Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Balanced Scorecard at IT Consulting(20)

Último(20)

Anúncio

Balanced Scorecard at IT Consulting

 1. Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
 2. Es farà un estudi de la situació actual, recerca d’informació com a base teòrica del QCI en aquest tipus d’empresa i es compara amb el que hi ha en l’empresa. El resultat serà la proposta d’implantació del QCI en la Consultoria TIC.
 3. Enfocament inapropiat.
 4. Fixació en la primera estimació.
 5. Nivell de detall equivocat.
 6. Manca de coneixement de gestió de projectes.
 7. Poca comunicació.
 8. Recompensar accions incorrectes.
 9. Problemes en projectes TIC:
 10. Canvis de requeriments.
 11. Planificació i gestió del projecte.
 12. Problemes de qualitat descontrolats.
 13. Estimacions poc acurades.
 14. Expectatives no realistes.
 15. Objectius estratègics:
 16. Efectivitat econòmica.
 17. Efectivitat comercial.
 18. Alineament tecnològic.
 19. Efectivitat interna.
 20. Millora de qualitat.
 21. Alineament dels RRHH.
 22. Indicadors actuals:
 23. Estat dels clients. Satisfacció del client. Nombre de clients.
 24. Facturació. Costos imputats. Marge comercial.
 25. Desviacions temporals i de costos. Requeriments afegits.
 26. Avaluació de riscos. Validar requeriments.
 27. Del sistema d’indicadors cap al sistema de gestió.
 28. Clarificar l’estratègia i aconseguir consens.
 29. Comunicar l’estratègia a tothom.
 30. Alinear els objectius personals i departamentals.
 31. Vincular objectius estratègics amb el pressupost.
 32. Identificar i alinear iniciatives estratègiques.
 33. Obtenir feedback de l’estratègia.
 34. Gestió de la integració.
 35. Gestió de l’abast.
 36. Gestió del temps.
 37. Gestió dels costos.
 38. Gestió de la qualitat.
 39. Gestió dels recursos humans.
 40. Gestió de les comunicacions.
 41. Gestió dels riscos.
 42. Gestió de les adquisicions.
 43. Estratègia en gestió de projectes.
 44. Aplica organitzacions temporals.
 45. Gestió del portafoli de projectes.
 46. Estructura organitzativa específica.
 47. Percepció d’orientació a projectes.
 48. Processos:
 49. Assignar projectes i programes.
 50. Gestió de projectes.
 51. Gestió de programes.
 52. Consulta i auditoria.
 53. Coordinació del portafoli.
 54. Connexió entre projectes.
 55. Gestió del personal.
 56. Gestió de les quatre limitacions.
 57. Enfocament de negoci i estratègia en els projectes.
 58. Integrar les quatre perspectives en els projectes.
 59. Coneixement com a avantatge competitiva.
 60. Participació dels empleats en l’estratègia.
 61. Empresa en les TIC.
 62. Serveis i software.
 63. Client exigent i canviant.
 64. Formació constant.
 65. Creixement del negoci.
 66. Sostenibilitat.
 67. Rendibilitat.
 68. Fidelització de clients.
 69. Motivació d’empleats.
 70. Implantar metodologia.
 71. Serveis excel·lents.
 72. El BSC tradueix l’estratègia en accions concretes. El PMBOK gestiona projectes. OOP crea estructures organitzatives temporals per als projectes. El conjunt fa un model de gestió d’empresa per projectes, considerant les quatre perspectives.
 73. Durant la realització del projecte s’ha revisat l’estratègia de l’empresa.
 74. Comunicar l’estratègia per a implicar al personal, visualitzant els objectius i metes fixats per la direcció de l’empresa.
 75. El QCI en cascada permet als empleats establir enllaços directes amb l’estratègia de l’empresa.
 76. Les metes han de ser reptadores i ambicioses, alhora que possibles.
 77. De la gestió actual, només la part financera sembla ben controlada. Les altres perspectives necessiten d’indicadors.
 78. Per tal de facilitar les tasques dels caps de projecte, especialment, i d’altres empleats que hagin d’informar indicadors, cal que l’empresa adquireixi una eina com a recol·lector dels valors.
 79. Línies de futur:
 80. Crear un pla de comunicacionsidentificant destinataris, contingut, freqüència, medi, font d’informació, responsable i format.
 81. QCI en cascada des de l’organització, unitat de negoci, projecte i persona.
Anúncio