O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Talouden perusteet osa 07 vakavaraisuus

803 visualizações

Publicada em

Talouden perusteet osa 07 - Vakavaraisuus

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Talouden perusteet osa 07 vakavaraisuus

 1. 1. ArgonPro consulting training Talouden perusteita …ja vähän muutakin 11.10.2014 Timo Nurminiemi Vakavaraisuus
 2. 2. Teoriaa, terminologiaa ja reunaehtoja Taloudellisen menestyksen mittarit? Kirjanpito ja talousjohtaminen Kassa ja kassavirta Kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ArgonPro consulting training Esityksen pääasiallinen sisältö Johdanto Liikevaihto, hinnoittelu ja kustannus-rakenne 2
 3. 3. ArgonPro consulting training Talouden perusteita - muistin virkistykseksi! 3 Kaikenlaisen taloudellisen toiminnan tukipilarit: 1. Toiminnan pitää olla kannatta-vaa (tulot > menot) 2. Toiminnan pitää olla vaka-varaisella pohjalla. Oma pää-oma suhteessa vieraaseen (velka)pääomaan (ns. Optimaa-linen pääomarakenne) 3. Toiminnan maksuvalmius pitää olla kunnossa. Toimin-nan pitää generoida posi-tiivista kassavirtaa ja organisaation pitää kyetä vastaamaan lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitustarpeisiin. KANNATTAVUUS VAKAVARAISUUS MAKSUVALMIUS KAIKKIEN OSA-ALUEIDEN OLTAVA KUNNOSSA PITKÄLLÄ AIKAJÄNTEELLÄ!
 4. 4. ArgonPro consulting training Vakavaraisuus 4
 5. 5. ArgonPro consulting training 5 Vakavaraisuus  ”Soliditeetti”  Yrityksen tai liiketoiminnan kyky vastata pitkän aikavälin taloudellisiin velvoitteisiin  Antaa kuvaa yrityksen/liiketoiminnan tappionsietokyvystä ja mahdolli-suuksista ottaa (lisää) velkaa  Voidaan parantaa mm.:  lisäämällä kannattavaa toimintaa/karsimalla kannattamatonta  hidastamalla ylimääräistä/kannattamatonta kasvua  lisäämällä omaa pääomaa (yritykseen)  Pienentämällä vierasta (velka)pääomaa  Mittarit/kaavat: Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma Taseen loppusumma Velkaantumisaste (Gearing) (%) = Korolliset velat - likvidit rahavarat Oma pääoma
 6. 6. ArgonPro consulting training 6 Onko kaikki velka pahasta?  Vieras pääoma (= velka-/lainaraha) on yritykselle omaa pääomaa (= omistajien sijoittama raha) edullisempi rahoitusmuoto  Vieraan pääoman korot on verotuksessa vähennyskelpoisia  Vieras pääoma on omaa pääomaa paremmassa asemassa yrityksen realisointitilanteessa (esim. vakuus-, takaus-, yms. järjestelyjen kautta)  Oman pääoman ehtoisen rahoituksen myöntäjä viimeisenä ”rivissä”  Oman pääoman ehtoinen sijoittaja haluaa riskille myös paremman tuoton (osingot ja/tai myynti-voitto) => oma pääoma kalliimpaa  Vierasta pääomaa oltava sopiva (optimaalinen) määrä  Puhutaan ns. optimaalisesta pääomarakenteesta  Velkaa sellainen määrä, mistä yritys/liiketoiminta voi kassavirtansa avulla (pidemmällä aikavälillä) selvitä (korot ja lyhennykset)  Usein optimaalisen velkamäärän arvioinneissa käytetään n. 5 vuoden takaisinmaksuaikaa 50% pääomalle (= kassavirran tulisi kattaa korot + puolet lyhennyksistä 5 vuodessa)
 7. 7. ArgonPro consulting training 7 Optimaalinen pääomarakenne • Esimerkki - Vertailuyhtiöanalyysi osoittaa ko. toimialan keskimääräiseksi omavaraisuusasteeksi n. 30% • Voidaan laskea sekä markkina-arvojen (jos saatavilla), että kirjan-pito- arvojen pohjalta • Yksittäisen yrityksen optimaalinen pääoma-rakenne on sekä toimiala- että yrityskohtainen (molemmat vaikuttavat) YRITYS Velat/pääoma (%) (Markkina-arvot) Velat/Pääoma (%) (Kirjanpito-arvot) Dow Chemical 31,1 47,1 Air Products 19,4 37,3 Union Carbide 22,8 44,5 Gencorp 48,4 65,2 Unocal Corp. 39,4 61,5 Goodrich 38,3 45,1 Goodyear 20,2 43,4 Morton 2,8 11,1 Rhone-Poulenc 79,6 68,8 Painotettu 27,9 44,5 keskiarvo Keskiarvo 32,4 46,7
 8. 8. ArgonPro consulting training Esimerkki - Optimaalisen velkamäärän arviointi • Konservatiivinen optimaalinen velkataso tälle yritykselle (ennustetuilla kassavirroilla) on 290 M€ Me 2010 2011 2012 2013 2014 Tulos verojen jälkeen 72 63 45 36 28 Poistot 61 62 71 62 63 Käyttöpääoman muutos 7 -5 -4 -3 -2 Investoinnit 82 76 72 70 80 VAPAA KASSAVIRTA 43 54 48 31 13 Lainan korot 7,7 % 22 20 16 13 12 Korkojen verovähennys (Interest Tax Shield 1]) 50 % 11 10 8 7 6 Jää lainojen lyhennyksiin 32 44 39 24 7 Lainojen lyhennykset -32 -44 -39 -24 -7 Velkasaldo 290 290 258 214 175 150 143 Velkasaldon suhde alkuperäiseen 89 % 74 % 60 % 52 % 49 % 1] Velan korkojen verovähennysoikeuden vaikutus huomioidaan kassavirtaan. Verovähennys aiheuttaa sen, että velkaraha on omaa pääomaa houkuttelevampi rahoitusinstrumentti. Selvyyden vuoksi esimerkissä on käytetty lukua 50%. 8
 9. 9. ArgonPro consulting training Esimerkki - Optimaalisen pääomarakenteen laskenta 9 ArgonPro Debt Optimizer Name of the company Name of the (business) unit Scale and currency Year to start Market capitalization Market value of net debt Input values of Nokia Corporation for years 2004 - 2011 ver. 1.2 Nokia Corporation MEUR 2004 60 116 -12 000 ArgonPro consulting training Tulevaisuuden kassa-virtojen syöttöpohja MEUR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Net sales Input Net sales (Growth %) CALC Operating profit Input 4 425 3 452 3 736 3 893 3 963 4 000 4 000 4 000 Operating profit margin (%) CALC + Depreciations and amortizations Input - Investments Input + Sales of fixed assets Input -/+ Change in Net working capital Input - Taxes on operations Input +/- Adjustments/Other Input Cash flow from operations CALC 4 425 3 452 3 736 3 893 3 963 4 000 4 000 4 000
 10. 10. Optimaalinen taso ArgonPro consulting training Esimerkki - Optimaalisen pääomarakenteen laskenta ArgonPro Debt Optimizer ver. 1.2 DEBT SERVICE Debt starting in 2004 2004 2005 2006 2007 2008 EBITDA 4 425 3 452 3 736 3 893 3 963 -/+ Fixed and working Capital Investments 0 0 0 0 0 + Sales of fixed assets 0 0 0 0 0 - Taxes on operations 0 0 0 0 0 +/- Adjustments/Other -443 -345 -374 -389 -396 Cash available for debt service 3 982 3 107 3 362 3 504 3 567 - Interest payments 1 366 1 215 1 102 973 831 + Interest tax shield 410 365 331 292 249 Principal repayment 3 026 2 257 2 591 2 823 2 985 Original debt balance 27 326 24 300 22 043 19 452 16 629 13 644 Debt balance of original (%) 89 % 81 % 71 % 61 % 50 % COST OF CAPITAL WACC 6,9 % Cost of equity (Ke) 10,1 % 55,6 % 53,5 % 51,2 % 46,0 % 42,9 % 39,4 % Nominal interest rate (Kd) 5,0 % +30% +20% +10% -10% -20% -30% Tax rate (t) 30,0 % 125,1 % 115,1 % 105,1 % 85,1 % 75,1 % 65,1 % Cash flow sensitivity -10,0 % Debt to equity optimization 67,4 % 6,4 % 6,6 % 6,7 % 7,1 % 7,3 % 7,5 % 10 Sensitivity debt to total 48,8 % debt to equity WACC 6,9 % Nokia Corporation MEUR 95,1 % ArgonPro consulting training Kuinka suuren velkamäärän (+ korot) kassavirrat pystyvät kantamaan, kun velka lyhennetään puoleen 5 vuodessa Optimal capital structure Debt to Total capital 48,8 % Debt to Equity (Gearing) 95,1 % Debt to Market capital -20,0% Difference to Optimal -121,0% Pääomarakenteen optimointi
 11. 11. ”Neste - Katastrofin partaalta pörssiin” “Syksyllä 1990 Eero Aittola nimitettiin Nesteen corporate controlleriksi, ja hänen tehtäväkseen annettiin yhtiön taloudellisen tilan selvittäminen. Aittolalle paljastui, että Nesteen taloudenpito oli huonoissa kantimissa, sillä Neste oli velkaantunut kovalla vauhdilla. 1990-luvun mukanaan tuomat kemian teollisuuden vaikeudet, clearingin päättyminen, sekä öljyntuonnin vapautuminen pistivät hälytyskellot soimaan Nesteen johdossa. Jotain oli tehtävä. Alkoi tervehdyttämisohjelmien aika. Tarkka, Neste 95, Vision 2000 ja ViVa olivat ohjelmia, joiden avulla säästettiin rahaa sekä järkevöitettiin ja tehostettiin toimintoja. Hyvät hankkeet eivät kuitenkaan riittäneet, vaan tarvittiin kovempia otteita. Katse kiinnittyi kemianteollisuuteen: vaivalla rakennetusta kemiasta olisi luovuttava, jotta muut toiminnot saataisiin pelastettua. Vuonna 1995 järjestetyllä osakeannilla kasvatettiin yhtiön pääomaa, ja toisaalta yhtiölle haluttiin muitakin omistajia, kuin valtio. Kritiikkiä sateli ja soraääniä kuului. Yhtiö teki tappiota, joten listautuista pörssiin pidettiin järjettömänä. Marraskuussa 1995 Neste Oy:n osake kuitenkin noteerattiin ensimmäistä kertaa Helsingin pörssissä.” ArgonPro consulting training 11 Lähde: Neste Oil 1948 - 2008 (historiikki)
 12. 12. Velkaantumisaste (Gearing) (%) = Korolliset velat - likvidit rahavarat ArgonPro consulting training Neste konserni vuosina 1989...1996 12 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Pitkäaikainen vieras pääoma (Mmk) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Gearing (%) na na na 140 170 116 77 75 Lähde: Neste konserni tilinpäätökset Oma pääoma  Ylivelkaantuminen voi johtaa toiminnan loppumiseen!  Gearing >100% on kriittisen suuri millä tahansa yhtiöllä Esimerkki: Neste konserni 1989 - 1996
 13. 13. ArgonPro consulting training 13 KL 13.3.2013
 14. 14. ArgonPro consulting training 14 KL 17.11.2011
 15. 15. ArgonPro consulting training 15
 16. 16. Teoriaa, terminologiaa ja reunaehtoja Taloudellisen menestyksen mittarit? Kirjanpito ja talousjohtaminen Kassa ja kassavirta Kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ArgonPro consulting training Jatkoa seuraa… Johdanto Liikevaihto, hinnoittelu ja kustannus-rakenne 16
 17. 17. http://www.linkedin.com/in/timonurminiemi @TimoNurminiemi ArgonPro consulting training e-mail: timo.nurminiemi@kolumbus.fi

×