O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Xml tilltro

606 visualizações

Publicada em

Hur kan man nyttja XML-dokument i eboksproduktion?

Publicada em: Aperfeiçoamento pessoal
  • Login to see the comments

Xml tilltro

  1. 1. Hur kan man nyttja XML-dokument i eboksproduktion? En presentation om: …aspekterna på XML- märkt data i en eboksproduktion …lämpligt program som sköter processen med XLM som grund i en eboksproduktion 2012-­‐11-­‐05   1(9)
  2. 2. Detta är XML, eXtensible Markup Language: 1.  Märkspråk, anger en struktur. Från 1998 2.  Koden läsbar av både människor och program 3.  Passar hierarktiskt organiserad text 4.  Oberoende av alla hårdvaru- och mjuk- varusystem 5.  Syntaxen, taggarna, måste vara korrekta 6.  Ett utbyggbart språk 7.  Passar ett automatiserat och effektiviserat produktionsflöde 8.  Valideras enligt en definition 9.  Framtidssäkrad rådata 10.  XML-data kan sammanföras med andras råmaterial 11.  Ändra i XML-koden, grunden, så ändrasCharlotta Gyllenhammar 1993 på flera utdata 2
  3. 3. Syntaxen för XML:Grundsyntaxten i XML:<name attribute="value">content</name>Första raden är en deklaration, resten märkta koder i hierarkiskordning med ordentliga sluttaggar. Ett stegs indrag för varje nynod i hierarkin. XML-märkningen måste vara “well-formed” och“valid”.<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><boksamling> <bok sprak="engelska"> attributet = sprak, värdet = engelska <titel>XSLT Cookbook</titel> <forfattare>Sal Mangano</forfattare> </bok> <bok sprak="svenska"> <titel>Vad är XML</titel> <forfattare>Karin Gustafsson</forfattare> </bok></boksamling> 3
  4. 4. XML är märkt rådata som bl.a. behöver en stylesheet, XSL: XSL är en stylesheet som anger hur XML ska se ut. XML kräver ett schema (W3C XML Schema) eller en definition (DTD) för att bli förstådd XSLT och Xpath behövs också för bearbetning och konvertering av XML-data Man kör XML-koden genom en tolk, parser, för att förstå innehållet 4
  5. 5. XML-filerna Konverteras med XSL Efter uppmärkning och validering av XML-filen görs en konver- tering. Då matchas XML-filen sekvensiellt. En parser används för att tolka filerna. XSL, stylesheet, består av: •  XSLT - språk för transformering •  XPath – språk för navigering •  XSL-FO – språk för formatering Som resultat ur konverteringen får man fram XHTML-fil och CSS till ebok. Utdata från XML-kodad data kan användas till mycket och återanvändas: En katalog, en webbsida, en pdf, teknisk dokumentation, adressetiketter, en app, e-handelslösningar och mer. 5
  6. 6. Programmet som löser allt:Oxygen XML Author är en kraftfull ”cross-platform application “ som löseralla delar i processen att förvandla råtext (.txt) till e-bok (.epub)Man behöver inte kunskaper i XML-märkning utan kan skriva i editorn direkt.Det går att dölja taggarna när man redigerar XML-dokument.Oxygen säljs på licens för cirka 2.450 kronor. Fungerar både på Mac och Pc.Oxygen använder sig av det standardiserade schemat DocBook.DocBook 5.0 är ett XML-schema sammansatt av en samling standarder sattaav branschen. DocBook är strikt strukturerad och används företrädesvis förmjukvaru- och hårdvarupublikationer samt när man har stora kvantiteter text. 6
  7. 7. Programmet är “WYSIWYG” 7
  8. 8. Hjälp med eboksproduktion?Kontakta Karin Gustafsson,karin@tilltro.se för offert. 8
  9. 9. Länkar, referenser http://www.xml.com/ http://www.w3.org/standards/xml/ http://www.w3schools.com http://www.oxygenxml.com http://www.docbook.org/ 9(9)

×