O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Luangpor intawai112

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Luangpor intawai112 (20)

Mais de MI (20)

Anúncio

Luangpor intawai112

  1. 1. เมื่อร่างกายจะแตก ทุกขเวทนาบีบคั้น ให้วิ่งเข้ามาหาตัวผู้รู้ ให้จิตอยู่กับจิต มีสติอยู่กับใจของตนเอง ร่างกายมันทุกข์ทรมานอย่างนี้ จะเป็นของเราอยู่ได้หรือ ให้มันเบื่อหน่าย แล้วคลาย คลายแล้วปล่อยวาง พยายามวางไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น ก็หลุดพ้นไปจากกิเลสได้ง่ายๆ https://www.watpanakamnoi.com/ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  2. 2. อันนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอก แนะนาสั่งสอนว่าการเข้าสมาธินั้น ไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทุกครั้ง เพราะจิตที่จะเข้าสมาธินั้น ถ้าจะว่าไปแล้ว เราปฎิบัติอย่างนี้ ๆ กาหนดอย่างนี้ๆ แล้วปฎิบัติไป แต่ไม่ใช่ว่าจะ ได้ทุกครั้ง แต่บทที่มันจะได้มันจะลงล็อคของมันเอง มันเข้าล็อค ของมันเอง เหมือนกับเขี่ยลูกกอล์ฟลงหลุมอย่างนั้นล่ะ แต่เรา ตั้งอกตั้งใจเขี่ยขนาดไหนมันก็ไม่เข้า มันก็ไม่ลง แต่ว่าบางครั้งเรา เขี่ยถูกจังหวะ ถูกกาล ถูกจังหวะของมัน พอเหมาะพอดีกับมัน ลูกกอล์ฟก็ลงหลุมป๊อก ....... หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก https://www.watpanakamnoi.com/
  3. 3. ความตายเป็นของเที่ยง เที่ยงแท้แน่นอน เกิดมาเท่าใด ตายทั้งหมด https://www.watpanakamnoi.com/ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  4. 4. ความสุขอยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจ มรรคผลอยู่ที่ใจ กิเลสราคะ โทสะ โมหะอยู่ที่ใจ แต่เมื่อชาระออกไปแล้ว ใจของเราบริสุทธิ์แล้ว ใจของเราไม่มีอะไรที่จะมารบกวน กิเลสราคะ โทสะ โมหะ ไม่เข้ามารบกวน ไม่เข้ามาสู่จิตใจของเรา ใจก็บริสุทธิ์ https://www.watpanakamnoi.com/ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  5. 5. ความชั่วอย่าทาเลยเสียดีกว่า เพราะความชั่วย่อมตามเผาผลาญเมื่อภายหลัง https://www.watpanakamnoi.com/ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  6. 6. https://www.watpanakamnoi.com/ บางสิ่งบางอย่างทาแทนกันได้ แต่บางอย่างก็ทาแทนกันไม่ได้... เรื่องเอาธรรมเข้าสู่จิตใจ ศีล สมาธิ ปัญญาของ พระพุทธเจ้านี้ ต้องทาด้วยตัวเองคนอื่นทาแทนไม่ได้ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  7. 7. การประพฤติปฎิบัติธรรม ถ้าหากว่าไม่เห็นธรรม ก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกัน ถ้าหากว่าไม่ปฎิบัติตามธรรมที่ท่านสอน ก็คือไม่เห็นท่าน ถึงจะอยู่ใกล้ท่านก็เหมือนอยู่ไกลท่าน เราต้องคิดถึงจุดนี้นะ ไม่ใช่ว่าเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วก็คิดไปอีกอย่างหนึ่ง ทาไปอีกอย่างหนึ่ง มันไม่เกิดประโยชน์ https://www.watpanakamnoi.com/ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  8. 8. https://www.watpanakamnoi.com/ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ตอนเราฝึกหัดสมาธิเราควรจะเอาสติดูใจของเรา กาหนดดูใจของเรา ส่วนอื่นทิ้งไว้ก่อนอย่านามาคิด ที่ผ่านๆมาแล้วทิ้งไว้ก่อน ในขณะนี้ตอนที่เรากาลังฝึกหัดอยู่ตอนนี้ เราจะเอาสติให้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุด นี่แหละคือความถูกต้อง ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลวงตาท่านได้กฎได้เกณฑ์ ท่านก็ย้าจุดนี้
  9. 9. https://www.watpanakamnoi.com/ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  10. 10. https://www.watpanakamnoi.com/ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก การเตรียมความพร้อมที่จะพึ่งตนเอง ควรทาเสียแต่เนิ่นๆ ขณะที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวแข็งแรง เพราะเราไม่อาจหลบเลี่ยงจากกฎอนิจจัง จึงย่อมจะเดินหน้าไปสู่ความแก่ เจ็บ ตายในที่สุด

×