Anúncio

Rewolucja w sprzedaży: czas na nowy model organizacji i zarządzania

3 de Jul de 2018
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Rewolucja w sprzedaży: czas na nowy model organizacji i zarządzania (20)

Último(20)

Anúncio

Rewolucja w sprzedaży: czas na nowy model organizacji i zarządzania

 1. dr Witold Jankowski Editor-in-Chief Harvard Business Review Polska Rewolucja w sprzedaży: czas na nowy model organizacji i zarządzania
 2. Sprzedaż: kluczowa funkcja biznesowa KLIENCI ? ?
 3. Zarządzanie strategiczne sprzedażą Jak spowodować zmianę? W co zmienić? Co zmienić? Menedżer sprzedaży jako strateg Menedżer sprzedaży jako innowator Menedżer sprzedaży jako lider i agent zmiany
 4. Zrozumienie związków przyczynowych między determinantami sprzedaży i aktywnościami handlowców jest punktem wyjścia do diagnozy pojawiających się problemów PRZYCZYNOWOŚĆ DIAGNOZA Działania Wyniki po stronie klientów Sprzedawcy Wyniki firmy Czynniki/ determinanty Poprawna diagnoza jest procesem, który rozpoczyna się od danych, ale na nich nie kończy. Wymaga dialogu w zespole sprzedażowym oraz zrozumienia innych czynników poza działem sprzedaży. Proces diagnostyczny może być wsparty narzędziami (np. ITS Audyt) oraz wykorzystywać znane techniki poszukiwania źródeł problemów (np. 5 Dlaczego).
 5. Poprawa efektywności sprzedaży nawet jeśli rozpoczyna się od wymiaru strategicznego, zawsze wiąże się z koniecznością zmian w wymiarze operacyjnym.
 6. Średni wzrost rentowności jedna kategoria wiele kategorii5–7% 10% Zapewnij właściwy plan objęcia klientów (n=23) Zwiększ oddziaływanie każdej interakcji z klientem (n=3) Stwórz skoncentrowany na wynikach zespół sprzedaży (n=24) Umożliwiaj skuteczne i efektywne działania sprzedażowe (n=19) Program/ transformacja pracowników sprzedaży (kategorie 2+SFE) (n=35) Źródło: Z.S Associates
 7. Wyzwania sprzedaży Raport z badania ilościowego październik 2017
 8. Metodologia sprzedaży P. Proszę powiedzieć, w jakim zakresie Pana/i firma posiada wdrożoną metodologię sprzedaży? P. Proszę oszacować, jaki procent handlowców stosuje wypracowaną metodologię sprzedaży? Procentowy udział handlowców stosujących metodologię sprzedaży N=212 Posiadamy półformalną metodologię, zalecaną wszystkim handlowcom/ sprzedawcom/ konsultantom w prowadzeniu sprzedaży
 9. 9 4 kluczowe problemy • Starzenie się oferty wartości • Sprzedaż nietworząca wartości • Sprzedaż generująca nadmierne koszty • Nieskalowalna sprzedaż
 10. Sprzedaż to nie „magia”. Procesy i dane uczynią sprzedaż przewidywalną i skalowalną. Współczesne firmy Organizacja i proces sprzedaży Rekrutacja i rozwój sprzedawców Przychody i zyskiZarządzanie Generowanie popytu Dawne firmy 1. Zatrudnianie pracowników sprzedaży 2. Przypisywanie im celów i terytoriów
 11. Pytanie Co dla nas zrobił CRM? (i z nami?)
 12. Większy udział w rynku Zwiększyć udział w zakupach istniejących klientów % opracowanych planów sprzedażowych dla klientów Relacje między miernikami Aktywności Cele Rezultaty
 13. Dwa kluczowe dylematy Dylemat nr 1. Czy realizujemy naszą strategię? Dylemat nr 2. Czy nasza strategia ma sens?
 14. Zarządzanie realizacją strategii
 15. Skontaktuj się witoldjankowski@hbrp.pl Odwiedź mój profil na LinkedIn ICAN Institute al. Niepodległości 18 02-653 Warszawa 22 11 33 444, 22 250 11 44
Anúncio