O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Thomkova

581 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Thomkova

 1. 1. Známka alebo slovo? Sloboda učiteľa – využitie v prospech žiaka Konferencia Učíme pre život 2013, Poprad
 2. 2. Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupinazanietených ľudí môže zmeniť svet.A vlastne, je to jediný spôsob, ako svet zmeniť. Margaret Mead
 3. 3. Hodnotenie je...
 4. 4. Hodnotenie je...Posudzovanie úkonov výkonov činností správania ....ale aj  kvality  kvantity  vstupu  procesu  výsledku a vzťahu k realite. Vtedy hovoríme o humanistickom slovnom hodnotení.
 5. 5. História slovného hodnotenia na Slovensku 1992 – začiatky experimentálneho hodnotenia (Nové Zámky, Bojničky, Martin) 1994 – prvé Metodické pokyny (25.5.1994) na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 1995 – publikácia Známka alebo slovo? (Thomková, Daníčková, Kučerová, Krížová) 2001 – začiatok experimentu SH na II.stupni (súhlas MŠ, ŠPÚ- ústredná predmetová komisia) 2001 – 2008 – experimentálne overovanie II. stupeň 2008 – ukončené, nevyhodnotené 2008 – nový zákon 245/2008 o výchove a vzdelávaní, nové Metodické pokyny na slovné hodnotenie – 4 stupne
 6. 6. Špecifiká slovného hodnotenia ponúka širšiu škála hodnotenia ako čísla od 1 do 5 zachytáva pokrok v práci ponúka komplexnú informáciu o práci žiaka aktivizuje učenie sa pre seba, nie pre známky ponúka prežívanie pocitu úspechu ponúka častejšie a konkrétnejšie hodnotenie mení komunikáciu učiteľ – žiak – rodič Hodnotí žiaka podľa jeho skutočných schopností Dáva učiteľovi slobodu v objektívnom hodnotení
 7. 7. Prečo slovne nehodnotiť?Najčastejšie argumenty proti: nejednotné kritériá slovného hodnotenia vysoké počty žiakov v triedach otázka motivácie slabé finančné hodnotenie malá prehľadnosť a nízka porovnateľnosť výsledkov jednotlivých žiakov
 8. 8. Prečo hodnotiť slovne – príklad zo života najčastejším „strašiakom“ detí na školách sú diktáty nenechávajme deťom príležitosť istým spôsobom „spohodlnieť“ a uspokojiť sa s tým, že „ja jednoducho diktáty písať neviem....“ ak nejde o dysgrafiu a dysortografiu, stále dokážeme dieťaťu pomôcť a tie strašidelné ypsilony nakoniec úspešne zvládne
 9. 9. Ako sme to zvládali? uvádzam príklad piatačky, ktorá nevidela rozdiel v písaní y, ý/i, í... „vsugerovala“ si a „naprogramovala“ svoje zmýšľanie tak, že jej „to“ nikdy nešlo a má to asi po otcovi, ktorý tiež v diktátoch nevynikal... v diktátoch mávala aj 15-20 chýb rodič sa nezamýšľal, koľko chýb mala, lebo vždy to bola päťka až jedného dňa....
 10. 10. Slovné hodnotenie očami detí Je to výhoda. Je to menej stresujúce. Slová douč sa, super, veľmi dobre, výborne sú oveľa lepšie ako keď niekto povie: máš 5, 4 alebo 3. Páči sa mi to a známky sa mi nepáčia. Lukáš, šiestak Slovné hodnotenie je pre mňa pozitívne. Viem, kde sa mám lepšiť, v čom som dobrá. Známka je len číslo a z neho viem, či som v niečom dobrá alebo zlá. Literatúru mám veľmi rada a slovné hodnotenie mi povie, či čítam dobre, či som napísala písomky. Snažím sa dobre učiť, ale nejako sa mi to nedarí a preto mi slovné hodnotenie pomáha zlepšiť sa v danom predmete. Kika, siedmačka
 11. 11. Slovné hodnotenie vyžaduje od učiteľa: získať dostatok objektívnych faktov rešpektovať zákonitosti psychického a intelektového vývoja žiaka vedieť vhodne slovne formulovať vyhýbať sa frázam poznať pozitívne stránky žiaka nepoužívať výrazy z oblasti klasifikácie (výborný, veľmi dobrý, dobrý, dostatočný a nedostatočný) nevyjadrovať svoj osobný postoj zhodnotiť osobný pokrok žiaka nikdy neporovnávať žiakov medzi sebou Vytvárať priestor na sebahodnotenie žiaka a hodnotenie spolužiakmi
 12. 12. Pár otázok, kým začneme slovne hodnotiť: Poznám naozaj dobre svojich žiakov? Neudeľujem deštruktívne pochvaly a tresty? Verím v pokrok každého žiaka, aj keď jeho výkon nie je na požadovanej úrovni? Dávam mu to dostatočne najavo? Koľkými formami a spôsobmi hodnotím? Som s tým spokojný? Kontrolujem sa? Chcem starostlivo hodnotiť svoje hodnotenie? Nevadí mi, že budem mať so slovným hodnotením viac práce?
 13. 13. Hodnotenie a sloboda?
 14. 14. Namiesto záveruSlovné hodnotenie je ako pohladenie.Ak niečo urobíš dobre, pochvália ťa.A deti po tom túžia. (matka dieťaťa so slovným hodnotením)

×