كبســـولة الـ SEO

Ahmed Al Faramawi
Ahmed Al FaramawiInbound Marketing Strategist em Naseej
‫الـ‬ ‫كبســـولة‬SEO
‫محتوى‬ ‫مواقع‬ ‫على‬ ‫شغالين‬ ‫اللي‬ ‫ببساطة‬(‫األخبار‬ ‫زي‬)‫بيعملوا‬‫حاجتين‬:
1-‫بيعملوا‬Keywords Research‫ا‬ ً‫جد‬ ‫حترم‬ ُ‫م‬
2-‫بينتجوا‬‫اليومي‬ ‫المحتوى‬ ‫من‬ ‫سيل‬‫ا‬ ً‫بناء‬‫الـ‬ ‫على‬Keywords‫دي‬
3-‫سوشيال‬‫ـمالة‬ُ‫الث‬ ‫حتى‬ ‫ميديا‬
‫محتوى‬ ‫مش‬ ‫مواقع‬ ‫على‬ ‫شغالين‬ ‫اللي‬ ‫والنـاس‬(ً‫مثل‬ ‫شركات‬ ‫مواقع‬:)
1-‫بيعملوا‬On-Site Optimization
2-‫وبيبنوا‬‫لينكات‬‫كتيييييير‬..‫يوم‬ ‫كل‬.
3-‫وغيره‬ ‫جوجل‬ ‫إعلنات‬
‫اللي‬ ‫إيه‬ ‫اآلخر‬ ‫من‬‫بيعملوا‬‫بتاع‬‫الـ‬SEO‫لنتيجة‬ ‫يوصل‬ ‫عشان‬‫كويسة‬‫؟‬
▪‫كدة؟‬ ‫بس‬!!!
▪‫آيوا‬..‫كدة؟‬ ‫بس‬
▪‫كدة‬ ‫أعمل‬ ‫كمان‬ ‫أنا‬ ‫مـ‬ ‫طيب‬
▪‫ماينفعش‬‫لألسف‬!
▪‫ليه؟‬
▪‫الناس‬ ‫كل‬ ‫عشان‬‫بتعمل‬‫كدة‬!
▪‫تعم‬ ‫عشان‬ ‫محتاجاها‬ ‫اللي‬ ‫األساسيات‬ ‫كل‬ ‫بالفعل‬ ‫عندها‬ ‫دي‬ ‫الناس‬ ‫وعشان‬‫ل‬
‫كدة‬.
▪‫تسند‬ ‫تانية‬ ‫حاجة‬ ‫من‬ ‫أكتر‬ ‫تستخدم‬ ‫وتقدر‬‫معاها‬‫تركيزها‬ ‫لو‬‫عالحاجات‬‫دي‬
‫مجابش‬‫اللي‬ ‫النتيجة‬‫عايزينها‬‫وهكذا‬
▪‫ماينفعش‬‫ما‬ ‫ألنك‬ ‫كدة‬ ‫تعمل‬‫ينفعش‬‫تجري‬ ‫تطلع‬‫وإنت‬‫لسة‬‫بتتعلم‬‫ا‬‫لمشي‬
‫مع‬ ‫اسيبكم‬‫الكبسولة‬:‫قايمة‬‫الل‬ ‫بكل‬ ‫كاملة‬‫ي‬
‫الـ‬ ‫في‬ ‫تعمله‬ ‫المفروض‬SEO..‫فيها‬ ‫عدل‬ ،‫حملها‬
‫مش‬ ‫انت‬ ‫اللي‬ ‫وشيل‬ ‫عليها‬ ‫وزود‬‫عايزه‬‫حقوق‬ ،
‫مكفولة‬ ‫الملكية‬‫لل‬‫ـ‬Marketers.
❖‫كمــان‬‫مــاينفعش‬‫إنــك‬ ‫الطبيعــي‬ ‫عشــان‬ ‫كــدة‬ ‫تعمــل‬‫بتعمــل‬‫إن‬ ‫وتتوقــع‬ ‫حاجــة‬ ‫كــل‬
‫ده‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫يق‬ ‫جوجـل‬ ‫منطقـي‬((‫وعـايز‬‫فكـرة‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫يقـدر‬ ‫قزم‬ ‫ـش‬‫ـ‬‫م‬ ‫إنـه‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫أقول‬.. ))‫ـايز‬‫ـ‬‫وع‬
‫ـى‬‫ـ‬‫تبق‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫إن‬ ‫ـروض‬‫ـ‬‫المف‬ ‫ـش‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫إن‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫كم‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫أقول‬‫ـل‬‫ـ‬‫بتعم‬‫ـدر‬‫ـ‬‫يق‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫جوج‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬ ‫ده‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ك‬
ً‫أصل‬..
❖‫ا‬ ً‫وبناء‬‫أوصل‬ ‫محتاج‬ ‫أنا‬ ‫يقولك‬ ‫عميل‬ ‫أي‬ ‫عليه‬‫للرانـك‬‫ا‬ ‫الفتـرة‬ ‫خـلل‬ ‫الفلنـي‬‫لفلنيـة‬
‫مانصحكش‬‫تتعامل‬‫معاه‬‫ضامن‬ ‫مش‬ ‫ببساطة‬ ‫ألنك‬ ،‫الرانك‬.
❖‫حد‬ ‫وأي‬‫بيقـدم‬‫دي‬ ‫الخدمـة‬‫وبيـزعم‬‫إنـه‬‫بيضـمن‬‫الرانـك‬‫الفلنـي‬..‫ده‬‫بيعمـل‬‫حا‬‫جـة‬
‫من‬‫اقتنين‬:‫يـا‬ ‫كذاب‬ ‫يا‬‫هايشـتغل‬‫شـرعية‬ ‫غيـر‬ ‫بأسـاليب‬Black Hat‫نتايجهـا‬‫مؤقتـة‬
‫العميل‬ ‫الحالتين‬ ‫كلتا‬ ‫وفي‬‫هايلبس‬‫الحيطة‬ ‫في‬.
ً‫أوق‬:‫المفتاحية‬ ‫الكلمات‬ ‫استخـــدام‬-Keywords
ً‫أوق‬:‫ــر‬‫ـ‬‫هتحض‬‫ــايمتين‬‫ـ‬‫ق‬‫ــة‬‫ـ‬‫م‬ ‫قا‬ ‫أول‬ ،‫ــة‬‫ـ‬‫المفتاحي‬ ‫ـــكلمات‬‫ـ‬‫بال‬‫ــم‬‫ـ‬‫هتض‬‫الك‬ ‫ــاجتين‬‫ـ‬‫ح‬‫ــات‬‫ـ‬‫لم‬
‫ـد‬‫ـ‬‫بالبرن‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الخاص‬‫ـك‬‫ـ‬‫بتاع‬(‫ـة‬‫ـ‬‫جاري‬ ُ‫الت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫العلم‬( )‫زي‬:،‫ـيس‬‫ـ‬‫أوف‬ ،‫ـوفت‬‫ـ‬‫مايكروس‬‫ـي‬‫ـ‬‫ش‬‫ربوينت‬)
‫ـة‬‫ـ‬‫المفتاحي‬ ‫كلمــات‬ ‫ــ‬‫ـ‬‫وال‬‫ـة‬‫ـ‬‫البيعي‬(‫زي‬:‫الــ‬ ، ‫ـو‬‫ـ‬‫نص‬ ‫محــرر‬ ،‫ـغيل‬‫ـ‬‫تش‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫نظ‬)..‫والقاي‬‫ـة‬‫ـ‬‫م‬
‫التانية‬‫الـلي‬ ‫للـكلمات‬‫هتسـتخدمها‬‫ودي‬ ،‫المحتـوى‬ ‫فـي‬‫هتبنيهــا‬‫م‬ ‫طريـم‬ ‫عـن‬‫عرفـة‬
‫ـــبيرسونا‬‫ـ‬‫ال‬‫ــك‬‫ـ‬‫بتاع‬(‫ــتهد‬‫ـ‬‫س‬ ُ‫الم‬ ‫ــك‬‫ـ‬‫عميل‬)‫واقهتم‬ ‫ــه‬‫ـ‬‫بتقابل‬ ‫ــي‬‫ـ‬‫الل‬ ‫ــاكل‬‫ـ‬‫والمش‬‫ــات‬‫ـ‬‫ام‬
‫واألهدا‬‫بتاعته‬.
‫ا‬ً‫ثاني‬:‫هاتستخدم‬‫المفتاحية‬ ‫كلمات‬ ‫الـ‬ ‫بقى‬(‫القايمتين‬)‫كـل‬ ‫هـد‬ ‫حسـب‬Landing
Page‫أو‬Web Page‫الصفحة‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫عنصر‬ ‫كل‬ ‫وفي‬ ‫عادية‬.
1-‫الــ‬Branding & Content Keywords:‫بـين‬ ‫تفصـل‬ ‫انـك‬ ‫هنـــا‬ ‫الفكـرة‬
‫الـ‬ ‫نوع‬Keywords‫اللي‬‫بتستخدمها‬‫استخدامه‬ ‫ليه‬ ‫نوع‬ ‫كل‬ ‫عشان‬..‫في‬‫الــ‬
KWs‫بتاعت‬‫الـ‬Brand‫زي‬"‫مايكروسوفت‬‫شيربوينت‬"‫ودي‬‫هتسـتخدمه‬‫ا‬
‫الـ‬ ‫عن‬ ‫تتكلم‬ ‫تحب‬ ‫لما‬Product‫بتاعـك‬‫الــ‬ ‫فـي‬ ‫مباشـرة‬ ‫بطريقـة‬Website
ً‫مـثل‬..‫الــ‬ ‫وفـي‬KWs‫بتاعـت‬‫الــ‬Content‫زي‬"‫المسـتندات‬ ‫إدارة‬ ‫نظـم‬.."
‫ودي‬‫هتسـتخدمها‬‫وإنـت‬‫بتحـاول‬‫تشـر‬‫للـ‬‫ـ‬Prospects‫الــ‬ ‫فـي‬Blogً‫مـثل‬
‫لشركتك‬ ‫المستندات‬ ‫إدارة‬ ‫الـ‬ ‫د‬ ‫فوا‬ ‫إيه‬.
2-‫ـــ‬‫ـ‬‫ال‬Pages' Titles:‫غ‬‫ـــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ــي‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ــفحة‬‫ـ‬‫الص‬ ‫ــوان‬‫ـ‬‫عن‬ ‫وده‬ ‫ــف‬‫ـ‬‫التعري‬ ‫ــن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ــي‬‫ـ‬‫ن‬
Search Engine‫بيقدر‬‫يقراه‬‫ويتعامل‬‫معاه‬.
3-‫الـ‬URLs:‫الـ‬keyword‫بتاعتك‬‫صـفحة‬ ‫كـل‬ ‫اللي‬ ‫يسية‬ ‫الر‬‫بتحـاول‬‫تع‬‫ملهـا‬
Promotion‫الــ‬ ‫فـي‬ ‫موجـودة‬ ‫تبقى‬ ‫قزم‬URL ..‫لـو‬‫إنـت‬‫اللـي‬ ‫النـاس‬ ‫مـن‬
‫بتتعامل‬‫السـؤال‬ ‫وقابلـك‬ ‫عربـي‬ ‫محتوى‬ ‫مع‬‫بتـاع‬:‫الــ‬URL‫وق‬ ‫عربـي‬ ‫يبقـى‬
‫عشان‬ ‫بلش‬‫بيطلع‬‫الـ‬ ‫في‬ ‫طلسم‬Browser‫؟‬ً‫طبعــا‬ ‫عربي‬ ‫أه‬ ‫فاإلجابة‬.
4-‫الـ‬Descriptions:‫الــ‬ ‫فـي‬ ‫الحاجـات‬ ‫أهـم‬ ‫مـن‬ ‫إنهـا‬ ‫النظـر‬ ‫بغض‬SEO‫بتـاع‬
‫الــ‬ ‫مهمــة؟‬ ‫هي‬ ‫ليه‬ ‫شوية‬ ‫فكر‬ ‫بس‬ ،‫صفحة‬ ‫أي‬Description‫عشـان‬ ‫مهمـة‬
‫الناس‬ ‫اللي‬ ‫الملخص‬ ‫ده‬‫بتقراه‬‫الــ‬ ‫علـى‬ ‫تـدخل‬ ‫تقـرر‬ ‫عشان‬Result‫وق‬ ‫دي‬
‫أل‬.‫ـدة‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫ب‬.‫ـش‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـوع‬‫ـ‬‫الموض‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫يعن‬Technical‫ـت‬‫ـ‬‫بح‬..‫ـه‬‫ـ‬‫من‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫أكت‬User
Experience.
5-‫الــ‬<headings>:‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬ ‫ـفحة‬‫ـ‬‫الص‬ ‫ـوان‬‫ـ‬‫عن‬‫ـوفو‬‫ـ‬‫بيش‬‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬User‫ـل‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ـوان‬‫ـ‬‫عن‬ ‫أو‬Piece‫ـت‬‫ـ‬‫بتاع‬
Content‫الصفحة‬ ‫في‬ ‫موجودة‬.
6-‫الـ‬Content:‫الــ‬ ‫مراعـاة‬ ‫مـع‬ ‫نفســه‬Keywords Density‫و‬‫الــ‬Prominence.‫الــ‬ ‫اسـتخدام‬
Keywords‫ــة‬‫ـ‬‫معين‬ ‫ــبة‬‫ـ‬‫نس‬ ‫ــه‬‫ـ‬‫لي‬ ‫ــفحة‬‫ـ‬‫الص‬ ‫ــي‬‫ـ‬‫ف‬‫ــديهاش‬‫ـ‬‫ميع‬،‫ـــاع‬‫ـ‬‫بتـ‬3%‫ـــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ــم‬‫ـ‬‫حج‬ ‫ــن‬‫ـ‬‫م‬Content
‫وتـتك‬ ،‫الكلمـة‬ ‫لنفس‬ ‫متعددة‬ ‫معاني‬ ‫تستخدم‬ ‫إنك‬ ‫حلو‬ ،‫ككل‬ ‫الصفحة‬ ‫في‬ ‫الموجود‬‫فـي‬ ‫لم‬
‫كلها‬ ‫الصفحة‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫نفس‬.
7-‫الـ‬Anchor Texts:‫الوصف‬ ‫وهو‬‫بتاع‬‫الـ‬Links‫الـ‬ ‫في‬ ‫عندك‬Website،‫كدة‬ ‫زي‬:
8-‫الــ‬ ‫في‬Alt-Tags‫بتــاع‬‫الصـور‬ ‫كـل‬:‫الــ‬ ‫عشـان‬ ً‫طبعـا‬ ‫وده‬Search Engine‫مبتشـوفش‬..
‫هي‬ ‫هذا‬ ‫وقتنا‬ ‫وحتى‬‫بتقرا‬‫بس‬☺‫كت‬ ‫لـو‬ ‫إق‬ ‫فيــــل‬ ‫فيهـا‬ ‫دي‬ ‫الصورة‬ ‫إن‬ ‫هتفهم‬ ‫فــمش‬‫بـت‬
‫فيــل‬ ‫صورة‬ ‫إنها‬ ‫في‬.
‫اللي‬ ‫األدوات‬ ‫من‬‫هتستخدمها‬:
G Planner - SEMRush - Seo Keywordspy – MOZ
– WebSeoAnalytics - MyOnPageSeo
‫ا‬ً‫ثاني‬:‫الـ‬Structure‫الـ‬ ‫و‬Performance‫بتاع‬‫الموقع‬
‫الــــ‬ ‫يقـــرأ‬ ‫يقـــدر‬ ‫البحـــ‬ ‫محـــرك‬ ‫إن‬ ‫تتأكـــد‬ ‫إنـــك‬ ‫دي‬ ‫المرحلـــة‬ ‫فـــي‬ ‫يســـي‬ ‫الر‬ ‫الهــــد‬
Website‫ـك‬‫ـ‬‫بتاع‬‫ـرعة‬‫ـ‬‫بس‬ ‫ـده‬‫ـ‬‫عن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫ـدت‬‫ـ‬‫يح‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫يق‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬ ‫ـهولة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫بك‬
‫صحيحة‬ ‫وبطريقة‬.
‫نط‬ ‫بح‬ ‫محرك‬ ‫قلت‬ ‫مأنا‬ ‫أول‬ ً‫طبعــا‬Google‫طول‬ ‫على‬ ‫دماغك‬ ‫في‬..
‫حم‬ ‫عندك‬ ً‫طبعا‬ ‫أكيد‬..‫حـوالي‬ ‫على‬ ‫مسيطر‬ ‫جوجل‬90%‫الــ‬ ‫مـن‬Search Queries
‫الناس‬ ‫اللي‬‫بتعملها‬‫بس‬ ،‫هتحتاج‬‫لو‬ ‫استراتيجيتك‬ ‫تعدل‬‫بتسـتهد‬‫بـل‬‫زي‬ ‫معينـة‬ ‫د‬
‫ـان‬‫ـ‬‫الياب‬ ‫أو‬ ‫ـيأ‬‫ـ‬‫الخل‬"‫ـل‬‫ـ‬‫تهم‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫أوع‬Yahoo‫ـ‬‫ـ‬‫حي‬ ‫ـيا‬‫ـ‬‫روس‬ ‫أو‬Yandex‫ـم‬‫ـ‬‫أه‬"‫ــن‬‫ـ‬‫الصـي‬ ‫أو‬
‫حي‬Baidu‫وهكذا‬ ،‫أهم‬...
9-‫ماتعمينـاش‬‫وإعمـل‬Clear Design‫عدلـه‬ ‫أو‬:‫إن‬ ‫تعلـم‬ ‫هـل‬80%‫مـن‬
‫أونليـن‬ ‫العمـلء‬‫بيسـتخدموا‬‫الــ‬Design‫قبـل‬ ‫أول‬ ‫كمعيـار‬‫مياخـدو‬‫إاا‬ ‫قـرار‬
‫كانو‬‫هيتعاملو‬‫وق‬ ‫الفلنية‬ ‫الشركة‬ ‫مع‬‫أل‬(‫دراسة‬.)‫ال‬ ‫فـي‬ ‫النجا‬ ‫سر‬‫نقطـة‬
‫السهولة‬ ‫دي‬.
10-‫الـ‬Site Coding‫الـ‬ ‫و‬W3C Compliance
11-‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬Page Loading Time‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫أق‬5‫ـواني‬‫ـ‬‫ث‬‫ـن‬‫ـ‬‫ألطخ‬‫ـفحة‬‫ـ‬‫ص‬:‫ـة‬‫ـ‬‫حاج‬
‫ألي‬ ‫كـابوس‬ ‫تبقـى‬ ‫ممكـن‬ ‫وحاجـة‬ ‫بسـيطة‬ ‫الصـفحة‬ ‫لـو‬ ‫سهلة‬Developer
‫الصفحة‬ ‫لو‬‫تقيلة‬‫فعل‬.
12-‫ــــكود‬‫ـ‬‫لل‬ ‫ـــوى‬‫ـ‬‫المحت‬ ‫ـــبة‬‫ـ‬‫نس‬‫ـــاع‬‫ـ‬‫بت‬‫ـــفحة‬‫ـ‬‫الص‬‫ـــقة‬‫ـ‬‫متناس‬ ‫ـــى‬‫ـ‬‫تبق‬:‫ـــا‬‫ـ‬‫ببس‬‫طة‬
‫مينفعش‬‫الصفحة‬ ‫حجم‬ ‫يبقى‬50Kb‫والصفحة‬‫شايلة‬‫سطرين‬‫تلتة‬ً‫مثل‬
13-‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫لش‬Frames:‫ـو‬‫ـ‬‫ل‬‫ـتخدم‬‫ـ‬‫هتس‬Frames،‫ـا‬‫ـ‬‫فيه‬ ‫ـوق‬‫ـ‬‫ومزن‬‫ـتحطش‬‫ـ‬‫م‬
‫ــي‬‫ـ‬‫يعن‬ ،‫ــة‬‫ـ‬‫مهم‬ ‫ــات‬‫ـ‬‫حاج‬ ‫ــا‬‫ـ‬‫فيه‬‫ــتخدمها‬‫ـ‬‫إس‬‫ــس‬‫ـ‬‫ب‬ ،‫ــب‬‫ـ‬‫عي‬ ‫ــش‬‫ـ‬‫م‬‫ــتناش‬‫ـ‬‫متس‬‫ـــ‬‫ـ‬‫ال‬
Search Engine‫فيها‬ ‫اللي‬ ‫يقرا‬.
14-‫الــ‬ ‫زود‬Page Caching‫الــ‬ ‫عشـان‬Browser‫الــ‬ ‫يقـرا‬Website‫بسـرعة‬
‫وميحملش‬‫مـرة‬ ‫كـل‬ ‫الملفات‬ ‫نفس‬‫وإعمـل‬JS Minification‫تقلـل‬ ‫عشـان‬
‫الصفحة‬ ‫حجم‬.
15-‫ـي‬‫ـ‬‫إوع‬‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫تنس‬Robots.txt:‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بيه‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫تكل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫طريق‬ ‫ـهل‬‫ـ‬‫أس‬search
engine‫الــ‬ ‫هي‬File‫ممكـن‬ ،‫ده‬‫ميبقـاش‬‫لـو‬ ‫قزمـة‬ ‫ليـه‬‫معنـدكش‬‫طلبـات‬
‫نوعية‬ ‫من‬ ‫معينة‬:‫الــ‬ ‫عشـان‬ ‫كتيـر‬ ‫عنـدي‬ ‫متجـيش‬ ‫لجوجـل‬ ‫تقول‬ ‫إنك‬Traffic
‫مستحمل‬ ‫مش‬..‫الفلنية‬ ‫الصفحات‬ ‫ناحية‬ ‫خالص‬ ‫متجيش‬ ‫أو‬.
16-‫ــ‬‫ـ‬‫وال‬Doctype declaration‫ـف‬‫ـ‬‫مل‬ ‫أي‬ ‫أول‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬:‫ألي‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫بتق‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬
Broswer‫أو‬Operating System‫الــ‬ ‫نـوع‬ ‫ايـه‬File‫اللـي‬‫هيقـراه‬‫عشـان‬
‫يعــر‬‫يقراه‬(‫حاجة‬ ‫ودي‬default‫الـ‬ ‫كل‬ ‫في‬CMS‫مش‬‫هاتحتاج‬‫ان‬ ‫تعـدلها‬
‫هللا‬ ‫شاء‬)
17-‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ش‬Rendering‫ـاع‬‫ـ‬‫بت‬‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬Website‫ـزة‬‫ـ‬‫األجه‬ ‫ـواع‬‫ـ‬‫أن‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫جمي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬
‫التانية‬‫فـي‬ ‫هـو‬ ،،،‫جـرب‬ ‫صاحبك‬ ‫واحد‬ ‫مع‬ ‫تقعد‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ،‫كلها‬Applications
‫بس‬ ‫ده‬ ‫للموضوع‬‫مافيش‬‫الـ‬ ‫من‬ ‫أحسن‬Manual Testing‫الحقيقة‬.
18-‫ــار‬‫ـ‬‫إخت‬‫ــ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫غي‬ ‫أو‬Server‫ـيف‬‫ـ‬‫نض‬:‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـتحمل‬‫ـ‬‫تس‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫وعش‬ ‫ـرعة‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬
Traffic‫الـ‬ ‫وعشان‬Customer Service‫هللا‬ ‫إنشاء‬ ‫ليهم‬ ‫يحوجك‬ ‫ما‬ ‫ربنــا‬
‫اللي‬ ‫األدوات‬ ‫من‬‫هتستخدمها‬:
Nibbler -.httaccess - Alternative PHP caching –
Quickcache- YUI Compressor - Closure
Compiler- JSMinification
‫ا‬ً‫ثالث‬:‫الـ‬Security
‫ـش‬‫ـ‬‫م‬‫ـتكلم‬‫ـ‬‫ه‬‫ـه‬‫ـ‬‫في‬‫ـه‬‫ـ‬‫باستفاض‬‫ـ‬‫ـ‬‫وتق‬ ‫ــبرمجة‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫أحس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫خبرته‬ ‫ــاس‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬‫در‬
‫تعدلها‬ ‫نقط‬ ‫أربع‬ ‫أهم‬ ‫لكن‬ ،‫أحسن‬ ‫تشر‬‫وتاخد‬‫هي‬ ‫منهـا‬ ‫بالك‬:
19-‫الـ‬ ‫تلغـي‬ ‫إنك‬Directory Browsing‫والـ‬Libwww-perl Access
20-‫الـ‬ ‫تتابع‬Safe Browsing Guidline‫بتاعت‬Webmaster
21-‫الــ‬ ‫تانيـة‬ ‫حاجـات‬ ‫ضـمن‬ ‫من‬ ‫تغير‬Log-in & admin panel urls‫زي‬ ‫لـو‬
76%‫البشــر‬ ‫مــن‬‫بتســتخدم‬CMS‫زي‬ ‫مشــهور‬Wordpress‫أو‬Joomla
‫أو‬Drupal‫أو‬MODX‫ـــــــــى‬‫ـ‬‫حت‬ ‫أو‬Magento‫ـــــــــاع‬‫ـ‬‫بت‬‫ــــــــــ‬‫ـ‬‫ال‬Ecommerce
‫ومعملتش‬‫الصفر‬ ‫تحت‬ ‫من‬ ‫الموقع‬.
ً‫رابع‬‫ا‬:‫الـمحتـوى‬Content
22-‫المحتوى‬ ‫هل‬ ‫نفسك‬ ‫تسأل‬Geniune‫؟‬
23-‫ـوى‬‫ـ‬‫المحت‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ه‬‫ـيعلم‬‫ـ‬‫ب‬‫ـري‬‫ـ‬‫غ‬ ُ‫م‬ ‫و‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫جدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫حاج‬ ‫ـاس‬‫ـ‬‫الن‬
‫للتحميل؟‬
24-‫الـ‬ ‫راعيت‬ ‫هل‬ ‫للكــود‬ ‫بالنسبة‬Rich Snippets‫والـ‬
Guidlines‫بتاعت‬Schema.org
25-‫ــــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـــتخدام‬‫ـ‬‫اس‬ ‫ـــن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـــرا‬‫ـ‬‫تق‬ ‫ـــاج‬‫ـ‬‫محت‬Knowledge
Graph‫ــ‬‫ـ‬‫وال‬Freebase‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـربط‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ازاي‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫تع‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬
Brand‫ــك‬‫ـ‬‫بتاع‬‫ــفحة‬‫ـ‬‫ص‬ ‫إن‬ ‫ــل‬‫ـ‬‫لجوج‬ ‫ــول‬‫ـ‬‫تق‬ ‫ــاطة‬‫ـ‬‫وببس‬
‫الــ‬Facebook‫الفلنيـة‬‫بتاعـت‬‫الفلنـي‬ ‫الموقـع‬‫بت‬‫اعـت‬
‫ـ‬‫ـ‬‫الفلن‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫المك‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـودة‬‫ـ‬‫موج‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الفلني‬ ‫ـركة‬‫ـ‬‫الش‬‫ي‬
‫واللي‬‫بتصوصو‬‫الـ‬ ‫في‬Twitter‫وهكذا‬ ‫الفلني‬.
‫الـ‬Content‫بمعنى‬ ‫أو‬ ‫بصراحة‬ ً‫بحثا‬ ‫تــل‬ ُ‫ق‬ ‫موضوع‬‫تاني‬‫لـو‬‫هكتـب‬‫عنــه‬
‫مينفعش‬‫المهم‬ ،‫خالص‬ ‫الكبسولة‬ ‫في‬...‫هي‬ ‫فيه‬ ‫نقط‬ ‫أهم‬:
‫ا‬ ً‫خامس‬:‫الموقع‬ ‫روابط‬URLS
‫هتتأكــد‬‫إنها‬:
26-‫ـا‬‫ـ‬‫إنه‬Friendly URLs:‫ـي‬‫ـ‬‫يعن‬‫ـافيش‬‫ـ‬‫م‬Strings‫أو‬Characters‫ـون‬‫ـ‬‫ويك‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫غريب‬
userFriendly‫تفتكره‬ ‫الناس‬ ‫وسهل‬‫وبيعبر‬‫الصفحة‬ ‫محتوى‬ ‫عن‬
27-‫إنها‬Unique URLs:‫أكيد‬ ‫عشان‬ ‫تقدر‬ ‫ما‬ ‫قد‬ ‫على‬‫هيبقى‬‫صـفحة‬ ‫خمسين‬ ‫عندك‬
‫بتتكلم‬‫المجــال‬ ‫نفي‬ ‫في‬ ‫تقريبا‬.
28:‫ـــك‬‫ـ‬‫إن‬ ‫وتتأكـــد‬‫بتســـتخدم‬:Redirects 301 – 404 – 302‫و‬URL
Canonicalization‫ل‬‫عناوينهـا‬ ‫اللـي‬ ‫لصفحات‬‫إتغيـرت‬‫أو‬‫إتمسـحت‬‫الــ‬ ‫أو‬CMS‫بتاعـك‬
‫نسخة‬ ‫من‬ ‫أكتر‬ ‫عملها‬URL‫الـ‬ ‫تحافظ‬ ‫عشان‬Authority‫بتاعـك‬‫وميتفـرقش‬‫بـين‬ ‫دمـه‬
‫كلها‬ ‫دي‬ ‫النس‬.
29-‫تحاول‬‫متزودش‬‫الـ‬Link Structure‫بتاع‬‫الــ‬Website‫مسـتويات‬ ‫ثـلت‬ ‫عـن‬(‫تـابع‬
‫النقطة‬‫األوقنية‬)
30-‫متنساش‬‫الـ‬Site Mapً‫طبعا‬Xml‫أسهل‬ ‫عشان‬‫لل‬‫ـ‬Crawler
31-‫لو‬‫كبير‬ ‫الموقع‬‫إعمل‬Test‫الـ‬ ‫على‬Broken Links‫شوية‬ ‫كل‬
32-‫متنساش‬‫الـ‬IP Canonicalization‫الـ‬ ‫عشان‬Pr‫بتاع‬‫الـ‬Website‫ميتأايش‬.
‫ا‬ ً‫سادس‬:‫الـ‬Off-Site-SEO‫والـ‬Links-Building
‫الـ‬Off-Site SEO‫بس‬ ‫كبسولة‬ ‫مش‬ ‫الصراحة‬ ‫شريط‬ ‫محتـاج‬.
‫التبسيط‬ ‫هو‬ ‫هنا‬ ‫الهد‬ ‫إنما‬
▪‫بناء‬ ‫عملية‬ ‫هي‬ ‫إيه‬ ‫طيب‬‫الباكلينك‬‫الطبيعية؟‬
▪‫إنك‬‫ماتبنيش‬‫لينكات‬!
▪‫إزاي‬‫يعني‬ ‫؟‬‫إيه؟‬
▪‫ـك‬‫ـ‬‫إن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫يعن‬‫ـاتبنيش‬‫ـ‬‫م‬‫ـات‬‫ـ‬‫لينك‬‫ـدك‬‫ـ‬‫بإي‬!‫ـل‬‫ـ‬‫تعم‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫إن‬‫ـة‬‫ـ‬‫حاج‬‫ـوة‬‫ـ‬‫حل‬‫ا‬ ً‫ـد‬‫ـ‬‫ج‬‫ـر‬‫ـ‬‫تغ‬‫ي‬
‫عنك‬ ‫يتكلموا‬ ‫إنهم‬ ‫الناس‬!
▪‫هل‬‫ده‬‫بيحصل‬ً‫فعل‬‫وق‬‫كلم‬‫كتب‬‫؟‬
▪‫ـل‬‫ـ‬‫بيحص‬‫آه‬‫ـس‬‫ـ‬‫ب‬‫ـد‬‫ـ‬‫بياخ‬‫ـ‬‫ـ‬‫وق‬‫ت‬‫ـي‬‫ـ‬‫هنم‬ ُ‫ج‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫ومجه‬(‫ده‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫المجه‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫من‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫وكتي‬
‫ا‬ ً‫أساس‬ ‫أونلين‬ ‫يبقى‬ ‫قزم‬ ‫مش‬)
33-ً‫أوق‬‫الـ‬ ‫تنظم‬Internal Links Structure‫عشان‬‫محدش‬‫يتووه‬‫عالــ‬ ‫منك‬
Website
34-‫قزم‬‫الــ‬ ‫عدد‬ ‫بيها‬ ‫تتابع‬ ‫وسيلة‬ ‫عندك‬ ‫يبقى‬Backlinks‫واحـد‬ ‫كـل‬ ‫وجـودة‬
‫ــ‬‫ـ‬‫وال‬Keywords‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬Backlink‫ده‬‫ـدمها‬‫ـ‬‫بيخ‬‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـودة‬‫ـ‬‫وموج‬Anchor
Text‫وق‬‫أل‬
35-‫ــدي‬‫ـ‬‫تبت‬‫ــرب‬‫ـ‬‫تنخ‬‫ــاملين‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ــك‬‫ـ‬‫بتوع‬ ‫ــين‬‫ـ‬‫المنافس‬ ‫ورا‬Linking‫ــل‬‫ـ‬‫وتعم‬ ‫ــين‬‫ـ‬‫ف‬
‫زيهم‬
36-‫ـت‬‫ـ‬‫تبع‬‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫تاني‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫مواق‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـاس‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫وتقاب‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫وتكل‬‫ـوفو‬‫ـ‬‫تش‬‫ال‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫اي‬‫ـي‬‫ـ‬‫ل‬
‫ممكن‬‫تعملو‬‫بعض‬ ‫مع‬‫وتعملو‬referral linking‫مفيد‬‫ليكو‬‫وللناس‬
37-‫ــــات‬‫ـ‬‫كومنت‬‫ـــــات‬‫ـ‬‫البلوجـ‬‫ــــب‬‫ـ‬‫تكت‬ ‫ــــك‬‫ـ‬‫إن‬ ‫أو‬‫ــــات‬‫ـ‬‫بلوج‬‫ـــــ‬‫ـ‬‫بال‬ ‫ــــة‬‫ـ‬‫تاني‬ ‫ــــاكن‬‫ـ‬‫أم‬ ‫ــــي‬‫ـ‬‫ف‬
SIganture‫بتاعك‬ً‫مثل‬.
38-‫فيها‬ ‫تشارك‬ ‫الناس‬ ‫خلي‬ ً‫مثل‬ ‫مدونة‬ ‫عندك‬ ‫لو‬Guest Blogging
‫ان‬ ‫أسطورة‬ ‫من‬ ‫فكك‬
‫عندك‬ ‫يبقى‬ ‫قزم‬Links
‫مواقع‬ ‫من‬edu‫و‬gov
39-‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ً‫ـا‬‫ـ‬‫طبع‬Directories Submission‫ـوس‬‫ـ‬‫بفل‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬ ‫ـرب‬‫ـ‬‫وج‬ ‫األول‬ ‫ـبلش‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬
‫وهمية‬ ‫مبالغ‬ ‫مش‬ ‫عادي‬‫ومتنساش‬DMOZ
40-‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫قل‬Outgoing Links‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬ ‫ـدك‬‫ـ‬‫عن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـارج‬‫ـ‬‫الخ‬Authority‫ـت‬‫ـ‬‫بتاع‬
‫الموقع‬‫مايضربش‬:D
41-‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـوي‬‫ـ‬‫ق‬ ‫ـز‬‫ـ‬‫رك‬Social Branding‫ألن‬‫ـيال‬‫ـ‬‫السوش‬‫ـيجنالز‬‫ـ‬‫س‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫كبي‬ ‫ـزء‬‫ـ‬‫ج‬
‫ترتيب‬ ‫معيار‬‫نتايأ‬‫البح‬
42-‫الــ‬ ‫إن‬ ‫أقولـك‬ ‫محتـاج‬ ‫مش‬Content is King‫وبيصـطاد‬،‫إكتـب‬‫تحـب‬ ‫النـاس‬ ‫حاجـة‬
‫دايما‬ ،‫تشيرها‬!!
43-‫وده‬‫كـــام‬ ‫نعمـل‬ ‫يفكرنـا‬Link Baiting‫فـي‬‫فـي‬ ‫حتـه‬ ‫كـام‬‫الــ‬Website‫عشـان‬
‫أي‬ ،‫جـل‬ ‫ج‬‫ر‬ ‫نجيـب‬Modules‫مفيـدة‬‫للـ‬‫ـ‬Readers‫ب‬‫توعـك‬..‫أخبـار‬..‫طقـس‬...‫عملـة‬..
‫ياكش‬‫سودوكو‬.
44-‫إعمـل‬Wikipedia Page‫وإملهـا‬‫ومفيـد‬ ‫مهـم‬ ‫كـلم‬.‫يبقـى‬ ‫قزم‬ ‫مـش‬
‫ــــــالص‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ــــــر‬‫ـ‬‫كتي‬..‫ــــــن‬‫ـ‬‫م‬ ‫أكتـــــــر‬ ‫ــــــش‬‫ـ‬‫م‬ ‫ــــــفحات‬‫ـ‬‫ص‬ ‫فـــــــي‬150‫وتمـــــــام‬ ‫ــــــة‬‫ـ‬‫كلم‬!
‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬‫ـع‬‫ـ‬‫بيراج‬‫ـك‬‫ـ‬‫وزي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫زي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫طبيعي‬ ‫ـاس‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ده‬ ‫ـلم‬‫ـ‬‫الك‬‫ـدش‬‫ـ‬‫فمتعتم‬‫أ‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫تح‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫إن‬‫ي‬
‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬ ‫ـلم‬‫ـ‬‫ك‬Rejection‫ـدهم‬‫ـ‬‫عن‬‫ـد‬‫ـ‬‫بيقع‬‫ـك‬‫ـ‬‫إن‬ ‫ـديا‬‫ـ‬‫ويكيبي‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫س‬ ،‫ـر‬‫ـ‬‫كتي‬‫ـدي‬‫ـ‬‫تبت‬
‫وتكبر‬ ‫صغير‬..‫حصل‬ ‫العكس‬ ‫لو‬‫هتتهري‬Revisions!!!!
45-‫ـــديا‬‫ـ‬‫ويكيبي‬ ‫إن‬ ‫ـــار‬‫ـ‬‫ع‬ ‫أه‬NoFolloW‫ـــا‬‫ـ‬‫إنم‬ ،‫ـــت‬‫ـ‬‫إن‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـــن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـــرأت‬‫ـ‬‫ق‬ ‫ـــت‬‫ـ‬‫كن‬ ‫ـــو‬‫ـ‬‫ل‬
Knowledge Graph‫الـ‬ ‫و‬Freebase‫كنت‬‫اهتميت‬:P
46-‫ـــة‬‫ـ‬‫الزحم‬ ‫ـــط‬‫ـ‬‫وس‬ ‫ـــي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـــي‬‫ـ‬‫هتلق‬‫ـــات‬‫ـ‬‫لينك‬‫ـــش‬‫ـ‬‫م‬‫ـــة‬‫ـ‬‫كويس‬‫ـــر‬‫ـ‬‫بتض‬‫ـــمعة‬‫ـ‬‫بس‬
‫الـ‬Website‫بتاعك‬،‫شيلها‬‫طريم‬ ‫عن‬ ‫جوجل‬ ‫حسابات‬ ‫من‬Google Disavow
47-‫العامـة‬ ‫الــعلقات‬ ‫لمكاتـب‬ ‫وابعـتهم‬ ‫صحفية‬ ‫بيانات‬ ‫أعمل‬‫والجرايـد‬‫ف‬ ،‫حـاول‬
‫تعمل‬‫قايمة‬‫في‬ ‫الصغيرين‬ ‫واختار‬ ‫الوقت‬ ‫مع‬ ‫تكبر‬ ً‫مثل‬ ‫بالصحفيين‬‫األول‬.
48-‫الحقيقة‬ ‫تنتهي‬ ‫ق‬ ‫األفكار‬...
1 de 16

Recomendados

سئو و بهینه سازی سایت به زبان ساده قسمت اول por
سئو و بهینه سازی سایت به زبان ساده قسمت اولسئو و بهینه سازی سایت به زبان ساده قسمت اول
سئو و بهینه سازی سایت به زبان ساده قسمت اولkasra khoshkhooy
894 visualizações15 slides
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟ por
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟Vahid Rostamibani
8 visualizações41 slides
سئوی داخلی و فنی در سال 2021 por
سئوی داخلی و فنی در سال 2021سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021Vahid Rostamibani
8 visualizações67 slides
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال por
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سالVahid Rostamibani
14 visualizações20 slides
Seo Farsi por
Seo Farsi Seo Farsi
Seo Farsi kayvanfarzadi
355 visualizações15 slides
seo por
seoseo
seoElham Gofranpoor
468 visualizações35 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a كبســـولة الـ SEO

بازاریابی دیجیتال - روز هفتم por
بازاریابی دیجیتال - روز هفتمبازاریابی دیجیتال - روز هفتم
بازاریابی دیجیتال - روز هفتمAdel Talebi
825 visualizações9 slides
شرکت طراحی سایت مبنا por
شرکت طراحی سایت مبناشرکت طراحی سایت مبنا
شرکت طراحی سایت مبناmostafa saeedi ( rajabi )
141 visualizações8 slides
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... por
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...Hanieh Ghofrani
157 visualizações20 slides
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت por
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتHanieh Ghofrani
215 visualizações20 slides
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت por
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
141 visualizações20 slides

Similar a كبســـولة الـ SEO(20)

بازاریابی دیجیتال - روز هفتم por Adel Talebi
بازاریابی دیجیتال - روز هفتمبازاریابی دیجیتال - روز هفتم
بازاریابی دیجیتال - روز هفتم
Adel Talebi825 visualizações
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... por Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 visualizações
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت por Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 visualizações
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت por Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani141 visualizações
Off page seo1 por Hanieh Ghofrani
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1
Hanieh Ghofrani334 visualizações
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی por Hanieh Ghofrani
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani113 visualizações
Presentation1 por naghme tazkari
Presentation1Presentation1
Presentation1
naghme tazkari234 visualizações
کتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یاب por cheyab | چ یاب
کتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یابکتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یاب
کتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یاب
cheyab | چ یاب121 visualizações
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... por davood dehghan
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan567 visualizações
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی por Hanieh Ghofrani
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیOff page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Hanieh Ghofrani148 visualizações
طراحی سایت por Ehsan Shahsavan
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
Ehsan Shahsavan92 visualizações
Introduce to mongodb por Mahdi Yousefi
Introduce to mongodbIntroduce to mongodb
Introduce to mongodb
Mahdi Yousefi93 visualizações
Digital marketing9 por Alireza Mojahedi
Digital marketing9Digital marketing9
Digital marketing9
Alireza Mojahedi25 visualizações
Role of Responsive Design in Web Application Development.pdf por Mohammad Omid Khairandish
Role of Responsive Design in Web Application Development.pdfRole of Responsive Design in Web Application Development.pdf
Role of Responsive Design in Web Application Development.pdf
Mohammad Omid Khairandish42 visualizações

كبســـولة الـ SEO

 • 1. ‫الـ‬ ‫كبســـولة‬SEO ‫محتوى‬ ‫مواقع‬ ‫على‬ ‫شغالين‬ ‫اللي‬ ‫ببساطة‬(‫األخبار‬ ‫زي‬)‫بيعملوا‬‫حاجتين‬: 1-‫بيعملوا‬Keywords Research‫ا‬ ً‫جد‬ ‫حترم‬ ُ‫م‬ 2-‫بينتجوا‬‫اليومي‬ ‫المحتوى‬ ‫من‬ ‫سيل‬‫ا‬ ً‫بناء‬‫الـ‬ ‫على‬Keywords‫دي‬ 3-‫سوشيال‬‫ـمالة‬ُ‫الث‬ ‫حتى‬ ‫ميديا‬ ‫محتوى‬ ‫مش‬ ‫مواقع‬ ‫على‬ ‫شغالين‬ ‫اللي‬ ‫والنـاس‬(ً‫مثل‬ ‫شركات‬ ‫مواقع‬:) 1-‫بيعملوا‬On-Site Optimization 2-‫وبيبنوا‬‫لينكات‬‫كتيييييير‬..‫يوم‬ ‫كل‬. 3-‫وغيره‬ ‫جوجل‬ ‫إعلنات‬ ‫اللي‬ ‫إيه‬ ‫اآلخر‬ ‫من‬‫بيعملوا‬‫بتاع‬‫الـ‬SEO‫لنتيجة‬ ‫يوصل‬ ‫عشان‬‫كويسة‬‫؟‬
 • 2. ▪‫كدة؟‬ ‫بس‬!!! ▪‫آيوا‬..‫كدة؟‬ ‫بس‬ ▪‫كدة‬ ‫أعمل‬ ‫كمان‬ ‫أنا‬ ‫مـ‬ ‫طيب‬ ▪‫ماينفعش‬‫لألسف‬! ▪‫ليه؟‬ ▪‫الناس‬ ‫كل‬ ‫عشان‬‫بتعمل‬‫كدة‬! ▪‫تعم‬ ‫عشان‬ ‫محتاجاها‬ ‫اللي‬ ‫األساسيات‬ ‫كل‬ ‫بالفعل‬ ‫عندها‬ ‫دي‬ ‫الناس‬ ‫وعشان‬‫ل‬ ‫كدة‬. ▪‫تسند‬ ‫تانية‬ ‫حاجة‬ ‫من‬ ‫أكتر‬ ‫تستخدم‬ ‫وتقدر‬‫معاها‬‫تركيزها‬ ‫لو‬‫عالحاجات‬‫دي‬ ‫مجابش‬‫اللي‬ ‫النتيجة‬‫عايزينها‬‫وهكذا‬ ▪‫ماينفعش‬‫ما‬ ‫ألنك‬ ‫كدة‬ ‫تعمل‬‫ينفعش‬‫تجري‬ ‫تطلع‬‫وإنت‬‫لسة‬‫بتتعلم‬‫ا‬‫لمشي‬
 • 3. ‫مع‬ ‫اسيبكم‬‫الكبسولة‬:‫قايمة‬‫الل‬ ‫بكل‬ ‫كاملة‬‫ي‬ ‫الـ‬ ‫في‬ ‫تعمله‬ ‫المفروض‬SEO..‫فيها‬ ‫عدل‬ ،‫حملها‬ ‫مش‬ ‫انت‬ ‫اللي‬ ‫وشيل‬ ‫عليها‬ ‫وزود‬‫عايزه‬‫حقوق‬ ، ‫مكفولة‬ ‫الملكية‬‫لل‬‫ـ‬Marketers. ❖‫كمــان‬‫مــاينفعش‬‫إنــك‬ ‫الطبيعــي‬ ‫عشــان‬ ‫كــدة‬ ‫تعمــل‬‫بتعمــل‬‫إن‬ ‫وتتوقــع‬ ‫حاجــة‬ ‫كــل‬ ‫ده‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫يق‬ ‫جوجـل‬ ‫منطقـي‬((‫وعـايز‬‫فكـرة‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫يقـدر‬ ‫قزم‬ ‫ـش‬‫ـ‬‫م‬ ‫إنـه‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫أقول‬.. ))‫ـايز‬‫ـ‬‫وع‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫تبق‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫إن‬ ‫ـروض‬‫ـ‬‫المف‬ ‫ـش‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫إن‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫كم‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫أقول‬‫ـل‬‫ـ‬‫بتعم‬‫ـدر‬‫ـ‬‫يق‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫جوج‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬ ‫ده‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ك‬ ً‫أصل‬.. ❖‫ا‬ ً‫وبناء‬‫أوصل‬ ‫محتاج‬ ‫أنا‬ ‫يقولك‬ ‫عميل‬ ‫أي‬ ‫عليه‬‫للرانـك‬‫ا‬ ‫الفتـرة‬ ‫خـلل‬ ‫الفلنـي‬‫لفلنيـة‬ ‫مانصحكش‬‫تتعامل‬‫معاه‬‫ضامن‬ ‫مش‬ ‫ببساطة‬ ‫ألنك‬ ،‫الرانك‬. ❖‫حد‬ ‫وأي‬‫بيقـدم‬‫دي‬ ‫الخدمـة‬‫وبيـزعم‬‫إنـه‬‫بيضـمن‬‫الرانـك‬‫الفلنـي‬..‫ده‬‫بيعمـل‬‫حا‬‫جـة‬ ‫من‬‫اقتنين‬:‫يـا‬ ‫كذاب‬ ‫يا‬‫هايشـتغل‬‫شـرعية‬ ‫غيـر‬ ‫بأسـاليب‬Black Hat‫نتايجهـا‬‫مؤقتـة‬ ‫العميل‬ ‫الحالتين‬ ‫كلتا‬ ‫وفي‬‫هايلبس‬‫الحيطة‬ ‫في‬.
 • 4. ً‫أوق‬:‫المفتاحية‬ ‫الكلمات‬ ‫استخـــدام‬-Keywords ً‫أوق‬:‫ــر‬‫ـ‬‫هتحض‬‫ــايمتين‬‫ـ‬‫ق‬‫ــة‬‫ـ‬‫م‬ ‫قا‬ ‫أول‬ ،‫ــة‬‫ـ‬‫المفتاحي‬ ‫ـــكلمات‬‫ـ‬‫بال‬‫ــم‬‫ـ‬‫هتض‬‫الك‬ ‫ــاجتين‬‫ـ‬‫ح‬‫ــات‬‫ـ‬‫لم‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫بالبرن‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الخاص‬‫ـك‬‫ـ‬‫بتاع‬(‫ـة‬‫ـ‬‫جاري‬ ُ‫الت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫العلم‬( )‫زي‬:،‫ـيس‬‫ـ‬‫أوف‬ ،‫ـوفت‬‫ـ‬‫مايكروس‬‫ـي‬‫ـ‬‫ش‬‫ربوينت‬) ‫ـة‬‫ـ‬‫المفتاحي‬ ‫كلمــات‬ ‫ــ‬‫ـ‬‫وال‬‫ـة‬‫ـ‬‫البيعي‬(‫زي‬:‫الــ‬ ، ‫ـو‬‫ـ‬‫نص‬ ‫محــرر‬ ،‫ـغيل‬‫ـ‬‫تش‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫نظ‬)..‫والقاي‬‫ـة‬‫ـ‬‫م‬ ‫التانية‬‫الـلي‬ ‫للـكلمات‬‫هتسـتخدمها‬‫ودي‬ ،‫المحتـوى‬ ‫فـي‬‫هتبنيهــا‬‫م‬ ‫طريـم‬ ‫عـن‬‫عرفـة‬ ‫ـــبيرسونا‬‫ـ‬‫ال‬‫ــك‬‫ـ‬‫بتاع‬(‫ــتهد‬‫ـ‬‫س‬ ُ‫الم‬ ‫ــك‬‫ـ‬‫عميل‬)‫واقهتم‬ ‫ــه‬‫ـ‬‫بتقابل‬ ‫ــي‬‫ـ‬‫الل‬ ‫ــاكل‬‫ـ‬‫والمش‬‫ــات‬‫ـ‬‫ام‬ ‫واألهدا‬‫بتاعته‬. ‫ا‬ً‫ثاني‬:‫هاتستخدم‬‫المفتاحية‬ ‫كلمات‬ ‫الـ‬ ‫بقى‬(‫القايمتين‬)‫كـل‬ ‫هـد‬ ‫حسـب‬Landing Page‫أو‬Web Page‫الصفحة‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫عنصر‬ ‫كل‬ ‫وفي‬ ‫عادية‬.
 • 5. 1-‫الــ‬Branding & Content Keywords:‫بـين‬ ‫تفصـل‬ ‫انـك‬ ‫هنـــا‬ ‫الفكـرة‬ ‫الـ‬ ‫نوع‬Keywords‫اللي‬‫بتستخدمها‬‫استخدامه‬ ‫ليه‬ ‫نوع‬ ‫كل‬ ‫عشان‬..‫في‬‫الــ‬ KWs‫بتاعت‬‫الـ‬Brand‫زي‬"‫مايكروسوفت‬‫شيربوينت‬"‫ودي‬‫هتسـتخدمه‬‫ا‬ ‫الـ‬ ‫عن‬ ‫تتكلم‬ ‫تحب‬ ‫لما‬Product‫بتاعـك‬‫الــ‬ ‫فـي‬ ‫مباشـرة‬ ‫بطريقـة‬Website ً‫مـثل‬..‫الــ‬ ‫وفـي‬KWs‫بتاعـت‬‫الــ‬Content‫زي‬"‫المسـتندات‬ ‫إدارة‬ ‫نظـم‬.." ‫ودي‬‫هتسـتخدمها‬‫وإنـت‬‫بتحـاول‬‫تشـر‬‫للـ‬‫ـ‬Prospects‫الــ‬ ‫فـي‬Blogً‫مـثل‬ ‫لشركتك‬ ‫المستندات‬ ‫إدارة‬ ‫الـ‬ ‫د‬ ‫فوا‬ ‫إيه‬. 2-‫ـــ‬‫ـ‬‫ال‬Pages' Titles:‫غ‬‫ـــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ــي‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ــفحة‬‫ـ‬‫الص‬ ‫ــوان‬‫ـ‬‫عن‬ ‫وده‬ ‫ــف‬‫ـ‬‫التعري‬ ‫ــن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ــي‬‫ـ‬‫ن‬ Search Engine‫بيقدر‬‫يقراه‬‫ويتعامل‬‫معاه‬. 3-‫الـ‬URLs:‫الـ‬keyword‫بتاعتك‬‫صـفحة‬ ‫كـل‬ ‫اللي‬ ‫يسية‬ ‫الر‬‫بتحـاول‬‫تع‬‫ملهـا‬ Promotion‫الــ‬ ‫فـي‬ ‫موجـودة‬ ‫تبقى‬ ‫قزم‬URL ..‫لـو‬‫إنـت‬‫اللـي‬ ‫النـاس‬ ‫مـن‬ ‫بتتعامل‬‫السـؤال‬ ‫وقابلـك‬ ‫عربـي‬ ‫محتوى‬ ‫مع‬‫بتـاع‬:‫الــ‬URL‫وق‬ ‫عربـي‬ ‫يبقـى‬ ‫عشان‬ ‫بلش‬‫بيطلع‬‫الـ‬ ‫في‬ ‫طلسم‬Browser‫؟‬ً‫طبعــا‬ ‫عربي‬ ‫أه‬ ‫فاإلجابة‬. 4-‫الـ‬Descriptions:‫الــ‬ ‫فـي‬ ‫الحاجـات‬ ‫أهـم‬ ‫مـن‬ ‫إنهـا‬ ‫النظـر‬ ‫بغض‬SEO‫بتـاع‬ ‫الــ‬ ‫مهمــة؟‬ ‫هي‬ ‫ليه‬ ‫شوية‬ ‫فكر‬ ‫بس‬ ،‫صفحة‬ ‫أي‬Description‫عشـان‬ ‫مهمـة‬ ‫الناس‬ ‫اللي‬ ‫الملخص‬ ‫ده‬‫بتقراه‬‫الــ‬ ‫علـى‬ ‫تـدخل‬ ‫تقـرر‬ ‫عشان‬Result‫وق‬ ‫دي‬ ‫أل‬.‫ـدة‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫ب‬.‫ـش‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـوع‬‫ـ‬‫الموض‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫يعن‬Technical‫ـت‬‫ـ‬‫بح‬..‫ـه‬‫ـ‬‫من‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫أكت‬User Experience.
 • 6. 5-‫الــ‬<headings>:‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬ ‫ـفحة‬‫ـ‬‫الص‬ ‫ـوان‬‫ـ‬‫عن‬‫ـوفو‬‫ـ‬‫بيش‬‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬User‫ـل‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ـوان‬‫ـ‬‫عن‬ ‫أو‬Piece‫ـت‬‫ـ‬‫بتاع‬ Content‫الصفحة‬ ‫في‬ ‫موجودة‬. 6-‫الـ‬Content:‫الــ‬ ‫مراعـاة‬ ‫مـع‬ ‫نفســه‬Keywords Density‫و‬‫الــ‬Prominence.‫الــ‬ ‫اسـتخدام‬ Keywords‫ــة‬‫ـ‬‫معين‬ ‫ــبة‬‫ـ‬‫نس‬ ‫ــه‬‫ـ‬‫لي‬ ‫ــفحة‬‫ـ‬‫الص‬ ‫ــي‬‫ـ‬‫ف‬‫ــديهاش‬‫ـ‬‫ميع‬،‫ـــاع‬‫ـ‬‫بتـ‬3%‫ـــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ــم‬‫ـ‬‫حج‬ ‫ــن‬‫ـ‬‫م‬Content ‫وتـتك‬ ،‫الكلمـة‬ ‫لنفس‬ ‫متعددة‬ ‫معاني‬ ‫تستخدم‬ ‫إنك‬ ‫حلو‬ ،‫ككل‬ ‫الصفحة‬ ‫في‬ ‫الموجود‬‫فـي‬ ‫لم‬ ‫كلها‬ ‫الصفحة‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫نفس‬. 7-‫الـ‬Anchor Texts:‫الوصف‬ ‫وهو‬‫بتاع‬‫الـ‬Links‫الـ‬ ‫في‬ ‫عندك‬Website،‫كدة‬ ‫زي‬: 8-‫الــ‬ ‫في‬Alt-Tags‫بتــاع‬‫الصـور‬ ‫كـل‬:‫الــ‬ ‫عشـان‬ ً‫طبعـا‬ ‫وده‬Search Engine‫مبتشـوفش‬.. ‫هي‬ ‫هذا‬ ‫وقتنا‬ ‫وحتى‬‫بتقرا‬‫بس‬☺‫كت‬ ‫لـو‬ ‫إق‬ ‫فيــــل‬ ‫فيهـا‬ ‫دي‬ ‫الصورة‬ ‫إن‬ ‫هتفهم‬ ‫فــمش‬‫بـت‬ ‫فيــل‬ ‫صورة‬ ‫إنها‬ ‫في‬. ‫اللي‬ ‫األدوات‬ ‫من‬‫هتستخدمها‬: G Planner - SEMRush - Seo Keywordspy – MOZ – WebSeoAnalytics - MyOnPageSeo
 • 7. ‫ا‬ً‫ثاني‬:‫الـ‬Structure‫الـ‬ ‫و‬Performance‫بتاع‬‫الموقع‬ ‫الــــ‬ ‫يقـــرأ‬ ‫يقـــدر‬ ‫البحـــ‬ ‫محـــرك‬ ‫إن‬ ‫تتأكـــد‬ ‫إنـــك‬ ‫دي‬ ‫المرحلـــة‬ ‫فـــي‬ ‫يســـي‬ ‫الر‬ ‫الهــــد‬ Website‫ـك‬‫ـ‬‫بتاع‬‫ـرعة‬‫ـ‬‫بس‬ ‫ـده‬‫ـ‬‫عن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫ـدت‬‫ـ‬‫يح‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫يق‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬ ‫ـهولة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫بك‬ ‫صحيحة‬ ‫وبطريقة‬. ‫نط‬ ‫بح‬ ‫محرك‬ ‫قلت‬ ‫مأنا‬ ‫أول‬ ً‫طبعــا‬Google‫طول‬ ‫على‬ ‫دماغك‬ ‫في‬.. ‫حم‬ ‫عندك‬ ً‫طبعا‬ ‫أكيد‬..‫حـوالي‬ ‫على‬ ‫مسيطر‬ ‫جوجل‬90%‫الــ‬ ‫مـن‬Search Queries ‫الناس‬ ‫اللي‬‫بتعملها‬‫بس‬ ،‫هتحتاج‬‫لو‬ ‫استراتيجيتك‬ ‫تعدل‬‫بتسـتهد‬‫بـل‬‫زي‬ ‫معينـة‬ ‫د‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫الياب‬ ‫أو‬ ‫ـيأ‬‫ـ‬‫الخل‬"‫ـل‬‫ـ‬‫تهم‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫أوع‬Yahoo‫ـ‬‫ـ‬‫حي‬ ‫ـيا‬‫ـ‬‫روس‬ ‫أو‬Yandex‫ـم‬‫ـ‬‫أه‬"‫ــن‬‫ـ‬‫الصـي‬ ‫أو‬ ‫حي‬Baidu‫وهكذا‬ ،‫أهم‬...
 • 8. 9-‫ماتعمينـاش‬‫وإعمـل‬Clear Design‫عدلـه‬ ‫أو‬:‫إن‬ ‫تعلـم‬ ‫هـل‬80%‫مـن‬ ‫أونليـن‬ ‫العمـلء‬‫بيسـتخدموا‬‫الــ‬Design‫قبـل‬ ‫أول‬ ‫كمعيـار‬‫مياخـدو‬‫إاا‬ ‫قـرار‬ ‫كانو‬‫هيتعاملو‬‫وق‬ ‫الفلنية‬ ‫الشركة‬ ‫مع‬‫أل‬(‫دراسة‬.)‫ال‬ ‫فـي‬ ‫النجا‬ ‫سر‬‫نقطـة‬ ‫السهولة‬ ‫دي‬. 10-‫الـ‬Site Coding‫الـ‬ ‫و‬W3C Compliance 11-‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬Page Loading Time‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫أق‬5‫ـواني‬‫ـ‬‫ث‬‫ـن‬‫ـ‬‫ألطخ‬‫ـفحة‬‫ـ‬‫ص‬:‫ـة‬‫ـ‬‫حاج‬ ‫ألي‬ ‫كـابوس‬ ‫تبقـى‬ ‫ممكـن‬ ‫وحاجـة‬ ‫بسـيطة‬ ‫الصـفحة‬ ‫لـو‬ ‫سهلة‬Developer ‫الصفحة‬ ‫لو‬‫تقيلة‬‫فعل‬. 12-‫ــــكود‬‫ـ‬‫لل‬ ‫ـــوى‬‫ـ‬‫المحت‬ ‫ـــبة‬‫ـ‬‫نس‬‫ـــاع‬‫ـ‬‫بت‬‫ـــفحة‬‫ـ‬‫الص‬‫ـــقة‬‫ـ‬‫متناس‬ ‫ـــى‬‫ـ‬‫تبق‬:‫ـــا‬‫ـ‬‫ببس‬‫طة‬ ‫مينفعش‬‫الصفحة‬ ‫حجم‬ ‫يبقى‬50Kb‫والصفحة‬‫شايلة‬‫سطرين‬‫تلتة‬ً‫مثل‬ 13-‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫لش‬Frames:‫ـو‬‫ـ‬‫ل‬‫ـتخدم‬‫ـ‬‫هتس‬Frames،‫ـا‬‫ـ‬‫فيه‬ ‫ـوق‬‫ـ‬‫ومزن‬‫ـتحطش‬‫ـ‬‫م‬ ‫ــي‬‫ـ‬‫يعن‬ ،‫ــة‬‫ـ‬‫مهم‬ ‫ــات‬‫ـ‬‫حاج‬ ‫ــا‬‫ـ‬‫فيه‬‫ــتخدمها‬‫ـ‬‫إس‬‫ــس‬‫ـ‬‫ب‬ ،‫ــب‬‫ـ‬‫عي‬ ‫ــش‬‫ـ‬‫م‬‫ــتناش‬‫ـ‬‫متس‬‫ـــ‬‫ـ‬‫ال‬ Search Engine‫فيها‬ ‫اللي‬ ‫يقرا‬. 14-‫الــ‬ ‫زود‬Page Caching‫الــ‬ ‫عشـان‬Browser‫الــ‬ ‫يقـرا‬Website‫بسـرعة‬ ‫وميحملش‬‫مـرة‬ ‫كـل‬ ‫الملفات‬ ‫نفس‬‫وإعمـل‬JS Minification‫تقلـل‬ ‫عشـان‬ ‫الصفحة‬ ‫حجم‬.
 • 9. 15-‫ـي‬‫ـ‬‫إوع‬‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫تنس‬Robots.txt:‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بيه‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫تكل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫طريق‬ ‫ـهل‬‫ـ‬‫أس‬search engine‫الــ‬ ‫هي‬File‫ممكـن‬ ،‫ده‬‫ميبقـاش‬‫لـو‬ ‫قزمـة‬ ‫ليـه‬‫معنـدكش‬‫طلبـات‬ ‫نوعية‬ ‫من‬ ‫معينة‬:‫الــ‬ ‫عشـان‬ ‫كتيـر‬ ‫عنـدي‬ ‫متجـيش‬ ‫لجوجـل‬ ‫تقول‬ ‫إنك‬Traffic ‫مستحمل‬ ‫مش‬..‫الفلنية‬ ‫الصفحات‬ ‫ناحية‬ ‫خالص‬ ‫متجيش‬ ‫أو‬. 16-‫ــ‬‫ـ‬‫وال‬Doctype declaration‫ـف‬‫ـ‬‫مل‬ ‫أي‬ ‫أول‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬:‫ألي‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫بتق‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬ Broswer‫أو‬Operating System‫الــ‬ ‫نـوع‬ ‫ايـه‬File‫اللـي‬‫هيقـراه‬‫عشـان‬ ‫يعــر‬‫يقراه‬(‫حاجة‬ ‫ودي‬default‫الـ‬ ‫كل‬ ‫في‬CMS‫مش‬‫هاتحتاج‬‫ان‬ ‫تعـدلها‬ ‫هللا‬ ‫شاء‬) 17-‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ش‬Rendering‫ـاع‬‫ـ‬‫بت‬‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬Website‫ـزة‬‫ـ‬‫األجه‬ ‫ـواع‬‫ـ‬‫أن‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫جمي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫التانية‬‫فـي‬ ‫هـو‬ ،،،‫جـرب‬ ‫صاحبك‬ ‫واحد‬ ‫مع‬ ‫تقعد‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ،‫كلها‬Applications ‫بس‬ ‫ده‬ ‫للموضوع‬‫مافيش‬‫الـ‬ ‫من‬ ‫أحسن‬Manual Testing‫الحقيقة‬. 18-‫ــار‬‫ـ‬‫إخت‬‫ــ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫غي‬ ‫أو‬Server‫ـيف‬‫ـ‬‫نض‬:‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـتحمل‬‫ـ‬‫تس‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫وعش‬ ‫ـرعة‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬ Traffic‫الـ‬ ‫وعشان‬Customer Service‫هللا‬ ‫إنشاء‬ ‫ليهم‬ ‫يحوجك‬ ‫ما‬ ‫ربنــا‬ ‫اللي‬ ‫األدوات‬ ‫من‬‫هتستخدمها‬: Nibbler -.httaccess - Alternative PHP caching – Quickcache- YUI Compressor - Closure Compiler- JSMinification
 • 10. ‫ا‬ً‫ثالث‬:‫الـ‬Security ‫ـش‬‫ـ‬‫م‬‫ـتكلم‬‫ـ‬‫ه‬‫ـه‬‫ـ‬‫في‬‫ـه‬‫ـ‬‫باستفاض‬‫ـ‬‫ـ‬‫وتق‬ ‫ــبرمجة‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫أحس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫خبرته‬ ‫ــاس‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬‫در‬ ‫تعدلها‬ ‫نقط‬ ‫أربع‬ ‫أهم‬ ‫لكن‬ ،‫أحسن‬ ‫تشر‬‫وتاخد‬‫هي‬ ‫منهـا‬ ‫بالك‬: 19-‫الـ‬ ‫تلغـي‬ ‫إنك‬Directory Browsing‫والـ‬Libwww-perl Access 20-‫الـ‬ ‫تتابع‬Safe Browsing Guidline‫بتاعت‬Webmaster 21-‫الــ‬ ‫تانيـة‬ ‫حاجـات‬ ‫ضـمن‬ ‫من‬ ‫تغير‬Log-in & admin panel urls‫زي‬ ‫لـو‬ 76%‫البشــر‬ ‫مــن‬‫بتســتخدم‬CMS‫زي‬ ‫مشــهور‬Wordpress‫أو‬Joomla ‫أو‬Drupal‫أو‬MODX‫ـــــــــى‬‫ـ‬‫حت‬ ‫أو‬Magento‫ـــــــــاع‬‫ـ‬‫بت‬‫ــــــــــ‬‫ـ‬‫ال‬Ecommerce ‫ومعملتش‬‫الصفر‬ ‫تحت‬ ‫من‬ ‫الموقع‬.
 • 11. ً‫رابع‬‫ا‬:‫الـمحتـوى‬Content 22-‫المحتوى‬ ‫هل‬ ‫نفسك‬ ‫تسأل‬Geniune‫؟‬ 23-‫ـوى‬‫ـ‬‫المحت‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ه‬‫ـيعلم‬‫ـ‬‫ب‬‫ـري‬‫ـ‬‫غ‬ ُ‫م‬ ‫و‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫جدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫حاج‬ ‫ـاس‬‫ـ‬‫الن‬ ‫للتحميل؟‬ 24-‫الـ‬ ‫راعيت‬ ‫هل‬ ‫للكــود‬ ‫بالنسبة‬Rich Snippets‫والـ‬ Guidlines‫بتاعت‬Schema.org 25-‫ــــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـــتخدام‬‫ـ‬‫اس‬ ‫ـــن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـــرا‬‫ـ‬‫تق‬ ‫ـــاج‬‫ـ‬‫محت‬Knowledge Graph‫ــ‬‫ـ‬‫وال‬Freebase‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـربط‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ازاي‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫تع‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬ Brand‫ــك‬‫ـ‬‫بتاع‬‫ــفحة‬‫ـ‬‫ص‬ ‫إن‬ ‫ــل‬‫ـ‬‫لجوج‬ ‫ــول‬‫ـ‬‫تق‬ ‫ــاطة‬‫ـ‬‫وببس‬ ‫الــ‬Facebook‫الفلنيـة‬‫بتاعـت‬‫الفلنـي‬ ‫الموقـع‬‫بت‬‫اعـت‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫الفلن‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫المك‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـودة‬‫ـ‬‫موج‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الفلني‬ ‫ـركة‬‫ـ‬‫الش‬‫ي‬ ‫واللي‬‫بتصوصو‬‫الـ‬ ‫في‬Twitter‫وهكذا‬ ‫الفلني‬. ‫الـ‬Content‫بمعنى‬ ‫أو‬ ‫بصراحة‬ ً‫بحثا‬ ‫تــل‬ ُ‫ق‬ ‫موضوع‬‫تاني‬‫لـو‬‫هكتـب‬‫عنــه‬ ‫مينفعش‬‫المهم‬ ،‫خالص‬ ‫الكبسولة‬ ‫في‬...‫هي‬ ‫فيه‬ ‫نقط‬ ‫أهم‬:
 • 12. ‫ا‬ ً‫خامس‬:‫الموقع‬ ‫روابط‬URLS ‫هتتأكــد‬‫إنها‬: 26-‫ـا‬‫ـ‬‫إنه‬Friendly URLs:‫ـي‬‫ـ‬‫يعن‬‫ـافيش‬‫ـ‬‫م‬Strings‫أو‬Characters‫ـون‬‫ـ‬‫ويك‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫غريب‬ userFriendly‫تفتكره‬ ‫الناس‬ ‫وسهل‬‫وبيعبر‬‫الصفحة‬ ‫محتوى‬ ‫عن‬ 27-‫إنها‬Unique URLs:‫أكيد‬ ‫عشان‬ ‫تقدر‬ ‫ما‬ ‫قد‬ ‫على‬‫هيبقى‬‫صـفحة‬ ‫خمسين‬ ‫عندك‬ ‫بتتكلم‬‫المجــال‬ ‫نفي‬ ‫في‬ ‫تقريبا‬. 28:‫ـــك‬‫ـ‬‫إن‬ ‫وتتأكـــد‬‫بتســـتخدم‬:Redirects 301 – 404 – 302‫و‬URL Canonicalization‫ل‬‫عناوينهـا‬ ‫اللـي‬ ‫لصفحات‬‫إتغيـرت‬‫أو‬‫إتمسـحت‬‫الــ‬ ‫أو‬CMS‫بتاعـك‬ ‫نسخة‬ ‫من‬ ‫أكتر‬ ‫عملها‬URL‫الـ‬ ‫تحافظ‬ ‫عشان‬Authority‫بتاعـك‬‫وميتفـرقش‬‫بـين‬ ‫دمـه‬ ‫كلها‬ ‫دي‬ ‫النس‬. 29-‫تحاول‬‫متزودش‬‫الـ‬Link Structure‫بتاع‬‫الــ‬Website‫مسـتويات‬ ‫ثـلت‬ ‫عـن‬(‫تـابع‬ ‫النقطة‬‫األوقنية‬) 30-‫متنساش‬‫الـ‬Site Mapً‫طبعا‬Xml‫أسهل‬ ‫عشان‬‫لل‬‫ـ‬Crawler 31-‫لو‬‫كبير‬ ‫الموقع‬‫إعمل‬Test‫الـ‬ ‫على‬Broken Links‫شوية‬ ‫كل‬ 32-‫متنساش‬‫الـ‬IP Canonicalization‫الـ‬ ‫عشان‬Pr‫بتاع‬‫الـ‬Website‫ميتأايش‬.
 • 13. ‫ا‬ ً‫سادس‬:‫الـ‬Off-Site-SEO‫والـ‬Links-Building ‫الـ‬Off-Site SEO‫بس‬ ‫كبسولة‬ ‫مش‬ ‫الصراحة‬ ‫شريط‬ ‫محتـاج‬. ‫التبسيط‬ ‫هو‬ ‫هنا‬ ‫الهد‬ ‫إنما‬ ▪‫بناء‬ ‫عملية‬ ‫هي‬ ‫إيه‬ ‫طيب‬‫الباكلينك‬‫الطبيعية؟‬ ▪‫إنك‬‫ماتبنيش‬‫لينكات‬! ▪‫إزاي‬‫يعني‬ ‫؟‬‫إيه؟‬ ▪‫ـك‬‫ـ‬‫إن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫يعن‬‫ـاتبنيش‬‫ـ‬‫م‬‫ـات‬‫ـ‬‫لينك‬‫ـدك‬‫ـ‬‫بإي‬!‫ـل‬‫ـ‬‫تعم‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫إن‬‫ـة‬‫ـ‬‫حاج‬‫ـوة‬‫ـ‬‫حل‬‫ا‬ ً‫ـد‬‫ـ‬‫ج‬‫ـر‬‫ـ‬‫تغ‬‫ي‬ ‫عنك‬ ‫يتكلموا‬ ‫إنهم‬ ‫الناس‬! ▪‫هل‬‫ده‬‫بيحصل‬ً‫فعل‬‫وق‬‫كلم‬‫كتب‬‫؟‬ ▪‫ـل‬‫ـ‬‫بيحص‬‫آه‬‫ـس‬‫ـ‬‫ب‬‫ـد‬‫ـ‬‫بياخ‬‫ـ‬‫ـ‬‫وق‬‫ت‬‫ـي‬‫ـ‬‫هنم‬ ُ‫ج‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫ومجه‬(‫ده‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫المجه‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫من‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫وكتي‬ ‫ا‬ ً‫أساس‬ ‫أونلين‬ ‫يبقى‬ ‫قزم‬ ‫مش‬)
 • 14. 33-ً‫أوق‬‫الـ‬ ‫تنظم‬Internal Links Structure‫عشان‬‫محدش‬‫يتووه‬‫عالــ‬ ‫منك‬ Website 34-‫قزم‬‫الــ‬ ‫عدد‬ ‫بيها‬ ‫تتابع‬ ‫وسيلة‬ ‫عندك‬ ‫يبقى‬Backlinks‫واحـد‬ ‫كـل‬ ‫وجـودة‬ ‫ــ‬‫ـ‬‫وال‬Keywords‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬Backlink‫ده‬‫ـدمها‬‫ـ‬‫بيخ‬‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـودة‬‫ـ‬‫وموج‬Anchor Text‫وق‬‫أل‬ 35-‫ــدي‬‫ـ‬‫تبت‬‫ــرب‬‫ـ‬‫تنخ‬‫ــاملين‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ــك‬‫ـ‬‫بتوع‬ ‫ــين‬‫ـ‬‫المنافس‬ ‫ورا‬Linking‫ــل‬‫ـ‬‫وتعم‬ ‫ــين‬‫ـ‬‫ف‬ ‫زيهم‬ 36-‫ـت‬‫ـ‬‫تبع‬‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫تاني‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫مواق‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـاس‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫وتقاب‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫وتكل‬‫ـوفو‬‫ـ‬‫تش‬‫ال‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫اي‬‫ـي‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ممكن‬‫تعملو‬‫بعض‬ ‫مع‬‫وتعملو‬referral linking‫مفيد‬‫ليكو‬‫وللناس‬ 37-‫ــــات‬‫ـ‬‫كومنت‬‫ـــــات‬‫ـ‬‫البلوجـ‬‫ــــب‬‫ـ‬‫تكت‬ ‫ــــك‬‫ـ‬‫إن‬ ‫أو‬‫ــــات‬‫ـ‬‫بلوج‬‫ـــــ‬‫ـ‬‫بال‬ ‫ــــة‬‫ـ‬‫تاني‬ ‫ــــاكن‬‫ـ‬‫أم‬ ‫ــــي‬‫ـ‬‫ف‬ SIganture‫بتاعك‬ً‫مثل‬. 38-‫فيها‬ ‫تشارك‬ ‫الناس‬ ‫خلي‬ ً‫مثل‬ ‫مدونة‬ ‫عندك‬ ‫لو‬Guest Blogging ‫ان‬ ‫أسطورة‬ ‫من‬ ‫فكك‬ ‫عندك‬ ‫يبقى‬ ‫قزم‬Links ‫مواقع‬ ‫من‬edu‫و‬gov
 • 15. 39-‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ً‫ـا‬‫ـ‬‫طبع‬Directories Submission‫ـوس‬‫ـ‬‫بفل‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬ ‫ـرب‬‫ـ‬‫وج‬ ‫األول‬ ‫ـبلش‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬ ‫وهمية‬ ‫مبالغ‬ ‫مش‬ ‫عادي‬‫ومتنساش‬DMOZ 40-‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫قل‬Outgoing Links‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬ ‫ـدك‬‫ـ‬‫عن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـارج‬‫ـ‬‫الخ‬Authority‫ـت‬‫ـ‬‫بتاع‬ ‫الموقع‬‫مايضربش‬:D 41-‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـوي‬‫ـ‬‫ق‬ ‫ـز‬‫ـ‬‫رك‬Social Branding‫ألن‬‫ـيال‬‫ـ‬‫السوش‬‫ـيجنالز‬‫ـ‬‫س‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫كبي‬ ‫ـزء‬‫ـ‬‫ج‬ ‫ترتيب‬ ‫معيار‬‫نتايأ‬‫البح‬ 42-‫الــ‬ ‫إن‬ ‫أقولـك‬ ‫محتـاج‬ ‫مش‬Content is King‫وبيصـطاد‬،‫إكتـب‬‫تحـب‬ ‫النـاس‬ ‫حاجـة‬ ‫دايما‬ ،‫تشيرها‬!! 43-‫وده‬‫كـــام‬ ‫نعمـل‬ ‫يفكرنـا‬Link Baiting‫فـي‬‫فـي‬ ‫حتـه‬ ‫كـام‬‫الــ‬Website‫عشـان‬ ‫أي‬ ،‫جـل‬ ‫ج‬‫ر‬ ‫نجيـب‬Modules‫مفيـدة‬‫للـ‬‫ـ‬Readers‫ب‬‫توعـك‬..‫أخبـار‬..‫طقـس‬...‫عملـة‬.. ‫ياكش‬‫سودوكو‬.
 • 16. 44-‫إعمـل‬Wikipedia Page‫وإملهـا‬‫ومفيـد‬ ‫مهـم‬ ‫كـلم‬.‫يبقـى‬ ‫قزم‬ ‫مـش‬ ‫ــــــالص‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ــــــر‬‫ـ‬‫كتي‬..‫ــــــن‬‫ـ‬‫م‬ ‫أكتـــــــر‬ ‫ــــــش‬‫ـ‬‫م‬ ‫ــــــفحات‬‫ـ‬‫ص‬ ‫فـــــــي‬150‫وتمـــــــام‬ ‫ــــــة‬‫ـ‬‫كلم‬! ‫ـي‬‫ـ‬‫الل‬‫ـع‬‫ـ‬‫بيراج‬‫ـك‬‫ـ‬‫وزي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫زي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫طبيعي‬ ‫ـاس‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ده‬ ‫ـلم‬‫ـ‬‫الك‬‫ـدش‬‫ـ‬‫فمتعتم‬‫أ‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫تح‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫إن‬‫ي‬ ‫ــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫عش‬ ‫ـلم‬‫ـ‬‫ك‬Rejection‫ـدهم‬‫ـ‬‫عن‬‫ـد‬‫ـ‬‫بيقع‬‫ـك‬‫ـ‬‫إن‬ ‫ـديا‬‫ـ‬‫ويكيبي‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫س‬ ،‫ـر‬‫ـ‬‫كتي‬‫ـدي‬‫ـ‬‫تبت‬ ‫وتكبر‬ ‫صغير‬..‫حصل‬ ‫العكس‬ ‫لو‬‫هتتهري‬Revisions!!!! 45-‫ـــديا‬‫ـ‬‫ويكيبي‬ ‫إن‬ ‫ـــار‬‫ـ‬‫ع‬ ‫أه‬NoFolloW‫ـــا‬‫ـ‬‫إنم‬ ،‫ـــت‬‫ـ‬‫إن‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـــن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـــرأت‬‫ـ‬‫ق‬ ‫ـــت‬‫ـ‬‫كن‬ ‫ـــو‬‫ـ‬‫ل‬ Knowledge Graph‫الـ‬ ‫و‬Freebase‫كنت‬‫اهتميت‬:P 46-‫ـــة‬‫ـ‬‫الزحم‬ ‫ـــط‬‫ـ‬‫وس‬ ‫ـــي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـــي‬‫ـ‬‫هتلق‬‫ـــات‬‫ـ‬‫لينك‬‫ـــش‬‫ـ‬‫م‬‫ـــة‬‫ـ‬‫كويس‬‫ـــر‬‫ـ‬‫بتض‬‫ـــمعة‬‫ـ‬‫بس‬ ‫الـ‬Website‫بتاعك‬،‫شيلها‬‫طريم‬ ‫عن‬ ‫جوجل‬ ‫حسابات‬ ‫من‬Google Disavow 47-‫العامـة‬ ‫الــعلقات‬ ‫لمكاتـب‬ ‫وابعـتهم‬ ‫صحفية‬ ‫بيانات‬ ‫أعمل‬‫والجرايـد‬‫ف‬ ،‫حـاول‬ ‫تعمل‬‫قايمة‬‫في‬ ‫الصغيرين‬ ‫واختار‬ ‫الوقت‬ ‫مع‬ ‫تكبر‬ ً‫مثل‬ ‫بالصحفيين‬‫األول‬. 48-‫الحقيقة‬ ‫تنتهي‬ ‫ق‬ ‫األفكار‬...