O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Meital 2012

487 visualizações

Publicada em

מצגת מלווה להרצאה על כותר עיון ושילובה בתוך האקדמיה

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Meital 2012

 1. 1. ‫כותר‬ ‫הספריה המקוונת של ישראל‬‫והשתלבותה באקדמיה הישראלית‬ ‫21.7.01‬ ‫כנס מיט"ל 2102‬
 2. 2. ‫שלבי ההרצאה‬ ‫נתוני שימוש כללים‬ ‫•‬ ‫נתוני שימוש באקדמיה‬ ‫•‬ ‫מה קוראים / לומדים?‬ ‫•‬ ‫האם באמת קוראים/לומדים?‬ ‫•‬‫איך מקדמים את השימוש / לימוד / קריאה?‬ ‫•‬
 3. 3. ‫נתוני ספרים‬ ‫0031 ספרים‬ ‫•‬ ‫עולים כ 04 ספרים בחודש.‬ ‫•‬‫בתחומי רוח וחברה עם התמקדות נוכחית ב:‬ ‫•‬ ‫יהדות ועם ישראל‬ ‫•‬ ‫מדינת ישראל‬ ‫•‬ ‫היסטוריה‬ ‫•‬ ‫מדעי החברה במדינת ישראל‬ ‫•‬ ‫פילוסופיה‬ ‫•‬
 4. 4. ‫לקוחות‬‫5 האוניברסיטאות )חיפה, ירושלים, תל אביב, בר‬ ‫•‬ ‫אילן ובאר שבע(.‬ ‫03 מכללות‬ ‫•‬ ‫כ- 02 מכוני מחקר‬ ‫•‬ ‫כ- 0051 לקוחות פרטיים.‬ ‫•‬
 5. 5. ‫כותר משתמשים )כולל לא מזוהים(‬ ‫בכותר -‬ ‫• יש כ-000,743 כניסות בשנה‬ ‫• בהם נפתחים כ- 000,764 ספרים‬ ‫• ונצפים כ 000,000,4 דפים בשנה.‬‫• בכל הפרמטרים יש גידול של לפחות %08 מהשנה‬ ‫שלפני.‬
 6. 6. ‫נתוני שימוש לקוחות מזוהים‬ ‫עמודים‬ ‫כותרים‬ ‫%32‬ ‫%12‬ ‫לקוחות פרטיים‬ ‫%04‬ ‫%63‬ ‫אוניברסיטאות‬ ‫%43‬ ‫%93‬ ‫מכללות‬ ‫%3‬ ‫%3‬ ‫תיכונים‬‫485,837,1‬ ‫639,441‬ ‫סה"כ‬
 7. 7. ‫הזנב הארוך )‪(The Long Tail‬‬ ‫הספר הנצפה‬ ‫אחוזי השימוש בכל ספר‬ ‫ביותר %9.2‬ ‫%5.3‬ ‫%0.3‬ ‫%5.2‬ ‫%5 מהספרים =‬ ‫%02 מהצפיה‬ ‫%0.2‬ ‫כולה‬ ‫%5.1‬ ‫%0.1‬ ‫%5.0‬ ‫%0.0‬‫169‬‫929‬‫798‬‫568‬‫338‬‫108‬‫967‬‫737‬‫507‬‫376‬‫146‬‫906‬‫775‬‫545‬‫315‬‫184‬‫944‬‫714‬‫583‬‫353‬‫123‬‫982‬‫752‬‫522‬‫391‬‫161‬‫921‬ ‫79‬ ‫56‬ ‫33‬ ‫1‬‫ספרים )על פי כמות השימוש בהם(‬
 8. 8. ‫%9.2‬ ‫מילים המנסות לגעת : מחקר איכותני - תאוריה ויישום‬ ‫%0.2‬ ‫צפונות כדור הארץ‬ ‫%4.1‬ ‫מין מגדר ופוליטיקה‬ ‫%3.1‬ ‫כרך ראשון : סטטיסטיקה תיאורית, יחידות 5-1‬ ‫%3.1‬ ‫מגמות בחברה הישראלית : כרך ב‬ ‫%1.1‬ ‫מגמות בחברה הישראלית : כרך א‬ ‫%8.0‬ ‫יחידות 7-5 : אלקטרוסטטיסטיקה, זרם ישר השלמות‬ ‫%8.0‬ ‫ילד מה הוא אומר? : על התפתחות שפה אצל ילדים‬ ‫%8.0‬ ‫יחידות 2-1 : קינמטיקה, וקטורים, חוקי ניוטון, כבידה, סטטיסטיקה‬ ‫%7.0‬ ‫משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית‬ ‫%6.0‬ ‫כל שצריך להיות אדם : מסע בפילוסופיה חינוכית - אנתולוגיה‬ ‫%6.0‬ ‫כרך ב - זיכרון )יחידות 3-2 (‬ ‫%6.0‬ ‫משאבי המים בישראל : פרקים בהידרולוגיה ובמדעי הסביבה‬ ‫%6.0‬ ‫יחידות 2-1 : מגנטיות וזרם חילופין, גלים‬ ‫%6.0‬ ‫רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית‬ ‫%5.0‬ ‫אלימות נגד נשים‬ ‫%5.0‬ ‫יחידות 4-3 : עבודה, אנרגיה מכנית וחום, חוק שימור התנע, תנועה מעגלית ותנועה הרמונית‬ ‫%5.0‬ ‫מיהו ישראלי : הדינמיקה של אזרחות מורכבת‬ ‫%5.0‬ ‫ארץ ישראל במאה העשרים : מיישוב למדינה 0091 - 0591‬ ‫%5.0‬ ‫הריאיון המסייע‬‫%6605.0‬ ‫על החירות‬
 9. 9. ‫%9.2‬ ‫מילים המנסות לגעת : מחקר איכותני - תאוריה ויישום‬ ‫%0.2‬ ‫צפונות כדור הארץ‬ ‫%4.1‬ ‫מין מגדר ופוליטיקה‬ ‫%3.1‬ ‫כרך ראשון : סטטיסטיקה תיאורית, יחידות 5-1‬ ‫%3.1‬ ‫מגמות בחברה הישראלית : כרך ב‬ ‫%1.1‬ ‫מגמות בחברה הישראלית : כרך א‬ ‫%8.0‬ ‫יחידות 7-5 : אלקטרוסטטיסטיקה, זרם ישר השלמות‬ ‫%8.0‬ ‫ילד מה הוא אומר? : על התפתחות שפה אצל ילדים‬ ‫%8.0‬ ‫יחידות 2-1 : קינמטיקה, וקטורים, חוקי ניוטון, כבידה, סטטיסטיקה‬ ‫%7.0‬ ‫משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית‬ ‫%6.0‬ ‫כל שצריך להיות אדם : מסע בפילוסופיה חינוכית - אנתולוגיה‬ ‫%6.0‬ ‫כרך ב - זיכרון )יחידות 3-2 (‬ ‫%6.0‬ ‫משאבי המים בישראל : פרקים בהידרולוגיה ובמדעי הסביבה‬ ‫%6.0‬ ‫יחידות 2-1 : מגנטיות וזרם חילופין, גלים‬ ‫%6.0‬ ‫רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית‬ ‫%5.0‬ ‫אלימות נגד נשים‬ ‫%5.0‬ ‫יחידות 4-3 : עבודה, אנרגיה מכנית וחום, חוק שימור התנע, תנועה מעגלית ותנועה הרמונית‬ ‫%5.0‬ ‫מיהו ישראלי : הדינמיקה של אזרחות מורכבת‬ ‫%5.0‬ ‫ארץ ישראל במאה העשרים : מיישוב למדינה 0091 - 0591‬ ‫%5.0‬ ‫הריאיון המסייע‬‫%6605.0‬ ‫על החירות‬
 10. 10. ‫השימוש באקדמיה )41 המובילים(‬‫מספר צפיות בעמודים‬ ‫סך הצפיות בכותרים‬ ‫כניסות‬ ‫שם מוסד‬ ‫038,223‬ ‫725,52‬ ‫211,81‬ ‫אוניברסיטת תל-אביב‬ ‫551,471‬ ‫911,31‬ ‫995,01‬ ‫אוניברסיטת חיפה‬ ‫607,151‬ ‫563,11‬ ‫057,5‬ ‫האוניברסיטה הפתוחה, רעננה‬ ‫647,831‬ ‫561,11‬ ‫475,8‬ ‫האוניברסיטה העברית, ירושלים‬ ‫965,021‬ ‫940,01‬ ‫808,7‬ ‫המכללה למנהל, ראשון-לציון‬ ‫735,311‬ ‫524,9‬ ‫274,5‬ ‫אוניברסיטת בר-אילן‬ ‫829,29‬ ‫814,8‬ ‫872,6‬ ‫מכללת עמק יזרעאל‬ ‫409,97‬ ‫454,6‬ ‫650,4‬ ‫מכללת בית ברל‬ ‫866,27‬ ‫298,6‬ ‫073,4‬ ‫סמינר הקיבוצים‬ ‫768,76‬ ‫549,5‬ ‫144,3‬ ‫מכללת דוד ילין‬ ‫552,45‬ ‫591,4‬ ‫363,2‬ ‫סמינר לוינסקי‬ ‫958,54‬ ‫664,3‬ ‫045,2‬ ‫המרכז הבינתחומי, הרצליה‬ ‫452,54‬ ‫571,5‬ ‫088,2‬ ‫מכללת עמק הירדן‬ ‫266,53‬ ‫373,3‬ ‫799,1‬ ‫המרכז האוניברסיטאי אריאל‬ ‫600,53‬ ‫565,3‬ ‫561,2‬ ‫מכללת אורנים‬
 11. 11. ‫השוואת השימוש בין המוסדות‬ ‫בר אילן‬ ‫חיפה‬ ‫ת"א‬ ‫עברית‬ ‫פתוחה‬‫אוניברסיטת בן גוריון הצטרפה בסוף 1102‬ ‫%00.7‬ ‫%00.6‬ ‫%00.5‬ ‫%00.4‬ ‫%00.3‬ ‫%00.2‬ ‫%00.1‬ ‫%00.0‬
 12. 12. ‫האם באמת לומדים? קוראים?‬‫יחס פתיחת ספרים לכל כניסה לא ירד למרות‬ ‫•‬ ‫הגידול במספרים.‬ ‫000,06‬ ‫000,05‬ ‫סך כניסות‬ ‫סך צפיה בכותרים‬ ‫000,04‬ ‫000,03‬ ‫000,02‬ ‫000,01‬ ‫-‬
 13. 13. ‫האם באמת לומדים? קוראים?‬‫יחס פתיחת ספרים לכל כניסה לא ירד למרות‬ ‫•‬ ‫הגידול במספרים.‬ ‫כמות עמודים נצפים בממוצע לקורא לא ירד‬ ‫•‬ ‫למרות הגידול בכמות הדפים הנצפים‬
 14. 14. ‫האם באמת לומדים? קוראים?‬‫כמה דפים בממוצע נקראים בכל ספר‬ ‫00.11‬ ‫00.01‬ ‫00.9‬ ‫00.8‬ ‫00.7‬ ‫00.6‬
 15. 15. ‫האם באמת לומדים? קוראים?‬ ‫אוניברסיטאות – מכללות – מכללות להוראה‬ ‫דפים בממוצע‬ ‫31‬ ‫אוניברסיטאות‬ ‫11‬ ‫מכללות‬‫דפים בממוצע‬ ‫21‬ ‫מכללות‬ ‫5.9‬ ‫מכללות להוראה‬
 16. 16. ‫האם באמת לומדים? קוראים?‬ ‫לא יודע.‬ ‫שאלות שלא נבחנו:‬ ‫1. איכות הקריאה‬ ‫2. איכות קליטת הידע‬ ‫3. איכות השימוש בספרים‬
 17. 17. ‫הגברת השימוש באקדמיה‬ ‫שילוב קישורים ברשימות הקריאה )‪(LMS‬‬ ‫•‬ ‫הגברת האטרקטיביות של הספריה‬ ‫•‬‫שימוש בכלים השונים שיש בכותר – הערות‬ ‫•‬ ‫אישיות.‬
 18. 18. ‫הגברת השימוש באקדמיה‬ ‫שילוב קישורים ברשימות הקריאה )‪(LMS‬‬ ‫•‬ ‫הגברת האטרקטיביות של הספריה‬ ‫•‬ ‫שימוש בכלים השונים שיש בכותר – הערות‬ ‫•‬ ‫אישיות.‬‫שילוב ספרי כותר במערכות חיפוש ואינדוקס.‬ ‫•‬ ‫שילוב אפליקציות לאיפד / אנדרואיד / ‪.PC‬‬ ‫•‬
 19. 19. ‫כותר באיפד‬
 20. 20. ‫סיכום‬ ‫כותר עיון בשלבים הראשונים של ההטמעה.‬ ‫•‬ ‫ההטמעה אינה אחידה ולעיתים נראית אקראית.‬ ‫•‬ ‫ניתן להגביר את השימוש בדרכים פשוטות.‬ ‫•‬‫המודעות העלתה את השימוש וכנראה תעלה אותו‬ ‫•‬ ‫עוד.‬
 21. 21. ?‫שאלות‬ .‫תודה‬yachine@cet.ac.il

×