O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Bibliyometrik Ölçevlerin Akademik
Yükseltme, Araştırma ve Yayın Desteği İçin
Kullanımı
Yaşar Tonta
Hacettepe Üniversitesi
...
Plan
• Araştırma değerlendirme
– Akademik performans (öğretim üyeliğine yükseltme)
– Araştırma ve yayın desteği
• Bibliyom...
Türkiye’de üniversite ve yayın sayıları
• 185 üniversite (2014 bütçesi 16,9 milyar lira)
• 5.139.460 öğrenci
• 150.820 öğr...
Yıl Yayın sayısı
1990 1181
1991 1404
1992 1748
1993 2287
1994 2933
1995 3423
1996 4408
1997 5183
1998 6058
1999 6708
2000 ...
Araştırma değerlendirme
• Akran değerlendirmesi
• Ekonomik göstergeler (ör., GSMH’nin AR-GE’ye
harcanan yüzdesi, Frascati ...
Etki faktörü takıntısı
Kaynak: Hicks ve diğerleri, 2015, s. 431
Dergi Etki Faktörü (DEF)
• Atıf dizinleri (citation indexes)
• Web of Science (WoS)
• Journal Citation Reports (JCR)
• Der...
DEF niçin iyi bir ölçev değil?
Çarpık dağılımlar
• 11.500 derginin %43’ünün DEF’i 0 ile 1 arasında (2012 JCR)
• Türkiye kökenli fen dergilerinin %90’ının...
Yayın ve atıf örüntüleri farklı
• Ekonomide en çok atıf yapılan makalenin atıf sayısı 60, Fen
Bilimlerindekinin ise > 1000...
Değişen yayıncı politikaları
• Thomson Reuters’ın 2006’daki genişleme kararı
• Manipülasyona açık olması
JCR’deki dergi sa...
DEF akademik performans
ölçümlerinde kullanılmamalı
• Çünkü tek tek makalelerin kalitesini ölçmüyor
• Ama sıklıkla akademi...
DEF’in araştırma ve yayın desteği
için kullanımı
TÜBİTAK UBYT Programı
• Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (1993- )
• 2013’e kadar teşvik, JCR’den alınan DEF...
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT)
2011 2012 2013 2014
8,01
8,15
10,06
11,511,342
11,708
10,653
11,5311,721 12,...
TÜBİTAK’ın yıllara göre yayın destek
miktarı (2012-2014)
Kaynak: Tonta, 2015
Yıllar arası Pearson
korelasyon katsayıları
•...
Yayın desteği ile ilgili sorunlar
• DEF gibi dergilerin atıf yarı yaşamı dağılımları da çarpık
• Atıf yarı yaşamının makal...
H Dizini
Kaynak: Hirsch, 2005, s. 16570
atıf
sayısı
makale sayısı
Bir araştırmacının atıf dizinlerinde listelenen dergiler...
H diziniyle ilgili sorunlar
Yapısal sorunlar
• “Zekice bir buluş” ama bazı mantıksal
gerekirlikleri karşılamıyor
• H dizini makale sayısıyla sınırlı
•...
Sosyal bilimcilerin ortalama h
skorları (N=120, LSE)
Konu Ortalama h skoru
Coğrafya 5,04
Ekonomi 4,83
Siyaset bilimi 2,46
...
Matematikte ilk 10 üniversite (USNWR)
1. UC Berkeley
2. Stanford
3. Princeton
4. UCLA
5. Oxford
6. Harvard
7. King Abdulaz...
Geçerlik sorunu
• Akran değerlendirmesi sonuçları ile h dizini
arasındaki korelasyon düşük
Farklı araştırma gruplarının 20...
H dizini ve Nobel Ödülü
• H dizini ve atıf oranları Nobel ödülü
kazananları tahmin etmek için bile kullanılıyor
• "h-80 sa...
Peter Higgs, 2013 Nobel Ödülü (Fizik)
"Bugün akademik bir işe giremem. Bu kadar basit".
H = 11
Yayın sayısı
Atıf sayısı
19...
H dizini akademik performans
ölçümlerinde kullanılmamalı
• Zamanla ilgili
• Dolayısıyla (özellikle kısa dönemli) araştırma...
Sonuç
• Dergi etki faktörü: "öldürücü cazibe", "fakirin atıf analizi"
• "... bibliyometrik performans göstergeleri (tek te...
Son söz
"Önemli olan her şey sayılamayabilir, ve
sayılabilen her şey önemli değildir."
-- William Bruce Cameron, 1963
"Bir...
Kaynak: http://issi2015.org/en/
Kaynaklar• Al, U. ve Soydal. İ. (2014). Akademinin atıf dizinleri ile savaşı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi De...
Bibliyometrik Ölçevlerin Akademik
Yükseltme, Araştırma ve Yayın Desteği İçin
Kullanımı
Yaşar Tonta
Hacettepe Üniversitesi
...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Bibliyometrik Ölçevlerin Akademik Yükseltme, Araştırma ve Yayın Desteği İçin Kullanımı / Using Bibliometric Measures for Academic Performance Evaluation, Research and Publication Support

790 visualizações

Publicada em

Bu sunuşta dergi etki faktörü, h dizini, atıf yarı yaşamı ve makale etki skoru gibi bibliyometrik ölçevlerin akademik performans değerlendirme, araştırma ve yayın desteği için kullanımı tartışılmakta ve bu ölçevlerin akran değerlendirmesi yerine değil, akran değerlendirmesini desteklemek için kullanılması önerilmektedir.


This presentation discusses the use of bibliometric measures (mainly journal impact factor, h index, cited half-life and article influence score) for research assessment and argues that should not supplant peer review but rather support it. It provides examples of such use from Turkey.

Publicada em: Ciências
 • Entre para ver os comentários

Bibliyometrik Ölçevlerin Akademik Yükseltme, Araştırma ve Yayın Desteği İçin Kullanımı / Using Bibliometric Measures for Academic Performance Evaluation, Research and Publication Support

 1. 1. Bibliyometrik Ölçevlerin Akademik Yükseltme, Araştırma ve Yayın Desteği İçin Kullanımı Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe, Ankara yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html yasartonta@gmail.com @yasartonta Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Semineri, 4 Mayıs 2015, Beytepe, Ankara
 2. 2. Plan • Araştırma değerlendirme – Akademik performans (öğretim üyeliğine yükseltme) – Araştırma ve yayın desteği • Bibliyometrik ve bilimetrik (scientometric) ölçevler (measures) – Dergi etki faktörleri – H dizini • Bibliyometrik ölçevlerin araştırma değerlendirmede kullanımı • Sonuç
 3. 3. Türkiye’de üniversite ve yayın sayıları • 185 üniversite (2014 bütçesi 16,9 milyar lira) • 5.139.460 öğrenci • 150.820 öğretim elemanı (69.850 öğretim üyesi) • 50.752 kitap – %14’ü (7171) akademik kitap • 1679 bilimsel akademik dergi • DergiPark (ULAKBİM) – 597 açık erişim dergi – 136.203 açık erişim makale • Web of Science – Toplam yayın sayısı: 385.395 (dünyada 18. sırada) – Türkiye’de yayımlanan dergi sayısı: 70 Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/; http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1086; Kozak, 2014; http://dergipark.ulakbim.gov.tr; http://webofscience.com
 4. 4. Yıl Yayın sayısı 1990 1181 1991 1404 1992 1748 1993 2287 1994 2933 1995 3423 1996 4408 1997 5183 1998 6058 1999 6708 2000 6984 2001 8428 2002 10819 2003 13206 2004 16358 2005 17653 2006 20114 2007 24175 2008 25128 2009 28525 2010 29480 2011 30425 2012 32841 2013 35717 2014 34231 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Türkiye'nin yayın sayısı Kaynak: http://webofscience.com, 26 Nisan 2015
 5. 5. Araştırma değerlendirme • Akran değerlendirmesi • Ekonomik göstergeler (ör., GSMH’nin AR-GE’ye harcanan yüzdesi, Frascati Manual for the Measurement of Scientific and Technical Activities) • Akademik performans – Öğretim üyeliğine yükseltme • Araştırma ve yayın desteği – Araştırma desteği (ör., Research Excellence Framework (REF) – Yayın desteği (ör., TÜBİTAK, üniversiteler)
 6. 6. Etki faktörü takıntısı Kaynak: Hicks ve diğerleri, 2015, s. 431
 7. 7. Dergi Etki Faktörü (DEF) • Atıf dizinleri (citation indexes) • Web of Science (WoS) • Journal Citation Reports (JCR) • Dergi etki faktörü (Journal Impact Factor) – Kütüphanecilere koleksiyon geliştirmede yardımcı olmak amacıyla geliştirildi – Bir dergide çıkan yayınlara yapılan ortalama atıf sayısı (atıf sayısı / yayın sayısı) IF = 4,699 IF5 = 5,009
 8. 8. DEF niçin iyi bir ölçev değil?
 9. 9. Çarpık dağılımlar • 11.500 derginin %43’ünün DEF’i 0 ile 1 arasında (2012 JCR) • Türkiye kökenli fen dergilerinin %90’ının, sosyal bilim dergilerinin ise hepsinin DEF’i 0 ile 1 arasında (FB ortanca: 0.396, SB ortanca: 0,246) • Hiç atıf almayan yayınlar Türkiye Kaynak: Al ve Soydal, 2014; Casadevall ve Fang, 2014; Hicks, 2015; Seglen, 1997; Sgroi ve Oswald, 2013, s. F256; Tonta, 2014a, 2014b, 2015; SCImago, 2015, http://www.scimagojr.com
 10. 10. Yayın ve atıf örüntüleri farklı • Ekonomide en çok atıf yapılan makalenin atıf sayısı 60, Fen Bilimlerindekinin ise > 1000 (2008-2012) • En yüksek DEF Matematik dergileri için 3, Doku Biyolojisi dergileri için 30 Kaynak: Al ve Soydal, 2014; Casadevall ve Fang, 2014; Hicks, 2015; Seglen, 1997; Sgroi ve Oswald, 2013, s. F256; Tonta, 2014a, 2014b, 2015; LSE, 2011, s. 26
 11. 11. Değişen yayıncı politikaları • Thomson Reuters’ın 2006’daki genişleme kararı • Manipülasyona açık olması JCR’deki dergi sayısı Kaynak: Al ve Soydal, 2014; Tonta, 2014a, 2014b
 12. 12. DEF akademik performans ölçümlerinde kullanılmamalı • Çünkü tek tek makalelerin kalitesini ölçmüyor • Ama sıklıkla akademik yükseltme kararları DEF’e dayanarak veriliyor • YÖK’ün ve üniversitelerin akademik yükseltme ölçütleri Kaynak: Al ve Soydal, 2014; Tonta, 2014a, 2014b, 2015
 13. 13. DEF’in araştırma ve yayın desteği için kullanımı
 14. 14. TÜBİTAK UBYT Programı • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (1993- ) • 2013’e kadar teşvik, JCR’den alınan DEF’lere göre verildi • Dergiler A, B, C, D diye sınıflandı • 2013’te TÜBİTAK kendi tanımladığı DEF’e göre teşvik vermeye başladı – TÜBİTAK DEF = 5 yıllık DEF * atıf yarı yaşamı (atıf yapılan makalelerin ortanca yaşı) – Ortalamanın ± 2 SS üstündeki dergilere en yüksek/en düşük destek • 2014’te makale etki skoru (MES) kullanılmaya başlandı – MES bir makalenin ortalama etkisini ölçüyor – Google’ın PageRank algoritmasında olduğu gibi bir makaleye yüksek atıf alan dergilerden gelen atıflara daha çok ağırlık veriliyor Kaynak: Tonta, 2014a, 2014b, 2015
 15. 15. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) 2011 2012 2013 2014 8,01 8,15 10,06 11,511,342 11,708 10,653 11,5311,721 12,053 11,199 12,449 Türkiye Adresli UBYT Programı Yıllık İşlem Sayıları Teşvik Tutarı (Milyon TL) Yayın Sayısı Araştırmacı Sayısı Kaynak: Satoğlu, 2015 http://193.140.98.158/wp-content/uploads/2015/03/ULAKBIM_EYES-Acilis.pptx
 16. 16. TÜBİTAK’ın yıllara göre yayın destek miktarı (2012-2014) Kaynak: Tonta, 2015 Yıllar arası Pearson korelasyon katsayıları • 2012-2013 r = 0,29 • 2012-2014 r = 0,23 • 2013-2014 r = 0,77
 17. 17. Yayın desteği ile ilgili sorunlar • DEF gibi dergilerin atıf yarı yaşamı dağılımları da çarpık • Atıf yarı yaşamının makale kalitesiyle ilgisi yok, literatür eskimesiyle ilgisi var • 2012’de en yüksek destek alan 13 Arkeoloji dergisinden sadece 3’ü 2013’te en yüksek destek alabildi, 4’ü ise en düşük destek aldı • 2013’te Jeoloji dergilerinin %56’sı daha düşük destek aldı, %49’u yanlış sınıflandı • DEF ile makale etki skoru arasındaki korelasyon r = 0,90 – (N=5900 dergi, JCR 2007) • Yüksek DEF => Yüksek makale etki skoru • TÜBİTAK UBYT Programı gözden geçirilmeli ya da kaldırılmalı Kaynak: Batmaz, 2013; Yaltırak, 2014; Arendt, 2010; Tonta, 2014a, 2015
 18. 18. H Dizini Kaynak: Hirsch, 2005, s. 16570 atıf sayısı makale sayısı Bir araştırmacının atıf dizinlerinde listelenen dergilerde yayımlanan h sayıdaki makalesinin her birine en az h sayıda atıf yapılması Araştırma grubu, üniversite ve ülkeler için de h dizinleri hesaplanıyor Web of Science Scopus Google Scholar
 19. 19. H diziniyle ilgili sorunlar
 20. 20. Yapısal sorunlar • “Zekice bir buluş” ama bazı mantıksal gerekirlikleri karşılamıyor • H dizini makale sayısıyla sınırlı • Hesaplamada ortak yazarlık dikkate alınmıyor • Atıflara dayanıyor • Atıf örüntüleri konulara göre farklı • Normalizasyon sorunu var (PoP, Scholarometer) • Manipülasyona açık Kaynak: Rousseau, García-Zorita ve Sanz-Casado, 2013, s. 299; Hirsch, 2007
 21. 21. Sosyal bilimcilerin ortalama h skorları (N=120, LSE) Konu Ortalama h skoru Coğrafya 5,04 Ekonomi 4,83 Siyaset bilimi 2,46 Sosyoloji 2,38 Hukuk 1,25 Kaynak: LSE, 2011, s. 87
 22. 22. Matematikte ilk 10 üniversite (USNWR) 1. UC Berkeley 2. Stanford 3. Princeton 4. UCLA 5. Oxford 6. Harvard 7. King Abdulaziz University 8. Pierre and Marie Curie – Paris 6 9. Hong Kong University 10. University of Cambridge Kaynak: http://www.usnews.com/education/best-global-universities/mathematics; Pachter, 2014; http://highlycited.com James O Berger, Mathematics, Duke University, USA; King Abdulaziz University, S. Arabia • MIT 11. sırada! • KAU, highlycited.com listesindeki en yüksek atıf alan (üst %1) 99 matematikçiden %25’ini (24) işe almış.. (4’ü tam zamanlı, 20’si yarım zamanlı • Highlycited.com’daki tüm alanlardaki 3215 bilimciden 29’u ilk, 141’i (%4,4) ikinci adres olarak KAU’yu göstermiş. KAU’yu sadece 3 kişi tek adres olarak göstermiş. Michael Gratzel, Chemistry, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (80%), Switzerland; King Abdulaziz University (15%), S. Arabia; Nanyang Technological University (5%), Singapore
 23. 23. Geçerlik sorunu • Akran değerlendirmesi sonuçları ile h dizini arasındaki korelasyon düşük Farklı araştırma gruplarının 2008 yılı h dizinleri ile akran değerlendirmesi skorları (r = 0,62) Kaynak: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/12/16/predicting-the-results-of-the-ref/
 24. 24. H dizini ve Nobel Ödülü • H dizini ve atıf oranları Nobel ödülü kazananları tahmin etmek için bile kullanılıyor • "h-80 sayısını aşan bilim insanları dünyada Nobel ödülü alabilecek insanlar arasına giriyor." (Bursalı, 2014). • Ama ikisi arasında bir korelasyon yok Kaynak: Avcı, 2012; Bursalı, 2014; Doğan ve Soylak, 2014;Hacettepe, 2013; Hirsh, 2005; Pendlebury, 2009; Marques, 2013; Van der Wall, 2011
 25. 25. Peter Higgs, 2013 Nobel Ödülü (Fizik) "Bugün akademik bir işe giremem. Bu kadar basit". H = 11 Yayın sayısı Atıf sayısı 1968-1996 arası sadece 1 yayın Kaynak: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Nobel_Prize_24_2013.jpg; http://www.theguardian.com/science/2013/dec/06/peter-higgs-boson-academic-system; Web of Science, 24 Nisan 2015
 26. 26. H dizini akademik performans ölçümlerinde kullanılmamalı • Zamanla ilgili • Dolayısıyla (özellikle kısa dönemli) araştırma değerlendirme için kullanılmamalıdır • Ama akademik yükseltme, araştırma ve yayın desteği için kullanılıyor • TÜBA üyelikleri • H.Ü. akademik yükseltme ölçütleri taslağı (2013)
 27. 27. Sonuç • Dergi etki faktörü: "öldürücü cazibe", "fakirin atıf analizi" • "... bibliyometrik performans göstergeleri (tek tek değil) sadece toplu olarak ve açıkça tanımlanmış uygulama kurallarına göre yapılan akran değerlendirmesiyle birlikte kullanılmalı" (abç) (IEEE, 2013) • Nicel değerlendirme akran değerlendirmesini desteklemeli, onun yerine geçmemeli • Performans kurumun araştırma misyonuyla karşılaştırılarak ölçülmeli • Alanlara göre yayın/atıf uygulamalarındaki farklılıklar dikkate alınmalı • Bibliyometrik ölçevler makalelerin, araştırmacıların ve kurumların kalitesini ölçmek ve birbiriyle karşılaştırmak için kullanılmamalı Kaynak: Van Raan, 2005; IEEE, 2013; Hicks ve diğerleri, 2015; Marx ve Bornmann, 2013; http://am.ascb.org/dora/
 28. 28. Son söz "Önemli olan her şey sayılamayabilir, ve sayılabilen her şey önemli değildir." -- William Bruce Cameron, 1963 "Bir ölçev hedef haline gelince iyi bir ölçev olmaktan çıkar." -- Charles Goodhart, 1975 Kaynak: http://quoteinvestigator.com/2010/05/26/everything-counts-einstein/; http://en.wikipedia.org/wiki/Goodhart%27s_law
 29. 29. Kaynak: http://issi2015.org/en/
 30. 30. Kaynaklar• Al, U. ve Soydal. İ. (2014). Akademinin atıf dizinleri ile savaşı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31(1): 23-42. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/publications/war.pdf • Arendt, J. (2010). Are article influence scores comparable across scientific fields? Issues in Science and Technology Librarianship, No. 60. http://www.istl.org/10-winter/refereed2.html • Avcı, B. (2012, 15 Haziran). Hükümet kurumlarının atadığı yeni TÜBA üyelerinin bilimsel başarımları. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, No. 1317, s. 14. • Batmaz, A. (2013, 14 Haziran). Türkiye’de bilim üretimi ve arkeoloji. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, (1369), 18. • Best Global Universities for Mathematics. http://www.usnews.com/education/best-global-universities/mathematics • Bornmann, M. ve Leydesdorff, L. (2014). Scientometrics in a changing research landscape. EMBO Reports, 15(12): 1228-1232. • Bursalı, O. (2014, 10 Ekim). Bilimsel başarılarımız. Ne kadar sevinmeliyiz? Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, No. 1438. http://orhanbursali.blogspot.com.tr/2014/10/bilimsel-basarm-listesi-i-bilimsel.html • Casadevall, A. ve Fang, F.C. (2014). Causes for the persistence of impact factor mania. mBio, 5(2). tarihinde http://mbio.asm.org/content/5/2/e00064-14.full.pdf • Centre for Science and Technology Studies. (2007). Scoping study on the use of bibliometric analysis to measure the quality of research in UK higher education institutions. Report to HEFCE. Leiden: Centre for Science and Technology Studies, Leiden University. • Doğan, M.H. ve Soylak, M. (2014, 10 Ekim). Hangi bilim insanlarımızın başarıları hızla artıyor? Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, No. 1438, pp. 10-11. • Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterleri Taslağı Genel (GSF ve ADK hariç). (2013, 25 Haziran). • Harnad, Stevan (2009). Open access scientometrics and the UK Research Assessment Exercise. Scientometrics, 79(1): 147-156. http://www.archipel.uqam.ca/2440/1/scientometproofs.pdf • Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S. ve Rafols, I. (2015, 23 Nisan). The Leiden Manifesto for research metrics. Nature, 520, 429-431. http://www.nature.com/polopoly_fs/1.17351!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/520429a.pdf • Hirsch, J.E. (2005). An index to quantify an individual’s scientific research output. PNAS, 102(46), 16569-16572. • Hirsch, J.E. (2007). Does the h index have predictive power? PNAS, 104(49), 19193-19198. • Kozak, N. (2014). Türkiye akademik dergiler rehberi-2014. Ankara: Detay Yayıncılık. • LSE Public Policy Group. (Nisan 2011). Maximizing the impacts of your research: A handbook for social scientists. http://www.lse.ac.uk/government/research/resgroups/LSEPublicPolicy/Docs/LSE_Impact_Handbook_April_2011.pdf • Leydesdorff, L. (2005, November 10). Evaluation of research and evolution of science indicators. Current Science, 89(9), 1510-1517. http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0911/0911.4298.pdf • Marques, F. (May 2013). The limits of the h-index. Revista Pesquisa FAPESP, Edition 207. http://revistapesquisa.fapesp.br/en/2013/06/25/the-limits-of-the-h-index/. • Marx, W. ve Bornmann, L. (2013). Journal Impact Factor: “the poor man’s citation analysis” and alternative approaches. European Science Editing, 39(2), 62-63. http://www.ease.org.uk/sites/default/files/aug13pageslowres.pdf. • Mryglod, O., Kenna, R., Holovatch, Y. ve Berche, B. (2014). Predicting the results of the REF using departmental h-index: A look at biology, chemistry, physics, and sociology. http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/12/16/predicting-the-results-of-the-ref/ • Pachter, L. (2014, 31 Ekim). To some a citation is worth $3 per year. https://liorpachter.wordpress.com/2014/10/31/ • Pendlebury, D. (2009 November). Discover the power of quantitative analysis: The art and science of identifying future Nobel laureates (slides). http://ip- science.thomsonreuters.com/m/pdfs/Identifying_Nobel_Laureates.pdf • Rousseau, R., García-Zorita, C. ve Sanz-Casado, E. (2013). The h-bubble. Journal of Informetrics, 7, 294-300. • Satoğlu, M.M. (2015, 4 Mart). Bilimsel yayınlarda kaliteye ulaşmak: Editör ve yazar eğitim seminerleri. http://193.140.98.158/wp-content/uploads/2015/03/ULAKBIM_EYES-Acilis.pptx • SCImago. (2015). SJR — SCImago Journal & Country Rank. http://www.scimagojr.com. • Seglen, P.O. (1997, Şubat 15). Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research. British Medical Journal, 314(7079):498-502. http://www.dcscience.net/seglen97.pdf • Sgroi, D. ve Oswald, A.J. (2013). How should peer-review panels behave? The Economic Journal, 123(570), F255–F278. • Tonta, Y. (2014a). Akademik Performans, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Yayın Destekleme Ölçütleriyle İlgili Bir Değerlendirme (yayımlanmamış makale). http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-yukseltme-kriterleri-hakkinda-degerlendirme-11-Temmuz-2014.pdf. • Tonta, Y. (2014b). Use and Misuse of Bibliometric Measures for Assessment of Academic Performance, Tenure and Publication Support. Metrics 2014: Workshop on Informetric and Scientometric Research (SIG/MET). 77th Annual Meeting of the Association for Information Science and Technology, October 31-November 5, 2014, Seattle, WA. Bildirinin tam metni: http://bit.ly/1ur3cGN; Slaytlar: http://slidesha.re/10VuVTf • Tonta, Y. (2015). Support Programs to Increase the Number of Scientific Publications Using Bibliometric Measures: The Turkish Case (bildiri). ISSI 2015, June 29-July 4, 2015, İstanbul. • Van Raan, A.F.J. (2005). Fatal attraction: conceptual and methodological problems in the ranking of universities by bibliometric methods. Scientometrics, 62(1), 133–43. • Yaltırak, C. (2014, 21 Mart). TÜBİTAK yayın teşvik sistemini değiştirmeli! Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, No. 1409, s. 18.
 31. 31. Bibliyometrik Ölçevlerin Akademik Yükseltme, Araştırma ve Yayın Desteği İçin Kullanımı Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe, Ankara yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html yasartonta@gmail.com @yasartonta Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Semineri, 4 Mayıs 2015, Beytepe, Ankara

×