O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

система превентивного виховання (6)

Baixar para ler offline

Виховання

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

система превентивного виховання (6)

 1. 1. Система роботи класних керівників з превентивного Голова МО виховання класних керівників Дубчак Наталія Володимирівна.
 2. 2. Держава, виховні інститути, здійснюють профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді, допомагають їм виробити імунітет до негативних впливів соціального середовища. “ Основні орієнтири виховання ”
 3. 3. це цілісна система підготовчих, профілактичних дій педагогічного колективу з метою запобігання формуванню негативних звичок, рис характеру та проявам асоціальної поведінки підлітків, а також організація належного догляду за їх діяльністю.
 4. 4. ССууттннііссттьь :: комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний,соціальний розвиток особистості; вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення , профілактику, корекцію і подолання асоціальних проявів у поведінці дітей та молоді , а саме : правопорушень (схильність до агресії, крадіжок, брехні та інших вад, що можуть призвести до кримінальних дій); поганих звичок (алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, токсикоманії, тощо); статевих порушень та їх наслідків ( статевої розпусти, венеричних захворювань, ВІЛ, СНІД, проституції, тощо) ; егоцентризму та екологічної брутальності (позитивне ставлення до всього, що оточує, свідомість, підвищення культури споживання, загальноприйнятні норми людської моралі, тощо).
 5. 5.  створення умов для формування позитивних якостей особистостей;  забезпечення соціально-психологічної діяльності;  надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги неповнолітнім;  забезпечення адекватної соціальної реабілітації неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами;  сприяння виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів, об'єднанню зусиль різних суб'єктів превентивної роботи
 6. 6.  Сформувати позитивні якості особистості: правової свідомості , уявлень, переконань, що склалися в суспільстві, почуттів, що регулюють поведінку, активної протидії порушникам законів;  підвищити правову культуру всіх учасників НВП;  сформувати навичку здорового способу життя;  втілювати профілактику вживання наркотичних, алкогольних і психотропних речовин;  надавати комплексну психолого-педагогічної допомогу неповнолітнім;  забезпечити адекватну соціальну реабілітацію неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами;
 7. 7. Контроль за відвідуванням Тижні права Уроки правознавства Профілактика шкідливих звичок Вивчення правил для учнів Цикл бесід на правову тематику Обговорення проблемних ситуацій
 8. 8. Шкільні та позашкільні гуртки Індивідуальна робота з учнями. Охоплення дорученнями Організація дозвілля
 9. 9. Правоосвітницька робота з батьками Психолого- педагогічна допомога сім'ям •Батьківський університет. •Зустріч з учителями: “Батьківська п’ятниця”. •Консультпункт для батьків: “Сімейна скринька”. •Батьківські збори для батьків тих учнів, які схильні до правопорушень. •Диспут для батьків: “Яку сім’ю можна вважати зразковою” •Спостереження та консультації соціального педагога, практичного психолога. •Залучення найближчих родичів до виховання дитини. •Залучення класного керівника або вчителя до активної діяльності, спрямованої на надання дитині додаткової освіти (гуртки, центри творчості тощо), додаткові та індивідуальні заняття •Проведення батьківського лекторію. •Постановка на облік у заклади й органи соціального захисту
 10. 10. Правова освіта неповнолітніх; Формування здорового способу життя; Моральне здоров’я; Профілактика асоціальних проявів в поведінці учнів; Соціальна реабілітація неповнолітніх; Комплексна психолого - педагогічна і соціальна допомога неповнолітнім.
 11. 11. Класними керівниками та адміністрацією школи проводиться постійна індивідуальна робота з учнями; Системною є профілактична робота з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку: за кожним з них закріплено громадського вихователя (класного керівника), який проводить індивідуальну роботу; на кожного учня заведена індивідуальна картка, ведеться робота психолога; стан роботи з цими учнями заслуховується на нарадах при директору, на нарадах класних керівників.
 12. 12. ППллааннуувваанннняя ппррееввееннттииввннооггоо ввииххоовваанннняя відображається в розділах річного плану роботи школи :  Виховні заходи з превентивного виховання учнів 1-11 класів;  Комплексні заходи з попередження правопорушень , безпритульності та асоціальної поведінки учнів;  Комплексний план роботи з формування навичок здорового способу життя ;  План сумісної профілактичної діяльності школи і відповідних служб села;  Комплексний та індивідуальні плани роботи з дітьми девіантної поведінки ;  Комплексний план заходів роботи з батьками ( батьківський лекторій, заходи з попередження насилля в родині,) та індивідуальні плани роботи з асоціальними родинами.
 13. 13. Учнів 5-7-х класів : Усвідомлення :  норм та правил власної поведінки та норм соціально важливих для суспільства;  наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини;  сформованість активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;
 14. 14. Учнів 8-9-х класів :  усвідомлення наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини;  розуміння необхідності подолання стигматизації та дискримінації людей, що живуть з ВІЛ;  вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них, регулювати власну поведінку;  розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків. Учнів 10-12-х класів :  сформованість життєвих компетенцій, активної та громадської позиції, необхідності дотримуватись конституційно- правових норм, своїх прав, обов'язків ;  імунітету до асоціальних впливів, чітке розуміння необхідності ведення здорового способу життя;  готовності до виконання різних соціальних ролей;
 15. 15. 1. Стимулювати здоровий спосіб життя і позитивну соціальну орієнтацію у процесі соціалізації учнів;
 16. 16.  В школі ведеться облік і контроль за відвідуванням учнями школи.  Розроблено правила для учнів школи, які опрацьовуються на годинах спілкування. У класних куточках розміщено права і обов’язки учнів, доручення та новини із життя класних колективів
 17. 17.  рівень загальної вихованості учнів школи;  рівень самооцінки учнів;  орієнтація на здоровий спосіб життя, дотримання його норм в повсякденні;  наявність (відсутність) сформованих шкідливих звичок у дітей і підлітків;  наявність скоєних правопорушень, злочинів учнями школи , ступінь їх важкості;  показник кількості учнів , що знаходяться на обліку в школі, ВКМСД, ССД.  динаміка пропусків занять учнями без поважних причин ;

Виховання

Vistos

Vistos totais

1.382

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

408

Ações

Baixados

7

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×