O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Fjernstudenten, Hvem er det?

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 23 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Fjernstudenten, Hvem er det? (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Fjernstudenten, Hvem er det?

 1. 1. Fjernstudenten – Hvem er det? Prosjektlederkonferanse 4. April 2003 ” Fjernstudenten – hvem er det?” Torstein Rekkedal Forskningsleder NKI                             
 2. 2. SOFF-evalueringen 2002 <ul><li>” Mange bekker små…” </li></ul><ul><ul><li>Mangelfull informasjon – ikke mulig å få korrekt informasjon om fjernstudentene </li></ul></ul><ul><ul><li>Behov for forskning </li></ul></ul>
 3. 3. Informasjonskilder <ul><li>Fjernundervisningsstatistikk publiseres hvert år </li></ul><ul><li>Andre informasjonskilder: </li></ul><ul><ul><li>Rapporter fra forskningsinstitusjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Surveyundersøkelser ved institusjonene </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Studier </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enkeltkurs </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Evalueringsundersøkelser </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Studier </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enkeltkurs </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Markedsundersøkelser </li></ul></ul>
 4. 4. Eksterne rapporter <ul><li>Østlandsforskning </li></ul><ul><ul><li>Bjarne Øvrelid (1994): Den sjølmedvetne einsemnda. Ein studie av studentane ved norske fjernundervisningsinstitusjoner. </li></ul></ul><ul><li>Norsk Voksenpedagogisk institutt </li></ul><ul><ul><li>Bjørn-Emil Madsen og Joar Sannes (1998): Effekter av fjernundervisning ved de tilskuddsberettigede fjernundervisningsinstitusjonene. </li></ul></ul><ul><ul><li>Undersøkelsen ser på hvem som deltar i slik undervisning, hvilke motiver de har, og i hvilken grad studiene gir det utbyttet som er forventet. </li></ul></ul><ul><li>VOX (NVI) </li></ul><ul><ul><li>Christin Tønseth (under arbeid): Verdien av voksenopplæring slik deltakerne ser det. VOX/NTNU. </li></ul></ul>
 5. 5. Research activities at NKI
 6. 6. Eksempler fra NKI <ul><li>Kvantitative og kvalitative surveyundersøkelser: </li></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T. (1972): Korrespondansestudier - Rekruttering, prestasjon og frafall. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T. (1973): Tre årskull brevskoleelever – Om utviklingstendenser, utvalg og generalisering. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T. (1976): Tekniske studier – Korrespondanseundervisning og klasseundervisning: Rekruttering. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T. (1978): Tekniske studier – Korrespondanseundervisning og klasseundervisning: </li></ul></ul><ul><ul><li>Brevskoleelevene. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T. (1989): Studiehinder og rekruttering til elektronisk fjernundervisning. Rapport fra </li></ul></ul><ul><ul><li>intervjuundersøkelse EKKO-prosjektet vår 1989. I: Paulsen & Rekkedal (1990): Den elektroniske </li></ul></ul><ul><ul><li>høgskolen. EKKO-prosjektet Del III. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal. T. & Wingård, A. (1993): Gruppeintervju ved eksamenskandidater ved NKI Teknisk fagskole </li></ul></ul><ul><ul><li>1993. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T. (1997): Fjernstudenter med suksess. Evalueringsundersøkelse ved NKI Teknisk fagskole </li></ul></ul><ul><ul><li>våren 1997. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T. & Qvist-Eriksen, S. (1998): Elever som tar kurs som leder til generell studiekompetanse – </li></ul></ul><ul><ul><li>hvordan går det med dem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T., Møystad, E. & Gundersen, S. (1998) Nettbaserte læringsarenaer (gruppeintervju med </li></ul></ul><ul><ul><li>studenter som har valgt ’tradisjonell brevundervisning’ i stedet for studier over Internett). </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T. & Møystad, E. (1999): Recruitment Barriers to Learning on the Internet. Survey among active </li></ul></ul><ul><ul><li>correspondence students and prospective students at NKI. </li></ul></ul><ul><ul><li>Balzersen, R. (1999): 9 studenter ved NKI Nettskolen og deres synspunkter på nettstudier og læring på </li></ul></ul><ul><ul><li>nettet. Telefonintervju med studenter ved nettskolen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T. (1999): Rekkedal, T.: Courses on the WWW - Student Experiences and Attitudes Towards </li></ul></ul><ul><ul><li>WWW Courses - II. An Evaluation Report Written for the MMWWW Leonardo Online Training Project. </li></ul></ul>
 7. 7. Eksempler fra NKI <ul><li>Evalueringsundersøkelser: </li></ul><ul><ul><li>Peersen, V. S. (1992): Evaluering av høgskolestudiet ‚Ledelse og administrasjon for helse og </li></ul></ul><ul><ul><li>sosialsektoren. Rapport 1-4. NKI. (Også hovedoppgave ved PFI, UiO). </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T. (1993): Evaluering av Teknisk fagskole. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T. (1993): Gruppesamtale med kontaktpersoner ved samarbeidende offentlige tekniske fagskoler </li></ul></ul><ul><ul><li>og videregående skoler. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lakskjønn, K. (1993): Evaluering av Bedriftsøkonomistudiet ved NKI Fjernundervisningen – som et ledd i </li></ul></ul><ul><ul><li>Nasjonal evaluering av økonomisk-administrativ utdanning i Norge. </li></ul></ul><ul><ul><li>NKI/UiO (1994): Fjernundervisning i det første kjemiemnet på universitetsnivå – planlegging, utvikling, </li></ul></ul><ul><ul><li>igangsetting og eksamen. </li></ul></ul><ul><ul><li>NKI/ILS (1995): Evaluering av Fjernundervisningsopplegget ’Fysikk i naturfaget’. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elden, Å., Bjørkli, C. & Vollan, E. (1997): Evalueringsbilder av Psykologi grunnfag som fjernundervisning. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bjørkli, C. & Elden, Å. (1997): Evalueringsbilder av Psykologi grunnfag som fjernundervisning – Et </li></ul></ul><ul><ul><li>oppfølgingsstudie. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T. & Paulsen (1997): The Third Generation NKI Electronic College. A survey of Student </li></ul></ul><ul><ul><li>Experiences and Attitudes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T. (1998): Courses on the WWW - Student Experiences and Attitudes Towards </li></ul></ul><ul><ul><li>WWW Courses. An Evaluation Report Written for the MMWWW Leonardo Online Training Project. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T. (1999) Evaluering av kurset ’Læremiddeltilpasning – systemløsninger. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekkedal, T. & Johannesen, M. (2000): Valgsfagsnettverket ’IT for lærere’ – Evaluering våren 2000. </li></ul></ul>
 8. 8. Eksempler fra NKI <ul><li>Andre forskningsprosjekter med info om fjernstudenten: </li></ul><ul><ul><li>Bjørgen, A. M. (1992): Teknologi og hverdagsliv. Hovedoppgave. Inst. for medier og kommunikasjon,UiO. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bratlie, T. K. L. (2000): Datamaskinmediert kommunikasjon i fjernundervisning. En pedagogisk begrunnet versus en teknologidrevet innovasjon. Hovedoppgave. PFI, UiO. </li></ul></ul><ul><li>Evaluerings- og markedsundersøkelser (ikke forskning(?)) </li></ul><ul><ul><li>Datainnsamling i forbindelse med evaluering og revisjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Markedsundersøkelser </li></ul></ul><ul><ul><li>Gruppeintervju – telefonintervju – spørreskjemaundersøkelser med </li></ul></ul><ul><ul><li>10+, 100+ eller 1000+ respondenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Studentopplysninger er alltid en viktig del av disse undersøkelsene </li></ul></ul>
 9. 9. Konklusjon <ul><li>Fjernstudenten er en hvilken som helst person </li></ul><ul><ul><li>som har behov for utdanning </li></ul></ul><ul><ul><li>som av en eller annen grunn foretrekker fjernundervisning </li></ul></ul><ul><ul><li>fordi han eller hun </li></ul></ul><ul><ul><li>ikke kan dra nytte av andre typer tilbud </li></ul></ul><ul><ul><li>eller ikke vil benytte seg av andre tilbud </li></ul></ul><ul><ul><li>eller prioriterer fjernundervisning etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper </li></ul></ul>
 10. 10. NKI som eksempel <ul><li>NKI tilbyr: </li></ul><ul><ul><li>Studier på ’alle’ nivåer </li></ul></ul><ul><ul><li>vgs. – mellomtrinnet – universitet/høgskole </li></ul></ul><ul><ul><li>Innen ’alle’ fagområder </li></ul></ul><ul><ul><li>samfunn – naturfag – ledelse – teknikk etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Flere metoder </li></ul></ul><ul><ul><li>’ brevundervisning’ – Internett – kombinert undervisning – samlinger) </li></ul></ul><ul><ul><li>For enkeltpersoner og grupper </li></ul></ul><ul><ul><li>åpne kurs – bedriftsinterne – bransjeinterne </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulik organisering </li></ul></ul><ul><ul><li>NKIs egne studier – samarbeid med bedrift eller andre utdanningsinstitusjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluering </li></ul></ul><ul><ul><li>interne eksamener – privatisteksamener – eksamen ved samarbeidende institusjon </li></ul></ul><ul><li>De andre fjernundervisningsinstitusjonene kompletterer dette bildet </li></ul><ul><ul><li>Det betyr av fjernstudentene representerer et bredt tverrsnitt av befolkningen </li></ul></ul>
 11. 11. Noen fjernstudenter <ul><li>Nybakt bedriftsleder – takket være fjernundervisning i bedriftsledelse </li></ul><ul><li>Ikke helse til å følge ordinær undervisning – 30 vekttall i havn så langt </li></ul><ul><li>Store omsorgsoppgaver – fjernundervisning eneste alternativ </li></ul><ul><li>Fjernstudent på teknisk fagskole – slipper å flytte hjemmefra </li></ul><ul><li>Rullestolbruker trenger fjernundervisning – daglig reising for strabasiøst </li></ul>
 12. 12. Statistikk <ul><li>De frittstående fjernundervisningsinstitusjonene: </li></ul><ul><li>2001 (kilde SSB) – Alder - fullførte kurs </li></ul>
 13. 13. Statistikk <ul><li>Kvinneandel ved de frittstående fjernundervisningsinstitusjonene 1998-2001 </li></ul>
 14. 14. Statistikk <ul><li>Kjønnsfordeling ved NKI Fjernundervisningen </li></ul>
 15. 15. Statistikk <ul><li>Kjønns- og aldersfordeling ved NKI Fjernundervisningen </li></ul>
 16. 16. Statistikk Endringer over tid
 17. 17. Statistikk <ul><li>Kursfullføringer etter bostedsfylke ved de frittstående fjernundervisningsinstitusjonene (2001) (kilde SSB): </li></ul>
 18. 18. Konklusjoner fra surveyundersøkelser ved NKI <ul><li>Geografi: </li></ul><ul><ul><li>Fjernstudentene kommer i stor grad fra byer og tettsteder, mens spredtbygde områder er underrepresentert. I flere av våre undersøkelser er Oslo/Akershusområdet pluss Nordland, Troms og Finnmark overrepresentert. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ca. 50 prosent av deltakerne oppgir å ha andre muligheter i nærheten av sitt hjemsted. </li></ul></ul><ul><li>Alder: </li></ul><ul><li>Fjernstudenter er eldre enn nærstudenter, de er gift/samboende og </li></ul><ul><li>har barn og de har egen bolig, dvs. stort sett alle kriterier for å være </li></ul><ul><li>’ voksne’. Vi har funnet liten forskjell mellom fjernstudenter og andre </li></ul><ul><li>når det gjelder organisasjonsdeltakelse. </li></ul><ul><li>Eksempelvis NKI Tekniske fagskole: 76% er gift/samboende, 66% har </li></ul><ul><li>barn, 43% har 2 eller flere barn </li></ul>
 19. 19. Hvorfor fjernundervisning? <ul><li>Grunn til å begynne: </li></ul><ul><ul><li>Få en bedre jobb (YY) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ta igjen mangler i tidligere utdanning (YY) </li></ul></ul><ul><ul><li>Interessert i faget (FI) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjøre nåværende jobb bedre (YI) </li></ul></ul><ul><li>Hvorfor fjernundervisning? </li></ul><ul><ul><li>Fleksibilitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Umulig å ta fri fra jobben </li></ul></ul><ul><ul><li>Fjernundervisning mer økonomisk fordelaktig </li></ul></ul><ul><ul><li>Geografi </li></ul></ul>Madsen og Sannes: Fjernundervisning kunne lettere kombineres med jobb/hjemmearbeide Gjennom fjernundervisning kunne jeg følge mitt eget tempo Tilsvarende tilbud fantes ikke nær der jeg bor
 20. 20. Madsen og Sannes <ul><li>Yrkessituasjon </li></ul><ul><ul><li>I jobb 85% </li></ul></ul><ul><ul><li>Hjemmearbeidende 5% </li></ul></ul><ul><ul><li>Sykmeldt/trygdet 3% </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsledig/Permittert/pensjonist/annet 7% </li></ul></ul><ul><li>Finansiering </li></ul><ul><ul><li>Betaler selv 60% </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsgiver 30% </li></ul></ul><ul><ul><li>NKI undersøkelsen - Teknisk fagskole: 50% betaler selv, 25% får alt og 20% noe betalt av arbeidsgiver </li></ul></ul>
 21. 21. Studiefremgang – Hvem lykkes? <ul><li>Positive faktorer </li></ul><ul><ul><li>Alder </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidligere utdanning </li></ul></ul><ul><ul><li>Tid siden tidligere utdanning (kort) </li></ul></ul><ul><ul><li>Omsorgsansvar </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidligere erfaring med fjernundervisning </li></ul></ul><ul><ul><li>Grunn til å velge fjernundervisning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Umulig å ta fri fra arbeidet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bosted </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vi har ikke funnet samgang mellom grunn til å studere og studiefremgang </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>” Foretrekker å studere alene” korrellerer negativt </li></ul></ul>
 22. 22. Studiefremgang – Hvem lykkes? <ul><li>Viktigste forutsetning for å lykkes (deltakeroppfatning): </li></ul><ul><ul><li>God selvdisiplin </li></ul></ul><ul><ul><li>Utdanningen var viktig for meg </li></ul></ul><ul><ul><li>Støtte i hjemmet </li></ul></ul><ul><li>Viktigste grunn til frafall (deltakeroppfatning): </li></ul><ul><ul><li>Mangel på tid </li></ul></ul><ul><ul><li>Endringer i familien </li></ul></ul><ul><ul><li>Begynt på annen utdanning  </li></ul></ul>Madsen og Sannes: Personlige/familiemessige årsaker Tid/prioritering Endringer i jobbsituasjonen
 23. 23. Takk! <ul><li>NKI Nettskolen: http://www.nettskolen.com/ </li></ul><ul><li>Powerpoint Presentasjon: http://home.nettskolen.com/~torstein/NFF2003.ppt </li></ul><ul><li>Forskning/Artikler http://home.nettskolen.com/forskning.htm </li></ul><ul><li>Torstein Rekkedal hjemmeside: http://home.nettskolen.nki.no/~torstein/ </li></ul>

×