Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Uniq UI: Usability, UX, and UI design, consulting and training(19)

Anúncio

יעל ריינהולד - חושב גלובלי? דבר לוקאלי

 1. ‫מי אנחנו?‬ ‫• חבר לוקליזציה, חברת-בת של חבר המתרגמים, חברת‬ ‫התרגום הגדולה והותיקה בישראל‬ ‫• קיימת כישות עצמאית כ-4 שנים‬ ‫• מבצעת עבור חבר המתרגמים את פרויקטי הלוקליזציה‬ ‫ופרויקטי התרגום שדורשים מיומנויות טכנולוגיות‬
 2. ‫חושב גלובלי? דבר לוקלי!‬ ‫שיפור חוויית המשתמש בעזרת גלובליזציה נכונה‬
 3. ‫אז על מה נדבר היום?‬
 4. ‫מונחי יסוד‬ ‫•‬ ‫קצת יותר לעומק‬ ‫•‬ ‫איך זה נעשה במציאות?‬ ‫•‬ ‫מתרגמים וכלים‬ ‫•‬ ‫עשה ואל-תעשה‬ ‫•‬
 5. ‫אותו משחק, ארצות שונות‬ ‫זכויות יוצרים: ‪nerfnow.com‬‬
 6. ‫מונחי יסוד‬ ‫קצת יותר לעומק‬ ‫איך זה נעשה במציאות?‬ ‫מתרגמים וכלים‬ ‫עשה ואל-תעשה‬
 7. ‫אינטרנציונליזציה - ‪i18n‬‬ ‫• שינוי המוצר כך ש:‬ ‫– לא יכיל מאפיינים תרבותיים ספציפיים )שאינם נחוצים(‬ ‫– יוכל לתמוך במאפיינים התרבותיים של כל שוק יעד‬
 8. ‫לוקליזציה - ‪l10n‬‬ ‫• התאמת המוצר לשוק יעד ספציפי‬
 9. ‫גלובליזציה - ‪g11n‬‬ ‫• אינטרנציונליזציה + לוקליזציה = גלובליזציה‬ ‫• מוצר שתומך בכל שוק יעד אפשרי = מוצר גלובלי‬ ‫גלובליזציה‬ ‫לוקליזציה‬ ‫אינטרנציונליזציה‬ ‫• שיניתם תהליכים‬ ‫עסקיים כדי לתמוך‬ ‫בלקוחות ברחבי‬ ‫• ביצעתם את השינויים‬ ‫• תכננתם ופיתחתם את‬ ‫העולם, בכל שפה,‬ ‫הנחוצים במוצרים כדי‬ ‫המוצרים כך שהם‬ ‫מדינה או תרבות‬ ‫להתאים אותם,‬ ‫נקיים מרכיבים‬ ‫שנדרשות. עשיתם זאת‬ ‫תרבותית וטכנית,‬ ‫ששייכים לתרבות‬ ‫בעזרת התהליכים‬ ‫לתרבות היעד‬ ‫מסויימת, וניתן לבצע‬ ‫הטכניים של‬ ‫בהם לוקליזציה בקלות‬ ‫אינטרנציונליזציה‬ ‫ולוקליזציה‬
 10. ‫מונחי יסוד‬ ‫קצת יותר לעומק - אינטרנציונליזציה‬ ‫איך זה נעשה במציאות?‬ ‫מתרגמים וכלים‬ ‫עשה ואל-תעשה‬
 11. ‫‪ - i18n‬תמיכה בשפות, ‪Unicode‬‬ ‫• תמיכה בתקן‬ ‫יוניקוד‬ ‫)‪(Unicode‬‬ ‫מהווה שלב‬ ‫בסיסי‬ ‫בהתאמת‬ ‫תשתית‬ ‫התוכנה/אתר‬ ‫עבור כל שפת‬ ‫יעד אפשרית‬ ‫• כלים וקטעי‬ ‫קוד ישנים‬ ‫עשויים‬ ‫להשתמש‬ ‫בקידודי טקסט‬ ‫שאינם תואמים‬ ‫לשפת היעד‬
 12. Unicode ,‫ - תמיכה בשפות‬i18n www.badhebrew.com :‫דוגמה מהאתר‬
 13. ‫‪ ?i18n‬אפשר פשוט לתרגם, לא?‬ ‫אדום – חוסר מקום לטקסטים‬ ‫צהוב – טקסטים ‪hard-coded‬‬ ‫כחול – סמל מטבע שגוי‬
 14. ‫‪ - i18n‬הגדרות אזוריות‬ ‫• מתי ייפגשו גרמני ואמריקאי אם תאריך הפגישה הוא‬ ‫1102/11/3?‬ ‫• שלושים מעלות בחוץ! כפכפים או מגלשיים?‬ ‫• כמה כסף זה 521,1 דולר?‬
 15. ‫‪ - i18n‬שעות / מספרים / תאריכים‬ ‫צרפתית‬ ‫שפות מזרח רחוק‬ ‫אנגלית‬ ‫‪DD/MM/YYYY‬‬ ‫‪YYYY/MM/DD‬‬ ‫‪MM/DD/YYYY‬‬ ‫העשירי למרץ, 1102 =‬ ‫העשירי למרץ, 1102 =‬ ‫העשירי למרץ, 1102 =‬ ‫תאריכים‬ ‫1102/01/30‬ ‫01/30/1102‬ ‫1102/01/30‬ ‫סמל המטבע מופיע‬ ‫סמל המטבע מופיע לפני‬ ‫סמל המטבע מופיע לפני‬ ‫לאחר המספר עם רווח‬ ‫המספר ללא רווח‬ ‫המספר ללא רווח‬ ‫מטבעות‬ ‫001 דולר = $ 001‬ ‫001 דולר = 001$‬ ‫001 דולר = 001$‬ ‫פסיק‬ ‫נקודה‬ ‫נקודה‬ ‫מפריד עשרוני‬ ‫עשר נקודה חמש = 5,01‬ ‫עשר נקודה חמש = 5.01‬ ‫עשר נקודה חמש = 5.01‬ ‫רווח‬ ‫פסיק‬ ‫פסיק‬ ‫מפריד אלפים‬ ‫אלף מאה = 001 1‬ ‫אלף מאה = 001,1‬ ‫אלף מאה = 001,1‬
 16. ‫ - משתנים ומחרוזות משורשרות‬i18n • “The %1 %2 been deleted” – %1 = • “file” • “folder” • “files” • “folders” – %2 = • “has” • “have”
 17. ‫‪ - i18n‬טקסט ללא הקשר‬ ‫הצג מצב?‬ ‫מצב תצוגה?‬ ‫תיקו?‬ ‫הגרלה?‬ ‫צייר?‬
 18. ‫‪ - i18n‬טקסט ללא הקשר‬ ‫תיקו?‬ ‫הגרלה?‬
 19. ‫מונחי יסוד‬ ‫קצת יותר לעומק - לוקליזציה‬ ‫איך זה נעשה במציאות?‬ ‫מתרגמים וכלים‬ ‫עשה ואל-תעשה‬
 20. ‫‪ - l10n‬תרגום / יותר מתרגום‬ ‫• התאמה לתרבות:‬ ‫שימוש בגוף/מגדר נכונים‬ ‫–‬ ‫סגנון שמתאים לקהל היעד‬ ‫–‬ ‫איקונוגרפיה מקובלת‬ ‫–‬ ‫משמעויות של צבעים‬ ‫–‬ ‫התחשבות בנושאים חברתיים / משפטיים / פוליטיים‬ ‫–‬ ‫• שימוש בכלים טכנולוגיים‬ ‫– זיכרון תרגומי‬ ‫– כלי עזר לתרגום )‪(CAT‬‬ ‫– עבודה על קובצי קוד‬
 21. ‫‪ - l10n‬הבדלים תרבותיים‬ ‫מזרח תיכון‬ ‫אפריקה‬ ‫מזרח רחוק‬ ‫אירופה / צפון אמריקה‬ ‫קדושה, צבע לאומי‬ ‫בגידה, גירוש שדים,‬ ‫מודעות סביבתית,‬ ‫שחיתות, טבע‬ ‫ירוק‬ ‫)מצרים(, פוריות‬ ‫איסלאם, חיים, היי-טק‬ ‫התחדשות, צמיחה, כסף‬ ‫מזל טוב )מצרים,‬ ‫עושר, אגרסיביות,‬ ‫שמחה, חתונה, מזל טוב,‬ ‫סכנה, עצירה, אהבה,‬ ‫אדום‬ ‫איראן(‬ ‫מזל טוב‬ ‫חיים ארוכים‬ ‫תשוקה, עוצמה‬ ‫קדושה, קיסרות/מלוכה,‬ ‫תקווה, שמחה, פחדנות,‬ ‫אבל, כח, אלימות‬ ‫אבל, עושר‬ ‫צהוב‬ ‫מסחר, אומץ‬ ‫חולשה, סכנות, חום‬ ‫לוויות, קור, סטריליות,‬ ‫מעמד, קדושה,‬ ‫מחלה )אתיופיה(,‬ ‫נישואים, שלום, טוהרה,‬ ‫מוות, חוסר מזל, חוסר‬ ‫לבן‬ ‫שלום‬ ‫מזל טוב, ניקיון‬ ‫מוות ולוויות )איטליה(‬ ‫שמחה‬ ‫הגנה, גן עדן,‬ ‫חיוביות, שמחה‬ ‫חיי נצח, קרישנה )הינדו(‬ ‫רוגע, ניקיון, בריאות, אמון‬ ‫כחול‬ ‫רוחניות, קדושה‬
 22. ‫‪ - l10n‬הבדלים תרבותיים‬
 23. ‫‪ - l10n‬למה לי פוליטיקה עכשיו‬ ‫מפת ישראל, בלי השטחים, בלי רמת‬ ‫•‬ ‫הגולן‬ ‫סין וטייוואן‬ ‫•‬ ‫‪ Medal of Honor‬והטליבאן‬ ‫•‬
 24. ‫‪ - l10n‬דרישות משפטיות‬ ‫• האם צריך לתרגם לשפות ספציפיות כדי למכור את המוצר‬ ‫לארגונים ממשלתיים?‬ ‫• האם אפשרויות הרכישה שאתם מציעים חוקיות/מקובלות?‬ ‫• האם האחריות שאתם מספקים חוקית?‬
 25. ‫‪ - l10n‬התאמת הממשק לשפת היעד‬ ‫מזה‬ ‫לזה‬
 26. ‫מונחי יסוד‬ ‫קצת יותר לעומק - גלובליזציה‬ ‫איך זה נעשה במציאות?‬ ‫מתרגמים וכלים‬ ‫עשה ואל-תעשה‬
 27. ‫מתמיכה ראשונית עד לחוויית משתמש‬ ‫מושלמת‬
 28. ‫מונחי יסוד‬ ‫קצת יותר לעומק‬ ‫איך זה נעשה במציאות?‬ ‫מתרגמים וכלים‬ ‫עשה ואל-תעשה‬
 29. ‫תהליך הגלובליזציה‬
 30. ‫תהליך לוקליזציה - לפני התרגום‬
 31. ‫תהליך לוקליזציה - תרגום‬
 32. ‫תהליך לוקליזציה - עדכונים‬
 33. ‫מונחי יסוד‬ ‫קצת יותר לעומק‬ ‫איך זה נעשה במציאות?‬ ‫מתרגמים וכלים‬ ‫עשה ואל-תעשה‬
 34. ‫כלי תרגום - זיכרון תרגומי‬
 35. ‫כלי תרגום - הפרדה בין קוד לתוכן‬ <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <meta http-equiv="Refresh" content="0;URL=web/index.html" /> <title><b>MediHelp</b> International - medical assistance and health care services.</title> </head> ‫ככה זה נראה‬ ‫בתוך כלי‬ ‫התרגום‬
 36. ‫ניתן לעבוד על‬ ‫כלי תרגום - הקשר חזותי‬ ‫סוגים רבים של‬ ‫קובצי מקור, אפילו‬ ‫תצוגה "חיה" של‬ ‫קבצים בינאריים‬ ‫הרכיב המתורגם‬ ‫מספקת הקשר‬ ‫חזותי חשוב‬ ‫רשימה הירארכית‬ ‫של הרכיבים‬ ‫המיועדים לתרגום‬ ‫מחרוזות הטקסט‬ ‫לתרגום בתוך‬ ‫הרכיב‬
 37. ‫מה המתרגמים יודעים לעשות )ומה לא(‬ ‫יודעים לתרגם חומרים בתחום הרלבנטי‬ ‫•‬ ‫יודעים לעקוב אחר ההתפתחויות האחרונות בשפה‬ ‫•‬ ‫יודעים לעבוד עם כלי עזר לתרגום‬ ‫•‬ ‫יודעים את שפת היעד יותר טוב מאיתנו‬ ‫•‬ ‫לא יודעים לתכנת‬ ‫•‬ ‫לא מכירים את המוצר כמו שאתם מכירים אותו‬ ‫•‬ ‫לא יודעים לנחש מראש העדפות סגנוניות שלכם‬ ‫•‬
 38. ‫מונחי יסוד‬ ‫קצת יותר לעומק‬ ‫איך זה נעשה במציאות?‬ ‫מתרגמים וכלים‬ ‫עשה ואל-תעשה‬
 39. ‫הנה מה שאתם צריכים לזכור‬ ‫ודאו שכל רכיבי המוצר תומכים‬ ‫6.‬ ‫חשבו על גלובליזציה עוד‬ ‫1.‬ ‫בשפת היעד בצורה מלאה‬ ‫בתכנון הראשוני של המוצר‬ ‫עצבו בצורה שתאפשר‬ ‫7.‬ ‫התייעצו עם מומחה בשלב‬ ‫2.‬ ‫התרחבות של הטקסט‬ ‫מוקדם ככל הניתן‬ ‫מתרגם בודד יכול לספק כ-‬ ‫8.‬ ‫מתרגם/סוכנות מקצועיים יוכלו‬ ‫3.‬ ‫0052 מילים איכותיות ביום.‬ ‫לעבוד על קובצי המקור‬ ‫תכננו בהתאם!‬ ‫זיכרו לתת למתרגמים כמה‬ ‫4.‬ ‫הקציבו משאבים לבדיקות ‪QA‬‬ ‫9.‬ ‫שיותר הקשר והימנעו משרשור‬ ‫נפרדות ללוקליזציה‬ ‫מחרוזות וממשתנים‬ ‫כחול הוא הצבע הבטוח והחיובי‬ ‫01.‬ ‫השתמשו במינוחים עקביים,‬ ‫5.‬ ‫ביותר לעיצובים שלכם‬ ‫כבר בשפת המקור‬
 40. ‫תודה על תשומת לב‬ yaelr@heverlocal.com www.heverlocal.com 03-5190777
Anúncio