O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Lahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunasta

989 visualizações

Publicada em

Vuosituhannen alussa Suomi oli vielä maailman kärjessä ICT:ssä, mutta nyt muut menevät ohi vasemmalta ja oikealta. Miksi olemme tässä? Mitä on tapahtunut? Mitä pitäisi tehdä?

Publicada em: Internet

Lahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunasta

 1. 1. SUOMEN TULEVAISUUS OLEMMEKO JÄÄMÄSSÄ DIGIJUNASTA?! !!!! !!!!! ! Tuomo Luoma! 14.11.2014 !
 2. 2. EDESSÄ ON KOVAT AJAT!
 3. 3. Takana paljon paremmat
 4. 4. SUOMI ON SYÖKSYMÄSSÄ HISTORIANSA PAHIMPAAN LAMAAN. TALOUDEN MITTARIT KERTOVAT VAKAVISTA RAKENTEEL-LISISTA ONGELMISTA.
 5. 5. Suomen talous kehittyy selkeästi kilpailijoita heikommin!
 6. 6. Suomi ei ole leikannut läheskään niin Mutta heikko kehitys EI pJaOljoHnD kuUin muut. sopeuttamisesta, koska sitä ei ole tehty!
 7. 7. Tämän vuoksi talouselämän luottamus on pudonnut poikkeuksellisen matalalle
 8. 8. LUOTTAMUSINDEKSI 8/2014
 9. 9. Vaikka talous on romahtanut pahasti, ansiotaso on samanaikaisesti noussut selvästi! Julkishallinto on noussut palkkajohtajaksi
 10. 10. Ja työtunnit ovat siirtyneet julkiselle puollelle Vuonna 1975 yksityisen sektorin työlliset olivat 41 % koko väestöstä, kun ne vuonna 2013 olivat enää 34 %
 11. 11. Samaan aikaan Suomen huoltosuhde romahtaa pysyvästi Joka maksoi pienen eläkeläismäärän pienet eläkkeet Täällä oli paljon työvoimaa Joka maksaa 2x eläkeläismäärään itse itselleen rakentamat ennätyseläkkeet Täällä työvoimaa on paljon vähemmän
 12. 12. Kuntavero nousee 34,4%
 13. 13. ELÄKEMAKSUT NOUSEVAT AINAKIN 30%
 14. 14. HYVINVOINTIVALTIO TAANTUU 70-LUVUN TASOLLE.
 15. 15. HYVINVOINNIN TASO SÄILYY VAIN, JOS 2020 MENNESSÄ SYNTYY 200.000 UUTTA YKSITYISEN SEKTORIN TYÖPAIKKAA!
 16. 16. KASVU PITÄÄ LÖYTYÄ PK-SEKTORILTA JA UUSILTA ALUEILTA!
 17. 17. MAHDOLLISUUTEMME MISSÄ TAI MITEN ME VOISIMME PÄRJÄTÄ?
 18. 18. Digitalisoituminen muuttaa maailmaa nopeasti… MUTTA OLLAAN VASTA ALUSSA - Etlan raportti (6/2012) Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa
 19. 19. JOPA KOLMANNES (1/3) VIIME VUOSIEN BKT-KASVUSTA ON TULLUT ICT:N KÄYTÖN HYÖDYNTÄMISESTÄ.
 20. 20. ”Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) on merkittävin Suomen talouskasvuun 15 viime vuoden aikana vaikuttanut yksittäinen tekijä. Se on vastannut kahdesta kolmasosasta siitä teknologian kehityksestä, johon talouskasvu perustuu. Se on luonut 50% työn tuottavuuden ja 40% Suomen kokonaistuotannon kasvusta.” Aalto Yliopisto / professori Matti Pohjola 9/2014 Suomi uuteen nousuun –raportti ! ! !
 21. 21. !!! DIGITALISOITUMINEN ON UUSI MAHDOLLISUUS Euroopan komission varapresidentti Neelie Kroes 17.6.2014 Global E-commerce Summitissa: ”Digitaalisia palveluja hyödyntävät pienyritykset - kasvavat kaksi kertaa muita nopeammin, - vievät kaksi kertaa muita enemmän ja - luovat kaksinkertaisen määrän työpaikkoja.”
 22. 22. SUOMI TARJOAA HYVÄN KASVUALUSTAN !!! Suomen Digibarometri 2014: ”Suomella on maailman parhaat edellytykset laajenevasta ja syvenevästä digitalisoitumisesta hyötymiseen”
 23. 23. KAIKKI HYVIN?
 24. 24. EI!!!
 25. 25. YRITYKSET EIVÄT OLE PYSYNEET MUKANA KEHITYKSESSÄ! Etlan raportti ”Suuri Hämmenys” (6/2012) Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa ”Olemme huolestuneita Suomen digitaalisesta kehityksestä. ICT:n tuottajina emme ole enää lainkaan samanlaisessa asemassa kuin vielä muutama vuosi sitten”.
 26. 26. Julkistaminen 6.2. klo 13– Musiikkitalolla Helsingissä Aivot Tuomo Luoma Verkkoteoll. Reijo Paajanen Digile Jaakko Talvitie Digile Jukka Viitasaari Teknologiateoll. Jalat Mika Pajarinen Etlatieto Petri Rouvinen Etlatieto Janne Rajala Rajala Cons. Kirsi Juva Como Helsinki
 27. 27. 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Yritykset 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 17 Kansalaiset Ruotsi 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 7 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Julkinen 2 3 Ruotsi Ruotsi 6
 28. 28. MIKÄ MÄTTÄÄ?
 29. 29. ”Suomesta ei kannata viedä mitään hevosta pienempää konetta” - Tauno Matomäki - HISTORIAN RASITE • Suomi on ollut jalostusketjun alkupäässä • Brändit ja kaupalliset menestystarinat puuttuvat • Suomalaiset keksivät saunan, ruotsalaiset myivät sen
 30. 30. PÄÄTÖKSENTEON PERUSTEET JA ARVOT OVAT JUUTTUNEET 70- LUVULLE • Politiikkaa tehdään korporaatioiden ehdoilla • Ay-liike ei ole sopeutunut globalisaation tuomiin muutoksiin • Yrittäjistä on tullut uusi ”työväenluokka” ja virkamieskulttuurin uhri
 31. 31. Suomi on työryhmien ja raporttien luvattu maa. ”Kehitystyön raskaimmat resurssit menevät pohtimiseen, tuumaamista riittää, toimet vaan puuttuvat” ”Toteutukset pirstaloituvat moniksi pieniksi hankkeiksi, joita ei kukaan koordinoi keskenään”
 32. 32. Keskitymme teknologian kehittämiseen, kun pitäisi keskittyä sen hyödyntämiseen. ”Oleellista ei ole se tuleeko mökin mummolle tehokas laajakaista, vaan se, mitä palveluita hänelle voitaisiin sillä tuottaa”
 33. 33. Panostamme liikaa tuotekehitykseen kaupallisuuden ja asiakaskokemuksen kustannuksella. ”Budjetti ja osaaminen allokoidaan tuotekehitys-prosesseihin. Myynti ja markkinointi saavat murusia ja asiakkaiden ääni ei ole kuulu suunnittelupöytiin saakka”. ”Ruotsissa palveluiden osuus perinteisen teollisuuden liikevaihdosta on 33%. Suomessa 8%” (OECD)
 34. 34. Perinteinen yritysmaailmamme suhtautuu ylimielisesti digitalisoitumiseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin liiketoiminnassa. ”Digitalisoituminen nähdään enemmän uhkana ja yksittäisinä hankkeina, kuin strategisena mahdollisuutena” ”Internetin käytön hyötyjä ei ymmärretä. Ylimmän johdon suurin haaste on ettei nykyisellä osaamisella pysty tuottamaan riittävästi arvoa asiakkaille.
 35. 35. MITÄ / MITEN SITTEN PITÄISI TEHDÄ?
 36. 36. • Ennenäkemättömän kova kilpailu - vain parhaat pärjäävät!! – Liiketoiminta on koko ajan ja joka paikassa alttiina mistäpäin tahansa tulevalle kilpailulle! • Ei pikavoittoja - onnistuminen vaatii enemmän etukenoa, rohkeutta ja riskinottoa kuin ”fyysisessä maailmassa” !! • Kokeiluja, koska ei ole empiriaa – Kotler ei ole kirjoittanut yhtään kirjaa aiheesta! – Pärjäämisen keskiöön on noussut kyky käsitellä vastoinkäymisiä! • Globaalissa kilpailussa pärjäämisessä investoinnin merkitys on suurempi kuin fyysisessä maailmassa! – Suomalainen myytti liiketoiminnan kannattavuudesta alusta saakka?!! ! ASENNE! - TOSISSAAN! - ROHKEASTI JA RISKILLÄ! - INVESTOINNIN MERKITYS !
 37. 37. VAATIMATTOMUUS! EI KAUNISTA!! • Digitaalisessa liiketoiminnassa on vain yksi GLOBAALI maailma! • Siellä kukaan ei löydä ”kynttilää vakan alta” – eikä edes viitsi etsiä! • Globaalissa kilpailussa on vain yksi tavoite: OLLA MAAILMAN PARAS JA NÄYTTÄÄ SE!!
 38. 38. ! MAAILMALLE! HETI!!!! Pieni koti-markkina ! Globaali markkina! Pakko jos haluaa menestyä ja kasvaa!! Vaikeaa, koska kotimarkkinoilla ei ole harjoittelumahdollisuuksia!!
 39. 39. ! LISÄARVON! TUOTTAMINEN! Kun kaikkea on tarjolla enemmän kuin on kysyntää, on kyettävä tuottamaan asiakkaalle (lisä)arvoa, josta hän on oikeasti valmis maksamaan.! ! ! JOKU TUOTTAA JOKU KULUTTAA YOU
 40. 40. KUMPPANIT! ISOSTI JA OIKEAT KUMPPANIT! • Vaimon veljen pojan ”atk-osaaminen” harvoin riittää maailman valloitukseen! • Kontaktit ja maine! • ”Köyhällä on varaa ostaa vain parasta”!
 41. 41. VIESTINTÄ! ON MUUTTUNUT! • Yritys ei voi enää päättää, miten paljon se haluaa kertoa omista asioistaan.! – Sosiaalinen teknologia on mahdollistanut avoimen ja nopean tiedon kulun.! – Yrityksen joutuvat tekemään toiminnastaan läpinäkyvää ! – Asioiden piilottelusta tulee liian suuri riski yrityksen maineelle ja… ! – …2010-luvun markkinoiden sosiaalisessa ekosysteemissä maine ratkaisee.! • Ei yksisuuntaista tiedottamista, vaan vaikuttavaa dialogia! – Oikealle kohderyhmälle relevantissa kanavassa kiinnostavaa sisältöä! – Tarinoita, joihin kohderyhmä pystyy samaistumaan!
 42. 42. SOME! ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN!
 43. 43. JOHDON SITOUTUMIEN! STRATEGIATASON ASIA! • Hankkeet – suuret tai pienet – eivät onnistu ilman (ylimmän) johdon 100% sitoutumista! ! • ”Strateginen näkemys toimia verkossa puuttuu ja siitä johtuen kaikki muukin toiminta on käsittämätöntä tai puuhastelua.”! • ”Suurin haaste on johdossa, osaamisessa ja omistajissa.” ! • ”Johto ei ymmärrä murrosta missä elämme, digin osaamista ei ole ja omistajat eivät uskalla tai halua panostaa kasvuun.”! • ”Vain sellaiset muutokset voivat onnistua, joilla on tarvittavaan toimintaan johdon sekä ymmärrys että 100% tuki.”! ! - Kolmen alan suomalaisen huippuasiantuntijan kommentteja!
 44. 44. ! JOHTAMINEN! DIGIMAAILMASSA JOHDETAAN MILLENIAALEJA! • Asioiden ja järjestelmien johtamisesta ihmisten johtamiseen ja lisäarvon tuotantoon.! • Menestymisen keskiössä ei ole kyky kontrolloida liiketoimintaprosesseja, vaan kyky sopeutua muutoksiin nopeasti.! • Työn tekemisen ja johtamisen malli muuttuu! – Läsnäolon mittaamisesta tuloksiin! – Kontrolloinnista luottamukseen! – Salailusta läpinäkyvyyteen! – Toimenkuvista visioon! – Peräpeilistä tulevaisuuteen ! – Arvostelusta kannustamiseen!
 45. 45. KÄYTTÄ- JÄKOKEMUS! TÄRKEIN OSTOPÄÄTÖKSEEN VAIKUTTAVA TEKIJÄ! Kun on varaa valita, niin miksi ostaisimme kaupasta, josta saatu kokemus on huono? ON IHAN SAMA MITÄ RATKAISUJA ON TAUSTALLA! JOS LIIKETOIMINTAA EI SUUNNITELLA ASIAKAS KESKIÖSSÄ!
 46. 46. Jääkiekon MM-kisoissa 2003 Suomi johti Ruotsia vastaan toisen erän puolivälissä 5-1. Mutta Ruotsi voitti 5-6, kun Suomi menetti täydellisesti otteensa pelistä. Lopussa Leijonille tarjottiin vielä mahdollisuus tehdä tasoitus ylivoimalla, mutta joukkue oli menettänyt täysin itseluottamuksensa. Elämmekö verkkokaupassa samanlaisessa tilanteessa, kuin Leijonat 2003? Katso video: https://www.youtube.com/ watch?v=BoK_bXpTQ4U
 47. 47. OLKAA ROHKEITA!! KOKEILKAA UUSIA ASIOITA.! HYÖKÄTKÄÄ JA LAUKOKAA, PUOLUSTAMALLA EI TEHDÄ MAALEJA.!
 48. 48. Kaikki mikä on mahdollista digitalisoituu! Koska se on nopeampaa, parempaa ja edullisempaa
 49. 49. KIITOS! +358 400 434760 tuomo.luoma@gmail.com @tluoma fi.linkedin.com/in/tluoma/

×