O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bars SOT

1.727 visualizações

Publicada em

 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I love this site. It always finds me the best tutors in accordance with my needs. I have been using it since last year. The prices are not expensive compared to other sites. I am glad I discored this site:)
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Bars SOT

 1. 1. ПЛОВДИВСКИЯТ ОХРАНИТЕЛ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОФЕРТА ОТ ОХРАНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БАРС“ Гр. Пловдив 4000, ул. Цанко Дюстабанов № 8, ет 3 тел 032/636644, факс 032/636640 http://www.agencybars.com , e-mail: office@agencybars.com
 2. 2. Уважаеми госпожи и господа,  Охранителна фирма „Барс“ е създадена през 1991 година, с основна дейност физическа охрана, СОТ – охрана и мониторинг на обекти, терени, движимо и недвижимо имущество, физически лица, мероприятия, високопоставени личности, официални делегации и инкасо.  Фирмата ни разполага със звена от висококвалифицирани кадри за оператори, техници, патрули и охранители.  От 1991 година фирмата ни организира и осъществява физическа охрана на лица и обекти, а от 2001 година вече и с техническа (СОТ) охрана. Изградени бяха и звена за изграждане на системи за СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване и структурни кабелни системи.  Във времето, в което живеем, сигурността е привилегия на всеки гражданин и бизнес и ако Вие имате необходимостта от доказани професионалисти, за нас ще е удоволствие да работим заедно. Оставете Вашите грижи за охрана на Нас.
 3. 3. Лицензии  Фирмата ни притежава лицензии издадени от РЗ “Полиция” и ДКД “Далекосъобщения” – гр. София за:  Охрана имуществото на физически и юридически лица със СОТ и физическа охрана на сгради, помещения и стопански обекти.  Четири радиочестоти за работа със сигнално известителна техника.  Сертификат по системата за управление на качеството ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 е един от най-популярните в света стандарти. Превърнал се в международен еталон за качество в бизнес отношенията. Ползата от него е, че се поддържа постоянно качество на услугите, управлението и прилагане на добрите практики. Изискванията на ISO 9001:2000 се спазват от над 776 000 организации в 161 държави.
 4. 4. Сфери на работа  Физическа охрана  СОТ – охрана  Изграждане на системи за : Сигнално Известителна Техника Видеонаблюдение Пожароизвестяване Структурни кабелни системи
 5. 5. ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА  Според изискванията на Поръчителя, се осъществява пропускателен режим, което ще допринесе до осъществяване на контролиран достъп на лица и автомобили. Фирмата ни работи изцяло по вътрешен Правилник на Поръчителя.  Охранителните работници имат следните задължения: - Да упътва всички лица като ги насочва към правилният отдел (служител) за връзка. - Да работи по вътрешния Правилник на Възложителя и да допуска само ръководния персонал или работници и служители, за които е пусната писмена заповед, за работа извън работно време. - Охранителят е задължен да проверява обемист багаж на служители, както фирмени и други МПС – та влизащи и излизащи от обекта. - Постоянен обход на охранителите, с което ще се избегне неконтролируемо проникване в обекта, а също така съблюдаване действията и движението на работници, служители и клиенти в обекта, с цел недопускане на злонамерени действия върху имуществото на фирмата.
 6. 6. СОТ ОХРАНА СОТ – охраната се състои в следното;  Обезпечаване на обекти със сигнално известителна техника  Мониторинг на обекти, обезпечени със СИТ  Монтиране на камери по всички възлови места на обекта и всички прилежащи устройства за наблюдение и контрол.  Контрол на достъп.  Непрекъснато наблюдение на видеокамерите.  Безжична връзка /радиостанции/.  При закупуване на техниката и вложените технически консумативи и при положение, че физическата охрана е наша, то няма да заплащате месечна такса за СОТ – охрана.
 7. 7. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ Изграждане на системи за видеонаблюдение, съобразени с индивидуалните изисквания на всеки обект.
 8. 8. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА Проектиране, изграждане и монтиране на пожароизвестителни системи. Изготвяне и защитаване на проекти пред РС ”ПАБ”. Гаранционна и извънгаранционна поддръжка. Последващо реагиране на алармено събитие - мониторинг. По-големи обекти, които сме изградили и поддържаме: 1.197 обекта на БТК из цяла България 2.Търговски център КИАРА 3.Балканкар Рекорд 4.Кавен Орбико ООД 5.Белканто ООД 6.Сметна Палата 7.Агенция за Финансов и Държавен Контрол 8.Инспекция по Труда 9.Община Пловдив 10.Община Марица И много други на територията на България
 9. 9. Нашите партньори  Община Пловдив; Община Марица; Община Съединение; Шел ООД ; БТК АД, Либхер Хаусгерете Марица ООД; Чичо Чарли ЕООД; Ретро М ООД; Братя Къртеви ООД; Дирекция Соционално Подпомагане; Складови бази на Агенция за Държавни Вземания; Складови бази на Национална Агенция за Приходи; Търговски Център ”ГРАНД”; Търговски Център ”КИАРА”; Балканкар Рекорд АД; Белканто АД; Периферна Техника АД; Устрем АД; Метал АД; Строителна компания „Коев“ АД; Строителна компания “Сиенит” АД; ; Строителна компания „Драгиев и КО“; Строителна компания „Флаш КО“; Летище с. Войсил, Бетоновъзли и варовъзли на „Транстрой“ АД; и други.  хиляди офиси, магазини и частни домове на СОТ охрана:
 10. 10. ПЛАН ЗА ОХРАНА  Изискваме от Ръководството Ви съвместно обсъждане на плана за действия при бедствени ситуации като природни бедствия, пожар, терористични актове и други аварийни ситуации.  Охраната трябва да е запозната с материално отговорните лица и . техните имена , телефони и адреси за връзка и за съдействие  Изготвяме План за охрана, изцяло съобразен с вътрешния Правилник на фирмата Поръчител.
 11. 11. КОМФОРТ И СИГУРНОСТ ЗА КЛИЕНТА Фирма „Барс“ работи за:  Опазване имиджа на Поръчителя.  Съхранение и опазване на фирмената тайна.  Опазване физическата цялост на Поръчителя и работещите за него работници.  Добри обноски към клиентите на фирмата Поръчител.  Недопускане проникването на външни лица в охранявания обект.  Опазване имуществото Ви и пресичане на злонамерени действия срещу него.
 12. 12. КОНТРОЛ  Работата се контролира от висококвалифицирани наши служители, които осъществяват контрол над охранителите в различна часове на денонощието. По този начин се регулира работата на охраната.  Патрулите, разположени във всички райони на града и областта, служат за бързо реагиране и подпомагане на охранителите в екстремна ситуация.Контролът над тях се осъществява чрез изградени GPS – системи.
 13. 13. Патрулиращи автомобили Имаме патрулни автомобили на територията на град Пловдив и Пловдив окръг. На територията на общините Марица и Съединение, сме единствената охранителна фирма, която е със постоянно присъствие на патрулни автомобили. Тези патрули са постоянно проверяващи и обхождащи обектите ни с физическа охрана. На територията на община Марица и Съединение сме обхванали и охраняваме всичките села със СОТ и физическа охрана.
 14. 14. Взаймодействия  В постоянна връзка сме със служителите от всичките РПУ-та.  Президента на фирмата ни е член в комисията по сигурността на община Марица.  Разполагаме с обучени кадри за физическа и техническа охрана, които са проучени от органите на МВР.  Гарантираме ефикасна, ежедневна и пълноценна връзка с органите на МВР и Пожарна, за качественото изпълнение на поръчката.
 15. 15. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО  Физическа охрана – поемане на 100% имуществена отговорност за нанесените щети.  Сот охрана – поемане на имуществена отговорност до 100 месечни такси  24-часова поддръжка на изградените системи: Сигнално Охранителна Техника Контрол на достъп Пожароизвестяване Видеонаблюдение Структурни Кабелни Системи на телефон 032/ 6663
 16. 16. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Работим със световноизвестните фирми в областта на сигнално известителната техника
 17. 17. Автомобилен Парк  Обхващане на всички райони в гр. Пловдив и областта.
 18. 18. КАДРИ - охранители  Охранителите ни са въоръжени, с отличителни знаци и униформа, разполагат със средства за самоотбрана и радиовръзка.
 19. 19. КАДРИ – технически отдел  Техниците ни са с униформа и разполагат с отличителни знаци и служебни карти.
 20. 20. РАДИОВРЪЗКА Работим с доказани лидери в областта за радиовръзка като “KENWOOD”.

×