O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Roti 2015 julkistamistilaisuus

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Mobile IT overview fin
Mobile IT overview fin
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 46 Anúncio

Roti 2015 julkistamistilaisuus

Baixar para ler offline

State of the Nation of the Built Environment in Finland 2015, launch event slides.
Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2015, julkistamistilaisuuden kalvot.

State of the Nation of the Built Environment in Finland 2015, launch event slides.
Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2015, julkistamistilaisuuden kalvot.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Roti 2015 julkistamistilaisuus (20)

Anúncio

Roti 2015 julkistamistilaisuus

 1. 1. 99 % ihmisten ajankäytöstä 74 % Suomen kansanvarallisuudesta 63 % investoinneista 46 % kasvihuonepäästöistä 41 % energian loppukäytöstä 20 % bruttokansantuotteesta 11 % työllisyydestä Rakennettu ympäristö:
 2. 2. 92 asiantuntijaa 5 paneelia 3 kuukautta 25 kokousta 25 arvosanaa 62 kehitysehdotusta 74 vaatimusta Rakennetun omaisuuden tila 2015:
 3. 3. YHÄ VÄHEMMÄLLÄ YHÄ ENEMMÄN JA YHÄ PAREMPAA
 4. 4. 0 0
 5. 5. Hallinnon rajat: 0 ESTETTÄ Kaavoituksen kuulemis- ja valituskäytäntöjä on virtaviivaistettava Kuntien on laadittava teknisten peruspalveluiden strategia Rakennusvalvontojen prosessit on järjesteltävä uudelleen
 6. 6. Maankäytön, asumisen ja liikenteen näkökulmat on yhdistettävä RAKENNETUN YMPÄRISTÖN MINISTERIÖKSI Hallinnon rajat: 0 ESTETTÄ
 7. 7. Rakennetun ympäristön julkiset palvelut digitaalisiksi. Jo toteutettuja kärkihankkeita levitettävä ja vivutettava. Nykyiset julkiset järjestelmät ja hankkeet perattava läpi ja päällekkäisyydet karsittava. Digitaaliset mahdollisuudet: 1 KERTAKIRJAUS
 8. 8. Kaikissa merkittävissä julkisissa hankkeissa on edellytettävä TIETOMALLI- POHJAISTA TOIMINTAA. Digitaaliset mahdollisuudet: 1 KERTAKIRJAUS
 9. 9. Kriittisten osaamisalueiden koulutusta on oltava saatavilla alan tarpeiden mukaan. Sektorille on luotava valtakunnallinen, kaikki koulutustasot sisältävä koulutus- ja osaamisstrategia. Sopimuksissa huomioitava haitat ja häiriöt työmaalla ja sen ulkopuolella. Laatu: 0 VIRHETTÄ
 10. 10. Keskitettyä asiakkaiden informaatio-ohjausta on jatkettava ELINKAARITALKOILLA. Laatu: 0 VIRHETTÄ
 11. 11. Hankesuunnitteluun panostamalla säästömahdollisuudet jopa 20...40 %. Tietomallinnuksella talohankkeen budjetista jopa -5…-10 % ja infratyömaan hukka-ajasta -20 %. Uusilla yhteistoimintamalleilla tasaisempaa laatua ja alentuneet elinkaarikustannukset. Tuottavuus: 1. KERRALLA OIKEIN
 12. 12. Virkamiesvalmistelun tuloksia on käytettävä PÄÄTÖKSENTEON POHJANA. Tuottavuus: 1. KERRALLA OIKEIN
 13. 13. Kerros- ja rivitaloissa PTS ja strategiat kehittävät toimintaa, tyhjenevillä seuduilla omistajalle voi jää musta pekka. Omakotitaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa kysyntä laskee laajalti, uudiskohteissa neuvonnalla saatu hyviä tuloksia. Ongelmia tulisi tutkia tilastollisesti pitävämmin. Nykytila: 7+ 7 ½
 14. 14. Toimitiloissa ja tuotantotiloissa vaatimustaso nousee, eikä hyvä sijaintikaan enää tahdo riittää. Julkiset palvelurakennukset polarisoituvat, paineita mm. kuntaliitoksista ja sote-ratkaisusta. Nykytila: 7 ½ 7-
 15. 15. Nykytila:
 16. 16. Hallinnon palveluita suoraviivaistettava Käynnistyshoukuttimet tasa-arvoistettava Julkinen kilpailuttaminen uudistettava radikaalisti Energiatehokkuustoimenpiteet priorisoitava Toimijoiden osaamista kohotettava läpi koko ketjun Vaadimme:
 17. 17. Maanteillä rakenteellisista korjauksista tingitään, liikennöitävyys heikkenee – nyt myös seutuliikenne- verkon tasolla. Kadutkin kärsivät tinkimisestä. Valtion tiehankkeiden nopeuttaminen syö kasvukeskusten varoja. Kevyessä liikenteessä ja joukkoliikenteessä paljon helppoa potentiaalia! Nykytila: 6 ½ 6 ½
 18. 18. Raideverkolla tapahtuu paljon, mutta häiriönsietoa olisi edelleen parannettava. Kevytraitiotiet luovat uuden joustavan liikkumisen tason. Vesiväylät ja satamat kohtaavat kiristyvän kansainvälisen kilpailun joka suunnalta, yhtiöittäminen ja erikoistuminen kehittävät kilpailukykyä. Nykytila: 7 ½ 8
 19. 19. Lentoasemista Helsinki-Vantaa investoi voimalla, muualla potentiaalista on paljon käyttämättä. Nykytila: 8 ½
 20. 20. Vaadimme: Perusväylänpidon budjettikäytäntöä kehitettävä Kehityshankkeiden vaikutusarviointia uudistettava Yhteistoimintamallien edut kaikkiin hankekokoihin Ulkoistuksilla tehoja kadunpitoon Kiviaineshuolto turvattava, materiaalistandardeja kehitettävä
 21. 21. Vesihuoltoverkostojen omaisuustiedot ovat pahasti puutteellisia ja usein yhä analogisia. Osuuskunnat usein kestämättömällä pohjalla. Hulevesien hallinnalla tolkkua vuotovesiin. Kaukolämpö ja kaukojäähdytys hyvässä kunnossa ja kasvussa, loistoesimerkkejä osa-alueiden yhteistyöllä saavutettavista hyödyistä. Nykytila: 7 9+
 22. 22. Sähkönjakelussa toimitusvarmuuden parantaminen etenee, mutta maakaapeloinnin lupamenettelyt hitaita. Etäluettavat mittarit 96 %:ssa kotitalouksista. Tietoliikenteen merkitys yhdyskunnan toimivuudelle korostuu, voimistaa kyberhyökkäyksen riskejä. Nykytila: 8 ½ 7 ½
 23. 23. Jätehuollossa yhdyskuntajätteen energiahyödyntäminen ja biojätteiden yhteiskäsittely yleistyneet. Nykytila: 9+
 24. 24. Vaadimme: Laitosten yksikkökokoa kasvatettava Suurhankkeissa selvitettävä mahdolliset ristiinkytkennät Teknisten peruspalveluiden strategia kuntiin Vesihuoltoverkostojen korjausvelka taltutettava EU-säännösten kansallisiin tulkintoihin kohtuutta
 25. 25. Palvelualustat ja teknologiat eivät enää ole pullonkauloja, haasteena alalle oivaltaa uudet mahdollisuudet ja kuvata palveluvaatimuksensa. Tietoliikenneyhteyksien rooli kasvaa jatkuvasti ja ne ovat työmaillakin yhä tärkeämpiä – saatavuuden ja kapasiteetin riittävyys on varmistettava. Nykytila: 9- 8-
 26. 26. Tiedonhallinnassa rajapintojen standardointi ja oikeuksista sopiminen on kesken, kiireisimmät ovat jo suljettujen rajapintojen vankeja. Ohjelmistot muuttuvat vähitellen raskaista järjestelmistä modulaarisiksi sovelluksiksi, alan toimintatavoissa mahdollisuus suoraan sähköisiin prosesseihin. Nykytila: 5 ½ 6 ½
 27. 27. Palveluissa laitteita ja tuotteita yhdistävät palvelut ovat vasta syntymässä – kuluttajat voittavat alusta alkaen ja B- to-B -kokonaisuudet kasvavat vähitellen. Nykytila: 6-
 28. 28. Vaadimme: Digitaaliset ratkaisut tarkasteltava joka hankkeessa Standardit ja rekisterit saatava kuntoon Avoimuus aina lähtökohdaksi Julkisen tilaajan näytettävä suuntaa Valtion autettava kuntia digipalveluiden jalkauttamisessa
 29. 29. Koulutuksen rahoitus on laskenut merkittävästi eikä vieläkään tunnista työllistyvyyttä tai elinkeinoelämän tarpeita riittävästi. Koulutuksen sisällöt ja menetelmät uudistuvat voimalla rakenteiden mukana, pääosin parempaan suuntaan – yhteistyö elinkeinoelämän kanssa tärkeää. Nykytila: 5 ½ 7 ½
 30. 30. Opiskelijat ovat yhä osaavampia ja työllistyminen on hyvää – vaikka matikka tökkii. Järjestelmän otettava pian kantaa myös kansainvälisiin työntekijöihin. T&K:n rahoitus julkisilta tahoilta on pienentynyt ohjelmien päättyessä, kategorinen ”born global” -haku ei sovi sellaisenaan alalle – mutta yritystenkin olisi ryhdistäydyttävä! Nykytila: 8+ 6
 31. 31. T&K:n henkilöresurssit supistuneet ja TKI-ekosysteemiin on vielä matkaa – yhteistyöllä ja kansainvälistymisellä päihitetään oma pienuus. T&K:n hyödyntäminen myllerryksessä mm. digitalisaation, TKI:n mittaamisen ja avoimen kehittämisen kulttuurin ansiosta. Nykytila: 6+ 6+
 32. 32. Vaadimme: Alan nostettava itse kunnianhimotasoaan TKI-toiminnasta pitkäjänteisempää Rahoitusmittareiden palkittava työllistyvyydestä Elinikäisen oppimisen heijastuttava rakenteisiin Opiskelijoiden kansainvälistymisen hyödyt kotiutettava
 33. 33. Tänne tulee vielä muutama pelkistetty, aiheita yhteen kokoava kalvo
 34. 34. Tänne tulee vielä muutama pelkistetty, aiheita yhteen kokoava kalvo Liikennevirasto Maa- ja metsätalousministeriö Ympäristöministeriö Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Green Building Council Finland Julkisivuyhdistys ry Kiinteistötyönantajat ry LVI-talotekniikkateollisuus ry Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennustietosäätiö RTS RAKLI ry Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kuntaliitto ry Suomen Omakotiliitto ry Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Vesilaitosyhdistys VVY ry
 35. 35. Tänne tulee vielä muutama pelkistetty, aiheita yhteen kokoava kalvo www.roti.fi roti2015.wordpress.com facebook.com/ROTI2015 twitter.com/2015ROTI

×