O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Campania "Calculatorul, un prieten mai sigur"

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
 
 
Cuprinsul prezent ării <ul><li>Despre campania “ Calculatorul, un prieten mai sigur ” </li></ul><ul><li>Pericole posibil...

Vídeos do YouTube não são mais aceitos pelo SlideShare

Visualizar original no YouTube

Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 12 Anúncio

Campania "Calculatorul, un prieten mai sigur"

Campanie iniţiată cu scopul de a înştiinţa părinţii de existenţa pericolelor la care sunt expuşi copiii prin utilizarea necontrolată şi nesupravegheată a calculatorului, respectiv a internetului.
Prezentare a soluţiei software de control parental e-Lock.

Campanie iniţiată cu scopul de a înştiinţa părinţii de existenţa pericolelor la care sunt expuşi copiii prin utilizarea necontrolată şi nesupravegheată a calculatorului, respectiv a internetului.
Prezentare a soluţiei software de control parental e-Lock.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Campania "Calculatorul, un prieten mai sigur"

 1. 3. Cuprinsul prezent ării <ul><li>Despre campania “ Calculatorul, un prieten mai sigur ” </li></ul><ul><li>Pericole posibile în utilizarea necorespunzătoare a calculatorului de c ătre copii </li></ul><ul><li>Statistici referitoare la utilizarea calculatorului de către copii </li></ul><ul><li>Recomandări generale pentru o utilizare mai sigură a calculatorului </li></ul><ul><li>Prezentare a solu ţiei e-Lock </li></ul><ul><li>Clip media : “Internetul are fe ţe ascunse ” </li></ul>Calculatorul, un prieten mai sigur - http://suport.it/campanie/brasov
 2. 4. “ Calculatorul, un prieten mai sigur ” <ul><li>este o campanie ini ţ iat ă de c ă tre firma noastr ă î n scopul înştiinţării părinţilor de existenţa pericolelor la care sunt expuşi copiii prin utilizarea necontrolată şi nesupravegheată a calculatorului, respectiv a internetului. </li></ul><ul><li>campania a demarat î n ş coli cu sprijinul Inspectoratului Jude ţ ean Ş colar Bra ş ov </li></ul><ul><li>se adreseaz ă exclusiv protej ă rii pre ş colarilor ş i ş colarilor de informa ţ iile de pe calculator, ce ar putea afecta negativ dezvoltarea psihologic ă ş i comportament ală . </li></ul>Calculatorul, un prieten mai sigur - http://suport.it/campanie/brasov
 3. 5. Pericole potenţiale <ul><li>accesarea pe internet a informa ţ iilor d ă un ă toare din punct de vedere moral; </li></ul><ul><li>accesarea necontrolat ă a site-urilor de reţele sociale (hi5, neogen, facebook, myspace etc); </li></ul><ul><li>accesarea calculatorului î n mod necontrolat din punct de vedere al timpului petrecut î n fa ţ a acestuia; </li></ul><ul><li>accesul la jocuri cu caracter violent; </li></ul><ul><li>dependenţa faţă de jocuri şi timpul alocat acestora. </li></ul>Calculatorul, un prieten mai sigur - http://suport.it/campanie/brasov
 4. 6. Statistici <ul><li>73% dintre copiii cu v â rste î ntre 6 ş i 15 ani au auzit de Internet; dintre ace ş tia trei sferturi l-au utilizat acas ă , la ş coal ă sau la prieteni - studiu CNA, aprilie 2008 </li></ul><ul><li>d in 100 de tineri aflaţi în faţa calculatorului, 50 se joacă, 47 stau pe chat, iar 3 îl folosesc ca sursă de documentare - studiu CN A , oct. 2008; sursa G â ndul </li></ul><ul><li>90% dintre copii spun c ă au internet acas ă , iar unul din doi posteaz ă pe internet poze sau date personale despre ei - studiu organizatia Salvati Copiii, feb 2010; sursa HotNews.ro </li></ul>Calculatorul, un prieten mai sigur - http://suport.it/campanie/brasov
 5. 7. Recomandări generale <ul><li>Aşezaţi computerul în camera de zi, astfel încât să puteţi supraveghea activităţile pe internet ale copiilor; </li></ul><ul><li>Încurajaţi copiii să vă informeze despre orice cred că nu este în regulă; </li></ul><ul><li>Stabili ţ i î mpreun ă cu copiii reguli le şi programul de utilizare a calculatorului; </li></ul><ul><li>Asiguraţi-vă că aveţi computerul protejat de un program antivirus ; </li></ul><ul><li>Pentru a î nlesni navigarea î n siguran ţă pe Internet a copiilor, folosi ţ i programe de filtrare specializate. </li></ul>Calculatorul, un prieten mai sigur - http://suport.it/campanie/brasov
 6. 8. Prezentare e -Lo ck <ul><li>Cu ajutorul soluţiei e-Lock puteţi s ă : </li></ul><ul><li>- restric ţ iona ţi accesul la conţinutul nedorit de pe internet ; </li></ul><ul><li>stabili ţi un interval orar sau durată de timp pentru acces ul la jocuri sau internet; </li></ul><ul><li>restric ţ iona ţi execu ţ ia anumitor programe (chat, jocuri etc); </li></ul><ul><li>limitaţi accesul la pornirea calculatorului; </li></ul><ul><li>aveţi o evidenţă complet ă ş i permanent ă a activit ăţ ii desfa ş urate pe calculator de către copii ; </li></ul><ul><li>p roteja ţi accesul la datele importante sau confidenţiale, evitând ştergerea accidentală a acestora. </li></ul>Calculatorul, un prieten mai sigur - http://suport.it/campanie/brasov
 7. 9. Avantajele utilizării e-Lock <ul><li>securitate completă prin encriptarea programului cu ajutorul unei chei hardware ; </li></ul><ul><li>instalare şi configurare extrem de simplă ; </li></ul><ul><li>control total asupra calculatorului; </li></ul><ul><li>Prin campania “Calculatorul, un prieten mai sigur” </li></ul><ul><li>asistenţă tehnică gratuită la instalare şi configurare ; </li></ul><ul><li>reducere de 3 0 % la pre ţ ul de achiziţionare ; </li></ul><ul><li>180 Lei 126 Lei </li></ul>Calculatorul, un prieten mai sigur - http://suport.it/campanie/brasov
 8. 10. <ul><li>S.C. SUNNET SRL </li></ul><ul><li>http://www.suport.it </li></ul><ul><li>Tel: 0723.335990 </li></ul><ul><li>0788.101637 </li></ul>
 9. 11. Clip media : “Internetul are fe ţe ascunse ” <ul><li>O campanie realizată de “ Salvaţi copii i” </li></ul><ul><li>în cadrul campaniei sigur.info </li></ul>Calculatorul, un prieten mai sigur - http://suport.it/campanie/brasov

×