O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Abaka 22 04-2013

1.046 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Abaka 22 04-2013

 1. 1. Ha3asdani yv ardyrgri par2ras6dijan ba,d0nagadarnyrov5 qorhur6taranagannyrov5 naqararnyrov5mi]azca3in gazmagyrbov;ivnnyrovnyrga3axovxi[nyrov yv 3a3dni temkyrovnyrga3ov;yan5 Yryvani Garen Dymirj6yani anovan marzahamyrca3in sra6hin me] dy.i ovnyxav naqacah Syr=Sarcsyani yrtmnagalov;yan araro6.ov;ivnu1Naqacah Sarcsyan sdan2nyxHa3asdani Hanrabydov;yan naqa6cahi ba,d0nu` =o.owovrtin dova/hydyvyal yrtmamp7 8Sdan2nylow Ha63asdani Hanrabydov;yan naqacahiba,d0nu` g4yrtnovm anwyrabah0rengadaryl Sahmanatrov;yan bahan]6nyru` 3arcyl martov yv ka.akaxiiiravovnknyrn ov azadov;ivnnyru5 aba6howyl Hanrabydov;yan angaqov;ivnu5dara/ka3in ampo.]aganov;ivnu yvanwdancov;ivnu` i ‘a-s Ha3asdaniHanrabydov;yan yv i par0rov;ivn Ha63asdani Hanrabydov;yan =o.owovr6tin1Ba,d0ni sdan2nman 2008-i avan6to3;i hama2a3n` HH naqacah Syr=Sarcsyan yrtmnagalov;ynen ydka3xylyx Y-aplovr ban;eon1 Yrgri.ygawaru 3arcanki dovrk madovxyxirynx gyanku ha3ryniki angaqov;yanhamar zohapyra/ ha3ortinyrov 3i6,adagin1 Hanrabydov;yan naqa6cahu /a.ignyr tra/ e Wazcen Sar6cusyani5 Antranig )zanyani ,irim6nyrovn5 aba badvo3 bahagaqovmpiov.ygxov;yamp /a.gybsag tra/ ar6xaqyan hyrosamardi zohyrov 3i,a6dagu 3avyr=axno. 3ov,ar2anin1Hn[yx _obyr; Amirqanyani 8Yra6zi im yrgir5 ha3ryni9 sdy./acor6/ov;ivnu yv drovyxav qorhrtan,a6gan hrydana3in hamazarg1A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R JL X & T A R I J I U 1 8 8 3 : R K O U < A B J I % 2 2 A P R I L 2 0 1 3• V O L . X X X V I , N O 1 8 8 3 • L U N D I , 2 2 A V R I L 2 0 1 3 • M O N D A Y , A P R I L 2 2 , 2 0 1 3Canada3i me] :ovrkio3 tysban :ovn6ja Babali 3a3darara/ e5 or Ha3ox Xy6.asbanov;yan harxu gu tanta.yxne;ovrk6canadagan a-yvdra3in 3arapy6rov;ivnnyrov zarcaxovmu1 8S;iwun Har’u6ri ga-awarov;yan oro,ovmu` 1915-i ha3y6rov ]artyru )smanyan ga3srov;yan me]oragyl ipryv xy.asbanov;ivn gu qo[unto6dyn garo.agan ,ahaved a-yvdra3in3arapyrov;ivnnyru1 :ovrkian Canada63en agngalik ovni1 Aniga lovr] 3a3da6rarov;ivn e yv an bedk e himnova/ ulla3badmagan ‘asdyrov wra395 usa/ e an1S;rv Sargs;an ;rdmnakalouj;nhn ;tqaz;l;z :®ablour panjhon~ransoua Ølant Faoz Z;[aspanouj;an v.toumeqrhakanazn;lou famar ªmi=in bana];uº gta‘ hFransa3i me] Ha3ox Xy.asbanov;yan =qdovmu kreaganaxno. nor0renki me]5 or havanapar a,nan bidi nyrga3axovi qorhrtarani wa6vyraxman5 8Ha3ox Xy.asbanov;ivn9 2yvagyrbovm bidi [ulla35 saga3n5anor =qdovmu 3anxacor/ov;ivn bidi hamarovi1Fransa3i naqacah Fransova )landu5 or naqundragan ,r]anin me]qosdaxa/ er Ha3ox Xy.asbanov;yan =qdovmu kreaganaxno. nor 0renkuntovnylov5 a3t gyrbow gu ‘or2e ,r]anxyl Sahmanatragan qorhovrtingo.me naqort 0renku [y.yal 3a3dararylov oro,ovmu1 8A3sbisow` Fransa3inaqacahu 8Mi]in pana2yv9 cda/ e Ha3ox Xy.asbanov;ivnu =qdo.nyrubad=ylov hamar` Yvromiov;yan 0renstrov;yan mi]oxow za3n 3armarxnylowFransa3i 0renstrov;yan1 Fransagan nor 0renkin me] 8Ha3ox Xy.as6banov;ivn9 2yvagyrbovmu bidi [3i,adagovi5 saga3n anor =qdovmu 3anxa6cor/ov;ivn bidi hamarovi56 cra/ e ;rkagan ;yr;u1Usd ;yr;in` nor 0rinaci/u bidi himnovi 2008 No3ympyr 28-in YM go.meuntovnova/ <r]anaga3in ‘asda;ov.;in wra35 orovn me] martgov;yan temgadarova/ 3anxacor/ov;ivnnyrov =qdovmu bad=yli e YM dara/kin1Ganatai Mardou Irauounqn;rouJangarane piti pafh 1915-idhpq;rou z;[aspanoujiunorakoume8Canadiun “ress9u gu dy.ygaxne ;e 3a-a]iga3darvo3n un;axkin Ovini’egi me] paxovylik MartovIravovnknyrov :ancaranu 0smanyan ;ovrkyrovgo.me ha3yrov godora/nyru bidi ,arovnage oragylorbes xy.asbanov;ivn5 haga-ag :ovrkio3 go.mepanyxova/ jn,ovmnyrov1Noraga-o3x ;ancarani dn0ren Klin; Karl3a3dna/ e ;e` 8:ancarani paxovmen ydk Ha3oxXy.asbanov;yan masin dy.ygov;ivnnyr bidi nyr6ga3axovin xovxasrahnyrov me] yv 1915-i tebkyrubidi go[ovin irynx anovnow` xy.asbanov;ivn91 Ana3s 3a3dararov;yamp ‘oqatar2a/ gulla3 Cana6da3i m0d :ovrkio3 tysban :ovnja Babali 3a3da6rarov;ivnu5 ;e Canada3i ga-awarov;yan go.meA7 A,qarhamardi darinyrovn ha3yrov godora/uxy.asbanov;ivn oragylov oro,ovmu grna3 =qdaganantratar2 ovnynal ;ovrk6canadagan a-yvdragan3arapyrov;ivnnyrov wra31 An gavylxne ;e Cana6da6:ovrkia darygan cor/a-nov;ivnnyrov m0d 2.5milia- dolari daro.ov;ivnu /racrova/ e 3a-a]i6ga3 kani mu darinyrovn par2raxnyl min[yv 10milia- dolari1 :ovrk tysbanu n,a/ er nayv5 ;egu xangar Canada3i ga-awarov;ynen 8=es;9 musdanal 8a3s iratar2ov;ivnnyru anxyali me] 2cylovmasin91<ar7 e] $ªBar;uº .mbain ;rdmna®oujiune ;uR& |owfannis;ani Moskoua m;knoumeMin[ Abril 96in Naqacah Sarcsyan gu ga6darer ir yrtmna-ov;yan hantisavor araro6.ov;ivnu5 no3n adyn5 Raffi #owhannesyani clqa6vora/ 8Paryv9 ,ar=ovmin hydyvo. 30 hazarnox=o.owovrt Azadov;yan hrabaragin wra35 gnka6ha3rov;yamp Raffi #owhannisyani5 ovqda-ov;ivngu gadarer bahbanylov “ydrovar 186i 8ha3 =o.o6wovrti 3a.;anagu91 Havaki un;axkin #owhan6nisyan gu 3a3dararer ;e bidi mygner Mosgova yvir hantibovmnyrovn masin bidi zygovxer Ovrpa;512 Abrili havakin1 Pazmov;ivnu aba gu ,ar=ertebi ?i/y-nagapyrt5 saga3n osdiganov;ivnunaqabes 3a3darara/ er ;e ‘ag bidi ullarPa.ramyan bo.odan yv ovrymn anonk bedk er a3ljampow yr;a3in Nahadagax #ov,ar2anu1 Bada6hyxav anqovsa’ylin` paqovm osdigannyrov hyd5saga3n parypaqdapar mia3n meg an2i temki ;y;yvwiravorankow wyrahasdadovyxav qa.a.ov;ivnu1#a]or 0ru #owhannisyan ir undaniki antamny6rovn hyd mygnyxav Mosgova ovr hantibovm ovnyxavardasahmanyan m,agov;a3in gabyrov war[ov;yanbyd Wladimir {y-nowi hyd yv no3n 0ru wyra6tar2av Yryvan1
 2. 2. 98 darinyr a-a] ha3ov;yantem ganqam,agova/ 3sdaghrahancnyrow yv bydagan0ren/racrova/ arivnali y.y-na6cor/ov;ivn mu gadarovyxav5 orir /avalow5 hre,a3nov;yamp yvwa3racov;yamp5 in[bes nayvo.pyrcagan hydyvanknyrovahavorov;yamp naqun;ax [ov6ner o[ mia3n ha3 =o.owovrti5a3lyv hama3n a,qarhi =o.o6wovrtnyrov badmov;yan me]1My/ Y.y-nu a3nbes ganqa6/racrova/ ov ha,ovargova/ er5or my/ arhavirken hra,kow‘rgova/ ha3ov;yan mazabovr/pygornyru [garo.ana3in ov,kical irynx sdaxa/ harova/en5a3l 2ovlovein yv gorsnxneinirynx azca3in inknov;ivnu5 yva-3aved gorsnxovxa/ ulla3inirynx ka.akagan cor/ov6neov;yan ovnagov;ivnu1Saga3n wyra/nova/ ha3ov6;ivnu5 orbes havakagan azcyv ipryv bydov;ivn5 wyraha6vakylow ir ov=yru ov wyragaz6magyrbovylow` 3a]o.yxav abrilov co3adyvyl yv wyrata-nalmi]azca3in ka.akagan ;ady6rapym5 ir 2a3nu par2raxnylovyv hasdadylov hamar5 or mynkipryv =o.owovrt gu ,arovnagynkmyr 3avyr=agan yr;u yv wj-a6gan gamkow gu ba3karink wy6radiranalov myr artar yvan=amanxyli iravovnknyrovn1T=paqdapar a3s 0ryrovn598 darinyr ydk tar2yal )s6manyan ga3srov;yan bydaganmykyna3in =a-ancortnyru no3n[ariku gu hydabntyn sovria6ha3 gazmavorova/ yv hasdad6ova/ ma3r ca.ov;i hanteb5unttimanalow Sovrio3 i,qanov6;ivnnyrovn yv darpyr pno3;i0=antagov;ivnnyr ha3;a3;y6low absdampnyrovn ov hama62a3nov;ivnnyr gnkylow kivrdy6rovn hyd1 A3s0r` )smanyanga3srov;yan =a-ancortnyruSovrio3 badyrazmi qovjaba63in wijagen 0cdovylow5 gu/racryn Haleben ardaksylavyli kan 60 hazar ha,ovo.ha3 hama3nku5 orbeszi a3s6bisow wyraxovxa/ ullan Xy6.asbanov;yan himnagan yvgaryvor ‘asdyren megu5 orn eSovriaha3ov;yan yv masnavo6rapar Halebaha3ov;yan a-ga63ov;ivnu1Mivs go.me5 ;ovrk bydov6;ivnu xa3s0r ir polor hnara6vorov;ivnnyru i sbas tnylow gu,arovnage Ha3asdani ,r]a6’agman yv dndysagan gu.6ziaxovmu5 a-avyl` mi]azca63in daro.ov;yamp myr yrgrimygovsaxman mido. ir ka.a6kaganov;ivnu5 dyvapar ]ana6low >arapa.i harxi sy’aganha3awnas lov/ovmu bardat6rylov5 an,ov,d i nbasd Adur6be3janin1 No3nbes Ancara5a3s0r ovraxman ka.akaga6nov;ivnu gu ware ir bydaganampo.] war[amykyna3ow5 irbadmacidagan himnargnyrow5zancova/a3in karozami]oxny6row5 mamovlow5 hy-ovsdady6sov;yamp yv hamaxanxow5 ov3ama-0ren gu myr=e My/ Y.y-6ni a-n[ov;yamp ir badmaganbadasqanadovov;yan sdan26novmu5 oru agn3a3d e :ovrkio3yv Adrbe3jani ga-awaraganyv o[ ga-awaragan gazmagyr6bov;ivnnyrov hamady. ov=yrowba3karylov xangov;yampu` Ha63ox Xy.asbanov;yan jana[manbahan]nyrovn tem1Saga3n Ha3ox Xy.asba6nov;yan ganqa/racrova/ yv;ovrk bydagan avacaniingo.me gazmagyrbova/ ullaluanwijyli abaxo3xnyrow has6dadacrova/ e hsga3a;iv ar6qivnyrov yv ‘asda;ov.;yrovme]5 haga-ag :ovrkio3 ,arov6nagagan =qdovmnyrovn1 Wyr6]in kani mu dasnamyagnyrovnmi]azca3in cydni wra3 yv no36nisg oro, [a’ow :ovrkio3 me]ar2anacrova/ Ha3ox Xy.as6banov;yan jana[ovmu5 orbesartivnk myr wyrabra/ =o.o6wovrti bahan]adirov;yan ]an6kyrovn5 xart cry;e sahma6na’agova/ gu mna3 mdavora6gan5 gr;agan yv arovysdi /i6ryren nyrs5 ar=ananalow ka6.akagan ,r]anagnyrov mia3nl-ov;yan5 i ha,iv irynx tiva6nacidagan yv dndysagan ,a6hyrovn1Ovsdi nyrga3 mi]azca3inka.akagan anxovtar2yrovnme] ha3asbanov;yan jana[ovmnov hadovxovmu anhra=y,d yn o[mia3n ha3ov;yan hamar5 a3lnayv hama3n a,qarhi5 orbes6zi abaca3in nman anmart6ga3in ojrararknyr [grgnovin1Wyr]yrs Yryvani me] dy.iovnyxa/ Ha3ox Xy.asbanov;ivnmardahravernyr harivramyaginaqa,ymin pnapanow gazma6gyrbova/ mi]azca3in cida6=o.owu tar2yal hasdadyx5 ormynk unthanrabes gu ,arov6nagynk mnal sovci5 wyr3ov,i5 yvocygo[agan 2y-nargnyrov ta6sagan gazmagyrbov;yan ny.sahmannyren nyrs1Bedk e imanal or nma6n0rinag m0dyxovmu bidi [/a6-a3e Xy.asbanov;yan hariv6ramyagi ka.akagan nbada6gin5 kani or Ha3 =o.owovrtimy/ Sbanten 100 dari ydkhnaravor [e ,arovnagyl naqginanoro, gaxov;ivnu5 anhy-a6ngar cor/ovneov;ivnu1 Hos harge antrata-nal hanrah-[agha3aced` :yssa Hofmani ira6vaxi0ren ov,atrov;yan 3an2na/ca.a’arin5 orovn gar/ikowHa3ox Xy.asbanov;yan mi]az6ca3in jana[man harxu grna3mia3n lov/ovil hama,qarha3intadagan adyannyrov me]5orowhydyv a3t sbantu gaz6magyrbo.n ov gadaro.u a3s0rovni ir irava3a]ortu5 i tems;ovrk bydov;yan1 No3nbes:yssa Hofman gu bnte ir 3a36dararov;yan me]5 or mi]az6ca3in tadagan adyannyrtimylov baraca3in garyli euntovnil 3ydatar2 cor/atra6gan ov= nyr’ago. ‘asdaxiwji-5 orowhydyv )smanyanGa3srov;yan yv nyrga3 ;rka6gan hanrabydov;yan mi]yvov..agi a-n[ov;ivnu iravapa6n0ren arten abaxovxova/ e1Myzi gu mna3 a3n` ;e i|n[besbedk e timyl nman mi]azca3inadyannyrovn5 yrp ha3asba6nov;ynen cry;e harivramyag muanx dagavin [e hamalrova/a3n miasnagan iravagan ;.;a6/raru5 or Ha3asdani ov ha6ma3n a,qarhi ha3ov;yan ha6mar a3nkan garyvor e hasnylovhamar myr artar iravovnkny6rovn1#amyna3n tebs5 wyr]nagan3a]o.ov;ivnu hy-ov [e5 ba3ma6nav or ha3ov;ivnu cidagx0renwyrapyri5 wj-aganov;ivn yvmiasnaganov;ivn xovxapyre myrazca3in cyraco3n ,ahyrovngadmamp1Mynk a3s0r tar2yal qo6narhylow Ha3ox Xy.asbanov6;yan pivravor yv anmy. zo6hyrov 0rhnyal 3i,adagin a-6]yv5 havadarim bidi mnankanonx noviragan badcamin`abrylow yv ararylow ipryvHa35 sirylow zirar5 miasna6par /a-a3ylow yv novirovylowmyr azca3in hy-aco3n dysla6gannyrov iracor/man1A& P&<<aabbaajjaajj;;rrjjHebdomadaire ArménienArmenian Weekly ISSN 0382-9251Publié par /Published byLe Centre de Publication Tékéyan825 rue Manoogian, Saint-Laurent,Québec H4N 1Z5Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162E-Mail: abaka@bellnet.cawww.tekeyanmontreal.org/modules/newsPM40015549R10945TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #10062686992 • ABAKA • LUNDI 22 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 22, 2013Canada2nd Class $80 (QC & ON)1ère classe/first class $90U.S.A. 1st class (US)$90Autres pays/Other countries:1st class (US)$120Per issue $1.75Dépôt légal: Bibliothèque du QuébecABAKAPatas.anatou .mbagir^AU:TIS PAGGAL:AN’anouzoumn;rou%nouiratououjiunn;rou ;ugras;n;aki patas.anatou^SALBI MARKOS:ANJoronjoi patas.anatou^MATAJ MAMOUR:AN“We acknowledge the financialsupport of the Government ofCanada through the CanadaPeriodical Fund (CPF) for ourpublishing activities.”Ara Aprahamyanwsdah e or Ha3ryni=o.owovrtu arac0rentovrs bidi ca3jcna=amenHa3asdani Hanrabydov6;yan naqacah Syr= Sar6cusyani yrtman araro.ov6;yan hamar 3adovg Yryvan=amana/ _ovsasdani Ha3y6rov miov;yan naqacah cor/a6rar Ara Aprahamyan ant6rata-nalow Ha3asdani me]a3s0r ar2anacrova/ iratrov6;ivnnyrovn 3a3dna/ e ;e m0dengu hydyvi gaxov;yan yv 3o3sovni or Ha3ryni =o.owovrtu gu3a]o.i a3s jcna=amen arac06ren tovrs cal1 Avardin Apra6hamyan [e ;akxovxa/ ir la6vadysov;ivnu yv usa/ ;e` 8Amenin[ lav e linylov1 _affi #ow6hannisyanu pavagan qylaxika.akaced e5 gar/ovm ym` nacidi5 or yrgri ,ahn avylipar2r e5 kan mnaxa/ polor,ahyru1 A3n5 in[ a3s0r arvovme myz poloris ;ovlaxnovm e5 y4v_affi #owhannisyanin5 y4vnaqacahin5 myr =o.owovrtn edov=ovm1 Yrgri ,ahu megn e91Faoz Z;[aspanouj;anfariuram;aki na.a,;min>MBAGRAKANISRA#ELI NMAN :OVRKIAN ALNYRO>OV:IVN BEDK E QNTREUsd :ovrk lracro. yv panasdy./ Isme;E0zeli5 Isra3eli war[abyd Ny;aniahovi go.me:ovrkia3en nyro.ov;ivn qntrylov baracan gab6va/ e ha3gagan harxin1 :ovrk cracedu hamoz6va/ e5 or isra3elyan a3t nyro.ov;ivnu cydin gubadrasde5 or :ovrkian al nyro.ov;ivn qntreHa3asdanen` Ha3ox Xy.asbanov;yan zohyrovnhamar yv no3nisg hadovxovm wjarylov badras6duvylov hamar1 E0zeli gar/ikow5 a3s baracanamyrigyan Si7 A37 E376i go.me badrasdova/my/ /racri mu mas gu gazme1
 3. 3. A3s 0ryrovn Mon;reali garcmu sinymanyr gu xovxatrynFigure d’Armen liamy;ra= ha63yren filmu5 or badrasdova/e yridasart da.antavorfilmardatri[` Marlen Edo63ani go.me1 Filmu magacrova/e (subtitle) anclyrenow yvfransyrenow1 Ha3asdani nyr6ga3 iraganov;ivnu nyrga3ax6no. a3s cor/u myr un;yrxo.6nyrovn avyli m0den /an0;ax6nylov hamar5 ovnyxank hydyv6yal zro3xu filmi ardatri[inhyd1Qmp7H6 @yr masin garyli| e orhagirj gyrbow dy.ygaxnek1B6 ?na/ ym Lipanan yv ,ur6]anavard ym Be3rov;i HPUM6yan Garmiryan yv Tarovhi#agopyan war=arannyren73ydo3 hydyva/ ym communica-tion-media tasun;axknyrov1Mod 20 daryganis Mon;real‘oqatrovylow Concordia ha6malsaranin me] no3n c/ow ta6sun;axknyrov hydyva/ ym yvaba sgsa/ ym a,qadil orbesProduction Director in anima-tion .H6 In[be|s /nav Figure d’Ar-men filmi ca.a’aru1B6 Yrp 2008 ;ovaganin Ha63asdan gu cdnovei5 mda/yxiHa3asdani masin film mubadrasdyl1 A3t darinyrovnYryvani me] hin jardaraby6dov;yamp ,enkyrov kantovmu yvnor ,enkyrow ‘oqanagovmupavagan hagaja-ov;ivnnyrsdy./a/ er yv oro, ,r]anag6nyrov me] anhancsdov;ivnnyrn,maryli ein1 Naq qorhyxa3a3t masin badrasdyl filmu1Saga3n no3n adyn antratar62a3 ;e pazma;iv undaniknyrpa=nova/ wijagi me] yn5 ;eciv.yr sgsa/ yn barbovil5 yva3s masin ,ad [er q0sover7hamajaragi yryvo3; mu gar1Oro,xi ovrymn filmu 3adgaxnyla3s harxin yv /anranal civ6.yrov wijagin wra35 orowhydyvYryvani masin ,ad q0sova/5crova/ yv ngarahanova/ e5isg civ.yrov masin` ,ad ki[1Antratar2a3 ;e Yryvanu or6kan al my/na3 yv zarcana35Ha3asdanu bidi [nyrga3axne7yv mdahocov;ivn mu /acyxavmdkis me]5 ;e hydzhyde dga6raxo. civ.yrov hydyvanku i|n[aztyxov;ivn bidi ovnyna3 myrnor angaqov;yan wra31 Oro6,yxi a3xylyl Ha3asdani5 >a6rapa.i yv }awaqki civ.y6ru5 q0syxnyl civ.i =o.owovrtuyv a3t badmov;ivnu (oral histo-ry) sinyma;ografii mi]oxavnyrga3axnyl ardakin a,qar6hin5 orbes ampo.]agan bad6gyru Ha3asdani5 yv o[ mia3nYryvani1 A3s ca.a’arn er orm.yx zis a3s niv;u wyra/ylovbadrasdylik filmin himku1H6 Ngarahanovmnyru tov|kgadaryxik1B6 #ajaqagi Ha3asdana3xylov;yans un;axkin grxankgazmyl [ors hocinyre pa.ga6xa/ z0ravor qovmp (team) mu7A,od Mowsesyan` Ha3asdanime] ,ad /an0; kamyramen mune5 Syvan Nacca,yan` ngar6[ovhi zarmovhis5 yv paqda6vorov;ivnu ovnyxank myr qovmpinmiaxovmu Ara :amanyani5 orYryvani n,anavor jardara6byd Alyksandr :amanyani/o-n e1 A,odu yv Syvanu my/masamp Yryvani yv }awaqkime] a,qadyxan5 isg >arapa6.i ngarahanovmnyru ys gada6ryxi ovri, 0cnagani mu hyd1H6 I|n[ yn 2yr dbavorov6;ivnnyru ha3 civ.axiin ma6sin1B6 Amynazarmanalin yv amy6nahydakrkraganu a3n e5 orha3 civ.axin zarcaxa/ e5byrjaq0s e5 ir arda3a3dov6;ivnnyru mda/ova/ ca.a’ar6nyr yn5 o[ barzabes dcedmartov cancadnyr7 qohym =o6.owovrt e civ.axin yv m,a6gov;aser1 Ovzyxi or myr nyr6ga3axovxa/ badmov;ivnu ulla3irynx q0skyrovn5 panasdy.6/ov;ivnnyrovn5 yrcyrovn yv ba6ryrovn fonu (background)1 Ar6ten filmu gu wyr]ana3 nmanovraq n0;ow mu1 Saga3n amy6nadbavori[u a3s martganxho.in gabova/ov;ivnn ov serne5 in[ or gyra,qavore ha36ryniki gabova/ov;ivnu yv bah6banovmu1 Mynk no3nisg ‘or62ovyxank filmin anovnu tnyl8martu yv ho.u91 Hos 3i,ym}awaqki badmov;ivn mu5 oranxyalin Wrasdani ga-a6warov;ivnu ‘or2a/ e a3t ha63apnag ho.yrovn wra3 dy.a6’oqyl wraxinyr orbeszi da6rinyrov un;axkin anonk di6rabydyn a3t ,r]annyru5 sa6ga3n anonk [yn timaxa/ dy.6vo3n qisd ba3mannyrovn yv hy6-axa/ yn5 min[ ha3yru taryrei wyr gabova/ mnaxa/ yn a3tho.yrovn5 orkan al =lad ullana3t qoban dara/knyrov un/a63a/ pariknyru1 Pnov;yan cy6.yxgov;ivnu ir pax dara/kny6row yv martu a3t ho.in han6teb ir ansahman serow5 sdy.6/a/ yn a3s yrgovkin mi]yvhianali nyrta,nagov;ivn mu yvhavasarag,-ov;ivn mu1H6 I|n[n e a3s filmin bad6camu1B6 Nyrga3 Ha3asdani ira6wijagin nyrga3axovmu5 3ad6gabes civ.agan gyankin1 A3snbadagin mia3n A;om Ego36yanu ki[ mu m0dyxa/ e ir8Calendar9 filmin me]1 :ov6risdagan nbadagnyr [i hy6dabntyr a3s filmu5 a3l knna6gan mda/o.ov;yan (criticalthinking) ga-a]norte1 A-anx/anranalov Xy.asbanov;yanharxin wra35 or a3s0rova3 ,admu a3l harxyrov badja-n e5gu 3a3dnapyre civ.in yv civ6.axiin gorovsdi yv ovrymn ha36ryniki gorovsdi wdancu5 a36sinkn ,arovnagovo. xy.asba6nov;ivn mu1H6 Xart tragan ar2acanc6nyr ga|n hrabaragi wra31B6 Figure d’Armen6i a-a]inxovxatrov;ivnu gadarovyxavNo3ympyr 20126in Mon;realifilmyrov mi]azca3in fes;i6walin5 yv Kebeki me] cdav,ad tragan ar2acanc5 yvador wra3 e or dy.agan si6nymanyru untovnyxin xovxat6ryl za3n1 Abril amisn albidi 0cne or dy.agan ma6gartagow wyrar/ar/ovi Ha3oxXy.asbanov;yan iro.ov;ivnu1Ha3gagan ,r]anagnyrov me] allav untovnylov;ivn cdav1 ?ra6cirnyr gan xovxatrylov za3n:oron;o3i5 Miaxyal nahanc6nyrov zanazan ka.aknyrov5Yvroba3i5 Lipanani yv anba36man Ha3asdani me]7 gu 3ovsammanavant or an bidi xovxat6ruvi Osge ?iran Fes;iwalin1H6 Abaca3i /racirnyrovni|k1B6 A-a]in hyr;in nbadagovnink film mu badrasdylov}awaqki ha3ov;yan masin5nayv Lipanani ha3ov;yan ma6sin1 Amynat=ovar masu hsga3covmarnyrov co3axovmn e1 Fi-gure d’Armen6i badrasdov6;yan myzi 0cnyx Canada3iNational Film Board6u1#a]o.ov;ivn gu ma.;ynk 2yrpolor ha3rynasiragan yv mar6tasiragan /racirnyrovn1ªAPAGA|ºLUNDI 22 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 22, 2013 • ABAKA • 3Zro3x Mon;realaha3 filmardatri[ Marlen Edo3ani hyd?i/y-nagapyrtHa3ox Xy.asbanov;yan zohyrovn novir6va/ 3ov,ar2an e5 ga-ovxova/ Yryvani ha6manovn plovri wra31 Amen dari Abril 24-in harivr hazaravor ha3yr yv 0da6razcinyr gu par2ranan a3sdy. 3arcankidovrk madovxylov 1915 ;ovaganin )sman6yan Ga3srov;yan dara/kin me] ;rkaganga-awarov;yan iracor/a/ Ha3ox Xy.as6banov;yan zohyrovn11965-in Xy.asbanov;yan 50-rt daryli6xin5 Yryvani me] gazmagyrbovyxan milio6nanox xo3xyr5 oronx artivnkow 1966-insgsav Xy.asbanov;yan 3ov,ar2ani ga-ov6xovmu yv avardyxav 1968-in144 my;r par2rov;yamp sivnu gu qor6hurtan,e ha3yrov wyra/novntu112 kare salyru` tasavorova/ ,r]ana6cu/ow5 gu nyrga3axnyn Aryvmdyan Ha63asdani 12 ha3apnag nahancnyru5 oronknyrga3is gu cdnovin :ovrkio3 dara/kinme]1<r]ani gytronu 3avyr=agan gragn e1#ov,ar2ani ,ovr]u dara/ovo. a3ciinme] gu cdnovin 100 my;ranox bad5 orovnwra3 ‘oracrova/ yn ]artyrov yn;argova/amyna3a3dni ka.aknyrov yv civ.yrovanovnnyru11955-in 3ov,ahamaliri dara/kin me]paxovyxav ‘okr sdorcydnya3 ;ancaran5ordy. garyli e cdnyl dy.ygadovov;ivn1915;7i iratar2ov;ivnnyrov masin1Masnavorabes ;ancaranin me] nyrga63axova/ yn cyrmanaxi lovsangari[nyrov(;ovrkyrov ta,nagixnyru A-a]in Hama,6qarha3in badyrazmin)5 a3t ;ovin ArminWygnyri ,ark mu lovsangarnyru yv oro,hradaragov;ivnnyr1:ancaranin m0d gu cdnovi bovrag mu5ordy. 0daryrgrya3 ba,d0nyanyru Xy6.asbanov;yan zohyrov 3i,adagin /a-yrgu dngyn1#ov,ahamaliri jardarabydnyrn yn`Ar;ivr :arqanyann ov Ma,ovr Kala,6yanu1
 4. 4. >ACIK YANO|:AN8G4ovzynk or an /a/aniIn[bes tr0, mu ba3/a-Yv in[bes ]ah mu g4ovzynkOr an mna3 poxawa-91W7 :ekeyanSdoryv oro, 3abavovmnyrowlo3s g4un/a3ynk 8Nor )r9 ,a6pa;a;yr;i 90-amyagin novir6va/ so3n 30tova/u1 A/agan6nyrov ,-a3lov;ivnu avyli wa63yl er ;yr;i naqgin qmpa6cirnyren A.an Dar0nyxiin5Antranig Antreasyanin5 #a6gop B0.osyanin yv Wa[e Sy6myrjyanin oronk 8Nor )r9umamovli diragan hy.inagov6;ivn tar2ovxa/ ein5 yv saga3noronx anovnnyru a3s ;.;ag6xov;yan me] mo-axov;yandrova/ ein1 G4ar=er or 3i,a6dagovein1Qmp7_AG6i Aryvmdyan ,r]aniba,d0na;yr;` 8Nor )r9i him6natrov;yan 90amyagin a-i6;ow5 ,r]anags a3lazan 2y-6nargnyrow n,yx ;yr;i n,ana6galix a3s darytar2u myr ovq6dabah ,arka3innyrovn5 hama6girnyrovn5 un;yrxo.nyrovn yvparygamnyrovn masnagxov6;yamp1Giragi5 Mard 17, 2013 yry6go3yan =amu 5:00-en sgsyalHaliwovdi Da.lyan ,ky. sra6hin me]5 dy.i ovnyxav 8Nor)r9i himnatrov;yan 90amyagiba,d0nagan 2y-nargu190 darin badmov;yan ha6mar barzabes agn;ar; mune5 pa3x ;yr;i mu hamar ov3adgabes 8Nor )r9i abra/qa-n ov qr;in 90 darinyru5y.an niv;agan yv paro3agant=ovarin darinyr1A3s dasnamyagnyrovn ha3ry6napnag yv a,qarhadara/ myr=o.owovrtu5 hazar ov megt=ovarov;ivnnyr timacravyx yv90 dari ,arovnag 8Nor )r9myr =o.owovrti ly-nagovdagxavyrovn ov t=ovarov;yanx ty.ov tarman y.av1 #o3si a.pivry.av myr =o.owovrtin hamar53adgabes yrgragor/an bady6razmnyrov darinyrovn5 =o.o6wovrti na3ova/knyru mi,d ov.6.ylow myr 3avidynagan ha3ry6nikin` Ha3asdanin5 hon abro.myr hra,acor/ =o.owovrti hydm,dadyv gabi me] bahylow1@y-nargu gazmagyrbova/ ermyr ,r]anagi yv los anjylusa6ha3 ca.ov;i /an0; cor/i[6nyren5 8Nor )r9i wasdagumy/abes cnahado. azca3in6nyre pa.gaxa/ marmni mugo.me5 naqacahov;yamp Dig7Sesil Ke,i,yani1H a m a n a q a c a h o v ; i v n usdan2na/ er _AG6i Gytrona6gan War[ov;yan5 HPUMiov6;yan Gytronagan War[ov;yanyv :MM6i Gytronagan War[ov6;yan yrgaramya3 .ygawar5cirkyrov hy.inag5 a-inkno.hrabaragaq0s5 nyrhovn mda6voragan` Dok;7 Ceorc Ke,i,6yan1Yrygo3yn =amu 5:00-6:00-inhantisagannyru garmir corciuntovnylov;yan mu ar=anaxan(Red Carpet Reception), abasrah anxnylow cor/atrovyxavpowantagalix 3a3dacir mu1@y-nargu irynx nyrga3ov;yampgu badovein ;ymis hocyvora6gannyren ho3l mu5 clqavorov6;yamp A-a]nort` Cyr,7 D7#ownan Ark7 Derderyani1Nyrga3 ein yv cnahadacryr3an2nyxin Los Anjylusi yvGlynde3li ka.akabydaraninyrga3axovxi[nyr5 8Nor )r9inaqgin qmpacirnyr yv a3=movmy.ova]an qmpacir` Ung7 #a6gop Mardirosyan1 A3t ci,yrirynx nyrga3ov;yamp5 myr ,r]a6nagu ,norhavorylov yga/ einLos Anjylusi ha3 mamovli qmpa6cirnyru5 so3n 2y-nargi pary6rarnyrn ov noviradovnyru5miov;ynagan nyrga3axovxi[nyryv parygamnyrov pazmov;ivnmu1@y-nargin hantisawarnyrnein Dig7 Sesil Ke,i,yan 8Nor)r9 war[agan marmni adyna6byd5 p=i,g` Ung7 Dok;7 _affiBalyan5 oronk ‘oqni’oq ga6daryxin a3t ba,d0nu1D0nagadarov;ivnu sgsav amy6rigyan5 Ha3asdani yv _AG6i0rhnyrcnyrow ov ka3lyrcow1Sy.ani 0rhnov;ivnu gadaryxS7 #owhannov Garabyd ygy6.yxvo3 Howiv Der Manovg Mar6caryan5 aba Der Ha3ru gar6tax Amyna3n Ha3ox Ha3rabydN7S7)7D7D7 Carycin P76i0rhnov;yan ciru5 or .rgova/er a3t d0nagadarov;yana-i;ow18Nor )r9i qmpacragan gaz6mi antam Ung7 Hra[ Sy’y;j6yani go.me badrasdova/ ein8Nor )r9i gyanken a-nova/bada-ignyr5 oronk sla3dny6row nyrga3axovyxan5 anonxmasin al garj paxadrov;ivn6nyr dalow1 Ja,i sbasargov6;ivnu gadarovyxav my.m yra6=u,dov;yan mu wra35 orme ydk,arovnagovyxav 3a3daciru1Dig7 Sesil Ke,I,yan hra6viryx 0rovan clqavor panaq06su5 Los Anjylusi ha3 mamovlinahabydu5 or 1970-en i wyrgu hradarage ir ;yr;u 8DeuArminiun Obzurwur9 ,apa;a6;yr;i5 mia=amanag ,r]an muy.a/ e 8Nor )r9i qmpaciru5Glynde3l Coleji “rof`7 ),inKe,i,yan1Clqavor panaq0su5 in[besmi,d5 a3s ancam al sramidylo3;ow q0syxav ha3 mamovlimasin unthanrabes5 dovavqisd ,ahygan dy.ygov;ivnnyr5aba nyrga3axovx 8Nor )r9i=amanaga,r]anu5 anor ca.a6’araq0sov;ivnu ov manavantanor wa3yla/ my/ =o.owrta6ganov;yan povn badja-u18Nor )r9 paqdavor y.a/ eovnynalow lav qmpacirnyr5a,qadagixnyrov badga-ylianovnnyr5 sgzpovnki der an62yr5 oronk ;yr;in my/ orag yvar=ek dova/ yn95 usav “rof7),in Ke,i,yan1Hantisawarnyru myr; untmyr; o.]ovnyxin nyrga3 y.o.miov;ynagan nyrga3axovxi[6nyru1 Wyr]avorov;yan naqginqmpacirnyren yv qmpacragangazmi antamnyrovn clqavorov6;yamp a3=mov qmpacir` Ung7#agop Mardirosyan hadovmugadaryxin 90-amyagi dary6tar2i gargantagu1Wyr]avorov;yan ylo3; ovny6xan :ymis A-a]nort Cyr,7D7 #ownan Ark7 Derderyan5or ]yrm q0skyrow cnahadyx8Nor )r9i 90 darinyrov was6dagu5 or 8ha3ylin y.a/ e myrca.ov;i cor/ovneov;yan95 in[6bes nayv cnahadankow 3i,yx;e 8Nor )r9 mi,d havadarimyv a]agix y.a/ e lovso3 qoranS7 E]mia/nin1“agman q0skow ylo3; ovny6xav :ymis pazmawasdag naq6gin A-a]nort` Cyr,7 D7 Wa[eArk7 #owse’yan5 my/abescnahadyx myr ;yr;u1 8Nor)r9 tbrox mu5 hamalsaran muy.av myr ca.ov;in hamar5orovn un;yrxovmow avyli ha3ry6naser yv hocyvor gyankow mu gulyxovi un;yrxo.u9 usav Srpa6zan Ha3ru5 orovn bahbani[owwyr] cdav a3t anmo-anali2y-nargu1#i,ynk5 ;e badrasdova/ er0rovan bad,aj crko3g mu5orovn me] trova/ ein namag6nyr5 cnahadanki q0skyr yvnoviradovov;ivn gadaro. az6ca3innyrovn anovnnyru1}yrm0ren gu ,norhavorynka3s irabes 3i,ar=an 2y-nargigazmagyrbi[ 3an2naqovmpipolor antamnyru5 3adgabesa3t ci,yrova3 gazmagyrb[aganclqavor badasqanadov5 myrca.ov;in sirova/ .ygawar6nyren` Dig7 Hyrmine Jano3ya6nin5 a3s 3i,ar=an yv polo6ris al anqa-n ovraqov;ivn yvnoranor amyagnyr myr 8Nor)r96in14 • ABAKA • LUNDI 22 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 22, 2013_AG6i 8Nor )r9 ba,d0na;yr;ihimnatrov;yan 90-amyagi d0nagadarov;ivnuCanadagan ;ancaranu777<ar7 e] !6enKlin; Karl ir antratar2in me] usa/e` 8Ha3ox Xy.asbanov;ivnu anxyali me]mnaxa/ bidi [ulla3 yrp Martov ira6vovnknyrov canadagan ;ancaranu irt-nyru bidi pana3 a3xylovnyrov a-]yv1:ancarani me] bidi gazmagyrbovin8xy.asbanov;ivn9 paxadrov;yan hy.inag_afa3el Lemkini a,qadanknyru yv 1948ixy.asbanov;yan 3ov,aciru nyrga3axno.an]ad xovxahantesnyr5 in[bes nayvHa3ox Xy.asbanov;yan masin ovsovxo6.agan tasun;axknyr1 #adovg srahi mume] bidi xovxatrovin xy.asbanov;ynewyrabro.nyrov wga3ov;ivnnyru5 nayv ‘as6da;ov.;yr a-a]in a.pivrnyre5 in[besnayv ha3gagan s’iv-ki ]ankyru` Ha3oxXy.asbanov;yan mi]azca3in jana[ovmuabahowylov ov..ov;yamp1 :e a3s badma6gan ojracor/ov;ivnu oro, ,r]anagnyrovgo.me ,arovnag gu myr=ovi5 a3s harxu gutar2ne Martov Iravovnknyrov masin a3=6meagan harx mu91#i,yxnynk or 2004-i Abrilin Canada3iqorhrtaranu untovna/ er 1915-i masinpana2yv mu5 orow gu tadabardover xy6.asbanov;ivnu` orbes martgov;yan temiraganaxa/ 3anxacor/ov;ivn18MARMARA9
 5. 5. 6 A 6ARAM S:":JY:AN8Abril9 amis e grgin5 ov Mahovan da6ryli|x777716 O{5 gu badasqanym ys in/i5 a3l7778GO{YM ABRO>AX7779Nyra,qarhis tov-n e or gu ;agyn1Amen dari Abril amisin5 nyrkin ovq6dacnaxov;ivn mu gu gadarym tebiAnhovnu1 ?an0; yv an/an0; nyrkin ov=yrg4a.mgyn nyra,qarhis me]1 Myr; guwyr3a3dnovin5 hadova/nyr hocyhancsdyanhamanovacnyre gam badaracnyre7771Wi,ds gu ka.xrana3 gar/ek hocies nyrs5ov ys wyrsdin g4abrim a3n bahs5 yrp5ipryv ovqdavor gu cdnovei ji,t a3n ho.inwra35 or 1915-1918 y.yr er an,irim cy6ryzmanadovnu myr meg milion ov ges na6hadagnyrovn1Haleben min[yv Der6Z0r inkna,ar=owyryk =amovan janabarh er1 Dy.6dy.8ahy.avaz Y’radn9 er5 or gu c/acroverpnov;yan me]1 Y’ra~du777 or gu ga6lanavorer mda/ovmnyrs ov gu wyrardatrerhazar ancam hazar anbadank tiagny6rovn an/es 3ortahos ]ovr gyntani5 /na/ly-na,qarhen ha3gagan or [hasav saga3nullalov ]ovr umbyli yv 3acyxnylov ka.xn ov/aravu hazar ancam hazar n0;i ov /a6rav daracirnyrov1Ov ys Y’radi gamovr]en g4ov..ovim te6bi Nahadagax #ov,ar2an6Madov-u1Der6Z0r5 Giragi yv Abril 24: A3sinkn`giragn0rya3 /es ov badarac1An2nadovr nyra,qarha3in alygo/ovmny6rovs5 gu m0dynam 3ov,akaryrovn777 ag6na/ankow1Qa[kar yv anmar poxu gragin1{crova/ panasdy./ov;ivn1Madnyrs gu qrym syv ho.in me]5 a’ muho. a-nylov hamar hyds yv 3an2nylov ar6vysdaced parygamis5 or g4ovzer wyrus6dy./yl Warov=anin 8Garmir Ho.u9 kyr6;uva/in wyrun;yrxovmin barcyva/ cy6.arovysdagan bahyru1 Ov ho.u gu srpa6na3 madnyrovs me]1 G4ulla3 si4rdu papa6qovn` Gomidasin ov Warov=anin1 G4ulla3yrc ov kyr;ova/` mda/ovmnyrovs me]5horowyl ov ,aragan` ,r;nyrovs wra35 ar6xovnk ov ha-a[ hociis qoru1 Sa ho~.u777or ki[ a-a] ;yryvs barz ho. mun erdagavin5 min[ hima arten g4a3re madnyrsov g4ulla3 grage 3i,o.ov;ivn7771 Cidym53ov,63i,adagnyrn yn or ,ovn[ yv hoci govdan a3s ho.in1Hocyhanci~sd gu gadarovi a3sdy.5#ov,ar2an6Madov-in sdorcydnya3 qor6hurtadovnu1 G4i]nym war santovqnyrovbaro3ren5 ovrge wa3rahag na3ova/ks #ov6,asivnu gu barovre1Osgyrodikn e nahadagnyrovn1 Srpaxa/ov n,qar tar2a/ osgyrodik1 Gomidasyan8Der O.ormya49n g4yrcover pazgadara/yv`8Dovr a,qarhis qa.a.ov;ivn9 g4a.yr6ser1?esn ov badaracu` ;o. or ,arovnag6ver wyru5 qoranen5 isg ys` ulla3i an26nadovr my/aco3n qorhovrtin` l-ov;yan 2a36nani,yru wyr/ano.1 Ulla3i a3t bahovnqorhrtagir badaraci[ mu` anskym ovanwy.ar5 wa-ei 3o3si yv lo3si gan;y.6mommu5 yrgovk6yryk777 8wasn 2yr yv paz6max95 polorin5 8ork angan 3un;axs my/y.y-ni91 :o.ek zis minag5 nahadagaxsrpazan 3ov,asivnin hyd5 orbeszi ysanor me] o.]ovnym gyntanaxa/ ov wyra6gyntanaxa/ qorhovrtu myr linyliov;yan yva3s 3ov,akarin m0d5 ;o.ek or ullam ha36ryni panasdy./in qorhrtagix ov777 8[o6kym /ovngi5 karanam a3sdy. a-anxarxovnki7779 yv ,arovnagym anavardzro3xs srpaxa/ ov karaxa/ n,qarnyrovshyd1Orbeszi5 3ydo35 wyrata-nam grgin ima,qarhs yv nahadagnyrov ;ivin havasarkar ov n,qar wyra/ovin lovsy.en sivni5sdanan marmi4n ov yrcyn ‘a-ku HRA6<ALI #AROV:YAN16P68Go[ym abro.ax956 g4ar2acancynk pa6nasdy./in hraverin1Dasnamyagnyru a3ska|n arac0ren sa6hyxan ov myz hasxovxin Xy.asbanov;yan100-amyagi ,ymin1 Nyra,qarhis tov-u gu;agyn pazmaqorhovrt mda/ovmnyr1 Az6cowin5 gancna/ ynk5 polors` syrovntnyrdaracir5 Xy.asbanov;yan 100-amyagi,ymin5 ov bidi ardasanynk myr tada6bardaciru1A3o5 bidi qosdowanink5 ;e`1915 Abril 24-ow qorhrtan,ova/ ja6gadamardu5 mynk HA#YRs gorsnxovxink1Saga3n` badyrazmu myr linylov;yan gu,arovnagovi dagavin1My/aco43nu yv /anrag,i4-u myr gorovs6din`HO>N er ha3ryni56 90 a- harivr dogo6su myr badmagan ha3rynikin1A3ndy.5 ir pn0rranin me] abro. myryrgov milion nahadagnyrovn hyd` goro4vsdne nayv myr taravor m,agov;a3in =a-an6cov;yan11915-u ;ovagan mun e mia3n Xy.as6banov;ivnu qorhrtan,o.1 Badmagan0renan sgizp a-av 19-rt tarov a-a]in ge6sin5 yrp avyli kan meg ov ges milion ha3yrp-ni ;rkaxovyxan5 i hagatrov;ivn ha63apa4r co3adyvo. ,ovr] 3 milion myr az6capnag[ov;yan1 Anor hydyvankow e or/novnt a-in azadacragan myr ,ar=ovm6nyru yv o4[ ;e ha3ovn abrylov yv wy6rabrylov pa.2anku qorhrtan,ylov go[ova/myr antranga,ovn[ trovacnyru badja-hantisaxan5 arten isg naqa/racryal0smanyan y.y-nacor/ov;yanx1Artaryv5 100-amyagi symin5 myr ov,at6rov;ivnu gu syvy-ynk hydyvyal himnagangedyrovn7a) Ha3gagan Tadin wyrlov/ovmn ovknnov;ivnu tovrs pyryl nyrazca3in ir ny.barovnagen ov 3an2nyl za3n masnacedha3 ;e 0dar iravapannyre gazmova/<ar7 e] ^LUNDI 22 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 22, 2013 • ABAKA • 5Bahyr ov qohyr`Unta-a] Abrilyan Xy.asbanov;yan 100-AmyaginDe3vid Fili’s` 8Ha3ox Xy.asbanov;yan hyrkovmugu sdovyre :ovrkio3 paro3agan hy.inagov;ivnu9:ovrkio3 ga-awarov;yango.me Ha3ox Xy.asbanov;yanhyrkovmu sdovyr gu 2ce a3tyrgri paro3agan hy.inagov6;yan wra31 The HuffingtonPost-i me] hrabaragova/ ir30tova/in me] n,a/ e Kolovm6bio3 hamalsarani Martoviravovnknyrov ambioni tasa6q0s` De3vid Fili’su1 #0tova6/aciru antratar2a/ e ha36;rkagan 3arapyrov;ivnnyrovparylavman yv sahmani paxmana-avylov;ivnnyrovn yv untc/a/5or Abril 24-i 3i,adagi 0rovana-i;ow :ovrkio3 war[abyd_yjy’ :a3i’ Erdo.anu bedke nyro.ov;ivn qntre )smanyanga3srov;yan wyr]in 0ryrovnha3yrov tem gadarova/in ha6mar1 8Badmov;ivnu wyra,ara6trylov ‘oqaren` Erdo.anugrna3 gyrdyl za3n` panalowsahmanu5 garcavorylow Ha63asdani hyd a-yvdra3in 3a6rapyrov;ivnnyru yv hasdadylowtivanacidagan 3arapyrov6;ivnnyr1 Avyli hamar2ag cdnu6vylow` an grna3 ha36;rkaganar2anacrov;ivnnyrov garca6vorman harxu par2raxnyl qor6hurtaranin me]1Ha3asdani hyd 3arapyrov6;ivnnyrov hasdadovmu :ovrkio3bidi 0cne amrabntylov irtyru dara/a,r]anin me] ipryvcyrderov;ivn956 n,ova/ e 30t6va/in me]1Fili’s nayv g4a-a]arge:ovrkio3 war[abydin` 3orto6rylov qorhrtaranu` ov=u gor6sunxovxa/ jan[nalov kreagan0renscrki` 8;rkaganov;ivnuzrbardylu9 kreaganaxno. 30130tova/u5 or gu hagase q0skiazadov;yan sgzpovnknyrovn18{y.yal 3a3dararylow 3yda6timagan 0renstrov;ivnu` ;ovrkhasaragov;ivnu bidi ta-na3avyli azad1 Adiga bidinbasde nayv Yvromiov;yanantamagxov;yan cor/un;a6xin956 wsdah e amyrigaxi‘or2acedu1An gu ngade5 or Ha3asdaniyv :ovrkio3 mi]yv tivanacida6gan 3arapyrov;ivnnyrov paxa6ga3ov;ivnu5 a3novamyna3niv5 [iqancaryr5 or yrgov =o.o6wovrtnyrovn mi]yv mi]sahma6na3in a-yvdradndysagan ha6macor/agxov;ivn 2yvavorovi18Yrgov bydov;ivnnyrov mi]yvavyli par2r magartagi ‘oq6,ahaved hamacor/agxov;ivnyvs hnaravor e956 gu ngade30tova/aciru1Ha36;rkagan yrgov ar2a6nacrov;ivnnyru sdoracrova/ein 2009 Hogdympyr 10-in Ziv6riqi me]` Ha3asdani yv :ovr6kio3 ardakin cor/ox naqa6rarnyr` Etovart Nalbantyaniyv Ahmed Davov;0.lovi go.me5min[ :ovrkio3 qorhrtaranu guhra=ari ar2anacrov;ivnnyruwavyraxnyle1Thuit ~ilis
 6. 6. 8Armenres9 lradov cor/a6galov;ivnu a3s0r ;arcmana6par gu hradarage hreagan8In;urmaovn;un +ivi, Nivz9,apa;a;yr;i me] hrabarag6va/ 30tova/ mu5 or knnatada6gan pno3; ovni yv orov me]:ovrkia gu baqaragovi` 1915-itebkyru =qdylov hamar1Lovru govdank no3nov;yamp7I|n[ garyli e agngalyl yrgremu5 or arten 98 dari e gu=qde 8Ha3ox Xy.asbanov6;ivn9u1 Orka|n grnan ,arov6nagovil tivanacidagan 2uc6dyal 3arapyrov;ivnnyru5 oronk‘asdyru =qdylov 98 darinyrbarcyva/ yn :ovrkio31:ovrkia 8Ha3ox Xy.asba6nov;ivn9u jan[nalov hamar8havasdi ‘asdyr9 gu bahan6]e5 saga3n yrp gu bahan]eror Isra3el nyro.ov;ivn qntre2011-i Ma3isin5 ;ovrk ka.a6kaxinyrov sbanov;yan hamar5‘asdyrov sdovcovmu a3nkan algaryvor [er1 Amyriga yv Yvro6miov;ivnu5 ahapyg[agan gaz6magyrbov;ivn gu ngadyn 8Ha6mas9u1Mivs go.me5 o4[ Amyriga yvo[ al Yvromiov;ivnu ab0ren [ynngadyr Isra3eli go.me Gazzei,r]a’agovmu1 Saga3n y;eIsra3el ,r]a’agman me] g4a-6ne ;rkagan navu5 or gu ‘or2ejy.kyl ,r]a’agovmu5 adigasqal e1 “asdyru garyvor [yn1:ovrkia mi,d ji,t e1 )sman6yan ;ovrkyru ta=anapar sban6na/ yn avyli kan 1.5 milionanmy. a3ryr5 ginyr ov yraqa6nyr1 Cyrmanio3 fa,isdaganhamagarcu unt0rinagyx ;ovr6kyru5 saga3n :ovrkio3 hamaradiga garyvor [e1 :ovrkiami,d iravaxi e5 gu cre ;yr;u1#0tova/in me] Isra3eli War6[abydi nyro.ov;ynen ydk Is6ra3eli yv :ovrkio3 mi]yv 3ara6pyrov;ivnnyrov pnaganon un6;axku g4oragovi orbes ,in/ovcor/un;ax1 8Saga3n Isra3eli3arapyrov;ivnnyru yrpyk tra6gan [yn ullar :ovrkio3 hyd5kani ty- a3t yrgiru armada6gan ‘o’oqov;yan [e yn;arga/j,mardov;ivnnyru ungalylov ir2yvu1 98 darinyru pavagan[ein orbeszi :ovrkia untovniir my.ku95 gu n,ovi hraba6ragman me]16 • ABAKA • LUNDI 22 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 22, 2013Hreagan ;yr;i mu hrabaragovmu898 darinyru pavagan [yn or :ovrkiauntovni ir sy’agan my.ku9Unta-a] Abrilyan777<ar7 e] %6enmi]azca3in [a’ani,ow 3adovg 3an2na6=o.owi mu1 Yrp ‘okr daro.ov;yamptadyr g4ovnynan irynx ;.;a/rarnyrn ov‘asdapannyru5 in[o|v [hydabntynk myrTadu par2raco3n magartagow1p) A- a3t5 harg e gazmov;ivnu Ha36gagan (ha3ryni yv ardyrgri) Irava6panagan Gaja-i mu5 or wa3yle nayv ja6na[ovmu mi]azca3in adyannyrovn5 yv a3sGaja-u ba,d0nabes hydabnte myrazca3in tadu1c) Aryvmdaha3 daracir syrovntnyrovartar iravovnknyrov ba,dban MIAXYALQORHOVRTI mu gazmov;ivnu avyli4 kanyrpyk5 anhra=y,d e a3s0r5 go[ova/ nyr6ga3axnylov yv hydabntylov myr badmagangorovsdnyru1 A3sinkn` yga/ e =amanaguAZCA#IN BAHAN}ADIROV:YAN1t) Min[yv y|rp bidi 3a]ortyn irarovamovl dasnamyagnyr` a-anx dysnyloviraganaxovmu myr My/ Yrazin1 Myr =o6.owovrtin badmagan ho.yrovn meg da6sanortin wra3 hasdadova/ inkni,qan yvangaq ha3ryni bydaganov;ivnu gorizn emia3n abaca3 myr 3o3syrovn iragana6xovmin1 “aril ha3ryni ho.in ba,dbanov6;yan yv anor ampo.]aganov;yan` bardkne ivrakan[ivr Ha3ovn1 Qordagyl` badn ovbadne,u mi]azca3in l-ov;yan yv andar6pyrov;yan` bardaganov;ivnn e ivrakan6[ivr 3an2na-ov ha3 mdavoraganin5 bad6macedi4n ;e hrabaragacirin1 ?an06;axnyl ha3gagan tadin iravov;ivnn oviravagan ar=eku mi]azca3in adyanny6rovn` an3yda2cyli bardavorov;ivnn eka.akagan yv tivanacidagan nrpanxk6nyrovn me] yr;yvygo. inknago[ ;e az6cundir cor/i[nyrovn5 oronx andy.idalihydabntovmnyrow bidi gadarovin ha63anbasd ar2anacrov;ivnnyr1Ha3 =o.owovrti pa.gaxovxi[ polor dar6ryru ovnin artar iravovnk yv bardk`pyrylov irynx masnagxov;ivnu a3s my/zohapyrovmin5 un/a3apyrovmin1 Miasna6gan ov miasnagam gyxova/ku` hy-o4v amenhadova/agan m0dyxovme5 Me4g 3a3dararinyrkyv harg e or havake nyrga3axovx6[agan hancamanknyru ha3 =o.owovrtin1A3s a-a]in ‘or2in naqa2y-nov;ivnubidi ca3 ha3ryni bydov;yan go.me1 An eor Azca3in +o.owin a-un;yr s’iv-kaha3nyrga3axovx[agan marmin mu bedk esdy./e ir 3adovg /racravorovmow yv a-a6kylov;yamp1 Yrp Ha3gagan harxn e myrmy/aco3n 0ragarcu5 yrp myr ho.a3inbahan]adirov;ivnn e or ir lov/ovmin gusbase5 yrp mi]azca3in qorhrta=o.ownyrua-mi,d =qdagan m0dyxovm yv lov/ovm gubardatryn ha3 =o.owovrtin5 =amanagn eor Abril 24-ow qorhrtan,ova/ p-nxka6vorovmu5 miaxovmu [mnan ipryv angyntanpa-yr5 a3l` isgagan badgyru a3n wyha6=o.owin or bidi hamaqmpe myr a,qar6hagan ;e gr0nagan polor hadova/nyru1Ha3rynikin zovcahy- myzi bardatryala3s irawijagu [i n,anagyr yv bedk [en,anage hagatrovil ha3ryni iraganov6;yan yv anor bydagan war[amykyna3in1Ha3 =o.owovrtin taravor bahan]kin ovtadin iravaderu ha3ryni bydaganov6;ivnn e5 orovn badmagan ho.yren p-n0rendy.ahanova/ aryvmdaha3ov;yan =a-an6cortn e s’iv-kaha3ov;ivnu5 or ;e5 iro6.abes yv ;e iravagan0ren gu nyrga63ana3 ipryv 3ydnort syrovntu 1915-i naha6dagov;yan1Anhra=y,d e wyramiavorovmu myr az6ca3in pa.atradarryrovn56 a-anx cyra6ga3ov;yan ;e sdoraga3ov;yan zca3nov6;ivnnyrov yv parto3;nyrov56 harg e or ha6maqmpe s’iv-kaha3ov;ivnu5 orovn nyrga63axovx[agan qorhovrtn e or ir liiravmasnagxov;ivnu bidi pyre Azca3in Cy6raco3n +o.owin5 ha3ryni bydov;yan ho6waniin nyrkyv1A3s megu grnank iraganaxnyl cidaganyv a-arga3agan [a’ani,nyrov girargov6mow1 Yrgq0sov;ivnu pazmagar/ik myrhavakagan gyankin me]5 himnagan tyr mubedk e qa.a31 Hantovr=o. gyxova/kn ovhavakagan nyrga3axovx[agan trov;ivnuazca3in ga-o3xnyrov me]5 bedk e my6na,norhu ta-na3 inkzink 3arcyl cidxo.polor pa.atradarryrovn1Ha3ryni Bydov;ivnu5 i4nk bidi ulla3miagn ov a-a]inu` a3s 8gana[ azta6lo3s9in n,anu dovo. nor hamagarcin5 yrpgu havada3 garyliov;yanu Meg yv Ampo.6]agan Ha3asdan7 Meg Ha3 +o.owovrt yvMeg Ha3x7 A-ak7 ygy.yxi garcaq0sinorovn zinovoracryalnyrn ynk mynk5 ovngun6tir` myr milionavor nahadagnyrov yra6zin5 dysilkin yv Aryan gan[in1y) Qorhrta3in garcyrov inknalov/arov6mow sgizp a-a/ Ha3asdani wyranga6qaxa/ bydaganov;yan a-a]in ksanam6yagin ar2anacrova/ sbidag arivna6hosov;ivnu` ima4 ARDACA>:u5 1990-i3.75 milion azcapnag[ov;yan ;ivin nova6zovmow hasa/ e myr0rya3 2.5 milioni1Pa3x y;e gu havadank HA#OVN OV+A6GANOV:YAN5 myzi hamar bardatir emyr a[kyru 3a-yl AZCAHAVAKI gynararOV+IN5 ov hncamya3 ‘lannyrow za3nhasxnyl 5 milion ha3 azcapnag[ov;yan1Ahavasig my/aco3nu mardahraverny6rovn5 zor gu timacrave ha3ryni bydaga6nov;ivnu a3s0r1In[o|v yv in[be|s ha3rynapnag ha3ov;ivnuir meg6yrrortow lkyx ha3ryni dovnn ovdy.u yv hasdadovyxav 0dar yrginknyrovdag1 Wijagacrov;ivnnyru myzi gov danharovsd dovyalnyr yv niv;yr1 Hamagrc[a63in ha,ovargovmnyru gu tivraxnyn harxy6rovn ov.i. badasqannyru1Xy.asbanov;yan 100-amyagi nyrga3hancrovanu jagadacragan ov paqdoro,grna3 hantisanal ha3 =o.owovrtin hamar`unthanrabes1Ha3gagan tivanacidov;yan garyliov6;ivnnyru y.a/ yn sahmana’ag5 ngadiovnynalow myr azca3in liirav angaqov6;yan hamymadapar garjadyv ,r]annyru1Harg e or ullank zco3, yv s;a’1A3nkan tivrahavad [ynk5 or garynankyrgov dari ydk dysnyl 8Angarylin` ga6ryli91Mynk ovnink hamazca3in dysilk ov dys6lagan5 orovn iraganaxovmin gu havadankannahan] HAVADKOW1Min[ a3t5 badrasd ullank timagalylovamen mardahraver ov zoho.ov;ivn5 3anovnmyr an=amanxyli tadin yv abaca3i 3a.6;anagin1
 7. 7. LUNDI 22 AVRIL 2013 / MONDAY APRIL 22, 2013 • ABAKA • 7ABAKAS E C T I O N F R A N Ç A I S ELUNDI 22 AVRIL 2013Article écrit en anglais etpublié dans Azg en datedu 10 mars 2013(à suivre la semaine prochaine)Partie IIL’antipathie d’une agression mili-taire extérieure de l’Azerbaïdjanenvers l’autodétermination del’Artzakh a accentué la constellationde brillants commandants qui ontpuni l’agresseur en créant l’Arméede défense de la République duHaut-Karabagh et ont construit unsystème de sécurité militaire de laRépublique d’Artzakh et de laRépublique d’Arménie. Parmi eux,les noms de Vazgen Sargissian,Serge Sargissian, Vazgen Manoukianet Vahan Shirkhanian, les générauxNorat Ter-Grigoriants, GourgenDalibaltayan, Christopher Ivanian,Hratch Andreasian, AnatolyZinevich doivent être mentionnés.Dans les batailles pour la liberté del’Artzakh, les généraux SamvelBabayan, Seyran Ohanian, ArkadyTer Tadevosov, Youri Khacha-tourov, Artyousha Haroutiounian,Mikael Haroutiounian, LeonidMartirossov, Vitaly Balasanian,Manvel Grigorian, Movses Hakobianet d’autres se distinguent dans lesmanœuvres de défense. Le héros dumouvement de libération nationaledu Karabagh, Leonid Azgaldian estdevenu notable dans la phase detransition de la résistance nationaleet la création d’unités de combat detype mission spéciale sous les aus-pices de l’armée pour l’indépen-dance créé par lui-même. Le rôleimportant des représentants de ladiaspora arménienne comme MonteMelkonian, Ghirayr Sefilian etd’autres devraient également êtreévoqués.La divergence fondamentale desprincipes et tendances de la forma-tion de la culture politique de laRépublique d’Artzakh et de laRépublique d’Azerbaïdjan nécessiteune attention particulière. EnArtzakh, la cible est l’avènementd’un État démocratique menant àl’intégration à la famille des entitésdémocratiques du droit internation-al. Dans le cas de l’Azerbaïdjan, ils’agit plutôt d’une dynastie dictatori-ale anti-démocratique propageant leculte de la personnalité de la familleAliyev, et une arménophobie sys-témique fasciste en falsifiant del’histoire de la région avec, pour but,des revendications territoriales et lajustification d’une future agressioncontre ses voisins. Les symptômesd’hyper-chauvinisme du régimeAliyev s’expriment dans la glorifica-tion de Ramil Safarov – ce militairequi a tué un collègue endormi - unofficier arménien du programmeinternational de formation del’OTAN. Cette provocation desautorités azerbaïdjanaises visait àsaper la participation des trois mem-bres permanents du Conseil desécurité de l’ONU - la Russie, lesEtats-Unis et la France – auprès desco-présidents du Groupe de Minskde l’OSCE en vue d’une résolutionpacifique du conflit du Karabagh, eta été condamné par les autorités destrois pays membres.La pensée suit son cours, avec lapersécution et la mise au feu enpublic des livres d’Akram Aylisli,écrivain azerbaïdjanais. Dans sonroman, Aylisli a osé décrire honnête-ment la paix et les relations de bonvoisinage entre les Arméniens et lesTartares du Caucase à Agulis, auNakhitchevan, mais aussi la cruautédes Turcs et des Tartares duCaucase envers la pacifique popula-tion arménienne du Nakhitchevan etde Bakou. La réaction officiellel’accusant de trahison a été compa-rable aux pires traditions del’Allemagne nazie. Le parallèle entrele brulage de livres de Heine, Mann,Freud et Remarque par les nazis del’Allemagne hitlérienne et les publi-cations de l’écrivain du peuple etartiste émérite de l’Azerbaïdjan sontévidents.La politique voulant fomenter dessentiments anti-arménien ne se lim-ite pas seulement à tromper le peu-ple azerbaïdjanais, mais est égale-ment exporté vers la communautéinternationale. L’accusation dexénophobie à l’encontre desArméniens, avec des tentatives demanipulation de la diaspora juivepar des sentiments anti-arméniens,nourrie par le chef de l’Etat voisin -est symptomatique. Un décretétablit l’appartenance nationale etreligieuse des restes du mémorial augénocide dans le Nord Azerbaïdjan.Les collaborateurs en provenanced’Israël et de la Diaspora juive sontirrités car le chef de l’Azerbaïdjaninclut dans le protocole d’état desvisites au mémorial construit sur desoi-disant restes de Juifs tués par lesArméniens, mais, en réalité, sur destombes d’Arméniens tués dans unraid expéditionnaire dans le nord del’Azerbaïdjan en 1918 par l’armée duCaucase islamique dirigé par legénéral turc Khalil Pacha et des ban-des armées tartares du Caucase.Ce fait est symptomatique, car ilreflète l’essence même de la poli-tique de destruction de la confianceentre les peuples, base fondamen-tale de la résolution des conflits etd’une paix durable entre les peuplesazerbaïdjanais et arméniens. Lesautorités de Bakou attachent uneSuite à la page 8Le 25e anniversaire duMouvement de libérationde l’Artzakh selon le généralHayk KotanjianDes élèves Arméniens deSyrie s’inscrivent à BeyrouthArticle publié en anglais dans The Daily Stardu Liban, en date du 15 février 2013L U P O U R V O U SLes cours à l’école Lazar Najarian-Calouste Gulbenkian d’Alep (Syrie)sont toujours maintenus bien que souvent suspendus en raison de la vio-lence dans le pays.L’école, qui a accueilli des milliers d’élèves depuis 1954, pourrait voirplusieurs de ses étudiants poursuivre des études dans des écoles libanaisesalors que les batailles détruisent la ville.L’école secondaire arménienne, construite dans le quartier d’Azizieh enl’honneur du philanthrope et homme d’affaires arménien CalousteGulbenkian, a vu beaucoup de ses élèves fuirent vers les communautésarméniennes à travers le monde tandis que la violence fait rage en Syrie.L’école d’Alep a été construite afin de répondre aux besoins pédagogiquesd’un nombre croissant de personnes d’origine arménienne, dont les ancêtresont survécu au génocide arménien.Comme les écoles sont confrontées à un avenir incertain en Syrie, descentaines d’élèves arméniens se sont inscrits dans les écoles arméniennesdu Liban, tout en maintenant l’espoir de pouvoir retourner en Syrie.Selon Ara Vassilian, directeur général des écoles affiliées à l’UnionGénérale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) « le retour à la Syrie est dansl’esprit de la plupart de nos élèves en provenance de Syrie ».Les frais scolaires pour ceux provenant de Syrie sont couverts en grandepartie par l’organisation à but non lucratif, et repose sur les dons faits pardes philanthropes ainsi que par la diaspora arménienne.Basée à New York, l’UGAB a fait don de 1,7 million de dollars en aidehumanitaire depuis le début du conflit afin d’aider les familles arméniennesde Syrie exposées à la guerre civile.On estime que 120 000 le nombre d’Arméniens vivant en Syrie, dont lamajorité à Alep. Comme les autres communautés chrétiennes, les Arménienscraignent que la guerre en cours ne les oblige à se déplacer.Il y a au moins une centaine d’élèves arméniens-syriens étudiantsarméniens inscrits dans trois des écoles de l’UGAB des villes de Metn, de Sinel-Fil et de Dbayyeh. Il en arrive chaque semaine, alors que seulementquelques uns retournent en Syrie, en raison du niveau de vie plus élevé duLiban. Alors que des centaines d’Arméniens Syriens ont fui la guerre et cher-ché refuge en Arménie, de nombreuses familles ont préféré se déplacer versle Liban et d’autres pays ayant une communauté d’expatriés dynamiques etune ou plusieurs écoles offrant un programme d’arménien occidental et unesimilitude au système éducatif syrien.Contrairement à l’arménien oriental, langue officielle de l’Arménie, lacommunauté syrienne parle l’arménien occidental et l’arabe, comme auLiban - mais ici, beaucoup d’élèves disent avoir du mal à étudier car une par-tie des cours se donnent en anglais. « A mon école en Syrie, la plupart descours étaient en arabe, ici, ils sont en anglais », a déclaré Arina, 16 ans.Arina, qui a étudié à l’école Louys (lumière) de Damas, a déclaré quemême si elle éprouvait des difficultés au début de l’année, elle s’est progres-sivement améliorée.Alors que le système éducatif libanais propose des cours de sciences enanglais ou en français, la plupart des matières en Syrie sont enseignées enarabe, faisant de l’anglais la troisième langue. Les écoles de l’UGAB ontorganisé des cours intensifs d’anglais le samedi depuis le début de l’annéescolaire pour aider les élèves syriens à rattraper leur retard.Suite à la page 8
 8. 8. La Fédération révolutionnairearménienne (FRA) a affirmé mercredi3 avril 2013 que le maire de Prochian aété abattu pour des raisons politiques.Hrach Mouradian, le maire du villagede Prochian, a été abattu devant sonbureau le 2 avril au matin.« Nous avons longtemps attirél’attention des autorités. L’existenced’un maire qui n’appartient pas à leurparti et qui gérait une grande commu-nauté près d’Erévan suscitait des ten-sions », a déclaré Armen Rustamian.M. Rustamian a seulement dit queMouradian était en contradiction avecles militants locaux du parti au pou-voir républicain d’Arménie (HHK) etd’autres partisans du gouvernementtout au long de ses huit ans de mandat.Le maire de Prochian aurait reçu desmenaces de personnes inconnues.Les policiers arméniens affirmentqu’ils ont interrogé les résidents deProchian au sujet de ce meurtre. Maisaucun suspect n’a été arrêté ou iden-tifié.M. Rustamian semblait pessimistequant aux chances d’identifier lesauteurs de ce crime. De nombreuxassassinats politiques qui ont été com-mis en Arménie dans le passé restentencore aujourd’hui non résolus.Le 25e anniversaire...Suite de la page 7importance particulière à la distor-sion de l’information sur le génocidearménien dans l’Empire ottoman. Lapropagande de l’état offensant lamémoire de 1,5 million d’Arméniensmassacrés va bien au-delà des publica-tions. On peut illustrer un cas de falsi-fication grossière de l’histoire enTranscaucasie orientale par les efforts« d’équilibrage » des crimes de géno-cide contre la population arménienneau début du 20e siècle avec l’imagi-naire « génocide contre lesAzerbaïdjanais. » En 1998, un décretdu Président de la Républiqued’Azerbaïdjan « Sur le génocide contreles Azerbaïdjanais » a été promulguésur la base de ces falsifications. Lesintellectuels de Bakou eux-mêmes,loin des regards, parlaient ironique-ment de cette politique honteuse etdangereuse de « consolidation du peu-ple azerbaïdjanais » contre lesArméniens et les Russes. Ils saventqu’au début du 20e siècle il y a effec-tivement eu des massacresd’Arméniens en Transcaucasie com-mis par le corps expéditionnaire de laTurquie ottomane et ses sbires dans larégion représentée par les Tartares deTranscaucasie, et de la résistance desArméniens par la suite - en réponseaux pogroms de la population arméni-enne civile à Soumgaït en 1988, et àBakou en 1990.Un exemple de mystification de sonpropre peuple et de tentative de désin-formation des cercles politiques de lacommunauté internationale est la cam-pagne généreusement financée par lerégime de Bakou sur la paternité descadavres de la tragédie de Khojaly. Lesdétails de cette provocation commeoutil de lutte politique pour le pouvoirà Bakou ont été dévoilé dans lafameuse entrevue du président azer-baïdjanais Ayaz Moutalibov à la jour-naliste tchèque Dana Mazalova. Lapartie arménienne détient toutes lespreuves que les cadavres se trouvaientdans le voisinage de la ville d’Agdam,alors sous la responsabilité desautorités azerbaïdjanaises et leursforces militaires, et qu’il leur étaitdonc impossible de les mutiler.La communauté internationale seconcentre sur la fréquente critique desautorités azerbaïdjanaises en lien avecles ententes sur la législation et la pra-tique de corruption des fonctionnairesétrangers et organisations interna-tionales engagées dans le règlementdu conflit du Karabagh et faisant mon-tre de tolérance.Quelles sont les lignes directricesd’une résolution pacifique du conflitdu Karabagh?Conscient de l’importance desactivités du Groupe Minsk de l’OSCEcoprésidé par les trois membres per-manents du Conseil de sécurité del’ONU - la Russie, les Etats-Unis et laFrance – afin de prévenir une nouvelleguerre au Karabagh, nous devons attir-er l’attention de tous les acteurs sur lavoie d’une politique réaliste, qui peutconduire à une paix durable entrel’Arménie, le Haut-Karabagh etl’Azerbaïdjan. Elle passe par la recon-naissance de la légitimité du référen-dum de 1991 et l’indépendance de laRépublique du Haut-Karabagh. Lesparticipants aux négociations confi-dentielles basées sur les résultats de laguerre du Karabagh de 1992-1994 ontremarqué que l’ancien président del’Azerbaïdjan Heydar Aliyev et sonhomologue arménien étaient égale-ment ouvert à une telle possibilité derésolution réelle du conflit.La préparation des populations del’Azerbaïdjan, d’Arménie et duNagorny-Karabagh pour une recon-naissance de la République du Haut-Karabagh, ainsi que des négociationsparallèles entre la Républiqued’Azerbaïdjan, la République du Haut-Karabagh et la République d’Arméniesur le statut de certains territoires dela zone de sécurité de la Républiquedu Haut-Karabagh afin de garantir lasécurité de la population et ledéveloppement durable des trois Etatsindépendants, pourrait être un facteurpour l’établissement d’une paixdurable et la sécurité du Caucase duSud ainsi que son intégration dans lacommunauté internationale. La solu-tion pour une résolution « efficace »du conflit du Karabagh passe par laréorientation de la position azerbaïd-janaise pour la course aux armementset les revendications territoriales de laRépublique du Haut-Karabagh et del’Arménie, fondée sur la falsificationde l’histoire des peuples autochtonesdu Caucase du Sud, et la manipulationde certaines normes de droit interna-tional vers un compromis réaliste pourune résolution globale du conflit dansl’intérêt de la paix entre les peuplesarménien et azerbaïdjanais.Le succès de cette « remise à zéro »devra être conditionnée à unecoopération accrue de sécurité entrela Russie, les Etats-Unis et la France,ainsi qu’entre eux et les trois partiesau conflit du Karabagh - la Républiqued’Azerbaïdjan, la République du Haut-Karabagh et la République d’Arménie,qui se partagent la responsabilitédevant leurs peuples et la commu-nauté internationale afin d’assurer lasécurité et le développement démocra-tique durable du Caucase du Sud.La clé de la préparation de la partiearménienne à la résolution pacifiquedu conflit est la réélection récente deSerge Sargissian, qui a l’expérienced’une coopération équilibrée avec lesprincipaux intéressés par la paix et lerenforcement de la sécurité dans leCaucase du Sud.Traduction N.P.8 • ABAKA • LUNDI 22 AVRIL 2013 / MONDAY APRIL 22, 2013Selon la FRA, le maire de Prochian auraitété abattu pour des raisons politiquesEn octobre 2012, à l’occasion de la 87e Assemblée générale de l’Uniongénérale arménienne de bienfaisance (UGAB) à Erévan, une nouvelle initiativeéducative et culturelle a été annoncée par le président du Haut-Karabagh BakoSahakian et le président de l’UGAB Berge Setrakian.Des plans sont déjà en cours pour le développement du complexe culturel,éducatif et artistique de l’UGAB à Stepanakert. Cette initiative dynamique offrirades possibilités nouvelles et novatrices pour les diverses communautés scolairesurbaines et rurales du Haut-Karabagh. Le Centre soutiendra les élèves de tousâges, des députés, des fonctionnaires et autres, et offrira des cours de perfec-tionnement en langue anglaise, des classes préparatoires aux examens d’entréeà l’université, et des supports créatifs et technologiques (animation, conceptionde jeux vidéo, développement web et plus ). En outre, des cours de musique, degestion, de développement du tourisme et autres seront offerts.Setrakian a fait remarquer que « l’UGAB est heureuse d’annoncer ce dernierprogramme de l’UGAB dans le Haut-Karabagh. Nous sommes convaincus quel’éducation et la culture sont les facteurs clés du développement de toute nation.Le campus de l’UGAB deviendra une plaque tournante de l’apprentissage quipermettra aux personnes de tous les âges de trouver des occasions nouvellespour le Nagorny-Karabagh. » Le président Sahakian a félicité l’UGAB pour fairede l’éducation une priorité au Karabagh. Dans cet objectif, l’UGAB a signé unaccord avec l’Université américaine d’Arménie (AUA) en février dernier, afin dedévelopper un programme d’éducation permanente (CEP), à travers son pro-gramme d’extension. Ce programme entrera en service en avril 2013 sur unemplacement temporaire jusqu’à l’ouverture du nouveau campus en cours deconstruction à Stepanakert, prévu pour servir plusieurs centaines d’étudiants.L’UGAB lance un nouveau projetà long terme dans le Haut-KarabaghDes élève Armeniens...Suite de la page 7Les écoles ont également consacré des cours hebdomadaires à des dis-cussions sur les principales questions intéressant les étudiants dans leur viequotidienne.La pensée constante de retourner en Syrie pourrait distraire ces étudiantssyriens dans leurs études, mais la plupart d’entre eux restent optimistes etconcentrés sur leurs projets de retour au collège : « Je veux être avocatequand je serai grande », a déclaré Ania.Un intrus dans le Parlement arménienemprisonné pour deux moisUn homme souffrant de troubles mentaux a été blessépar balles par des agents de sécurité alors qu’il tentaitd’entrer dans le Parlement arménien sans autorisation.Les autorités de police ont identifié Vrezh Galstian,résident de 25 ans de Masis, une petite ville situé à 20kilomètres au sud d’Erévan. Ils ont dit qu’il menaçait lesagents au principal poste de contrôle de l’enceinte duParlement avec un couteau et défiait les ordres derebrousser chemin. Un des gardes employés par leService national de sécurité (NSS) a tiré des coups de feud’avertissement en l’air avant de le blesser à la jambe.Selon certaines sources, Vrezh Galstian a un casier judici-aire et des antécédents de troubles mentaux. Des témoinsoculaires ont affirmé qu’il se désignait lui-même comme Jésus-Christ tout enessayant de se frayer un chemin à l’Assemblée nationale.Quelques instants après avoir été abattu Galstian a été transporté dans unhôpital géré par l’Université médicale d’Etat d’Erévan. Un porte-parole de l’uni-versité Victoria Amikina, a déclaré que la blessure n’était pas mortelle et qu’iln’aurait même pas besoin d’une opération. Les responsables des NSS et d’autresforces de l’ordre ont bloqué l’accès des journalistes accrédités au Parlement à lasuite de l’incident. Un des fonctionnaires a attribué la mesure à des « activitésd’enquête » en cours à l’extérieur de l’entrée principale.
 9. 9. BY EDMOND Y. AZADIANThe outcome of the February 18presidential election is still in dispute.The founder and leader of the HeritageParty, Raffi Hovannisian, continues tochallenge the election results. To dra-matize his campaign, he resorted to histraditional tactic, namely a hungerstrike.For a long time, he was not clear onwhy he had chosen that particular kindof protest, to what end or when hewould end the hunger strike. But final-ly, during Holy Week, he made it clearthat his hunger strike would end onEaster Sunday, when he would attendchurch services with his family.Therefore, as we go to press, Mr.Hovannisian has resumed his foodintake to intensify his campaign.His contention is that PresidentSerge Sargisian’s reelection wasflawed, therefore, he has to transferpower to Hovannisian, or rather to“the people.” He has equated himselfwith the people, which may be inter-preted in two ways: either he is veryhumble to claim victory on behalf ofthe people or he is conceited enoughto think he is the only candidate whocan speak on behalf of the people.Politics abhors a vacuum. When for-mer president Levon Ter-Petrosian’sHAK coalition lost its position as aviable opposition force, all of the dis-contented groups rallied aroundHovannisian. As a populist politician,he is conducting a very flexible cam-paign, having carefully studied theunderlying reasons which led to Ter-Petrosian’s failure. The former presi-dent had cobbled together a coalitionof 18 discontented groups with differ-ent ideologies and interests. He hadrallied those groups around some max-imalist demands.The ultimate goal of HAK(Armenian National Congress) was to“dismantle” the “kleptocracy.” Henever budged from his extremist posi-tion. Additionally, his subordinatesused abrasive language, while he wascontinuing it in his professorialrhetoric. He has tolerated or evenencouraged his supporters in themedia to poison the political atmos-phere to the point of no return. He didnot allow any room for rapprochementor compromise with the authorities,who continued to ignore him, whileundermining his coalition in an under-handed way.Eventually HAK disintegrated andits die-hard disciplinarians wererewarded with six seats in the 131member parliament to become anegligible opposition faction.On the other hand, Hovannisian hasbeen conducting his campaign on amore civilized level, some ultimatumsnot withstanding. He also began withmaximalist demands, asking thereelected president to show up atLiberty Square — where he has set upshop — and turn over the presidencyto him.He soon realized the satirical para-meters to his demand and he toneddown his rhetoric; actually, he tookthe time to show up at the presidentialpalace to have a very courteousexchange of ideas with Sargisian.It looks like the president’sentourage has determined to kill theopposition leader with kindness. Anyaggressive demand is met by theadministration’s very tolerantapproach.As a shrewd politician,Hovannisianrealizes the president’s patronizingapproach to his demands are playinginto the hands of the administration,especially in the eyes of the interna-tional political community, for whomhis public discourse seems to beintended.Epistolary demands are beingexchanged between the two parties.The original demands of the Heritageleader — outright surrender of power— are being watered down. Thedemand to open the ballot boxes for arecount was presented after the dead-line without legal due diligence forwhich Hovannisian has apologized. Hisdemand for early parliamentary elec-tions in a new format was turneddown. Also his demand to punish fiveregional governors was ignored.He realized that his maximalist posi-tion has been eroding. Therefore, hehas already come to a turning point —either power surrender or power shar-ing — and since the first alternativedoes not seem realistic, he is optingfor the second one. The administrationis well disposed to power sharing, butnot on the terms that the oppositionhas been demanding. It looks as if thepolitical power play is entering into aperiod of horse-trading, which couldwear down the parties and take thewind out of Hovannisian’s sails.Throughout this game, Hovannisianis proving to be an effective and pru-dent tactician, with his sights set onthe next presidential election, fiveyears down the road. In the meantime,upcoming Yerevan municipal electionswill provide a real opportunity for Mr.Hovannisian to make his mark on thepolitical scene, especially when fiveother parties will be clamoring for vic-tory in those elections.Should the Heritage Party achieveCont’d on page 10LUNDI 22 AVRIL 2013 / MONDAY APRIL 22, 2013 • ABAKA • 9ABAKAE N G L I S H S E C T I O NMONDAY APRIL 22, 2013The Canadian Museum for Human Rightsrefuses Turkish ambassador’s urge toback down from Genocide recognitionPolitical tug-of-warin ArmeniaCalling the killing of Armenians by Ottoman Turks a genocide may hurt lucra-tive trade between Canada and Turkey but the Canadian Museum for HumanRights is not about to call the slaughter of an estimated 1.5 million people any-thing other than genocide.When the museum opens in Winnipeg next year, information about theArmenian genocide will be included in its galleries, and it will be called “geno-cide,” the museum’s head of stakeholder relations said Sunday.Clint Curle was responding to reports that Turkish Ambassador TuncayBabali said the Harper government’s decision to brand the First World War-erakilling of Armenians as genocide may be hindering a potentially lucrative tradingrelationship with Turkey.“I’m a true believer in the potential of our two nations,” Babali told TheCanadian Press. “Canada has a lot to offer Turkey and Turkey in return has a lotto offer Canada,” said Babali in the interview, noting Canada’s internal ForeignPolicy Plan has identified Turkey as a key country of focus.“It cannot be business as usual while accusing a nation of genocide. It’s a seri-ous allegation. It needs to be substantiated legally, historically.”On the genocide question, Babali said Turkey would like to see a gesturefrom Canada that the government is “trying to leave this behind us.”The Armenian genocide will not be left behind when the Canadian Museumfor Human Rights opens, Curle said by email when reached out of town Sunday.“Human rights lessons from the Armenian genocide will be explored in anumber of ways in the CMHR, including in an exhibit exploring RaphaelLemkim’s work (he coined the term genocide), an exhibit examining the 1948Genocide Convention, and in a gallery that will explore a cross-section of globalmass atrocities, including the five atrocities that the Canadian Parliament hasrecognized as genocides,” said Curle.“This gallery will include survivor testimony, primary-source evidence and anexhibit that explores the Diaspora community struggles that led to theParliamentary recognition of the Armenian genocide.”In April 2004, Parliament passed a resolution acknowledging the Armeniangenocide of 1915 and condemning it as a crime against humanity.In a museum blog posted last week, Curle said it’s a timely human rightsissue. “Ongoing denial of this historic atrocity, waged in the name of ethnichomogeneity, makes it a contemporary human rights concern.” He recently visit-ed Yerevan in Armenia to see the genocide museum there and will be working todevelop links between it and the human rights museum in Winnipeg.AGBU Toronto’s fundraising efforts for theArmenian Community in Syria increasesto US$35,250 as of March 30, 2013Since last year, our sisters and brothers in Syria are still facing an overwhelming crisis. Thanks to the generosity of thousands of donors, the ArmenianGeneral Benevolent Union can proudly stand behind its timely initiatives incarrying out its relief efforts in support of the Armenian community in Syria.To contribute to AGBU’s humanitarian efforts, the AGBU Toronto Chapterstarted a fundraising drive in September 2012, and over $27,000 was raised. Insupporting AGBU Central Board’s efforts, the AGBU Toronto chapter just con-tributed an additional US$7,500, while the Young Professionals of the Torontochapter raised $750.Our Armenian kin in Syria are still in distress and they need our help desper-ately. Much more needs to be done. In these difficult times, any contribution isappreciated.Anyone can still donate 24/7 online by visiting: donate.agbu.org/agbu-urgent-appeal or calling +1-855-AID-AGBU (243-2428) weekdays from 9am – 5pm ESTor through the AGBU Toronto Chapter by calling 416-431-2428.Please take the time and visit the following video link :http://www.youtube.com/watch?v=UZnNqzbfG4oSALPI DER GHAZARIANExecutive Director
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 22 AVRIL 2013 / MONDAY APRIL 22, 2013Political tug-of-war...Cont’d from page 9some impressive results, Hovannisianwill stay a major player for the longhaul. Hovannisian empowered theyoung and educated masses. Even ifhe cannot achieve his goal in theimmediate future, he will be creditedwith introducing a new political cul-ture, which in time may yield quantita-tive results.He is also mindful of what degree ofpower sharing he may achieve. Shouldhe settle for some face-saving posi-tions for himself and his party mem-bers in Armenia’s power structure, hewill denyArmenia’s political system the bene-fit of credible opposition. At this time,the tug-of-war is continuing, hopefullywith some positive outcome forArmenia.Los Angeles, April 2, 2013 –Guests, parents, teachers, studentsand supporters of TCA ArshagDickranian School gathered at theWalter and Laurel Karabian Hall onFriday, March 22nd, 2013 to celebratethe school’s 32nd Annual DinnerDance, organized by the Parent-Teacher Organization. The theme ofthe evening was “Greek Night” offeringGreek food catered by Kitchen X andthe Hellenic tunes of EllasEntertainment Company and DJ Chris.The event was sponsored by Mr. &Mrs. Ara and Julia Aghishian. Mr.Aghishian, a prominent attorney, was aformer member of the Board ofTrustees of TCA Arshag DickranianSchool. He currently serves as thepresident of Armenia Fund Inc., U.S.Western Region. Mrs. Aghishian is avolunteer teacher at DickranianSchool and teaches elementary andhigh school grade levels. Among theguests attending the event were theRev. Archpriest Manoug Markarian,school benefactress Mrs. LaurelKarabian, retired California SupremeCourt Justice Judge the HonorableArmand Arabian and his wife Nancy,Mr. Albert Boyajian, who is a philan-thropist and member of theInternational Board of Trustees &Hayastan All Armenian Fund and hiswife Tove. The special guests and rep-resentatives of various organizationswere aptly recognized by Dr.Yeranossian.The celebration started with theopening remarks of ADS alumna and3rd grade teacher Mrs. Violet Tatoian,who acted as the MC of the event. Inher welcoming message, Mrs. Tatoianmade a point to expound on the pur-pose of the evening, after which sheinvited the Rev. Archpriest ManougMarkarian for the invocation. First onthe program were the messages byPTO chairperson Mrs. ArmineGasparyan and Principal Dr. MaralYeranossian. Mrs. Gasparyan thankedthe attendants for supporting theschool emphasizing on the importanceof keeping the Armenian educationalidentity alive. Dr. Yeranossian spokeof her goals as the new principal, stat-ing that throughout her 15 years atDickranian School, first as counselorand now as principal, she has learnedthat ADS students are persistent, pas-sionate and prudent, and their hungerfor education gives them the determi-nation to excel in their quest for learn-ing. She then proceeded by invitingguest of honor Mr. Ara Aghishian,Esq., to the podium.Mr. Aghishian presented hisremarks in fluent Armenian. “I haveseen the school grow in size and I amproud to see our graduates’ accom-plishments and successes, but there isa lot more to be done for which weneed the community’s financial sup-port to keep up with the advances ineducational technology” said Mr.Aghishian, adding that assisting to allother organizations is essential aswell, but assisting an educational insti-tution is far more important to preparebetter Armenian-Americans in theDiaspora.The event progressed with guestsenjoying the delicious menu and livemusic, while students ventured fromone table to another, selling raffle tick-ets and collecting donations. Thegrand raffle prize of the event was aone week paid vacation in Greecedonated by the Aghishians, the event’sguests of honor.Next, the guests of honor wereinvited to cut the cake, after which Dr.Yeranossian took the podium againand thanked all those who participatedin the fundraising. She also thankedthe PTO members for their selflessdevotion and diligence in organizingand presenting this event.Over the years, the PTO has beeninstrumental in holding various educa-tional and social functions and, mostimportantly, organizes the annual ban-quets, all for the sole purpose ofupholding the welfare and educatio-nal mission of Arshag DickranianSchool.TCA-ADS celebrates its 32nd Annual Dinner DanceOver $25,000 raised to support the school43 Armenian cultural sites willbecome part of Silk Road corridorYEREVAN — On April 2,the USAID-funded EnterpriseDevelopment and MarketCompetitiveness Project andthe Armenian MonumentsAwareness Project announ-ced the Black Sea Silk RoadCorridor project, a two-yearinitiative that fosters tourismdevelopment, cross-bordercooperation and economicdevelopment in 173 commu-nities across four countriesof the Black Sea Silk RoadCorridor – Armenia, Georgia,Greece and Turkey. A trail ofcultural sites will be markedthroughout the region. TheArmenian trail will encompass 43 sites in the capital Yerevan as well as inShirak, Aragatsotn, Kotayk, Gegharkunik, Vayots Dzor, and Syunik provinces.U.S. Ambassador to Armenia John Heffern, Head of the EU Delegation toArmenia Traian Laurentiu Hristea, Deputy Minister of Economy GareginMelkonyan, Deputy Minister of Culture Arev Samuelyan, President of theArmenian branch of the International Council on Monuments and Sites (ICO-MOS-Armenia) and Director of Erebuni Museum Gagik Gyurjian were presentduring the announcement and delivered remarks.The Project is expected to alleviate rural isolation and develop local commu-nities through the creation of tourism networks and the promotion of local(rural) services and traditional products. This five-year project aims to increaseemployment and income in Armenia by promoting growth in select value chainsthat have strong export potential – high technologies, pharmaceuticals/biotech-nologies, food processing, and hospitality.The Armenian Monuments Awareness Project (AMAP) partners with theMinistry of Culture on a multi-year project to increase awareness of Armenia’shistorical, cultural and natural monuments by creating and installing signed,print, multimedia and online information at selected sites.Ambassador Heffern (2nd right) and partnersunveil the first panel that will be installed inArmenia as part of the Black Sea Silk RoadCorridor projectBaku pressure blamed forVan-Yerevan flight cancelationANKARA (Reuters) — Turkey has canceled the first ever scheduledTurkish flights to Armenia, days before the first plane was due to take off, offi-cials have said, following fierce opposition from Azerbaijan.The twice-weekly flights between Turkey’s eastern city of Van and Yerevanwere due to begin on April 3 and, encouraged by a U.S. push for rapprochement,were meant to boost bilateral tourism and trade.But with just over a week until the first flight, and with tickets already onsale, Turkey’s civil aviation authority stepped in and ordered the flights to besuspended.Officials at Turkey’s transport ministry confirmed the flights had beenstopped but declined to give a reason. BoraJet, the private Turkish carrier set tofly the 45-minute route, also declined to comment on the stoppage.Narekavank Tour, a Yerevan-based travel agency which has spent the lastthree years organizing the flights together with a Turkish travel agency in Van,said the reason was political.Asked if he thought this was due to specific pressure from Azerbaijan,Armen Hovhannisyan, co-founder of Narekavank Tour, said: “Of course, it’spart of the whole formula, and maybe they have been working behind thescenes.”Azerbaijan has voiced fierce opposition to the flights and last week AliHasanov, a senior official at the president’s office in Baku, said they amountedto support “the occupant country”, Armenia.
 11. 11. Ha3 hocyvor yrci anzovca6gan gadaro. Lovsine Zakar6yan5 orovn mahovan ksanyrortdarin gu lrana3 2013;7 #ovnis46in5 /na/ e 1937;7 #ovnis16in5 Qorhrta3in i,qanov;yan=amanag Wraxagan hanraby6dov;yan mas gazmo. Aqalxqaka.akin me]1 Manovg hasa6gen an arten xovxapyra/ ea-an2nagi hagovm tebi yr6carovysdu1 Yrcn ov novacn ey.a/ nayv ir anmi]agan ha6razadnyrov himnagan zpa.ov6mu1 Lovsinei my/ h0r ha3ru`B3odr Doma,yvi[5 or Lyhaha3zinovoragan er5 18606agan;ovagannyrovn aksorova/ eGowgas1 Anor ortin` #owse’(Iosif) Doma,yvi[5 Lovsinei my/ha3ru5 Bydyrbovrgi me] hydy6va/ e 2a3namarzov;yan ta6sun;axnyrov5 yv 3ydo3 ovsovmu,arovnaga/ Idalio3 me]5 isg1900;75 ir ovnyxa/ harovsd;av 2a3ni ,norhiv hantes eyga/ Bydyrbovrgi me] orbesga3syragan 0’yra3i mynyrci[1Avyli ov,5 Qorhrta3in i,qa6nov;yan darinyrovn5 ir gno]`Ylyna Bawlowna3i ov Wyronigatsdyr hyd5 undany0k dy.a6’oqova/ yn h0rynagan Aqalx6qa ka.aku1 A3sdy. #owse’Doma,yvi[ ;adroni me] hantesgov car orbes yrci[ yv govdar yra=,dov;yan masnavortasyr5 an nayv gazmagyrba/er yrc[aqovmpyr5 isg ginuga,qader orbes ta,naga-harovhi1 1922;75 #owse’ gu/an0;ana3 pamp ;av ]ov;aga6har (Contre Bass) #ape; Za6karyani hyd5 or 3ydaca3ingamovsnana3 ir tsdyr` Wyro6niga3i hyd5 oronk gu ta-nanLovsinei /no.nyru1 Badaha6gan [e or yra=,dagan m;no6lordi me] i 3a3d ygan nayvLovsinei pnadovr ,norhnyru5anor hry,daga3in 2a3nu yv5manovg hasagen5 iryn dba6voryx havadku tebi srpabad6gyrnyrn ov ygy.yxin5 ovr gu 3a6jaqer ir my/ m0r hyd1 Ar6taryv5 i zovr [e or zink go[y6xin 8LO#S LOVSINE91Dasnyryk daryganin5 ty-tbroxagan5 Lovsinen arten3a3dni er tyrasanagan ov2a3na3in ir dovyalnyrow1 Yra6=i,d Ardymi A3wazyan5 ornyrga3 er cdnova/ Aqalxqa3ime] anor 3ajaqa/ tbroxid0nahantesin5 lsylow ylo3;uguse tbroxi dn0renin7 8T=ovarpan e cov,agov;ivnnyr anyl5pa3x a3s yryqan yryvi yrc6[ovhi ta-na39 (e] 21)11952;7 ama-u5 Zakaryan6nyrov undaniku gu dy.a’oqoviYryvan1 A3tdy. Lovsinen gu/an0;ana3 irynx traxi Aita63i hyd5 or yra=,danoxi saner yv orovn y.pa3ru lsylow Lov6sinei 2a3nu qorhovrt gov da3timyl untovnovylov yra=,daganovsovmnaran1 Ovsovmnarani 2a36namarzov;yan ovsovxi[ DicranNalpantyan 3armar gu cdnemeg dari 3yda2cyl` orbeszi2a3nalaryrn avyli amranan5orow !& daryganin5 Lovsinenguntovnovi _omanos Mylikyanianovan Yra=,dagan Ovsovmna6rani 2a3namarzov;yan ovsovx6[ovhi _ozalia Covlapyani ta6saranu1 A3sdy. an a[ki gi36na3 ir ]anasirov;yamp5 ta-6nalow cyrazanx cnahada6gannyrow ovsano.1 Ovsovmna6rani avardagan knnov;ivnny6rov =amanag5 Mardin Maz6manyan hydyvyal q0skyrowgarda3a3de ir sdaxa/ dba6vorov;ivnu7 8Y;e in2 asyn ;ein[ e da.antu5 ys 0rinag gupyrei Lovsinei a,qadasirov6;ivnu1 Na cyrazanxyx iryn5ys nran gu n,anagei amyna6par2r cnahadaganu5 ;eyvhamozova/ ym5 or pnov;ivnn elnran 0=dyl e z0ry. a-avy6lov;ivnnyrow9 (e] 36-371)1Ovsovmnarann avardyle ydk51957 ;ovaganin5 Lovsinen gun6tovnovi Yryvani Gomidasi an6van Bydagan yra=,danoxu1Untovnylov;yan knnov;yan =a6manag5 yra=,danoxi dn0renCricor Y.iazaryan hiax6movnkow lsyle ydk Lovsinei ga6darovmu5 guse ovsovx[ovhi Ar6mine Karamyanin7 8Aha 2yzmi hianali niv;1 Sranix pantovrs gu ca31 Ys 8cyrazanx9ym n,anagovm9 (e] 33)1In[bes gu dysnynk5 ty-ovsovmna-ov;yan ,r]anin artenbarz er or soworagan yrco.mu [e Lovsinen1 Artaryv5 =a6managu xo3x dovav or hasov6naxa/ ov ha3 hocyvor yrciocin ivraxovxa/ a3t yrc[ovhiindrova/ ov drovo. cnahada6gannyru [a’azanxova/ [ynpnav5 orowhydyv ;yryvs y;e o[ir 2a3now5 pa3x qorabes ab6rova/ ov hasgxova/ ir ga6darovmow an mnax yzagi ovangrgnyli1 Nayv bidi ngadiovnynal or =amanaga,r]anuyvs5 oro, [a’ow nbasdavorer1 Wa;sovnagan ;ovaganny6rovn5 Ha3asdani me] grxanwyrylk abril azca3in m,ago3;ioro, pnacava-nyr ,norhiv pa6nasdy./ Baro3r Syvagi5 nga6ri[ Minas Avydisyani5 yra6=i,d _obyr; A;a3yani yvovri,nyrov1 A3t ,r]anin e orLovsinen5 a-a]in ancam ulla6low gu lse 8Sovrp Sovrp9u5 Co6har Casbaryani gadarovmowov qorabes gu dbavorovi 3i,6yal yrcow7 a3t =amanag e orE]mia/ni hocyvor jymaraniovsovxi[` yra=i,d6qmpawarHrand Ceorcyan5 lsylow anoryrcylu ga-a]arge antamagxilE]mia/ni Ma3r Dajari yrc[a6qovmpin1 _ovsagan gr;ov;ivnsdaxa/ Lovsinei srdi ‘a6’akn er a3t5 pa3x orbeszi angaryna3 yrcyl Gomidasi 8DerO.ormya9n5 Hrand Ceorcyanyrci pa-yru gu cre -ovsyrenda-yrow1 Wazcen Wyha’a-ihamar yrci gadarovmu a3n6bisi anagngal hajo3k gu bad6ja-e5 or Lovsinen gu ta-na3Ma3r Dajari yrc[ovhin5 ,a6rovnagylow mnal a3ndy. irgyanki ampo.] dyvo.ov;yan1Badahaganov;ivn er gadar6va/u gam o[5 miyvno3n e5 Lov6sinei hamar lavaco3n pann eror grnar dy.i ovnynal1 A3t,r]anin e or ha3filharmonia3idn0renov;ivnu gu gan[e E]6mia/ni Ma3r Dajari polor an6tamnyrn ov gu ha.orte anonxGytronagan gomideen sdax6va/ a3n hrahancu ;e Ma3rDajari me] yrco.nyru bedk etatryxnyn a3t5 a3labes guzrgovin Filharmonia3i me]irynx ovnyxa/ a,qadanken1Cidnalow ;e in[bisi havadkov novirovm e ovnyxa/ Lovsinentebi ygy.yxin5 bidi [zar6manal or n,ova/ hrahancin anbadasqana/ e7 8Ys gu hra6=arim Filharmonia3en5 pa3xgu ,arovnagym yrcyl S7 E]6mia/ni me]91 #a]ort darin5Ma3r Dajari Badaraci yr6cyxo.ov;yan gu masnagxeinmia3n ovsano.nyr yv Lovsinen5min[yv a3n bahu yrp bydov6;ivnu gu ;o3ladre Filhar6monia3i yrci[nyrovn masnagxilygy.yxvo3 Badaracin5 orovn ihydyvank gu wyragazmovi Ma3rDajari yrc[aqovmpu1Lovsinei hamar5 Ma3r Da6jari me] cdnovilu 0cdagar ernayv a3n badja-ow5 or an2y-k gu pyre ha3 hocyvor yra6=u,dov;yan masin harovsd yvanhra=y,d cidylik5 masnavo6rapar5 ,norhiv Qoren Balya6ni5 or gu ta-na3 ir gyankianpa=an ungyru1 Ssyxi #a6rov;ivn Balyani orti Qorenu5or 1946 ;ovaganin /no.nyrovnhyd Lipananen dy.a’oqova/er Lyninagan5 dy.i Y0;6Werkygy.yxiin me] gu masnagxer=amyrcov;ivnnyrovn1 Wyha’a-i;ylatrankow5 1955 ;ovaganinan gu sgsi 3ajaqyl E]mia/nihocyvor jymaranu5 orovn ovsovm6na-ov;yan ,r]anu gavarde!(^!6in5 arten hmdaxa/ cra6parin ov tar2a/ hianali ,a6raganaced1 An,ov,d5 n,a6nagali e Qoreni5 orbes mas6nacedi tyru5 orbeszi Lovsi6nei yrcyru gadarovin o[ mia3nan;yri ha3yrenow5 a3lyv j,cu6rid mygnapanov;yamp1 Sguzp6nabes -ovsaq0s yv Sdwydlanaanovnow jan[xova/ ovsano.ov6hin5 oro, =amanag anx5 ar6ten ha3yren ;arcmanov;yampgu sgsi go[ovil Lovsine5 yv ha63yren lyzovn iryn hamar5 as6dijanapar5 gu ta-na3 hasgu6nali ov harazad11962;7 #ovnovarin gu ga3a6na3 Lovsine Zakaryani a-a6]in mynahamyrcu5 Ha3filhar6monia3i ‘okr tahlijin me]73a3daciru guncrger nayv Go6midasi m,aga/ 8Der O.orm6ya9n yv 8Qorhovrt Qorin9u5oronk gar=ananan nyrganyrovpov-n /a’o.]o3nnyrovn5 hra6virylow yrc[ovhin grgnylov a3tyrcyru1 Nman ylo3;nyrow anhantes gov ca3 nayv a3l a-i;6nyrow5 my/ masamp ‘okr tah6lijnyrov me]5 m,dabes wa3yly6low ovngntirnyrov ]yrm untov6nylov;ivnn ov cnahadanku5;eyv bydagan mamovlu5 sowo6rapar gu mnar lov-5 gam gar6da3a3dover [a’azanx zovsb5kani or diro. ca.a’ara6q0sov;ivnu [er grnar ka]alyrylhocyvor yrcyrov ngadmampnman ocyvorov;ivn1 No3n 1962;ovagani #ovnisin5 Lovsinengavarde Bydagan yra=u,6danoxu sdanalow synyga3inyrc[ovhii yv mynyrc[a3in yrcy6xo.ov;yan ovsovxi[i oraga6vorovm1 Sgzpnagan ,r]anin<ar7 e] !%LUNDI 22 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 22, 2013 • ABAKA • 11LOVSINE ZAKARYAN(1937-1993)8Yrp Lovsinen yrcovm e 8Sovrp6Sovrpu9u5 ampo.]Hry,dagnyru pazmov;yamp i]novm yn Ma3r A;o-ov a-apanovm Asd/ovn ir a3t yrcyxo.ov;yanov nran i wyrovsd drova/ ,norhi hamar9Am;nan Faoz W;faa® Waxghn A&8Lovsinen ha3 yrcarovysdi me] no3n tyrn ovni5 in[Jardarabydov;yan me]` :oros :oramanyanu9Paror S;uak>orhn Pal;anLousinh Xaqar;an
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 22 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 22, 20138“ovn]9i q0skuSirylinyr5 Abril amisuir carnana3incy.yxgov;ivnnyrow ancammyzi [grnar mo-xnyl ;e in[dqovr amis mu y.a/ e anha3 =o.owovrtin hamar1Mynk manovg 0ren myrovsovxi[nyren gam myr/no.nyren gu lsynk My/Y.y-ni gam Ha3gaganXy.asbanov;yan masin1Ha3gaganXy.asbanov;ivnu badma6gan iraganov;ivn mun e5yrp ;ovrkyru oro,ovm a-inpna]n]yl ha3 =o.owovrtu yvmia3n meg ha3 2cyl a,qarhiyrysin orbes nmo3,5 a3n al;ancaranin me]1 Yv ipryvartivnk a3s oro,ovmin5 ha3=o.owovrtu dy.ahan y.avir dovnyren5 civ.yren5cava-nyren yv ka.aknyren11.500.000, megovges milion ha3yr ah-yli [a[aranknyre ydk]artovyxan5 isg mnaxa/ =o.owovrtu k,ovyxav tebiDer6Z0ri anabad5 ovr ,adyr an0;ov;yne5 isg ovri,6nyr darpyr hivantov;ivnnyre my-an11915 Abril 24in sgsa/ ;rkagan wa3ryniov;ivnnyrusaga3n [hasan irynx nbadagin5 anonk [3a]o.yxanpna]n]yl ha3 =o.owovrtu1 “asdu|777 mynk ynk5 ora3s0r5 98 darinyr ydk gank yv gabrink5 mynk`bahan]ader 3a]ortnyru myr nahadagnyrovn5 Mynk` order bidi gancnink myr iravovnknyrovn1Pa3x mynk` tbroxagan d.anyr yv a.]ignyr5 in[be|sgrnank wre= lov/yl myr ;,namien5 in[be|s grnank myrtadu ba,dbanyl a,qarhin a-]yv1Ygek naq lav sorwink myr taravor =o.owovrtin yvha3rynikin badmov;ivnu5 jan[nank myr m,ago3;u yv=a-ancov;ivnnyru5 orbeszi o[ megu [garyna3 gy./yl myrazci badmov;ivnu1Isg 3ydo35 myr zenku ;o. ulla3 myr LYZOVN1 Bahynkza3n makovr5 q0sink yv crynk gadaryal5 yv amyna6garyvoru777 siry~nk za3n1In[o|v Abril 24Havanapar poloris al midken anxa/ e ;e in[o|v mynk1915 ;ovagani Xy.asbanov;yan 0ru gu n,ynk 3adgabesAbrili 24-in5 y|rp a3s 0ru n,anagovyxav My/ Y.y-nizohyrov 3i,adagi 0r5 o|w er a3t ca.a’ari deru yvyrpen iwyr sgsa/ e n,ovil a3s 3i,adagi 0ru1 A3s polorharxovmnyrovn badasqannyru parypaqdapar bahova/yn namagi mu me] or gu cdnovi Ha3asdani azca3inarqivnyrovn me]11920 ;ovagani Mardi 28-in n,anavor cro. Wr;anes“a’azyan5 orn a3n =amanag Wa.ar,abadi tbroxindysov[n er5 namagow mu timovm gu gadare Amyna3nHa3ox Ga;o.igos Ceorc Sovrynyanxin` a-a]argylowAbrili 24-u mdxnyl 0raxo3xin me] ipr 3i,adag ha3nahadag mdavoragannyrov5 oronk zohovyxan wa3rac;ovrkyrov sovrow77Ha3 nahadag mdavoragannyrAbril 245 1915-i 0ru 2yrpagalova/ 220 mdavoragan6nyr5 Bolso3 Ha3dar “a,a ga3aranen .rgova/ einAnadolov3i qoryru ovr wa3rac0ren sbannova/ ein1Nahadag mdavoragannyrov ;ivu hasa/ er 760-i18Owkyr asys or [ga3in a3t nahadagnyrov me]1Panasdy./ ov lracro.5 p=i,g ov ‘asdapan5 ha3ovsovxi[5 ybisgobos5 wartabyd ov kahana3777amynkindarin5 o[in[ [qna3yxin5 ha3 midkn ovzyxin meg harova6/ow my-xnyl ov o[n[axnyl5 ovzyxin ]n]yl ha3 cirku5 ha3yrcn ov a.0;ku77791 (”a’azyani namagen)1“a’azyanu no3n a-a]argow gu time nayv Ha3asdaniHanrabydov;yan qorhrtaranin5 cidov;yan yv arovys6di naqararin1Ceorc Ga;o.igosi garcatrov;yamp 3adovg namagnyrgu .rgovin Yryvani5 >arapa.i5 :iflisi yv Bakoviygy.yxagan a-a]nortnyrovn 3an2nararylow or Abril24-i 0ru5 ha3gagan polor ygy.yxinyrovn me] hocyhan6cisdi badarac madovxovi ha3 mdavoragannyrov yvxy.asbanov;yan avyli kan 1,5 milion zohyrov 3i,ada6gin1I wyr]o3 Abrili 24-u ba,d0nabes 3i,adagi 0rtar2av 1965 ;ovaganin` Xy.asbanov;yan 50-amyagin5ampo.] ha3ov;yan hamar5 Ha3asdani yv s’iv-ki me]1
 13. 13. A.;amari Sovrp Qa[ Ygy.yxinWana3 liji harav6aryvylyan masin me] gucdnovi A.;amar g.zin yvanor me] gu cdnovi SovrpQa[ ygy.yxin1915-926 ;ovagannyrovnWasbovragani ;acavorCacig A-a]ini badoverowjardarabyd5 kantaga6cor/ yv ngari[ Manovelu guga-ovxe A.;amari S7Qa[ygy.yxin1 Usd badmapan6nyrov5 ha3ox ;acavor Ca6cigu a3s ygy.yxii ,inov;yan hamar5 ,r]aga3ki poloryrgirnyren hraviryr e arkovni jardarabydnyr yv war6bydnyr1 Ka-aqoran5 qa[a2yv cmpe;avor ga-o3xow a3sygy.yxin paxa-ig nmo3, mun e o[ mia3n ha3 krisdonea6gan5a3l nayv hama,qarha3in arovysdi me]1Ygy.yxiin ardakin yrysu ampo.]ov;yamp badova/ e,ad harovsd pnov;yan yv gyntaninyrov badgyrakan6tagnyrow5 oronk gu nyrga3axnyn hin gdagaranen yvhncamadyanen dysarannyr5 isg nyrsen` ormnakan6tagnyrow1<inov;yan hamar 0cdacor/ova/ karyru5 usdy.anagnyrovn yv 0rova3 =amyrovn gu sdanan ty.in5garmir gam moqraco3n co3nyr12007 ;ovaganin ;rkagan ga-awarov;ivnuzp0sa,r]ov;yan gytroni wyra/ylov nbadagow wyranoro6ca/ er S7Qa[ ygy.yxin za3n tar2nylow ;ancaran5saga3n ygy.yxiin cmpe;en gu paxaga3er qa[u1A3s a-i;ow5 Bolso3 Ha3ox Badriarkaranu timovmnyrga3axovxa/ er ;rkagan ga-awarov;yan5 darin megancam badarac madovxanylov hraman sdanalov yvqa[u wyrsdin zydy.ylov hamar12010 ;ovagani Sybdympyr 205 Sovrp Qa[i d0nina-i;ow5 yrgar darinyrov l-ov;yne ydk5 badaracmadovxovyxav a3s ygy.yxiin me]5 saga3n a-anx cmpe;iqa[in1 :rkagan ga-awarov;ivnu /i/a.yli yv anhimnbadja-nyrow ‘or2yx artaraxnyl qa[u [dy.atrylu1Saga3n a,qarhi polor ha3ov;ivnu ir zo3c ga;o.igosny6row po.okyx a3s anartarov;yan tem5 nyrga3 [cdnovylowa3s badaracin1Yv wyr]abesSybdympyr 30-in`badaracen dasu 0ranx qa[u zydy.ovy6xav S7Qa[ ygy.yxiincmpe;in wra31A3novhydyv5 amendari Sybdympyramsovn yrgrortGiragi 0ru5 bada6rac gu madovxoviA.;amar g.zii SovrpQa[ ygy.yxiin me] nyrga3ov;yamp hazaravor ha3ortiny6rov yv 0dar zp0sa,r]ignyrov1Gomidas wartabydTov Amyna3n Ha3ox Yrci Wyha’a-n ysTov` myr yrci Mysrob Ma,doxCirn ov Da-n ys ha3ox yrci1Baro3r SyvagMy/ Y.y-ni zohyren Gomidas Wartabyd5 oru ha3yrci yv yra=,dov;yan hanjarn er5 ;eyv wyrabryxavsaga3n ir qylki havasarag,-ov;ivnu gorsnxovx5aganadys ullalow ir mdavoragan ungyrnyrovn yvharazad =o.owovrti ]artin ov sbantin11915 Abril 245 Gomidas gu 2yrpagalovi ;ovrk=andarmnyrov go.me1LUNDI 22 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 22, 2013 • ABAKA • 13ª"oun=ºe ke patrasth^ Søsi Iskhn;an-~arraYrgri )ruAmen dari5 Abrili22-i 0ru a,qarhi amengo.m 2y-nargnyr gullanm;nolordu makovr bahylovhamar1 A3t 0ru gu go[oviYRGRI )RU5 orn ortyc6ruvyxav 2009-in MiaxyalAzcyrov Gazmagyrbov6;yan go.me11970 ;ovaganen a-a]5Amyriga3i me] soworaganyryvo3; er dysnylcor/arannyrov/qnylo3znyru oronk irynxsyv /ovqyrow gu ;ovnavo6rein m;nolordu5 gamirynx ;ovnavor avylxovknyru gu ;a’ein cydyrov gam/owyrov me]1 A3t ;ovaganin yrgri oro, .ygawarnyrovgo.me y.a/ a-a]atranknyru cidagxov;ivnu ar;nxovxin=o.owovrtin oronk po.oki xo3xyr gazmagyrbylow grxanbardatryl 3adovg 0renk5 ba,dbanylov m;nolorduabaganovme1 2009 ;ovaganen i wyr a,qarhi cry;epolor yrgirnyrov me] gu gazmagyrbovin 3adovg 2y-6nargnyr Yrgri )rovan gabagxov;yamp5 yv =o.owovrticidagxov;ivnu ar;ovn bahylov hamar1Siryli parygamnyr5 myr yrgracovntu makovr bahylupoloris bardaganov;ivnn e yv an gu sgsi ganovqdariken5 ,ad barz panyrow1 Ovrymn sgsink a3s0r isg76 Makovr bahynk mynk myzi16 havakynk myr ,ovr]u ;a’a/ a.pyru5 myr gyragovr6nyrov mnaxortnyru yv zanonk tnynk a.pamanin me]16 Myr tbroxu yv tasaranu makovr bahynk16 Qnamk danink pnov;yan` myr ,r]abadi /a-yrovn5po3syrovn yv /a.ignyrovn1 Hoso. ]ovryrovn yv cydyrovnme] a.p [nydynk16 Wyram,agynk1Gana[abadynk myr ,r]abadu5 /a- dngynk5[gdrynk zanonk1
 14. 14. Wyr]in masyru yvqorhrta/ov;ivnnyrY0; 3a]ortagan masyrov me] ]anaxiamoyl :aner Ak[am yv Ivmi; Covrthamahy.inagnyrovn 8)renknyrov Hocin9cirkin a3n masyru5 ovr /anraxa3 Lozanita,nacren a-a]ovan anxovtar2yrovn yv3aragix 0renknyrow 3ydy.y-ni ,r]anin5nayv Lozani ta,nacre 3armaryxovmi]ankyrovn1 A3s wyr]in masu5 or 8[orrorthadova/9 ullalow drova/ er crkin me]53sdag gyrbow gu paxadre ;e in[o|v mynkHa3yrs yv ki[ mun al yvrobaxi gamamyrigaxinyr barab dy.u gu sbasynk;e :ovrkia nyro.ov;ivn qntre irGadara/ Xy.asbanov;yan hamar1Ys naqort pa=innyrow nyrga3axovxa/y.a3 272 e]yre pa.gaxa/ crkin 140 e]y6ru5 a3sinkn cry;e lman powantagov;yancry;e gesu1 Gan dagavin 5-rt5 6-rt5 7-rthadova/nyru yv 8Wyr]in q0sk9u1Hamozova/ ullalow or crkin a3s wyr]inhadova/nyru o[ meg 2yvow 0covd mu bidi[pyre ha3 yv ;ovrk 3arapyrov;ivnnyrovntebi ka.akagir; zarcaxovmin5 avylortgu hamarym cryl yv paxadrov;ivnnyr daladonx masin1Un;yrxo.in hydakrkov;yan cohaxovmdalov hamar usym mia3n5 ;e hon gan man6ramasnov;ivnnyru :ovrk Bydov;yan yvcor/atir marmnin` Ha3ox oryve pan[wyratar2nylov masin a-a/ oro,ovmincor/atrov;yan1 Un;yrxo.u ador badja6-apanov;ivnu bidi garyna3 sorwil yvump-nyl 3yd y.y-ni tebkyrovn imasdu5 orgaryli e dal yrgov do.i me]78:ovrk bydov;ivnu yv :ovrk azcu o[garyliov;ivnu ovner 3a,daga/ ha3a6badagan ar=eknyru yd dalov5 o[ aldramatrov;ivnu ovner91Mia3n ;e ;o. nyrovi in25 naqkanim qorhrta/ov;ivnnyrs yv yzragaxov6;ivnnyrs arda3a3dyls5 ;arcmanym yvun;yrxo.in ov,atrov;yan 3an2nym crkinhamahy.inagnyrovn 8Wyr]apan9 crov6;ivnu1Wyr]apan)cdagar bidi ulla3 3i,yxnyl ;eLymkin xy.asbanov;yan qorhovrtu /an06;axovx naxinyrovn ganonacirnyrovnuntme]en5 ovr gu paxadrover ;e in[besbidi ga-awarein irynx crava/ ,r]an6nyru1 Min[ty- Naxinyrovn cor/a/ ojir6nyru5 cry;e manramasnov;ivnnyrow/an0; er iryn1 A3t isg badja-av xy6.asbanov;yan qorhovrtu5 ;yryvs albadyrazmi dramatrov;yan me]5 za6nazan 0renk yv oro,ovmnyrov 2yvow nyr6ga3axnylu wyr]in asdijan garyvor yvimasdali e1 Lymkin myzi gu 3i,yxne ;ebedk e xy.asbanov;ivnu untovninkiravagan hamagarcin me] dy.avorova/y.ylov;ivn mu1 A3s crkin me] a3t unyl]anaxink5 o[ mia3n ha3yrov tem cor/at6ruva/ parparosagan xo3xyrov me]5)smanyan yv Hanrabydagan ,r]annyrovnyla/ garc mu pnagan yv soworagan ira6vagan pnacirnyrov me] al co3ov;ivnovnynalu xo3x dal ovzyxink1Y;e bedk ulla3 myr usa/nyru mi kaninaqatasov;yan me] hama-0dyl7 )sman6yan I;;ihad We :erakki Govsagxov6;ivnu5 sa gam na badja-av y.a/ dy6.yrnen aksoryr e7 aksora/ adyn al 2yrabrankin mynk bidi hsgynk yv 2yr dy6.avorova/ wa3ryrovn me] 2yzi bidihasxnynk usylow q0sk dova/ e1 Yla/ polor0renk yv wji-nyrovn me] grgin ov grginusova/ e ;e polor abranku gu badganinHa3yrov yv Derov;ivnu mia3n anonx anov6now 3an2an2ovmu bidi une5 pa3x i wyr]o3a3s 0renk yv ganonacirnyru cor/a/a/ eHa3yrovn Anadolovi me] co3ov;yan wyr]dalov hamar1Hanrabydov;yan ,r]anin al no3n cor6/ylagyrbu ,arovnagova/ e1 6 )cosdos1924 ;ovaganin irynx abrankin clovqucdnovo.nyrovn abranku yd dal qos6daxova/ e1 Wyr]n al :ovrkio3 ,ovr]u ba6risbi nman hivsova/5 sahmannyru ag6va/ yv o[ meg Ha3ov [e ard0nova/ nyrsmdnyl1 Nyrs [a-nova/ Ha3yru 8aqsda6gan yv gorovsyal9 h-[aga/ yv abranknovn2y-k tnyl ,arovnaga/ yn1Avylin` ulla3 )smanyan yv ulla3 Han6rabydagan ,r]anin [e usova/ ;e 8Ha3yrua3s abrankin wra3 iravovnk [ovnin9 a3tpanu usyl garyli [e y.a/1 Ha3ox irynxabrankin wra3 ovnynalu grgin ov grginuntovnova/ e7 saga3n [e wyratar2ova/1Wasnzi nbadagu y.a/ e Anadolovi me]Ha3ox co3ov;yan polorowin wyr] dal1Harxu a3s garci iravagan cor/o.ov6;ivnn er1Y;e ov,atir ullak5 hos xy.asbanov;ynemu gam zancova/a3in sbante mu [ynkq0sir7 mia3n derov;yan go.me Ha3yrovndrova/ qosdovmnyru yv asonx iravagantrov;yan me] in[bes ;aanxylu5 wyr]nal no3n a3t iravagan trov;yan himanwra3 o|r ka.akaganov;ivnnyru gyankigo[ylu gu grgnynk1 Wyru badmova/nyrovn3a3dn0ren co.ov;ivn mu ullalu usyl be|dke1 Gu havadank ;e 19156i niv;ow :ovr6kio3 a3sbisi a.movg par2raxnylovn daga3s paxa3a3d iraganov;ivnu gu ba-gi1Sbanten yv o[n[axovmen angaq5 -amigasaxova/kow5 Ha3ox abrankin wra3nsdylovn5 zanonk ab0rini gyrbow ivrax6va/ ullalovn cidagxov;yan me] y.o. by6dov;ivnu5 a.movg 3arovxanylow ira6ganov;ivnu /a/gyl g4ovze1 Orowhydyv51915-in hamar anovn mu nd-yle angaqcidagix e or lovr] am0; mu ga3 me]dy.u1Cidagix e or y;e a.movgu novazyxne5p-nacrava/ abranku wyratar2nylov yvgam oqar=eku dalov sdibo.ov;yan me]bidi mdne1Hargav ;e polor asonx in[o|v abrova/ullalu5 derov;yan mu a3sbisi am0;aliwijagi mu in[o|v madnova/ ullalu bad6ja- mu yv paxadrov;ivn mu ovnin1 )s6manxin yv 3a]orto. Hanrabydov;yanwar[a2yvyru krisdonyanyrovn co3ov6;ivnu dysa/ e orbes irynx abacanwdanco. sba-nalik mu yv ampo.] ka6.akaganov;ivnu nsdyxovxa/ e krisdon6yanyrovn Anadolovi me] co3ov;ivn ovny6xo. Hydkyru srpylov wra31 Krisdonyany6rov [co3ov;ivnu untovna/ e orbes irco3ov;yan ba3manu1 8Ha3 inknov;yanco3ov;ivnu me]dy.en wyrxnyl9 ojow ar6da3a3dova/ :ala; “a,a3in q0skyrovnme] qdaxa/ a3s midku5 ampo.] )smanyanHanrabydagan ,r]anin Ha3ox abrankinov..yal ka.akaganov;yan e or /novnt<ar7 e] !%)RENKNYROV HOCIN:aner Ak[am6Ivmi; Covrt14 • ABAKA • LUNDI 22 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 22, 2013Funéraille TraditionnelMonumentPré-arrangementwww.komitas.ca5180, rue SalaberryMontréal, Québec H4J 1J3Tél. : 514 331-0400:A>MANAGAN SBASARGOV:IVNZak B0.osyana-a]in ha3n e hoke3iAmyriga3i azca3in ligi me]Amyriga3i me] Hoke3i azca3inligi 8Wini’ec9 qovmpin mas gugazme 22-amya3 ha3 marzig mu`Zak B0.osyan5 or hantes govca3orbes ba,dban qa.axo. yv a-a6]in ha3n e hoke3i azca3in ligi me]1Crylow a3s masin 8Niv York Ho6ke39 amsaciru gu ha.orte ;e Zakimy/ /no.nyru ca.;a/ yn Anadoloven51915-1920-agannyrovn5 8yrp m0davo6rabes 1 milion ha3yr irynx gyankugorsnxovxa/ yn xy.asbanov;yan 0ryrovn91B0.osyan badmylow ir undaniki masin5 ‘okrka.ake mu nyrs guse1 Ys a-a]in ha3n ym hoke3iazca3in ligi me] ov my/ hbardov;ivn g4abrim5 pa3xasiga mia3n im 3a]o.ov;ivnu [e5 my/ tyr ovnin nayvim /no.nyru yv polor anonk5 oronk 0cnagan hanti6saxan in/i5 im marzagan asbarezin me]5 tidylgovda3 B0.osyan1 Barpyraganu gu ,y,de ;e B0.os6yani ha3ru amyrigyan fov;boli marzig e yv Zakn algrnar hydyvil ir h0r5 orowhydyv 8a;le;ik9 marminmu ovni5 saga3n an oro,a/ e hoke3i marzig ta-nal18MARMARA9Avarda/ e Yryvani0’yra3i wyranorocovmu8Armen’res9 gu dy.ygaxne ;e avarda/e Yryvani 8Alyksandr Sbyntiaryan90’yra3i yv balei azca3in agatymagan;adroni pymi himnagan wyranorocovmu5usd ;adroni dn0ren Gam0 #owhannes6yani1 <inararagan a,qadanknyru ga6darova/ yn avsdra6cyrmanagan ungy6rov;yan mu go.me1 Wyr]in ancam ;adro6nin masnagi wyranorocov;ivnu gadarova/er 2001-2003 ;ovagannyrovn` 8Linsi9 Him6natrami howanavorov;yamp1 Nyrga3 wy6ranorocovmnyru ar=a/ yn 8 milion yvr01

×