O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz_8_30 (1)

Baixar para ler offline

18 nowych strażników, moblilne laboratorium i kontrola z powietrza przy pomocy drona. Straż Miejska na poważnie chce się zająć problemem palenia śmieciami w piecach oraz kontrolą gromadzenia odpadów. To część zadań powstającego Referatu Ekologicznego do którego prowadzony jest obecnie nabór pracowników. 

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz_8_30 (1)

 1. 1. Eko Patrol - w trosce o środowisko STRAŻ MIEJSKA 1 Gdańsk, 13 listopada 2019 r.
 2. 2. • zwiększenie ilości kontroli procesu spalania w urządzeniach grzewczych • zwiększenie ilości pobieranych do badania próbek popiołów • oszczędności finansowe powstałe z tytułu samodzielnego pobierania próbek popiołów przez strażników miejskich - rezygnacja z rzeczoznawcy • wzrost poziomu czystości przestrzeni publicznej • wprowadzenie stałej, systematycznej kontroli nad gospodarką odpadami • ograniczenie liczby nielegalnych wysypisk 2 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UTWORZENIA REFERATU EKOLOGICZNEGO STRAŻY MIEJSKIEJ W GDAŃSKU
 3. 3. 3 POTENCJALNE KONSEKWENCJE NOWELIZACJI USTAWY „CZYSTOŚCIOWEJ”
 4. 4. 4 1167 1259 1356 1525 1725 2222 2384 2413 3,564 5,455 7,195 1214 1389 1387 1388 1628 2034 2256 2380 2,721 2,836 6,068 495 569 652 638 778 1062 1262 1358 1,512 1,547 5,530 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 szkło papier i tektura tworzywo sztuczne Wynik z roku 2018 wypracowany przez deklarujących segregację pozwolił osiągnąć 44% poziom recyklingu. W roku 2020 należy osiągnąć aż 50%. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW SUROWCOWYCH W LATACH 2008 - 2018
 5. 5. 5 Zadania Sekcji Kontroli Odpadów Egzekwowanie obowiązków w zakresie prawidłowych zasad postępowania z odpadami komunalnymi poprzez wdrożenie systemu planowanych kontroli wszystkich nieruchomości poprzez: a) egzekwowanie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych b) kontrolę wypełniania obowiązku odpowiedniego przygotowania Miejsca Gromadzenia Odpadów i utrzymania w należytym stanie sanitarno- porządkowym c) weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi d) kontrola nieruchomości niezamieszkanych w zakresie zadeklarowania prawidłowej pojemności pojemników
 6. 6. APLIKACJA MOBILNA PRZYPOMNI CI O ODBIORACH ODPADÓW Dostępne już jest kolejne ułatwienie dla mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami i odpowiedzialnej segregacji. To aplikacja "Czyste Miasto Gdańsk", którą bezpłatnie można pobrać i być powiadamianym o zbliżających się istotnych terminach. 6
 7. 7. 7 Sezon grzewczy Liczba zgłoszeń Liczba kontroli 01.10.2016 – 31.03.2017 795 267 01.10.2017 – 31.03.2018 722 430 01.10.2018 – 31.03.2019 995 577 01.10.2019 – 12.11.2019 145 122
 8. 8. • od 4 listopada 2019 r. Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku, Poleceniem nr 6/2019 w ramach istniejącej struktury organizacyjnej, powołał zespół ds. kontroli nieruchomości pod kątem spalania odpadów w urządzeniach grzewczych • w skład zespołu wchodzi 5 strażników, a ich zadaniem jest realizacja spraw napływających do straży miejskiej dotyczących podejrzenia spalania odpadów • funkcjonariusze prowadzą czynności zmierzające do wykrywania procederu spalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych poprzez samodzielne pobieranie popiołu i przekazywanie go do analizy laboratoryjnej 8  17 mandatów (art. 191 Ustawy o odpadach)  78 kontroli ZESPÓŁ DS. KONTROLI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE SPALANIA ODPADÓW
 9. 9. DECYZJA O UTWORZENIU REFERATU EKOLOGICZNEGO W STRAŻY MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Cele: • od 2020 roku prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, przy współpracy z jednostkami i komórkami organizacyjnymi miasta Gdańska oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska • podejmowanie działań mających na celu zapobieganie naruszeniom przepisów dotyczących czystości i porządku 9
 10. 10. Referat Ekologiczny 10 Sekcja Ochrony Środowiska Sekcja Kontroli Odpadów • kontrole w zakresie spalania odpadów • pobieranie próbek popiołów do badań • kontrole odprowadzania ścieków • lokalizowanie miejsc nagminnie zaśmiecanych kompleksowa kontrola gospodarki odpadami komunalnymi, w tym egzekwowanie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie czystości i porządku wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz prawa miejscowego 18 strażników
 11. 11. 11 W chwili obecnej w Straży Miejskiej prowadzony jest nabór pracowników do struktur Referatu.
 12. 12. WYPOSAŻENIE REFERATU EKOLOGICZNEGO • fotopułapki • dron • 3 radiowozy (2 z silnikami elektrycznymi, 1 z silnikiem spalinowym) • pojazd – mobilne laboratorium 12
 13. 13. 13 Fotopułapki Urządzenia będą montowane w miejscach nagminnie zaśmiecanych. Lokalizacje fotopułapek będą zmieniane w zależności od zgłoszeń w sprawie zaśmiecania. Dron Urządzenie pozwoli na kontrole terenów pod kątem zanieczyszczeń, głównie terenów trudnodostępnych z lądu. Zamontowanie np. kamery termowizyjnej pozwoli na obserwację cieków wodnych pod kątem wpuszczania zanieczyszczeń, między innymi lokalizowania nielegalnych przyłączeń czy wylewania ścieków z terenów ogrodów działkowych.
 14. 14. 14 POJAZD – MOBILNE LABORATORIUM
 15. 15. • system informatyczny: dostęp w trakcie interwencji do niezbędnych danych, możliwość zapisu i obróbki wyników pomiarów oraz zarejestrowanego obrazu (dane zanieczyszczonego powietrza, dane zanieczyszczonej wody) • sprzęt pomiarowo–kontrolny: zestaw monitora pyłu zawieszonego (PM 10, PM 2,5), przenośny detektor wielogazowy (odczyt 4 gazów: siarkowodór, tlenek azotu, tlenek węgla, lotne związki organiczne), analizator zanieczyszczenia wody (odczyn pH, zawartość tlenu w wodzie, temperatura), pełny zestaw do analizy wody (azot amonowy - może świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami) • wyposażenie dodatkowe: wytwornica dymu, agregat, kamera zewnętrzna obrotowa, przenośna kamera bezprzewodowa 15 POJAZD – MOBILNE LABORATORIUM
 16. 16. Dziękujemy za uwagę STRAŻ MIEJSKA 16

18 nowych strażników, moblilne laboratorium i kontrola z powietrza przy pomocy drona. Straż Miejska na poważnie chce się zająć problemem palenia śmieciami w piecach oraz kontrolą gromadzenia odpadów. To część zadań powstającego Referatu Ekologicznego do którego prowadzony jest obecnie nabór pracowników. 

Vistos

Vistos totais

371

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

305

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×