O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Varmas delårsrapport 1.1-30.9.2018

89 visualizações

Publicada em

Varmas placeringsintäkter fortsatte att öka under årets tredje kvartal efter marknadsturbulensen i början av året. Placeringarnas avkastning under årets nio första månader låg på 3,5 (6,2) procent, det vill säga 1,6 miljarder euro.

Publicada em: Economia e finanças
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Varmas delårsrapport 1.1-30.9.2018

 1. 1. Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.2018 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.20181
 2. 2. Varmas placeringar avkastade 3,5 % – solvensen stärktes Solvenskapital, € 11,6 md Placeringarnas marknadsvärde, € 46,9 md Avkastning på placeringarna 3,5 % 2 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.2018
 3. 3. Placeringarnas värde steg till 46,9 miljarder euro 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.20183
 4. 4. 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.2018 Varmas placeringsintäkter 2009 – 9/2018 Varmas placeringsintäkter fortsatte att öka under årets tredje kvartal efter marknadsturbulensen i början av året. Handelskriget påverkade inte placeringsintäkterna under rapportperioden trots ökade politiska och ekonomiska risker. Den genomsnittliga nominella avkastningen på placerigarna för 10 år är circa 5,9 %, och den har beräknats enligt den rekommendation som getts av Arbetspensionförsäkrarna TELA. 1-9/2017 var avkastningen 6,2 %. 4
 5. 5. Placeringsintäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 813 miljoner euro 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.20185
 6. 6. Jämn avkastningsutveckling under nio månader 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.20186
 7. 7. Den kumulativa avkastningen på Varmas placeringar efter finanskrisen är 89,9 %, dvs 23,0 md € 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.20187
 8. 8. Placeringarna grupperade enligt risk 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.2018 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017 Avkastn. Avkastn. Avkastn. 24 mån MWR MWR MWR Vola- mn € % mn € % mn € % mn € % % % % tilitet 14 262 30 10 881 23 13 481 30 12 579 28 -1,2 3,6 3,7 Lånefordringar 1 737 4 1 737 4 1 453 3 1 453 3 2,7 1,7 2,2 Obligationer 10 882 23 9 757 21 10 028 22 10 510 23 -1,9 5,1 5,4 2,2 Statsobligationer 4 236 9 3 471 7 4 153 9 4 285 9 -4,5 4,2 4,0 Företagsobligationer 6 646 14 6 285 13 5 874 13 6 224 14 -0,1 5,5 6,2 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 1 643 4 -613 -1 2 001 4 617 1 0,1 -1,6 -1,9 19 917 42 19 695 42 20 427 45 20 687 46 6,6 9,6 11,4 Noterade aktier 15 715 33 15 493 33 16 492 36 16 753 37 5,5 10,8 11,6 5,9 Kapitalplaceringar 3 676 8 3 676 8 2 767 6 2 767 6 12,2 4,1 7,9 Onoterade aktier 527 1 527 1 1 167 3 1 167 3 7,1 8,1 18,5 3 854 8 3 854 8 3 602 8 3 602 8 4,0 3,1 4,9 Direkta fastighetsplaceringar 2 851 6 2 851 6 2 797 6 2 797 6 3,2 2,3 2,9 Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar 1 002 2 1 002 2 805 2 805 2 6,6 5,9 12,0 8 903 19 10 236 22 7 900 17 8 907 20 3,4 5,7 9,3 Hedgefonder 8 916 19 8 916 19 7 886 17 7 886 17 4,9 5,3 8,5 1,4 Råvaruplaceringar 15 0 46 0 11 0 179 0 Övriga placeringar -28 0 1 274 3 3 0 842 2 46 936 100 44 665 95 45 409 100 45 775 101 3,5 6,2 7,8 2,2 Effekt av derivat 2 271 5 -365 -1 46 936 100 46 936 100 45 409 100 45 409 100 Den modifierade durationen för alla obligationer är 2,4. Den öppna valutapositionen är 25,5 % av placeringarnas marknadsvärde. 1) Inklusive upplupna räntor Placeringar sammanlagt Placeringar till verkligt värde sammanlagt Övriga placeringar Aktieplaceringar Fastighetsplaceringar Ränteplaceringar 1) Basfördelning Riskfördelning Basfördelning Riskfördelning Marknadsvärde Marknadsvärde 9/2018 12/2017 8
 9. 9. Placeringarnas geografiska spridning 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.20189
 10. 10. Geografisk spridning av de noterade aktierna 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.201810
 11. 11. 26 % av placeringarna finns i Finland, dvs. 11,6 md € 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.2018 Placeringarna i Finland De finska placeringarnas fördelning 11
 12. 12. Avkastning på placeringar i Varma och marknaden 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.2018 % Varma Finländska aktier Europeiska aktier US aktier Euro statslån Euro företagslån 9/2018 3,5 12,3 0,9 10,6 -0,5 -0,7 2017 7,8 11,5 10,6 21,8 0,1 2,4 2016 4,7 13,3 1,7 12,0 3,3 4,7 Genomsnittlig nominell avkastning 5 år 6,0 14,2 7,2 13,9 3,6 2,9 10 år 5,9 11,5 7,2 12,0 4,5 5,1 Sedan 1999 * 5,6 9,0 4,3 6,5 4,3 4,2 Genomsnittlig realavkastning 5 år 5,3 13,5 6,5 13,2 3,0 2,3 10 år 4,7 10,3 6,0 10,7 3,3 4,0 Sedan 1999 * 4,0 7,3 2,7 4,8 2,7 2,6 * Varma etablerades i sin nuvarande form under år 1998. Jämförelseuppgifter finns således att tillgå från år 1999. Finländska aktier = OMX Helsinki Cap Index Euro statslån = IBOXX Eurozone EUR (Total Return) Euro aktier = Stoxx 600 Total Return Index EUR Euro företagslån = IBOXX Corporate Overall Performance Index EUR (Total Return) US aktier = S&P500 Total Return Index 12
 13. 13. Stark Solvens 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.201813
 14. 14. Branschens bästa omkostnadsresultat 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.2018 Varma tryggar pensionsskyddet på ett effektivt sätt. Ett starkt omkostnadsresultat som följer av en effektiv verksamhet och vår starka solvens ger större kundåterbäringar. 14
 15. 15. Totalresultatet per kvartal 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.201815
 16. 16. Aktuellt för kunderna 16 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.2018
 17. 17. 555 000 343 000 Antalet försäkrade arbetstagare och företagare Pensionstagare 4,1 md € Utbetalda pensioner 17 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.2018
 18. 18. Aktuellt för kunderna Pensionsansökningarnas handläggningstid kortare än någonsin Den genomsnittliga handläggningstiden för pensionsbeslut i september, 27 dagar, var den bästa i Varmas historia. Handläggningstiden har förkortats med sex dagar jämfört med fjolåret. Vi behandlar ansökningarna snabbare än branschgenomsnittet inom samtliga pensionsslag. . Från och med årsskiftet kommer arbetspensionsbolagen att få kundernas löneuppgifter ur en nationell elektronisk databas, dvs. inkomstregistret. Varma har arrangerat kundutbildningar och förberett sig omsorgsfullt inför systemförändringarna. Inkomstregistret ger snabbare pensionsbeslut Kundöverföringar från andra pensionsbolag har enligt ansökningsuppgifterna ökat Varmas premieinkomst med 17 miljoner euro under 2018. Särskilt bland mindre företag var det många som flyttade sina försäkringar till Varma. Nya kunder bland mindre företag 18 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.2018
 19. 19. Löneuppgifter från inkomstregistret Varma är redo På Varma är vi väl förberedda för inkomstregistret. Under årets sista månader görs några sista tester. Varma har arrangerat kundutbildningar för att informera om förändringen och de nya tillvägagångssätten. Varma börjar efter årsskiftet att använda det nationella inkomstregistret som ger oss tillgång till nödvändiga uppgifter nästan i realtid. Detta innebär snabbare hantering av försäkringsavgifterna och snabbare pensionsbeslut. Det nationella inkomstregistret är ett viktigt projekt för hela pensionsbranschen. Pensionsberäkningar med de senaste uppgifterna Att löneuppgifterna samlas i registret innebär att pensionsberäkningarna kommer att inkludera de senaste lönerna. Uppgifter om förmåner och pensioner går att få från registret från och med år 2020. Löneanmälningarna till ett och samma ställe och snabbare betalningsrytm I framtiden kommer arbetsgivarna att anmäla lönerna nästan i realtid och endast till inkomstregistret. Från registret får Varma korrekta och uppdaterade löneuppgifter, vilket möjliggör en smidigare betalningsrytm för arbetspensionsavgifterna. Är småföretagen förberedda? För personer som arbetar med löneförvaltning och använder olika tjänster är inkomstregistret ingen nyhet. Men frågan är om man i mindre företag är medvetna om förändringarna som registret medför och har förberett sig i tid. Att hjälpa de mindre företagen före och efter årsskiftet kräver en kraftsamling av alla aktörer. 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.201819
 20. 20. Aktuellt inom pensionstjänsterna 20 • Antalet ålderspensionsansökningar minskade med 13 % jämfört med motsvarande period i fjol. Minskningen beror på den höjda pensionsåldern. • Varma tog emot 1 523 ansökningar om partiell ålderspension, det vill säga 33 % färre än under samma period i fjol. • Nio sökande har hittills beviljats arbetslivspension. • Rehabiliteringsansökningarna ökade med 18 % jämfört med fjolåret. • Invalidpensionsansökningarna ökade med 15 % jämfört med fjolåret. Ökningen beror delvis på aktiveringsmodellen. • Ett nytt verktyg i vår webbtjänst hjälper privatkunder att kartlägga sin arbetsförmåga och sitt utkomstskydd under rehabiliteringen (på finska). 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.2018
 21. 21. Företagsansvar 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.201821
 22. 22. 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.2018 Ansvarsfulla Varma ÖPPEN OCH PROAKTIV KOMMUNIKATION Vi informerar öppet och proaktivt om vår verksamhet. Användningen av pensionsmedlen är transparent. KOSTNADSEFFEKTIV MEDELSANVÄNDNING Vi sköter våra kunders arbetspensionsskydd på ett effektivt sätt. ETISK OCH TRANSPARENT AFFÄRSVERKSAMHET Vi utvecklar ansvarsfulla arbetssätt bland annat i arbetet med kunderna och i leveranskedjorna. BEKÄMPNING AV KLIMATFÖRÄNDRINGARNA Vi minskar koldioxidavtrycket för våra placeringar och vår egen verksamhet. ANSVAR FÖR DE ANSTÄLLDA Vi sörjer för de anställdas arbetshälsa och utvecklar en allt mer inspirerande och jämställd arbetskultur. ANSVARSFULL PLACERINGSVERKSAMHET Ansvarstagande är en oskiljaktig del av placeringsbesluten och ägarstyrningen. Vi tryggar pensionerna Bättre arbetsförmåga och längre arbetsliv Tjänsterna inom arbetsmiljöledning och rehabilitering förebygger och sänker kostnaderna för arbetsoförmåga. Vi tryggar solvensen Vi placerar pensionsmedlen lönsamt och tryggt. En stark solvens tryggar pensionerna. Högklassiga pensionsskyddstjänster Det är enkelt att sköta ärenden hos oss och kunderna får sina beslut utan dröjsmål. 22
 23. 23. Varma femte i AODP:s globala klimatjämförelse AODP (Asset Owners Disclosure Project) jämförde hur de 100 största pensionsfonderna i världen förberett sig på de ekonomiska riskerna som orsakas av klimatförändringarna. Varma var femte bäst i rankingen. Klimataspekterna är en integrerad del av alla placeringsbeslut på Varma. Vi har minskat placeringarnas koldioxidavtryck avsevärt på senare år, exempelvis för aktiernas del med 27 % under de två senaste åren. På längre sikt ska hela placeringsportföljen anpassas efter Parisavtalet. 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.201823
 24. 24. Ekonominyheter 24 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.2018
 25. 25. Fortsatt tillväxt, ökade risker • Den snabbaste tillväxten över för Finland och euroområdet. • I Finland ligger företagens lönsamhet fortfarande på en god nivå, men de ekonomiska och politiska riskerna har ökat runt om i världen. • Många riskfaktorer: handelskriget, räntehöjningar i USA, brexit och Italien. 25 19.10.2018 | Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.2018

×