O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
AVOINTEN
TIETOAINEISTOJEN
TUOTTAMINEN – JHS189 JA
SEN EDELLYTTÄMÄ CREATIVE
COMMONS-LISENSSI
5.2.2015
OTK Maria Rehbinder m...
SISÄLTÖ
• CC-lisenssit ja avoin data
• Uusi CC 4.0 lisenssiperhe ja
sen käännös
• CC-lisenssit ja tekijänoikeus
• JHS 189:...
JULKISTAVAI AVOINTA?
• Julkinen teoriassa: julkisuusperiaatteen mukaisesti
kaikki tieto, joka ei ole salassapidettävää
• J...
CC-LISENSSIT JA AVOIN DATA
• Koneluettava tieto on dataa.
• Avoin data on avoimesti lisensoitua dataa.
• CC BY 4.0 on muod...
4OTäällä!
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut CC lisenssien käännöstyötä
copyright.aalto.fi
Creative Commons Nimeä 4....
CC-LISENSSIT JA
TEKIJÄNOIKEUS
• Tekijänoikeuslaissa suojataan tekijänoikeutta, valokuvaajan
oikeutta esittävän taiteilijan...
SUOJAN PIIRISSÄ OVAT
• Huomattavaa investointia vaatineet tietokannat ja laajat
luettelot. Suoja rajoittaa “olennaisen osa...
TALOUDELLISET OIKEUDET
• Kappaleen valmistaminen
• Kappaleen valmistamista on
kopioiminen ja tallentaminen
• Yleisön saata...
MORAALISET OIKEUDET
• Isyysoikeus: Oikeus tulla nimetyksi
teoksensa tekijänä tai lähioikeuden
haltijana hyvän tavan mukais...
CC-LISENSSIT JA SUOMEN
OIKEUSJÄRJESTELMÄ
• Lähtökohtana sopimusvapaus
• Tekijänoikeuslaki ja immateriaalioikeudellinen lai...
YKSINOIKEUS JA SIITÄ
SOPIMINEN
• Oikeudenhaltijoilla on yksinoikeus määrätä teoksesta
• Jokaisen tekijänoikeuslain mukaise...
LÄHTEET KÄÄNNÖKSELLE
• Käännöksen lähteinä ovat olleet (alla esitetyssä järjestyksessä)
1. Bernin yleissopimus kirjalliste...
CC BY 4.0

CREATIVE COMMONS NIMEÄ 4.0
• Hyödyntäjän on pakko mainita: lisenssi, linkki
lisenssiin, tekijä, linkki teokseen...
MIKSI JUURI CC BY?
• NC-ehtoa ei suositella, koska avointa dataa on
nimenomaan tarkoitus voida hyödyntää kaupallisesti.
• ...
CC0 1.0 PUBLIC DOMAIN -
LAUSUMA
• CC0 sopii tietoaineistojen metadatan julkaisemiseen. Se ei ole lisenssi tai
sopimus vaan...
LISÄTIETOJA
http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189
http://creativecommons.fi
http://creativecommons.org
info@creativecom...
Avointen tietoaineistojen tuottaminen - JHS 189 ja sen edellyttämä Creative Commons -lisenssi
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Avointen tietoaineistojen tuottaminen - JHS 189 ja sen edellyttämä Creative Commons -lisenssi

2.443 visualizações

Publicada em

Esitysdiat Avoin tieto ja tilastotoimi -seminaarista. Dioissa käsitellään julkishallinnon tietoaineistojen tekijänoikeudellista asemaa sekä Creative Commons -lisenssejä, joiden avulla tietoaineistot voidaan julkaista avoimena datana. Esityksessä käydään läpi myös JHS 189:n suositukset julkishallinnon avointen tietoaineistojen lisensseistä: CC BY 4.0 ja CC0.

Publicada em: Governo e ONGs

Avointen tietoaineistojen tuottaminen - JHS 189 ja sen edellyttämä Creative Commons -lisenssi

 1. 1. AVOINTEN TIETOAINEISTOJEN TUOTTAMINEN – JHS189 JA SEN EDELLYTTÄMÄ CREATIVE COMMONS-LISENSSI 5.2.2015 OTK Maria Rehbinder maria.rehbinder@aalto.fi Tekijänoikeusasiamies Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu
 http://copyright.aalto.fi/ Aalto-yliopisto / Hankepalvelut PsMTarmoToikkanen tarmo.toikkanen@aalto.fi Tutkija, Oppimisympäristöjen tutkimusryhmä http://legroup.aalto.fi Aalto-yliopisto / Median laitos Kuva:MikkoSäteri,CCBY Avointen tietoaineistojen tuottaminen – JHS189 ja sen edellyttämä Creative Commons-lisenssi, jonka tekijät ovat Maria Rehbinder ja TarmoToikkanen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä- JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
 2. 2. SISÄLTÖ • CC-lisenssit ja avoin data • Uusi CC 4.0 lisenssiperhe ja sen käännös • CC-lisenssit ja tekijänoikeus • JHS 189:n suositukset: CC BY 4.0 ja CC0 Kuva:SteveJurvetson,CCBY
 3. 3. JULKISTAVAI AVOINTA? • Julkinen teoriassa: julkisuusperiaatteen mukaisesti kaikki tieto, joka ei ole salassapidettävää • Julkinen tietoaineisto: maksutta saatavilla verkosta • Avoin tietoaineisto: kuten julkinen, johon liitetty avoin käyttölupa eli lisenssi
 4. 4. CC-LISENSSIT JA AVOIN DATA • Koneluettava tieto on dataa. • Avoin data on avoimesti lisensoitua dataa. • CC BY 4.0 on muodostumassa standardiksi avoimen datan lisenssiksi. Monesti on käytössä tätäkin avoimempi CC0. Käytössä myös muita lisenssejä, kuten ODBL, mutta uusissa julkaisuissa ja sovelluksissa CC BY 4.0 on yleensä suositeltavin.
 5. 5. 4OTäällä! Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut CC lisenssien käännöstyötä copyright.aalto.fi Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen tutkim usaineistot Avoim et oppimateriaalit Avoimet julkaiseminenAvoin Elinkeinoeläm ä creativecommons.fi Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu BY Avoim iaaineistojahyödyntävätyritykset CREATIVE COMMONS 4.0 - LISENSSIT • Maailman ensimmäinen täysin kansainvälinen lisenssi, joka ei ole sidottu mihinkään yhteen oikeusjärjestelmään. • Julkaistu vuonna 2013.Virallinen suomennos valmistui 12.11.2014. • Huomioi myös eurooppalaisen tietokantasuojan. • JHS 189 suosittelee CC BY 4.0:aa julkishallinnon avoimen datan lisenssiksi.
 6. 6. CC-LISENSSIT JA TEKIJÄNOIKEUS • Tekijänoikeuslaissa suojataan tekijänoikeutta, valokuvaajan oikeutta esittävän taiteilijan oikeutta, tuottajan oikeutta ja tietokantaoikeutta • Oikeudet syntyvät tekijöille, esittäville taiteilijoille ja tutkijoille jotka ovat luonnollisia henkilöitä sekä tuottajille ja tietokantaan investoivalle organisaatiolle, jotka ovat oikeushenkilöitä • Creative Commons 4.0 -lisenssiperhe käsittelee kaikkia näitä oikeuksia
 7. 7. SUOJAN PIIRISSÄ OVAT • Huomattavaa investointia vaatineet tietokannat ja laajat luettelot. Suoja rajoittaa “olennaisen osan” kopiointia tai julkista jatkokäyttöä. • Kaikki luova ja omaperäinen: Potentiaalisesti jo 11 sanan katkelma voi olla luova teos.Tästä syystä myös metadata on lisensoitava (yleensä CC0). • Lisäksi:Valokuvat, ääni- ja videotallenteet, tv- ja radiosignaalit, teosten esitykset.
 8. 8. TALOUDELLISET OIKEUDET • Kappaleen valmistaminen • Kappaleen valmistamista on kopioiminen ja tallentaminen • Yleisön saataville saattaminen • Kattaa kaikki välittämisen ja lähettämisen muodot esim. internet-käyttö ja teosten välittäminen mobiililaitteisiin. • Creative Commons 4.0 -lisenssit antavat käyttöluvan kaikkien taloudellisten oikeuksien käyttöön luvan ehdoilla Kuva:MaceOjala,CCBY-SA
 9. 9. MORAALISET OIKEUDET • Isyysoikeus: Oikeus tulla nimetyksi teoksensa tekijänä tai lähioikeuden haltijana hyvän tavan mukaisesti.Tämän oikeuden toteutumisesta CC lisensseissä huolehtii kaikissa perheen lisensseissä oleva Nimeä eli Attribution ehto joka ilmoitetaan lyhyesti sanalla BY • Respektioikeus: Ei sallittua muuttaa tai saattaa yleisön saataviin tekijäntaiteellista arvoa tai ominaislaatua loukkaavalla tavalla.Tämä oikeus otetaan huomioon siten, että muuttamisoikeudesta sovitaan CC lisensseissä siinä laajuudessa kuin laki sen sallii. Augustin-Charles Renouard, 1794-1878. PD
 10. 10. CC-LISENSSIT JA SUOMEN OIKEUSJÄRJESTELMÄ • Lähtökohtana sopimusvapaus • Tekijänoikeuslaki ja immateriaalioikeudellinen lainsäädäntö ovat sopimuksenvaraista lainsäädäntöä, • laki määrittelee oikeuksien sisällön • sopimukset määrittelevät missä laajuudessa ja millaisina oikeudet siirtyvät • CC-lisenssisopimuksen käännöksessä on valittu termit, joilla on jo viralliset kansainvälisissä sopimuksissa ja EU-direktiiveissä valitut käännökset. • Copyright-merkintä tulee säilyttää aineistossa, mutta All rights reserved -merkintä korvataan CC-lisenssillä.
 11. 11. YKSINOIKEUS JA SIITÄ SOPIMINEN • Oikeudenhaltijoilla on yksinoikeus määrätä teoksesta • Jokaisen tekijänoikeuslain mukaisen oikeudenhaltijan lupa on saatava käyttöön • Käyttöluvan eli lisenssin (license) laajuus ja laatu määräytyvät sopimuksen sisällön mukaisesti • Creative Commons -lisensseillä saadaan kaikilta oikeudenhaltijoilta lupa ehdoilla, joilla käyttäjä ja avaaja sopivat tekijänoikeuslain suojaamien teosten ja tietokantojen käytöstä ja käytön ehdoista • http://creativecommons.fi/lisenssit/
 12. 12. LÄHTEET KÄÄNNÖKSELLE • Käännöksen lähteinä ovat olleet (alla esitetyssä järjestyksessä) 1. Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta 79/86 2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY eli Tietoyhteiskuntadirektiivi 3. Muut EU-direktiivit kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/91/EY eliTietokanta-direktiivi 4. Suomalainen oikeuskirjallisuus 5. Vakiintunut käytäntö
 13. 13. CC BY 4.0
 CREATIVE COMMONS NIMEÄ 4.0 • Hyödyntäjän on pakko mainita: lisenssi, linkki lisenssiin, tekijä, linkki teokseen, tekijänoikeushuomautus, vastuunrajoituslauseke • Ei muita rajoituksia hyödyntämiselle.
 14. 14. MIKSI JUURI CC BY? • NC-ehtoa ei suositella, koska avointa dataa on nimenomaan tarkoitus voida hyödyntää kaupallisesti. • ND-ehtoa ei suositella, koska jatkokäytössä dataa pitää voida jatkojalostaa, yhdistää muihin aineistoihin ja julkaista. • SA-ehtoa ei suositella, koska se rajoittaa muunnelmien julkaisutapaa. Etenkin kaupallista hyödyntämistä voi haitata, jos jalostettu data on pakko julkaista avoimella lisenssillä.
 15. 15. CC0 1.0 PUBLIC DOMAIN - LAUSUMA • CC0 sopii tietoaineistojen metadatan julkaisemiseen. Se ei ole lisenssi tai sopimus vaan yksipuolinen oikeuksista luopuminen (waiver) • Sopii tietoaineistojen julkaisemiseen esim. silloin kun aineiston avaaja tyytyy toivomaan, että se mainitaan, mutta ei edellytä tätä. Voi edistää aineiston jatkokäyttöä jos jatkokäyttö käsittäisi niin suuren määrän oikeudenhaltijoita että kaikkien nimeäminen olisi erittäin vaikeaa. Monet avoimen datan julkaisijat käyttävät CC0:aa. • https://wiki.creativecommons.org/CC0_use_for_data • https://wiki.creativecommons.org/Data
 16. 16. LISÄTIETOJA http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189 http://creativecommons.fi http://creativecommons.org info@creativecommons.fi http://www.slideshare.net/tarmot/ tekijanoikeudet-ja-creative-commons- datan-avaajalle maria.rehbinder@aalto.fi http://copyright.aalto.fi/ tarmo.toikkanen@aalto.fi Kuva:MikkoSäteri,CCBY Avointen tietoaineistojen tuottaminen – JHS189 ja sen edellyttämä Creative Commons-lisenssi, jonka tekijät ovat Maria Rehbinder ja TarmoToikkanen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä- JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

×