O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Stan wdrażania internetowego konta pacjanta jako integralnego komponentu projektu p1

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Stan wdrażania internetowego konta pacjanta jako integralnego komponentu projektu p1

Baixar para ler offline

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Stan wdrażania internetowego konta pacjanta jako integralnego komponentu projektu p1 (20)

Mais de Wydział ds. eZdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi (17)

Anúncio

Mais recentes (20)

Stan wdrażania internetowego konta pacjanta jako integralnego komponentu projektu p1

 1. 1. Stan wdrażania Internetowego Konta Pacjenta jako integralnego komponentu projektu P1 Marta Brożyna Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Łódź, 2013-11-27
 2. 2. Projekt P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych WARTOŚĆ PROJEKTU: • 712 640 000,00 PLN KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH: • 676 840 000,00 PLN OKRES REALIZACJI: • 29-11-2007 do 31-12-2014 (w trakcie realizacji) JEDNOSTKA • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia REALIZUJĄCA PROJEKT: 2
 3. 3. Cel główny Projektu P1 Głównym celem Projektu P1 jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. W Systemie P1 będzie znajdowała się informacja o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski niezależnie od płatnika. Strona www projektu P1: http://www.p1.csioz.gov.pl 3
 4. 4. Cele szczegółowe Projektu P1 Cel 1 poprawa jakości obsługi pacjenta Cel 2 zapewnienie wiarygodności i kompletności danych o zdarzeniach medycznych Cel 3 umożliwienie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Cel 4 wsparcie dla planowania opieki zdrowotnej Cel 5 wsparcie dla zarządzania kryzysowego Cel 6 zapewnienie interoperacyjności systemów informacyjnych w obszarze ochrony zdrowia 4
 5. 5. Funkcjonalności P1 • • • • • • • • • • • • Elektroniczna recepta Elektroniczne skierowanie Elektroniczne zlecenie na zaopatrzenie Elektroniczne zwolnienie Portal Publikacyjny Wsparcie wymiany dokumentacji medycznej Dane krytyczne Listy oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne Internetowe Konto Pacjenta Statystyka Monitorowanie i analizy Wsparcie rozliczeo i refundacji
 6. 6. Internetowe Konto Pacjenta (IKP)  IKP umożliwia gromadzenie w jednym miejscu wszystkich informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta. Szybki dostęp do danych udostępnionych przez pacjenta wspiera lekarza przy podejmowaniu optymalnych decyzji i wzmacnia skutecznośd leczenia.  IKP umożliwi swobodne zarządzanie indywidualną dokumentacją medyczną przez Pacjenta,  http://ikp.gov.pl
 7. 7. Realizacja Prototypu IKP Prototyp Internetowego Konta Pacjenta został wdrożony w 2011 roku i objął:  pacjentów chorych na cukrzycę w wieku od 18 lat leczących się w Krakowie,  lekarzy rodzinnych oraz lekarzy diabetologów z Krakowa,  poradnie POZ oraz poradnie diabetologiczne z Krakowa.
 8. 8. System e-Recepta ma na celu wsparcie systemu opieki zdrowotnej w Polsce, a co za tym idzie poprawę jakości obsługi pacjentów. e-Recepta to elektroniczny zapis informacji na temat przepisanego przez lekarza leku wraz z informacją o sposobie jego dawkowania. Elektroniczny sposób wystawiania recept ma na celu uproszczenie przepływu informacji o receptach wystawianych w systemie opieki zdrowotnej. Prototyp e-Recepty został wdrożony w 2011 roku w Lesznie i w powiecie Leszczyoskim.
 9. 9. Projekt Integracji Prototypów IKP i e-Recepty Integracja prototypów IKP oraz e-Recepty • CEL - przetestowanie zintegrowanego Internetowego Konta Pacjenta oraz e-Recepty
 10. 10. Projekt Integracji Prototypów IKP i e-Recepty  Projekt jest realizowany w wybranych placówkach medycznych i aptekach na terenie kraju, Projekt obejmie pacjentów, lekarzy, placówki medyczne i apteki,  Realizacja Projektu trwad będzie do kooca stycznia 2014 roku.
 11. 11. Wybrane korzyści dla pacjenta łatwy i szybki dostęp do informacji medycznych pewnośd, że recepta jest prawidłowo i czytelnie wystawiona możliwośd wprowadzania notatek i własnych danych medycznych możliwośd komunikacji z lekarzem za pośrednictwem systemu
 12. 12. Wybrane korzyści dla lekarzy Dostęp, za zgodą pacjenta, do informacji medycznych o procesie jego leczenia od innych lekarzy kontrola interakcji oraz uczuleo pomiędzy aktualnie wydawanymi lekami oraz zapisami o lekach i substancjach chemicznych znajdującymi się na koncie pacjenta możliwośd komunikacji z pacjentem za pośrednictwem systemu
 13. 13. Wybrane korzyści dla apteki znaczna poprawa czytelności recept kontrola interakcji oraz uczuleo pomiędzy aktualnie wydawanymi lekami oraz zapisami o lekach i substancjach chemicznych znajdującymi się na koncie pacjenta
 14. 14. IKP – Dostępnośd IKP będzie aplikacją internetową umieszczoną pod ogólnodostępnym adresem WWW. Uzyskanie dostępu do Konta odbywad się będzie za pomocą: - loginu oraz hasła - profilu zaufanego e-PUAP - podpisu kwalifikowanego
 15. 15. Docelowy system IKP  2014 r. Pacjent staje się aktywnym uczestnikiem procesu leczenia 15
 16. 16. Dziękuję za uwagę kontakt: biuro@csioz.gov.pl 16

×