Anúncio

Workshop Spits

VisualBee.com
7 de Mar de 2012
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Workshop Spits(20)

Anúncio

Workshop Spits

 1. Workshop schoolidentiteit De Spits
 2. Welkom! Doel: - Inzicht in levensbeschouwelijke achtergronden (als leerkracht, school) - Oefenen met gesprek met leerlingen n.a.v. verhalen 2
 3. Programma • Schoolidentiteit, eigen identiteit • Het verhaal in de klas • In dialoog met elkaar 3
 4. Gesprekken over schoolidentiteit, want… - De maatschappij verandert - De leerlingenpopulatie verandert - Er is diversiteit in het team - Ouders stellen vragen - Keuzes wil je ergens op baseren
 5. Aspecten van schoolidentiteit • Specifiek christelijke: • Algemene: 5
 6. Aspecten van schoolidentiteit Specifieke aspecten: - Kerstviering - Dagopening - Godsdienstmethode Algemene aspecten: - Pedagogische - Onderwijskundige - Levensbeschouwelijke
 7. Een gesprek over schoolidentiteit gaat over: 1. Wie jij bent als professional 2. Waar jullie als school voor staan 3. Hoe je dat in de praktijk samen zichtbaar wilt maken
 8. De integere professional Integer: normen, waarden, overtuigingen, ervaringen Professional: eisen van het beroep in deze werksituatie
 9. De integere professional… - is zich bewust van verschil tussen werk en privé - is authentiek - maar vertegenwoordigt de gemeenschappelijke waarden van de school
 10. Aandacht voor levensbeschouwing: waarom? 1. To teach in religion: binnen traditie ‘opvoeden’, socialiseren, inwijden in een godsdienst; “Er is maar één waarheid.” 2. To teach about religion: leren over godsdienst(en), kennis is het hoofddoel “Er zijn allerlei waarheden.” 3. To teach from religion: kinderen stimuleren om zelf te ontdekken. Bijv. eigen ervaringen van het kind verbinding maken met verhalen uit (verschillende) tradities; ”.“Ik geloof dat dit de waarheid is, maar er
 11. Waarom in gesprek? - om je eigen inspiratie/drijfveren op het spoor te komen - om van elkaar te horen hoe je ‘gevormd’ bent - om te praten over keuzes die je maakt als het gaat om de integere professional - om af te stemmen op elkaar - om … 11
 12. Hoe in gesprek? Een levensbeschouwelijk gesprek voeren, vraagt: - Benieuwd zijn - Doorvragen - Zorgvuldigheid
 13. ansichtkaarten - Kies een kaart waarmee je kunt vertellen: dit inspireert mij! 13
 14. Doorpraten: - Waarin ben je opgevoed: was dat levensbeschouwelijk of niet- levensbeschouwelijk? Hoe kijk je daar op terug? - Wat betekent dat nu nog voor jou? Waar laat jij je nu door inspireren? - Wat is kenmerkend voor jouw manier van in het leven staan?
 15. Korte terugblik Hoe was het om zo met elkaar in gesprek te zijn? 15
 16. En het antwoord is? • De juf heeft aan een groepje kleuters tijdschriften gegeven met plaatjes van mannen en vrouwen die aan het werk zijn: koeien voederen in de stal, taart bakken in de keuken, enzovoort. Ze geeft de kinderen een leeg blaadje, en vraagt hen om aan de ene kant de plaatjes te plakken die bij hun moeder passen, en aan de andere kant de plaatjes die bij hun vader passen. Als de kinderen klaar zijn, blijkt dat één van de kinderen ‘taart bakken’ bij de vader heeft geplakt. De juf zegt: ‘Dat is niet goed, ‘taart bakken’ hoort bij ‘moeder’. • Hoe zien wij dit bij levensbeschouwing / godsdienst / catechese? Wat is het goede antwoord? Wanneer geven kinderen het juiste antwoord? 16
 17. Leeromgeving / vragen Hoe voelde je je tijdens het voorlezen van het verhaal? Als ik voorlees gebeurt er van alles in je hoofd. Klopt dat…vertel eens? Of je dacht je terwijl ik voorlas: Dit snap ik niet… Klopt dat? Bij wie gebeurde dat? Wat vind je mooi aan dit verhaal? En het allermooiste? Wat vind je niet leuk aan dit verhaal? Wie is dat meisje met de zwavelstokjes? Waarom doen mensen dit? 17
 18. Verhaal van Maria - In groepjes van 3 een ‘foto’ uit het verhaal laten zien - Onderstreep jouw belangrijkste zin/woord in het verhaal 18
 19. Maria - Met gekleurd papier maak je een scheurwerkje: abstract of concreet, het hoeft niet ‘mooi’! 19
 20. In dialoog gaan Dialoog Debat/discussie Zoektocht: met elkaar Strijd tegen elkaar Win-win situatie creëren Winnaars en verliezers Luisteren Stelling nemen Vragen stellen Antwoorden centraal Onderzoeken Aanvallen en verdedigen Uitstellen van oordelen Oordelen ‘langzaam denken’ Snel klaar
 21. - Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen zelf betekenis (verbinden) geven aan verhalen of symbolen uit onze traditie? - Hoe kan ik omgaan met de verschillen tussen leerlingen zonder dat ze elkaar beledigen en/of kwetsen? - …? 21
 22. terugblik • Hoe heb je deze workshop ervaren? • Welke tips heb je voor een volgende keer? 22
Anúncio