O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Връзка между класната стая и семейството чрез
системата за управление на поведението
Стефан Стефанов, СОУЕЕ - Русе
Система за управление на поведението
през Възраждането
Снимки: Национален музей на образованието, гр. Габрово
Система за управление на поведението от
ХХ век
Червени и черни точки
Система за управление на поведението от
ХХ век
Снимки: eBay
Правилникът за дейността на училището – като
система за управление на поведението
Награди:
Чл.144. (1) За отличен успех, з...
Системата за управление на поведението
ClassDojo (http://www.classdojo.com/bg-BG/)
• Инструмент за подобряване на
поведени...
Предимства за учителите
• Внедряване за броени минути
• Адаптиране към стила на всеки
преподавател, към всеки клас
• Спест...
Предимства за родителите
• Следят в реално време проявите на децата си
• Обобщен доклад всеки петък
• Получават съобщения ...
Предимства за учениците
• Компютри, таблети и смартфони
се използват в училище
• Променят аватара си
• Виждат как са се пр...
Внедряване на ClassDojo
1. Регистриране на учител /
Приемане на покана
2. Въвеждане на списък с
имена на ученици /
Отпечат...
„Монетаризация“ на ClassDojo
• Наградна
система:
• Придобивки
• Преживявания
• Привилегии
• Цели
• Преодоляване
на проблем...
Защо ClassDojo работи?
Средство за подсилване на
външната мотивация на
учениците:
• Поставят собствени цели;
• Създава се ...
Защо ClassDojo работи?
Дейности на учителя в мениджмънта на
поведението:
• установяване на правила;
• установяване на граф...
Защо ClassDojo работи?
• Системата за символно подкрепяне
подпомага управлението на класа,
защото „учениците печелят симво...
Стефан Стефанов, СОУЕЕ – Русе, stefan.stefanov@abv.bg
Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението ClassDojo
Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението ClassDojo
Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението ClassDojo
Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението ClassDojo
Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението ClassDojo
Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението ClassDojo
Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението ClassDojo
Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението ClassDojo
Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението ClassDojo
Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението ClassDojo
Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението ClassDojo
Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението ClassDojo
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението ClassDojo

3.612 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação

Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението ClassDojo

 1. 1. Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението Стефан Стефанов, СОУЕЕ - Русе
 2. 2. Система за управление на поведението през Възраждането Снимки: Национален музей на образованието, гр. Габрово
 3. 3. Система за управление на поведението от ХХ век Червени и черни точки
 4. 4. Система за управление на поведението от ХХ век Снимки: eBay
 5. 5. Правилникът за дейността на училището – като система за управление на поведението Награди: Чл.144. (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в дадена научна дисциплина, за успешно представяне на състезания, конкурси, олимпиади учениците получават следните награди: 1. похвала от директора на училището или ПС с вписване в дневника на класа и ученическата книжка на ученика; 2. похвална грамота; 3. благодарствено писмо за достойни прояви; 4. предметна награда. Наказания: Чл.145. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с правилника за дейността на училището, ученикът се наказва със: 1. забележка; 2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време; 3. предупреждение за преместване в друго училище; 4. преместване в друго училище; 5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение Източник: ПДУ на СОУЕЕ - Русе
 6. 6. Системата за управление на поведението ClassDojo (http://www.classdojo.com/bg-BG/) • Инструмент за подобряване на поведението – мигновено отбелязване на ценни за успешното учене прояви или умения • Споделяне на данни чрез доклади и диаграми • Работи с различни компютърни устройства, свързани с Интернет • Лесно използване • Безплатно • На български език
 7. 7. Предимства за учителите • Внедряване за броени минути • Адаптиране към стила на всеки преподавател, към всеки клас • Спестяване на време • Свързано към Интернет устройство (десктоп РС, лаптоп, таблет, смартфон) • Улеснява организацията – посещаемост, таймер, хронометър, съобщения до родителите, използване и в извънучилищната дейност
 8. 8. Предимства за родителите • Следят в реално време проявите на децата си • Обобщен доклад всеки петък • Получават съобщения от учителя, отговарят на тези съобщенията • Получават отпечатани на хартия доклади за определен период
 9. 9. Предимства за учениците • Компютри, таблети и смартфони се използват в училище • Променят аватара си • Виждат как са се представили за деня, седмицата, месеца… • Разбират какъв е положителният им процент • Подобряват поведението и характера си, за да учат успешно
 10. 10. Внедряване на ClassDojo 1. Регистриране на учител / Приемане на покана 2. Въвеждане на списък с имена на ученици / Отпечатване на покани 3. Избор на прояви, които са положителни или се нуждаят от подобряване
 11. 11. „Монетаризация“ на ClassDojo • Наградна система: • Придобивки • Преживявания • Привилегии • Цели • Преодоляване на проблемите
 12. 12. Защо ClassDojo работи? Средство за подсилване на външната мотивация на учениците: • Поставят собствени цели; • Създава се бърза обратна връзка; • Изгражда се система от символи; • Изразяват се ясни очаквания Робърт Славин „Педагогическа психология“, изд. „Наука и изкуство“, 2004, стр. 412 - 421
 13. 13. Защо ClassDojo работи? Дейности на учителя в мениджмънта на поведението: • установяване на правила; • установяване на графици и списъци от дейности; • наблюдение на ученическото поведение; • дизайн на план за мениджмънт на поведението; • формулиране на цели на поведението на учениците; • избор на подкрепления; • отчитане на поведението и онагледяване; • оценяване на интервенционната ефективност; • осигуряване на обратна връзка. Иван П. Иванов „Управление на поведението в класната стая“ сб. „Утвърждаване и повишаване авторитета на учителя в съвременните условия”, Варна, 2010
 14. 14. Защо ClassDojo работи? • Системата за символно подкрепяне подпомага управлението на класа, защото „учениците печелят символи - точки, звезди, жетони и други осезаеми неща - за добро поведение или постижения в училище“. Те се „разменят за награда, например подарък или привилегия“. • Родителите могат да се включат като осигурят награди у дома за спечелени точки. • Използва се „когато група от ученици е излязла от контрол, когато учениците изобщо не се интесуват от работата си или когато учениците са се проваляли многократно“. Р. Стърнбърг, У. Уилямс, „Педагогическа психология“, изд. „Изток-запад“, 2014, стр. 597
 15. 15. Стефан Стефанов, СОУЕЕ – Русе, stefan.stefanov@abv.bg

×