O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Eficiență și rezultate în terapia logopedică online

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Ghid durere lombara
Ghid durere lombara
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 19 Anúncio

Eficiență și rezultate în terapia logopedică online

Baixar para ler offline

Prezentarea aduce în discuție diferitele aspecte ale terapiei logopedice online privind dificultățile întâmpinate de specialiști, eficiența acesteia și rezultatele obținute. Analiza noastră va avea ca punct de plecare un chestionar la care au participat un număr de 244 de logopezi care activează în diferite localități din România. Rezultatele ne conduc la concluzia că, deși eficiența terapiei logopedie online este mai scăzută datorită lipsei interacțiunii directe și apar o serie de dificultăți legate de problemele tehnice, există aspecte care s-au îmbunătățit, cum ar fi implicarea substanțială a familiei în activitățile terapeutice. Avantajele și dezavantajele folosirii terapiei online sunt dezbătute și sunt scoase în evidență oportunitățile care se deschid în ceea ce privește asigurarea și accesibilitatea serviciilor de terapie a tulburărilor de limbaj pentru toți copiii.

Prezentarea aduce în discuție diferitele aspecte ale terapiei logopedice online privind dificultățile întâmpinate de specialiști, eficiența acesteia și rezultatele obținute. Analiza noastră va avea ca punct de plecare un chestionar la care au participat un număr de 244 de logopezi care activează în diferite localități din România. Rezultatele ne conduc la concluzia că, deși eficiența terapiei logopedie online este mai scăzută datorită lipsei interacțiunii directe și apar o serie de dificultăți legate de problemele tehnice, există aspecte care s-au îmbunătățit, cum ar fi implicarea substanțială a familiei în activitățile terapeutice. Avantajele și dezavantajele folosirii terapiei online sunt dezbătute și sunt scoase în evidență oportunitățile care se deschid în ceea ce privește asigurarea și accesibilitatea serviciilor de terapie a tulburărilor de limbaj pentru toți copiii.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Eficiență și rezultate în terapia logopedică online (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Eficiență și rezultate în terapia logopedică online

 1. 1. Eficiență și rezultate în terapia logopedică online Lect.univ.dr.Viorel Agheană Prof.univ.dr.Emerit Doru Vlad Popovici Conferinţa Internaţională „Theories of Change in Digital Wellbeing. Evidence based practices across the disciplines” 9-11 June 2022 - Arad, Romania
 2. 2. Comunicarea verbală eficientă și corectă este importantă pentru orice persoană, iar orice tulburare de comunicare afectează diferite aspecte ale vieții personale și sociale ale unui individ. Nu numai logopații înșiși, dar și familiile lor ar putea fi afectate de impactul tulburărilor de comunicare (Prizant&Meyer, 1993). Terapia logopedică online sau telepractica logopedică reprezintă utilizarea tehnologiei cu scopul oferirii serviciilor de terapie prin intermediul internetului. Telepractica este o metodă de furnizare de servicii prin care specialiștii logopezi utilizează tehnologiile de telecomunicații pentru a oferi intervenție, servicii de evaluare și consiliere pentru persoanele cu tulburare de limbaj (Taylor et al., 2014). Este o formă de interacţiune faţă în faţă între terapeut şi pacient care prinde viață datorită programelor de comunicare video şi audio.
 3. 3. Evident că această metodă poate fi în anumite privințe mai rapidă decât abordarea tradițională, permite furnizarea de programe de terapie creative de către terapeuți și promovează participarea a pacienților în ședințe de terapie prin videoconferințe, trimiterea de imagini digitale sau chiar utilizarea rețelelor sociale. Această metodă poate fi o soluție eficientă în terapia logopedică şi poate, de asemenea, să fie folosită ca metodă complementară de lucru, dacă terapia se desfășoară față în față (Towey, 2010). Telepractica poate fi utilizată cu succes în zonele rurale sau slab dezvoltate economic, unde nu există acces la servicii de terapie logopedică, dar și de specialiști care au nu număr foarte mare de clienți (Bradford et al., 2018).
 4. 4. Terapia logopedică la distanță se poate desfășura prin două forme: asincronă și sincronă. În terapia asincronă participanții nu se află în același spațiu real sau virtual simultan. Acest tip de colaborare este de obicei este facilitat de mijloace cum ar fi email, grupuri de discuții, WhatsApp etc. Terapia logopedică asincronă permite participanților să se conecteze și să consulte materialele sau sarcinile în orice moment şi să folosească oricând resursele puse la dispoziția lor de către logopezi. Utilizarea unui modelului hibrid, adică combinarea tehnologiei sincrone și asincrone, a fost menționată în majoritatea publicațiilor despre telepractică în terapia tulburărilor de limbaj (Keck & Doarn, 2014). Combinarea celor două forme oferă pe de o parte un anumit echilibru psiho-emoțional părților implicate în procesul de terapie dar și flexibilitate in ceea ce privește mijloacele de atingere a obiectivelor terapiei.
 5. 5. Studiu privind utilizarea terapiei logopedice online Unul din scopurile acestui studiu a fost de a explora perspective despre utilizarea telepracticii logopedice din perspectiva specialiștilor iar concluziile acestuia pot ajuta la o înțelegere mai profundă a oportunităților și obstacolelor cu care se confruntă. Acest studiu calitativ a fost realizat în anul 2021. Chestionarul a fost creat pe platforma Cognito Forms (https://www.cognitoforms.com/) care de altfel a colectat și datele cercetării. Selecția participanților la studiu a fost aleatoare, pe baza chestionarului distribuit online pe diferite platforme: Facebook, WhatsApp sau mail. În total au fost 244 de participanți care activează ca logopezi în diferite localități din România.
 6. 6. Chestionarul fost elaborat pe baza analizei literaturii de specialitate și a cuprins 27 întrebări închise, cu răspunsuri la alegere (semideschise) și deschise despre implementarea telepracticii logopedice, avantaje, dezavantajele, provocările și oportunitățile de utilizare a acestuia tehnologie. De asemenea, intervievații au fost rugați să explice experiențele lor de utilizare a acestei tehnologii și provocările care cu care s-au confruntat și principalele oportunități de dezvoltare și utilizare această tehnologie. Prin acest studiu am încercat să urmărim dacă utilizarea telepracticii logopedice: • a avut un impact asupra profesioniștilor; • a schimbat modul în care se desfășoară terapia logopedică; • a afectat rezultatele obținute în terapia logopedică și gestionarea numărului de cazuri existente. Ne-a interesat, de asemenea, să identificăm problemele si dificultățile cu care s-au confruntat logopezii în desfășurarea terapiei online. Sondajul a generat date cantitative și calitative care au fost analizate iar statisticile descriptive au fost realizate folosind Microsoft Excel.
 7. 7. Rezultate După cum sa menționat anterior la studiu au participat 244 de logopezi care profesează în România Caracteristicile participanților la cercetare sunt prezentate în cele ce urmează: Table 1 Personal data Age of participants n=244 % 20-30 11,4 30-40 29,1 40-50 36,8 50-60 15,9 60- 6,8 Gender n=244 Women 97,8 Men 22 Studii n=244 Licence 25,1 Master degree 63,6 Ph. degree 11,3 După cum arată Tabelul 1, majoritatea a participanților au fost femei (97,8%) iar în ceea ce privește vârsta 65,9% dintre logopezi au vârsta cuprinsă între 30 și 50 de ani. Studiile absolvite sunt relevante pentru nivelul de pregătire al logopezilor și am constatat că într-o proporție semnificativă aceștia au absolvit un program de master (63,6%) sau chiar doctorat (11,3%) ceea ce indică o formare academică substanțială dar și dorința de perfecționare in carieră, mai ales pentru faptul că in România, pentru a profesa în domeniul logopediei, sunt necesare în principiu doar studiile de licență de specialitate.
 8. 8. Modul in care logopezii își desfășoară activitatea a fost un alt aspect pe care l-am luat in considerare. Dintre participanții la sondaj, marea majoritate (79,5%) lucrează în cabinete școlare, deci sunt cadre didactice in învățământul preuniversitar din România. Doar 9%, adică 22 de logopezi din 244 își desfășoară activitatea in cabinete individuale, alți 6,5% in instituții nonguvernamentale și 4,5 profesează in zona medicală. Table 2 Work setings n=244 % Cabinet școlar 79,5 Cabinet individual 9 Instituție medicală 4,5 Asociații, fundatii 6,5
 9. 9. Un alt aspect care ne-a interesat a fost cel legat de tipurile de dispozitive folosite atât de către logopezi, cât și de către logopați, dar și a infrastructurii pe care s-a desfășurat terapia. Astfel 53,3% dintre logopați folosesc dispozitivele mobile în terapie, față de doar 16 % dintre logopezi. Pe de altă parte, utilizarea unor dispozitive informatice mai puternice și mai versatile sunt necesare în elaborarea, desfășurarea și susținerea unor activități de terapie logopedică de calitate: 84% dintre logopezi utilizând laptopul sau calculatorul desktop pentru terapie. Nevoia de a avea o infrastructură de calitate a reieșit și din faptul că 91% folosesc conexiuni rapide (Wireless/cable) și doar 9% conexiuni suportate de datele mobile. Totuși, calitatea conexiunii video cu subiecții în timpul terapiei nu este întotdeauna cea mai bună, majoritatea consideră că acesta este doar acceptabilă (46%; n=244). Dintre respondenți, 36,3% au o calitate a conexiunii video bună și foarte bună și doar 17,3% au considerat că acesta este slabă și foarte slabă. Pe de altă parte, calitatea conexiunii video depinde de calitatea infrastructurii de internet si de dotările tehnice ale ambilor participanți: terapeut și subiect al terapiei. Table 3 Tehnical settings for telepratice Care sunt echipamentele cele mai des folosite de către subiecții aflați în terapie? n=244 % Laptop/calculator 46,7 Telefon 38,2 Tableta 15,1 Care sunt echipamentele cele mai des folosite de către dumneavoatră? n=244 Laptop/calculator 84 Telefon 11,3 Tableta 4,7 Ce tip de conexiune de internet folosiți? n=244 Wireless 75,9 Conexiune cablu 15,1 Date telefon 9 Cum apreciați calitatea conexiunii video cu subiecții în timpul terapiei? n=244 Forte slabă 4,2 Slabă 13,1 Acceptabilă 46,3 Bună 25,2 Foarte bună 11,1
 10. 10. Platforma cea mai utilizată in terapia online de către logopezii care au participat la acest sondaj este Google Meet (56,7%; n=244). O altă platformă utilizată într- o măsură semnificativă este Zoom, 18,1% dintre logopezi au declarat că o folosesc. 22,5% folosesc alte modalități de conectare cu subiecții terapiei, cum ar fi WhatsApp sau Webex. Table 4 Telepractice platforms Care este platforma pe care o utilizați cel mai des n=244 % Google Meet 56,7 Zoom 18,1 Microsoft Teams 4,5 Whatsapp 9 Webex 3,2 Altele 8,5
 11. 11. Pentru majoritatea subiecților terapiei logopedice la distanță este necesar asigurarea unui anumit suport și am vrut să știm, în urma unor aprecieri globale, câți dintre subiecții terapiei au nevoie de suport în timpul terapiei (membrii familiei). Astfel, doar 23,1% dintre logopați au nevoie de puțin suport sau deloc, majoritatea având nevoie de un membru al familiei sau o persoană de suport pentru a-l asista in timpul terapiei. Table 5 Difficulties in telepratice Vă rugăm să apreciați global câți dintre subiecții terapiei au nevoie de suport în timpul terapiei (membrii familiei) n=244 % -25% 23,1 25-50% 27 50-75% 20,4 75-100% 29,5 Cât de des se întrerupe conexiunea în timpul terapiei? n=244 niciodată 25 o dată 25,7 de câteva ori 47,1 permanent 2,2 Subiectii terapiei sunt distrași de mediul de acasă? n=244 niciodată 5,2 uneori 58,5 permanent 36,3 La întrebarea „Cât de des se întrerupe conexiunea în timpul terapiei?” 25% dintre logopezii participanți au declarat că nu se întrerupe niciodată; 25,7, conexiunea se întrerupe cel puțin o dată; 47% spun că se conexiunea se întrerupe de câteva ori pe sesiune; iar pentru 2,2% dintre logopezi conexiunea se întrerupe permanent. Constatăm că la majoritate dintre terapeuți apar diferite probleme tehnice legate de conexiunea cu pacienții. Un alt aspect care ne-a interesat a fost cel legat de interferența mediului de acasă în terapia logopedică online. Situația care reiese in urma sondajului arată că mediul de acasă poate distorsiona cursivitatea și calitatea terapiei logopedice: 36% dintre logopați sunt distrași permanent de mediul de acasă, 58%, uneori și doar 5,2% pot să participe la terapie fără a fi tulburați de ceea ce se întâmplă in locuință.
 12. 12. Un alt aspect care ne-a interesat a fost cel legat progresul logopaților in perioada în care s-a desfășurat terapia logopedică online. Astfel, 65,8% dintre logopezi au menționat că au existat progrese in terapie, 27,4% stagnare și doar 6,8% au menționat regresul logopaților în acestă perioadă. Tipul de terapie cel mai des utilizat în acesta perioada a fost de tip mixt (sincron/asicron) în proporție de 56,8% și sincronă (38,7%; n=244). Doar 4,5% dintre logopezi au utilizat terapia asincronă, dar în acest caz, lipsa suportului direct și a feedback-ului absolut necesar in desfășurarea terapiei logopedice va avea drept rezultat o calitate extrem de slabă a actului terapeutic. Un aspect demn de menționat a fost și modul în care s-a desfășurat colaborarea cu familia logopatului pe parcursul terapiei online. Un procent substanțial de 66% dintre logopezi au apreciat colaborarea cu familia bună și foarte bună, 29,5% ca fiind satisfăcătoare și doar 4,5% slabă. Table 6 Intervention Progress in telepratice Cum apreciați progresul logopatilor in această perioadă? n=244 % regres 6,8 stagnare 27,4 progrese minore 43,1 progres substanțial 22,7 Care este tipul de terapie cel mai des utilizată în acesta perioada? n=244 terapia sincrona (video-audio, de exemplu pe Zoom) 38,7 terapia asincronă (activități desfășurate individual de subiect cu sau fără suport) 4,5 mixtă (o combinație dintre cele două) 56,8 Cum apreciați colaborarea cu familia logopatului in acesta perioadă? n=244 foarte slabă - slabă 4,5 satisfăcătoare 29,5 bună 48,7 foarte bună 17,3 Numărul de subiecti aflați in terapie n=244 a scazut 20,4 a ramas la fel 65,9 a crescut 13,7 Aceste rezultate arată parcursul pozitiv în ceea ce privește colaborarea logopedului cu familia în timpul terapiei logopedice desfășurate online. În același timp, schimbarea modului de desfășurare a terapiei nu pare să fi afectat substanțial numărul de subiecți aflați în terapie: doar 20,4% dintre logopezi au raportat o scădere a numărului de subiecți, pentru 65,9% numărul a rămas la fel, iar la 13,7% dintre logopezi, numărul acestora chiar a crescut.
 13. 13. Provocări Rezistența utilizatorilor la utilizarea tehnologiei și inovație a reieșit si din analiza datelor calitative ale chestionarului. Acestă rezistența ar putea fi legată de lipsa de încredere în eficacitatea legată de utilizarea tehnologiei sau abilitățile tehnologice reduse. Unul din participanții la sondaj menționează și „lipsa interacțiunii fizice a dus la scăderea calității activității terapeutice. Obligatoriu am avut nevoie de cursuri de formare pentru lucrul online, timp mai mare pentru realizarea materialelor, căutarea jocurilor online, multa munca și timp pierdut cu eficienta minima”. Un alt domeniu de îngrijorare în ceea ce privește terapia online se datorează provocărilor de natură tehnică și a mediului de acasă: „corectarea limbajului s -a făcut mai dificil uneori din cauza conexiunii proaste nu am putut respecta de fiecare dată un orar fix de lucru copiii erau uneori neatenți din cauza altor persoane aflate în casă etc.”
 14. 14. După cum au remarcat majoritatea participanților la sondaj, absența contactului fizic va face ca terapia logopedică să fie dificil de finalizat. În acest sens, unul dintre participanți a indicat: „cele mai semnificative situații privind terapia consta in atenția care a scăzut in mod major, interacțiunea tactilă cu copilul care nu a mai avut loc iar in terapie este foarte importantă cât și conexiunea logoped -copil care a dispărut odată cu orele online.” Intervievații au considerat că interacțiunea cu unii pacienți, de exemplu, cei cu tulburare de deficit de atenție/hiperactivitate (ADHD)și în general copiii cu dizabilități face dificilă utilizarea acestei metode. După cum a subliniat unul dintre participanți: „activitatea logopedică nu se poate desfășura prin intermediul camerei, mai ales atunci când, grupa ta de logopați este formata din elevi cu dizabilități.”
 15. 15. Avantaje și oportunități Într-o notă pozitivă, respondenții au comentat rolul terapiei logopedice online în facilitarea implicării și contactului sporit cu familiile și îngrijitorii, în special cu părinții (Tabelul 6). Exemple de comentarii primite pe această temă includ: „s-a îmbunătățit mult legătura logoped-familie logopat, s-a putut realiza mai des si ușor evaluarea progresului, primirea de feedback audio-video individual, necesar in stabilirea performantei recuperatorii individuale” iar un alt participant spune că terapia online a avut „un impact pozitiv, copiii participă alături de părinți, iar aceștia din urmă sunt interesați de evoluția copilului și continuă unele exerciții. E bine!”. Așa cum s-a văzut mai sus, 65,8% dintre logopezi au menționat că au existat progrese in terapie iar în același timp, schimbarea modului de desfășurare a terapiei nu pare să fi afectat substanțial numărul de subiecți aflați în terapie, numărul acestora rămas la fel sau chiar a crescut
 16. 16. Concluzii Concluziile sondajului oferă un instantaneu în timp al răspunsului profesiei în faza de început al răspândirii telepracticii logopedice în România. Analiza datelor indică faptul că pandemia COVID-19 și dezvoltarea terapiei la distanță a avut un impact consistent asupra profesiei și a modului in care se desfășoară terapia. În mediul de învățare online este dificil pentru specialistul logoped să comunice cu subiecții cu dizabilități. Sondajul confirmă faptul că numai printr-o bună colaborare cu părinții sau tutorii în terapia logopedică online se pot atinge obiectivele terapeutice, iar părinții devin parteneri activi în actul terapeutic. Este clar că includerea părinților/tutorilor are un impact pozitiv asupra teleterapiei logopedice, atât în asistarea în utilizarea tehnologiilor, cât și în gestionarea exercițiilor la domiciliu. Mai mult, este clar că timpul câștigat în felul acesta a oferit mai mult timp de petrecut în familie și, în unele cazuri, o mai bună organizare pentru efectuarea exercițiilor zilnice recomandate, cu impact pozitiv asupra prognosticului utilizatorului. De asemenea, telepractica logopedică oferă un mijloc de a continua să furnizeze servicii acolo unde terapia în față în față nu poate fi utilizată, astfel ar putea exista beneficii pe termen mai lung.
 17. 17. Răspunsurile la sondaj indică faptul că au existat schimbări atât pozitive, cât și negative în practică, dar majoritatea logopezilor au raportat că au existat modificări care au fost benefice pentru practica logopedică și pentru subiecții terapiei, iar aceste achiziții și le-ar dori continuate și în viitor. Va fi important să se examineze dacă aceste schimbări pozitive se mențin în timp. De asemenea, va fi de interes să se monitorizeze dacă problemele specifice devin mai mult sau mai puțin semnificative dacă acest sondaj este repetat ulterior. Deși logopedia online ridică o serie probleme care au fost menționate in acest sondaj, se pare că există foarte multe schimbări pozitive și câștiguri în ceea ce privește metodologia terapeutică care ar trebui menținute și dezvoltate. Este clar că tehnologia digitală și colaborarea cu familia in terapia online au avut un rol semnificativ în răspunsul terapeutic și este probabil ca acest fenomen să continue și în viitor. Considerăm că cerințele necesare pentru implementarea și utilizarea telepracticii logopedice ar trebui să includă dezvoltarea unei baze academice de formare pentru utilizarea telepracticii, stabilirea regulilor dar și a unor orientări practice și metodologice, precum și furnizarea de infrastructură tehnică, dacă acesta este necesară. Telepractica logopedică ar putea deveni mai mult decât o tehnică de lucru, ci chiar un domeniu specific al logopediei unde s-ar putea analiza și discuta natura telepracticii și utilizarea acesteia pentru diferite deficiențe.
 18. 18. Limitări ale studiului Ca și în cazul tuturor sondajelor, există limitări care ar trebui luate în considerare la interpretarea rezultatelor. Trebuie să fim precauți în presupunerea că acești respondenți sunt reprezentativi pentru experiențele tuturor logopezilor care activează în România. Răspândirea geografică a respondenților la sondaj este în general uniformă, însă este evidentă concentrarea răspunsurilor venite din orașele mari. De asemenea pot exista diferențe regionale care ar trebui explorate mai detaliat.
 19. 19. Biliografie Agheana V., Popovici, D.V (2021). People with disabilities in the COVID era. Review of Psychopedagogy, (10)1, 99-104 Anghel Elisabeta (2021). Online speech therapy - interaction, efficiency, results. Review of Psychopedagogy, (10)1, 84-92 Baran Bayati & Haleh Ayatollahi (2021). Speech therapists’ perspectives about using tele-speech therapy: a qualitative study. Disability and Rehabilitation, Assistive Technology, 56-64 Bradford NK, Caffery LJ, Taylor M, et al. (2018). Speech-language pathology services delivered by telehealth in a rural educational setting: the school’s perspective. Journal of the International Society for Telemedicine and eHealth. 6, e20, 1-8. Chadd Katie, Moyse Kathryn, Enderby Pam (2021). Impact of COVID-19 on the Speech and Language Therapy Profession and Their Patients Frontiers. Neurology, 12, 1-11 Keck CS, Doarn CR. (2014).Telehealth technology applications in speech-language pathology. Telemedicine and e-Health;20, 653–659. Mashima PA, Doarn CR. (2008). Overview of telehealth activities in speech-language pathology. Telemedicine and e-Health,14, 1101–1117. McAllister L, Dunkley C, Wilson L. (2008). Attitudes of speech pathologists towards ICTs for service delivery. ACQuiring Knowledge. Speech, Language and Hearing,10(3), 84–88 Popovici, D. V., Buică, C. B. (2012). Professional challenges in computer-assisted speech therapy. Procedia –Social and Behavioral Sciences, 33, 518-522 Prizant, B.M., Meyer, E.C.(1993). Socioemotional aspects of language and social-communication disorders in young children and their families. American Journal of Speech-Language Pathology, 2(3), 56–71 Taylor OD, Armfield NR, Dodrill P, Smith AC. (2014). A review of the efficacy and effectiveness of using telehealth for paediatric speech and language assessment. Journal of Telemedicine and Telecare, 20, 405–412. Towey MP. (2012). Speech telepractice: Installing a speech therapy upgrade for the 21st century. International Journal of Telerehabilitation,4(2), 73–78. Tucker JK. (2012). Perspectives of speech-language pathologists on the use of telepractice in schools: the qualitative view. International Journal of Telerehabilitation;4(2):47–60. Weidner K, Lowman J. (2020).Telepractice for adult speech-language pathology services: A systematic review. Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, 5, 326–338.

×