O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Revidering iso 9001 och dokumenthantering (140506)

1.084 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

Revidering iso 9001 och dokumenthantering (140506)

 1. 1. Revidering av ISO 9001 Kvalitetsledning Tina Bohlin 2014-05-06
 2. 2. 2 Agenda 1. Vad är kvalitetsledning och ISO 9001? 2. Varför revidering? 3. 7 större förändringar med fokus på dokumenthantering 4. SIS/TK 304 Kvalitetsledning
 3. 3. 7 Kvalitet ”Tillgodose kundernas behov (uttalade och outtalade) och infria deras (realistiska) förväntningar.” Säkerställs genom att:  Ta reda på kundernas behov och förväntningar  Sätta upp mål för hur kundernas behov ska uppfyllas  Mäta om vi uppnår kvalitetsmålen  Rätta till brister i kvaliteten
 4. 4. 8 Har vi råd med hög kvalitet? ……eller är det bristande kvalitet vi inte har råd med?
 5. 5. 9 Kvalitetsbristkostnader Rättning av fel och omarbete Hantering reklamationer och klagomål Kassationer ------------------------------------------------------------ Väntetid/förseningar/onödig tidsåtgång Felanalyser Bristande planering Ineffektiva system & angreppssätt Medarbetarnas outnyttjade kreativitet Merarbete/”vardagsfel”, ”Så har vi alltid gjort.” Inköpta varor och tjänster som inte uppfyller ställda krav Badwill / förlorade intäkter Bundet kapital (fakturor ligger obetalda medan kunden väntar på rättelse / för stora lager)
 6. 6. 10 Kvalitetsutveckling – en vinna-vinna situation  Kunden – behov tillgodoses på ett bättre sätt  Medarbetarna – färre saker går fel, arbetet uppskattas och kompetensen tas tillvara  Ägarna – kostnaderna minskar och intäkterna ökar
 7. 7. ISO 9001:2015
 8. 8. Principer för LVI (SS-ISO 30300:2011) 1. Kund- och intressentfokus 2. Ledning och redovisningsförmåga 3. Evidensbaserat beslutsfattande 4. Medverkan 5. Processinriktning 6. Systembaserat ledarskap 7. Ständig förbättring SS-ISO 9001:2008 1. Kundfokus 2. Ledarskap 3. Faktabaserade beslut 4. Medarbetarnas engagemang 5. Processinriktning 6. Systemangreppssätt för ledning 7. Ständig förbättring 8. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
 9. 9. ISO 9001 – historik och framtid  Utgåva 1 – ISO 9001:1987  Utgåva 2 – ISO 9001:1994  Utgåva 3 – ISO 9001:2000  Utgåva 4 – ISO 9001:2008  Utgåva 5 – Revidering 2012  Publicering sep. 2015 13
 10. 10. Varför revidering? ISO 9001 behöver:  möjlighet att integreras med andra ledningssystem  grund för de kommande 10-15 åren  möta komplexa organisationer  försäkra sig om att standarden möter alla olika användare  öka organisationernas möjlighet att tillfreds- ställa kundernas behov
 11. 11. Vägen fram till ISO 9001:2015 Olika steg till publicerad standard WD CD DIS FDIS IS maj 2013 maj 2014 feb. 2015 sep. 2015 dec. 2012 maj 2012
 12. 12. 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Allmänna krav 4.2 Dokumentationskrav 5 Ledningens ansvar 6 Hantering av resurser 7 Produktframtagning 8 Mätning, analys och förbättring ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 4 Context of the organization 5 Leadership 6 Planning 7 Support 8 Operation 10 Improvement 9 Performance evaluation
 13. 13. 7 större förändringar i ISO 9001:2015 Ökat fokus på ledarskap Bredare strategiskt grepp Process- arbetet Risk- hantering Ändrings- hantering Kontroll av externa produkter och tjänster Tjänste- orientering & dokument- hantering 29
 14. 14. Mindre dokumentkrav  Begreppet styrande/redovisande dokument borttaget 3.11 dokumenterad information information som ska styras och underhållas av en organisation (3.01) och det medium på vilket den finns  Kap. 4.4 Quality management system and its processes ”The organization shall maintain documented information to the extent necessary to support the operation of processes and retain documented information to the extent necessary to have conficence that the processes are being carried out as planned”  “Kvalitetsmanual” borttaget 43 Ökat fokus på ledarskap Bredare strategiskt grepp Process- arbetet Risk- hantering Ändrings- hantering Kontroll av externa produkter och tjänster Tjänste- orientering & dokument- hantering
 15. 15. Dokumentkrav idag  Kvalitetspolicy, kvalitetsmål och kvalitetsmanual  Dokumenterade rutiner (6 st. krävs)  Redovisande dokument (17 st. krävs)  Dokument (inkl. redovisande) som organisationen fastlagt är nödvändiga för att säkerställa att processerna planeras, genomförs och styrs på ett verkningsfullt sätt, t.ex. processbeskrivningar och instruktioner 44 Ökat fokus på ledarskap Bredare strategiskt grepp Process- arbetet Risk- hantering Ändrings- hantering Kontroll av externa produkter och tjänster Tjänste- orientering & dokument- hantering
 16. 16. ISO 9001:2015 Tidplan May 2013 CD (Committee Draft) May 2014 DIS (Draft International Standard) February 2015 FDIS (Final Draft International Standard) September 2015 Published International Standard 201520142013
 17. 17. Från Sverige till världen 56 ISO TC 176 94 P- & 24 O-members Canada ordförande & sekretariat SIS TK 304 Universitet och högskolor Företag Intresseorganisationer Myndigheter Övriga
 18. 18. SIS/TK 304 Organisation SK 2 Kvalitetssystem SK 3SK 1 Begrepp och terminologi AU Arbetsutskott Stödjande teknik TK 304 Kvalitetsledning 1.1 Begrepp och terminologi 2.1 Tolkningsfrågor 2.2 ISO 9001 & ISO 9004 2.3 Kommunikation och produktsupport 3.1 Kompetensförsörjning 3.2 Validering av individuell kompetens 3.3 Revision 3.4 ISO 10000-serien 3.5 Utbildning
 19. 19. SIS/TK 304 Kvalitetsledning Arbetslivsresurs AR, Billerud Korsnäs, Bureau Veritas Certification, CANEA Partner Group, Det Norske Veritas Certification , Deva Mecaneyes, Ericsson, European-Quality Scandinavia, Försvarets Materielverk FMV, Gidlöf Consulting, Goodpoint, GR Avd Meritea, Göteborgs Universitet, Intertek Certification, ISS Facility Services, Linnéuniversitetet, Lyreco, Nogap, P & L Nordic, Posten, Resalus, Riksbyggen, Ringhals, Sandvik, Sandvik Machining Solutions Sverige, Sandvik Materials Technology, SFK Certifiering, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SSC Swedish Space Corporation, Statens institutionsstyrelse, Stockholm Vatten, Stora Enso, Strålsäkerhetsmyndigheten, Swedac - Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll, Swedish Tissue, Thörn & Co, Trafikverket, Vattenfall Research and Development, Volvo Personvagnar, Volvo Technology, Västra Götalandsregionen, Qualineer
 20. 20. Vill du veta mer? Projektledare Tina Bohlin Tel. 08-555 520 58 E-post: tina.bohlin@sis.se 2014-05-03 62
 21. 21. 63

×