O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Presentatie Domotica op afstand dichtbij van gemeente Hoorn

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Presentatie Domotica op afstand dichtbij van gemeente Hoorn

 1. 1. DOMOTICA OP AFSTAND DICHTBIJ hoorn.nl m.goldewijk@wooncompagnie.nl
 2. 2. PROGRAMMA 6 MAART 2014 -10.00 uur WELKOM DOOR WETHOUDER RONALD LOUWMAN -10.05 uur 0PRESENTATIE DOMOTICA “OP AFSTAND DICHTBIJ”– REGITA VAN BAAR, PROJECTLEIDER GEMEENTE HOORN -10.15 uur PRESENTATIE “ZORG OP AFSTAND” – WALTER BASTIAENSSENS, CONCERNMANAGER ICT OMRING -10.30 uur PRESENTATIE “PLASTIC FIBER” – JOERI VAN BOGAERT, INNOVIENCE LID DOMOTICA PLATFORM NEDERLAND -10.45 uur INFORMATIEMARKT – DIVERSE BEDRIJVEN VERTEGENWOORDIGD -12.00 uur AFRONDING
 3. 3. DOEL VAN VANDAAG - INFORMATIE OVER HET PROJECT EN DE STAND VAN ZAKEN NA 4 OKTOBER 2013 - WERKGROEPLEDEN EN ACHTERBAN EN RAADSLEDEN IN DE GELEGENHEID STELLEN TE ERVAREN WAT DOMOTICA KAN BETEKENEN IN DE DAGELIJKSE SITUATIE BIJ LANGER ZELFSTANDIG WONEN - GEDEPUTEERDE TIJDENS WERKBEZOEK INFORMEREN
 4. 4. WAT IS DOMOTICA - INTEGRATIE TECHNOLOGIE EN DIENSTEN - DIENSTVERLENING VAN BUITENAF NAAR DE WONING DOEL BETERE KWALITEIT VAN WONEN EN LEVEN BIJ LANGER ZELFSTANDIG WONEN EN LEVEN DRIE PIJLERS - COMFORTABEL WONEN MET NIEUWE COMMUNICATIEMIDDELEN - COMFORT EN DUURZAAMHEID - FACILITEREN VAN SENIOREN EN MENSEN MET BEPERKING - COMFORT EN VEILIGHEID - OP AFSTAND REALISEREN VAN ZORG EN VOORKOMEN EENZAAMHEID - ZORG EN WELZIJN OP AFSTAND
 5. 5. WAAROM EEN PROJECT DOMOTICA - MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN - MEER OUDEREN EN MINDER ZORGPROFESSIONALS - SCHEIDING VAN WONEN EN ZORG - VAN INTRAMURAAL NAAR EXTRAMURAAL - DECENTRALISATIES VAN RIJK NAAR GEMEENTEN GEVOLGEN - BURGER MEER EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/ZELFREDZAAMHEID - VANUIT EIGEN KRACHT CENTRAAL - BETAALBAARHEID VAN DE ZORG ONDER DRUK DAAROM ZOEKEN NAAR SLIMME OPLOSSINGEN - DIGITALE DIENSTEN VAN BUITEN NAAR BINNEN - OP EEN VEILIGE MANIER
 6. 6. WAT IS DE ROL GEMEENTE - REGISSEREND EN STIMULEREND - INZET PROJECTORGANISATIE - INZET DEEL FINANCIELE MIDDELEN -WAT IS DE ROL VAN BETROKKEN ORGANISATIES EN INSTELLINGEN - SAMEN WERKEN WONEN, ZORG, WELZIJN EN ECONOMIE - SAMEN WERKEN UITWERKING PILOTS - INZET MIDDELEN (CAPACITEIT, GELD EN MIDDELEN) - OPNEMEN ACTIVITEITEN IN REGULIERE WERKWIJZE ORGANISATIE
 7. 7. DEELNMENDENDE ORGANISATIES - WONINGCORPORATIES (INTERMARIS, MOOILAND). - THUISZORGORGANISATIES WILGAERDE EN OMRING - STEUNPUNT VOOR ZORG EN WELZIJN - DE WERING - OUDERENRAAD - STICHTING NETWERK - RIBW - BUURTZORG NEDERLAND - HOLLAND HEALTH - DOMOTICA PLATFORM NEDERLAND - BEDRIJFSLEVEN (INSTALLATEURS, AANNEMERS, ELECTRONICABEDRIJVEN, BEROEPSOPLEIDING ESPEC ENZ - MEDEWERKERS GEMEENTE HOORN, H’WAARD, OPMEER EN EDAM/VOLENDAM
 8. 8. WAAR STAAN WE NU - RAADSBESLUIT SEPTEMBER 2013 EN JANUARI 2014 - REALISEREN PILOTS IN HET PROJECT - GELD BESCHIKBAAR VOOR INRICHTEN EXPERIENCE CENTRE VANUIT “KANSENKAART HOORN” - GELD BESCHIKBAAR VANUIT PROVINCIE VOOR ONDERZOEK TECHNIEK EN INRICHTEN WONINGEN (ONDERDEEL BOVENREGIONAAL PROJECT)
 9. 9. BOVENREGIONAAL 3 PILOTS - HOORN /OPMEER ONDERZOEK TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN INRICHTEN 15 WONINGEN - EDAM/VOLENDAM SAMENWERKING ZORGORGANISATIES - H’WAARD WELZIJN EN ZORG IN DE WIJK - ALLEN NETWERKBIJEENKOMSTEN/KENNIS DELEN LOKAAL HOORN NAAST BOVENREGIONAAL 3 PILOTS GERICHT OP ZORG EN WELZIJN IN DE WIJK: ZORG OP AFSTAND, VRIJ TOEGANKELIJK WELZIJNSAANBOD EN VOORKOMEN EENZAAMHEID INRICHTING EXPERIENCE CENTRE COMMUNICATIE
 10. 10. UITWERKING IN 3 WERKGROEPEN -LEVENSLOOPGESCHIKT WONEN/EXPERIENCE CENTRE - ONDERZOEK TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN (ZIE PRESENTATIE EN OPSTELLING VANDAAG) - ZOEKEN GESCHIKTE WONINGEN HUUR EN KOOP (RISDAM) - BETROKKEN BEDRIJFSLEVEN (BIJEENKOMST 18 FEBRUARI) - ONDERZOEK LOCATIE MET PARTICIPATIE BEDRIJFSLEVEN -WELZIJN EN ZORG - GEHANGEN ONDER TRANSITIE AWBZ IN PROGRAMMA DECENTRALISATIES - INVENTARISATIE VERANDERENDE VRAAG (BIJ PROFESSIONALS) - HOE ZORG OP AFSTAND IN TE VOEREN (ZIE PRESENTATIE)
 11. 11. - COMMUNICATIE - STIMULEREN ANDERS DENKEN PROFESSIONALS EN BURGERS - - GESPREKKEN IN DE WIJK - ENQUETE INTERMARIS UITBREIDEN - KERNBOODSCHAP AAN BURGERS - COMMUNICATIETRAJECT VOOR BURGERS - FYSIEKE WONINGAANPASSING - TOEPASSEN VAN HUISTECHNOLOGIE (DOMOTICA) - UITGANGSPUNT PREVENTIE “LEKKER BLIJVEN WONEN EN LEVEN”

×