SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 14
Známka alebo slovo?

 Sloboda učiteľa – využitie v prospech žiaka
 Konferencia Učíme pre život 2013, Poprad
Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupina
zanietených ľudí môže zmeniť svet.
A vlastne, je to jediný spôsob, ako svet zmeniť.

                   Margaret Mead
Hodnotenie je...
Hodnotenie je...
Posudzovanie
 úkonov
 výkonov
 činností
 správania    ....ale aj
  kvality
  kvantity
  vstupu
  procesu
  výsledku a vzťahu k realite.

 Vtedy hovoríme o humanistickom slovnom hodnotení.
História slovného hodnotenia na Slovensku
  1992 – začiatky experimentálneho hodnotenia (Nové
  Zámky, Bojničky, Martin)
  1994 – prvé Metodické pokyny (25.5.1994) na
  hodnotenie a klasifikáciu žiakov
  1995 – publikácia Známka alebo slovo? (Thomková,
  Daníčková, Kučerová, Krížová)
  2001 – začiatok experimentu SH na II.stupni (súhlas
  MŠ, ŠPÚ- ústredná predmetová komisia)
  2001 – 2008 – experimentálne overovanie II. stupeň
  2008 – ukončené, nevyhodnotené
  2008 – nový zákon 245/2008 o výchove a vzdelávaní,
  nové Metodické pokyny na slovné hodnotenie – 4 stupne
Špecifiká slovného hodnotenia
  ponúka širšiu škála hodnotenia ako čísla od 1
  do 5
  zachytáva pokrok v práci
  ponúka komplexnú informáciu o práci žiaka
  aktivizuje učenie sa pre seba, nie pre známky
  ponúka prežívanie pocitu úspechu
  ponúka častejšie a konkrétnejšie hodnotenie
  mení komunikáciu učiteľ – žiak – rodič
  Hodnotí žiaka podľa jeho skutočných
  schopností
  Dáva učiteľovi slobodu v objektívnom
  hodnotení
Prečo slovne nehodnotiť?
Najčastejšie argumenty proti:
 nejednotné kritériá slovného hodnotenia
 vysoké počty žiakov v triedach
 otázka motivácie
 slabé finančné hodnotenie
 malá prehľadnosť a nízka porovnateľnosť
 výsledkov jednotlivých žiakov
Prečo hodnotiť slovne – príklad zo života

  najčastejším „strašiakom“ detí na školách sú
  diktáty
  nenechávajme deťom príležitosť istým
  spôsobom „spohodlnieť“ a uspokojiť sa s tým,
  že „ja jednoducho diktáty písať neviem....“
  ak nejde o dysgrafiu a dysortografiu, stále
  dokážeme dieťaťu pomôcť a tie strašidelné
  ypsilony nakoniec úspešne zvládne
Ako sme to zvládali?

  uvádzam príklad piatačky, ktorá nevidela
  rozdiel v písaní y, ý/i, í...
  „vsugerovala“ si a „naprogramovala“ svoje
  zmýšľanie tak, že jej „to“ nikdy nešlo a má to
  asi po otcovi, ktorý tiež v diktátoch nevynikal...
  v diktátoch mávala aj 15-20 chýb
  rodič sa nezamýšľal, koľko chýb mala, lebo
  vždy to bola päťka
  až jedného dňa....
Slovné hodnotenie očami detí
  Je to výhoda. Je to menej stresujúce. Slová douč sa,
  super, veľmi dobre, výborne sú oveľa lepšie ako keď
  niekto povie: máš 5, 4 alebo 3. Páči sa mi to a známky
  sa mi nepáčia.               Lukáš, šiestak
  Slovné hodnotenie je pre mňa pozitívne. Viem, kde
  sa mám lepšiť, v čom som dobrá. Známka je len
  číslo a z neho viem, či som v niečom dobrá alebo
  zlá. Literatúru mám veľmi rada a slovné hodnotenie
  mi povie, či čítam dobre, či som napísala písomky.
  Snažím sa dobre učiť, ale nejako sa mi to nedarí a
  preto mi slovné hodnotenie pomáha zlepšiť sa v
  danom predmete.
                    Kika, siedmačka
Slovné hodnotenie vyžaduje od učiteľa:
  získať dostatok objektívnych faktov
  rešpektovať zákonitosti psychického a intelektového
  vývoja žiaka
  vedieť vhodne slovne formulovať
  vyhýbať sa frázam
  poznať pozitívne stránky žiaka
  nepoužívať výrazy z oblasti klasifikácie (výborný, veľmi
  dobrý, dobrý, dostatočný a nedostatočný)
  nevyjadrovať svoj osobný postoj
  zhodnotiť osobný pokrok žiaka
  nikdy neporovnávať žiakov medzi sebou
  Vytvárať priestor na sebahodnotenie žiaka a hodnotenie
  spolužiakmi
Pár otázok, kým začneme slovne hodnotiť:
  Poznám naozaj dobre svojich žiakov?
  Neudeľujem deštruktívne pochvaly a tresty?
  Verím v pokrok každého žiaka, aj keď jeho
  výkon nie je na požadovanej úrovni? Dávam mu
  to dostatočne najavo?
  Koľkými formami a spôsobmi hodnotím? Som s
  tým spokojný?
  Kontrolujem sa? Chcem starostlivo hodnotiť
  svoje hodnotenie?
  Nevadí mi, že budem mať so slovným
  hodnotením viac práce?
Hodnotenie a sloboda?
Namiesto záveru
Slovné hodnotenie je ako pohladenie.
Ak niečo urobíš dobre, pochvália ťa.
A deti po tom túžia.
      (matka dieťaťa so slovným hodnotením)

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Thomkova

Ako inak hodnotiť (než len známkou a slovom)_Noščáková
Ako inak hodnotiť (než len známkou a slovom)_NoščákováAko inak hodnotiť (než len známkou a slovom)_Noščáková
Ako inak hodnotiť (než len známkou a slovom)_NoščákováIndicia
 
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana Miklovič
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana MiklovičLEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana Miklovič
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana MiklovičIvana Miklovic
 
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_LohyňováTreba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_LohyňováIndicia
 
Dokážeš zmeniť školu, ak ..._Smreková
Dokážeš zmeniť školu, ak ..._SmrekováDokážeš zmeniť školu, ak ..._Smreková
Dokážeš zmeniť školu, ak ..._SmrekováIndicia
 
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovIndicia
 
Hejného matematika
Hejného matematikaHejného matematika
Hejného matematikaIndicia
 
Workshop kvalitny ucitel_skola
Workshop kvalitny ucitel_skolaWorkshop kvalitny ucitel_skola
Workshop kvalitny ucitel_skolaIndicia
 
Ako podporovať rezilienciu v škole
Ako podporovať rezilienciu v škole  Ako podporovať rezilienciu v škole
Ako podporovať rezilienciu v škole Kornelia Lohynova
 
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Indicia
 
Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...
Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...
Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...Indicia
 
Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...
Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...
Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...Indicia
 
Správne motivujeme svojich žiakov?_Spišáková
Správne motivujeme svojich žiakov?_SpišákováSprávne motivujeme svojich žiakov?_Spišáková
Správne motivujeme svojich žiakov?_SpišákováIndicia
 
Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?
Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?
Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?noveskolstvo.sk
 
Magický trojuholník_Dubeňová
Magický trojuholník_DubeňováMagický trojuholník_Dubeňová
Magický trojuholník_DubeňováIndicia
 
Inovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_Kapalková
Inovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_KapalkováInovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_Kapalková
Inovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_KapalkováIndicia
 
Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...
Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...
Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...Indicia
 
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxe
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxeLEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxe
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxeIvana Miklovic
 

Semelhante a Thomkova (17)

Ako inak hodnotiť (než len známkou a slovom)_Noščáková
Ako inak hodnotiť (než len známkou a slovom)_NoščákováAko inak hodnotiť (než len známkou a slovom)_Noščáková
Ako inak hodnotiť (než len známkou a slovom)_Noščáková
 
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana Miklovič
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana MiklovičLEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana Miklovič
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana Miklovič
 
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_LohyňováTreba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
 
Dokážeš zmeniť školu, ak ..._Smreková
Dokážeš zmeniť školu, ak ..._SmrekováDokážeš zmeniť školu, ak ..._Smreková
Dokážeš zmeniť školu, ak ..._Smreková
 
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
 
Hejného matematika
Hejného matematikaHejného matematika
Hejného matematika
 
Workshop kvalitny ucitel_skola
Workshop kvalitny ucitel_skolaWorkshop kvalitny ucitel_skola
Workshop kvalitny ucitel_skola
 
Ako podporovať rezilienciu v škole
Ako podporovať rezilienciu v škole  Ako podporovať rezilienciu v škole
Ako podporovať rezilienciu v škole
 
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
 
Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...
Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...
Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...
 
Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...
Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...
Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...
 
Správne motivujeme svojich žiakov?_Spišáková
Správne motivujeme svojich žiakov?_SpišákováSprávne motivujeme svojich žiakov?_Spišáková
Správne motivujeme svojich žiakov?_Spišáková
 
Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?
Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?
Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?
 
Magický trojuholník_Dubeňová
Magický trojuholník_DubeňováMagický trojuholník_Dubeňová
Magický trojuholník_Dubeňová
 
Inovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_Kapalková
Inovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_KapalkováInovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_Kapalková
Inovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_Kapalková
 
Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...
Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...
Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...
 
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxe
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxeLEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxe
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxe
 

Mais de Indicia

Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešIndicia
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuIndicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyIndicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteIndicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Indicia
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyIndicia
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Indicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaIndicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleIndicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníIndicia
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaIndicia
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachIndicia
 
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠMarta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠIndicia
 
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Indicia
 
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieIndicia
 
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočieZuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočieIndicia
 
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...Indicia
 
Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili
Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili
Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili Indicia
 

Mais de Indicia (20)

Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
 
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠMarta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
 
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
 
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
 
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočieZuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
 
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
 
Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili
Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili
Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili
 

Thomkova

 • 1. Známka alebo slovo? Sloboda učiteľa – využitie v prospech žiaka Konferencia Učíme pre život 2013, Poprad
 • 2. Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupina zanietených ľudí môže zmeniť svet. A vlastne, je to jediný spôsob, ako svet zmeniť. Margaret Mead
 • 4. Hodnotenie je... Posudzovanie  úkonov  výkonov  činností  správania ....ale aj  kvality  kvantity  vstupu  procesu  výsledku a vzťahu k realite. Vtedy hovoríme o humanistickom slovnom hodnotení.
 • 5. História slovného hodnotenia na Slovensku  1992 – začiatky experimentálneho hodnotenia (Nové Zámky, Bojničky, Martin)  1994 – prvé Metodické pokyny (25.5.1994) na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  1995 – publikácia Známka alebo slovo? (Thomková, Daníčková, Kučerová, Krížová)  2001 – začiatok experimentu SH na II.stupni (súhlas MŠ, ŠPÚ- ústredná predmetová komisia)  2001 – 2008 – experimentálne overovanie II. stupeň  2008 – ukončené, nevyhodnotené  2008 – nový zákon 245/2008 o výchove a vzdelávaní, nové Metodické pokyny na slovné hodnotenie – 4 stupne
 • 6. Špecifiká slovného hodnotenia  ponúka širšiu škála hodnotenia ako čísla od 1 do 5  zachytáva pokrok v práci  ponúka komplexnú informáciu o práci žiaka  aktivizuje učenie sa pre seba, nie pre známky  ponúka prežívanie pocitu úspechu  ponúka častejšie a konkrétnejšie hodnotenie  mení komunikáciu učiteľ – žiak – rodič  Hodnotí žiaka podľa jeho skutočných schopností  Dáva učiteľovi slobodu v objektívnom hodnotení
 • 7. Prečo slovne nehodnotiť? Najčastejšie argumenty proti:  nejednotné kritériá slovného hodnotenia  vysoké počty žiakov v triedach  otázka motivácie  slabé finančné hodnotenie  malá prehľadnosť a nízka porovnateľnosť výsledkov jednotlivých žiakov
 • 8. Prečo hodnotiť slovne – príklad zo života  najčastejším „strašiakom“ detí na školách sú diktáty  nenechávajme deťom príležitosť istým spôsobom „spohodlnieť“ a uspokojiť sa s tým, že „ja jednoducho diktáty písať neviem....“  ak nejde o dysgrafiu a dysortografiu, stále dokážeme dieťaťu pomôcť a tie strašidelné ypsilony nakoniec úspešne zvládne
 • 9. Ako sme to zvládali?  uvádzam príklad piatačky, ktorá nevidela rozdiel v písaní y, ý/i, í...  „vsugerovala“ si a „naprogramovala“ svoje zmýšľanie tak, že jej „to“ nikdy nešlo a má to asi po otcovi, ktorý tiež v diktátoch nevynikal...  v diktátoch mávala aj 15-20 chýb  rodič sa nezamýšľal, koľko chýb mala, lebo vždy to bola päťka  až jedného dňa....
 • 10. Slovné hodnotenie očami detí  Je to výhoda. Je to menej stresujúce. Slová douč sa, super, veľmi dobre, výborne sú oveľa lepšie ako keď niekto povie: máš 5, 4 alebo 3. Páči sa mi to a známky sa mi nepáčia. Lukáš, šiestak  Slovné hodnotenie je pre mňa pozitívne. Viem, kde sa mám lepšiť, v čom som dobrá. Známka je len číslo a z neho viem, či som v niečom dobrá alebo zlá. Literatúru mám veľmi rada a slovné hodnotenie mi povie, či čítam dobre, či som napísala písomky. Snažím sa dobre učiť, ale nejako sa mi to nedarí a preto mi slovné hodnotenie pomáha zlepšiť sa v danom predmete. Kika, siedmačka
 • 11. Slovné hodnotenie vyžaduje od učiteľa:  získať dostatok objektívnych faktov  rešpektovať zákonitosti psychického a intelektového vývoja žiaka  vedieť vhodne slovne formulovať  vyhýbať sa frázam  poznať pozitívne stránky žiaka  nepoužívať výrazy z oblasti klasifikácie (výborný, veľmi dobrý, dobrý, dostatočný a nedostatočný)  nevyjadrovať svoj osobný postoj  zhodnotiť osobný pokrok žiaka  nikdy neporovnávať žiakov medzi sebou  Vytvárať priestor na sebahodnotenie žiaka a hodnotenie spolužiakmi
 • 12. Pár otázok, kým začneme slovne hodnotiť:  Poznám naozaj dobre svojich žiakov?  Neudeľujem deštruktívne pochvaly a tresty?  Verím v pokrok každého žiaka, aj keď jeho výkon nie je na požadovanej úrovni? Dávam mu to dostatočne najavo?  Koľkými formami a spôsobmi hodnotím? Som s tým spokojný?  Kontrolujem sa? Chcem starostlivo hodnotiť svoje hodnotenie?  Nevadí mi, že budem mať so slovným hodnotením viac práce?
 • 14. Namiesto záveru Slovné hodnotenie je ako pohladenie. Ak niečo urobíš dobre, pochvália ťa. A deti po tom túžia. (matka dieťaťa so slovným hodnotením)