O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Luangpoo chob

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Luangpoo parng
Luangpoo parng
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Luangpoo chob

 1. 1. ควรจะต้องตั้งสติ มองดูจิตของตนตลอดเวลา ไม่เลือกกาล ไม่เลือกสถานที่ ไม่เลือกหนาว เลือกร้อน เลือกฝนตก เลือกแดดออก เลือกสบาย หรือเลือกป๋วยไข้ ต้องเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกอิริยาบถ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 2. 2. ผู้ที่มีธรรมในใจ และมุ่งมั่นต่อธรรมอย่างยิ่ง แม้จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ก็มักจะมีชัยชนะโดยธรรมเสมอ ไม่ค่อยจะมีอะไรมาทาร้ายให้ล่มจมฉิบหายเหมือนคนธรรมดาทั่วไป คล้ายกับมีปาฏิหาริย์ลึกลับอยู่ในตัวแบบพูดยาก และบอกใครไม่ได้ แต่เรื่องก็เป็นอย่างนั้นจริง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 3. 3. สิ่งที่เห็นว่าดี แต่มันไม่ดีจริง สิ่งที่เห็นว่าสวย แต่มันไม่สวยจริง สิ่งที่เห็นว่าใช่ แต่มันก็ไม่ใช่ แล้วรู้สึกเบื่อกันบ้างหรือยังล่ะ ? หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 4. 4. เวลาสวดมนต์ไหว้พระ อย่าพากันทาเป็นเล่นเห็นเป็นของสนุกคะนองปาก ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของสูงควรค่าต่อการเคารพเป็นอย่างยิ่ง หากพากันเห็นเป็นของเล่นแล้ว ก็จะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเอง นักปราชญ์ได้ยินท่านก็ตาหนิ เทวดาเขาก็พากันตาหนิ ให้พากันตั้งใจสวดจริงๆ ให้มีสมาธิจดจ่อลงไปในบทหรือสูตรนั้นๆ มันถึงจะมีอานิสงส์เกิดขึ้น การสวดมนต์ไหว้พระเป็นการทาสมาธิไปในตัว บางทีข้ออรรถธรรมต่างๆ มันก็จะผุดขึ้นมาในขณะที่สวดมนต์ก็มี หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 5. 5. การภาวนาจึงเป็นการควบคุมไม่ให้จิตของเราตามอารมณ์ เหมือนกันกับสาลีหรือนุ่นที่เป็นของเบา ก็ต้องมีอะไรครอบไว้รักษาไว้ ลมพัดมามันจึงจะไม่ไปตามลม จิตของเราก็เหมือนกัน เราก็ต้องควบคุมด้วยการภาวนา พระอาจารย์วัน อุตตโม
 6. 6. อันตรายจากสิ่งรอบข้างนั้นไม่น่ากลัว เพราะสามารถระวังแก้ไขได้ แต่อันตรายที่เกิดจากกิเลส ที่เข้ามากัดกินหัวใจแล้ว น่ากลัวมากกว่า เพราะเป็นข้าศึกต่อการเข้าถึงธรรม หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 7. 7. คนมีศรัทธาในทาน บางครั้งก็สงสัยในทาน คนมีศรัทธารักษาศีล บางครั้งก็สงสัยในศีล คนภาวนาจนตนเองรู้แจ้งเห็นจริงจะไม่สงสัยในเรื่องศีลทานภาวนา เพราะจิตมันเปิดความจริงออกมาให้เห็นทั้งหมด หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 8. 8. ใจ..ถ้าไม่มีสรณะธรรมถือครองแล้ว พระพุทธเจ้าองค์ไหนก็โปรดไม่ได้ เมื่อทากรรมใดไว้ต้องใช้กรรมอย่างเดียวจนกว่าจะพ้นโทษจากกรรมที่ตนเองได้กระทาไว้ ผู้พิพากษายุติธรรมที่สุด คือกรรมของเราเอง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 9. 9. อันตรายภายนอกนั้นเราไม่กลัว เรากลัวอันตรายจากกิเลส ภายในใจของตนเองเท่านั้น ใจคนเราที่ฟุ้งซ่านหงอยเหงา เกิดจากกิเลสสามกอง ภายในใจของตนเองบั่นทอน ใจฟุ้งซ่านไม่ได้เกิดจาก สิ่งภายนอก สัตว์ บุคคล มันเกิดจากใจเราเข้าไปยึดถือ ให้เป็นธรรมารมณ์ทั้งนั้น หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 10. 10. อยู่กับร้อนให้เป็น อยู่กับเย็นให้ได้ ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 11. 11. จะปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลไปตามความคิดของอารมณ์ทาไม ให้เอาสติของตนเองมาจับจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจะดีกว่า ชีวิตคนเราอยู่หรือตายก็อยู่ที่ลมหายใจของตนเองนี่แหละ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 12. 12. กามคุณ ๕ อย่างรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เปรียบด้วยภัยคือ วังนาวน ใครหลงติดกามคุณทัง ๕ นี ก็จะติดเหมือนลิงติดตังอยู่ในวังนาวน และมีแต่จะถูกกระแสนาดูดจมลง อย่างไม่ต้องสงสัย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 13. 13. ถ้าใจมี “ธรรม” เป็นที่อยู่แล้ว จะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ ไม่มีความเดือดร้อน แต่ถ้าใจนั้นไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้ว ต่อให้นั่งนอนอยู่ในปราสาททอง ก็ไม่มีความสุข เพราะไฟกิเลสมันเผาผลาญหัวใจ ให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่มิเว้นวาย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 14. 14. นักปราชญ์จะไม่มัวหลงงมงาย อยู่กับความรู้ภายนอก อันเป็นโลกียอภิญญา จุดหมายปลายทางของปวงปราชญ์ราชบัณฑิตนัน อยู่ที่การกาจัดอาสวกิเลส ที่หมักดองอยู่ในกมลสันดานของเรา ให้หมดไป สินไป โดยไม่เหลือแม้แต่เชือต่างหาก หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

×