Anúncio
đau ngực.pdf
Próximos SlideShares
ngất.pdfngất.pdf
Carregando em ... 3
1 de 1
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

đau ngực.pdf

  1. ĐAU NG C 1-3 ĐAU NG C Nguyên nhân tim m ch R i lo n Đ c đi m tiêu bi u & Phương pháp ch n đoán Đau th t ng c không n đ nh Đè n ng sau xương cSc ,hàm, tay trái 30’ khó th , vã m hôi, bu n nôn,nôn ckhi g ng s c;TNitroglycerin/ngh ngơi;tuy nhiên dùng NTG khoa c p c u k ph i là ch đ nh đúng trong ĐTN; ĐTĐ bi n đ i (STT/c,T đ o ngư c) NMCT Tương t như ĐTN nhưng c cư ng đ th i gian. Troponin ho c CK-MB . VMNT Viêm Đau nhóiScơ thang, c khi hít th , Tng i cúi ra phía trư c. Ti ng c màng ngoài cơ - màng tim. ĐTĐ bi n đ i (ST chênh lên lan t a PR T). Tràn d ch màng ngoài tim. ngoài tim N u viêm cơ tim, tương t như trên c Troponin tri u ch ng suy tim và T EF. Bóc tách Kh i phát đ t ng t, đau như xé rách, dao đâm (LR= 0.3), trư c, sau, gi a đ ng m ch ch xương vai. THA hay h HA. HA không cân đ i (20 mmHg) ho c thi u h t m ch (LR=5.7), tri u ch ng TK khu trú (LR= 6), h ch , trung th t dãn r ng trên XQ (LR= 0.3); lòng gi trên CĐHA. (JAMA 2002;287:2262) Nguyên nhân do ph i R i lo n Đ c đi m tiêu bi u Ch n đoán Viêm ph i Đau ki u màng ph i; khó th , s t, ho, đàm.cnh p th , ran n . Thâm nhi m trên XQ Viêm màng ph i Đau chói ki u màng ph i. Ti ng c màng ph i TKMP Kh i phát đ t ng t, đau chói ki u màng ph i. Gõ vang, TRRPN. TDMP trên XQ. T c m ch ph i Kh i phát đ t ng t đau ki u màng ph i. cnh p th nh p tim, T SaO2, ĐTĐ (Tr c ph i, Block nhánh ph i, T đ o ngư cV1–V4, ST chênhV1–V3). CTA. Tăng áp ph i Đau ki u đè n ng, khó th . T SaO2, ti ng T2 m nh, T3 và/ho c T4 bên ph i. Nguyên nhân tiêu hóa R i lo n Đ c đi m tiêu bi u Ch n đoán Trào ngư c Nóng rát sau xương c, v chua mi ng, . c sau ăn, khi n m; th c qu n T b i thu c kháng acid. N i soi, đo áp l c TQ, đo pH. Co th t th c qu n Đau d d i sau xương c. c khi nu t, T b i NTG/Ch n calci. Đo áp l c TQ HC Mallory-Weiss Nôn d d i. N i soi. HC Boerhaave Nôn d d i. Đau n ng, c khi nu t. Tràn khí dư i da, tràn khí trung th t rõ trên CT ng c. Loét d dày tá tràng Đau thư ng v , Tb i thu c kháng acid. XHTH. N i soi, tìm H. pylori. B nh lí m t Đau HS ph i, bu n nôn/nôn. c th c ăn d u m . Siêu âm, XN ch c năng gan. Viêm t y Khó ch u vùng thư ng v /sau lưng. c amylase lipase; CT b ng. Cơ xương kh p và nguyên nhân khác R i lo n Đ c đi m tiêu bi u Ch n đoán Viêm s n sư n Đau chói khu trú. c khi v n đ ng. Đau tăng khi s n n. Zona th n kinh Đau d d i m t bên cơ th . N i m n nư c trên da theo s i TK c m giác Lo l ng “Đau th t l i” Ti p c n ban đ u • B nh s t p trung: tính ch t m c đ n ng c a đau ng c; v trí hư ng lan; y u t làm tăng gi m; th i gian, t n su t ki u đau; hoàn c nh xu t hi n; tri u ch ng kèm theo • Khám th c th : các d u hi u s ng (bao g m huy t áp c 2 tay), ti ng ng a phi, ti ng th i, ti ng c ; d u hi u b nh m ch máu (ti ng th i ĐM c nh/đùi, m ch y u), d u hi u suy tim; khám ph i b ng; khám thành ng c đ xem cơn đau xu t hi n hay không • ĐTĐ 12 chuy n đ o: trong 10’ ;đ i chi u ĐTĐ trư c đó hi n t i; xem xét các CĐ phía sau (V7–V9) đ phát hi n NMCT thành sau n u có HC vành c p nhưng ĐTĐ không bi u hi n • Men tim (Troponin, CK-MB): là XN ti p theo, 6–12h sau khi có tri u ch ng Troponin (I/T): có đ nh y đ đ c hi u cao nh t; bách phân v th 99. phát hi n NMCT 3–6h sau t n thương, đ t đ nh sau 24h, có th còn cao sau 7–10 ngày NMCT không ST chênh XN có đ nh y cao: đ nh y đ đ c hi u 90–95%; đ nh y 85% trong 3h khi tri u ch ng kh i phát (NEJM 2009;361:858, 868) .(+) gi (không có BMV): viêm cơ tim/b nh cơ tim nhi m đ c, suytim n ng, cơn THA, t c m ch ph i, SHH n ng, ch n thương tim/chuy n nh p, NT huy t, XH dư i nh n, thi u máu c c b ,?suy th n(Tđ thanh th i, b nh cơ xương v i các nh i máu nh ) CK-MB: đ nh yđ c hi u th p hơn (cơ xương,lư i,cơ hoành,ru t,t cung,tuy n ti n li t) • XQ ng c; phương ti n CĐHA khác (SÂ tim, CTA..) đư c ch ra d a trên b nh s , khám lâm sàng và XN ban đ u • CT m ch vành: 12 k có BMV S 0% HC vành c p; 12 có xơ v a S 17% HC vành c p;n u có h p đáng k cũng ch 35% có HC vành c p (JACC 2009;53:1642). t t đ lo i tr .
Anúncio