สารละลายกรด-เบส

Há 7 anos 14127 Visualizações

การถ่ายโอนความร้อน ม.1

Há 7 anos 44292 Visualizações

สถานะของสาร ม.1

Há 7 anos 17565 Visualizações

ทรัพยากรธรรมชาติ

Há 8 anos 4482 Visualizações

คุณสมบัติแกรไฟต์

Há 8 anos 1146 Visualizações

โรคทางพันธุกรรม ม.3

Há 8 anos 56961 Visualizações

การสืบพันธ์

Há 8 anos 7005 Visualizações

ลักษณะข้อสอบ Pisa

Há 8 anos 1565 Visualizações

เสียงกับการได้ยิน

Há 8 anos 1788 Visualizações

การถ่ายโอนความร้อน

Há 8 anos 21526 Visualizações

The doppler effect

Há 8 anos 843 Visualizações