Anúncio

Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain

Gastprofessor at Vrije Universiteit Brussel em Vrije Universiteit Brussel
2 de Dec de 2020
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Próximos SlideShares
125  23 jaar oude betonweg geschikt voor de toekomst125 23 jaar oude betonweg geschikt voor de toekomst
Carregando em ... 3
1 de 2
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Thierry Debels(20)

Último(20)

Anúncio

Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain

  1. Koninklijkkasteel. Toegankelijkmakenondergrondse tunnel. BRU-2020-220069-porfier-023-BC. Art. 1 Leverenenplaatsen porfiersteenslag. Leverenenplaatsen van porfiergeschikt voor oprit, sierperkenstraatlaag klinkers. Productnaam Gravé-porfier-gravier Type Siergrind Categoriegrootte SMALL Formaat 2/6 mm Kleur Grijs/blauw Toegankelijkmakenvan perronbeddingineenondergrondse gaanderij overeenbreedte van 2 m en eenlengte van 28 m. Voor het aanbrengenvan de porfierwordt de te behandelenzone gevrijwaardvan het aanwezige grove steenpuin.De grove stukken steenwordennaast de te behandelenzone gelegd. Verdichten, trillenvande zone met eentrilplaat. Aanbrengenvan eenlaag porfiermin5 cm , max 10 cm, uit de afgewerkte zone mogengeen steenrestenzicht-of voelbaarzijn. Het porfierwordt via luchtschacht vanaf parking in gaanderij gestort waarna het dientverdeeldte wordendoor middel van kruiwagens. De gaanderijis slechts toegankelijkmetkruiwagens. 28 x 2 x 0.10 = 5,600 m³ 4 x 2 x 0.10 = 0,800 m³ Bovengrondse schacht
  2. schacht Gaanderij. De offerte dient ondertekend te worden ingediend opgesteld op officiële offerte document aannemer met vermelding van adres, telefoonnummer, btw nr. Bedrag zonder en met btw(21%). Prijsopgave. Art. 1 Leverenenplaatsen porfiersteenslag totaal FH 6,400 m³
Anúncio