי‬‫הדרישות‬‫של‬‫הלקוח‬‫ועל‬‫פי‬‫הערכה‬‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫שלו‬ ‫מחודשת‬. ‫זה‬‫עידן‬‫חדש‬‫שנותן‬‫את‬‫הקול‬‫ללקוח‬,‫זמן‬ ‫להם‬ ‫שמאבדים‬ ‫במקומות‬ ‫חיכוך‬ ‫ופחות‬ ‫וקסטומיזציה‬ ‫גיוון‬ ‫מחפשים‬ ‫והלקוחות‬,‫הם‬ ‫בפחות‬ ‫יותר‬ ‫רוצים‬.
 35. 35. ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫העולם‬ ‫זה‬,‫בו‬ ‫חיים‬ ‫רק‬ ‫אנחנו‬-‫הזו‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫להרוויח‬ ‫וצריכים‬.
 36. 36. ‫הביזניס‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ ‫מה‬?‫ב‬ ‫הבידור‬ ‫עסק‬ ‫של‬ ‫ליין‬ ‫הגייד‬-AT&T
 37. 37. ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫הפלטפורמה‬.
 38. 38. ‫מסע‬‫הלקוח‬‫השתנה‬.
 39. 39. Travis Johnson Global Ceo Ansible
 40. 40. ‫כיום‬ ‫רלוונטים‬ ‫להיות‬ ‫שרוצים‬ ‫מותגים‬,‫לבחון‬ ‫צריכים‬‫במובייל‬ ‫למשתמשים‬ ‫חשוב‬ ‫מה‬.
 41. 41. ‫גרועה‬ ‫חוויה‬-‫נורא‬ ‫אימפקט‬ ‫מייצרת‬.
 42. 42. ‫טובה‬ ‫חוויה‬-‫מובילה‬‫בפועל‬ ‫עסקית‬ ‫לצמיחה‬.
 43. 43. ‫תעשית‬‫הרכבים‬‫המחוברים‬‫האלקטרונים‬,‫יכולה‬‫להיות‬‫עם‬‫השפעה‬‫משמעותית‬‫על‬‫החברה‬‫כולה‬. Alejandro Agag Formula E Holdings Ltd
 44. 44. ‫האינטרנט‬‫של‬‫הדברים‬-‫מזמין‬‫המון‬‫סכנות‬.
 45. 45. ‫סיכון‬ ‫תחת‬ ‫ונמצאות‬ ‫חשופות‬ ‫המערכות‬ ‫כל‬,‫הדברים‬ ‫של‬ ‫באבולוציה‬ ‫מאוד‬ ‫משמעותית‬ ‫אבטחה‬ ‫על‬ ‫וחשיבה‬. Eugene Kaspersky Kaspersky Lab
 46. 46. ‫ביותר‬ ‫הגדולים‬ ‫הסיכונים‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫מהווים‬ ‫מחוברים‬ ‫רכבים‬.
 47. 47. Otto-‫החברה‬‫שאחד‬‫השותפים‬‫שלה‬‫הוא‬‫ישראלי‬,‫נרכשה‬‫ידי‬ ‫על‬Uber.‫החזון‬‫שלהם‬- ‫להוריד‬‫תאונות‬‫מהכביש‬.
 48. 48. Otto-‫משאיות‬‫מהוות‬‫אחד‬‫אחוז‬‫עם‬ ‫מהרכבים‬‫חמישה‬‫אחוז‬‫מהנסיעות‬, ‫אבל‬9‫אחוז‬‫מהתאונות‬. Anthony Levandowski
 49. 49. ‫המעבר‬‫של‬‫השימושיות‬‫בדיגיטל‬,‫היכולת‬ ‫זו‬‫של‬‫הפיכת‬‫נקודת‬‫המגע‬‫לכזו‬‫שמייצרת‬‫מעורבות‬- ‫באמצעות‬‫תוכנה‬‫משמעותי‬ ‫ותוכן‬.
 50. 50. ‫דטה‬‫היא‬‫חלק‬‫מאוד‬‫חשוב‬‫מהטרנספורמציה‬‫הדיגיטלית‬-‫מייצרת‬‫אינסייטים‬ ‫משמעותיים‬-‫מאפשרים‬ ‫אשר‬‫לייצר‬‫מעורבות‬‫הרבה‬‫יותר‬‫טובה‬.
 51. 51. A2P-‫סוג‬‫חדש‬‫של‬‫מעורבות‬,‫מ‬-Self Service‫ל‬-Automated Service,‫שינוי‬‫דרמטי‬‫ב‬Real Time-.
 52. 52. ‫ככל‬‫שאנחנו‬‫צעירים‬‫יותר‬‫אנחנו‬‫מחוברים‬‫למכשירי‬‫המובייל‬‫שלנו‬,‫הם‬‫עוזרים‬‫לחסוך‬ ‫לנו‬‫זמן‬- ‫הביקוש‬‫לזמן‬‫עולה‬‫ואנשים‬‫במקום‬ ‫שמים‬‫הראשון‬Time-‫הדבר‬‫השני‬‫אחרי‬‫זמן‬‫הוא‬-‫וביטחון‬ ‫כסף‬.
 53. 53. ‫האנשים‬‫שהכי‬‫צריכים‬‫זמן‬‫הם‬‫צעירים‬‫ומשפחות‬‫צעירות‬,‫ו‬Mobile-‫חוסך‬‫זמן‬.
 54. 54. ‫זמן‬ ‫לנו‬ ‫חוסכים‬ ‫אשר‬ ‫במובייל‬ ‫ליוטיליטי‬ ‫דוגמאות‬.
 55. 55. ‫שלהם‬ ‫הדטה‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫יסכימו‬ ‫אנשים‬-‫ערך‬ ‫להם‬ ‫ייצר‬ ‫זה‬ ‫אם‬.
 56. 56. ‫משתנים‬ ‫הדיגיטל‬ ‫לחברות‬ ‫הלגסי‬ ‫חברות‬ ‫בין‬ ‫הכובד‬ ‫משקלי‬-‫אחר‬ ‫כיוון‬ ‫תופס‬ ‫השוק‬,‫לקוח‬ ‫מוטה‬ ‫הכל‬.
 57. 57. ‫מה‬‫קובע‬‫חוויה‬‫במוביל‬Fun ?,‫מדויק‬‫וחייב‬ ‫ואינטואטיבי‬‫להיות‬‫עם‬‫סיפוק‬‫מיידי‬.
 58. 58. ‫חדשים‬ ‫ואתגרים‬ ‫בגישות‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫מובייל‬ ‫של‬ ‫בעולם‬-‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫שצריך‬ ‫אחרים‬ ‫דברים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬.
 59. 59. ‫שסקרנות‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫גוגל‬‫מתכתבת‬‫עם‬‫מורכבות‬-‫סקרנות‬‫היא‬‫דלק‬‫משמעותי‬‫וטבע‬‫של‬‫האדם‬‫שצריך‬‫לנצל‬‫חכם‬.
 60. 60. ‫אנשים‬‫מחפשים‬,‫כי‬‫זה‬‫הופך‬‫להם‬‫את‬‫האינפורמציה‬‫מהירה‬ ‫ליותר‬-‫ועוזר‬‫דברים‬ ‫לעשות‬, ‫זה‬‫מה‬‫שהם‬‫מצפים‬‫מהאינטרנט‬-‫שעוזר‬ ‫כלי‬ ‫שיהווה‬‫להם‬‫לעשות‬‫דברים‬‫מהר‬.
 61. 61. ‫במובייל‬ ‫אתר‬‫צריך‬‫לעלות‬‫בשתי‬‫שניות‬,‫הגולש‬ ‫את‬ ‫בלאבד‬ ‫מסתכנים‬ ‫שאנחנו‬ ‫או‬. Be Seen Be Smart Be Speedy
 62. 62. ‫מהיר‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫הכל‬,‫וקל‬ ‫ברור‬‫לשימוש‬.
 63. 63. Netflix-‫מותג‬ ‫להיות‬‫גלובאלי‬‫ולהצליח‬‫לנצח‬‫את‬‫כל‬‫סימולטנית‬ ‫האורקסטרה‬‫זה‬‫מדהים‬,‫זה‬ ‫מגלה‬‫המון‬‫דברים‬‫על‬‫משתמשים‬.‫למשל‬,‫על‬‫גולשים‬‫בעולם‬‫אחוז‬ ‫כשבעים‬‫מהם‬-‫בנטפליקס‬ ‫צופים‬ ‫המובייל‬ ‫באמצעות‬.
 64. 64. ‫אוספים‬ ‫בנטפליקס‬‫ומלקטים‬‫סיפורים‬‫מכל‬‫העולם‬‫ומשתפים‬‫אותם‬,‫זו‬‫הופכת‬‫לפלטפורמה‬‫מדהימה‬‫אשר‬ ‫מאגדת‬‫את‬‫סיפורי‬‫העולם‬-‫נותנים‬ ‫בפלטפורמה‬‫את‬‫ההזדמנות‬‫ליוצרים‬‫לוקאלים‬‫את‬‫ההזדמנות‬‫להתפתחות‬‫גלובאלית‬. 100‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫ממברשיפ‬ ‫מיליון‬,‫לארה‬ ‫מחוץ‬ ‫מהם‬ ‫חצי‬"‫ב‬. Collecting the Best Content
 65. 65. ‫השינוי‬‫המשמעותי‬‫ביותר‬‫הוא‬‫ה‬-Binge Viewing,‫למעשה‬‫האינטרנט‬‫ונטפליקס‬‫מחזירים‬‫עטרה‬‫ליושנה‬- ‫כי‬‫גם‬‫בעבר‬‫כשקראנו‬‫כומן‬‫היינו‬ ‫מספר‬‫בחווית‬‫ה‬Binge-‫החוויה‬‫של‬‫פרק‬‫בשבוע‬‫היא‬‫לא‬‫טבעית‬- ‫ובעתיד‬‫כל‬‫התוכן‬‫יהיה‬‫ונוכל‬ ‫באינטרנט‬‫לראות‬‫אותו‬‫מתי‬‫ואיך‬‫נוכל‬‫לראות‬. Reed Hastings
 66. 66. Day Two
 67. 67. ‫המיקס‬‫והאינטגרציה‬‫בין‬‫כל‬‫השינויים‬‫מייצרים‬‫את‬‫ה‬Change,‫צריך‬‫יותר‬‫קונקטיביות‬,‫כיום‬‫יש‬-8‫מליארד‬‫קונקשן‬‫אבל‬‫צריך‬-100 ‫מיליארד‬‫קונקשנים‬‫כדי‬‫שיקרה‬‫מהפך‬,‫וצריך‬‫אנליזה‬‫ודטה‬‫על‬‫מנת‬‫שנוכל‬‫לעשות‬‫אוטומיזציה‬‫להכל‬.
 68. 68. ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫לחברה‬ ‫לעזור‬ ‫יכול‬ ‫דטה‬ ‫של‬ ‫בשיתוף‬ ‫שונות‬ ‫שחקניות‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬.
 69. 69. ‫טרנספורמציה‬‫דיגיטלית‬‫הינה‬‫מפתח‬‫ליצירת‬Social Value-‫באמצעות‬‫קונקטיביות‬,‫ויזואליזציה‬,‫אנליזה‬ ‫מדהימים‬ ‫דברים‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬ ‫הדטה‬ ‫מתוך‬ ‫ופעולות‬.‫למשל‬,‫הדטה‬ ‫של‬ ‫ויזואליזציה‬ ‫ידי‬ ‫שעל‬ ‫בארגנטינה‬ ‫פרויקט‬ ‫פשיעה‬ ‫מנעו‬,‫הפשע‬‫ירד‬‫בשמונים‬‫אחוז‬‫משנת‬-2008‫עד‬-2013‫ואחוז‬‫התיירות‬‫עלה‬‫ב‬300-‫בשלוש‬‫שנים‬. Takashi Niino NEC Corporation
 70. 70. ‫אפריקה‬‫היבשת‬ ‫היא‬‫של‬‫ה‬-Millennials‫שישים‬‫אחוז‬‫מתחת‬ ‫הם‬ ‫מהתושבים‬‫לגיל‬‫שלושים‬,‫זו‬‫יבשת‬‫של‬‫חדשים‬ ‫מרחבים‬- ‫אבל‬‫גם‬‫אתגרים‬‫לא‬‫פשוטים‬,‫וההזדמנות‬‫הגדולה‬‫הינה‬‫בתשתיות‬‫ובנכסים‬‫שמאפשרים‬‫לבנות‬‫משהו‬‫אחר‬. Strive Masiyiwa Econet
 71. 71. ‫צריך‬‫מחויבות‬‫מלמעלה‬,‫כי‬‫לא‬‫תמיד‬‫השינוי‬‫עובד‬,‫ומשמעותי‬‫לדעת‬‫להתנסות‬‫ולהכשל‬‫לבנות‬‫לפרק‬‫ולבנות‬‫מחדש‬. ‫עדיין‬ ‫הכל‬‫ב‬-Working Process,‫מתעצב‬‫תוך‬‫כדי‬‫תנועה‬‫וחלק‬‫מהדברים‬‫קשה‬‫לפתח‬‫ולעשות‬‫להם‬‫סקייל‬‫כי‬‫זו‬‫ממש‬ ‫מציאות‬‫חדשה‬-‫הרגולטורים‬‫חייבים‬‫להיות‬‫יצירתיים‬‫ולחשוב‬‫יחד‬‫איך‬‫אפשר‬‫לפתח‬‫את‬‫הרעיונות‬‫צריך‬‫להיות‬‫יותר‬ ‫רחבים‬‫מרק‬‫הפעולות‬‫עצמן‬. ‫במובייל‬ ‫הכסף‬ ‫עולם‬‫לא‬‫עבד‬‫בהתחלה‬,‫והוא‬‫עדיין‬‫מתעצב‬‫עד‬‫שזה‬‫ממש‬‫ישפיע‬‫ויושרש‬- ‫התעשייה‬‫צריכה‬‫תרבות‬‫של‬‫נסיינות‬‫תמידית‬‫והורדת‬‫הפחדים‬‫מלהיות‬‫במקומות‬‫שהם‬‫לא‬‫אזור‬‫הנוחות‬.
 72. 72. ‫גלובליזציה‬‫זה‬‫הספיד‬‫של‬‫המידע‬‫והקונקטיביות‬‫בכל‬‫העולם‬-‫אשר‬ ‫מאפשר‬‫לנו‬‫לעשות‬"‫אוצרות‬‫של‬‫הידע‬"‫וליצור‬‫כלכלת‬ ‫ממנו‬‫פלטפורמות‬‫ברמה‬‫העולמית‬.
 73. 73. -4G‫יצר‬‫סטנדרטיזציה‬‫אפשרה‬ ‫אשר‬‫את‬‫כלכלת‬‫הפלטפורמות‬,‫עכשיו‬‫אנחנו‬‫נכנסים‬‫לשיח‬‫על‬-5G‫אשר‬ ‫ימנף‬‫מספר‬‫עצום‬‫של‬‫חיבורים‬-‫שעליהם‬‫אפשר‬‫יהיה‬‫לבנות‬‫המון‬‫שירותים‬ ‫המון‬‫חדשים‬‫קיימים‬ ‫לא‬ ‫אשר‬‫כיום‬. Andrus Ansip European Commission
 74. 74. ‫למרות‬‫שהכל‬‫זז‬‫מאוד‬‫מהר‬,‫עדיין‬‫בשביל‬‫שדברים‬‫יקרו‬‫צריך‬‫סבלנות‬‫הרבה‬‫סבלנות‬-‫זה‬‫ממש‬‫אוקסימורון‬.‫ביום‬ ‫חכמה‬ ‫עיר‬ ‫בונים‬ ‫לא‬.
 75. 75. ‫אומר‬ ‫פס‬ ‫רוחב‬-‫הזדמנות‬,‫דמוקרטיזציה‬‫של‬‫עולם‬‫הייזמות‬. Ajit Pai U.S. Federal Communications Commission
 76. 76. Mobile Money is not about Technology -it's about Distribution
 77. 77. ‫צריך‬-‫חזון‬,‫ספיד‬,‫ושיתוף‬‫פעולה‬‫על‬‫מנת‬‫ש‬5G-‫וישנה‬ ‫יקרה‬‫את‬‫החיים‬‫של‬‫כולנו‬.
 78. 78. 5G‫זו‬‫למעשה‬‫תשתית‬‫שעונה‬‫על‬‫הצורך‬‫של‬‫ה‬Digital Society. Stéphane Richard Orange Group
 79. 79. ‫אדובי‬‫מתמחים‬‫בחווית‬‫לקוח‬,‫כי‬ ‫ואומרים‬-Chat Bot‫זה‬‫עוד‬‫ערוץ‬‫בחוויה‬,‫מה‬‫שהכי‬‫מעניין‬‫אותם‬‫זו‬‫הדטה‬‫שמסמן‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ‫ההתנהגויות‬ ‫על‬.
 80. 80. Messaging-‫היה‬‫פעם‬‫פלטפורמה‬‫צידית‬‫לחברים‬‫ומשפחה‬-‫והיום‬‫זה‬‫הופך‬‫לפלטפורמה‬OS‫אפשר‬ ‫שדרכה‬‫לנהל‬‫תקשורת‬‫בתוך‬‫חברות‬.
 81. 81. ‫ל‬ ‫האינטרנט‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לכווץ‬ ‫אפשר‬Messaging APP-‫ה‬ ‫כל‬ ‫ופתאום‬-Interface‫ל‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬Conversational-‫לשיחתי‬.
 82. 82. Google-‫מנסים‬‫להיות‬‫בשביל‬‫כל‬‫היוזרים‬‫לא‬‫משנה‬‫הקטגוריה‬-‫לקוחות‬,‫חברות‬‫תקשורת‬,‫אנטרפרייז‬ ‫מתחת‬‫לכל‬‫הפיתוחים‬‫נמצא‬‫ה‬Google Assistant-‫שאמור‬‫להיות‬‫השכל‬‫של‬‫הכל‬.
 83. 83. Pay pal‫מחוברים‬‫ל‬Messenger-‫של‬‫פיסבוק‬‫ו‬Slack-‫לאפשר‬ ‫היכולת‬ ‫לטובת‬ ‫זאת‬‫תשלומים‬. ‫העתיד‬‫של‬‫הקומרס‬‫ב‬Pay Pal‫הינו‬-‫הקומרס‬‫הקונטקסטואלי‬,‫למשל‬‫שיתוף‬‫הפעולה‬‫שלהם‬‫עם‬-Uber‫ופיסבוק‬‫מסנג‬'‫ר‬. ‫פי‬‫פאל‬‫רואים‬‫את‬‫כ‬ ‫עצמם‬-Open API Company‫ומוכנים‬‫להתחבר‬‫לכל‬‫דבר‬‫שצריך‬‫לעשות‬‫לו‬‫אינטגרציה‬‫תשלומים‬ ‫של‬. Pay Pal‫נותנים‬‫את‬-Shopify‫קונטקסטואלי‬ ‫לאיקומרס‬ ‫טובה‬ ‫כדוגמא‬ ‫שיחתי‬‫וכשחקן‬‫עם‬‫אינטגרציה‬‫איקומרסית‬‫לצ‬'‫אט‬‫בוטים‬‫בפיסבוק‬.
 84. 84. BMW-‫מכניסים‬‫אלמנטים‬‫של‬‫שירות‬‫באמצעות‬‫הרכב‬‫המחובר‬,‫חושבים‬‫כמו‬‫חברת‬‫אינטרנט‬ ‫ומחפשים‬‫לשנות‬‫במהירות‬‫את‬‫החברה‬‫על‬‫מנת‬‫להיות‬‫רלוונטים‬.
 85. 85. ‫כשנכנסים‬‫למכונית‬,‫הרכב‬‫הופך‬‫למובייל‬‫שלכם‬‫הוא‬‫באינטגרציה‬‫מלאה‬‫באמצעות‬‫הענן‬‫למכשיר‬ ‫המובייל‬-‫ובכך‬‫הרכב‬‫משנה‬‫עת‬‫הרגלי‬‫השימוש‬‫בסלולר‬‫בזמן‬‫נסיעה‬‫ומשנה‬‫את‬‫הביטחון‬‫על‬ ‫הכביש‬.
 86. 86. BMW Connected Consumer Suite ‫פלטפורמה‬‫שפותחה‬‫בבמו‬‫על‬‫בסיס‬‫תשתיות‬‫טכנולוגיות‬‫של‬‫מיקרוסופט‬- ‫הסוויטה‬‫מתחברת‬‫לתשתיות‬‫אחרות‬‫כמו‬‫אמזון‬‫אקו‬‫ו‬Google Home-. ‫מוכרים‬‫דרך‬‫האפליקציה‬‫שירותים‬‫משתנים‬‫ברכב‬-‫למשל‬‫חימום‬‫לכיסא‬‫של‬‫הרכב‬, ‫שירות‬‫נקודתי‬‫שאפשר‬‫לשכור‬‫אותו‬‫לכמה‬‫חודשים‬‫בלבד‬.
 87. 87. Hertz‫מכניסים‬‫את‬‫הטכנולוגיה‬‫לטובת‬‫חווית‬‫לקוח‬‫פרסונאלית‬‫מתחברת‬ ‫אשר‬‫אל‬‫הסלולר‬‫וכך‬‫הם‬ ‫יודעים‬‫הכל‬ ‫עלינו‬‫ומתאימים‬‫את‬‫הרכב‬‫שנשכיר‬‫לצרכים‬‫המדויקים‬‫והפרסונאלים‬. ‫העיקרון‬ ‫ברמת‬ ‫יכולים‬ ‫בהרץ‬‫לחבר‬‫המשתמש‬ ‫את‬‫שונים‬ ‫לשירותים‬,‫במידה‬ ‫למשל‬ ‫שפיספסנו‬‫את‬‫הטיסה‬,‫הרץ‬‫כעוזר‬‫דיגיטלי‬‫חכם‬‫יכולה‬‫לבטל‬‫אותה‬‫ולהזמין‬‫לנו‬‫מחדש‬‫למצוא‬ ‫לנו‬‫וכולי‬ ‫חניות‬,‫בהורדת‬ ‫עובדים‬ ‫הם‬‫כל‬‫החיכוכים‬‫של‬‫הדברים‬‫שאנחנו‬‫לא‬‫רוצים‬-‫בדרך‬‫שלנו‬.
 88. 88. ‫המכונית‬‫הופכת‬‫לארנק‬‫דיגיטלי‬‫אנחנו‬‫אומרים‬‫לה‬‫בקול‬‫שלנו‬‫מה‬‫אנחנו‬‫צריכים‬‫והיא‬‫יודעת‬‫להתחבר‬- ‫לתדלוק‬‫ולחניות‬‫וכל‬‫זה‬‫נכנס‬‫לחשבון‬‫ברכב‬ ‫שלנו‬‫כולל‬‫כמובן‬‫מזון‬‫מהיר‬.
 89. 89. ‫בעתיד‬‫של‬‫בינה‬‫מלאכותית‬‫ומחשוב‬‫קוגניטיבי‬,‫הרץ‬‫אולי‬‫תמכור‬‫לעוזר‬‫הדיגיטלי‬‫שלנו‬‫ולא‬‫לנו‬-‫וזה‬‫אומר‬ ‫שהחוויה‬‫והריגוש‬‫אחר‬ ‫יהיה‬ ‫הפעולה‬ ‫ומודל‬ ‫ישתנו‬.
 90. 90. ‫ברגע‬‫אפשר‬ ‫תשתית‬ ‫שיש‬‫לעשות‬‫עליה‬‫נסיינות‬.
 91. 91. ‫להבין‬ ‫ניסו‬ ‫באובר‬‫מה‬‫אומר‬‫להפחית‬‫נוחות‬‫על‬‫בסיס‬‫של‬‫אפורטביליות‬-‫ה‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫מוכנים‬ ‫יהיו‬ ‫שאנשים‬ ‫וגילו‬"‫נוחות‬."
 92. 92. ‫הזה‬ ‫המטריד‬ ‫המספר‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬-‫שיתופית‬ ‫כלכלה‬ ‫של‬ ‫לתפיסה‬ ‫נכנס‬ ‫היה‬ ‫רכב‬ ‫כל‬ ‫אם‬,‫עם‬ ‫רק‬ ‫להשתמש‬ ‫היה‬ ‫אפשר‬10% ‫הכביש‬ ‫על‬ ‫כיום‬ ‫שנמצאים‬ ‫מהרכבים‬.
 93. 93. ‫כלכלת‬‫השיתוף‬‫היום‬‫באירופה‬‫מוערכת‬‫כ‬-30‫מיליארד‬-‫ועד‬2020‫מדברים‬‫על‬‫כך‬‫שהיא‬‫תהיה‬‫שווה‬‫פי‬‫שלוש‬.
 94. 94. ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫לכזה‬ ‫להיות‬ ‫והופך‬ ‫דיגיטלי‬ ‫הוא‬ ‫העולם‬,‫בונה‬ ‫זה‬-‫חדשה‬ ‫כלכלה‬,‫פלטפורמות‬ ‫כלכלת‬.
 95. 95. ‫היד‬ ‫בכף‬ ‫אדיר‬ ‫מחשובי‬ ‫כוח‬ ‫יש‬ ‫מאיתנו‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬.
 96. 96. ‫ב‬2025-75‫ה‬ ‫מדור‬ ‫יהיו‬ ‫מהצרכנים‬-Millennuals‫ה‬ ‫ודור‬-Z‫והם‬-‫שונים‬.
 97. 97. 54‫תהפוכנה‬ ‫מהעבודות‬ ‫אחוז‬‫לאוטומטיות‬,‫הקרובים‬ ‫העשורים‬ ‫בשני‬ ‫סיכון‬ ‫תחת‬ ‫ונמצאות‬.
 98. 98. ‫משתנה‬ ‫העבודה‬ ‫מקום‬,‫ולמעשה‬-‫למובייל‬ ‫עובר‬ ‫שלנו‬ ‫הנוכחות‬ ‫שעון‬,‫עסק‬ ‫להפעיל‬ ‫בפועל‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫בו‬.
 99. 99. ‫של‬ ‫העסק‬ ‫גודל‬ ‫את‬ ‫שמגדירים‬ ‫המספרים‬ ‫אלו‬-Airbnb.
 100. 100. ‫הצמיחה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫הוא‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותי‬ ‫והדבר‬.
 101. 101. ‫מכל‬ ‫חשוב‬ ‫אבל‬,‫ב‬ ‫עסק‬ ‫בעל‬ ‫כיצד‬ ‫לראות‬Airbnb‫חלופית‬ ‫פרנסה‬ ‫לייצר‬ ‫יכול‬.
 102. 102. ‫ל‬ ‫הגיעו‬ ‫לבד‬ ‫המובייל‬ ‫בכנס‬Airbnb-40,000‫מ‬ ‫אורחים‬120‫מדינות‬(‫אני‬ ‫גם‬)‫בריאה‬ ‫כלכלה‬ ‫יצר‬ ‫וזה‬ ‫על‬ ‫שעומדת‬28‫ימים‬ ‫בארבעה‬ ‫יורו‬ ‫מיליון‬.
 103. 103. ‫חיים‬ ‫אנחנו‬ ‫שבה‬ ‫בדרך‬ ‫משמעותי‬ ‫ושינוי‬ ‫עמוקה‬ ‫מגמה‬ ‫מהווה‬ ‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬.
 104. 104. ‫ליוטיליטי‬ ‫הנכס‬ ‫את‬ ‫הופכת‬ ‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬-.Utilizing Labor & Assets
 105. 105. ‫פעם‬,‫חשבנו‬‫זה‬ ‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬ ‫של‬ ‫הנוצרת‬ ‫שבמציאות‬One Winner Takes it All-‫אבל‬‫עכשיו‬‫מגרש‬ ‫התפתח‬ ‫המשחקים‬‫אחד‬ ‫שחקן‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫וזה‬.‫יש‬‫כמה‬‫פליירים‬‫עם‬‫מקום‬‫לגיטימי‬‫לכל‬‫אחד‬‫מהם‬-‫שירותים‬ ‫עם‬‫טעמים‬‫שונים‬,‫וצרכנים‬‫בגלל‬ ‫בהם‬ ‫ישתמשו‬‫סיבות‬‫שונות‬‫ואי‬‫אפשר‬‫לחשוב‬‫על‬‫מונופול‬‫בתחום‬‫הזה‬.
 106. 106. Scale is king -not Content is king Arnaud de Puyfontaine Vivendi
 107. 107. ‫וידיאו‬‫הדלק‬‫החדש‬‫של‬‫חברות‬‫הטלקו‬- Video‫הופך‬‫להיות‬‫למוצר‬‫ושירות‬‫בסיסי‬. Eric Xu Huawei
 108. 108. ‫הופכים‬ ‫טרנר‬‫לחברת‬‫טכנולוגיה‬,‫כי‬‫צריך‬‫לפתח‬‫את‬‫באופן‬ ‫התוכנית‬‫שונה‬‫במבוסס‬‫לפלטפורמה‬,‫והמקום‬‫צומח‬ ‫הכי‬‫הוא‬Video‫במובייל‬.
 109. 109. ‫נטפליקס‬‫היא‬Frenemy-‫הזריקה‬‫חדש‬ ‫כסף‬‫לתעשייה‬‫לגמרי‬ ‫והשפיעה‬‫על‬‫הדרך‬‫החדשה‬‫שבה‬‫עסקים‬ ‫עושים‬. John Martin Turner
 110. 110. ‫עם‬ ‫עובדים‬ ‫בטרנר‬Machine Learning-‫כך‬‫לומדים‬‫על‬‫ילדים‬‫מה‬‫הם‬‫אוהבים‬‫יודעים‬ ‫זו‬ ‫ובצורה‬‫לדלוור‬‫חוויה‬‫חכמה‬ ‫ונכונה‬-‫דרך‬ ‫בכל‬‫אחרת‬‫לא‬‫היו‬‫יודעים‬‫להבין‬‫אותם‬.
 111. 111. “the products we are building we think are the games that drive demand for AR,” and “we’re only just getting started on Pokémon Go.” John Hanke, CEO of Niantic
 112. 112. Niantic Labs‫עבור‬ ‫משחקים‬ ‫של‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫על‬ ‫בפוקוס‬ ‫להיות‬ ‫מתכוונים‬Wearables-‫עם‬ ‫עשו‬ ‫כבר‬ ‫שהם‬ ‫כמו‬ Pokémon Go‫בשנה‬ ‫מנובמבר‬ ‫אפל‬ ‫של‬ ‫בשעון‬‫שעברה‬.‫אשר‬ ‫הדברים‬ ‫סוג‬ ‫את‬ ‫עבורכם‬ ‫להדגיש‬ ‫יכולה‬ ‫כזו‬ ‫אבחנה‬ ‫יעודי‬ ‫ערך‬ ‫לו‬ ‫וייצרו‬ ‫לביש‬ ‫מחשוב‬ ‫של‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫ימנפו‬.
 113. 113. ‫מגניב‬ ‫ממש‬ ‫נתון‬ ‫קחו‬.‫על‬ ‫כחושבים‬-Pokémon Go‫דיגיטל‬ ‫על‬ ‫חושבים‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬,‫לא‬ ‫במובייל‬ ‫אפליקציה‬ ‫הרי‬ ‫זו‬ ‫כי‬?‫אבל‬-‫דווקא‬ ‫ללכת‬ ‫להם‬ ‫וגורם‬ ‫החוצה‬ ‫אנשים‬ ‫מוציא‬ ‫גו‬ ‫פוקימון‬-‫מעט‬ ‫ולא‬!‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ‫ביולי‬ ‫האפליקציה‬ ‫של‬ ‫ההשקה‬ ‫מאז‬,‫הלכו‬ ‫משתמשים‬ ‫בטוטאל‬8.7‫קילומטר‬ ‫מיליארד‬,‫הלכת‬ ‫לכוכב‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫בין‬ ‫מהמרחק‬ ‫יותר‬ ‫שזה‬-Pluto.
 114. 114. Day Three
 115. 115. ‫הרביעית‬ ‫התעשייתית‬ ‫המהפכה‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫נוקיה‬ ‫נשיא‬-‫כשמחברים‬‫את‬‫כל‬‫הדברים‬‫שקרו‬‫בעשור‬‫האחרון‬‫מקבלים‬‫את‬‫ה‬Fourth- Industrial Revolution,‫טכנולוגיה‬‫מספיקה‬ ‫לא‬ ‫לבדה‬,‫היא‬‫צריכה‬‫להיות‬‫בשירות‬‫האדם‬.
 116. 116. ‫המיקס‬‫והאינטגרציה‬‫בין‬‫כל‬‫השינויים‬‫מייצרים‬‫את‬‫השינוי‬!‫צריך‬‫יותר‬‫קונקטיביות‬,‫כיום‬‫יש‬-8‫מיליארד‬‫קונקשן‬‫אבל‬‫צריך‬-100 ‫מיליארד‬‫קונקשנים‬‫כדי‬‫שיקרה‬‫מהפך‬,‫מנגנוני‬ ‫לייצר‬ ‫וחשוב‬‫אנליזה‬‫ודטה‬‫על‬‫מנת‬‫שנוכל‬‫לעשות‬‫אוטומיזציה‬‫להכל‬. Rajeev Suri Nokia
 117. 117. ‫היפר‬‫לוקאל‬ ‫היפר‬‫מובייל‬ ‫היפר‬‫סקייל‬
 118. 118. ‫תחשבו‬‫על‬‫כך‬‫שהמהפכה‬‫התעשיתית‬‫הרביעית‬,‫יכולה‬‫לשנות‬‫לגמרי‬‫את‬‫הדרך‬‫שאנחנו‬‫עושים‬‫דברים‬.‫נגיד‬-‫שחלק‬‫ברכב‬ ‫שלכם‬‫התקלקל‬‫במקום‬‫להביא‬‫אותו‬‫ממקום‬‫רחוק‬,‫הרכב‬‫יכול‬‫לעשות‬‫ניתוח‬‫אנליטי‬‫ולהגיד‬‫אם‬‫אפשר‬‫להדפיס‬‫אותו‬ ‫במדפסת‬‫תלת‬‫מימד‬‫ולהתקין‬‫אותו‬‫במקום‬-‫כל‬‫זה‬‫יכול‬‫להתאפשר‬‫רק‬‫עם‬‫תשתיות‬‫של‬5G.
 119. 119. Bob Moritz‫היו‬"‫של‬ ‫ר‬PWC‫חכמות‬ ‫ערים‬ ‫על‬ ‫מדבר‬,‫האינדיבידואל‬ ‫עבור‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫להבטחת‬ ‫כפוטנציאל‬,‫על‬ ‫אבל‬ ‫והוא‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותי‬ ‫המרכיב‬ ‫את‬ ‫להכניס‬ ‫צריך‬ ‫למציאות‬ ‫יהפוך‬ ‫שזה‬ ‫מנת‬-‫אנשים‬!‫זה‬"‫ברוטב‬ ‫הסודי‬ ‫הרכיב‬"‫אשר‬ ‫הנכונה‬ ‫בצורה‬ ‫תתעצב‬ ‫הרביעית‬ ‫התעשייתית‬ ‫שהמהפכה‬ ‫מבטיח‬.
 120. 120. ‫כ‬ ‫היום‬ ‫של‬ ‫שבמציאות‬ ‫להבין‬ ‫דרמטי‬-1.3‫שבוע‬ ‫בכל‬ ‫לערים‬ ‫עוברים‬ ‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫אנשים‬ ‫מיליון‬,‫ערים‬ ‫שלוש‬ ‫לנו‬ ‫היו‬ ‫עשורים‬ ‫כמה‬ ‫לפני‬ ‫כ‬ ‫בהן‬ ‫שהיו‬ ‫מרכזיות‬-10‫וקצת‬ ‫אנשים‬ ‫מיליון‬,‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫כיום‬20‫בארבע‬ ‫מוכפל‬ ‫להיות‬ ‫אמור‬ ‫הזה‬ ‫המספר‬ ‫הבא‬ ‫ובעידן‬ ‫ויותר‬. ‫הללו‬ ‫הערים‬ ‫על‬ ‫כשמסתכלים‬,‫שלהן‬ ‫וההתפתחות‬ ‫הכלכלות‬ ‫את‬ ‫מובילים‬ ‫אשר‬ ‫המטרופוליטניים‬ ‫על‬,‫כ‬ ‫תייצגנה‬ ‫הן‬-65‫מאוכלוסיית‬ ‫הבאים‬ ‫בעשורים‬ ‫העולם‬,‫כ‬ ‫המרכזיות‬ ‫בערים‬ ‫הגדולים‬ ‫המרכזים‬600-‫מייצרים‬ ‫מהם‬60‫מה‬ ‫אחוז‬-GDP‫העולמי‬.
 121. 121. ‫הינו‬ ‫הזה‬ ‫העתיד‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כשמתכננים‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫שצריך‬ ‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫האלמנט‬-‫אנשים‬,‫ולא‬ ‫מספיק‬ ‫מדובר‬ ‫שלא‬ ‫חלק‬ ‫זהו‬ ‫והוא‬ ‫תמיד‬ ‫בו‬ ‫מתעסקים‬‫קריטי‬.‫אמיתי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מתוכה‬ ‫לחלץ‬ ‫אפשרות‬ ‫ויש‬ ‫נהדרת‬ ‫הטכנולוגיה‬. ‫כיום‬,‫זאת‬ ‫לנו‬ ‫לאפשר‬ ‫שיכולות‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫ועל‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫הארגונים‬ ‫כל‬-‫כך‬ ‫על‬ ‫מפתחים‬ ‫וכולם‬ ‫עתידם‬ ‫את‬,‫הגדולים‬ ‫הרעיונות‬ ‫את‬ ‫ולהגשים‬ ‫לשם‬ ‫להגיע‬ ‫שנוכל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫היום‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫אך‬,‫אחורה‬ ‫אחד‬ ‫צעד‬ ‫ללכת‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫סביב‬ ‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ ‫ולחשוב‬‫האנשים‬ ‫של‬ ‫האספקט‬?‫ביותר‬ ‫והחכמה‬ ‫הנכונה‬ ‫בצורה‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫מינוף‬ ‫לטובת‬ ‫וזאת‬. Bob Moritz PwC
 122. 122. ‫דובאי‬‫רצו‬‫להוות‬‫דוגמא‬‫וקייס‬‫לכל‬‫המערב‬-‫למה‬‫שיכול‬‫לקרות‬‫בתפיסה‬‫של‬‫עיר‬‫חכמה‬. H.E. Dr. Aisha Butti bin Bishr Smart Dubai
 123. 123. ‫חכמה‬ ‫תהיה‬ ‫שהעיר‬ ‫רק‬ ‫שלא‬ ‫שאומר‬ ‫חזון‬ ‫לקבוע‬ ‫החליטו‬ ‫הם‬,‫יהיה‬ ‫להצלחה‬ ‫המדד‬-‫שמחה‬.
 124. 124. ‫ותושביה‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫אספקט‬ ‫בכל‬ ‫נוגעת‬ ‫שבנו‬ ‫הפלטפורמה‬.
 125. 125. ‫ברומטר‬ ‫של‬ ‫עולם‬ ‫תפיסת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫המנהיגים‬ ‫בנו‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫את‬,‫שמחה‬ ‫של‬ ‫מדד‬.
 126. 126. ‫אג‬ ‫על‬ ‫בנויה‬ ‫התפיסה‬'‫אלמנטים‬ ‫שלושה‬ ‫יש‬ ‫שבה‬ ‫ותשתית‬ ‫נדה‬-‫אימפקט‬,‫והתוצאות‬ ‫הפיננסי‬ ‫המידד‬ ‫הלקוח‬ ‫סביב‬ ‫סובבות‬ ‫ככולן‬–‫העניין‬ ‫במרכז‬ ‫התושב‬.
 127. 127. ‫אג‬'‫מחוץ‬ ‫אל‬ ‫מבחינתם‬ ‫להשפיע‬ ‫אמורה‬ ‫דובאי‬ ‫של‬ ‫השימחה‬ ‫נדת‬‫לגאוגרפיה‬,‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫לחיים‬ ‫והצלחה‬ ‫לחיקוי‬ ‫מודל‬ ‫ולייצר‬.
 128. 128. ‫האג‬ ‫תחת‬ ‫מובילה‬ ‫שדובאי‬ ‫קייסים‬ ‫מספר‬ ‫ישנם‬'‫נדה‬,‫חכמות‬ ‫ולוגיסטיקה‬ ‫תפעול‬ ‫מערכות‬ ‫למשל‬.
 129. 129. ‫מזון‬ ‫של‬ ‫בטיחות‬ ‫מערכות‬.
 130. 130. ‫גישה‬ ‫דרכי‬-‫זמן‬ ‫וחוסכים‬ ‫ותורים‬ ‫פקקים‬ ‫יהיו‬ ‫שלא‬ ‫לכך‬ ‫שעוזרים‬ ‫חלקים‬ ‫ויציאה‬ ‫כניסה‬.
 131. 131. No Connectivity no Revolution
 132. 132. ‫להיות‬‫צ‬'‫אלנגר‬‫זה‬‫אומר‬‫לשים‬‫את‬‫הלקוח‬‫ב‬-Core‫של‬‫הפעילות‬.
 133. 133. ‫המשבשות‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מתדלקת‬ ‫קונקטיביות‬. Allison Kirkby Tele2
 134. 134. ‫הכל‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬-‫ולצמוח‬ ‫לגדול‬ ‫ימשיך‬ ‫סיסטם‬ ‫האקו‬ ‫הזמן‬ ‫שכל‬ ‫מבטיח‬.
 135. 135. ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬‫בתוכו‬ ‫גולם‬‫פוטנציאל‬‫אדיר‬,‫הקרובות‬ ‫השנים‬ ‫בשלוש‬ ‫שלנו‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫משמעותית‬ ‫וישפיע‬.
 136. 136. Mobile Device‫הוא‬‫הכלי‬‫שיוצר‬‫פרסונליזציה‬,‫צריך‬‫לחשוב‬‫על‬‫תוכן‬‫למובייל‬‫ככזה‬‫שמעוצב‬ ‫תקשורת‬ ‫למכשיר‬‫רלוונטית‬‫למסך‬‫זה‬.
 137. 137. ‫אין‬‫שום‬‫משמעות‬‫לשיח‬‫של‬‫אורך‬‫הוידיאו‬, ‫צריך‬‫להתמקד‬‫על‬‫המהות‬‫שיש‬‫בוידיאו‬‫אם‬‫הוא‬‫מעניין‬‫רלוונטי‬ ‫יהיה‬ ‫הוא‬, ‫צריך‬‫לחשוב‬‫על‬‫קסטומיזציה‬‫לפי‬‫התנאים‬‫והקונטקסט‬‫שאנשים‬‫נמצאים‬‫בו‬.
 138. 138. ‫עושים‬ ‫כיצד‬‫סקייל‬‫לפרסונליזציה‬‫בצורה‬‫משמעותית‬?‫דטה‬‫ותוכן‬‫מאסה‬‫של‬‫דטה‬,‫להבין‬ ‫והיכולת‬‫מה‬‫קורה‬. ‫השלב‬‫הוא‬ ‫הבא‬‫התוכן‬,‫שם‬‫אנחנו‬‫בדרך‬‫כלל‬‫נופלים‬- ‫צריך‬‫מערכות‬‫שעוזרות‬‫לעשות‬‫אינטלגנט‬‫על‬‫המידע‬‫קריאטיביות‬ ‫ויכולות‬‫להגיב‬‫על‬‫הדטה‬.
 139. 139. ‫אדובי‬‫מדברים‬‫על‬‫כך‬‫שצריך‬‫להזהר‬‫מאובר‬‫פרסונליזציה‬‫שעושה‬‫לנו‬‫קצת‬‫קריפי‬-‫אח‬‫גדול‬.
 140. 140. Adobe,‫וידיאו‬ ‫תוכן‬ ‫על‬ ‫כשחושבים‬-‫משמעותי‬‫לא‬‫לחשוב‬‫על‬‫המכשיר‬,‫אלא‬‫על‬‫עושה‬ ‫שהמשתמש‬ ‫המסע‬‫במובייל‬, ‫ארוך‬ ‫או‬ ‫קצר‬ ‫לפורמאט‬ ‫משמעות‬ ‫אין‬-‫במרחב‬ ‫שלו‬ ‫במסע‬ ‫היוזר‬ ‫את‬ ‫פגשתם‬ ‫בה‬ ‫הזמן‬ ‫לנקודת‬ ‫משמעות‬ ‫יש‬.
 141. 141. ‫תחשבו‬‫על‬‫הכוח‬‫של‬‫הטכנולוגיה‬-‫באולימפידה‬‫האחרונה‬‫חמישה‬‫מיליארד‬‫אנשים‬‫ראו‬‫את‬‫המשחקים‬,‫מתוך‬‫עולם‬ ‫שמורכב‬‫מכמעט‬‫שמונה‬‫מיליארד‬‫זה‬‫המון‬. Patrick Adiba Atos
 142. 142. ‫באירוע‬ ‫מדובר‬‫שהפך‬‫לדיגיטלי‬,‫ותחשבו‬‫על‬‫כל‬‫האנשים‬‫עצמם‬‫מהמקום‬ ‫ששידרו‬‫עצמו‬‫באמצעים‬‫שלהם‬.
 143. 143. ‫ככל‬‫שהתוכן‬‫יותר‬‫אמיתי‬,‫ככה‬‫הוא‬‫יותר‬‫מצליח‬‫כי‬‫אנשים‬‫אוהבים‬‫להתקרב‬‫לחיים‬‫האמיתיים‬. Jean-Briac Perrette Discovery Networks International
 144. 144. ‫העולם‬‫של‬‫דיסקברי‬‫משתנה‬,‫ב‬ ‫עכשיו‬ ‫נהיה‬ ‫הכל‬-Live‫וצריך‬‫לדעת‬‫לקחת‬‫סיפורים‬‫מהעבר‬‫בצורה‬‫חכמה‬‫שמתאימה‬‫להיום‬- ‫הכל‬‫תלוי‬‫באיך‬‫המשתמש‬ ‫אל‬ ‫מגיעים‬‫באופן‬‫רלוונטי‬.
 145. 145. ‫התערוכה‬ ‫של‬ ‫לחללים‬ ‫קטנה‬ ‫הצצה‬,‫האירוע‬ ‫שטח‬ ‫של‬ ‫דיספלי‬ ‫מימין‬...
 146. 146. ‫הצצה‬ ‫עוד‬...
 147. 147. ‫כולם‬‫משקיעים‬‫בפלטפורמות‬,‫פלטפורמות‬,‫פלטפורמות‬-‫אבל‬‫מישהו‬‫צריך‬‫לדאוג‬‫לתוכן‬‫פרימיום‬- ‫כי‬‫אם‬‫לא‬,‫מה‬‫יהיה‬‫בכל‬‫הפיפ‬‫ליין‬‫האלו‬‫שאנחנו‬‫מייצרים‬. Shane Smith VICE Media
 148. 148. ‫רובוטי‬‫בינה‬‫מלאכותית‬‫קטנים‬‫ולא‬‫יקרים‬‫שיכולים‬‫לעזור‬‫בחקלאות‬. Farming as a Service
 149. 149. ‫רובוט‬‫שאוסף‬‫המון‬‫דטה‬‫ויודע‬-‫לעבד‬‫את‬‫הדטה‬,‫מאפשר‬‫לחקלאים‬‫להבין‬‫את‬‫הבעיות‬‫שלהם‬. Ben Scott-Robinson
 150. 150. Drones as a Service
 151. 151. Use Case‫בהם‬Drone‫כיוטיליטי‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬,‫כשירות‬.
 152. 152. ‫אנחנו‬‫עוברים‬‫מעידן‬‫של‬Self Service‫ל‬-AutomatedService ‫שזה‬‫הרבה‬‫יותר‬‫מתחליף‬‫לאפליקציות‬‫זו‬‫תפיסת‬‫עולם‬‫חדשה‬‫של‬‫אינטראקציה‬‫בין‬‫לאדם‬ ‫מחשב‬ Conversational UI‫משנה‬‫את‬‫כל‬‫תפיסת‬‫ה‬Interface.
 153. 153. ‫הכוח‬‫של‬‫התוכנה‬‫מאפשר‬‫לשבור‬‫את‬‫התחרות‬. Jeff Lawson Twilio
 154. 154. ‫תוכנה‬‫יכולה‬‫להשתנות‬‫ולהגיב‬‫לצרכים‬‫וסיטואציות‬‫משתנות‬-‫חומרה‬‫לא‬.
 155. 155. ‫לדעת‬ ‫צריך‬:‫לבנות‬>‫לשחרר‬>‫שוב‬ ‫ולבנות‬ ‫פידבק‬ ‫לקבל‬.‫מעגל‬ ‫זה‬...
 156. 156. ‫נתקעים‬ ‫מוכנות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫ורוכשים‬ ‫התוכנה‬ ‫את‬ ‫מפתחים‬ ‫כשלא‬-‫מחדש‬ ‫הבניה‬ ‫של‬ ‫בשלב‬.
 157. 157. ‫ג‬'‫תוכנה‬ ‫כחברת‬ ‫אמזון‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ ‫בזוס‬ ‫ף‬.
 158. 158. ‫ככל‬‫שהעולם‬‫שלנו‬‫עובר‬‫דיגיטציה‬,‫אנחנו‬‫הופכים‬‫אותו‬‫ליותר‬‫ויותר‬‫מושתת‬‫תוכנה‬.
 159. 159. ‫כפתורים‬ ‫מלא‬ ‫היו‬ ‫שבהם‬ ‫מורכבים‬ ‫חומרה‬ ‫מוצרי‬ ‫בונות‬ ‫היו‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ ‫בעבר‬ ‫אם‬,‫נהיים‬ ‫החומרה‬ ‫מוצרי‬ ‫הנוכחי‬ ‫בעידן‬ ‫שכן‬ ‫לה‬ ‫ולעשות‬ ‫תנועה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫ולכוונן‬ ‫לפתח‬ ‫אפשר‬ ‫אותה‬ ‫שכן‬ ‫התוכנה‬ ‫על‬ ‫משליכים‬ ‫המורכבות‬ ‫כל‬ ‫ואת‬ ‫בודדים‬ ‫כפתורים‬ ‫עם‬ ‫פשוטים‬ ‫אג‬'‫המשתנים‬ ‫לצרכים‬ ‫סמנט‬-‫משתנים‬ ‫והם‬!‫הזמן‬ ‫כל‬.
 160. 160. ‫מימין‬,‫תוכנה‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫פיתוח‬,‫משמאל‬-‫חומרה‬.
 161. 161. ‫מימין‬,‫תוכנה‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫פיתוח‬,‫משמאל‬-‫חומרה‬.
 162. 162. ‫מימין‬,‫תוכנה‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫פיתוח‬,‫משמאל‬-‫חומרה‬.
 163. 163. ‫חברת‬‫העברת‬‫כספים‬‫תוכנה‬ ‫מבוססת‬,‫ל‬ ‫צמחה‬ ‫שנים‬ ‫ארבע‬ ‫של‬ ‫בתקופה‬12‫מדינות‬-‫הפלטפורמות‬ ‫כלכלת‬ ‫זו‬‫קטן‬ ‫גוף‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫קצר‬ ‫בזמן‬ ‫סקייל‬ ‫לעשות‬-‫ביותר‬ ‫ולגדולים‬ ‫לחזקים‬ ‫רק‬ ‫פעם‬ ‫שהיה‬ ‫כוח‬.
 164. 164. ‫חייבים‬‫אלטרנטיבות‬ ‫לייצר‬‫לפיסבוק‬,‫כי‬‫אם‬‫הם‬‫ישלטו‬‫על‬‫הטרנזקציה‬‫הם‬‫יוכלו‬‫לשלוט‬‫על‬‫המיסוי‬‫המחיר‬ ‫ועל‬‫וזה‬‫מסוכן‬. Ted Livingston KIK
 165. 165. ‫הקילר‬‫פיצ‬'‫ר‬‫של‬‫בוט‬‫הוא‬‫טרנזקציה‬. Marty Swant Adweek
 166. 166. ‫הרעיוון‬‫הוא‬‫שבעתיד‬‫יהיה‬‫לנו‬‫קוד‬‫בכל‬‫מקום‬‫ונוכל‬‫להיות‬‫באינטראקציה‬-‫באמצעותו‬"‫ולדבר‬"‫עם‬‫כל‬‫המקומות‬‫שאנחנו‬ ‫הולכים‬‫אליהם‬-‫ה‬Interface‫השיחתי‬‫יהיה‬‫זה‬‫שייצר‬‫הכי‬‫הרבה‬‫מעורבות‬.
 167. 167. ‫בוט‬‫יאפשרו‬‫לנו‬‫להיות‬‫באינטראקציה‬‫טבעית‬-‫עם‬‫מה‬‫שנמצא‬‫במרחב‬‫הציבורי‬.
 168. 168. Day Four
 169. 169. ‫ווטסון‬‫משתמש‬‫במידע‬‫האינטרנט‬ ‫מרשת‬‫כדי‬‫להעריך‬‫ולהמליץ‬‫תוך‬‫כדי‬‫תהליך‬‫העיצוב‬...
 170. 170. ‫זו‬‫שנת‬‫הבינה‬‫המלאכותית‬‫וה‬-Voice,‫אוגמנטד‬‫ריאלטי‬,‫גנומיקס‬,‫והכל‬ ‫רובוטיקה‬‫הופך‬‫לבינלאומי‬- ‫קמים‬‫סטארטאפים‬‫שחושבים‬‫גלובאלית‬‫בכל‬‫העולם‬,‫ולהפוך‬ ‫קצר‬ ‫בזמן‬ ‫לפרוץ‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫כלכלת‬ ‫ובאמצעות‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫חובקות‬ ‫לחברות‬. Edith Yeung 500 Mobile Collective Microfund
 171. 171. ‫בשביל‬‫לנצח‬‫בעידן‬‫הזה‬,‫צריך‬‫לייצר‬‫פלטפורמה‬,‫שעליה‬‫גם‬‫אחרים‬‫יכולים‬‫לבנות‬‫ואז‬‫שלכם‬ ‫הנכס‬‫הופך‬‫לסקיילבילי‬. Brian Pallas Opportunity Network
 172. 172. ‫יוצרים‬ ‫כיצד‬‫טרנד‬? ‫חשוב‬‫לבנות‬‫קסם‬.
 173. 173. ‫לבנות‬ ‫צריך‬UX‫הכי‬‫פשוט‬‫שיש‬-‫הכל‬‫בקליק‬,‫הכל‬‫צריך‬‫להיות‬‫מאוד‬‫פשוט‬‫ומעוצב‬‫מאוד‬‫טוב‬. Alexey Moiseenkov Prisma Labs, Inc.
 174. 174. Offline is the new Frontier Paul Hainsworth Open Garden
 175. 175. ‫יוצרים‬‫רשת‬‫שמחברת‬‫בין‬‫אנשים‬‫דרך‬‫הסלולרים‬-‫העברת‬ ‫ומאפשרת‬‫דטה‬P2P ‫סלולר‬‫לסלולר‬-‫ומי‬‫שמחובר‬‫בחזרה‬‫לאינטרנט‬.
 176. 176. Open Garden-‫מאש‬‫קונקטיביטי‬,‫מחפשים‬‫ליצור‬‫מצב‬‫שבו‬‫לכולם‬‫תהיה‬‫גישה‬‫לאינטרנט‬.
 177. 177. The Internet of Moving Things João Barros Veniam
 178. 178. ‫רשת‬‫של‬‫קשרים‬‫באמצעות‬‫רכבים‬.
 179. 179. ‫סטראטאפ‬‫ישראלי‬,‫ממציא‬ ‫אשר‬‫מכשיר‬‫שעוזר‬‫לגלות‬‫גילוי‬‫מוקדם‬‫של‬‫סרטן‬‫במחיר‬‫שווה‬‫נפש‬. Raviv Melamed Vayyar Imaging
 180. 180. ‫אנחנו‬‫בפתח‬‫של‬‫עידן‬‫עם‬Interface‫חדש‬-‫ה‬Interface‫הקולי‬.
 181. 181. ‫מחשב‬‫ממש‬‫מתחיל‬‫להבין‬‫הרבה‬‫דברים‬,‫ובאמצעות‬‫הרעיון‬‫של‬‫שיחתיות‬‫עם‬‫תוכנה‬‫אפשר‬ ‫לעשות‬‫דברים‬‫ופעולות‬‫שונות‬‫לגמרי‬‫ממה‬‫שאנחנו‬‫עושים‬‫היום‬.
 182. 182. ‫אי‬‫אפשר‬‫לשפוט‬‫את‬‫התקופה‬‫הזו‬-‫יש‬‫מלא‬‫אפליקציות‬‫בוטים‬ ‫של‬ ‫בעולם‬ ‫חלשות‬-‫עכשיו‬,‫אבל‬‫בהמשך‬ ‫כשמחשבים‬‫יבינו‬‫יותר‬‫את‬‫הקונטקסט‬‫תבננה‬‫אפליקציות‬‫מדהימות‬‫מבוססות‬‫קול‬.‫זה‬‫מאוד‬ ‫דומה‬‫למה‬‫שהיה‬‫בתחילתן‬‫של‬‫האפליקציות‬‫למובייל‬‫הראשונות‬-‫לוקח‬‫זמן‬.
 183. 183. ‫כסף‬‫הוא‬‫מגנט‬‫ויזמים‬‫מגיעים‬‫למקום‬‫בו‬‫יש‬‫כסף‬-‫וצריך‬‫לשים‬‫כסף‬‫במקום‬‫בו‬‫יש‬‫טאלנטים‬ ‫לפחות‬‫פלטפורמות‬‫שמאפשרות‬‫ליזמים‬‫לפרטח‬‫ולהצמיח‬‫חדשנות‬.
 184. 184. ‫חייבים‬‫להיות‬‫בפוקוס‬‫כשבונים‬‫סטארטאפ‬,‫להחליט‬‫בצורה‬‫וממוקדת‬ ‫ברורה‬-‫במה‬‫עובדים‬‫ומהעושים‬‫ומשם‬‫להתפתח‬.
 185. 185. ‫זהו‬,‫העיר‬ ‫את‬ ‫לקרוע‬ ‫הולכת‬‫ה‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫יש‬Data‫זאת‬ ‫שמוכיחה‬...
 186. 186. See you next year

×